Homepagina » Columns » Peter Toonen » Peter Toonen: Karma, het ontstaan van een Nieuwe Aarde en de rol van de Lage Landen
karma lage landen

Peter Toonen: Karma, het ontstaan van een Nieuwe Aarde en de rol van de Lage Landen

Sinds een tijdje zit ik op Facebook, en dat kan ik beschouwen als een leuke spiegel voor wat mij zoal bezighoudt. Naast alle lollige filmpjes, privéfoto’s en verhalen, worden er ook veel maatschappelijke onderwerpen uitgewisseld. En zo lijken mijn Fb-vrienden te bevestigen dat er tegenwoordig een verband bestaat tussen het bezig zijn met laten we zeggen innerlijke groei, (niet kerkelijk) spiritueel bewustzijn, een natuurlijke (eco- of bio-) levensstijl en de liefde voor elkaar, jezelf en onze planeet enerzijds; en anderzijds het in twijfel trekken of zelfs bestrijden van het officiële gezag over ons en onze Aarde. Het lijkt wel dat hoe meer onrust er is in de Oekraïne, in Israël en in het Midden Oosten, hoe minder ik durf te vertrouwen op het ‘gewone’ nieuws, en dat mijn Facebook vol loopt met discussies over en verwijzingen naar alternatieve websites zoals deze NineForNews website.

Jawel dan ben ik dus een complottheoriedenker. Best hoor, ik probeer gewoon de wereld te bekijken vanuit mijn hart, en niet vanuit mijn hoofd. Of zoals ik laatst las (jawel op Facebook): “I’m not a conspiracy theorist, I just do my research. You should too.”

Door psychopaten gecreëerde angstillusie?

En dan zie ik dat IS (voorheen ISIS) een monster van Frankenstein is, gemaakt door de CIA, en dat ook het ebolavirus kunstmatig is gekweekt, en ook dat niet de Russen, maar de Westerse mogendheden zelf begonnen zijn met stoken in de Oekraïne, terwijl Rusland nu de schuld krijgt. Het 180 graden verdraaien van de waarheid draait weer op volle toeren, de machthebbers strooien weer met hun angstpraatjes. En de mainstream media lopen er weer achteraan. Waarom stelt bijvoorbeeld niemand de vraag waarom IS juist Israël niet aanvalt, want dat is toch hun aartsvijand?

oorlogDe echte grote vraag voor mij is of de rest van de wereld wil worden meegezogen in deze vortex van negatieve energie en oorlog. Zullen voldoende mensen uiteindelijk wakker willen worden uit deze door een zootje psychopaten geschapen angstillusie? En laat ik ook mezelf niet meeslepen door al dat negatieve nieuws vanuit een oude ‘Nieuwe Wereldorde’?

Jawel, nog steeds zijn er mensen die denken dat 9/11 is veroorzaakt door twee vliegtuigen met moslimterroristen, maar hun aantal neemt gestaag af. Zie: architecten en ingenieurs over 9/11. En ook de oorlogsretoriek van onze doorgaans welbespraakte Minister van Buitenlandse Zaken (F. Timmermans) tegenover Poetin wordt minder gewaardeerd als ons Fransje zou willen, getuige zelfs de commentaren hierop in het rechtse opinieblad Elsevier.

MH17, valse vlag-operatie?

Voor wie wil zien, lijkt het MH17 vliegtuigdrama op het 9/11 verhaal (2001) en dus ook op het Tonkin-incident in Vietnam (1964) of op Pearl Harbour (1940): een door hogere krachten achter de VS (en West Europa) opgezette ‘valse vlag’-operatie om weer een oorlogje te kunnen beginnen.

Russische soldatenEven logisch alle feiten op een rij: MH17 is uit de lucht geschoten. Het neerhalen van MH17 kan technisch en praktisch niet ‘per ongeluk’ gebeurd zijn met een BUK installatie, en is (om deze redenen) door wie of wat het naar beneden is gehaald te beschouwen als een smerige misdaad. Bij een misdaad is er altijd sprake van een motief. Wie wint er bij deze misdaad? Niet de Russen of de zogenaamde separatisten. Dan komt eerder de Oekraïne in beeld (of de krachten die de ruzie van dit land met Rusland steunen), want die hebben dan een ‘reden’ om dit land van extra militaire steun te voorzien.

De feiten lijken dit nu ook te boekstaven: het toestel werd door Kiev gevraagd op een hogere noorderbreedte te vliegen waardoor het over het oorlogsfront moest trekken. Er is al een OVSE waarnemer die duidelijk verklaart dat het vliegtuig met kogelgaten is doorboord. Niet de separatisten, maar het oprukkende Oekraïense leger bemoeilijkte het werk van de neutrale OVSE om de oorzaak van de vliegramp te achterhalen. In tegendeel: de lokale bevolking en hun vrijheidsstrijders waren in shock en uiterst behulpzaam. Een mooie samenvatting van de feiten vind je in dit artikel van 21WIRE dat Earth Matters i.s.m. Wij Worden Wakker in het Nederlands heeft vertaald. Lees en oordeel zelf.

De VS heeft nu beloofd de Oekraïne militair te steunen. Nee, er worden geen militairen gestuurd, alleen maar wat geld en advies. Komt me bekend voor…

Karma van de Lage Landen

Rouwstoet MH17Ook ik heb uren gestaard naar de live tv-beelden (via CNN) van de indrukwekkende optocht van begrafenisauto’s met stoffelijke resten uit het Malaysian Air toestel over de A2 van Eindhoven naar Hilversum. Zonder meer unieke tv. De doden werden ongeacht hun land van herkomst, waardig onthaald. Het was een warme dag, het zweet droop over mijn rug en enkele tranen over mijn wangen. Er had zich een gruwelijke ramp voltrokken en die had heel Nederland diep geraakt. Ja, zelfs ik ken iemand die goed bevriend was met iemand die in het toestel zat.

Hiermee doemt voor mij het beeld op van een gruwelijke vorm van karma die Nederland op zich heeft genomen om de waarheid aan het licht te mogen brengen over de krachten die al tijden de werkelijke wereldmacht bepalen op onze planeet. Nederland heeft nu haar eigen 9/11.

Wat heeft de Kogi-stam uit Colombia met de Lage Landen te maken?

Ruim tien jaar geleden werd er in de bergen van het land Colombia, aan de grens met het Braziliaanse Amazonegebied, een verloren gewaande indianenstam ‘ontdekt’. Dit waren de Kogi’s, een volk van zo’n 1200 mensen en de nazaten van de destijds hoogstaande Tairona-beschaving, die zo’n duizend jaar geleden al deze bergen in waren getrokken om de agressieve komst van het oprukkende Carib-volk te ontvluchten.

Het opvallende was dat deze Kogi-mensen zelf hun opwachting maakten aan hun blanke ontdekkers. Er was namelijk middels hun profetieën voorzien dat dit te gebeuren stond, omdat zij de blanken moesten waarschuwen dat het niet goed ging met onze planeet.

Hoewel deze Kogi’s nog nooit contact hadden gehad met een ander volk bleken ze door hun sterk ontwikkelde telepathische vermogens aardig goed op de hoogte te zijn van wat er zich op de rest van onze planeet afspeelde. Ze maakten duidelijk dat ze iedere dag spraken met Moeder Aarde en dat zij hen had verteld dat ze naar buiten moesten treden met hun wijsheden.

Mensen als Drunvalo Melchizedek en andere New Age-personen kregen grote belangstelling voor dit pure volkje dat leefde en sprak vanuit hun hart. En zo wisten deze mensen te regelen dat er een paar jaar later enkele Kogi’s aanwezig waren bij een belangrijke conferentie in de VS van de oorspronkelijk volkeren van de Amerika’s. Naar wat ik gehoord heb van enkele bezoekers van deze gedenkwaardige en unieke bijeenkomst, maakten de Kogi’s daar diepe indruk met hun kennis en wijsheden.

NederlandDaarna werd het enkele jaren stil rondom hen. Totdat ze van ‘Spirit’ te horen kregen dat er toch weer een vertegenwoordiging van hen naar het buitenland moest. Waarheen? Ditmaal naar de andere kant van de oceaan: naar de Lage Landen, naar Nederland en Vlaanderen dus.

Ik raakte ‘per toeval’ op directe wijze betrokken bij dit project en zou daarom nu sappige verhalen kunnen vertellen over wat er allemaal ‘goed en fout’ ging bij het organiseren ervan (probeer maar eens paspoorten te regelen voor mensen die het begrip Colombia, Peru of Nederland helemaal niks zegt, en die uiteindelijk op blote voeten in een Boeing 747 zijn gestapt); de vraag blijft: waarom moesten die Kogi’s zo nodig juist of all places naar ons land?

De vijf Kogi-mannen (drie oudere en twee jongere) hebben voor vele honderden mensen gesproken in de Lage Landen. Er waren twee vrouwelijke vertalers meegekomen die hun verhaal van Kogi naar Spaans konden omzetten, en dat werd dan weer vertaald door anderen in het Nederlands. Lekker omslachtig dus.

Telepatisch contact met de Kogi

Kogi's uit ColombiaIk kan je nu vertellen dat een paar van ons (van de organisatie) erachter kwamen dat je heel gemakkelijk telepathisch met hen kon communiceren. Zelfs in de weken nadat ze weer in hun thuisland waren, bleef de uitwisseling van informatie doorgaan. En zo kreeg ik van hen te horen dat ze naar ons land moesten omdat zich in de Lage Landen de hoogste dichtheid bevond van oude wijze zielen, vooral uit de Atlantische tijd. Maar ook dat deze hoge hoeveelheid en gehalte aan wijsheid van de zielen in ons land omgekeerd evenredig werd onderdrukt door een deken van elektronische (kunstmatige) media. De Kogi’s gaven daarbij zowel het beeld van een toedekkende en onderdrukkende deken van mainstream media informatie, als dat van een veld van elektronische straling (UMTS, wifi, radar, enz. enz.).

En nu komt het: zij kregen de informatie dat deze deken binnenkort als een soort dambreuk zou gaan breken, en dat daarna ons volk al haar informatie en wijsheid over de hele planeet zou gaan delen met de hele mensheid. Daarom moesten zij hun informatie juist met ons delen.

Het Nederlandse kolonisatieverleden

Harriët Algra, die de belangrijkste organisatrice was van de Kogi-tour naar ons leefgebied, kon dit beeld volmaakt confirmeren. En voor mij zat er ook een bevestiging in van de verhalen die ik al jaren lang kende door mijn contacten en werk met allerlei Amerikaanse sjamanen: in de Lage Landen leven veel geïncarneerde Maya’s, Lakota’s, Quero’s enzovoort met oude kennis over Moeder Aarde.

Als je het over hun verleden hebt, zijn de meeste ‘indianen’ niet te spreken over bijvoorbeeld Britten, Fransen en Spanjaarden. Maar Nederlanders komen er bij hen altijd redelijk goed van af. Wij worden in tegenstelling tot de andere Europese volkeren niet gezien als agressieve kolonisators. Voor de duidelijkheid: ik heb het hier niet over het Nederlands verleden in Indonesië, haar rol in de slavernij van de bevolking van de Afrikaanse Goudkust, noch haar twijfelachtige optreden in Zuid-Afrika (Apartheid is een Nederlands woord).

Nederlandse pelgrims en indianenIk heb het over hoe Nederlanders in tegenstelling tot vrijwel alle andere Europese kolonisators een opvallend milde en vriendschappelijke verhouding hadden met de oorspronkelijke bevolking van Amerika. En dat hebben deze volkeren, blijkens mijn contacten met hen, altijd onthouden en gewaardeerd. Daarnaast zijn volgens hen de Lage Landen ook boeiend omdat zich hier een interessant experiment afspeelt: de unieke samenwerking tussen mens, machine en natuur. Zij refereren hieraan als het reïncarneren van Atlantis. Wij noemen dat polderen…

‘Indianen’-voorouders

De plek waar de Twin Towers stonden, was ooit een oude krachtplek van het Sioux-volk. Dat is een van de redenen dat daar tegenwoordig vlakbij het National Museum of the American Indian is gevestigd.

Toen ik jaren geleden dit museum bezocht, kon ik bij alle tentoongestelde objecten de aanwezigheid van de ‘indianen’-voorouders voelen. Bij sommige musea kun je een I-pod of een soort walkman meekrijgen waarmee je via een koptelefoon bij alle kunstvoorwerpen uitleg en commentaar krijgt. Ik had echter voortdurend voorouderlijke gidsen bij me die me vaak een heel ander commentaar gaven dan wat er op de bijgeplaatste bordjes werd vermeld, en ze konden me soms tot tranen toe raken. Het was alsof ze blij waren om hun ware verhaal aan mij te kunnen vertellen, een verhaal van eenvoud en verbondenheid met de natuur en met Moeder Aarde.

En om wat voor reden dan ook, voelde ik me heel welkom geheten door hen.

Alles komt samen

Het waren de Nederlanders die vanaf deze locatie bij het huidige Battery Park en de punt van Manhatten ‘handel dreven’ met de lokale oorspronkelijk bevolking en Nieuw Amsterdam stichtten, dat uitgroeide tot het prachtige New York City. Het was ook deze plek waar de geld-/macht-elite de mythe liet ontstaan van het moslimterrorisme dat afkomstig zou zijn uit het Midden Oosten, dus uit het gebied waar deze elite ruim vijfduizend jaar geleden hun ‘beschaving’ was begonnen.

En op 17 juli dit jaar zijn we als Nederlanders, samen met nog veel meer landen, getroffen door een nieuw soort 9/11, dat we daarom ook 7/17 zouden kunnen noemen. We zijn alleen al aan de slachtoffers van deze vreselijke vliegramp schuldig dat de waarheid boven tafel komt. En daarin heeft deze keer nu eenmaal Nederland een voortrekkersrol. Is dat karma?

Wat is onze rol in het geheel?

Je hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat er na 21-12-2012 er wel degelijk van alles in beroering is op onze planeet. Het controle-apparaat van de onzichtbare geld-/macht-elite wordt steeds duidelijker herkenbaar, de vraag is wat jij en ik nu gaan doen om een wereld te scheppen vanuit vertrouwen en liefde. Of is dat de verkeerde vraag?

Misschien ben ik nu juist op aarde gewoon om hier iets heel moois mee te maken: het wegvallen van de duizenden jaren oude ‘beschaving’ die zich sinds kort de Nieuwe Wereldorde noemt, en het ontstaan van een Nieuwe Aarde. Een wereld zonder de hegemonie van de petrodollar, want daar gaat al dat oorlogsgezeik over.

Iedereen heeft in deze transformatie zijn eigen rol, ik bezin me dagelijks op de mijne.

Wordt vervolgd…

Peter Toonen
www.natuurlijketijd.nl

 

0 0 stemmen
Beoordeel dit artikel
+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest
16 Reacties
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
Gilly1973
Gilly1973
7 jaren geleden

Mooi geschreven Peter, ik heb me altijd al apart gevoeld hier in Nederland, misschien ben ik wel een oude ziel uit de tijd van Atlantis, mijn innerlijke stem zegt van wel.

Eduard
Eduard
7 jaren geleden

Ik bevestig je schrijven, zeker ben ik weer naar Nederland terug gekomen voor dit wat je hier schrijft betreffende de Kogi’s zeggens, ik wou niet (niet zo lekker weer en miliue) maar hogere zelf zei dat ik hier voorlopig moest zijn.

Dankje voor je artikel

Eddy
Eddy
7 jaren geleden

Dank Peter voor deze (her)innering. Al sinds jaren geloof en voel ik dat wij een bijzonder land zijn in de hersenstam van de aarde.
Mijn allereerste reactie was dat wij als Nederlanders een belangrijke taak hebben in de MH17 kwestie. Het laat mij persoonlijk ook niet los, ondanks dat er geen bekenden van mij zijn omgekomen. Het gaat werkelijk om het Karma wat wij hier hebben opgenomen om nu als “oude zielen” de transformatie te realiseren.

Karin Beukers
Karin Beukers
7 jaren geleden

Veel vragen over je zo mooi uit je hart geschreven artikel. ff laten bezinken, wil er graag op terug komen.

Maar voor nu een vraag die jij misschien kunt beantwoorden.
Het blijkt dat een reporter van BBC als eerste ter plaatse was op toen de MH17 was neergehaald. Zij heeft toen het verhaal vd mensen er omheen genoteerd. Die claimen dat er een gevechtsvliegtuig naast de MH17 vloog en dat dit vliegtuig de MH17 heeft neergehaald
Ze heeft er een artikel over geschreven, war vrijwel direct verwijderd werd van alle media. Gelukkig waren er oplettende die het al,op YouTube hadden gezet. En ondanks vele pogingen om het te laten verwijderen blijft het er gelukkig op.
Heb jij daar weet van? Of ook al op gereageerd. Dus misschien moet ik beter lezen maar dacht ” vraag het toch ”
Hoor graag van je

Namaste
Karin

x

Check Also

van houwelingen

Pepijn van Houwelingen: ‘Dit stopt pas als wij, als Nederlanders, zeggen: genoeg is genoeg’

De oversterfte is op dit moment, met ...

arts

Arts-microbioloog haalt hard uit naar hoofdredacteur Telegraaf: ‘Walgelijk!’

Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf, zei ...

Waarom Pushmeldingen?

Facebook en Twitter censureren steeds meer. Het nieuws dat NineForNews brengt wordt steeds vaker door ze geblokkeerd.

Met pushmeldingen informeren we je rechtstreeks, zonder risico op deze censuur.

Waarom Telegram?

Overheidscorruptie wordt steeds erger. Websites en domeinen worden in beslag genomen, omdat de criminele regering geen tegengeluid duldt.

Ons Telegram kanaal staat los van onze websites. Daar krijg je een overzicht van onze berichten, ook als we 'ineens' verdwijnen en met een andere nieuwe domeinnaam/website terugkomen.

Blijf onafhankelijk! Weet ons altijd te vinden! Abonneer je nu gratis en vrijblijvend op ons telegramkanaal.

Stuur jouw ideeBedenk een idee, kreet of one-liner voor op onze producten.

Elke maand kiezen we de beste, leukste of meest originele inzending. En als dat jouw inzending is, win je een T-shirt met jouw idee erop!

16
0
We lezen graag je reactie!x