Homepagina » Binnenland » Mondkapjesplicht berust op wetenschappelijk drijfzand, blijkt uit eigen rapport van regering
mondkapjes

Mondkapjesplicht berust op wetenschappelijk drijfzand, blijkt uit eigen rapport van regering

Een gastbijdrage van Karel Beckman. De mondkapjesplicht die per 1 december is ingevoerd in Nederland berust op slechts één wetenschappelijk rapport. Maar uit dat rapport blijkt helemaal niet dat mondkapjes werken. Integendeel: er blijkt uit dat ze leiden tot méér risico’s voor zowel de drager als de omgeving. Toch hebben regering en parlement de mondkapjesdwang doorgezet.

Per 1 december is in Nederland de “Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19” ingegaan. Een ingrijpende regeling die verregaande vrijheidsbeperkingen oplegt aan alle burgers in Nederland en die het grondwettelijke recht op lichamelijke integriteit opzij zet. Je zou denken dat zo’n regeling zwaar wetenschappelijk is onderbouwd en berust op urgente medische noodzaak. Niets is minder waar.

Wie dit document leest, valt van de ene verbazing in de andere

In de Regeling wordt welgeteld verwezen naar één wetenschappelijk rapport, van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). In de Regeling wordt de mondkapjesplicht als volgt onderbouwd:

“Volgens het advies van het Outbreak Management Team (OMT) (1) van 4 mei 2020 volgt uit een publicatie (2) dat niet-medische mondkapjes de verspreiding van het virus tegen kunnen gaan in situaties waarin voldoende afstand houden niet altijd lukt, zoals in het openbaar vervoer. Dit geldt in het bijzonder voor verspreiding door personen die nog geen symptomen vertonen, ervan uitgaande dat personen met klachten zich isoleren en afstand houden. Volgens de publicatie houden de meeste materialen in niet-medische mondkapjes druppels die geproduceerd worden door de drager van het mondkapje in enige mate tegen. Veel mondkapjes zorgen op deze manier voor bescherming van de omgeving als een patiënt met het virus een niet-medisch mondkapje draagt. Volgens het OMT-advies van 13 oktober 2020 hebben niet-medische mondkapjes daarmee mogelijk een positief effect om de verspreiding van het virus tegen te gaan, met name door presymptomatische verspreiding van het virus vanuit de drager van het mondkapje. (3) In dit advies schrijft het OMT verder dat het effect van breed niet-medisch mondkapjesgebruik groter wordt naarmate sprake is van een toenemend aantal besmettingsgevallen.”

De publicatie waar in voetnoot 2 naar wordt verwezen (voetnoten 1 en 3 verwijzen naar de adviezen van het OMT die gebaseerd zijn op deze publicatie) is: European Centre for Disease Prevention and Control. Using face masks in the community: Reducing COVID19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks, 8 April 2020. Stockholm: ECDC; 2020. Van dit artikel is hier ook een Nederlandse versie beschikbaar, waaruit we citeren.

Het eerste dat opvalt is dat de publicatie dateert uit april 2020. Het consultatiedocument waarop de Regeling is gebaseerd is in november naar de Tweede Kamer gestuurd. Tussen april en november kon de regering blijkbaar geen aanvullend bewijs vinden voor de mondkapjesplicht. Tweede opmerking: er is een overstelpende hoeveelheid wetenschappelijke literatuur waaruit blijkt dat mondkapjes niet werken tegen virusverspreiding en schadelijk zijn (zie het literatuuroverzicht op onze website), maar daar wordt in het geheel niet naar verwezen in het artikel.

Dan de inhoud van het ECDC-artikel. Wie dit document leest, valt al snel van de ene verbazing in de andere. Van een wetenschappelijke onderbouwing voor een mondkapjesplicht, zoals in de Regeling omschreven, is geen sprake!

De boude bewering van de regering blijkt echter volstrekt niet wetenschappelijk te worden onderbouwd in het artikel

Het ECDC-artikel maakt onderscheid tussen medische mondmaskers en niet-medische mondmaskers. Over medische mondmaskers is de ECDC niet heel duidelijk. De onderzoekers schrijven onder meer:

“Medische mondmaskers worden aanbevolen als middel voor controle aan de bron voor symptomatische personen, om de verspreiding van ademhalingsdruppeltjes door hoesten of niezen te voorkomen…. Het is aangetoond dat bij gebruik van medische maskers voor beheersing aan de bron minder ademhalingsdruppeltjes met respiratoire virussen vrijkomen, zodat het gebruik ervan wordt aanbevolen om de overdracht van tuberculose en influenza te beperken.”

Verder staat er:

“Er zijn tegenstrijdige onderzoeksbevindingen met betrekking tot het beschermende effect voor de drager van medische mondmaskers als het om influenza-achtige ziekten (IAZ) en door laboratoriumonderzoek bevestigde influenza in huishoudens gaat. Vanwege het gebrek aan bewijs wordt tot dusver niet aanbevolen dat mensen die niet ziek zijn of geen zorg verlenen aan een patiënt een masker dragen om de overdracht van influenza of COVID-19 te verminderen.”

Dus om jezelf te beschermen hoef je het niet te doen, en om verspreiding te voorkomen – mwah, het leidt tot het vrijkomen van “minder ademhalingsdruppeltjes”. Hoeveel minder? Dat zou toch leuk zijn om te weten, maar het wordt niet vermeld.

Kwalijker echter is dat de onderzoekers ook verzuimen te vermelden dat corona- en influenza-virussen zich niet alleen via druppels verspreiden, maar ook – en waarschijnlijk vóóral – via aerosolen. Hier wordt later in het rapport nog wel iets over gezegd, in de zin dat verspreiding óók mogelijk is via aerosolen, maar de mate waarin dat gebeurt, wordt niet gekwantificeerd. Wat het ECDC daarbij verzuimt uit te leggen is dat aerosolen vele malen kleiner zijn dan druppels en dat geen enkel masker ze tegenhoudt. De onderbouwing voor het dragen van medische mondkapjes is dus flinterdun – wat ook uit vele andere studies blijkt.

Maar dit gaat dus nog allemaal over medische mondmaskers. Kijk echter nog even naar het citaat uit de Regeling hierboven. Daar wordt letterlijk gezegd dat “niet-medische mondkapjes de verspreiding van het virus tegen kunnen gaan”. Niet-medische mondkapjes zijn ook wat de Nederlandse bevolking wordt gedwongen te dragen. De boude bewering van de regering, dat “niet-medische mondkapjes de verspreiding van het virus tegen kunnen gaan”, blijkt echter volstrekt niet wetenschappelijk te worden onderbouwd in het artikel.

Niet-medische mondmaskers bieden geen bescherming, integendeel, ze leveren eerder een hoger risico op

In het ECDC-artikel lezen we:

“Er zijn geen aanwijzingen dat niet-medische mondmaskers of andere gezichtsbedekkingen een effectief middel voor ademhalingsbescherming zijn voor de drager van het masker. Over het geheel genomen bleken verschillende niet-medische mondmaskers een zeer laag filterrendement te hebben (2–38%). In één onderzoek bleek het gebruik van katoenen chirurgische maskers een hoger risico (!) op penetratie van micro-organismen en influenza-achtige ziekteverwekkers op te leveren dan niet-gebruik van maskers.”

En:

“Er is beperkt indirect bewijs waaruit blijkt dat van verschillende materialen vervaardigde niet-medische mondmaskers de afgifte van door hoesten vrijkomende ademhalingsdruppels in de omgeving kunnen verminderen, maar er zijn aanwijzingen dat niet-medische mondmaskers als middel voor beheersing bij de bron minder effectief zijn dan medische maskers. Er zijn geen vastgestelde normen voor zelfgemaakte niet-medische mondmaskers. Een van de voordelen van niet-medische mondmaskers van stof of ander textiel is dat ze gemakkelijk kunnen worden gemaakt en kunnen worden gewassen en hergebruikt.”

Met andere woorden, hier staat: niet-medische mondmaskers bieden geen bescherming voor de drager, integendeel, ze leveren eerder een hoger risico op! Zou de regering dat niet nog even kunnen laten weten aan al die mensen die uit angst een mondkapje dragen?

Voor wat betreft het tegengaan van de verspreiding van het virus, zou er “beperkt indirect bewijs” zijn dat afgifte zou “verminderen”. Hoeveel verminderen? Geen antwoord. Hoe zit het met aerosolen? Geen antwoord.

Dat “beperkt indirect bewijs” dan voor deze (niet-gekwantificeerde) “vermindering”? Hoe zit het daarmee? Het enige “bewijs” dat wordt genoemd is dit:

“In één [!] onderzoek uit China werd een verband gelegd tussen het dragen van een mondmasker en een lager risico op SARS bij personen zonder bekend contact met SARS-patiënten. Het is niet bekend of het gebruik van deze maskers in de openbare ruimte verband houdt met de lagere COVID-19-percentages die in sommige van deze landen worden waargenomen, omdat maskergebruik slechts een van de vele responsmaatregelen en -praktijken is die in deze landen zijn toegepast en daar meer aandacht wordt besteed aan praktijken op het gebied van ademhalingsetiquette en handhygiëne dan elders.”

That’s it. Dit is de totale wetenschappelijke basis voor de draconische mondkapjesplicht die ons door de strot is geduwd. Eén onderzoek uit China dat niets bewijst.

Dit is wat de regering in november naar de Tweede Kamer stuurde in de consultatieversie van de Regeling – en die door een grote meerderheid in de Tweede Kamer gewoon doodleuk is geaccepteerd.

En dit is nog niet eens het hele verhaal, want in het ECDC-rapport worden nog diverse andere waarschuwingen gegeven die de onderbouwing nóg verder onderuit halen. Zo wordt gemeld:

“Het gebruik van mondmaskers kan een vals gevoel van veiligheid geven, wat leidt tot suboptimale fysieke afstand, slechte ademhalingsetiquette en handhygiëne – en zelfs niet thuisblijven als iemand ziek is.”

De auteurs van dit stuk zouden wat mij betreft op de lijst mogen worden gezet van de u-vraagt-wij-draaien-club

Weet u nog, dat de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam afgelopen zomer mondkapjes in de openbare ruimte voorschreven, niet omdat ze werken, maar omdat ze ervoor zouden zorgen dat mensen zich dan beter aan de regels zouden houden? Dat wordt in dit rapport – uit april – al onderuit gehaald.

En wat te denken van deze waarschuwing:

“Het risico bestaat dat onjuiste verwijdering van het mondmasker, de omgang met een besmet mondmasker of een sterkere neiging om het gezicht aan te raken tijdens het dragen van een mondmasker door gezonde personen het risico op overdracht juist vergroot.”

Dit is natuurlijk precies wat er in de praktijk gebeurt!

Waar de onderzoekers hier indirect naar verwijzen (zonder het eerlijk te zeggen, zoals wetenschappers zouden horen te doen), is het simpele feit dat een masker wel druppels kan tegenhouden, maar dat daarmee het virus nog niet is verdwenen. De virusdeeltjes (voor zover ze in druppels zitten en daarmee worden uitgestoten, dan laten we de aerosolen wederom buiten beschouwing) blijven gewoon achter op het mondkapje – en verzamelen zich daar. Farmaceutisch expert Roger W. Koops noemt mondkapjes daarom “de virushemel”.

Er volgen in het artikel nog een aantal bizarre “argumenten en bewijzen vóór het gebruik van gezichtsmaskers”, zoals het feit dat ze “in Azië veel worden gedragen”, en dat maskers van textiel “gemakkelijk kunnen worden geproduceerd”, waardoor ze “wasbaar en herbruikbaar” zijn. Fijn! Daar worden een aantal harde “argumenten en bewijzen tegen het gebruik van mondmaskers” tegenover gezet, die vervolgens in de conclusies worden genegeerd.

Die “conclusies” (“het gebruik van mondmaskers in het openbare leven kan worden overwogen…”), vormen een wetenschappers onwaardige verzameling van vage suggesties die beleidsmakers blijkbaar wilden horen en die het ECDC ze als kruimels toewerpt. Het meest ontluisterende van dit flinterdunne verhaal is dat de onderzoekers, zoals gezegd, al het wetenschappelijke bewijs dat mondkapjes niet werken en zelfs schadelijk zijn, volstrekt negeren. De auteurs van dit stuk zouden wat mij betreft op de lijst mogen worden gezet van de u-vraagt-wij-draaien-club.

Maar het meest verontrustende is natuurlijk dat regering en de Tweede Kamer de mondkapjesplicht – een ongrondwettelijke, schokkende dwangmaatregel die ver over de grens gaat van wat de overheid haar burgers mag aandoen – op grond van dit document rechtvaardigt, terwijl expliciet melding wordt gemaakt van een vergroot risico voor zowel drager van het mondkapje als de omgeving. We mogen hopen dat zij inmiddels tot inkeer zijn gekomen en dat zij de Regeling, die per 1 maart afloopt, niet zullen verlengen.

Over de auteur: Karel Beckman is freelance journalist, mede-auteur van De Democratie Voorbij (uitgeverij Aspekt, 2011) en auteur van De Staat Voorbij (Aspekt, 2017). Hij is initiatiefnemer van Ademvrij.NU. Volg hem op Twitter.

5 47 stemmen
Beoordeel dit artikel
+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest
111 Reacties
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
Marcel
Marcel
3 maanden geleden

Top artikelen die we kunnen lezen op ninefornews.nl
Mogen we best een keer zeggen toch?

Willem
Willem
Reactie op  Marcel
3 maanden geleden

De ultieme vernedering deze dingen moeten dragen , terwijl er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor is !!

Klaas Vaak
Klaas Vaak
Reactie op  Willem
3 maanden geleden

Draag jij dan? Ik NOOIT

Perm
Perm
Reactie op  Klaas Vaak
3 maanden geleden

Een pasje uitprinten is ook mogelijk. Die draag je bij je en als een boa of agent je aanspreekt, verwijs je naar dit pasje.

Klaas Vaak
Klaas Vaak
Reactie op  Perm
3 maanden geleden

Nee, gewoon zeggen dat je zo’n dom ding niet draagt! NOOIT. Geen uitvluchten

mikkie
mikkie
Reactie op  Perm
3 maanden geleden

GEDAAN!

Anti-Rutte
Anti-Rutte
Reactie op  Klaas Vaak
3 maanden geleden

Nog nooit opgehad,ik ben geen waanzinnige idioot.

Strijdervoorvrijheid
Strijdervoorvrijheid
Reactie op  Willem
3 maanden geleden

Wij worden gedresseerd als zijnde dressuurpaarden, dit is al heel lang aan de gang. Kijk maar naar de ringen van Koos Spee (80,kilometer traject controles) als lieve circus poesjes springen we daar door heen. Daarna zetten zij ze in brand (10/12 baans wegen) waar je dan weer 80 dan weer 100 dan weer 80 dan weer 100 mag gaan rijden met zeer onbegrijpelijke borden langs de weg ook nog! Nogmaals ze zijn gewoon aan het kijken hoever ze kunnen gaan
terroriseren. Dit moeten we gewoon niet toelaten. Want wat is het volgende?? Ze kunnen volgende week wel komen dat covid weer over gaat als we allemaal een emmer met stront op ons kop smeren. Geloof me hele stammen mondkapjesdragers(schapen) gaan dat dan nog doen ook.(en vinden dat jij dat dan ook moet gaan doen) Ook de morele chantage “download jij hem voor mij?” Dit moet je gewoon niet toelaten.

Joep
Joep
Reactie op  Marcel
3 maanden geleden

Top artikel…
Wellicht wat betreft de mondkapjes onzin.
Maar helaas wordt de mythe van het bestaan van virussen gewoon weer in stand gehouden.
En dus is dit in mijn ogen weer waarheid met leugens mengen en zo komen we geen stap verder.
Mensen blijven maar lezen dat virussen wel degelijk zouden bestaan en nemen daarom het zekere voor het onzekere.
Met als gevolg dat de roverheid allerlei idiote maatregelen kan afkondigen en hiermee steeds dichterbij kan komen bij het doel.
Het slaafse en onwetende volk volgt wel en heeft totaal geen benul wat er boven hun hoofd hangt…

En wij, de complotgekkies, zien dit allemaal gebeuren en we vreten ons zelf op van woede, onbegrip, verdriet, etc….

Zo zie ik het tenminste, mja wie ben ik nou helemaal….?

Nanochip
Nanochip
3 maanden geleden

En ..en…. en ……
Hoe komen we van die maskers af dan
Wordt zo moe van de info

salvar
salvar
Reactie op  Nanochip
3 maanden geleden

nooit gedragen ,buiten 1 minuut in een winkel .

Strijdervoorvrijheid
Strijdervoorvrijheid
Reactie op  salvar
3 maanden geleden

Ik heb begrepen dat je COPD hebt, waarom print jij dan dat kaartje niet uit? Werkt prima je schrijft in het vakje COPD lamineer het dan blijft ie netjes, dan hoef je dat mondkapje ook niet die ene minuut in de winkel op. mondkapjes-in-publieke-binnenruimtes bij het longfonds. Eigenlijk moet iedereen het uitdraaien en erop zetten ‘ik heb recht op vrije zuurstof die mij door mondkapjes ontnomen wordt’. Succes ermee.

doornbos
doornbos
Reactie op  Strijdervoorvrijheid
3 maanden geleden

Een winkel is GEEN publieke binnenruimte. Daarover is jurisprudentie. Maar goed, laten we bij het begin van alle ellende blijven: besmettingen die geen besmettingen zijn! Een virus is een intern reinigingsmechanisme. Alle coronamaatregelen zijn onderdeel van een occult ritueel. De overheid, onze grootste vijand, kan riant de pot op. Voor hen is het spel bijna afgelopen…

Klaas Vaak
Klaas Vaak
Reactie op  Nanochip
3 maanden geleden

Gewoon door die muilkorven NOOIT op te zetten, wat er ook gebeurt.

Lies
Lies
Reactie op  Nanochip
3 maanden geleden

Gewoon die muilkorf niet dragen

Gezinusk
Gezinusk
Reactie op  Lies
3 maanden geleden

Ik vind het prima hoe jij er over denkt.

Het zou hierbij wel handig zijn dat er voor anderen de mogelijkheid bestaat dat ze op een app kunnen aflezen waar ze wel veilig naar toe kunnen gaan.

En dan natuurlijk in de zin dat het voor sommigen beter is geen risico op te lopen om besmet te raken. Misschien kan de regering hier een betere app voor bedenken maar dat zal dan ook wel weer even duren zo traag als wat in Den Haag er aan toe gaat.

Maar als mijn oma bijvoorbeekd met suikerziekte via een app meekrijgt waar ze wel veilig naar toe kan gaan, dan zou ze misschien wat vaker de deur uit durven te komen.

Pieter
Pieter
Reactie op  Gezinusk
3 maanden geleden

Hoeveel moet je nog lezen voor je begrijpt dat mondvodjes helemaal niet helpen om virusverspreiding tegen te gaan?
En hoe deed je Oma dat in 2017/2018?

Anti-Rutte
Anti-Rutte
Reactie op  Gezinusk
3 maanden geleden

Jij snapt het echt niet he?er is niets om bang voor te zijn behalve voor die psychopaten die nu de macht hebben.Ga gewoon leven er is niets aan de hand om bang voor te zijn.

doornbos
doornbos
Reactie op  Gezinusk
3 maanden geleden

Het verschil is als volgt. Als je als burger de nazipropaganda opvolgt, denk je zelf niet. Sinds kort kunnen we deze lieden als de youpies duiden. Mensen die worden uitgescholden voor complotdenkers zijn de mensen die zich uitsluitend bij de feiten/waarheid willen houden. Ook Nederland is binnen een jaar veranderd in een gesticht. Waarom? Omdat de grote groep de al dan niet aanwezige hersens hebben uitgeschakeld. ‘Er wordt voor mij gedacht’. Daarbij komt, het lange termijngeheugen van deze apostels werkt ook niet meer.

Klaas Vaak
Klaas Vaak
Reactie op  Nanochip
3 maanden geleden

Door heel veel te bidden en naar de kerk te gaan zodat onze zonden vergeven worden?
Zo zou de zwarte pest ook weggaan 🙂

Edward
Edward
Reactie op  Nanochip
3 maanden geleden

Niet, daar komen we niet vanaf, de meerderheid van de kamer is voor het dragen van dez mondkorven VVD, CDA, D66, CU, PvdA, GroenLinks, SP, SGP, 50PLUS.

AlbertV
AlbertV
Reactie op  Edward
3 maanden geleden

Mark my words: In maart worden deze psychopaten gewoon weer herkozen. Komt omdat hier zoveel frikandellen gevreten worden, daar zitten namelijk meer hersencellen in dan in de hoofden van de eters van die gefrituurde drollen. Muilkorfje is mode artikel, je bent eng en naakt als ‘m niet draagt.

Kaatje
Kaatje
Reactie op  AlbertV
3 maanden geleden

Er zijn 2 mogelijkheden: Er komen geen verkiezingen, reden ‘gevaar voor besmettingen’
Mocht er wel verkiezingen komen staat het nu al vast wie er zal winnen en dat is vrijmetselaar rutte. Dit figuur is voorheen echt niet door eerlijke stemmen in het torentje gekomen, alles is en wordt van te voren vast gelegd door de bilderberg kliek. Nederland houdt zich ook bezig met stemfraude!!

Pieternella
Pieternella
Reactie op  Edward
3 maanden geleden

Waarom dan in godsnaam? Wat voor argument hebben ze dan? Kunnen ze wetenschappelijk onderzoek aantonen? Je kunt zo wel voor alles zijn, de meerderheid kan zo wel besluiten dat de aarde voortaan plat moet zijn.

hans
hans
3 maanden geleden

o.a bij het KORPS COMMANDOS kent men oefeningen ,in ieder geval vroeger, dat man 24 uur met een gasmasker op zijn werkzaamheden moest doen ook slapen. maar daar zat een FILTERBUS op wat zorgde voor een vrij normale manier van ademen. dit is een ZEER GROOT VERSCHIL met die stoffenzooi die men ons nu aansmeert ,lees hiervoor verschillende verhalen op 9

Rob
Rob
Reactie op  hans
3 maanden geleden

Chirurgen in operatiekamers zeggen dat ze mondmaskers NIET dragen om virussen en bacteriën tegen te houden maar om te voorkomen dat speeksel etc uit hun mond niet in de ‘openliggende’ patiënt terecht komt. Mondmaskers houden geen virussen en bacteriën tegen. Daarbij verhogen ze het zuurstofgehalte in de OK als ze zo’n masker dragen. Logisch toch? Zo’n masker beperkt je ademhaling e dus ook de zuurstofopname. De enige voor wie die muilkorf gevaarlijk is is de drager. De warmte en het vocht in het masker is een broedplaats voor bacteriën en virussen die daarin gedijen. Een tijdje geleden was er (ik meen op deze website) een bericht over tandartsen die waarschuwden omdat het dragen van de muilkorf ervoor zorgde dat mensen tand en tandvlees problemen kregen die zeer kwalijk waren / zijn. Is dat al geen teken dat het tandvlees dat wordt aangetast door bacteriën en virussen die in de warmte en het vocht gedijen?

hans
hans
Reactie op  Rob
3 maanden geleden

ja rob ,ik ben hier overgeleverd ,eigenlijk aan de info die van alle kanten op mij af komt. want echt en dat meen ik serieus lijkt het wel of iedereen tegenwoordig een 10 voor BIOLOGIE en SCHEIKUNDE had op school. waar ik in mijn bijdrage op wilde wijzen dat er in dienst maar zeker ook in de bouw, autospuiterij , gewoon goede bij de taak behorende maskers worden gebruikt. en in ”onze”maskers zit nul ,nul in of uit stroom dus dat zal zeker negatieve effekten hebben.

Mallehaggie
Mallehaggie
Reactie op  Rob
3 maanden geleden

daarom spoel je met waterstofperoxide bij de tandarts, die weten tenminste wat er echt tegen virussen en bacterietjes helpt. Kunnen ze ook bij de winkels zetten, een spoelbakje.

Hein
Hein
3 maanden geleden

Het de mens zo vervelend mogelijk maken zodat iedereen die verdomde spuit gaat halen…. NOT

Catharina
Catharina
Reactie op  Hein
3 maanden geleden

Je haalt me de woorden uit de mond…no way dat ik die spuit ga halen…wat ze ook proberen, mij krijgen ze niet onderuit

Veterans_Resistance
Veterans_Resistance
Reactie op  Hein
3 maanden geleden

Men gaat nog veel verder.

Misselijkmakend dit:

Kinderen die worden misbruikt om mensen (en ook zichzelf) over te halen tot vaccinatie.

https://twitter.com/Fleur_Ru11/status/1346833407339356162/photo/1

Simon
Simon
Reactie op  Veterans_Resistance
3 maanden geleden

Dit is echt schokkend. Mijn kinderen zijn al wat ouder, maar als ik dat zou zien heeft die leerkracht echt een probleem met mij. Opdracht moest weg goedschiks dan wel kwaadschiks. Wat een indoctrinatie, niet te geloven.

Solo
Solo
Reactie op  Veterans_Resistance
3 maanden geleden

Kinder mishandeling is het. Psychologisch en lichamelijk.
Onder de mom van…. des duivels!

Haggis
Haggis
3 maanden geleden

Mondkapjes werken demoraliserend en dat is de bedoeling. Je voelt je een tweederangs mens. Je hebt niet eens het recht meer om frisse lucht in te ademen. Als een geknakt mens ga je door het leven wanhopig rekenend op degenen die macht over je hebben en daardoor alles met je kunnen doen.
Althans, dat is de bedoeling

Jean-Marie
Jean-Marie
Reactie op  Haggis
3 maanden geleden

Inderdaad, spot on!

Kees
Kees
Reactie op  Haggis
3 maanden geleden

Die angsthazen die zo’n ding als op een ziekelijke manier dragen zijn ook tweede rangs, wat zeg ik?, derde rangs burgers…

monique
monique
Reactie op  Kees
3 maanden geleden

Best wel beetje triest en respectloos hoe jij praat over je medemens.Leven en laten leven zou ik zeggen. Ieder zijn eigen vrije mening. Goedenacht

Lucky
Lucky
3 maanden geleden

Iedere gek weet al dat muilkorven niet werken en het feit dat besmettingen op zouden lopen onderschrijven de averechtse werking. Maar de angsthazen geloven zelfs dat 1 vinger in je kont en hinkelen Corona kan tegengaan. Maar laten we het simpel houden: deze overheid geeft geen ruk om de volksgezondheid. Men MOET EN ZAL nu de besmettingencijfers hoog houden, desnoods vervalsen. Verkiezingen komen eraan en dictator Rutte grijpt Corona WEER aan, nu als excuus verkiezingen uit te stellen. De hufter wil gewoon niet wijken, tot ze hem het torentje uitslaan. Ik voorzag deze stunt al maanden geleden. Toeval? Hij gaat dit zo lang mogelijk rekken en verkiezingen of frauderen of afschaffen. Deze vent gaat geen enkele smerige streek uit de weg om dictator te kunnen blijven spelen. Is de rest van Nederland ook al wakker???

Veterans_Resistance
Veterans_Resistance
Reactie op  Lucky
3 maanden geleden

Ik heb afgelopen week in de seniorenflat van mijn ouders, waar een overijverige huismeester a4tjes met ‘mondkapjesverplichting’ heeft opgehangen, 120 formulieren met info over uitzonderingen (in het algemeen) én info over het feit dat die mondkapjesplicht in de flat niet geldt, want geen publieke (openbare/vrij toegankelijke) binnenruimte, in de brievenbussen gedaan. Ik ben benieuwd of de komende weken minder mensen daar met een muilkorf om gaan lopen.
Ik heb eerst een klacht bij de bouwvereniging neergelegd, maar zoals gewoonlijk laten die niets van zich horen.
Dan maar zelf actie ondernomen.

Simon
Simon
Reactie op  Veterans_Resistance
3 maanden geleden

Perfect, je had alleen ook al die opgehangen A4-tjes even moeten “behandelen”.

Veterans_Resistance
Veterans_Resistance
Reactie op  Simon
3 maanden geleden

Heb ik ook aan gedacht, maar ze hangen in het zicht van camera’s.
Maar ik ben al best een aantal mensen tegengekomen die zonder mondkapje én op een normale afstand met elkaar stonden te praten in de hal.
Eergisteren stond ik met een ‘snotterende’ oude dame in de lift.
Ook zij droeg geen mondkapje en hield zo’n 75 cm. afstand.
Mijn moeder van 82 heeft ook alweer weken een verstopte neus.
En word ik ziek?
Dan word ik daarna weer beter.

Gelukkig laat niet iedereen zich als een kind behandelen.

Ertje
Ertje
3 maanden geleden

de mondkapjesplicht is over de hele wereld toegepast. en we doen er allemaal braaf aan mee omdat we erin geloven of omdat we bang zijn om een boete te krijgen.

Dubito
Dubito
Reactie op  Ertje
3 maanden geleden

‘We’? Ik niet. Nog nooit een opgehad. Nog nooit een boete gehad.

Simon
Simon
Reactie op  Ertje
3 maanden geleden

Ik ook niet. Vanaf de dag dat het verplicht was op m’n werk (ruim voor 1 december al) gezegd dat ik thuis ging werken. Nu al aantal weken in de ziektewet, ze bekijken ‘t maar daar. Weg loyaliteit.

Mallehaggie
Mallehaggie
Reactie op  Ertje
3 maanden geleden

het is idd een nieuwe religie geworden, en iedereen wil het braafste kindje zijn van de klas en liefst het lievelingetje van de meester

Bas
Bas
3 maanden geleden

Welke maatregelen kunnen wij hier in Europa verder nog verwachten nadat Tump geen president meer is? Verplichte vaccinatie? Er wordt nu al voorzichtig gesuggereerd dat de groepsimmuniteit als gevolg van de Britse mutatie naar boven bijgesteld moet worden. Voorheen was dat 70%. Zodadelijk zeker 80%. En vanaf het najaar 2021????

Dubito
Dubito
Reactie op  Bas
3 maanden geleden

120%. En de hond en de poes meegerekend.

Simon
Simon
Reactie op  Bas
3 maanden geleden

Een virus dat muteerd als een gekke en dan plots 1 mutatie als probleem opvoeren. De mensen trappen er nog in ook. Hoe dom kun je zijn (nou best wel heb ik nu ontdekt).

Bas
Bas
Reactie op  Simon
3 maanden geleden

Logica doet niet ter zake. Het gaat erom dat ze het vaccin niet verplicht stellen

Hans
Hans
Reactie op  Simon
3 maanden geleden

Ja net toevallig op het moment dat de angst iets ging verminderen.

Catharina
Catharina
Reactie op  Simon
3 maanden geleden

Idd zooo dom kunnen mensen zijn,en dat zijn vaak degene die altijd een grote mond hebben en denken het altijd beter te weten…die rennen nu achter de overheid aan en geloven die gasten op hun woord…deze mensen vallen bij mij iig vreselijk door de mand…angst voor de dood…of is het angst voor het leven…er bestaat geen vaccinatie voor welk griepvirus dan ook

Frits
Frits
Reactie op  Bas
3 maanden geleden

Trump blijft zitten waar hij zit.
Het is nog geen 20 januari.
Binnenkort gaat het gebeuren.
“The best is jet to come”

Catharina
Catharina
Reactie op  Frits
3 maanden geleden

Precies Bas….zo is het

Monica
Monica
Reactie op  Frits
3 maanden geleden

jij snapt het!!

rop
rop
3 maanden geleden

Het is zo en al schokkend dat een regering tot zo iets heeft besloten, het hele beleid is op drijfzand gebaseerd, zoals vele van het/hun beleid waarin het stelsel elkaar maar weer moet worden aangepast, ze altijd achter de feite aan, terwijl ze juist vooraan de feite moeten regeren voor dat er ook maar iets gebeurt ,behoren zij het te voorkomen.dat het gebeurt, achteraf wat gebeurt en dan het beleid daar op richten kan niets anders dan kromheid veroorzaken.
als ze goed hadden nagedacht dat mondkapjes gewoon niet werken ,want je bedekt de Mond en de Neus, die altijd vochtig zijn en waar de virus zich indringt, maar wat dacht je dan van de ogen de virus kan ook daar naar binnen, daar hoor je niks van om de ogen ook te bedekken, het haalt niks uit, ja het enigste het word steeds erger die virus gekte, er komt een punt dat regeringen moeten kiezen, al het gebeuren omtrent deze virus gekte een keus moeten maken de virus gewoon zijn gang te laten gaan en omtrent alle gebeuren er om heen, ook de lockdown die ze ingesteld hebben zal de virus niet tegen houden en verlengen [lockdown]zal de economie alleen maar meer doen meer instorten, er komt een moment dat ze daar een keus in moeten maken. regeringen lopen altijd achter de feiten aan, en daarmee regeren ze, wat is gebeurt, en hun ingrepen zijn meestal op lucht gebaseerd. dus zulken regeringen heeft de mensheid niet nodig. die achteraf achter de feiten aan lopen en vele male verkeerde beslissingen maken.

Hansz Pint
Hansz Pint
3 maanden geleden

Tegen de Ivoren toren op de Bierkaai is het lastig argumenteren…
Zij hebben een beleid ingezet en volgehouden en toegeven dat ze ernaast zaten betekent dat ze met de billen bloot moeten….
En dat… zal men, vrijwillig in ieder geval nooit laten gebeuren.

x

Check Also

de jonge

De Jonge bevestigt hier dat gevaccineerden anderen kunnen besmetten: ‘Wordt steeds maller’

De Tweede Kamer en minister Hugo de ...

test

Video: coronatestkits onder onhygiënische omstandigheden ingepakt door Indiase kinderen

In een filmpje is te zien hoe ...

Waarom Pushmeldingen?

Facebook en Twitter censureren steeds meer. Het nieuws dat NineForNews brengt wordt steeds vaker door ze geblokkeerd.

Met pushmeldingen informeren we je rechtstreeks, zonder risico op deze censuur.

Waarom Telegram?

Overheidscorruptie wordt steeds erger. Websites en domeinen worden in beslag genomen, omdat de criminele regering geen tegengeluid duldt.

Ons Telegram kanaal staat los van onze websites. Daar krijg je een overzicht van onze berichten, ook als we 'ineens' verdwijnen en met een andere nieuwe domeinnaam/website terugkomen.

Blijf onafhankelijk! Weet ons altijd te vinden! Abonneer je nu gratis en vrijblijvend op ons telegramkanaal.

Stuur jouw ideeBedenk een idee, kreet of one-liner voor op onze producten.

Elke maand kiezen we de beste, leukste of meest originele inzending. En als dat jouw inzending is, win je een T-shirt met jouw idee erop!

111
0
We lezen graag je reactie!x