Over ons

Voordat we kunnen vertellen wie wij zijn, is het belangrijk te weten wat de mainstream media is.

De Mainstream Media

De Mainstream Media (MSM) is een propagandamachine die onder beheer en regie van overheden en corporaties staat. De MSM staat bekend om het verstrekken van (ernstig) gekleurde, leugenachtige en valse informatie, waardoor zij bepalen wat je moet eten, wat je moet denken, waar je van moet houden, wie je moet haten en waar je bang voor moet zijn. Het is een mechanisme om het volk dagelijks te manipuleren. Het is hersenspoeling die sterk Pro-Amerika, Pro-EU en Anti-Rusland is.

Voorbeelden van de MSM zijn o.a. het ANP, NOS-Journaal, De commerciële en publieke omroepen (radio en tv-zenders), RTL Nieuws, SBS Nieuws, nu.nl, telegraaf.nl, ad.nl, fd.nl, alle Nederlandse kranten, alle bladen uitgegeven door Sanoma, en veel meer.

De MSM spreekt uiterst laatdunkend over informatiebronnen die ander nieuws verspreiden dan zijzelf. Zij wensen geen concurrentie en zullen met man en macht proberen ‘alternatieve’ nieuwswebsites ongeloofwaardig te laten lijken en neer te zetten als complottheorie-sites.

NineForNews

De website NineForNews begon ooit als informatiewebsite omtrent chemtrails, UMTS, straling, vaccinaties en buitenaards leven en was een plek waar mensen UFO-meldingen konden doen.

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot veel meer dan dat. Vandaag de dag informeren we onze lezers over voeding (en het geknoei met ons voedsel) en gezondheid, vreemde fenomenen die wereldwijd worden waargenomen en we tonen wat ‘de elite’ allemaal doet om mensen klein en onwetend te houden. NineForNews publiceert nieuws dat doorgaans niet door de MSM naar buiten wordt gebracht.

Door mensen te informeren over bovenstaande controversiële zaken stellen we iedereen in staat een onafhankelijk beeld te vormen van wat er in jouw en onze wereld gebeurt. NineForNews neemt het voortouw door informatie onafhankelijk en onbevooroordeeld te delen, zodat eenieder zelf kan bepalen wat ‘waar’ is, en dat begint met goed geïnformeerd zijn en zaken vanuit verschillende perspectieven bekijken.

Onze visie

Onze visie is om van NineForNews een platform te maken waar voor elke levensfilosofie en mening een plaats is.

NineForNews is geen platform dat ‘waarheid’ brengt, wij brengen slechts informatie en belichten vele onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken. Het is aan de lezer zelf om hieruit te filteren waar hij of zij zich goed bij voelt, of wat aansluit bij de eigen overtuigingen.

Doelstelling

Naast het brengen van alternatief nieuws, is het ons doel om mensen zoveel en zo goed mogelijk te informeren over de vele kanten waarop zaken te bekijken zijn. Onze insteek daarbij is dat we onze lezers een zo positief mogelijk gevoel willen geven bij het lezen van onze website. Natuurlijk ontkomen ook wij niet aan het brengen van minder positief nieuws, toch trachten wij altijd onze lezers zelf te laten denken, en te laten zien dat we verder moeten kijken dan alleen het ogenschijnlijk negatieve. Elke medaille heeft twee kanten, die onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld zijn. Die boodschap willen wij graag uitdragen.

Back to top button