Homepagina » Universum » Geen Big Bang? Nieuw model voorspelt dat het universum geen begin heeft
Geen Big Bang? Nieuw model voorspelt dat het universum geen begin heeft

Geen Big Bang? Nieuw model voorspelt dat het universum geen begin heeft

Volgens de theorieën van Einstein is het heelal zo’n 13,8 miljard jaar geleden ontstaan uit een enorm heet punt met een oneindig grote dichtheid. Tegelijkertijd met deze oerknal zouden ruimte en tijd zijn ontstaan.

Hoewel de meeste mensen dit model accepteren, kunnen wetenschappers nog altijd niet verklaren wat er in dit punt, een singulariteit geheten, is gebeurd of wat ervoor was. Twee natuurkundigen hebben een radicale nieuwe theorie opgesteld die suggereert dat de Big Bang nooit heeft plaatsgevonden en dat ons universum geen begin en geen eind heeft.

“De oerknaltheorie voorspelt zijn eigen ondergang,” zei professor Saurya Das van de Universiteit van Lethbridge in Canada. “De theorie verklaart ook niet waar die oorspronkelijke staat precies vandaan kwam.”

Om dit probleem op te lossen combineerden de wetenschappers de algemene relativiteitstheorie, die de krachten om ons heen beschrijft, met de kwantummechanica, die het gedrag van subatomaire deeltjes beschrijft.

“Voor zover wij kunnen zien kan het heelal geen begin hebben omdat verschillende punten in het universum in het verleden nooit zijn samengekomen,” zei professor Das. “Het blijft voor altijd bestaan. Het heeft geen eind. Met andere woorden: er is geen singulariteit.”

Maar als de Big Bang nooit heeft plaatsgevonden, hoe is het heelal dan ontstaan? “Het universum kan bijvoorbeeld altijd al hebben bestaan,” speculeert professor Das. “Het kan door verschillende cycli zijn gegaan of het is veel eerder gecreëerd.”

Zijn theorie kan ook de oorsprong van donkere materie en donkere energie verklaren. Het heelal bestaat naar schatting voor 25 procent uit donkere materie en voor 70 procent uit donkere energie.

“We laten zien dat een Bose-Einsteincondensaat zich mogelijk al vroeg heeft gevormd en zowel donkere materie als donkere energie kan verklaren,” zei Das. In de jaren negentig ontdekten astronomen dat de uitdijing van het heelal versnelt als gevolg van de aanwezigheid van donkere energie. Die versnelling kan met het model van Das ook worden verklaard.

“Het geeft een zekere voldoening dat zulke correcties zoveel problemen in één keer kunnen oplossen,” zei Das. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Physics Letters B.

[Phys.org]
+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen
KLIK HIER en zeg NEE tegen een corona-vaccinatie d.m.v. T-shirts, sweaters, mokken, etc.

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
 • Pedro schreef:

  Het mooie is dat die donkere energie/materie ook uit formules komt en eigenlijks nog nooit fysiek is bewezen, zijn ze nog hard mee bezig. Lastig om geloof te hebben in theorieën van anderen als er een ander kan komen met een “betere” verklaring.

  Alleen vind ik het wel kwalijk wanneer onbewezen zaken worden geleerd aan kinderen op school als feiten en niet als plausibele zaken.

  12 likes
  • Edwin schreef:

   Ik geef je helemaal gelijk, alleen hoop ik dat je dan er mee eens
   bent dat men net zo dient om te gaan met de doctrines van de huidige religieuze
   stromingen, dus dat wat de religies ons proberen te vertellen net zoals de Big Bang theorie OOK PLAUSIBEL is

   9 likes
   • Pedro schreef:

    Ik snap je stelling en waar je het vandaan haal. Maar ik ben van mening dat mensen die in GOD(en) geloven andere doel hebben dan wetenschappers en dus in een eigen categorie vallen.

    Wetenschappers hebben een vermoeden of gedachten van hoe bepaalde regels in ons wereld in elkaar zitten. Het manifesteert bij hun in een hoop dat het bewezen kan worden. Wanneer het klopt(of lijkt te kloppen) in theorie wordt het een geloof dat het (waarschijnlijk) zo is. Helemaal wanneer er geen betere theorie bestaat.

    Hun doel is zoeken naar directe feiten die aantonen dat hetgeen zij denken waar is en direct aan anderen te tonen is. Ik zeg zolang het niet vast staat kan het niet verkocht worden aan anderen dat het een feit is, het bewijs is immers niet compleet.

    Geloof in GOD(EN) of andere bovennatuurlijke zaken draait juist om een sterke hoop dat zich manifesteert in een volharde geloof doordat de gelovige het bestaan van zijn/haar GOD(EN) aan hem/haar persoonlijk bewezen is.

    Als je geloof in een GOD “zichtbaar” kan maken voor een ieder dan het het ook geen “geloof” maar wetenschap. Hun doel is niet fysieke bewijzen te leveren maar anderen(ongelovigen) persoonlijk kennis te maken met hun GOD(EN), in de hoop dat ook zij ook persoonlijk worden overtuigd.

    Ik er zeker ermee eens dat geloof niet geforceerd mag worden als “feit” aan ongelovigen want het is persoonlijk. Maar incomplete wetenschappelijke kennis mag helemaal niet geforceerd worden aan ieder mens want het moet volgens de wetenschap bewezen zijn voor het als vaste feit kan worden doorgegeven.

    5 likes
    • Edwin schreef:

     Moo!
     Ik zeg wel eens:
     DE “waarheid” bestaat wel,
     maar deze is levend, vloeibaar, net zo ongrijpbaar als kwik.

     Inzichten/openbaringen/inspiraties die vanuit deze levende waarheid ons soms als ingevingen binnenvallen zijn als momentopnamen.

     Wat feitelijk is vandaag kan over een paar jaar weer als foutief worden bestempeld

     Het leven Zelf is de uitdrukking van die levende, met ons mee evoluerende
     waarheid.
     Het idee dat deze levende waarheid zich vast laat leggen in formules of geschriften is volgens mij een van de grootste missopvattingen die we over “DE Waarheid ” hebben

     Zo ziet dit manneke ‘t tenminste

     4 likes
    • StefanZ schreef:

     Pedro ?
     ” doordat de gelovige het bestaan van zijn/haar GOD(EN) aan hem/haar persoonlijk bewezen is.”
     Dat is het hem nou juist…Dat goden bestaan is helemaal nooit bewezen en is ook niet te bewijzen, totdat een god op aarde neerdaalt en zegt;” Ik ben een god” en zelfs dan is dat nog geen bewijs, want dan kan het nog een of andere sukkel zijn met grootheidswaanzin.
     Het geloof, welk geloof dan ook, bestaat (helaas) niet en is verzonnen om de meute onder de duim te houden.
     Het is een machtsspelletje, dat vooralsnog door de kerk (geestelijken) gewonnen is, maar steeds meer terrein verliest, omdat mensen steeds meer informatie (kunnen) krijgen.
     Iedereen die hier op aarde is, zal het toch echt helemaal zelf moeten doen.

     3 likes
  • Henk001 schreef:

   Donkere materie en energie zijn de namen die zijn gegeven aan onverklaarde waarnemingen. Neem bijvoorbeeld de donkere materie. Die term is bedacht om aan te geven dat de beweging (snelheidsverdeling) van sterren in sterrenstelsels en van sterrenstelsels in clusters volgens de zwaartekrachtwetten wees op de aanwezigheid van meer massa dan kon worden gezien in welk deel van het elektromagnetisch spectrum dan ook. De conclusie is dan dat er kennelijk materie is die we niet kunnen zien. Volgens mij is daar niks mis mee. Een soortgelijk verhaal geldt voor de donkere energie.

   8 likes
   • StefanZ schreef:

    Wij kunnen het alleen niet zien, omdat we geen sensoren hebben, die in staat zijn het te registreren.
    Het is het verhaal van de kip en het ei.
    Wil je iets registreren met een apparaat, moet je eerst weten wat het is dat je wilt registreren, zodat je een apparaat kunt maken dat in staat is het te registreren.
    Zo kom je in een vicieuze cirkel, dat je allen met een beetje geluk kunt doorbreken, omdat je door puur toeval iets maakt dat het registreert.
    Infra rood of ultra violet kunnen we ook niet zien, maar is bij toeval ontdekt.
    Dit zal ook met donkere energie en donkere materie het geval zijn.
    Zo zijn er een heleboel ontdekkingen gedaan…puur door toeval….

    3 likes
  • Frans schreef:

   bijna alles wat jij op school de kinderen laat leren is niet onderzocht.
   het is van alle licht ontdaan. Een kind wordt vanaf 2.5 jaar rechtstreeks in het hoofd aangesproken.
   Alsof er geen ritme bestaat, alsof er geen leeftijdsfasen bestaan waarin bepaalde kwaliteiten bij het jonge kind de kans moeten hebben om aangesproken te worden.
   Ook thuis word het kind alleen in het hoofd aangesproken en moet het al snel ‘iets kunnen’!
   Of vooral al kennis hebben. En slim worden, en ook al snel gaan wedijveren en ambities hebben.
   Dit alles om ‘straks’ te gehoorzamen aan en te voldoen aan een maatschappijbeeld dat niet de jouwe is.
   Een maatschapppijbeeld dat wij nu bekritiseren.

   R.R.R = Rust, Ritme, Regelmaat. L.L.L = Licht, Lucht, Liefde.

   Waar worden deze belangrijke basisbehoeften geleerd? Al vanaf 2.5 jaar worden kinderen gecrescht, of gecrascht?? KInderen wodren al zeer vroeg meegesleurd in de hectiek van een zogenaamd leven.

   4 likes
  • Pia Maria van der Winden schreef:

   In feite is alles wat wij leren een hypothese. Niets in deze wereld is wat het lijkt. Echter, wij hebben deze hypotheses nodig om andere hypotheses te kunnen aannemen. Bekijken we alles op kwantumniveau, klopt er helemaal niets meer van de hypotheses die wij bedenken. Alles wat wij verzinnen is dus “waar”.

   2 likes
  • lol schreef:

   you got my upvote :).

   1 likes
  • Arwijn schreef:

   EINDELIJK beginnen ze het door te krijgen daar!

   0 likes
 • Axmann schreef:

  ‘Het ontstaan van het heelal’, een onderwerp waar je nooit uitkomt, omdat de menselijke geest beperkt is. Professor Das stelt zichzelf de vraag: “Maar als de Big Bang nooit heeft plaatsgevonden, hoe is het heelal dan ontstaan?” Mijn antwoord aan hem: “ooit wel eens aan het bestaan van God gedacht?”

  0 likes
  • Liquid schreef:

   Een mooi voorbeeld van een van de pijlers van religie.
   ‘We hebben er geen uitleg voor, dus God moet bestaan.’

   Totale drogredenering.

   10 likes
  • Edwin schreef:

   Alleen God bestaat,
   Alles (en dus iedereen) IS god.
   Daarom heeft iedereen NU het recht om voor zichzelf te
   zeggen: “Ik Ben, dat ik ben, er is geen God buiten mij”

   De goden in alle (schijn-)heilige boeken zijn de lezer zelf.

   Ooit wel een overwogen om God daadwerkelijk letterlijk als OVERAL aanwezig te beschouwen?
   Dus dat Materie EN Geest ALLEBEI aspecten van God zelf zijn?
   Dus dat God/Godin niet alleen IN alles leeft, maar dat Alles IN God/Godin leeft?

   Zolang men er van uit gaat dat God en het Universum van elkaar gescheiden zijn, en dat er een duiveltje tussenzit die de boel telkens weer wilt verzieken zal men altijd een gevangene blijven van een levensvisie

   Deze Pantheïstische (niet te verwarren met PanEntheistische visie)werd gedeeld door Spinoza, door Socrates ,de Griekse Mysterieen, de Noorse Mysterieen, de Kelten, Giordano Bruno, Shamanen , taoisten, boedhisten, Alchemisten en ga zo maar door.

   Het waren meestal mono-theistische (joods/christen/islam) gelovigen die het heftigste op mensen zoals bovengenoemd reageerden, en hen als duivelaanbidders of heksen op de brandstapel wierpen…
   Simpel want met een Pantheistische levensvisie heb je geen pastoor of bijbel/koran/thorah nodig.

   En de mensen die lopen te blèren dat Pantheïsme een eufemisme voor Atheïsme is, zeg ik:
   Tuurlijk, slaap lekker

   Wetenschap EN Religie zullen BEIDEN nooit een antwoord kunnen geven op het ontstaan
   van ons heelal.

   Dat is de Pantheïstische levensvisie

   4 likes
  • eNdEmiOn schreef:

   God of niet dat verplaatst alleen de vraag. Hoe is god ontstaan? De vraag is dan ook niet hoe is het universum ontstaan maar hoe is bewustzijn ontstaan?

   Wbt big bang, eigenlijk best achterhaald. Tegenwoordig zitten we aan de M-theorie.
   http://wn.com/membrane_%28m-theory%29

   3 likes
  • StefanZ schreef:

   Sorry Axmann,

   Goden bestaan (helaas) niet.
   Het is verzonnen om de mensen meute onder de duim te houden.
   Een machtsspelletje…niets meer of minder.

   0 likes
 • Adam schreef:

  Als je de brieven van Jezus zelf zou lezen, dan legt Jezus in een van die 9 brieven uit, dat de oerknal wel degelijk heeft plaats gevonden, en wat die kracht veroorzaakte, dat wat het Goddelijk bewustzijn, en zolang die professor das, en vele andere met hem, daar niet van af weten zoeken zij op de verkeerde weg. en.. nog even iets, bewustzijn en Goddelijk bewustzijn, is niet te traceren en te meten. Al het geschapenen dus incl de oerknal, is door het Goddelijk bewustzijn geschapen, het is het evenwicht tussen het vader en moeder leven, en over die donkere materie, dat is nodig om het positieve en negatieve in evenwicht te houden, daar bestaat ook alles uit.

  2 likes
  • Sjors niet Sjimmie schreef:

   Een citaat zou leuk zijn. Ik heb persoonlijk van jongs af aan al mijn twijfels bij de oerknal gehad. Vind het eigenlijk wel aannemelijk dat het universum oneindig is en geen begin en einde kent in lineaire zin zoals de oerknal en het uitdijen van het universum dat zou beschrijven. Bovendien geloof ik wel in ‘god’ maar vanuit onze beperkte waarneming zullen we waarschijnlijk in woord en geschrift slechts bij benadering enigszins vat kunnen krijgen op dergelijke vraagstukken.

   Een cyclische beschrijving past wellicht meer bij de aard des dingen groots en klein. Tevens sluit een cyclische benadering geen begin en eind uit.

   Een absoluut nulpunt waaruit god dan weer werd gecreëerd.. ik weet het niet. Als god zowel alles en niets is. De alpha en de omega. En de universele levensenergie. Is hij zij of het er dan niet gewoon altijd al geweest.

   Ook al zijn onze aardse levens lineair. Het universum is dat allesbehalve.

   Onze horizon is beperkt. Jezus interpreteren na meer dan 2000 jaar en vele belangen van machtswellusteling en later weet ik niet wat er nog waar is van zijn woorden.

   Wel weet ik dat een man die durft te sterven voor zijn medemens een hart heeft dat klopt voor velen. Mythe, waarheid of fictie. Voor mij is DAT de essentie van jezus. Wil je hem laten spreken? Handel vanuit zijn geweten.

   Maar theorieën staven aan de hand van wat hij al dan niet geschreven om je stelling kracht bij te zetten…. daarvoor hebben kerk en staat al teveel stuk gemaakt.. imo.

   4 likes
  • StefanZ schreef:

   Dus jezus schrijft in een brief 2000 jaar geleden, dat de BIG BANG heeft plaatsgevonden ?
   Die was zijn tijd ver vooruit !!!
   Dat vermoeden we pas een tiental jaren.
   Weer een bewijs dat geloof onzin is en goden niet bestaan.
   Je zult het in het leven helemaal zelf moeten doen

   1 likes
 • xadner schreef:

  Het is allemaal niet te bevatten over begin en einde van ruimte, tijd en bewustzijn in het universum. Ik denk er wel eens over na maar gelukkig dat we niet alles hoeven te begrijpen, want voor ons simpele bewustzijn zal dit alles nooit te begrijpen vallen.

  Nog onmogelijk te beantwoorde vragen zijn, als wij eindeloos bewustzijn zijn met talloze incarnaties, hoe zijn we dan ontstaan, komt daar een einde aan, en komt er bewustzijn bij, hoeveel, hoelang eindeloos wat is dan eindeloos…. etc, etc…. We zullen er in ons simpele bestaan hier nooit achter komen zolang we leven, en daar na misschien ook niet. Misschien beter om die vragen dan ook niet meer te stellen.

  2 likes
  • Adam schreef:

   Beste xadner. Bewustzijn en ziel zijn eeuwig, dus altijd, wij als ontelbare zielen die er overal zijn in diverse universa`s evolueren eeuwig door, zijn nooit klaar, en als ze al klaar zijn en, wat wij noemen de hemel zijn, dan zal men weer opnieuw kiezen weer opnieuw te beginnen.

   4 likes
 • rop schreef:

  Tijd en ruimte ,Eigenlijk is ruimte Leegte , helemaal niets dus, Onzichtbaar,
  Het is tenminste geen vorm in materialen Zin.
  Tijd is ook Niets , We wegen tijd af naar maatstaven om orde te vormen om afspraken te maken naar een bepaald doel .
  Dit doel word dan een vorm en in en naar die vorm handelt de mens , dus het is handig om in tijd te DENKEN omdat het de mensheid helpt om orde te Creëren.
  Einstein had een theorie, theorieën zijn afhankelijk VAN in tijd denken , hij zei dat het heelal 13,8 miljard Oud is omdat IN tijd denken Handig is om bepaalde Zienswijze te vormen in materie en met tijd te bedenken en het daarmee een vorm krijgt moet Tijd en de Oerknal op een bepaalde tijd samen worden gesteld om een vorm van Tijd en een Geboorten van de Oerknal samen gaan.
  Dus daar moet men ook een tijd bij bedenken zonder TIJD is er wel misschien een oerknal geweest maar er waren geen mensen daarbij, en mensen hebben nu eenmaal EEN TIJD BEREKENING nodig om op een punt uit te komen van EEN Oerknal, EN EEN TIJD TE BEREKENEN. die past bij de berekening..
  Als men de TIJD wegneemt VAN Wanneer er een oerknal is geweest komt men uit dat er Misschien nooit een OERKNAL heeft plaats gevonden MAAR dat alles er al was zonder een begin en een eind..
  Dus Oneindigheid heeft geen Begin en geen Eind, Door IN tijd te Denken is er een Begin en een Eind maar omdat dat een Theoretisch bestaan heeft in het denken van de mens komt Tijd en een Begin en Eind samen DOOR IN Tijd denken,
  Tijd is een uitvinding van de mens ,voor de Oneindigheid bestaat dat niet wat dat kan ook niet Oneindig heeft geen Tijd ,dus Tijd is een concept van het denken om naar een Begin en een Eind Toe Te Reizen..
  Door dat de mens een bewust wezen, bewustzijn word gebruikt door in tijd te denken kan het hem helpen om naar een bepaalt punt te reizen ,[ Dat doen we dagelijks bewust of onbewust al] bewustzijn heeft tijd nodig om naar een bepaalde vorm toe te reizen,
  Wat de oerknal betreft heeft deze nu of wel plaats gevonden, JA in de zin van , de mens heeft een begin nodig om zijn Oorsprong te Verklaren,
  WAT is zijn oorsprong dat is de Oerknal die uit Licht is ontsprongen
  een dans van licht die uiteindelijk het leven heeft gevormd met uiteindelijk een bewustzijn in dat leven van een Begin en een Eind in en met het denken waaruit bewustzijn is ontstaan..
  Door in een oerknal te geloven MET HET BEWUSTZIJN krijgt men ook een Begin en daardoor ontstond er ook GELIJKTIJDIG EEN TIJD, die Einstein Samen VOEGT met EEN Oerknal EN TIJD DIE TOT Een maat VORMDE. van een begin en een eind..
  Een Geboorte VAN TIJD EN LICHT…Bestaat TIJD, NEE VOOR DE ONEINDIGHEID, BESTAAT LICHT, JA DIE IS ER ALTIJD AL GEWEEST.,
  Denken en bewustzijn van de Mens EN die schept ORDE door IN EN MET TIJD te Denken
  Word het leven wat gemakkelijker en begrijpelijker. totdat er iemand met een ander theorie komt dan schud de gevestigde aangenomen theorieën op zijn grondvesten en de fundamenten staan te trillen..
  En wie trilt dan , de Gedachten en het Denken van de Mens die een Begin en een Eind wil verklaren die IN Wezen NIET Bestaat,
  De oneindigheid laat zich niet verklaren het heeft geen verklaring nodig, en deze kan ook nooit gevonden worden want het kent geen Begin en geen Eind..

  3 likes
 • peter schreef:

  al-tijd

  Haha, je kunt je er toch helemaal geen voorstelling vasn maken, toch? Als het heel-al er niet al-tijd-al was, wat was er dan voor in de plaats cq in die leegte. En niet te vergeten, waar in? Waar zetelt ons heelal in gods naam in? En god, waar zetelt die dan in, en wanneer is hij begonnen en wat was er voor ‘dien’.

  Haha zo mooi! De enige manier die ik kan begrijpen is vanuit de redenering dat alles trilling is: een trilling is naar beide kanten oneindig, net als de gulden snede. Maar ja, om iets te latten trillen heb je toch echt eerst ‘iets’ nodig.

  Zou god iets zijn?

  3 likes
 • jenne schreef:

  Moet toch ieder één wel duidelijk worden, de grote waarheid die in de volgende woorden schuil gaat, “” ik ben Alfa en de Omega””, Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde.

  1 likes
 • Henk001 schreef:

  De bron ook maar eens gelezen. Hoewel de inleiding inderdaad stelt dat de theorie donkere materie en donkere energie kan verklaren, komt in het artikel zelf alleen de donkere energie terug, die zou overeenstemmen met een soort kosmologische constante die uit hun theorie volgt. De donkere materie blijft onverklaard.
  Het is overigens interessant dat Stephen Hawking in de jaren ’80 ook al een theoretische oplossing zei te hebben voor het singulariteits”monster”. Hij kwam met een theorie over virtuele tijd, die reëel wordt bij extreme kromming van de ruimte. Daarmee zou het heelal in de extreme concentratie die het lang geleden heeft gehad “op twee wielen door de bocht” zijn gegaan, van instorting tot uitdijing, zonder een oneindige singulariteit te bereiken. Zijn theorie had ook iets te maken met de Bohm-wereldlijnen, waar deze wetenschappers ook gebruik van maken.

  3 likes
  • Logiter schreef:

   Mooi gezegd.
   Donkere materie en donkere energie zijn nog mysteries,net als de singulariteit zelf.
   Zowel de big bang singulariteit als het zwarte gat zijn nog steeds discutabel,slechts meetbaar met energierijke straling blijft het lastig van iets wat een abstract wiskundig geval is,een worst te maken.
   De kromming van tijd en ruimte in zo’n singulariteit is iets waar je je hoofd maar slecht omheen kunt wikkelen,en zelfs de bewonderenswaardige Stephen Hawking sluit de onverenigbaarheid van kwantummechanica en de loop van het heelal niet uit.
   Ik bewonder deze wetenschappers enorm,omdat ze buiten de kaders durven te denken en hypotheses uitproberen.
   Zonder dat is wetenschap slechts een religie (denken binnen vaste kaders),en kunnen we net zo goed de bijbel voor waar aannemen.
   Dit soort artikelen volg ik op de voet,net als al die astrologen hierboven ;).

   0 likes
 • Red Skywalker schreef:

  Ze komen niet eens in de buurt van een goede theorie. Het Heelal, Tijd en leven cq bewustzijn zijn veel eenvoudiger te verklaren. In het Begin van de Tijd was er niets, dus ook geen informatie in welke vorm dan ook. Het begin van de tijd kan daarom niet complex zijn. Als je steeds verder VEREENVOUDIGD in je overpeinzingen, kom je uiteindelijk tot een massief lijkende, dus geen ruimte, die Absoluut Koud is. Dat is iets kouder dan het normale absolute nulpunt van 0 Kelvin. Er zijn ook geen kwantumfluctuaties of andere vaagheden als straling meer. ALLES staat stil. Dat kan een nieuw uitgangspunt zijn. Hoe het verhaal verder gaat, lees je misschien nog wel eens. Uiteindelijk ontstaan er alleen verstrengelde en trillende elektrische (mannelijk, rechtlijnig) en magnetische (vrouwelijk, rond) krachtvelden. Het geheel werkt als een holografische virtual reality computer op basis van licht. Het ontleend zijn energie aan de absolute koude, die nooit op te warmen is en daarom als een enorme Absorptiekracht zelfs zichzelf absorbeert door omkering. De omkering ontstaat doordat er op het kleinste niveau geen ‘oppervlak’ voor de kracht is. Die omkering gebeurt in een Nulpunt, daar omheen ontstaan de centra van atomen, zwarte gaten, sterren en wij. De velden die gevormd worden zijn levende energievelden, Merkaba’s genoemd. Alles bestaat uit die zogenaamde merkaba-velden. Ze hebben dezelfde vorm, maar verschillen in frequentie en grootte. Dat ff kort.

  Maar ja, aan wie kun je je eigen theorieën kwijt? Er zijn inmiddels zoveel ideeën en iedereen vindt zijn theorie de juiste. Zo geldt dat ook voor mij. Ik ben er twintig jaar mee bezig geweest en ben uitgediscussieerd. Neem waarvan je zelf vindt dat je het kan gebruiken en bouw zelf verder. Doe het voor je buurman/vrouw. En laat dat stomme gejaag op geld achterwege. Dat leidt af. Bovendien staat de deur naar het paradijs/utopia of Beschaving inmiddels al open.

  Iedereen het beste en succes op je zoektochten naar De Waarheid, of iets dat je zelf daarvoor kan gebruiken.

  2 likes
  • Edwin schreef:

   In Zen en andere oosterse filosofieen wordt dat waar jij naar verwijst ook wel “het” (geen ding) Niet-Zijn genoemd.

   Het niet-zijn is dus ook niet “niets”

   Ik vind jouw benadering heeel mooi!

   Denk eens aan het symbool van de lemniscaat, of de ring van Möbius….

   Beschouw de ene lus als “het” ZIJN, en de andere Lus als “het” Niet-Zijn

   1 likes
  • Henk001 schreef:

   Het probleem met jouw theorie is dat hij niet te verifiëren is. De oude Griekse natuurfilosofen deden het ook zo. Er bestonden allemaal verschillende verklaringsmodellen. Maar die werden ook nooit aan de realiteit getoetst.
   En dat is het grote verschil met de huidige wetenschappelijke verklaringsmodellen. Die zijn gebaseerd op waarnemingen en experimenten. En als natuurwetenschappers het niet weten of alleen maar kunnen speculeren, dan zeggen ze dat gewoon.

   0 likes
 • Matt schreef:

  Ik heb mijn eigen theorie en had die graag verfilmd. Kan iemand dat?
  Het gaat als volgt: 1 zwart scherm, er komen steeds meer lichtpuntjes in die steeds groter worden en de vorm krijgen van sterrenhopen het beeld gaat sneller en je ziet hoe er Melkwegen gevormd worden. Je vliegt er met enorme snelheid naartoe en je nadert een Melkweg, reist erin en scheert langs verschillende zonnen en schiet op onze zon af, we passeren de grote planeten en naderen de aarde en we zien de continenten steeds groter worden en gaan recht op Europa af, nog steeds met een enorme snelheid, en zien achtereenvolgens een stad, een mens, we dringen zijn bloedbaan in, zien de moleculen en de atomen en dan dringen we de kern van het atoom binnen en zien dat alles zwart is en dan begint de cyclus weer van voor af aan.
  Dit geeft volgens mij het beeld van het onbegrijpelijke van ons universum weer, enorme afstanden en misschien enorm klein.

  2 likes
 • Ton schreef:

  Alles lijkt zich in cirkels te bewegen, neem de kleinste cel of een planeet. Het is cirkelvormig. Of neem de natuurlijke cyclus van lente, zomer, herfst en winter. Het lijkt of hier sprake is van een begin (lente) en een einde (winter). Maar dan begint de cyclus weer opnieuw (cirkelgang). De cyclus van dag en nacht, van geboorte, dood en wedergeboorte. Opnieuw een cirkelgang, als een eindeloos voortdurend proces zonder grenzen. Als een oceaan waar de dauwdruppels zich tijdelijk van losmaken, maar waar ze uiteindelijk weer naar terugkeren. Als een cirkel(gang) zonder begin en einde.

  2 likes
 • Henk001 schreef:

  De titel van het artikel is fout. Geen singulariteit is iets heel anders dan geen Big Bang. En de Big Bang theorie is niet één op één gelijk aan het eindig zijn van de tijd en het ontstaan uit een singulariteit.
  Toen Hubble ontdekt had dat het Heelal uitdijt lag het voor de hand om “de film terug te draaien” en de conclusie te trekken dat alles lang geleden op een kluitje had gezeten en van daaruit uit elkaar gevlogen.
  Sommigen (zoals Fred Hoyle) waren van mening dat de uitdijing ook in een statisch heelal kon worden “verklaard” door continue creatie van materie. (Hoyle lanceerde de kreet Big Bang als een soort scheldwoord voor de theorie die hij verwierp) Ondertussen waren tehoretisch fysici aan het rekenen geslagen: als alle materie in het heelal ooit extreem dicht op elkaar had gezeten welke druk en temperatuur en energiedichtheid waren er dan geweest? En wat voor kernreacties en stralingsprocessen zouden er onder die extreme omstandigheden hebben plaatsgevonden? Onder andere Gamow publiceerde in 1948 een artikel waarin hij een aantal voorspellingen deed op basis van die berekeningen: Hij was in staat de abundantie van H, D, He3, He4 en Li voortkomende uit die hete oersoep te berekenen. Ook rekende hij uit dat het uitdijende babyheelal na ongeveer 300.000 jaar zo ver zou zijn afgekoeld dat straling en materie ontkoppeld zouden worden bij een temperatuur van ongeveer 3000 K. Wij zouden daar nu in alle richtingen nog de nagloei van moeten kunnen zien, zij het dat door de roodverschuiving de straling een spectrum moeten hebben behorend bij een temperatuur van 3K.
  Min of meer bij toeval werd deze achtergrondstraling ook gevonden. Ook de door Gamow voorspelde abundanties bleken te kloppen. De hete-oerknal theorie was hiermee stevig in het zadel. In de jaren 70 en 80 kwam daar nog een extra aanwijzing voor bij, de afstandsafhankelijkheid van actieve quasars toonde een heelal aan dat zich in de loop van miljarden jaren had geevolueerd.
  Kortom de (hete) oerknal theorie wordt stevig door de waarnemingen ondersteund.
  Los daarvan was de vraag hoe dit tot stand was gekomen, m.a.w. wat was er vóór die hete oersoep precies aan de hand. Eigenlijk laat de natuurkunde ons de eerste micromicromicrosecondes in de steek. De algemene relativiteitstheorie leidt bij die extreme dichtheden tot een singulariteit, maar daar was eigenlijk niemand echt blij mee. Op die extreem kleine afstanden en hoge dichtheden zouden ons nog onbekende quantumeffecten de rechtlijnigheid van de algemene relativiteitstheorie kunnen doorkruisen. Nog steeds kunnen die twee theorieën niet in één verhaal worden gecombineerd, hoewel ze in minder extreme situaties hun sporen meer dan hebben verdiend. Pogingen zoals hierboven beschreven proberen beide theorieën te verenigen en komen daarbij soms tot de conclusie dat een singulariteit te vermijden is (zoals Hawking in de jaren ’80 met zijn virtuele tijd).
  Maar dat het heelal pakweg 13,8 miljard jaar geleden een extreem dichte en hete fase heeft gekend van waaruit alles nog steeds uit elkaar aan het vliegen is (een oerknal dus), daar twijfelen ook Das en Ali niet aan.

  2 likes
 • Cydonian schreef:

  Zie ook de theorie van Nassim Haramein en het torus vormige universum, eigenlijk een soort donut waarbij het universum een eindeloze cyclus doorloopt. Micro = Macro, het eind is het begin, ieder kleiner deeltje opent de deur naar een nog kleiner deeltje. Wiskundig heeft Nassim aangetoond dat de energie in een atoom evenredig is aan die in het universum.
  https://www.youtube.com/watch?v=RqfGVPDtq74

  2 likes
 • ItsYouInside schreef:

  Alles bestaat uit een cyclus, sommige zijn vatbaar, anderen niet. Het grote is zichtbaar in het kleine. Het denken maakt het moeilijker dan het is omdat het wil bevatten… maar simpelweg, nemen we er allemaal al deel aan… dat besef zal komen wanneer men accepteert door over te geven aan.
  De mens is niet hier om de baas te spelen over het geheel maar om mee te spelen met het geheel…

  2 likes
 • Raj schreef:

  In de Upnishad (oud Hindu geschrift) staat het volgende:

  Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate
  Puurnnashya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate
  Om Shaantih Shaantih Shaantih

  Vertaling:

  Om, That is Full, This also is Full, From Fullness comes that Fullness
  Taking Fullness from Fullness, Fullness Indeed Remains
  Om Peace, Peace, Peace

  Vrij vertaald:
  Er is geen begin en er is geen eind.

  De oude Indiërs waren hun tijd ver vooruit.

  2 likes
 • Doler schreef:

  er is ook niks, de mens heeft zelf de tijd gecreëerd, om een dagindeling te kunnen maken, dus op tijd je bed uit, op tijd je afspraken nakomen. Tijd kan je ook niet bewijzen, ja je kan naar de klok kijken en zeggen alweer een uur verder, maar als je de klok stil zet gaat dat uur gewoon verder
  Interessant is als de klok een uur terug draait ga je dan terug in de tijd, of vooruit ga je dan de toekomst in

  1 likes
 • Richard schreef:

  De big bang theorie getuigd van de beperkingen van het menselijk denken. Het heeft grenzen en kaders nodig, zoals geboorte. leven en dood. Het brein kan de oneindigheid niet bevatten. Dat kan alleen de menselijke ziel. Dat gaat boven denken uit. Daar is het brein ontoereikend en overbodig.

  1 likes
 • Paco schreef:

  In het artikel staat: “Voor zover wij kunnen zien kan het heelal geen begin hebben omdat verschillende punten in het universum in het verleden nooit zijn samengekomen,” zei professor Das. “Het blijft voor altijd bestaan. Het heeft geen eind. Met andere woorden: er is geen singulariteit.”

  Dat is nou precies wat ik verwachtte. Uit de roodverschuiving die men waarneemt als men naar verre objecten kijkt, verklaart men: objecten verplaatsen zich van elkaar af, dus alles komt uit één punt. Het Doppler effect van geluid wordt toegepast op licht. Zo kun je uitrekenen hoe lang dat geleden alles nog bij elkaar was. En kennelijk klopt dat nu niet meer. Het zou ook gek zijn als zo veel materie bij elkaar zich ondanks de zwaartekracht uit elkaar bewoog.

  Stel nu dat die roodverschuiving veroorzaakt wordt door voor ons onzichtbare zaken (donkere materie?) die zich bevinden tussen ons en het waargenomen object, en dus niets zegt over de snelheid waarin dat object en de waarnemer zich verwijderen? Dan klopt er niets meer van een big bang theorie. We denken te weten dat de ruimte een vacuüm is, maar op zulke grote afstanden kan een groepje moleculen per kubieke meter leegte wellicht wel van invloed zijn op de waarneming en de kleur daarvan.

  Hetgeen ik bovenaan mijn bericht citeer, doet me eveneens denken aan mijn eigen “Pac-Man theorie”. Toen ik decennia geleden voor het eerst de game Pac-Man speelde, liet ik Pac-Man netjes binnen de grenzen van het doolhof lopen. Iets later ontdekte ik dat als Pac-Man door het gat aan de rechterkant van het doolhof liep, hij door het gat aan de linkerkant het doolhof weer binnen kwam. Zo ook met de gaten aan de boven- en onderkant van het doolhof. Aangezien computerspellen toen vrij nieuw waren, was zo iets abstracts voor mij een niet te bevatten concept. Ik vroeg me af of Pac-Man enerzijds simpelweg verplaatst werd van de ene plek naar de andere plek, wat in het echt niet kan, of anderzijds een nieuw doolhof/beeldscherm in liep dat identiek was aan het vorige doolhof: zelfs de spoken waarden nog op de zelfde plekken rond als in het vorige doolhof, dat kon ook niet. Het is maar een spelletje dat mijn theorie een naam geeft, maar mijn theorie gaat eigenlijk over beide mogelijkheden tegelijk. En nu naar het universum… Stel nu dat het universum veel kleiner is dan gedacht, en het heeft de vorm van een kubus. Stel je voor dat je met een ruimteschip naar de rand van de kubus reist en ineens aan de andere kant van de kubus terugkomt, net als Pac-Man doet. Dan lijkt het universum oneindig groot, want als reiziger merk je niets: je kijkt door de volgende instanties van de kubus heen. Je kunt dan ook niet bepalen waar de grenzen van de kubus liggen, want die zijn er niet. Je kunt maar door en door reizen met je ruimteschip en toch weer thuis komen. De kubus kan ook andere vormen hebben uiteraard, maar dat maakt het makkelijk om het je voor te stellen. Licht doet er zoals we weten een tijd over om een grote afstand af te leggen, door de kubussen heen. En zo kom je op een mooi idee… Een telescoop die gebouwd is om ver het heelal in te kijken, zoals de Hubble telescoop, maakt foto’s van sterrenstelsels die zich miljarden lichtjaren van ons bevinden, in een staat zoals ze toen waren. Misschien staat er op zo’n foto wel ons eigen sterrenstelsel (melkweg) in een eerder stadium van ontwikkeling! We zullen het niet weten, omdat (1) we niet weten hoe ons sterrenstelsel er van buitenaf uitziet, en (2) het zich op zo’n foto zich in een eerder stadium van ontwikkeling bevindt en er anders uitziet.

  Bescheiden als ik ben… Mogelijk hebben meer mensen dit bedacht, en is de “Pac-Man theorie” niet de enige naam die aan deze gedachte gekoppeld is. Over oude games gesproken, je kunt het ook de “Asteroids theorie” noemen. In Asteroids vloog de speler en de vijandige asteroïden op elk punt van de rand van het beeldscherm om aan de andere kant weer terug te komen. Het gooit in ieder geval wel de hele big bang gedachte omver. 🙂

  1 likes
 • rop schreef:

  De meeste mensen geloven in een begin , vooral het geloof in een god heeft de mens nodig voor een begin maar voor god zelf die oneindig is niet , oneindigheid is god zelf al zonder een begin en zonder een eind,
  omdat de mens met deze oneindigheid is bekleedt , is hij zelf ook oneindig , maar de geest kan het nog niet bevatten dat oneindigheid een onderdeel is van die oneindigheid, eigenlijk is het gewoon energie , die we namen geven om orde in het leven te scheppen van de mens en deze noemen we god, er zijn namen genoeg om de geest te stimuleren tot zelf kennis te komen en als de geest tot deze zelf kennis is gekomen ziet het ook zijn eigen oneindigheid , geen begin en geen eind.. god kan men niet verklaren door in aan begin te denken , omdat het geen begin nodig heeft ,dat snapt de geest nog niet helemaal. het kan alleen groeien door te onderzoeken en naar een begin te zoeken die gepaard gaan met ervaringen en een soort geloof op te bouwen door in een begin en aan een begin te denken.
  dat begin begon met en god schiep de mens naar zijn beeld , zijn beeld is het oneindigheid zelf, dus het beeld van de mens is de oneindige God ,gewoon oneindige energie.. GOD IS MAAR EEN NAAM het is energie in een vorm verpakt met een menselijke beeld.. van een lichaam MOOI om het zo te zien…
  als de geest in het lichaam van de mens tot deze waarheid komt…het groeit namelijk alleen maar in het lichaam mens tot een volledig geheel die we goddelijk noemen in de vorm van energie,, ONEINDIG…

  0 likes
 • Peter C. schreef:

  Lat ons zwijgen over feiten die we nooit zullen ontcijferen. Dat geldt ook voor wetenschappers! Het bevindt zich aan de andere kant. Wij zijn maar afstammelingen van spermacellen.

  0 likes
 • Ton schreef:

  Het woord heelal is een interessant woord. Het woord heelal bestaat uit twee begrippen ; heel en al.
  Het begrip heel geeft aan niets los staat van elkaar (Mens, Aarde, Melkweg, Universum). Het begrip al geeft aan dat we in het al leven wat tijdloos en onbegrensd is. Het woord geeft het eigenlijk (al ) aan, ( al) is dat slechts mijn interpretatie van het grotere ge(heel) !

  0 likes
 • gerrie wetzer schreef:

  ja alles is oneindig kent geen begin en einde zelfs in het oneindige niets zit oneindig veel licht en liefde namaste

  0 likes
 • Dereaux schreef:

  Eigenlijk had ik al iemand verwacht die zou zeggen dat het heelal door bloed drinkende en zich met bloed wassende grijze stinkende Aliens is gecreëerd om de mensheid op te fokken. Persoonlijk hoop ik van niet. 😉

  Wat ik ook niet geloof is dat een persoon (in welke vorm dan ook) dit heeft gecreëerd. Want dan mag die wel eens naar zijn creatie kijken met een streng oog.

  Een hogere macht schrijf ik nog niet af, maar ik denk dat dit net als een zwangerschap is, Je zit in je eigen wereldje, niet wetende wat er verder is dan dat ene warme plekje tot het moment dat je eruit moet en naar de volgende fase gaat. Ik denk dat na het leven hier de volgende verrassing wacht en je meer antwoorden krijgt over het leven op aarde, wat dan totaal nutteloos blijkt ben ik bang, Want wat doen we hier eigenlijk op dit niets zeggend stukje in het immens grote heelal?

  Feit is wel dat wetenschappelijk alles wordt weerlegd door de jaren heen, en dat is goed. Het ene feit wordt door het andere achterhaald. En uiteindelijk moet je dan toch een keer de feitelijke waarheid over houden.

  Maar als niemand weet wat die waarheid is, kan men ook niet zeggen wat de waarheid niet is.

  Ik hoop op antwoorden iig na het leven op aarde.

  0 likes
 • redice schreef:

  bewustzijn was er misschien eerst en al wat er nu is, is gecreëerd door dat bewustzijn zoals het 2- sleuven-experiment aantoont dat een waarnemer, bewustzijn dus, invloed heeft op het resultaat van dit experiment.

  Dit kan er tevens op wijzen dat we in een virtuele realiteit leven, in een computerprogramma dus.
  we zullen het waarschijnlijk nooit weten

  0 likes
 • x

  Check Also

  nasa

  NASA-wetenschappers ‘ontdekken parallel universum naast het onze’ waar de tijd achteruit loopt

  NASA-wetenschappers hebben bewijs gevonden voor een parallel ...

  Hongaarse wetenschappers ontdekken 'mysterieuze vijfde natuurkracht'. Dit kan een gamechanger zijn

  Hongaarse wetenschappers ontdekken ‘mysterieuze vijfde natuurkracht’. Dit kan een gamechanger zijn

  Wetenschappers hebben naar eigen zeggen een vijfde ...

  >