Homepagina » Buitenland » Prijsvraag: Hoe konden de Twin Towers instorten terwijl ze berekend waren op inslagen van vliegtuigen?
Prijsvraag: Hoe konden de Twin Towers instorten terwijl ze berekend waren op inslagen van vliegtuigen?

Prijsvraag: Hoe konden de Twin Towers instorten terwijl ze berekend waren op inslagen van vliegtuigen?

De TU is dol op technische uitdagingen. Daarbij is het meedoen aan wedstrijden voor studenten ook van enorme educatieve waarde. Kijk naar de enorme successen die de opeenvolgende Nuna-teams hebben bereikt met hun zonnewagens!

Ingenieurs nemen hun vakgebied zeer serieus. Ingenieursstudies zijn geen feeststudies. Ingenieurs maken de wereld van morgen en proberen van fouten uit het verleden te leren voor de toekomst. Voor een betere, veiligere wereld.

Een in het oog springende constructie op veel plaatsen in de wereld is het hoge gebouw. Steden zijn trots op hun hoge gebouwen. Steden zijn er vaak aan te herkennen. Dat begon al zo’n beetje met de bouw van de Eiffeltoren in Parijs, maar ook in New York met het Empire State Building. Voor de één foeilelijk, voor de ander een toonbeeld van esthetiek.

De Twin Towers in New York waren ook van die skylinebepalende bouwwerken. Tot 11 september 2001. Toen ze in ongeveer een uur tijd veranderden van solide iconen van wereldhandel tot smeulende puinhopen van verwrongen staal en verstoft beton. Bijna drieduizend mensen vonden de dood.

Ingenieurs leren van rampen. Zij trekken er de lessen uit voor de toekomst. Hoe erg het persoonlijk verlies ook is, er zijn altijd lessen te leren voor een beter technisch ontwerp. In dit geval voor torens die niet instorten bij vliegtuiginslagen gevolgd door brand. Overigens is het goed om te melden dat het Empire State Building een inslag van een vliegtuig heeft meegemaakt. En overleefd. Het ontwerp van de Twin Towers was ook berekend op inslagen van vliegtuigen.

De keuze voor een zwaar uitgevoerde kern bestaande uit 47 verticale kolommen, met daarbuiten vrije – want vrij van pilaren – kantoorruimte, omsloten door een perimeter van 240 dragende verticale kolommen aan de buitenzijde van het gebouw, was revolutionair. Rekening houdend met het toegenomen vliegverkeer en de wet van Murphy, konden de torens een inslag van één van de destijds grootste verkeersvliegtuigen, de Boeing 707, weerstaan. Er wordt zelfs gezegd, meerdere inslagen per toren.

Dat bleek ook wel want de in grootte vergelijkbare Boeings 767 zorgden niet in de eerste seconden voor instorting van de torens op 9/11.

Hebben de constructeurs dan geen rekening gehouden met de kerosine en de daaropvolgende kantoorbranden? Waarschijnlijk wel, want het was nog nooit eerder voorgekomen bij grote kantoorbranden in stalen hoogbouwconstructies, dat na vele uren brand de constructies waren ingestort. En zeker niet met de instortsnelheden die de Twin Towers op 9/11 lieten zien, namelijk binnen zo’n 12 seconden! Dat is bijna met de vrije valsnelheid.

Overigens beweert de officiële onderzoeksinstantie NIST [National Institute of Standards and Technology] dat de instortingstijden respectievelijk slechts 11 en 9 seconden waren. Gemakshalve – mede omdat het door de enorme stofwolken moeilijk is om dat precies te bepalen – gaan we uit van een tijd die net iets boven de vrije valsnelheid ligt, die om en nabij 9 seconden bedraagt! Met andere woorden: het gebouw stort niet in alsof er helemaal geen weerstand meer is, maar met een zeer geringe weerstand tegen vrije val.

Als je als vermogend burger een penthouse koopt op 400 meter – of zoals in Dubai op bijvoorbeeld 800 meter – hoogte, dan wil je natuurlijk weten of je daar wel veilig kunt wonen. Dat je niet in 10 tot 12 seconden beneden ligt bij brand ergens in het gebouw.

Om veiligheidsreden moeten ingenieurs leren van 9/11: om gebouwen te ontwerpen die wel tegen vliegtuigeninslagen gevolgd door brand kunnen. Of tegen brand in het algemeen kunnen. Zoals gezegd zijn er nog nooit door brand staalconstructies volledig ingestort, maar alleen op 9/11.

Om die reden ook moeten ingenieurs eerst begrijpen hoe het ontwerp en de rampzalige omstandigheden van 9/11 ervoor zorgden dat dit – zoals we allemaal hebben kunnen zien – wel gebeurde. Dan hebben we het bewust nog niet over het derde gebouw, WTC 7, – 190 meter hoog en 47 verdiepingen staalconstructie – dat aan het einde van diezelfde dag ook volledig in slechts 6,5 seconden instortte. Dat was voor de meeste experts overigens een klassiek voorbeeld van een gecontroleerde sloop (met explosieven?!). Oordeel zelf.

Een explosievenexpert over deze instorting:

We beperken ons nu tot de WTC 1 en 2 torens.

Prijsvraag: Hoe konden de Twin Towers instorten terwijl ze berekend waren op inslagen van vliegtuigen?

Om het voor onze prijsvraag makkelijk te maken hebben we de volgende opdracht voor studenten bedacht. Zoals je kunt zien in het bovenstaand plaatje, hebben we te maken met een intact constructiedeel dat zich boven de impactzone bevindt. De impactzone hebben we voor het gemak even helemaal weggelaten onder de vereenvoudigde aanname dat op een bepaald moment de constructieve sterkte van die zone – in ons geval stellen we dat die 4 verdiepingen hoog is, dus zeg maar in het geval van het WTC 1 en 2 gebouw zo’n 15 meter hoog – volledig weg is. Nul dragend vermogen vanwege de schade door de impact van het vliegtuig en de daarna door de brand verlaagde constructieve sterkte. Dit is een zeer conservatieve aanname want in werkelijkheid zullen nooit alle kolommen zijn beschadigd of doorgesneden en zal er door brand weliswaar vermindering van constructiesterkte zijn opgetreden, maar die zal nooit ineens tot nul zijn gereduceerd. Met andere woorden, dit is een worst-case scenario.

Ingenieurs werken vaak met dergelijke aannames. Deze zijn dusdanig gekozen dat de omstandigheden van het experiment altijd zwaarder zijn, dan die in werkelijkheid.

Op tijdstip nul laten we dus de intacte bovenconstructie vallen op de intacte onderconstructie. Daarbij is het wel een feit dat de onderconstructie lineair sterker wordt naar beneden toe. Immers hoe lager de verdieping, hoe meer verdiepingen gedragen moeten worden. Dit is in werkelijkheid ook zo.

Opdracht

Bedenk en bouw nu een dusdanige constructie, zodanig dat wanneer het bovenste kwartdeel van de constructie wordt losgelaten op de onderste driekwart van die constructie (het linker plaatje), deze binnen dezelfde tijd als berekend met de valversnelling (met een overschrijding van maximaal een derde van die tijd die de bovenconstructie in het rechter plaatje nodig heeft om de grond te bereiken), door de onderconstructie heen valt, zodanig dat beide delen volledig in hun kleinste samenstellende constructie-eenheden uiteen zijn gevallen.

Aangezien dergelijke experimenten op schaal kunnen worden uitgevoerd, maar er wel degelijk schaaleffecten kunnen optreden, moet de constructiehoogte minstens 4 meter bedragen (maar maximaal 8 meter). Voorafgaande aan het experiment wordt bekeken of de onder- en bovenconstructie voldoende sterk en stijf zijn om – rekening houdend met schaaleffecten – verticale en horizontale krachten te kunnen dragen. Een veiligheidsfactor mag hierbij vrij worden gekozen, maar moet minstens een factor 3 zijn die statisch zal worden getoetst bij aanvang.

De winnaars van deze prijsvraag krijgen een beker en een oorkonde en zullen worden aanbevolen bij diverse gerenommeerde architectenbureaus.

Het is 15 jaar geleden dat de aanslagen van 9/11 in New York plaatsvonden. Daarover zijn volgens sommigen nog heel veel zaken onduidelijk. Vorig jaar hadden we in Delft een uitvoerig debat over de technische aspecten van de aanslagen. Misschien is het goed om daar nog eens samen naar te kijken. Het kan inspiratie opleveren voor een goed impactbestendig ontwerp.

Architects and Engineers for 911 Truth

Velen zullen bovenstaande beschouwen als een hypothetische prijsvraag. Niemand kan deze prijsvraag serieus in overweging nemen. Of toch wel? Let me know? We zijn heel erg benieuwd naar jullie technisch inhoudelijke reacties.

ceterum censeo

Overigens ben ik van mening dat het logisch en abstract denkvermogen van ingenieurs vaker zou moeten doorklinken in het publieke debat. Ongeacht welk debat. Ingenieurs zijn in hoge mate verantwoordelijk voor alle gebruikte en misbruikte techniek in de wereld. Zij zouden zich veel nadrukkelijker moeten bemoeien met hoe en waar en door wie hun technologieën gebruikt worden. Een stevige basis in moreel en ethisch besef is hiervoor noodzakelijk, naast een goede kennis van de historie en de actualiteit van alle menselijke geloofssystemen: zoals daar zijn o.a. wetenschap, techniek, economie, filosofie, religie en politiek. Voorwaar geen sinecure, maar voor een werkelijk vreedzame ontwikkeling van onze soort van het allergrootste belang. Met respect voor elkaars standpunten in een taboe- en waardevrij debat, waar men openstaat voor de inzichten van de ander. Om zo in gezamenlijkheid, in het besef dat de menselijk soort een werkelijk oneindige creatieve potentie heeft, alle ontstane problemen op te lossen.

Door dr.ir. Coen Vermeeren

[TU Delft]
+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen
KLIK HIER en zeg NEE tegen een corona-vaccinatie d.m.v. T-shirts, sweaters, mokken, etc.

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
 • Wim schreef:

  Het was het vuur dat, de stalenconstucties deden smelten, niks anders. De sprinklers deden het niet meer door de vliegtuigen en ook niet vergeten het water van de sprinklers op het gebouw, de zwaarte.
  Ik geloof niet in die, theorie van conspiracy dat, zijn mensen die hele dag wiet zitten te roken.

  8 likes
  • Mark schreef:

   Ik geloof wel in de theorie van conspiracy en ik rook niets.
   Je moet wel heel erg bang en onnozel zijn wil je niet kunnen zien dat dit een gecontroleerde instorting is, GEEN ENKELE ONgecontroleerde instorting verloopt kaarsrecht.
   Misschien heb je zelf iets gerookt/gedronken/geslikt, of je bent gewoon bang dat er een andere waarheid bestaat.

   51 likes
  • Denk.na schreef:

   Die torens waren dus wel degelijk bestand tegen die vliegtuigen. Ze bleven gewoon rechtstaan. Maar toen de brand de stalen pilonen had verzwakt, stortte de daarboven gelegen verdiepingen naar beneden. En eens die met al hun gewicht en de daarbijhorende inertie (verticaal) naar beneden kwamen, konden de daarondergelegen verdiepeingen dat niet meer stoppen. Dat resulteerde in een verticale ineenstorting van het gehele gebouw, aan nagenoeg vrije-val snelheid door de inertie van die bovenste verdiepingen.

   8 likes
   • eNdEmiOn schreef:

    Die beredenatie slaat echt nergens op. Als dat al had kunnen gebeuren, het zoveel verzwakken van stalen pylonen dat ze het begeven zou het bovenste deel nooit kaarsrecht en in een klap naar beneden vallen laat staan met zoveel kracht dat de onaangetaste pylonen van de onderliggende verdieping het ook begeven laat staan die daaronder zaten en zo voorts.

    Bouw het maar eens na met een blokkendoos en dan haal je 1 verdieping er tussenuit en laat het bovenste deel erop vallen dan zie je meteen hoe onrealistisch die beredenatie is. Zelfs als je het onderste deel van het gebouw ipv met blokken met rietjes zou bouwen dan nog zou het zich niet zo gedragen als hoe jij het voorspiegelt.

    6 likes
    • Rob ter Horst schreef:

     “zou het bovenste deel nooit vallen”

     Wat het dus in eerste instantie ook deed, om vervolgens te kantelen en diverse andere WTC gebouwen waaronder WTC 7 te vernietigen en te beschadigen.

     Kijk maar eens naar het volgende filmpje en specifiek 2:25, 2:30 en 2:38: https://www.youtube.com/watch?v=U8lrTy5mrZY

     Op 2:25 zie je dat de brokstukken (vele tientallen meters groot) alle kanten opvallen.
     Op 2:30 zie je iets dat op 2:38 nog veel beter zichtbaar is, de kern van het gebouw dat gewoon is blijven staan, weliswaar ook zwaar beschadigd omdat de werkvloeren weg zijn, voordat dit ook instort, maar dat is niet meer te zien door de enorme stofwolken.

     https://www.youtube.com/watch?v=dh4r-gHdyPU

     Kijk bij dit filmpje ook maar eens vanaf 0:13. Wat zie je , enorm grote brokstukken, vele tientallen meters groot die gewoon 50-100-150m ver naar beneden donderen.

     Je conclusie dat e.e.a. dus “kaarsrecht en in een klap naar beneden” valt is dus complete onzin!

     7 likes
     • Rob ter Horst schreef:

      “zou het bovenste deel nooit vallen”

      moet zijn

      “zou het bovenste deel nooit kaarsrecht en in een klap naar beneden vallen”

      4 likes
    • Franss schreef:

     Een blokkendoos is een onzinnige vergelijking.
     Als je het op schaal nabouwt zijn zelfs rietjes te stevig.
     Je moet alufolie gebruiken om de stalen staanders en liggers op schaal en rigiditeit na te bouwen.

     8 likes
    • Denk.na schreef:

     eNdEmiOn, lees mijn argumenten in mijn andere reactie verderop. Daar had ik onder andere al geschreven “En dat bewijst dan ook dat er een ‘schaaleffect’ is, het is dus idioot om dat aan te tonen met een schaalmodel van “maximaal 8 meter”, zoals gevraagd.” Speel dus maarwat met je blokkendoos, maar post alsjeblief geen ondoordachte reacties.

     7 likes
    • Roy schreef:

     “zou het bovenste deel nooit kaarsrecht en in een klap naar beneden vallen”

     Ziet dit er uit alsof het bovenste deel kaarsrecht naar beneden viel

     http://911facts.dk/wp-content/gallery/wtc2-coll/wtc2_coll_a02002.jpg

     3 likes
    • Azrael schreef:

     En dat weet u omdat u ervoor opgeleid bent? Gezien de spelfouten twijfel ik daar ernstig aan.

     0 likes
     • Rob ter Horst schreef:

      Altijd mensen die er anders over denken ergens anders op pakken, maar zelf geen 911 bewijzen leveren…

      Kijk maar eens naar dit filmpje vanaf 11:50:
      https://www.youtube.com/watch?v=_jz7aRwUHlY

      Hoewel er onnoemelijk veel beelden van niet rechtstandig naar beneden vallen torens in staan, is de opname vanaf 11:50 het duidelijkst want in detail.
      Hierop kan je precies zien dat het topgedeelte instort op de plek waar het vliegtuig is ingevlogen, voordat het omkantelt en verder naar beneden stort, en de rest van de toren meesleurt.

      Heeft de Amerikaanse overheid vooraf informatie gehad, ja!
      Heeft de Amerikaanse overheid dit bewust door laten gaan, misschien.
      Is het Pentagon twijfelachtig, misschien. Zal hier ook eens naar gaan kijken.
      Is Shanksville twijfelachtig, misschien. Ook hier zal ik eens naar gaan kijken.

      911 mythes wat betreft de twin towers zijn echter bewezen onzin, en doorgaan met discussiëren hierover onzinnig…

      0 likes
     • Zamunda schreef:

      Die Rob toch. Na jouw commentaar snap ik niet dat je zo tegenstribbelt.
      Hoeveel twijfel heb je nodig voordat je je ogen opent?

      Jij zegt dat de Amerikaanse overheid bewust heeft gelogen over voorkennis.
      Jij zegt dat zij de aanslagen misschien bewust hebben laten doorgaan.
      Jij zegt dat het Pentagon en Shanksville wellicht twijfelachtig zijn.

      Ben je ergens zeker van wat spreekt voor de haviken en niet tegen ze?
      Sta je misschien toch aan onze kant, de kant van de mensen die nu eindelijk de doden willen eren door de waarheid te laten zegevieren?
      Waarom hebben we het over de torens als de neocons achter slot en grendel zouden moeten zitten vanwege dood door schuld?

      0 likes
   • Wim schreef:

    God zo. Ben helemaal mee eens. Dat wou ik zeggen.

    0 likes
  • Dirk schreef:

   Dus de schrijver van dit stuk, dr. Ir. coen vermeeren, rookt de hele dag wiet?

   15 likes
   • math schreef:

    bekijk de video : building the twin towers uit de jaren zestig maar eens. Een vereiste van de gemeente New York was destijds dat de gebouwen air-plane proof moesten zijn. En het is ook de moeite waard om eens een video van de vliegtuig-industrie te bekijken (dan zie jezelf dat het maar blikken doosjes van 2mm aluminium zijn).. Dan hoef je het niet eens te zijn met de complotters, maar dan heb jezelf weer wat kennis opgedaan om een onderbouwde mening te vormen. En een beetje kennis van natuurkunde en materialenleer zou ook wel handig zijn.

    11 likes
    • Franss schreef:

     (dan zie jezelf dat het maar blikken doosjes van 2mm aluminium zijn)

     Ik ben net even met mijn 90 kilo op een leeg bierblikje gaan staan dat een wanddikte van 0,11mm heeft. Het blikje gaf geen krimp.
     Ik zou niet graag zo een bierblikje + sterke draagvleugels + oersterk landingsgestel + massieve motoren half gevuld met kerosine met 400km/h op mijn borstkas zien afkomen…

     4 likes
  • Sé Paratist schreef:

   Wim,

   Een simpele k*tflat in de Bijlmer blijft gewoon staan wanneer er een vliegtuig ingeparkeerd wordt (4 oktober 1982) en de twintowers, waar bij de bouw rekening is gehouden met inslaande vliegtuigen, stort helemaal in…… Gaat er nou een lampje branden….??? Valt het kwartje (eindelijk).
   Nee, nog steeds niet…… Zoek dan je internet eens af op ongelukken met vliegtuigen….. Dan zal je zie dat wat er in New York gebeurt is, onmogelijk is….. Ten minste…. Zonder springstof…

   11 likes
  • sara schreef:

   Als het gebouw, dat als laatste in stortte, geprepareerd was door experts en dus vol met explosieven moet hebben gezeten en vol met bedrading. Hoe kan er dan eerst uren in brand hebben gestaan? Zonder dat de explosieven willekeurig af gingen?

   Ik vind het jammer dat deze vraag niet is voor gelegd aan de expert in de bovenstaande video.

   .

   3 likes
   • eNdEmiOn schreef:

    Het bekende explosief C4 bv kun je gewoon in de fik steken en op schieten zonder dat het ontploft. Wat kantoorbrandjes zijn echt wel te regelen zonder dat het geplaatste explosieven hindert als die verdieping überhaupt al voorzien was van explosieven. Daarnaast worden explosieven doorgaans dmv een eclectische lading tot ontploffing gebracht dus bedrading is gewoon koperdraad en geen lont meteen ook al een stuk brandvaster en ook vrij makkelijk af te schermen tegen de warmte van wat (nogal lullige) kantoorbrandjes.

    2 likes
   • dimmer schreef:

    Ja hier hebben ze geen antwoord op hahahahah
    geweldig

    0 likes
  • jannie schreef:

   Toen WTC gebouw nummer zeven na de ineenstorting van de twee WTC- torens spontaan (gecontroleerd) ineen stortte wisten we toch genoeg???

   Daar werkte de springstof niet zoals het gepland was. ‘foutje bedankt’

   0 likes
   • Rob ter Horst schreef:

    Lijkt wel of hier massaal sprake is van cognitieve dissonantie, of zouden 911 believers en platlanders tóch deel uitmaken van het bekende overheids trollen netwerk.

    3 likes
  • Dolex schreef:

   Zelf zonder wiet ben je niet in staat een fatsoenlijke stelling te poneren 🙂

   Ik heb je stukje even aangepast – is dit wat je bedoelt?

   Het was het vuur dat de staalconstuctie deed smelten, niks anders. De sprinklers deden het niet meer door de vliegtuigen, en ook het gewicht van het water door de sprinklers (die het niet deden…?! – Dolex) oefende kracht uit op het gebouw.
   Ik geloof niet in complot-theoriën. Die zijn bedacht door mensen die hele dag wiet zitten te roken.

   1 likes
  • dimmer schreef:

   plus was t berekend voor propellorvliegtuigen en geen straalmotoren en vliegtuigen die ramvol met kerosine zaten pffff.
   wat een onzinverhaal wordt hier weer weggezet.

   0 likes
 • Der Andreas schreef:

  Ik vraag me af, dat wanneer die gebouwen echt controleerd en moedwillig tot ontploffing zouden zijn gebracht, niemand, ooit, ergens dan die vooraf geplaatste explosieven heeft gezien of geplaatst zien worden, of per ongeluk gevonden, of weet ik veel. Of zou dat al in de oorspronkelijke bouw zijn ingebouwd? Is er dan nergens beeldmateriaal van het binnenwerk die mogelijk geplaatste explosieven of thermiet depots of iets dergelijks laat zien?

  2 likes
  • Mark schreef:

   Er zijn genoeg getuigenverslagen van mensen die dat wel hebben gezien.
   Er zijn getuigen verklaring van mensen die hebben gezien dat de FBI WTC7 had leeggehaald, een aantal dagen voordat het instortte.
   Er zijn getuigen die bewust van bepaalde verdiepingen werden weggehouden omdat er “onderhoud” gepleegd werd.
   Daar komt nog eens bij, dat er 3 gekaapte toestellen 2 uur rondvliegen zonder dat de luchtmacht ingrijpt, dat alle video’s rondom het Pentagon in beslag zijn genomen, dat de bomen en lantaarnpalen rondom het Pentagon overeind stonden en dat zelfs het gat in het Pentagon te klein was voor een vliegtuig and so on and so on.

   Het is allemaal TE toevallig.

   21 likes
   • Denk.na schreef:

    Mark, een reactie vol fouten en andere nonsens.
    Waar zijn die getuigenverslagen, en wat hebben die getuigen ondubbelzinnig gezien en wat is insinuatie?

    De luchtmacht heeft wel degelijk direct vliegtuigen ingezet, maar die vlogen standaard richting oceaan, waardoor er tijd is verloren. Wat hadden ze trouwens kunnen doen? Een vliegtuig volg passagiers neerknallen en op New York laten neerstorten?

    En bomen en lantaarnpalen die niet geraakt worden, die blijven natuurlijk staan!

    6 likes
    • Lehcim schreef:

     Er is 1 belangrijke Pentagon getuige die (met verborgen camera) heeft verklaard dat alles van boven af geregeld is…

     2 likes
     • Denk.na schreef:

      Lehcim: ik vraag het je nogmaals: niet altijd zo van die algemene beweringen posten, maar ook weblinks geven om je bewering te onderbouwen. Waarop baseer jij je om die getuigen “belangrijk” te noemen? Enkel omdat ie iets zegt dat in je kraam past? Of omdat ie keiharde, ondubbelzinnige bewijzen heeft?

      3 likes
     • Azrael schreef:

      Naam en toenaam, functie, achtergrond, etc. Anoniem verklaren zonder bewijs kan iedereen. Overigens ben ik rhesus negatief en inderdaad een reptiel, ik kan van vorm veranderen en vindt het leuk om pijn en lijden te veroorzaken. Dat is ook de reden dat we de mensheid bewogen hebben naar het veroorzaken van een klimaat verandering, wij hebben die warmte nodig, koudbloedig enzo weet je wel. En de twin towers ja ach dat was gewoon een kers op de taart. Ga toch weg man, je gelooft kennelijk alles.

      0 likes
  • Lehcim schreef:

   De thermiet explosieven zijn ‘s nachts aangebracht. Deze ingenieurs die de expliosieven aanbrachten hadden zelfs (bij uitzondering) een vergunning om te mogen bivakeren in de TwinTowers. Iets wat normaal niet mocht.

   3 likes
   • Denk.na schreef:

    Lehcim, waar haal je dat vandaan???
    Een wolkenkrabber voorbereiden voor een gecontroleerde explosie neemt dagen in beslag, en is duidelijk zichtbaar door de honderden meters kabel die er liggen. Dat doe je niet in één nacht. Maar complotters geloven zoiets maar al te graag, zonder ook maar enig bewijs. Net zoals die bewering van “een vergunning om te mogen bivakeren in de TwinTower”

    7 likes
    • eNdEmiOn schreef:

     Hoe kom je erbij dat hier sprake is van 1 nacht, kan maanden zo zijn gegaan nacht in nacht uit. En dat noemt zich denk.na, doe dat dan ook eens!

     7 likes
     • Denk.na schreef:

      Toegegeven, er staat in die reactie van Lehcim niet expliciet dat het 1 nacht was. Maar er staat wel andere nonsens: “thermiet explosieven”. SOrry hoor, maar thermiet is geen explosief en wordt nooit bij gecontroleerde verneitiging van wolkenkrabbers gebruikt.

      Verder merk ik op dat je niet ingaat op mijn commentaar over honderden meters kabel, en over die vergunning. Klassieke complotters-truc: kritiek waar je denkt te kunnen scoren, maar egelijkertijd alle andere tekortkomingen in je argumentatie negeren.

      7 likes
    • Lehcim schreef:

     Dus als ik dat bewijs lever ben je om?

     0 likes
     • Denk.na schreef:

      Lehcim, ik ben altijd bereid om mijn standpunt te veranderen indien er ONDUBBELZINNG bewijs is. Maar na 15 jaar 9/11 heb ik nog nooit zo’n bewijs gezien, enkel insinuaties, en loze beweringen.

      Toon mij bvb een foto van die “vergunning”. Toon mij bvb bewijs dat er thermiet aanwezig was (dus niet de vaststelling dat men chemicaliën heeft gevonden die het eindproduct KUNNEN zijn van thermiet-verbrandiing, maar waarschijnlijk gewoon het eindproduct zijn van andere reacties). Toon mij een getuige die ondubbelzinnig zegt dat er explosieven aangebracht (en dus niet dat ie gewone onderhoudsmensen in gele fluo jassen en gereedschapskistjes zag rondlopen).

      I Kwacht af in spanning….

      4 likes
     • Roy schreef:

      “De getuige is uitermate belangrijk omdat ie mee deed aan het toneelspel. Het was de taxi chauffeur die een lantarenpaal door z’n voorruit kreeg.”

      Wat me vooral opvalt is dat de interviewer een enorme l*l is en dat er heel veel gespeculeerd wordt.

      In de informatie onder het filmpje staat al “Suspicious But Not Necessarily Enough Evidence To Really Prove Anything” Hij zegt wel dat de laatste statement van de chauffeur wel bewijzen zouden zijn, echter wordt daar niets zinnigs gezegd.

      Ten eerste laten ze niet zijn wat er vooraf aan de statements gezegd wordt en wat de aanleiding van het gesprek is, vervolgens wordt er nog lekker in geknipt. Dan zegt de chauffeur zo ongeveer dat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plek reed, waarna er van alles in zijn mond wordt gelegd.

      Al met al niet echt een overtuigend filmpje. De chauffeur zegt nooit dat er geen vliegtuig is geweest, ook zegt hij niet dat Amerika er achter zit. Hij zegt wel dat het hele gebeuren boven zijn pet is en dat er belangrijke mensen (mensen met geld) achter zitten.. Daar is dan ook weer geen woord aan gelogen, dat kan iedereen bedenken..

      En dan het tweede filmpje het “Bombshell Evidence” van de studenten (Israeliers)..

      Deze Israeliers zijn in werkelijkheid bekende Oostenrijkse kunstenaars.. Al hun projecten zijn op hun website te vinden, waaronder ook het B-Thing (WTC) project, waar ze een raam uit het WTC sloopte om er vervolgens een balkon te bouwen.

      http://www.gelitin.net/projects/

      Ze hebben er ook nog een boek over geschreven. Kan je vast nog wel ergens kopen. Hier kan je hem op amazon bestellen.

      https://www.amazon.com/Gelatin-B-Thing-Tex-Rubinowitz/dp/3883755079

      2 likes
     • Denk.na schreef:

      ROFL LOL
      Een bewijs-via-youtube! De klassieke maar simplistische complotters-aanpak.

      Wat wil je eigenlijk bereiken met die video van de taxi-bestuurder? Is dat jou “ONDUBBELZINNG bewijs”? Want ik snap niet wat je daar juist mee bewijst. Het INSINUEERT alleen maar vanalles! Maar als je vastzit in een complot-geachtegang, dan ga je zo’n video’s natuurlijk kritiekloos aanvaarden. Bovendien, jij beschouwt die getuige als “uitermate belangrijk”, maar die video zelf concludeert juist het tegendeel.

      En dan die andere video: een aantal jonge Israëli studenten (=mensen van het “Evil Empire” volgens vele complotters) hadden een project in 1 van de WTC torens (dus NIET beide), en dat zien complotters dan direct als een “bewijs” dat het eigenlijk de “Mossad” was die explosieven plaatste. Weerom INSINUATIE.

      Maar natuurlijk ga je niet in op de vragen die ik stelde: waar is de “vergunning”? War is het ondubbelzinnig bewijs van thermiet? Waar is het ondubbelzinnig bewijs dat explosieven werden aangebracht?

      Nee, blij maar geloven in je waanideeën, met je halfslachte youtube filmpjes die je klakkeloos aanvaardt… Zielig

      1 likes
     • Lehcim schreef:

      Ik heb mijn zaken goed op orde en weblinks plaats ik alleen als erom wordt gevraagd.

      De getuige is uitermate belangrijk omdat ie mee deed aan het toneelspel. Het was de taxi chauffeur die een lantarenpaal door z’n voorruit kreeg.
      https://www.youtube.com/watch?v=kvyQ0vVwjqc

      Diegenen die bij uitzondering mochten kamperen in de TwinTowers (om de detonatie zonder draad met afstandbediening) te monteren waren Israeliers.
      https://www.youtube.com/watch?v=Kg7Qt4bV0B8

      0 likes
     • Denk.na schreef:

      “Dus als ik dat bewijs lever ben je om? ”
      Lehcim, waarom ga je niet verder in op de reactie van mij en ROy, maar wel op andere reacties hier???

      Je vroeg me of ik bereid was om van standpunt te veranderen, en ik ben zo eerlijk om daartoe bereid te zijn. Maar ben jij dat nu ook? Je “bewijs” werd volledig onderuit gehaald. Ik maakte duidelijk dat je ook verschillende punten negeerde.

      Ik wil je bij deze niet persoonlijk aanvallen, maar ik apprecieer wel een integere, eerlijke en open debatcultuur waarbij iedereen bereid is zijn standpunt bij te stellen gebaseerd op nieuwe inzichten.

      0 likes
   • Loki schreef:

    En getuigen hebben dat ook gezien, mannen in overals en busjes kwamen s ‘avonds naar het WTC. Zij hadden toegang tot leegstaande verdiepingen.

    3 likes
    • Azrael schreef:

     Oh wat vreemd, als ik zoiets zou regelen zou ik gewoon mannen in pak sturen op een doordeweekse dag, mensen zijn toch te dom om te zien wat er gebeurd en de meest achterbakse acties vinden in openlijk daglicht plaats. Dan wordt je niet gepakt, want jouw brein snapt niet dat dat zou gebeuren op zo’n wijze.

     0 likes
 • Elkekeerdateindedatmaarnietkomt schreef:

  Knnen we geen girorekening openen om dit onderzoek te sponsoren?

  1 likes
  • Azrael schreef:

   Misschien wordt deze website ook weleens bezocht door engineers, en heel misschien… hebben zij dat allang uitgerekend, een conclusie getrokken, en het achter zich gelaten… Je mag je geld uitgeven hoor maar dan wel bij mij!! Linkie nodig? Makkelijkste geld ooit 😀

   0 likes
   • Zamunda schreef:

    Zie ze eens toestromen, de trollen. Alles om maar af te dwalen van wat duidelijk op beeld staat: het moedwillig vernietigen van het WTC 1, 2 en 7.
    Een ieder die op dit draadje claimt zich te hebben verdiept in 9/11 en beweert dat 2 Boeings en vuur verantwoordelijk zijn voor het instorten van stalen constructies die decennia hebben gestaan, is met opzet de twijfelaars aan het voorliegen.

    Toen ik het nieuws hoorde en iemand vertelde dat beide torens waren ingestort, heb ik even gefronst, maar verder geen aandacht aan besteed. Vooral omdat ik het niet verrassend vond dat een Bin Laden of andere radicaal de US zou treffen voor het ziekelijke imperialisme waar de wereld mee te kampen had.
    Een aantal jaren later zag ik Loose Change, dat was het moment dat ik beelden, foto’s en interviews ging bekijken. Hoe meer ik zag en las, hoe belachelijker het officiele verhaal werd.
    Maar toch was het pas 2 jaar geleden dat ik weer eens de instortingen van de 3 gebouwen bekeek, tot misselijkheid aan toe. Toen zag ik het pas zonder enige twijfel. De beelden spreken boek delen, we hebben ze uit elke hoek, met dank aan de mensen die hebben gefilmd.

    Zodra je accepteert dat de mogelijkheid bestaat dat 9/11 van binnenuit is uitgevoerd, zal je met andere ogen alles omtrent 9/11 gaan bekijken en de puzzelstukjes vallen binnen de kortste keren op hun plaats.

    PS. Geloofde je nu werkelijk dat die breekbare aluminium vleugels over de volledige lengte de stalen constructie zouden snijden? Sterker nog, er breekt helemaal niets af van de ‘2 Boeings’. Waar waren deze in hemelsnaam van gemaakt, ze verdwenen compleet in het gebouw. Beelden kunnen worden gemanipuleerd. Geloof je ogen, maar weet wie ons de beelden hebben gebracht, meesters in manipulatie en propaganda.

    3 likes
    • Lehcim schreef:

     Er is niet 1 video waarop een Boeing te zien is.

     Wel zien we wazige beelden (met fouten in de montage) en een paar getuigen (medewerkers van de mainstream media en CIA) die roepen dat het Boeing was.

     De meerderheid van de getuigen hebben geen Boeing gezien. Zelfs Boeing onthoudt zich van elk commentaar.
     Daarnaast is er een video een explosie plaatsvind voordat het “vliegtuig” de toren raakt.

     Opvallend is het aantal getiugen dat sindsdien om het leven is gekomen. Wie iets weet kan beter z’n mond houden. Dat geldt zelfs hier in Europa.

     1 likes
     • Franss schreef:

      [ Vogels scheuren de romp van een Boeing ]

      Ja, precies! Ga je nu eindelijk inzien hoe inconsequent je redeneert?
      Zo’n slap vogeltje van vlees en fragiele botjes kan bij grote snelheid het vele malen stevigere aluminium van een vliegtuig kapot maken.

      Dus…?

      Zo’n slap (volgens jou dan) aluminium vliegtuig kan bij grote snelheid het vele malen stevigere staal van een gebouw kapot maken.

      Man, man, man…

      5 likes
     • Denk.na schreef:

      Om een heel lange discussie kort samen te vatten: de complotters proberen heel hard om “bewijzen” te vinden om aan te tonen dat die video’s fake zijn, maar ze kunnen (na 15 jaar!) nog steeds niet ondubbelzinnig bewijzen wat ze willen aantonen.

      Verder blijkt dat ze op ander punten volledig weigeren in te gaan, zoals mijn opmerking “Er zijn wel 4 vliegtuigen met passagiers opgestegen. Die vliegtuigen zijn gevolgd op radar en in de verkeerstorens wist men dat ze gekaapt werden. Twee ervan zijn door duizenden mensen gezien toen ze laag over New York vlogen” of “Toon mij bvb bewijs dat er thermiet aanwezig was” of “Toon mij een getuige die ondubbelzinnig zegt dat er explosieven aangebracht werden” enzovoort.

      4 likes
     • Roy schreef:

      Deze is nog wel even leuk om te delen..
      Wat men voor elkaar kan krijgen met een slap ping pong balletje…

      https://www.youtube.com/watch?v=YYNCGZCul1Q

      4 likes
     • Franss schreef:

      [ Roy, wat is je punt met het feit dat een 767 veel zwaarder is? …. Aluminium gevuld met brandstof! ]

      En jij zegt dat je Newton begrijpt? En beweert dus dat massa geen rol speelt?

      Dus voor jou maakt het niet uit of je een leeg bierblikje of een vol bierblikje tegen je hoofd gegooid krijgt?

      Oh, wacht! Laten we iets ‘slaps’ nemen.

      Dus voor jou maakt het niet uit of een luchtbed gevuld met lucht van 10 meter hoogte op je hoofd valt of een luchtbed gevuld met water van 10 meter hoogte op je hoofd valt?

      3 likes
     • Roy schreef:

      “L*l niet, jongen. Er zijn tig videobeelden van de gaten in de TT, kan je er niet 1 linken waar puin te zien is?”

      Zijn allemaal ook superscherpe beelden inderdaad, daar heb je een punt.. zucht.. Foto’s geloof je niet, want die kunnen gemanipuleerd worden, ahum (oftewel die spreken je tegen), maar low res videobeelden zijn super betrouwbaar (dan ken je tenminste je gelijk halen)..

      “PS. Ben je echt zo goed van vertrouwen richting het Bush regime? Jij klinkt alsof je er veel mee bezig bent geweest, maar je laat je pakken als een goedkope slet. Of wordt je gechanteerd?”

      De discussie is niet wie er achter zit en gaat niet over het feit of het Bush regime te vertrouwen is, de discussie is wat er die dag gebeurt is. Wie er echt achter zit zal niemand ooit achter komen ook al denken de complotters dat ze het allemaal al hebben uitgevogeld..

      Ik hou me er mee bezig omdat ik het leuk vindt om uit te zoeken of beweringen die gemaakt worden waar zijn (niet alleen over 9-11 trouwens) Zo kom je er achter dat er heel veel poep gepraat wordt en dat mensen die beweren dat ze wakker zijn nog heel veel slaap uit hun ogen moeten wrijven..

      3 likes
     • Denk.na schreef:

      Roy, die video met dat pingpong balletje is echt overtuigend bewijs dat iets “licht” met hoge kinetische energie (=snelheid) ook heel veel schade kan veroorzaken.

      En het staat op youtube, dus de complotters zullen het wel geloven! 🙂

      3 likes
     • Denk.na schreef:

      “Er is niet 1 video waarop een Boeing te zien is.”
      Ach, omdat het niet op youtube staat, gelooft Lehcim het niet LOL!

      Er zijn wel 4 vliegtuigen met passagiers opgestegen. Die vliegtuigen zijn gevolgd op radar en in de verkeerstorens wist men dat ze gekaapt werden. Twee ervan zijn door duizenden mensen gezien toen ze laag over New York vlogen. Er zijn grote brokstukken van teruggevonden in de ruines van de WTC’s en Pentagon, en waar de vier de neerstortte. Maar omdat het niet in complotters-video’s op youtube staat, wordt het niet geloofd!

      2 likes
     • Roy schreef:

      “En trouwens, op geen enkel beeld whatsoever is vlieguigpuin in de gaten van de facade te zien.”

      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/WtcUA175debris.jpg

      Even wat dieper ingaan op het brokstuk..
      Een deel van het registratienummer is zichtbaar..

      https://2.bp.blogspot.com/-JQ-TdRhtCBU/VQmQHmybgpI/AAAAAAAAAVs/5ShQ6vaXUwc/s1600/3.jpg

      Hier zie je welk stuk van het vliegtuig het is

      http://3.bp.blogspot.com/-7LfdZJpgm34/VQmQHi5Oi9I/AAAAAAAAAVw/PG4txR6B4Ro/s1600/plane_part_from_WTC5_cutout-from-re%2B(1).jpg

      En hier een foto van het complete vliegtuig.

      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Boeing_767-222,_United_Airlines_AN0188143.jpg

      Veel felle kleuren he? Best gek dat het vliegtuig niet herkenbaar is op al die geweldige ouderwetse camcorder beelden..

      Hier een foto van een wiel van het vliegtuig wat vast zit in een stuk paneel van de buitenzijde van de WTC

      https://www.filesanywhere.com/FS/M.aspx?v=8c6f62885998a47ca79b

      Deel van de binnenzijde van de vleugel

      https://sites.google.com/site/wtc7lies/45_435.jpg

      en zo zijn er nog veel meer beelden van vliegtuigpuin te vinden..

      Aangezien ik geen antwoord krijg, nog maar even een quote van mezelf..

      “Waar baseren jullie jullie kennis op, dat het onmogelijke zou zijn dat een vliegtuig zulke schade zou kunnen aanrichten.. Op welke eerdere gebeurtenis van een vliegtuig die in een wolkenkrabber vliegt?”

      Praktijk voorbeelden alsjeblieft!

      2 likes
     • Roy schreef:

      “Zoals deze, waar linker vleugel die achter een ander gebouw verdwijnt.
      https://www.youtube.com/watch?v=AA2TaA4Gl3w

      Bedankt voor het laten lachen 🙂

      2 likes
     • Roy schreef:

      Dit meen je toch niet allemaal serieus toch Lechim, wat een hoop onzin in 1 bericht..

      1 likes
     • Zamunda schreef:

      Roy, wat is je punt met het feit dat een 767 veel zwaarder is? Dat zegt toch bar weining over de aluminium vleugels die niet zijn berekend op een impact met 5 cm dik staal? Vogels scheuren de romp van een Boeing, laat staan wat staal doet met aluminium. Aluminium gevuld met brandstof!

      De derde wet van Newton: actie ←→ reactie.
      ‘Als een voorwerp A een kracht op een voorwerp B uitoefent, gaat deze kracht gepaard met een even grote, maar tegengestelde gerichte kracht van B op A. Deze wet stelt dat krachten nooit alleen voorkomen, maar steeds in paren.’
      Dus de mensen die zeggen dat de snelheid van de Boeings ervoor hebben gezorgd dat deze de stalen pilaren en platen hebben doorboord, moeten rekening houden met de tegengestelde kracht van de facades op de vliegtuigen. Dus je kunt de vergelijking maken met een Twin Tower die met 850 km/u tegen de stilstaande Boeing aanvliegt. Wat gebeurt er dan met het vliegtuig, verwacht je? Als je Newton uit wilt dagen, be my guest :).

      Jouw filmpje is mooi, die had ik gezien. Er blijft niets over van dat vliegtuig na de impact met die meterdikke muur. Alleen de vleugels vliegen door omdat ze een impact met lucht hebben :). Steunt dit filmpje jouw standpunt?

      1 likes
     • Zamunda schreef:

      Lehcim, het is erg vreemd dat de verschillende beelden van de inslagen geen enkele kleur op de vlieguigen tonen, maar eigenljik alleen grijs of zwart. De kleuren moesten wit, blauw en rood zijn. Ook zie je geen markeringen. Het is allemaal blurry.
      De ‘beste’ opname van de 2e impact van ene Hezarkhani in slow motion. Is dit nou hoe het vliegtuig zich hoort te gedragen?
      https://www.youtube.com/watch?v=sPeNkZz4mmU

      1 likes
     • Zamunda schreef:

      Lehcim, zo dom zijn ze nou ook weer niet om die fout erin te laten zitten en dan op nationale tv te laten zien :). Het is geen ander gebouw maar het bovenste deel van het gebouw in de voorgrond.

      Wat wel fake lijkt zijn de vleugels als ze de rand van het WTC kruisen.

      Maar waar hebben we het over? Het vliegtuig verdwijnt in het WTC als een warm broodje over de toonbank. De facade had net zo goed van papier maché kunnen zijn :).

      En trouwens, op geen enkel beeld whatsoever is vlieguigpuin in de gaten van de facade te zien. Dus er breekt niets af, de vleugels snijden de stalen facade en we zien geen puin. Wat zou dat nou betekenen?

      Ik denk dat we niet hoeven rouwen om de mensen in het vliegtuig, er zat namelijk niemand in.

      1 likes
     • Zamunda schreef:

      Roy, ik bedoelde met beeld van vliegtuigpuin, videobeeld, geen foto’s. Die kun je gemakkelijk faken. Videobeeld, als je mij een link stuurt, ga ik kijken.

      Waar mijn kennis op gebaseerd is? Logisch verstand, daar wordt je mee geboren als je geluk hebt.
      Ik heb wel Bouwkunde gehad, maar dat was niet nodig om deze mythe te kraken. Je ogen en gezond verstand zijn voldoende.

      1 likes
     • Roy schreef:

      “Roy, ik bedoelde met beeld van vliegtuigpuin, videobeeld, geen foto’s. Die kun je gemakkelijk faken.”

      Zucht, weer zo’n standaard tegen antwoord van complotters..
      Ze vragen bewijs, zien het bewijs en verzinnen weer wat over “waarschijnlijk” bewerkte foto’s.. Stel je voor dat je je ongelijk moet erkennen. Maar ja, ik had eigenlijk ook niets anders verwacht..

      “Waar mijn kennis op gebaseerd is? Logisch verstand, daar wordt je mee geboren als je geluk hebt. Ik heb wel Bouwkunde gehad, maar dat was niet nodig om deze mythe te kraken. Je ogen en gezond verstand zijn voldoende.”

      Logisch verstand 🙂 lol.. Je zal wel een aanwinst zijn geweest bij jouw op school.. Bedankt voor de praktijkvoorbeelden waar ik om vroeg..

      1 likes
     • Zamunda schreef:

      L*l niet, jongen. Er zijn tig videobeelden van de gaten in de TT, kan je er niet 1 linken waar puin te zien is?

      PS. Ben je echt zo goed van vertrouwen richting het Bush regime? Jij klinkt alsof je er veel mee bezig bent geweest, maar je laat je pakken als een goedkope slet. Of wordt je gechanteerd?

      1 likes
     • Roy schreef:

      “Om een heel lange discussie kort samen te vatten”

      Tijd voor een nieuwe discussie en deze te verlaten, volgende week staat er weer een nieuw artikel over 9-11 kan het weer opnieuw beginnen 🙂

      1 likes
     • Franss schreef:

      [ Ik heb wel Bouwkunde gehad, ]

      Blijkbaar is dat niet genoeg om te begrijpen dat als een vogeltje aluminium kan kapotmaken dat dus aluminium staal kan kapotmaken.
      Ontwijkgedrag noemen ze dat geloof ik…

      1 likes
     • Lehcim schreef:

      Roy, met woorden als “onzin” redt je het niet.

      Sterkte en ik hoop voor jou dat Obama z’n Saudi Arabie VETO gaat gebruiken, Dan weten we precies hoe democratie op het hoogste nivo werkt.

      0 likes
     • Roy schreef:

      “Dus voor jou maakt het niet uit of een luchtbed gevuld met lucht van 10 meter hoogte op je hoofd valt of een luchtbed gevuld met water van 10 meter hoogte op je hoofd valt? ”

      Best grappig dat je een luchtbed vergelijkt met een vliegtuig van 186.880 kg.

      0 likes
     • Roy schreef:

      “Lehcim, het is erg vreemd dat de verschillende beelden van de inslagen geen enkele kleur op de vlieguigen tonen, maar eigenljik alleen grijs of zwart. De kleuren moesten wit, blauw en rood zijn. Ook zie je geen markeringen. Het is allemaal blurry.
      De ‘beste’ opname van de 2e impact van ene Hezarkhani in slow motion. Is dit nou hoe het vliegtuig zich hoort te gedragen?
      https://www.youtube.com/watch?v=sPeNkZz4mmU

      En zulke mensen moeten we dan serieus nemen.
      Ik weet niet hoe oud jullie zijn (wss ergens in de 20), maar de camera’s (meeste beelden zijn van camcorders) waren in 2001 nog niet zo goed als tegenwoordig.HD camcorders kwamen er pas in 2006. Je maakt tegenwoordig met je telefoon nog betere video’s, dan de camcorders van toen tenzij je ufo’s filmt natuurlijk..

      Maar vertel eens als zijnde ervaringsdeskundige, hoe zou een vliegtuig zich wel moeten gedragen?

      0 likes
     • Lehcim schreef:

      Zamunda,

      In deze video zitten minimaal 6 FOUTEN.

      Zoals deze, waar linker vleugel die achter een ander gebouw verdwijnt.
      https://www.youtube.com/watch?v=AA2TaA4Gl3w

      Goed om te weten: Alle beelden waarop DUIDELIJK te zien is dat HET niet klopt komen NOOIT meer op TV.

      0 likes
     • Roy schreef:

      Voor alle Newton kenners Lees dit maar eens…

      https://kendoc911.wordpress.com/debunking-the-no-plane-theory/disinfo-aluminum-planes-cannot-penetrate-steel-buildings/

      “Jouw filmpje is mooi, die had ik gezien. Er blijft niets over van dat vliegtuig na de impact met die meterdikke muur. Alleen de vleugels vliegen door omdat ze een impact met lucht hebben :). Steunt dit filmpje jouw standpunt?”

      Er breekt niets van de vleugel af, zoals jij zegt. Er blijft simpelweg niets van de vleugels over waar deze de betonnen muur raken.

      Verder kan iedere simpele ziel zien (als je de foto’s bekijkt) dat niet de gehele vleugels door de stalen kolommen heen zijn gegaan (als een mes door boter).

      https://3.bp.blogspot.com/-FkH60hn3iC4/U7pUIwxaV_I/AAAAAAAAAPI/E3wlHRf5fFE/s1600/WTC1+leftwing+01.png

      https://www.filesanywhere.com/FS/M.aspx?v=8c6b64895e97afbda8a3

      Echt waar, ik moet toegeven, fantasie hebben jullie genoeg..
      Waar baseren jullie jullie kennis op, dat het onmogelijke zou zijn dat een vliegtuig zulke schade zou kunnen aanrichten.. Op welke eerdere gebeurtenis van een vliegtuig die in een wolkenkrabber vliegt?

      De enige gebeurtenis die er enigszins op lijkt is de Bommenwerper die de Empire State in vloog en laat deze schade nou net redelijk overeenkomen met de ingangsgaten van de vliegtuigen die de WTC in vlogen….

      0 likes
     • Zamunda schreef:

      Roy, nieuwe prijsvraag: zoek de vleugels.

      0 likes
     • Roy schreef:

      “bewijs dat iets “licht” met hoge kinetische energie (=snelheid) ook heel veel schade kan veroorzaken.”

      Maar dat wilt er maar niet in he 😉

      0 likes
    • Franss schreef:

     De complotdenkers zijn meesters in manipulatie en propaganda want ze hebben de mythe dat aluminium breekbaar en slap is wijd en zijd weten te verspreiden.

     Dat tussen die ‘breekbare’ vleugels een vliegtuigromp van pakweg 100.000kg hangt vergeten ze daarbij.
     Dat die vleugels bij landingen en turbulentie nog veel grotere klappen dan die 100.000kg te verduren krijgen, vergeten ze.
     Dat de motoren tijdens de start 28.000 kg stuwkracht op die ‘slappe’ vleugels uitoefenen vergeten zij.

     Veel van die complotters voelen zich volkomen veilig als ze straks op hun aluminium fiets stappen die net zo sterk is als een stalen fiets, maar drie keer lichter. Maar dat vergeten zij liever.

     5 likes
     • Franss schreef:

      Goed dat je dit voorbeeld geeft, Zamunda, ga maar eens staan op het dak of de motorkap van een personenauto en spring een aantal keren, kijken wat er gebeurt.
      Ik zal het maar aan je verklappen: er zullen deuken ontstaan maar je kunt met die ‘blikken’ auto nog gewoon dwars door een muur een woning binnenrijden, zoals je vaak in de krant kunt zien.

      Datzelfde geldt voor een vliegtuig met vleugels, die hebben net als een auto een complexe stevige draagconstructie waardoor ze dwars door een stalen of betonnen wand kunnen vliegen.
      Maar met deuken in de vleugel wordt de stroming van de lucht verstoord en dan verliezen ze draagkracht en das niet zo fijn.

      3 likes
     • Roy schreef:

      In 1945 was er een stuk kleinere B-25 Bommenwerper het WTC in gevlogen. Ook deze verdween grotendeels de toren in op de rechtervleugel na.

      Op onderstaande foto zie je goed de vorm van de linkervleugel die het gebouw is binnengedrongen..

      https://damn-damninterestingc.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2005/11/ESB-1945-crash.jpg

      Een wiel van de bommenwerper zat vast in de liftschacht

      http://i.huffpost.com/gadgets/slideshows/328309/slide_328309_3188122_free.jpg

      een 747 is volgeladen +- 330.000 kg de desbetreffende bommenwerper was zo’n 15.000 kg..

      Als in verhouding zo’n kleine bommenwerper zo veel schade aan kan richten vind je het dan echt gek dat een 747 die vele malen zwaarder en groter is zo’n gebouw in verdwijnt?

      Of had je verwacht dat de 747 terug stuiterde terwijl de lichtere bommenwerper wel de toren in verdwijnt..

      2 likes
     • Roy schreef:

      “Roy, WTC 1 en 2 zijn gebouwd in 1970 en 1971.
      Je bedoelt het Empire State Building.”

      My bad, die bedoel ik natuurlijk, dat veranderd niets aan de rest van mn bericht… Je hebt het over een vliegtuig die vele malen groter, sterker en zwaarder is dan de bommenwerper die de empire state in is gevlogen..

      Men heeft de WTC gebouwd, zodat het “in theorie” een impact van een 707 kan weerstaan… Eerder vergeleek ik het trouwens met een 747 maar het was natuurlijk een 767 die de toren in vloog.

      Gewicht 707: 112.037 kg
      Gewicht 767: 186.880 kg

      klein verschil maar..

      “Ja, ik zou verwachten dat er iets afbreekt van de vleugels”

      Net zoals hier wat afbreekt van de vleugels
      https://www.youtube.com/watch?v=l7eI4vvlupY

      2 likes
     • Zamunda schreef:

      Het is jammer dat we het niet kunnen testen. Mythbusters is gevraagd om dit te doen op kleine schaal met dezelfde snelheid. Rond de 850 km/u ging de Boeing dwars door de stalen constructie. Zij meldden dat ze zich niet wilden branden aan politiek gerelateerde zaken.

      Maakt verder niet uit, de impact van de vliegtuigen is praktisch nooit besproken, omdat dit zou betekenen dat er geen passagiersvliegtuigen betrokken waren. Ik snap dat dit voor veel mensen nog vele bruggen te ver is.

      Zonder andere zaken erbij te halen, het is zonneklaar dat de gebouwen nooit zouden instorten door deze impacts of de branden die niet heet genoeg waren om de constructie te doen verzwakken. Als de constructie al zou instorten, hadden 50 verdiepingen (de helft) nog moeten staan. Zoals hierboven al werd gemeld, het puin zou omvallen en niet de rest van het gebouw dat volledig intact was pletten tot een hoopje puin van ongeveer 6 verdiepingen hoog.

      Bestudeer de beelden aandachtig en gij zult zien dat de kans dat we bezocht worden door buitenaardsen groter is dan dat deze gebouwen alleen door zwaartekracht praktisch vollledig zijn vernietigd.

      1 likes
     • Zamunda schreef:

      Roy, WTC 1 en 2 zijn gebouwd in 1970 en 1971.
      Je bedoelt het Empire State Building. Hier bestaan de buitenste muren uit kalksteen, graniet en baksteen, geen staal. Wel is de binnenste constructie van staal. De inslag heeft minimale schade toegebracht aan het gebouw.

      WIKI
      ‘A missing stone in the facade served as evidence of where the aircraft crashed into the building.

      In the 1960s, when the World Trade Center was being designed, this B-25 impact incident served as motivation for the designers to consider a scenario of an accidental impact of a Boeing 707 into one of the twin towers (this was prior to the introduction of the 767, which intentionally crashed into WTC 1 and 2 on September 11th, 2001).’
      https://en.wikipedia.org/wiki/B-25_Empire_State_Building_crash

      Ja, ik zou verwachten dat er iets afbreekt van de vleugels, maar ik kan mij zeker voorstellen dat de romp en motoren het staal breken. Dan nog, bekijk de beelden en de vliegtuigen gaan als een mes door warme boter, ze verlangzamen nauwelijks. Dit is alleen mogelijk in Hollywoodfilms.

      1 likes
     • Zamunda schreef:

      Frans, ga maar staan op de vleugel en spring een aantal keren, kijken wat er gebeurt. Er zit ook nog eens brandstof in een deel van de vleugels. Er staat ook met dikke rode letters op dat je er niet op mag staan.

      Als je nu even de bewijzen opsomt die het officiele verhaal steunen, dan kunnen we verder kijken. Want je weet, degene die roept moet bewijs leveren, of niet?
      Ik was niet degene die met het sprookje kwam, dat waren je vrienden de neoconservatievelingen die moesten worden gedwongen door notabene de nabestaanden om een onderzoek naar 9/11 te starten. Maar liefst een dik jaar later ging Bush akkoord met frisse tegenzin.

      0 likes
     • Lehcim schreef:

      Roy, plane spotting, 1999 camcorde, grijze wazige beelden?
      https://www.youtube.com/watch?v=ReddKSQoGsk

      0 likes
     • Roy schreef:

      “Roy, plane spotting, 1999 camcorde, grijze wazige beelden?
      https://www.youtube.com/watch?v=ReddKSQoGsk

      Lol, beelden vanaf een vliegveld van een paar meter afstand vergelijken met 9-11, het wordt steeds gekker 🙂 Maar leuk geprobeerd, kudos…

      0 likes
  • monir schreef:

   ja goed idee wacht even dan pak ik mijn iban nummer erbij dat ik daar niet eerder opgekomen was stom

   2 likes
 • only yoU schreef:

  Vlgs wetmatigheden moet zo’n gebouw dan ook moeten omvallen en niet ineenstorten

  10 likes
  • Franss schreef:

   Zet een persoon van 80kg rechtop en hij mag zich niet schrap zetten.
   Neem een pistoolkogel van een paar gram tussen je duim en wijsvinger en duw tegen de borstkas van de persoon aan.
   De persoon valt achterover.

   Zet een persoon van 80kg rechtop en hij mag zich niet schrap zetten.
   Neem een pistool en schiet een kogel van een paar gram met ongeveer de snelheid van het geluid in de borstkas van de persoon aan.
   De kogel kan dwars door het lichaam gaan of versplinteren op de ribben en enkele kogeldeeltjes komen dan mogelijk achter uit het lichaam.
   De persoon valt niet achterover.
   Na enige ogenblikken stort de persoon in elkaar.

   Dat zijn de echte wetmatigheden…

   7 likes
   • exegese schreef:

    Dit is toch wel de meest kromme vergelijking die ik hier ooit voorbij heb zien komen.
    Je wilt de Twin towers vergelijken met een mens die zich door spierkracht staande houdt die door de ernstige verwonding plotsklaps komt te vervallen en spreekt vervolgens over wetmatigheden die de overeenkomst moet aantonen. Da’s een grapje zeker.

    5 likes
    • Franss schreef:

     [ Dit is toch wel de meest kromme vergelijking die ik hier ooit voorbij heb zien komen. ]

     Daarmee geef je aan niets van natuurkunde, kinetische energie of traagheidswetten te snappen.

     10 likes
     • eNdEmiOn schreef:

      Wie zegt dat only you het heeft over dat zo’n toren zou moeten omvallen als gevolg van de kinetische energie die er tegenaan gegooid wordt?

      We weten allemaal dat die pas later instortte wat totaal onrealistisch is. Als de constructie al dusdanig aangetast was dat de toren het zou begeven zou het bovenste deel simpelweg eraf kukelen als het al los zou komen vd constructie en niet simpelweg gewoon scheef erbovenop bleef hangen.

      Zelfs het omvallen van dat gebouw in die Transformer film (3e) is nog realistischer dan wat ons wordt voorgeschoteld met die 9/11 twin towers logica.
      https://www.youtube.com/watch?v=muyk4tpQIkM
      (helaas begint dit net na dat het gebouw begint te hellen)

      1 likes
     • exegese schreef:

      Begin eerst eens logisch na te denken voordat je schermt kinetische energie en traagheidswetten. Een mens van vlees en bloed is nou eenmaal niet te vergelijken met een wolkenkrabber, op geen enkele manier.

      0 likes
    • Venus Project schreef:

     Wat zou zijn theorie zijn bij gebouw 7 ahahaha

     4 likes
  • Azrael schreef:

   Grote onzin, een gebouw in een dergelijk bevolkt gebied wordt ontworpen om in te storten en niet om om te vallen. Dat heeft met veiligheid voor omwonende te maken. Wil jij graag een flat op je hoofd?

   0 likes
   • Lehcim schreef:

    De aller grootste onzin van Mr. Izrael is dat “flatgebouwen worden ontworoen worden om in te storten en niet om te vallen”.

    Hoogachtend, bouwingenieur Lehcim

    0 likes
 • Bert Geutjes schreef:

  Zou het mogelijk zijn dat door de hoge snelheid en andere factoren ( kerosine) toch een soort kern explosie heeft plaatsgevonden, mede door dat dit ook word gesuggereerd ,mensen in de omgeving hebben straling opgelopen.

  0 likes
  • Denk.na schreef:

   Nee Bert Geutjes. Weerom een nonsens-complotter-theorietje. Dat is eenvoudig onmogelijk. Voor een kernexplosie heb je bepaalde elementen nodig zoals uranium of plutonium, die dan nog in een critische massa aanwezig moeten zijn.

   5 likes
  • Dirk schreef:

   Nee, thermische energie zal in dit geval niet verantwoordelijk kunnen zijn voor een kern reactie. Kern reacties zitten rond de 10^(-13) J en thermische energie komt voort uit vermenigvuldiging met de constante van boltzman 10^(-23) J/K. Voor een dergelijke reactie heeft men dus een temperatuur van omstreeks 10 miljard graden celsius nodig… Dat doet onze zon nog niet eens…

   Het instorten van het gebouw en de daarbij behorende energie is een macroscopisch aspect. De overdracht van energie op moleculair niveau heeft andere proporties.

   De blootstelling aan straling komt door radioactieve isotopen die zich in bouwmaterialen en dus ook in de oplaaiende stofwolk aanwezig zijn. Radon heeft radioactieve isotopen die in zon stofwolk zouden kunnen zitten.

   8 likes
 • math schreef:

  Zelf onderzoek doen heeft twee voordelen, Eerste voordeel is dat je dan achter de waarheid kan komen, tweede voordeel is dat je je algemene ontwikkeling uitbreid. Wat je vandaag niet begrijpt kan volgend jaar gesneden koek zijn. Voorbeelden van onderzoeken die ik zelf gedaan heb..; vliegtuig-industrie ( fabricage ) burger- luchtvaart, hoogbouwarchitectuur, Gecontroleerde sloop dmv explosieven, aerodynamica ( dan leer je dat een passagiers vliegtuig maximaal 400 km p uur kan vliegen op een hoogte van 400 meter) , nanotechnologie etc…..) hanteer de vragen wie , wat , wanneer , waarom , waar en hoe ?????? of probleem. reactie, oplossing. toepassing ( wie en wat?) en natuurlijk de Profiteurs ( de begunstigden).

  5 likes
  • Denk.na schreef:

   Tot welke concluise ben je gekomen? Dat je nog steeds veel minder weet dan de echte specialisten in die domeinen, of dat je het ondertussen allemaal zoveel beter weet?

   Ben jij nu een expert in alles? Of is dat gewoon hetgeen jij jezelf wijsmaakt?

   8 likes
   • Martijn1205 schreef:

    Of je gelijk hebt of niet ‘Denk na’, je bent een buitencategorie onsympathiek mens.

    Het enige dat jij zelf doet is kritiek leveren op de gedachtengang van anderen. Zelf constructief meedenken zit er niet in, welke kennis heb jij dan helemaal? Wat maakt dat jij mag stellen dat alle mensen die geloven in de samenzwering het fout hebben!? Akelig mannetje, vroeger veel gepest?

    0 likes
    • Denk.na schreef:

     Martijn1205, probeer ik niet constructief mee te denken? Ik zal niet ingaan op jouw persoonlijke aanval, maar ik vecht wel aan dat iik niet constructief zou meedenken. Zo had ik 2 dagen geleden al een reactie hier gepost (19sept 19u19) met een antwoord op de prijsvraag van Vermeeren. Een reactie waar tot nu toe niemand op heeft gereageerd. Zo vraag ik ook voor bewijzen (=constructief!) in plaats van al die loze beweringen en insinuaties (=overloos gelul).

     3 likes
 • Denk.na schreef:

  [/sarcasme aan] Dankzij ‘dr ir’ Coen Vermeeren wordt er nu eindelijk eens nagedacht over wat er nu echt is gebeurd 15 jaar geleden! Niet door hemzelf, maar hij vraagt studenten om het te doen. Het kan dus niet moeilijk zijn, maar niemand heeft het ooit gedaan!. En dit alles in een prijsvraag, met als ongelofelijke prijs een beker én een oorkonde én –echt ongelofeliijk- een aanbeveling van deze complotdenker! [/sarcasme uit]

  Gewoon een klassieke truc van de complotters: twijfel zaaien door te doen alsof er niets geweten is over iets. Misschien dat de heer Vemeeren eens in de vakliteratuur moet gaan kijken. Want dat zullen die studenten ook rap eventjes doen, om daar de oplossing te vinden. Dan vinden ze de verklaring van de verticale ineenstorting aan bijna-vrije-val-snelheid: “The potential energy released by the downward movement of the large building mass far exceeded the capacity of the intact structure below to absorb that energy through energy of deformation. Since the stories below the level of collapse initiation provided little resistance to the tremendous energy released by the falling building mass, the building section above came down essentially in free fall,” (The Open Civil Engineering Journal, 2008, 2, 35-40). En dat bewijst dan ook dat er een ‘schaaleffect’ is, het is dus idioot om dat aan te tonen met een schaalmodel van “maximaal 8 meter”, zoals gevraagd.

  Alhoewel, met één zaak ben ik het wel eens met Vermeeren: “Niemand kan deze prijsvraag serieus in overweging nemen.” Het is gewoon belachelijk.

  8 likes
 • pietje schreef:

  Amerika is verrot ! Net zo rot als toen ze de originele bewoners doodschoten ! Wat voor recht heb je in een land te komen en dan de bewoners te doden. Het is een K- volk beïnvloed door kwade mensen zoals rotschild en die zooi met met de 12 fameuse families en…. het zijn allemaal joden ! Toevallig hee ! Denk maar eens na !!

  4 likes
  • Franss schreef:

   Weet je wat Wall Street is?
   Dat is een vertaling van Walstraat. Dat was een aarden wal die de Nederlanders daar als verdedigingsmuur hadden opgeworpen. Ze hadden dat gebied voor 60 gulden van de indianen afgetroggeld. Wat een k*tvolk hè?

   3 likes
 • An Archist schreef:

  Helaas is Danny Jowenko in een eenzijdig ongeluk om het leven gekomen (voor degene die dat nog niet wisten). Ook hier zijn vragen over.
  Ik heb genoeg docu’s bekeken, waar de kapingen, de terroristen etc toch wel redelijk zeker uit de bus komen, dus waag me niet aan “conspiracy theorie) daarover.
  Wel met de gebouwen. Je moet toch wel van een andere planeet komen, om geen vraagtekens te hebben bij de instorting, verpulvering en zeker ook de snelheid waarmee de torens (zeker WTC7) naar beneden kwamen.
  Ook het feit dat op de BBC de instorting al verkondigd werd terwijl op de achtergrond WTC7 nog staat.
  Volgens BBC was dat een oefening (haha) , terwijl alles live werd uitgezonden. Als het al een oefening was dan wisten officials al dat de toren zou instorten en hebben ze daar andere media kanalen (ruim van tevoren) over ingelicht.
  Saillant detail is dat in WTC7 de bunker van Guilliani was (lijkt me voor veiligheid dat een bunker niet zo snel instort of in elk geval redelijk intakt blijft als de rest instort), alsmede een deel van de DoD, waar de onderzoeksresultaten van bijvoorbeeld ENRON werden bewaard. De secret service, de Security and Exchange Commision deel FBI zaten ook in het gebouw. Geschat woordt dat er 3 tot 4000 activeve fraude zaken werden behandeld. Dit zullen geen kleintjes geweest zijn als bovenstaande daar onderzoek naar deden.
  Voor iedereen die een mening heeft is het belangrijk zelf goed onderzoek te doen. Er is genoeg materiaal te vinden, zowel van thruthers als van niet-truthers.
  Voor mij is het wel duidelijk dat alle toevalligheden (lees geld, verzekering, fraude) er voor zorgen dat ik ervan overtuigd ben dat WTC7 bewust is neergehaald (Silverstein: we decided to pull and i got almost 5 billion dollars of it).
  Dat is meer dan mijn 50 cents 😉

  7 likes
 • Ole schreef:

  Door een magnetronwapen “ofwel een Star Wars wapen” is het WTC naar beneden gehaald.

  Voor verdere details kijk op: http://www.drjudywood.com

  Let op! Dr Judy Wood is aangesteld als professioneel onderzoeker om de waarheid te achterhalen met FEITELIJKE bewijzen!

  Vergeet niet dat er velen auto’s direct zijn geoxideerd die vele kilometers van het WTC stonden! Er was geen regen en geen brand. Het metaal is duidelijk door een elektromagnetisch
  wapen geraakt. Kijk naar de keiharde feitelijke bewijzen waar je gewoon niet omheen kunt. Kijk haar lezing op de voornoemde website.

  Er is duidelijk een elektromagnetisch wapen gebruikt om het WTC tot poeder te laten verdwijnen. Er zijn ook diverse mensen die door deze energie meters de lucht in werden gegooid. De mensen sprongen naar beneden omdat ze van binnen gaar gekookt werden en niet omdat er brand was, want die was er niet. Kijk naar de lezing van Dr. Judy Wood mensen!!!! Daarin vind je de enige echte waarheid!

  5 likes
 • Richard schreef:

  Omdat ze door een onbekend wapen zijn gevaporiseerd.
  Iets met thermiet? Dat zou ook de roest kunnen verklaren op het achtergebleven materiaal en auto’s e.d in de directe omgeving.

  http://www.dailymotion.com/video/xzp8ho_niels-harrit-chemist-nederlandse-ondertitels_tech

  Filmpje wat thermiet kan doen:
  https://www.youtube.com/watch?v=Q3ZLGCN0iEw&list=TLMmu6EXYKFeg

  2 likes
 • Tinus Blaaskaak schreef:

  Omdat het geheel georganiseerd is net als alle oorlogen en alles wat er met de oorlogen te maken heeft is net zo mee georganiseerd. De illusie houd pas op als ons bewustzijn op ware grote is zodat we helder zicht hebben op zaken die we nu niet zien of kunnen zien.

  2 likes
 • Predator schreef:

  Om nog maar te zwijgen over het Pentagon!!!

  1 likes
 • Nick schreef:

  Een paar weken geleden zat er een wesp in mijn huis. Ik er achter aan met de vliegenmepper. In de keuken aangekomen vloog het insect richting de koelkast. In paniek. Het beest vloog vol gas dwars door de koelkast deur. De bovenkant van de kast ontplofde. En zwarte rook werd daarna zichtbaar. Ik wist niet wat ik zag. Gelukkig kon ik de brand blussen. Ik heb de ramen open gezet en na een uur was de brandlucht verdwenen. Niets aan de hand, dacht ik en ging de hond uitlaten. Een paar uur later kwam ik weer thuis en ging wat televisie kijken. Halverwege een leuke film hoorde ik ineens een enorme herrie. Het geluid kwam uit de richting van mijn badkamer. Dus sprong ik op en ging daar eens kijken wat er aan de hand was. In de badkamer was mijn douche cabine ingestort. Overal op de grond lag verpulverd plastic. En tussen dat plastic lagen een paar sla blaadjes. Die rotwesp had mijn koelkast laten ontploffen en door die ontploffing waren er sla bladeren in de badkamer terecht gekomen. En die hadden mijn douche cabine laten instorten. Ik ga binnenkort aan de TU Delft vragen of ze hier een logische verklaring voor kunnen bedenken.

  1 likes
 • Nick schreef:

  Net voor 9/11 was er een gedeelte van het Pentagon gerenoveerd. Dit was de eerste stap in een operatie die het hele gebouw onkwetsbaar zou maken voor aanvallen van buitenaf. Niets zou dit gedeelte van het Pentagon ooit kunnen beschadigen. Met één uitzondering dan. Een russische ballistische raket met een atoomkop tien keer sterker dan de Hiroshima bom zou het wel lukken. Maar dat was zo’n onwaarschijnlijke gedachte dat niemand dat serieus nam. Na de renovatie werd juist dit gedeelte van het Pentagon in de as gelegd. Wij moeten geloven dat een vliegtuig niet door één, niet twee of drie, maar door vier meters dikke muren heen vloog. Niemand heeft dit vliegtuig gezien. De oplossing voor dit probleem kwam uit de hoek van de demolitie experts. Tijdens de renovatie werd er diep n het gebouw door iemand een enorme bom geplaatst. Ongeveer 30 meter verwijderd van de buitenmuur. Na de aanslagen in New york werd deze bom tot ontploffing gebracht. En weer daarna kwam er een vierde vliegtuig neer en veroorzaakte een rokend gat in een verlaten gebied. Volgens lokale bewoners zat er al jaren een geoot gat in de rond op die plek.

  1 likes
 • x

  Check Also

  verpleegster

  Verpleegster uit New York: ‘Coronapatiënten hadden niet hoeven sterven’

  Verpleegster en klokkenluider Erin Marie Olszewski hielp ...

  undercoververpleegster

  Undercoververpleegster onthult wat er echt gebeurt in ziekenhuizen: ‘Dit is moord’

  Erin Marie Olszewski is een ‘undercoververpleegster’ en ...

  >