Homepagina » Straling » Gewetenloze misleiding over stralingseffecten door Nederlandse overheid
Gewetenloze misleiding over stralingseffecten door Nederlandse overheid

Gewetenloze misleiding over stralingseffecten door Nederlandse overheid

Naar schatting één miljoen mensen in Nederland worden letterlijk ziek van straling door telefoontjes, tablets, zendmasten, wifi, babyfoons en allerlei andere toepassingen van draadloze communicatie. Naar verwachting treft dit binnenkort zo’n 50 procent van onze bevolking. Dit is een extrapolatie door wetenschappers van een gesignaleerde trend.

We kennen momenteel in Nederland zo’n één miljoen mensen die aan een somatisch onverklaarde lichamelijke aandoening (SOLK) lijden. Elektrogevoeligheid is in de reguliere geneeskunde onbekend en onverklaard. Het zou ons niet verbazen als blijkt dat het grootste deel van de mensen met SOLK-klachten gewoon ziek is geworden door elektromagnetische straling. Dit geldt overigens ook voor een groot deel van de mensen met burn-out-klachten.

De droom van “captains of industry” is “total connectivity”. Nog moderner klinkt “the internet of things”. Bijna niemand weet wat dit precies inhoudt. Zeker is dat er grof geld aan te verdienen is en dat mensen er ziek van worden.

Naar aandacht hunkerende politici rennen als jonge honden achter die moderne termen aan. Zij hebben geen benul waar het over gaat, maar de grote industrie roept het, dus het zal wel waar zijn. Dat massaal ziek worden is voorlopig nog niet aan de orde en tegen de tijd dat mensen bij bosjes omvallen hebben ze allang een goed betaalde baan bij de telecom of daaraan gerelateerde industrie. Bovendien bepalen zij wat wel of niet ziek is, dus dat komt wel goed.

De taakverdeling tussen industrie en overheid is duidelijk. De industrie zorgt voor de concepten, de producten en de reclame en incasseert de gigantische winsten. De overheid houdt de mensen dom en laat zich maar al te graag “voorlichten” door de industrie.

Naar verluidt is bij de veiling van de UMTS-frequenties in 2002, die zo’n zes miljard gulden in het laadje bracht, tussen industrie en overheid een convenant gesloten waarmee de overheid beloofde er voor te zorgen dat er geen gedoe zou komen over gezondheidseffecten door draadloze communicatie. De telecomindustrie heeft daarbij gesteld dat, als dit toch zou gebeuren, zij de betaalde zes miljard zou terugeisen, inclusief nog eens zes miljard voor gemaakte kosten.

Hoe gaat de misleiding van de bevolking in zijn werk?

De overheid heeft, jaren geleden, een aantal instanties in het leven geroepen die systematisch verklaren dat je niet ziek kunt worden door niet-ioniserende straling.

1. Kennisplatform:

Eén daarvan is het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid, onder voorzitterschap van burgemeester Rombouts van ‘s Hertogenbosch. Dit “Kennisplatform” heeft vooral als taak wetenschappelijke informatie over elektromagnetische straling te duiden. In de praktijk komt het er op neer dat verontrustende informatie wordt genegeerd of tegengesproken en geruststellende informatie wordt doorgegeven. Dit Kennisplatform wordt door velen dan ook aangeduid als “Ontkenningsplatform”.

We willen verder aan dit zieltogende platform weinig aandacht besteden. Dit Kennisplatform wordt nu, na een volledig door de overheid gefinancierde periode, via een daartoe opgerichte stichting gefinancierd. Een derde deel van het budget van circa één miljoen euro betaalt de overheid, een derde deel de telecomindustrie en een derde deel de energieleveranciers.

Hiermee heeft dit platform zijn laatste beetje geloofwaardigheid verloren. Het kost nog wel zo’n slordige één miljoen euro per jaar, maar dat bedrag valt volledig in het niet bij andere verspillingen.

2. GGD:

Een tweede instantie die zich met stralingseffecten ging bezighouden is de GGD. Daar komen mensen en instanties terecht die nergens anders met hun gezondheidsvragen terecht kunnen. Ook over de GGD kunnen we kort zijn. Die papegaait domweg de (doorgaans onzinnige) argumenten na die het voornoemde Kennisplatform heeft verzonnen en verschuilt zich verder achter onrealistisch hoge en volledig achterhaalde stralingslimieten.

Wel jammer dat (het standpunt van) de GGD voor bepaalde mensen en instanties maatgevend is. Dit leidt uiteraard tot schrijnende situaties.

3. Gezondheidsraad:

De kwade Genius achter de misleiding van de Nederlandse burger is de Gezondheidsraad, een volledig door de overheid gefinancierde instantie, die vooral de overheid adviseert over gezondheidsvragen. De Gezondheidsraad rangschikt haar argumenten om aan te geven dat je van straling niet ziek kunt worden op zo’n doortrapte manier, dat er moeilijk doorheen te prikken is.

De Gezondheidsraad verschuilt zich enerzijds achter de onrealistisch hoge en volledig achterhaalde stralingslimieten die zij zelf aan de overheid heeft geadviseerd. Die stralingslimieten zijn bedacht door een private instelling (ICNIRP), die goede banden lijkt te hebben met de telecomindustrie. Niet geheel toevallig is de secretaris bij de Gezondheidsraad die gaat over straling, dr. Eric van Rongen, ook voorzitter van het bestuur van genoemde private organisatie. Over belangenverstrengeling gesproken…

Dat de door Nederland gehanteerde stralingslimieten nergens op slaan is alleen al af te leiden uit het feit dat deze uitsluitend zijn gebaseerd op het opwarmeffect (magnetroneffect) van straling. De meer voor de hand liggende en algemeen bekende biologische effecten worden bij bepaling van de limieten volledig buiten beschouwing gelaten. Deze grove misvatting is niet alleen dom maar, gezien de grote aantallen slachtoffers door deze strategie, misdadig te noemen.

Te pas en te onpas weten de pseudowetenschappers van diverse instanties ook nog te melden dat gezondheidsschade door straling niet mogelijk is, omdat de energie van de straling te gering is om de elektronen uit hun baan rondom de atoomkern te schieten, zoals dat bij radioactieve straling gebeurt. Zij “vergeten” daarbij te vermelden dat dit uitsluitend van toepassing is op dode materie, zoals papier, metaal, hout of plastic.

Voor levende materie gelden biologische wetten en daarbij kunnen kleine oorzaken grote gevolgen hebben.

Verder beweert de Gezondheidsraad keer op keer dat niet bewezen is dat je van straling kanker kunt krijgen. Dat is ook niet zo gek, want dat kun je ook niet bewijzen. De Gezondheidsraad geeft wel eerlijk toe dat niet uit te sluiten is dat je er kanker van krijgt.

Waar zit nu het venijn in de beweringen van de Gezondheidsraad?

Door de blootstelling aan straling ontstaan onder andere vrije zuurstofradicalen in ons lichaam waardoor, verspreid over ons hele lichaam, oxidatieve stress ontstaat. Dit treft vooral, maar niet alleen, ons centrale zenuwstelsel. Gevolg daarvan kan het ontstaan van tumoren zijn, maar ook DNA-schade, neurologische schade, schade bij voortplantingsorganen, et cetera.

Daar praat de Gezondheidsraad niet over. Men heeft het uitsluitend over kanker, wat eerder een indirect dan een direct effect van straling is.

Eric van Rongen onder vuur

Op een recente conferentie in Zweden hield dr. Eric van Rongen, stralingsdeskundige van de Nederlandse Gezondheidsraad en voorzitter van het bestuur van de ICNIRP, een presentatie over cel- en dieren-onderzoeken in de afgelopen 13 jaar.

Op de bekende “Van Rongen-manier” gaf hij aan dat er maar enkele studies waren geweest die aan de kwaliteitsnormen van Van Rongen c.s. voldeden en die studies gaven geen uitsluitsel over eventuele schadelijkheid. De conclusie van Van Rongen was dus duidelijk. Geen bewijzen voor schadelijkheid, dus niks aan de hand en verder onderzoek nodig.

Daar kwam onze vriend deze keer niet mee weg. Mona Nilsson van de Swedish Radiation Protection Foundation vermeldde dat recent 220 wetenschappers in een bericht aan de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties hadden gesteld dat er meer dan voldoende wetenschappelijk bewijs is voor de schadelijke effecten van niet-ioniserende straling. Ze stelde de vraag waarom we meer geloof moesten hechten aan de beweringen van Van Rongen dan aan die van de 220 wetenschappers. Het historische antwoord van Van Rongen was: “Dat is moeilijk te zeggen. Iedereen mag geloven wat hij wil. Het is hun verantwoordelijkheid om conclusies te trekken. Wij trokken andere conclusies. Het is aan de mensen om te bepalen welke groep volgens hen het meest betrouwbaar is.”

Laatste nieuws

Met het doel om, in goed overleg, tot een aanpassing van het beleid in Nederland te komen, maakte de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling een afspraak met dr. van Rongen van de Gezondheidsraad. Dat mocht, maar daar moest dan wel de algemeen secretaris bij zijn. Vooruitlopend op het gesprek stuurde het platform haar voorstel voor een leidraad voor het gesprek.

Niet geheel onverwacht kreeg het platform een telefoontje van de directiesecretaresse van de Gezondheidsraad. Die gaf aan dat de afspraak helaas wegens vakantie en ziekte niet door kon gaan. De afspraak is nu verschoven naar 30 augustus.

[Kennisplatform Elektromagnetische Straling]
+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen
Kom shoppen in de NineForNews Webshop. T-shirts, tassen, caps, mokken, en nog veel meer!

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
 • WouterV schreef:

  En dit nieuws komt bij mij binnen via de wifi. Dan is het tijd voor een papieren uitgave van ninefornews 😉

  11 likes
  • Sunshine schreef:

   Er zit ook nog een mogelijkheid tussen wifi en papier. Dat heet een draadje. Werkt subliem en je hebt ook nog eens een snellere verbinding.

   Na het lezen van dit soort berichten roepen mensen vaak: ‘Nee zeg, moeten we dan weer terug naar de middeleeuwen?’
   Nee, dat hoeft niet. We moeten alleen kritisch blijven en voorzichtig zijn met nieuwe ontwikkelingen. Hoe ‘gaaf’ het ook is en hoe makkelijk. Voor mij geld nog altijd: ‘Bij twijfel niet inhalen’, maar dat principe, eens gehanteerd in het verkeer om ongelukken te voorkomen, gaat rap het raam uit als de politiek en bedrijven er veel geld aan kunnen verdienen.

   Daarom is het aan iedereen zelf om kritisch na te denken en bovenal, logisch na te denken.
   Wij zijn natuur. Het is daarom logisch dat alles wat onnatuurlijk is, niet ten goede komt aan onze gezondheid.

   12 likes
  • reality check schreef:

   Nee, Wouter. We moeten van de industrie eisen, dat ze met beschermde pordukten komen.
   Waarom wel in de militaire- maar niet in de burger wereld?

   6 likes
 • reality check schreef:

  Mensen, kom in OPSTAND! Dit wordt te gek!
  Maar wees goed geïnformeerd.
  Volg de Britse stralingswetenschapper Barrie Trower op YT of via Sanitas.com
  Laat geen smartmeters toe!!
  En intussen – om deze moeilijke tijd door te komen – leer je te beschermen.
  Biogeometry.ca
  Shungite
  ……en meer.

  10 likes
 • Kalki schreef:

  Gewetenloze misleiding door Nederlandse overheid vind ook plaats bij het simuleren van valse rechtszaken. Zijn het indirecte genocide-plannen vanwege hun agenda21-plannen.

  4 likes
 • Dirk schreef:

  Leuk artikel. Ik kan daar ook wel wat voor voelen! Het probleem is dat er hier en daar wat fysische onjuistheden vermeld staan, maar dat doet voor het verhaal niets onder.

  Het probleem hier is, is dat de fysica en biologie en de combinatie daarvan een uiterst complex probleem geven waarbij geen van de partijen een uitspraak kan doen over mogelijke gevolgen puur omdat mensen er simpelweg nog weinig van snappen. Maar wanneer men klaagt over fysieke problemen als gevolg van elektromagnetische straling dan moeten die mensen wel serieus genomen worden in mijn opinie.

  Nog een feitje: straling die ontstaat uit radioactiviteit is van compleet andere aard dan straling die wordt gemaakt om informatie mee te verzenden. Wanneer men wil weten hoe dat zit dan zal ik dat graag uitleggen.

  4 likes
 • Padja schreef:

  Als die 50% die er zo ziek van is hun mobieltje wegdoen.
  En kappen met het gebruik van draadloze technologie dan is het hele probleem in één klap opgelost.

  Doet men niet be.
  Liever met de mobiel in de hand mopperen op die gemene overheid.

  3 likes
  • Johan schreef:

   Ik heb er ook last van gehad, maar simpel je mobiel weggooien en bedraad gaan werkt niet. Bij mij op het flat gebouw staan twee UMTS masten. Een kennis ontvangt in zijn woning 24 draadloze netwerken van omwonenden. Ongevraagd heb je er mee te maken.

   1 likes
   • Padja schreef:

    Ik geloof stellig dat er nu mensen zijn die er last van hebben.
    Ik denk ook dat als mijn betovergrootmoeder nu op zou staan dat meter plekke weer dood neerviel door de straling luchtvervuiling etc.
    Daarom de k ik ook dat de mensheid evolueert en Immuum raakt.

    0 likes
    • Hoop maakt z'n eigen magie schreef:

     De mens is absoluut niet immuun voor dit type technologie. Integendeel, mensen worden steeds gevoeliger en kunnen hierdoor steeds minder tegen alles wat onnatuurlijk is. Hiermee bedoel ik onnatuurlijke voeding, en al die andere rotzooi, waar we mee te maken hebben. Zoals chemtrails, medicijnen, vaccinaties.

     0 likes
 • War on Error schreef:

  Typisch Nederlands. De regering ziet de bevolking als Onderdanen, en gebruikt hen al 100 jaar als proefkonijen.
  Dat deed de regering – willens en wetens – met: asbest, DES-hormoon, gifstortplaatsen in het hele land – ondergrond voor woonwijken!, wolmanzouten, glyfosaat – tot op de dag van vandaag!,

  De techniek staat niet stil. ‘Anything Smart’ komt uit de duivelse koker van Rockefeller. Smartphones zijn bedoeld om mensen 24/7 te kunnen lokaliseren en volgen. Al hun doen en laten. uw smartphone kan zelfs gebuikt worden desgewenst om precies úw hersens te koken:
  mikrowellenwaffen Wie die guten Jungs unliebsame Bürger aus dem Weg räumen
  https://www.youtube.com/watch?v=hcZHB9WCCB4

  Dus voorlopig zal de Nederlandse regering op bekende slinkse wijze volharden in alles ontkennen en ridiculiseren. TTIP is voor dat doel ontworpen.

  Er zijn grootste blauwdrukken in VN -verband om ons te dehumaniseren:
  http://www.makeuseof.com/tag/technology-may-influencing-human-evolution/
  https://www.amazon.com/Our-Posthuman-Future-Consequences-Biotechnology/dp/0312421710/ref=pd_sim_14_2/178-1506829-3513062?ie=UTF8&dpID=515dCvpK9nL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL320_SR214%2C320_&psc=1&refRID=VCMT93HJGBYK0Z1DQXPQ

  Vandaar dat een Fran Timmermans zo hysterisch gilt; de natte droom ‘het Grote Plan’, de totalitaire Werelddictatuur moet KOSTE wat het KOST worden gered.

  De stategie is duidelijk. Glashard blijven ontkennen, geruisloos invoeren, en nog blijven ontkennen.
  Sowieso.

  3 likes
 • Dnnnoz schreef:

  De een zijn dood, de ander zijn miljarden industrie. Zoveel mensen die niet willen inzien dat een groot deel van de internationale hyena’s feest vieren als het aantal kanker diagnoses en overige ziektes toenemen. Het niveau van naïviteit onder de internationale bevolking is angstaanjagender dan de psychopatische gedragsstoornissen in de ruling class.

  2 likes
 • Patricia Müller schreef:

  Ik wens me maar, dat vooral al die geldwolven in de telecom industrie ziek van hun eigen stralings-rotzooi worden! Mogen ze en hun kinderen de oogst inbrengen die ze uitgezaaid hebben! En zo zal het zijn!

  1 likes
  • pleiadian schreef:

   lifi is hoogfrequenter dan wifi. Licht is gevaarlijker dat radiostraling.

   Wifi wordt vaak gevaarlijk genoemd vanwege de “magnetron” werking en zou daarmee opwarming van het hoofd geven. Heb je wel eens gemerkt hoeveel opwarming gewoon licht veroorzaakt? Ga maar eens buiten zitten in de zon… daar warmt je hoofd behoorlijk van op! 😉

   0 likes
   • Dirk schreef:

    Het heeft allemaal te maken met de intensiteit van het licht aka het vermogen per oppervlakte eenheid aka de hoeveel energie per seconde per oppervlakte eenheid.

    Je zou niet 1 2 3 kunnen stellen welke soort straling gevaarlijker is op basis van golflengte alleen. Elk frequentie gebied heeft zo zijn uitwerking op verschillende vrijheidsgraden waarin atomen en moleculen kunnen bewegen. Zoals ik al eerder zei biologie (levende cellen en complexe structuren) en natuurkunde is een uiterst lastige combinatie en niet eenvoudig te modelleren.

    0 likes
 • only yoU schreef:

  Wat denk je van de granaten, die uranium gehard Zijn?

  0 likes
 • Kyana schreef:

  Duitsland is al verder en geeft toe dat deze straling gevaarlijk is! Wat ik heb begrepen, op scholen met kinderen is het verboden

  0 likes
 • Johan schreef:

  Er heerst een slapenloosheids epidemie onder de jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Rijden dus ook in het verkeer met de auto of de fiets. Steeds meer ongelukken met een dodelijke afloop of zwaargewonden. Als ik auto nodig heb rijd ik op rustige wegen, om te voorkomen dat een of andere gek met zo’n ding onder zijn neus slingert als een dronkenman over de weg of een flauwe bocht mist. De ongelukken op de weg worden talrijker en ernstiger. Hoe dom kunnen mensen zijn. Ik vind het een zielige vertoning dat mensen zo’n ding ueberhaupt denken nodig te hebben. Dan ben je echt letterlijk en figuurlijk ver van de wereld af.

  0 likes
 • K.Smilde schreef:

  Beste wakers voor onze gezondheid,

  Uit bijna alle reakties blijkt een vrijwel totale onbekendheid met veronderstelde effecten van elektromagnetische straling. Nu wil het feit dat ik er door mijn werk in de ruimtevaarttechniek erg veel mee te maken heb gehad (zonder ook maar enig nadelig effect ) en blootgesteld ben aan miljoenen maal sterkere signalen of velden beter. Het enige wat in zo’n geval van stevige velden zoals een radarfrequentie bij een grote paraboolantenne belangrijk is een directe bundel mijden ( die miljoenen keer sterker is dan welke andere bron ook) Die zou inderdaad een magnetron effect kunnen veroorzaken . Ik heb ondanks veel behoorlijk veel werk aan werkende antennes (met voorzichtigheid in acht genomen) drie prachtige dochters gekregen en ben nu 75 jaar en zonder kanker.
  Een prachtige anekdote is een verhaal dat ik hoorde, jaren geleden, over dit onderwerp bij een nachtradioprogramma van de EO waar diverse luisteraars hun verhaal kwijt konden. Mensen hadden zelfs last van het 50Hz net in huis! maar belden wel met een mobieltje!! Een 2e verhaal kwam van een professionel op antenne gebied die een Marifoonantenne moest plaatsen in Oporto en daar een goede plaats voor zocht in het havengebied. Toen daar door een aannemer een paal werd gezet met een Marifoonantenne waren de poppen aan het dansen door dat er iemand dacht dat dat gevaarlijk was en er prompt een flink aantal mensen hun kwalen en ziekten aan het effect van die paal ophingen. Nu wilde het geval dat die antenne nog geen halve dag dienst gedaan had en alleen maar voor een test gebruikt was en door de aannemer niet was verwijderd. De plaats van de antenne , die nu waarschijnlijk nog werkt, lag ergens anders en heeft bij de bevolking geen ophef veroorzaakt. Toen bekend gemaakt werd dat de antenne helemaal niet op de beruchte plek had gewerkt waren de ziekte klachten ook verdwenen. Hoe kan je mensen op verkeerde benen zetten???? Pas op voor zonlicht en de directe straling die deze bron uitzendt miljoenen tot miljarden maal sterker dan welke telefoon ook , bovendien niet alleen de telefoonfrequentie maar de hele bandbreedte uitstraalt en niet een miniem kanaalbandbreedtetje. De grap is dat er in een telefoon een kristalletje zit dat de juiste freq. er tussenuit pikt en dat verder versterkt en digitaal gefilterd wordt tot een hoorbaar signaal.
  Dat kunnen biologische cellen nooit en te nimmer.
  De artikelen klinken heel duur maar blaken van onkunde.
  Die onrustzaaierij moet maar eens gauw aflopen , dàt lijkt me pas gezond verstand gebruiken.

  Gezondheid! Kees

  0 likes
 • Martin schreef:

  We zien het dagelijks in onze praktijk waar we oorzaken meten ( alle 20) en straling is er 1 van. Helaas komt het gemiddeld bij 1 op de 4 voor dat het de grootste storende oorzaak is die de klachten veroorzaken waar ze mee komen. Het is overduidelijk en het stijgt maar door met meer draadloze technieken.
  Zie ook mijn artikel http://www.earth-matters.nl/18/5853/straling-en-electrosmog/de-grootste-pandemie-ooit.html

  0 likes
 • x

  Check Also

  coronateststraten

  Burgers controleren coronateststraten: ‘Valt reuze mee met de drukte’

  Nederlanders zouden zich massaal laten testen op ...

  curve

  Curve al 3 maanden plat: ‘Geef mij één reden waarom vrijheidsbeperkende maatregelen nog nodig zijn, één!’

  Nederlanders laten zich massaal testen op corona. ...

  >