Homepagina » Mens en Dier » GGZ-hulpverleners in brandbrief: ‘Hef alle coronamaatregelen PER DIRECT op’
ggz

GGZ-hulpverleners in brandbrief: ‘Hef alle coronamaatregelen PER DIRECT op’

Een groep GGZ-hulpverleners uit op de website Brandbriefggz.nl grote bezorgdheid over de gang van zaken de afgelopen maanden rondom de uitbraak van het nieuwe coronavirus. “Wij, een grote groep (GZ-)psychologen, psychiaters, orthopedagogen, (psycho-)therapeuten, pedagogen, coaches en overige professionals binnen de hulpverlening, de academische wereld en de GGZ, stellen dat de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen buitenproportioneel zijn en meer schade aanrichten dan dat zij goed doen. Wij pleiten ervoor alle maatregelen per direct op te heffen,” schrijven ze. Bijna 90 zorgprofessionals, waaronder psycholoog Wendy Kroeze, hebben hun naam onder de brief gezet.

De GGZ-hulpverleners waarschuwen dat de coronamaatregelen aantoonbaar een sterk negatief effect hebben op de psychische gezondheid, wat leidt tot fysieke gezondheidsproblemen. “Zeer zorgelijk is dat de negatieve psychologische effecten zich maanden tot jaren later nog kunnen manifesteren. De psychologische schade van een door de overheid opgelegde quarantaine is zeer ernstig.”

“Het is alsof de Nederlandse overheid met een kanon op een mug heeft willen schieten middels het opleggen van deze maatregelen. Ze hebben daarnaast een paradoxale situatie gecreëerd, waarbij niet alleen zieke of kwetsbare mensen in complete isolatie kwamen, maar ook gezonde mensen.”

Tunnelvisie

“De afgelopen maanden leken kranten- radio- en tv-makers vrijwel kritiekloos achter het RIVM, het OMT, en het kabinet aan te lopen. Daar waar juist de pers kritisch zou moeten zijn en eenzijdige overheidscommunicatie dient te voorkomen, pleitte de hoofdredacteur van de Volkskrant zelfs voor censuur, omdat het verstandig zou zijn ‘om als land één lijn te trekken, en die lijn te steunen’, hetgeen veronderstelt dat de volwassen Nederlandse bevolking zelf niet in staat zou zijn om vanuit verschillende invalshoeken informatie tegen elkaar af te wegen.”

“Wij hebben ons ook verbaasd over de vele video’s en artikelen van andersdenkenden, waaronder vele experts, die werden én worden verwijderd van sociale media; we vinden dit niet passen in een vrije, democratische rechtsstaat, te meer daar dit leidt tot tunnelvisie.”

De zorgprofessionals komen tot de conclusie dat er meer bewijs is tégen het gezondheidsbevorderende effect van de huidige maatregelen dan ervóór. “Naar onze mening rechtvaardigt het aantal ‘slachtoffers’ dat het coronavirus met zich meebrengt niet de huidige plannen om onze volledige samenleving te herstructureren naar een ‘anderhalvemetersamenleving’. De impact die het coronavirus heeft is niet dusdanig groot, dat we daarvoor onze hele samenleving permanent zouden moeten gaan veranderen, met alle gevolgen van dien.”

Maatregelen lijken vooral politiek gemotiveerd

“Dit alles overwegende, verbazen wij ons dan ook over de invoering van de spoedwet, waarbij zonder solide wetenschappelijke onderbouwing, de huidige noodmaatregelen een wettelijk karakter krijgen. De overheid beroept zich hierbij op ‘het belang van de volksgezondheid’.”

“Wij willen als beroepsgroep duidelijk aangeven dat naar onze inschatting en vanuit onze professie, de huidige maatregelen de volksgezondheid eerder schaden dan goed doen. De maatregelen lijken op dit moment niet zeer wetenschappelijk gefundeerd, maar vooral politiek gemotiveerd.”

“Wij vragen aandacht voor en roepen op tot een open discussie, waarbij eenieder die werkzaam is binnen de (geestelijke) gezondheidszorg en binnen het academische werkveld zich kan en mag uitspreken, zonder angst voor repercussies.”

Je kunt de brandbrief hier ondertekenen.

[Brandbrief Geestelijke Gezondheidszorg]
+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen
Kom shoppen in de NineForNews Webshop. T-shirts, tassen, caps, mokken, en nog veel meer!

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
 • Evert schreef:

  Als er één angst gerechtvaardigd is, is het wel die voor repercussies. De overheid, de pers, de wetenschap en (te) veel goedwillende mensen zijn helaas gelijkgeschakeld.
  Poog daarom zoveel mogelijk persoonlijke en informele kanalen te hanteren, zoals tijdens de duitse bezetting (die ik overigens ook alleen maar van verhalen ken).

  0 likes
 • jan doornbos schreef:

  Tja, alle corona maatregelen zijn dan ook te kwalificeren als zwaar crimineel. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar hoe de politie zich in Belgie denkt te kunnen gedragen, is slechts 1 kwalificatie mogelijk: onvervalste nazi’s. Ook bij ons staat binnenkort achter ‘Waakzaam en dienstbaar’ Maar nu even niet!! Maar goed, hoe komen we goed en blijvend van het zooitje af? Bij ons is het dragen van een bepaald t-shirt inmiddels reden tot een staande houding in eerste aanleg, meteen gevolgd door een aanhouding in tweede aanleg. Ik weet gelukkig zeker dat niet alle politieambtenaren beschikken over de intelligentie van een tomaat. Maar ja, ook veel agenten zijn ongetwijfeld bang. Befehl ist befehl!! Angst is geen wonder als je kijkt naar wat voor onvoorstelbare stakkers de ‘leiding’ hebben. Het is nog steeds hetzelfde gedonder als aan het begin van de huidige oorlog, WOII. Hoe moeten we het aanpakken? Een zachtzinnige aanpak en mededogen helpt in ieder geval niet…

  0 likes
 • Tony schreef:

  Dat de genomen maatregelen averechts werken op de gezondheid van de mensen, is juist de bedoeling van de genomen maatregelen. Dit is bewust gedaan om de mensen niet beter te maken, maar juist zieker te maken. Dat is uiteindelijk de opzet van deze hele Coronacrisis en ook het ultieme doel.

  Het wordt tijd dat mensen en artsen in Nederland dit eens gaan inzien! Dus ook jullie mensen bij de GGZ. Het is allemaal veel erger dan jullie denken. Volgens mij hebben ook jullie nog steeds geen idee wat er nou echt aan de hand is. Maar het begint wel te dagen en ga op de ingeslagen weg door.

  Het RIVM, het OMT en het kabinet hebben deze instructies van Bill Gates en het WHO opgelegd gekregen en voeren die ook uit. Het is een onderdeel van het plan om mensen bewust, zowel geestelijk als fysiek, ziek te maken. Mensen van het GGZ en huisartsen, begrijp dat nou eens!

  Mensen eerst angst aanjagen, het normale leven verstoren en de economie ontregelen en te vernietigen. Het scheppen van algehele chaos dus!

  Bill Gates lult er zich bij het proces wel uit en heeft zo veel geld ter beschikking, dat ook de rechters die hem moeten berechten, omgekocht kunnen worden.

  Dit is onderdeel van een veel groter plan, hetgeen niet veel goeds met de mensheid voor heeft. Helaas wil de doorsnee mens dit niet weten en draait zich om en loopt er voor weg. Zij zien niet wat hier nou echt aan de hand is; namelijk de ondergang van de mensheid.

  Advies voor alle GGZ-medewerkers; lees alle gerelateerde artikelen van de laatste maanden eens op deze site. Hopelijk worden jullie dan echt wakker, is het te begrijpen wat er nu in de hele wereld aan de hand is en valt het kwartje.

  De reguliere media, maar ook de sociale media, is bewerkt en onder controle van Bill Gates en het WHO. Dat is onderdeel van het plan. Bewust verkeerde informatie verschaffen en zo mensen angst aan te jagen en te controleren.

  De invoering van de spoedwet is daar ook een onderdeel van, want dan kunnen regels en wetten die over een lange tijd zijn opgebouwd, in 1 keer aan de kant geschoven worden. Daar is niets democratisch aan. Daar gaat het in dit geval juist om, namelijk mensen beperkingen opleggen en bewust angst aan jagen en ziek maken. Maar ook om de rechten van de mensen in te perken. Dat is geen bijkomstigheid, maar het doel, of 1 van de doelen.

  De te voeren politiek is dus in strijd met democratische belangen en rechten. De beslissingen zijn juist crimineel en mens onwaardig.

  Willen wij een betere situatie, dan moet eerst Bill Gates veroordeelt worden. Maar ook Rutte, Hugo de Jong, politici die op de hand zijn van beide genoemde heren en mensen van zowel het RIVM als het OMT. Hopelijk komen zij nooit meer vrij.

  Dit scenario geldt voor de meeste leiders en politici in de wereld die de belangen van Bill Gates en het WHO uitdragen.

  Het zijn geen mensen maar schurken. Dit gebeurt allemaal onder het mom van mensen beschermen. Maar in feite worden mensen bewust voor de gek gehouden en is het een test om te zien tot hoever men dit kan doorvoeren.

  De huidige situatie is al erg genoeg. Maar het kan allemaal nog veel gekker en erger worden. Dan gaat er gewoon nog een schepje bij boven op! Wake up!

  0 likes
  • Ron Jaspers schreef:

   Tony.Je verhaal klopt,het masterplan van de satanische globalistische elite is een communistische N.W.O..Hiervoor moet eerst 90% van de wereldbevolking uitgemoord worden,de overige 10% dient als slaven voor de satanische globalistische elite.

   0 likes
 • Rob schreef:

  De politiek doet in Nederland hetzelfde als Brussel in de EU doet: alle macht naar zich toe trekken en de rest onderdrukken en bedreigen. Zo kan de macht ook steeds meer over gedragen naar de top en dat is uiteindelijk de Cabal die al heel lang bezig is de hele wereld onder hun macht te krijgen met één wereld regering. De politiek voert net zo braaf de orders uit als de meelopende individuen van allerlei beroepsgroepen en een groot deel van de bevolking. Maar de meesten zijn ook niet bekend met de Cabal en hoe de wereld in elkaar steekt. Hoewel psychologen etc vanuit hun positie gezien in eigen land wel een beeld hebben, hebben ze geen wereldbeeld wat dat betreft.

  0 likes
 • H.J. schreef:

  Geloof mij als gewone oudere Nederlander.

  Rutte is het slechtste wat Nederland na de tweede wereldoorlog is overkomen.

  Rutte praat niet MET ons.
  Rutte praat OVER ons.

  0 likes
 • Harrie H. Braam schreef:

  Met alle respect voor de welwillenden van GGZ etc. genoemd in deze brandbrief, maar de (r)overheid is Oostindisch doof en volgt haar eigen agenda, die geen enkele rekening houdt met de realiteit betreffende de waarheid van schadelijke effecten van de zogenaamde 1,5 m stelling etc.
  De gezondheidsschade is hen volledig worst, want het eigen belang prevaleert boven alles! Nog even en de gehele politieke club zet zich volledig buitenspel en kunnen we met een werkelijk schone lei beginnen.

  Daarom voor eenmaal: Het leve de politiek, RIVM en instanties, die direct dan wel indirect, beschamend of niet, met de politiek zijn verbonden, maar ga vooral zo door om de bevolking aan haar lot over te laten, des te eerder wordt de precaire situatie waarin de politiek ons moedwillig heeft gebracht of wil doen verzuipen tot een passende gezondheidslievende oplossing gerealiseerd t.b.v. de mensheid!

  0 likes
 • Doeterniettoe schreef:

  Ik dacht dat wij in het westen vrij waren? Niet dus! Één grote leugen. Wanneer je anders denkt dan wordt je de mond gesnoerd. Enkel werken mag je. Meewerken met hun systeem. Meewerken met hun leugen. Genade kennen ze niet. Menselijkheid ook niet. Enige wat telt is hun economie en geld. To hell with them. Volk word wakker!

  0 likes
 • Johnny 1984 schreef:

  Wel leuk dat de psychiaters zich lijken te bekommeren om ons welzijn, maar als ze dat echt deden zouden ze die verziekende pillen en medicatie van hun big-pharma bazen ook niet meer voorschrijven. Hoeveel mensen hebben zij ooit genezen?

  0 likes
  • Ron Jaspers schreef:

   johnny 1984 De psychiatrie is een proeflabaratorium met mensen en hun levensgevaarlijke medicijnen,ze hebben vele doden op hun geweten.

   0 likes
 • Johan schreef:

  En de overheid kijkt mee op deze site (hallo..! en bedenk dat je betaalt wordt door de belasting (ons geld) voor je werk…) en doet binnenkort een offensief.

  0 likes
 • :adrianus-johannes.. schreef:

  ja ja een van overheidswegen PTSS voor alle nederlandse burgers

  bij het zien en in persconferentie horen van mp rutte of erger nog de schoenen van de jonge en hem zelf, inkl. van dissel enz enz etc. etc.

  vraag is hoe beschermen wij p. omzigt en nog enkele in zijn spoor..
  ???????

  0 likes
 • x

  Check Also

  griep

  Griep doodde afgelopen week OPNIEUW 10 keer zoveel mensen als corona

  Griep doodde afgelopen week in Groot-Brittannië 10 ...

  de jonge

  De Jonge dreigt met avondklok: ‘De laatsten die dit deden waren de nazi’s’

  Het kabinet sluit niet uit dat er ...

  >