Homepagina » Binnenland » Je doet het voor een ander
ander
Foto: Nee tegen de coronamaatregelen (Karen Eliot CC BY-SA 2.0)

Je doet het voor een ander

Een gastbijdrage van Karel Beckman: Je doet het voor een ander.

Dit is het morele wapen waarmee het coronabeleid wordt gevoerd. En waar de bevolking massaal voor bezwijkt.

Je doet het voor een ander.

Daar kun je toch geen nee tegen zeggen?

Je wilt toch geen egoïst zijn?

Maar laten we het argument eens omdraaien. Hoe zit het dan met die ander? Kan die dan zomaar eisen dat wij zich voor hem opofferen? Is dat niet egoïstisch dan?

Vraagt u zelf van anderen dat zij zich voor u opofferen? Nee toch zeker? Dat zou wel erg egoïstisch zijn!

Zou die ander er eigenlijk zelf wel zo blij mee zijn dat de hele samenleving zich aan hem moet opofferen?

Als u kwetsbare oudere was, zou u willen dat de hele samenleving zich aan u moest aanpassen? Dat anderen hun vrijheid moeten opgeven, afstand moeten houden, elkaar niet mogen aanraken, geen feest mogen vieren, niet uit mogen gaan, niet op kantoor mogen werken, mondkapjes moeten dragen, vaccinaties moeten halen, ’s avonds de straat niet op mogen – alleen om u te “beschermen”?

Persoonlijk zou ik me doodschamen als ik dat van een ander zou vragen. Moreel? Ik zou mezelf een moreel monster vinden als ik dat van mensen zou eisen.

Toch is dit precies wat er gebeurt. Dit is de moraliteit die door de overheid niet eens wordt gevraagd, maar onder dwang wordt opgelegd aan de bevolking.

99,9% van de bevolking heeft nauwelijks last van corona. Die moet voor een hele kleine groep – met een gemiddelde leeftijd van rond de 80 – hun hele sociale leven stopzetten, hun bedrijven sluiten, hun kinderen maskers opzetten, zich laten inspuiten met rotzooi.

Hoe moreel is dat?

Je doet het voor een ander

 

Al voorkom je er maar één slachtoffer mee, dan hoor je het toch te doen?

Dat prikje halen. Mondkapje opzetten. Niet naar een voetbalwedstrijd gaan. Geen feestje vieren.

Is toch een kleine moeite?

Even je vrijheid opofferen, voor een ander.

Hoe egoïstisch kun je zijn om dat niet te willen doen?

Dit argument legt velen het zwijgen op. Het komt erop neer dat je geen vragen mag stellen over nut en noodzaak van de dwangmaatregelen die je krijgt opgelegd.

Je doet het voor een ander – dus je hebt geen rechten meer. Geen vrijheid om zelf keuzes te maken.

De keuzes worden voor jou gemaakt. Door de overheid. Die beslist wat jij moet doen voor de ander.

Maar wacht even. Waarom beperken we ons tot coronaslachtoffers? Iedere dode telt toch? Er is toch geen verschil tussen coronadoden en andere doden?

Als de coronamaatregelen gerechtvaardigd zijn om elk mogelijk slachtoffer te voorkomen, dan zijn er nog veel meer maatregelen die genomen zouden moeten worden.

Griep maakt ieder jaar ook duizenden slachtoffers. De coronamaatregelen kunnen dus nooit meer worden opgeheven. Er is altijd wel griep in het land. Lockdowns forever!

Als je in de auto stapt, kun je de macht over het stuur verliezen, en iemand doodrijden. Dat kan ook al heb je niet gedronken en hou je je aan alle verkeersregels. Autorijden verbieden dus. Al voorkom je er maar één slachtoffer mee!

Energie verbruiken, in je huis of auto of bedrijf – echt helemaal fout. Bij het produceren van olie, kolen en gas vallen regelmatig doden, bijvoorbeeld door gasexplosies of mijnrampen. De productie van duurzame energie is ook niet zonder gevaar. Bij de winning van metalen en andere grondstoffen voor windmolens en zonnepanelen vallen ook vele doden.

Maar als je erover nadenkt, geldt dit voor vrijwel alles wat je consumeert of gebruikt. Ongelukken bij de productie en het transport van goederen zijn nooit te voorkomen. Hoe moet dat dan?

Woedeaanvallen zouden ook niet meer getolereerd moeten worden. Daar kunnen mensen van schrikken (kans op hartaanval) en er komt speeksel bij vrij (kans op besmetting). Opwindende activiteiten als sportevenementen leiden vaak tot hartaanvallen, en zouden dus ook moeten worden verboden.

Mannen verleiden leidt ook regelmatig tot moordpartijen en verkrachtingen. Het minste wat we zouden kunnen doen is vrouwen verplichten een lelijk uniform en een hoofddoek te dragen om dit te voorkomen. Kleine moeite toch? Geef een beetje vrijheid op, dames, voor een betere wereld!

Als je iets schrijft wat een ander depressief maakt, kan dat die persoon tot zelfmoord drijven. Als je iets schrijft waar een ander boos over wordt, kan die persoon een moord plegen. Ik voorzie een Ministerie van Positieve Berichtgeving dat alle sombere meningsuitingen verbiedt. Voor de ander natuurlijk.

En waarom zouden we ons eigenlijk beperken tot het voorkomen van doden? Waarom verbieden we niet alles wat mensen ongelukkig kan maken?

De moraal van dit verhaal? Als “je doet het voor een ander” geen moreel appèl meer is, maar door de overheid kan worden gebruikt om ons te dwingen tot bepaald gedrag, hebben we geen rechten meer. Geen zelfbeschikkingsrecht. Dan kan de staat ons letterlijk alles laten doen wat zij wil.

De ironie is dat dit niet zal leiden tot een “veilige” maatschappij met weinig doden, maar integendeel één waarin sterfte, ziekte en depressie de boventoon zullen voeren. Precies zoals de coronamaatregelen niet leiden tot minder doden, maar tot meer doden, omdat ze, uit naam van de bescherming van “de ander”, alle sociaal, mentaal en fysiek gezonde activiteiten verbieden.

Je doet het voor een ander

 

Mag een overheid dan geen regels voorschrijven die de risico’s van bepaald gedrag voor andere mensen verminderen?

Er zijn toch allerlei veiligheidsvoorschriften? Daar is toch niks mis mee?

Je mag niet dronken achter het stuur zitten. Je elektriciteitscentrale moet aan allerlei veiligheidseisen voldoen. Je mag niet aanzetten tot geweld. Het milieu vervuilen. Enzovoort.

Veiligheidsvoorschriften hoeven niet onredelijk te zijn, nee. Maar ze kunnen nooit in redelijkheid gebaseerd zijn op een abstracte notie als “je doet het voor een ander”. Of op het idee, “al voorkom je er maar één dode mee”.

Veiligheidsbeleid, en hetzelfde geldt voor gezondheidsbeleid, hoort een afweging te maken tussen kosten en baten, risico’s en opbrengsten. Je mag inderdaad niet dronken achter het stuur zitten. Maar je mag wel autorijden, ook al brengt iedere autorit risico’s met zich mee voor anderen.

Je moet als energiebedrijf gasleidingen aanleggen volgens bepaalde normen. Maar je mag wel leidingen aanleggen, ook al ontploffen ze soms. Je mag als mens ook nog steeds uitademen, ook al komt daar CO2 bij vrij, dat volgens velen zal leiden tot klimaatverandering. Er zijn uitstootnormen voor auto’s ja, maar die zijn niet nul, ook al leidt luchtvervuiling tot doden.

Je mag misschien niet aanzetten tot geweld, maar je mag nog steeds meningen verkondigen waar mensen boos van kunnen worden, en gewelddadig.

Het coronabeleid hoort ook gebaseerd te zijn op dergelijke afwegingen. Dat is nu niet het geval. Uit talrijke studies is inmiddels gebleken dat lockdownmaatregelen ten eerste niet werken – er is geen relatie tussen de maatregelen, inclusief afstand houden en mondkapjes dragen, en slachtoffers – en ten tweede, kosten veroorzaken die vele malen hoger zijn dan de baten.

Er wordt dus geen rationele kosten-batenanalyse gemaakt bij het coronabeleid. Het is eenzijdig gericht op het coronarisico en negeert de schade en de risico’s van de maatregelen zelf.

Dat het beleid niet rationeel is, maar gebaseerd op morele chantage – het moet voor de ander – blijkt duidelijk uit het feit dat de maatregelen niet zijn gericht op bescherming van risicogroepen, maar worden opgelegd aan de hele bevolking. Ook op alle gezonde mensen die op geen enkele manier een bedreiging vormen voor “de ander”.

Want dat zeggen de politici, de columnisten, de BN’ers, de beleidsmakers, de virologen er nooit bij als ze eisen dat wij onze vrijheden en grondrechten moeten opgeven – voor de ander: dat mensen die niet ziek zijn, de overgrote meerderheid van de bevolking, helemaal geen gevaar vormen voor die ander.

Dit maakt het coronabeleid totalitair – een vorm van afgedwongen solidariteit, die in een vrije samenleving, gebaseerd op individuele rechten, niet thuishoort.

Je doet het voor een ander is geen basis voor de volksgezondheid. Het is gezondheidssocialisme.

Je doet het voor een ander

 

“De wensen en de zelfzuchtigheid van het individu moeten ondergeschikt zijn.”

Een mens moet “zijn persoonlijke mening en belangen opzijzetten en beide opofferen.”

Was getekend, Adolf Hitler.

De totalitaire regimes uit de 20e eeuw – in China, de Sovjet-Unie, Duitsland, Japan, Cambodja, Vietnam – staan voor ons gevoel al ver van ons af, maar zijn eigenlijk pas net achter de rug. De verschrikkingen die ermee gepaard gingen, zijn nauwelijks meer voor te stellen.

Nazi-Duitsland herinneren we ons nog het beste, maar dezelfde brute onderdrukking, dezelfde massamoorden, martelingen en misdaden tegen de menselijkheid, vonden plaats in de communistische dictaturen.

Al deze totalitaire staten waren gebaseerd op het idee dat het individu niets is, het collectief alles.

“Onzelfzuchtigheid,” schrijft Hannah Arendt over de filosofische houding van de nazi’s, “in de zin dat het zelf niet meer meetelt, het gevoel vervangbaar te zijn, was niet langer de uitdrukking van individueel idealisme, maar een massaverschijnsel.”

“Deze gemoedstoestand, die de belangen van het ego onderwerpt aan het behoud van de gemeenschap, is het fundament van iedere waarlijk menselijke cultuur,” schreef Hitler. “De basishouding die uit zulk een activiteit voortkomt, noemen wij – om hem te onderscheiden van egoïsme en zelfzucht – idealisme. Daarmee bedoelen wij louter de bereidheid van het individu offers te plegen voor de gemeenschap, voor zijn medemensen.”

Iets voor een ander doen is natuurlijk niet verkeerd. Behulpzaamheid, zorgzaamheid en hulpvaardigheid zijn positieve waarden die we hard nodig hebben in de samenleving.

Maar het wordt anders wanneer de staat behulpzaamheid, zorgzaamheid en hulpvaardigheid afdwingt. Wanneer staatsfunctionarissen, onder dreiging van geweld, zoals nu het geval is, kunnen gaan bepalen wat solidariteit inhoudt, wie solidair moet zijn met wie, wie welke belangen en vrijheden dient op te offeren en met welk doel.

Dat is het recept voor machtsmisbruik en willekeur, dan verwordt solidariteit en idealisme tot onderdrukking.

Daarom dienen de rechtsstaat en het politieke stelsel gebaseerd te zijn op individuele vrijheid, het zelfbeschikkingsrecht van ieder mens. Dat alleen kan leiden tot een morele samenleving, waarin mensen elkaar helpen en beschermen – waarin mensen elkaar zullen helpen en beschermen.

Moreel gedrag is per definitie vrijwillig. Waar dwang zijn intrede doet, is moraliteit niet mogelijk. Een staat die moreel gedrag met dwang oplegt aan de bevolking handelt immoreel. Een staat die bevelen rechtvaardigt uit naam van altruïsme – het moet voor de ander – vernietigt uiteindelijk alle werkelijk sociale verbanden en menselijke relaties.

Het is het verschil tussen Jezus die zegt, zorg voor de ander, en Hitler die zegt, zorg voor de ander.

Wie echt nog steeds gelooft dat dit beleid moreel is – dat de maatregelen, die onder dwang worden opgelegd aan de bevolking, met BOA’s, boetes en knuppels – goed zijn voor de ander, zou ik willen vragen, kijk om je heen. Zie wat voor samenleving de coronamaatregelen hebben gecreëerd. Een samenleving zonder feesten, omhelzingen, aanrakingen, vol bange, depressieve mensen die elkaar als een gevaar zien, waarin zelfs – ik kan bijna niet geloven dat het waar is, maar het is waar – kinderen worden gemuilkorfd en niet meer met elkaar mogen spelen.

Ik denk dat de mensen die meewerkten aan de totalitaire staten van de 20e eeuw, ook in aanvang het idee hadden dat ze iets moois aan het bouwen waren – voor de ander. Dat ze zichzelf ook wijs maakten dat het doel de middelen heiligde – en dat ze best hun egoïstische vrijheid en rechten een tijdje opzij konden zetten – voor een ander. Tot het te laat was en ze plotseling gevangenzaten in een hel.

Ook nu zijn we op weg naar een nare, naargeestige, asociale controlemaatschappij. Ook nu laten we ons wijsmaken door politici en intellectuelen dat we mee moeten doen – voor de ander. Tot het te laat is en we erachter komen dat we, door onze vrijheid en rechten in te leveren – voor de ander – een hel hebben gecreëerd – voor ons allemaal.

Over de auteur: Karel Beckman is freelance journalist, mede-auteur van De Democratie Voorbij (uitgeverij Aspekt, 2011) en auteur van De Staat Voorbij (Aspekt, 2017). Zijn website is The Friendly Society. Volg hem op Twitter.

4.8 147 stemmen
Beoordeel dit artikel
+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest
135 Reacties
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
Gmonique
Gmonique
2 maanden geleden

Hier kan ik mij helemaal invinden bedankt Karel Beckman!!
Dit ga ik delen ,Fijn schaatsweekend allemaal.Geniet ervan zolang het nog kan.

Strijdervoorvrijheid
Strijdervoorvrijheid
Reactie op  Gmonique
2 maanden geleden

Dank je wel gaan we zeker doen. Hier heb je er nog één die ze maar niet meer laten zien over morele chantage gesproken. “Download jij hem voor mij?” Te walgelijk gewoon.

Nina
Nina
Reactie op  Strijdervoorvrijheid
2 maanden geleden

Precies!

Carolina
Carolina
Reactie op  Gmonique
2 maanden geleden

Ongetraind gaan schaatsen?
Denk aan je hart

Strijdervoorvrijheid
Strijdervoorvrijheid
Reactie op  Carolina
2 maanden geleden

Geeft toch niet, je doet het voor een ander. 😉

Willem
Willem
2 maanden geleden

Vaccinatieplicht, niet naar de supermarkt en noem maar op, regering is niet weg integendeel “Een vaccinatiebewijs aan de deur, wettelijk gezien kan dat gewoon” dat schrijft de gezondheidsraad in een advies aan Minister de Jonge. Iedereen zonder een bewijs van vaccinatie kan dan gewoon geweigerd worden. De K.H.N. laat weten het vaccinatiebewijs niet te schuwen. En ook de evenementenbranche ziet de maatregelen wel zitten.”Willem Westermann van branchevereniging Vereniging voor Evenementenmakers (VVEM) zegt: “We hebben oor naar weer mensen binnenhalen op onze evenementen en we vinden het helemaal niet raar dat dat een tijd vergezeld kan gaan met bepaalde gezondheidsvragen. De mensen die bij ons binnen komen zullen graag meewerken en dat horen we ook aan een mix van maatregelen waardoor we feesten gewoon weer kunnen gaan doen zoals ze waren, namelijk met mensen lekker dicht op elkaar zoals je zo’n feest wilt meemaken”. Koninklijke Horeca Nederland hoort ook bij de foute club

Ertje
Ertje
Reactie op  Willem
2 maanden geleden

dit zeggen ze omdat er anders helemaal geen horeca en evenementen meer zijn in de toekomst.

Rob
Rob
Reactie op  Ertje
2 maanden geleden

Ik denk eerder dat de horeca nog veel minder bezoekers krijgt.Of misschien wel helemaal niet meer. Ook niet na het vaccineren want tot nu lees je niets anders, doden, stuiptrekkingen, verlammingen, en andere effecten van de ‘vaccins’. Dus kom je uiteindelijk uit op het feit dat al die ‘beloften’ dat je weer van alles mag alleen maar de bekende wortel is om mensen aan ‘de spuit’ te krijgen.Wie dood is, verlamd, stuiptrekt etc kan ook nergens heen. De horeca en andere takken denken ook alleen maar in eigen belang, om weer geld te verdienen. Die zien het ook niet dat je straks geen klanten meer hebt als die het door de spuit afleggen. Daar weten ze dus ook helemaal niet wat er gaande is.

Edward
Edward
Reactie op  Willem
2 maanden geleden

Dat gaat inderdaad allemaal worden geaccepteerd door een volledig gehypnotiseerde bevolking. En autoritaire en totalitaire systemen kenmerken zich dat ze de massa mobiliseren. De massapsychose is volledig gelukt en we zijn hard op weg naar een afschuwelijke samenleving. Dit is niet meer te stoppen, helaas. Het is een heel vuil spel, maar wie vrijheid opoffert voor veiligheid is beiden niet waard.

Gezinusk
Gezinusk
Reactie op  Edward
2 maanden geleden

Het is maar wat je ziet in massa psychose. Ik heb er totaal geen last van en ventileer mijn eigen mening wel.

Paris
Paris
Reactie op  Gezinusk
2 maanden geleden

Geen last van?
Nog niet .
Straks ventileer je je eigen mening niet meer.
Slaap zacht.

Gezinusk
Gezinusk
Reactie op  Paris
2 maanden geleden

Ik ben klaar wakker Paris. Bedankt voor de reactie en sterkte met de corona crisis.

Hans
Hans
Reactie op  Edward
2 maanden geleden

Het is wachten op de echte narigheid.

Jenne Sr.
Jenne Sr.
Reactie op  Willem
2 maanden geleden

ZE begrijpen niet hoe de natuur het menselijke lichaam werkt, van morgen gezond van avond besmet, zo zit dat, hoevaak zijn de mensen bijna uitgestorven, om dat we niet de meesters van het heelal zijn maar gewoon wezentjes zonder een echt doel, jammer !

Gezinusk
Gezinusk
Reactie op  Willem
2 maanden geleden

Volgens mij had de regering al aangegeven dat vaccineren geen verplichting is, maar hopen dat zoveel mogelijk mensen het doen.

En mag jij niet naar de supermarkt Willem? Daar snap ik niks van.

Nina
Nina
Reactie op  Gezinusk
2 maanden geleden

Supermarkten hebben al gezegd dat, als de regering een paspoort als toegang wil bij elke openbare gelegenheid, zij daar als branche volledig aan mee zullen werken. Vakliteratuur zullen we maar zeggen!

Gezinusk
Gezinusk
Reactie op  Nina
2 maanden geleden

Ha ja, mooi woord Nina, smile.
Maar vooralsnog kan iedereen naar de supermarkt en of er ooit nog mensen worden tegengehouden omdat ze niet gevaccineerd zijn? Die vraag blijft voorlopig nog open zo lang de onderzoeken voort duren om tot de beste oplossing te komen.

Als de wetenschap bijvoorbeeld er uitkomt dat er een goed medicijn komt om alle corona varianten te bestrijden, hoeven we het hier niet meer over te hebben gelukkig. Gelukkig in de zin dat we dan allemaal weer onze gang kunnen gaan.

Ook gelukkig in de zin dat dit onderwerp in algemene zin en wat Nederland betreft, continu over corona gaat. Zet de tv maar eens aan en het gaat er over, over massahypnose gesproken.

Misschien is het wel iets typisch Nederlands dat bijna alle uitzendingen over corona gaan omdat we zo eigenwijs volk zijn? Misschien heeft het daar mee te maken?

Gezinusk
Gezinusk
Reactie op  Nina
2 maanden geleden

Ok. Dan heb ik hetgeen waarschijnlijk nog niet meegekregen als het zo is.

Voor de rest wil ik wel aan het Pfizer vaccin maar wil niks te maken hebben met Astrazeneca die ze mij waarschijnlijk gaan toedienen met de tijd. En dat zal wel aan het eind van het jaar zijn zoals het er nu aan toe gaat.

Maar maakt verder niet uit. Desnoods maar geen vaccin. Als ik voor de toekomst te maken krijg met een tweede Covid-19, dan overleeft mijn lichaam het ook wel.

Bella Ragazza
Bella Ragazza
Reactie op  Nina
2 maanden geleden

Tuurlijk. Die denken aan de centen.

Rebel&Girl
Rebel&Girl
Reactie op  Gezinusk
2 maanden geleden

Gezinusk
Er gaapt altiijd een kloof tussen wat mensen zeggen en doen, bij politici is die kloof nog breder.
Als jij dat niet snapt dan kom je er vanzelf nog een keer in je leven achter.

Pieternella
Pieternella
Reactie op  Willem
2 maanden geleden

Allemaal boycotten die clubs. Bovendien is nog maar de vraag of die vaccins doen wat zij denken dat ze moeten doen.

Rebel&Girl
Rebel&Girl
Reactie op  Willem
2 maanden geleden

Dit zeggen ze omdat ze ook worden gechanteerd, ze moeten gewoon doen wat ze gezegd wordt, anders krijgen ze geen steun van de overheid.

Willem
Willem
2 maanden geleden

Overal heerst ellende
Overal is pijn
Overal is het een bende
En iedereen pist azijn
Geveinsd medeleven
Gespeelde empathie
Onechte zorgen
Onder tirranie
Alles is een leugen
Leven is onecht
Maar wee je gebeente
Als je dat eens hardop zegt
Want de leugen die moet blijven
Het spel moet doorgespeelt
Ook al is het duidelijk
Dat iedereen zich rot verveelt
Creaturen in de schaduw
Laag bij de gronds zoals altijd
Leven van emoties
Eten van haat en nijd
Laat je niet lokken
In deze zwavelpoel
Gewoon stevig knokken
Geeft al een goed gevoel
Dan breken onze ketens
Gaan we weer wat doen
Gewoon weer door met leven
Net als vroeger, net als toen.

Alex
Alex
Reactie op  Willem
2 maanden geleden

Vroeger, net als toen.
Helemaal gelijk alles is een leugen, waar is het gat in de Ozonlaag gebleven wat nu bewezen kan worden als bangmakerij?
Alle leugens liggen nu in het open en wat is de bijbel toch accuraat in vele dingen.
Luke 8:17 NKJVFor nothing is secret that will not be revealed, nor anything hidden that will not be known and come to light.
Ben erg benieuwd wat de toekomst gaat brengen.

Rob
Rob
Reactie op  Willem
2 maanden geleden

Mooi gedicht. Het wordt alleen nooit meer als toen. Alles staat op storten, ook zonder maatregelen. De wereld is altijd op macht gebaseerd geweest. We zijn nu op een punt waar OF dat hele macht systeem kan verdwijen OF ze vervangen het door een nieuw macht systeem, die dan wel van de mens een technologische slaaf maakt gecontroleerd door AI. Als dat uiteindelijk geen doorgang vindt dan is er voor het eerst de mogelijkheid om het leven echt leven. Dat betekent niet dat je dan lekker gaat reizen, feesten, zuipen en alles doen wat je maar wilt. Dat houdt in echt je Zelf ZIJN, want je eigen leven is in je eigen lichaam. DAT moet geleefd en uitgedrukt worden. Nu willen de meesten reizen terwijl ze met niemand in contact staan. Als je je Zelf BENT dan sta je wel in contact met het leven om je heen en daar hoef je niet voor naar een ander land.

Het moet dus hoe dan ook veranderen. Als het systeem instort en er komt geen nieuw systeem voor dan moeten we met zijn alleen gaan denken in de zin van het leven. Dan moeten we met zijn allen ok gaan samenwerken, iets wat nooit in het leven zelf is gebeurd. DAT doe je werkelijk voor het geheel, inclusief jeZelf. Wat er door de macht wordt genoemd als ‘doen voor het geheel’ is HUN agenda. Dat opofferen van vrijheden en rechten wat je zogenaamd ‘voor de ander doet’ is gewoon camouflage van die agenda. Offeren is satanisme, dus als je jeZelf opoffert dan gaat je leven eraan. En met de spuit ‘om aderen te beschermen’ ga je uiteindelijk helemaal dood, als offer.

Rebel&Girl
Rebel&Girl
Reactie op  Rob
2 maanden geleden

Juist Rob het probleem is echter, dat wij als collectief alleen maar reageren i.p.v. anticiperen op.
Wij moeten komen met een eigen Reset, op onze voorwaarden, wat gaan doen aan het vervuilde milieu maar dan ook echt en niet die schijn oplossingen, die alleen maar jezelf of vriendjes rijk maken bedenken.

Ook een nieuw soort regering en leiderschap implementeren, het oude systeem is door en door corrupt en functioneert van geen kanten.
We kunnen een heel andere samenleving inrichten, vooral als we kijken naar hoe indianen en andere nog oorspronkelijke bewoners her en der leven, in harmonie met de aarde.

Ik denk zelf, dat we in kleinere leefgemeenschappen moeten gaan leven en dat per gemeenschap groente en fruit verbouwd kunnen worden via hydroponics systemen een grote tuin waar je met stoelen en banken in de zomer samen kunt genieten van een picnic een kaartspelletje en een biertje.
We moeten weer leren het dorpsgevoel te koesteren, we waren te lang alleen maar los zand.

Binnen die leefgemeenschappen kun je het zo inrichten, dat je een eigen familie-inkomen hebt en een inkomen als leefgemeenschap, voor de gezamenlijke projecten, zoals een inkooporganisatie voor basic dingen eenvoudige kleding en eten en drinken.
Dit hoeft niet duur te zijn want je maakt veel dingen zelf, voor jouw stukje werk verdien je ook geld. Zo wordt de cirkel rond in principe ben je zelfvoorzienend als geheel en hoef je maar heel weinig daar buiten om.

Rebel&Girl
Rebel&Girl
Reactie op  Willem
2 maanden geleden

Mooi gedicht Willem en waar, ik hoop en wens zo graag dat je gelijk krijgt met je laatste 2 eindzinnen.

Simon
Simon
2 maanden geleden

(Prediker 8:9) 9 Dit alles heb ik gezien, en mijn hart legde zich toe op ieder werk dat onder de zon is gedaan, [gedurende] de tijd dat de ene mens over de andere mens heeft geheerst tot diens nadeel.

MdeFilosoof
MdeFilosoof
Reactie op  Simon
2 maanden geleden

Augustinus: “Afgezien van hun jurisdictie, wat zijn regeringen anders dan grote roversbendes?”

Gezinusk
Gezinusk
Reactie op  Simon
2 maanden geleden

Hoi Simon, kun je me even verder helpen aangaande prediker 8:9. want ik heb dit niet helemaal meegekregen.

Zo vraag ik me af uit welk deel van de bijbel dit komt.

Gezinusk
Gezinusk
Reactie op  Gezinusk
2 maanden geleden

Nou bedankt voor de hulp dan tot dus ver en ik heb een vermoeden. Naast Prediker kwam namelijk luuk nog effe aanwaaien. Luke 8:17 geloof ik.

Waarschijnlijk staat dat ook ergens in het oude testament maar ik kan er zelf verder helemaal niks mee.

Groeten,
Gezinus

Hans
Hans
2 maanden geleden

Amen, en vergeet daarbij het opkomende islamitische fascistische en racistische systeem ook niet.

mcd
mcd
Reactie op  Hans
2 maanden geleden

beste hans
ook die mensen zijn beinvloed door de zelfde geld beluste satanisten

Gezinusk
Gezinusk
Reactie op  Hans
2 maanden geleden

Geld volgens mij ook het zelfde principe voor; Wie het zwaard trekt zal er door omkomen.

Amen.

Mike
Mike
2 maanden geleden

Dit is echt prachtig geschreven.

Joyce Ramgatie
Joyce Ramgatie
2 maanden geleden

In deze NEP crisis MOET je egoïst zijn !! DENK AAN JE ZELF !! Ga niet mee met de BRAINWASHED schapen !! “Een schone begin begint bij je zelf ! “

Sjaak
Sjaak
Reactie op  Joyce Ramgatie
2 maanden geleden

Yeah, fuck ‘m..
Vrijheid en straat arm worden, faillisementen,zelfmoorden, we doen het allemaal voor een ander, DE OVERHEID!!
Flikker toch op met dat communistische gebral.

Nina
Nina
Reactie op  Joyce Ramgatie
2 maanden geleden

Precies, een ander dacht afgelopen decennia en denkt nog steeds niet aan jou, zeker niet als je onbekende bent.
Natuurlijk zijn er mensen die elkaar helpen in nood, (soms wordt daar ook flink misbruik van gemaakt), maar je moet ook je eigen gang gaan en dat moet een ander je ook gunnen. Ze proberen nu te bewerkstelligen dat je je eigen leven op moet geven voor een ander. Complete waanzin, de regering doet dat niet voor jou, in tegendeel en een ander doet dat ook niet voor jou. Waarom moet deze idiote regel wel bij het volk ingeprent worden en doet de regering het al jaren niet? Rutte en zijn consorten zijn extreme narcisten en egoïsten. Laatst hoorde ik een bekende Nederlander oproepen om een organisatie te steunen en geld te geven. De vraag die ik had: Geef jij, als behoorlijk rijke en bekende Nederlander ook geld, of roep je alleen maar op aan een ander om geld te geven en maak je jezelf met een Jantje van Leider er vanaf? Ik vrees het laatste.

Linda
Linda
2 maanden geleden

De corona maatregelen moeten eerst de hele economie om zeep helpen, om The Great Reset door te kunnen voeren van het Wereld Economisch Forum. Eerst moet het oude kapot om iets nieuws door te kunnen voeren.

Schrander
Schrander
2 maanden geleden

Kortom Equilibrium

Tom
Tom
Reactie op  Schrander
2 maanden geleden

Ja goede vergelijking, in die film was plezier en emotie ook verboden. Moest je ook verplicht een middel nemen om je emoties uit te schakelen. Mensen kijk deze film nog ‘ns en zie wat er nu gaande is. Griezelig gewoon. https://www.imdb.com/title/tt0238380/

Rebel&Girl
Rebel&Girl
Reactie op  Tom
2 maanden geleden

Middel om je emotie’s uit te schakelen bestaat al lang heet anti-depressiva, als je het een poosje gebruikt, voel je de rest van je leven niets meer ook als je ermee stopt.

Gerrit
Gerrit
2 maanden geleden

Helemaal de weg kwijt, wat moet er in hemelsnaam gebeuren om dit stel malloten weg te krijgen, helemaal klaar met deze idioten.

Hanni
Hanni
Reactie op  Gerrit
2 maanden geleden

Stem Forum Voor Democratie. De enige partij die de locdown wil stoppen. Zie het partijprogramma.

Antje
Antje
Reactie op  Gerrit
2 maanden geleden

Dat moeten wij met zijn allen doen anders blijven ze doorgaan, zij stoppen daar niet mee of het om deze regering of de volgende regering gaat maakt niet uit.
Er komen nieuwe rutjes en huugjes

salvar
salvar
Reactie op  Gerrit
2 maanden geleden

het lijkt bijna met geweld.

x

Check Also

vaccinatie

Massa-vaccinatiecentrum sluit deuren nadat slechts 58 mensen komen opdagen

Veruit de meeste leraren uit de Franse ...

canad

Canadese politieagenten weigeren nieuwe lockdownwetten in Ontario te handhaven: ‘Politiestaat’

Ten noorden van de Verenigde Staten is ...

Waarom Pushmeldingen?

Facebook en Twitter censureren steeds meer. Het nieuws dat NineForNews brengt wordt steeds vaker door ze geblokkeerd.

Met pushmeldingen informeren we je rechtstreeks, zonder risico op deze censuur.

Waarom Telegram?

Overheidscorruptie wordt steeds erger. Websites en domeinen worden in beslag genomen, omdat de criminele regering geen tegengeluid duldt.

Ons Telegram kanaal staat los van onze websites. Daar krijg je een overzicht van onze berichten, ook als we 'ineens' verdwijnen en met een andere nieuwe domeinnaam/website terugkomen.

Blijf onafhankelijk! Weet ons altijd te vinden! Abonneer je nu gratis en vrijblijvend op ons telegramkanaal.

Stuur jouw ideeBedenk een idee, kreet of one-liner voor op onze producten.

Elke maand kiezen we de beste, leukste of meest originele inzending. En als dat jouw inzending is, win je een T-shirt met jouw idee erop!

135
0
We lezen graag je reactie!x