Homepagina » Mens en Dier » Schrijver: “Jezus heeft waarschijnlijk nooit bestaan”
Schrijver: "Jezus heeft waarschijnlijk nooit bestaan"

Schrijver: “Jezus heeft waarschijnlijk nooit bestaan”

Pasen is weer in aantocht. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus is opgestaan uit de dood.

Schrijver David Fitzgerald stelt in zijn nieuwe boekenreeks Jesus: Mything in Action dat Jezus waarschijnlijk nooit heeft bestaan. Psychologe Valerie Tarico besloot hem te interviewen.

Fitzgerald wilde onderzoeken wat Jezus vroeger echt heeft gezegd en begon te zoeken naar bewijs voor zijn bestaan.

Volstrekt mythische figuur

“Na verloop van tijd raakte ik er steeds meer van overtuigd dat hij een volstrekt mythische figuur is,” zei hij.

Er is maar heel weinig bewijs dat bij nadere inspectie overeind blijft staan,” vervolgde hij. “Hoe meer je je in hem verdiept, hoe meer scheurtjes er in het verhaal ontstaan.”

Hij wees erop dat critici hier al sinds de eerste en tweede eeuw na Christus op wijzen. “Het officiële verhaal over het christendom klopt gewoon niet.”

Geen bronnen

Fitzgerald merkte op dat Jezus in de evangeliën op compleet verschillende manieren wordt afgeschilderd.

Volgens Matteüs is Jezus een nederig, onvolmaakt, lijdend mens. Volgens Lukas is Jezus een zenmeester en Johannes ziet hem als een ongelooflijk egoïstische SuperJezus, aldus de schrijver.

Er zijn volgens hem geen oude bronnen die de christelijke claims over hem bevestigen.

Vervalsingen

De meest geciteerde bronnen buiten het Nieuwe Testament zijn vervalsingen, terwijl de rest alleen bewijs biedt voor het bestaan van het christendom, zei hij.

“Hoe verder we teruggaan in de christelijke geschiedenis, hoe diverser het bewijs wordt en hoe minder aannemelijk het is dat de religie is gesticht door één persoon,” stelde Fitzgerald.

Heidense mysteriegeloof

Er zijn wel tal van aanwijzingen dat het christendom is geworteld in het heidense mysteriegeloof.

Hij wijst erop dat Bart Ehrman en andere Bijbelonderzoekers hebben aangetoond dat de meeste boeken in het Nieuwe Testament vervalsingen zijn.

Geen van die boeken is geschreven door iemand die Jezus daadwerkelijk kende, besloot hij.

[RawStory]


Vind je deze info leuk? Deel het dan met je vrienden op Facebook/Twitter
NineForNews.nl in je Facebook-nieuwsfeed?

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.

111 reacties

 1. Blablabla waarschijnlijk wel blablabla waarschijnlijk wel blablabla. Met andere woorden ze weten geen flick….en dus gaan ze blablabla …

  9 likes
  • Caesar Lion Cachet

   LS…

   Religie heeft meer verwoest en zal nog oneindig meer verwoesten dan een mens ooit zal kunnen verantwoorden !

   Religie houdt de mens dom en achterlijk en belet hem zich te ontwikkelen op spiritueel gebied !

   Religie is verantwoordelijk voor de meest smerige wandaden gedaan door de mens.

   Religie is pervers, laf en een excuus voor het veroorzaken van oorlog, verwoesting, dood en verderf.

   Religie is te smerig voor woorden…

   Amen !

   32 likes
   • Religie de schuld geven van wandaden maar sommige mensen die de daden plegen en religie gebruiken om te manipuleren die mensen zijn verantwoordelijk .mensen moeten individueel verantwoording nemen voor hun eigen daden

    12 likes
   • Caesar: Wat een haat spreekt er uit je schrijfsel !! Om bang van te worden !

    Misschien moet je een lezen over die vredelievende atheïsten die de mens wilden ‘bevrijden’ van God en religie.
    http://www.theoccidentalobserver.net/2017/03/communism-in-romania-the-anti-humans-by-dumitru-bacu/

    Atheïsten en duivel aanbidders – wat ongeveer hetzelfde is, met name aan de top van elites van de samenleving – hebben de meeste slachtoffers op hun naam, meneer Caesar en dan niemand wat aan veranderen.

    Daarbij maak je wel duidelijk dat je door diezelfde elites bent gemindfucked in je ontkenning van God en zijn Zoon Jesus.

    Jesus wordt in vele niet bijbelse historische bronnen genoemd: bij Flavius Josephus; Tacitus; Seutorius; Lucianus; Thullius en dan natuurlijk in de Christendom hatende talmud.

    Wist je Caesar dat de moderne wetenschap steeds vaker uitkomt bij God? Er zijn nogal wat wat gewezen atheïsten die na diep nagedacht te hebben zich tot God bekeren. Peter Hitchens is een voorbeeld, maar er zijn er vele. Zelfs onze goede oude Newton heeft gezegd dat ‘als je maar diep genoeg nadenkt, je wel uit moet komen bij God.

    Schaam je niet hoor Caesar dat je nog niet zo diep bent gegaan, maar ik kan je aanraden vandaag nog te beginnen.

    In de tussentijd zal ik ook voor jouw zieleheil bidden.

    14 likes
    • En vergeet niet dat de door de reguliere wetenschap opgehemelde Newton heel veel over God bezig was , hij heeft oa een ‘ Apocalypse’ geschreven . Maar dat verzwijgen ze lekker . Ook Kepler heeft geschreven dat moeder aarde een echt Levend Wezens is ! wordt allemaal lekker verzwegen !!

     2 likes
   • Ik weet niet wat jouw ouders met jou hebben uitgespookt, maar zomaar religie overal de schuld van geven spreekt in ieder geval van een beperkt verstandelijk vermogen.

    Macht corrumpeert, dus in de tijden waarin landen, personen via religie de macht konden krijgen, gebeurde dit en leidde de corruptie tot alles van je kan bedenken: onderdrukking, oorlog en andersoortige ellende, wat ook heel simpel in de bijbel en waarschijnlijk ook in boeken van andere geloven staat geschreven.

    Nu is het kapitalisme de nieuwe religie, die oorlogen in Midden Oosten financiert en mensen tot slaven maakt.

    Als u dit patroon niet herkent, maakt mij, en sorry dat ik dit weer herhaal, iemand met een beperkt inzicht

    Fijne Pasen nog

    ( ik ben christen en heb er qua voordeel in deze tijd en maatschappij geen belang bij, het zal wel een overtuiging zijn dat de leefregels en geestelijk toestand voor mij en de ander van dit geloof goed zouden kunnen zijn)

    9 likes
   • Nee joh gekkie, darwinisme (nazi-regime) communisme(grootste tegenstander van geloof) machtspsychopaten (napoleon) hebben de afgelopen 100 jaar al meer doden op hun geweten dan alle voorgaande oorlogen bij elkaar.
    Christendom heeft temperend gewerkt op youthbulges in de recente geschiedenis. Het is te hopen dat dit blijft gelden voor donker Afrika de komende decenia.

    3 likes
   • luister naar het nummer God van Lennon.. en alles valt samen.. in God zijn is iets geheel anders als ” geloof ” … bi lief mie

    paashaas : kim jung
    ei: trumpie
    mol : syrie

    0 likes
  • Jezus is de zon niets meer en niets minder en zijn volgelingen waren de constellaties. Jesus is een metafoor voor de zon.

   https://www.youtube.com/watch?v=js8AZQnTP3o

   2 likes
   • Christus (en niet Jezus) WAS eerst in de Zon en daalde af uit de zonnesfeer naar de aarde ,waar hij in het lichaam van Jezus binnenkwam bij de doop in de Jordaan , dat werd beschreven door de ‘duif’ die Johannes de Doper boven Jezus zag . Vanaf dan sprak men van Jezus Christus . Het Christuswezen kwam uit de Zon en dat wisten alle Ouden !
    En Nu weten ze niets meer ….

    6 likes
    • “Christus (en niet Jezus) WAS eerst in de Zon en daalde af uit de zonnesfeer naar de aarde”
     Bekijk het eens vanuit een ander perspectief. Wat kan er nu afdalen vanuit fel licht (Ipv de Zon) en daalt af naar de Aarde.
     Jullie zitten er allemaal naast door klein denken toe te passen. Dat is precies wat ze willen door te misleiden en verandering van teksten.
     Groter denken vanuit een ander denken en je conclusies trekken.
     Voorbeeld; “Laten wij de Mens schapen naar on even beeld” = niks geen GOD maar Annunaki.
     Vul de rest zelf maar in.

     2 likes
 2. De bijbel is een sprookjesboek ! Er is geen God maar er is wel iemand die ons gecreëerd heeft maar ja wie….. ??????

  10 likes
  • Pietje

   De bijbel is geen sprookjesboek maar een boek met gestolen teksten van de soemeriërs en waar door een christendom aanhanger een eigen interpretatie aan is gegeven. Teksten van de soemeriërs zijn duizenden jaren ouder dan het christendom. Kortom de christenen hebben het gewoon gejat van een oudere beschaving. Diezelfde beschaving, de soemeriërs, hadden nog contacten met de laatste Annunaki op deze planeet. Diezelfde Annunaki waren hier al 100.000den jaren en hebben de huidige mens via gentechnologie in elkaar geflanst als slaven ras. En dat is nu precies wat de mens aanbidt als God.
   Verder is er een wezenlijk verschil tussen een God wat de mens aanbidt en een Schepper van als dat Is.
   Een God is niet in staat de evolutie te bepalen, de Schepper wel. Maar dan komt de onhebbelijke gewoonte van de mens weer boven die denkt te menen dat een God en Schepper hetzelfde is. Een waanzinnig misverstand. De gemiddelde mens is niet eens in staat te bepalen waar het leven om draait.

   12 likes
   • @Pietje.

    Ten eerste is de bijbel een grote verzameling van een heleboel boeken uit verschillende tijdperken.

    Het soemerische rijk ontstond omstreeks 3600 v Chr. Hierop volgende het Akkadische rijk, het Oud Babylonische rijk, en oud Assyrische Rijk. Later het nieuw Babylonische en Assyrië tijdperk, en zitten we inmiddels omstreeks de 6e eeuw v. Chr. Kortom het beslaat een slordige 3000 jaar waarbij vele volkeren, stammen, en koningen aan bod komen, een tijd waar vele oorlogen zijn uitgevochten. Al deze volkeren leerde de geschiedenis kennen door de verhalen door te geven, en werden nadien zelf onderdeel van deze geschiedenis.

    De stamvader van de Joden, christenen en Arabische volkeren is Abraham en kwam uit de Soemerische stadstaat Ur. Abraham verwekte twee zonen, Isaak en Ismael. Zijn wettelijke echtgenote kon in eerste instantie geen kinderen krijgen dus verwekte Abraham een kind bij zijn slavin om zijn bloedlijn voort te zetten.

    Deze kwestie zorgt er duizenden jaren later nog steeds voor dat de Joden en Arabieren ruziën over het feit wie afkomstig is van het kind van de wettelijke echtgenote van Abraham, en wie van de slavin. De Joden weten het zeker. Zij stammen af van Isaak en de Palestijnen van Ismael, het kind die Abraham verwekte bij zijn slavin. De Palestijnen weten het ook zeker en menen dat zij een rechtstreekse afstammeling zijn van Isaak.

    Het overgrote deel van de bijbel gaat over bovenstaande periodes, inclusief de joodse periode in Egypte, en latere verbanning naar het nieuw Babylonische rijk. Deze geschiedenis staat bekend als het Oude Testament. Beginnende met de eerste vijf hoofdstukken, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, ook wel samengevat als de Pentateuch. De Pentateuch is voor een belangrijk deel afgeleid van de Soemerische kleitabletten, het zogenoemde cuneiform schrift, en latere spijkerschriften uit de verschillende periodes.

    Voor de joden is alleen het Oude Testament van belang en naast de Pentateuch beslaat het meer hoofdstukken van geschiedschrijving. Ook de islam kent het Oude Testament waaronder het hoofdstuk Genesis. Aangenomen word dat de eerste vrouw van de profeet veel van deze kennis aan Mohamed heeft overgebracht in zijn jonge jaren. Ze worden uitgebreid in de koran vermeld omdat de arabieren via de Palestijnen afstammen van de stamvader Abraham, en daarom samen met het Joodse geloof en christendom, vallen onder de Abrahamitische godsdiensten.

    Het christendom ontstond zes eeuwen eerder dan de islam en wat het westen kenmerkt als het jaar 0. De samengevatte werken over het leven van Jezus beslaat een kleiner gedeelte van de bijbel en heet het Nieuwe Testament.

    De komst van Jezus, of nieuwe messias, word in het Oude Testament wel vermeld. Zo is bekend dat Jezus via zijn vaderlijke bloedlijn, Jacob, een bloedlijn is van de stamvader Abraham, maar de leer van Jezus heeft voor belangrijke kernzaken weinig van doen met de Soemerische kleitabletten. Dus wat valt er dan voor christenen te jatten?

    Zo lag Jezus veelal overhoop met de joodse priesters, de farizeeërs. Jezus zij tegen hun dat ze mooi van buiten waren maar verrot van binnen, waarmee hij aangaf dat ze stinkend rijk waren van het goud, maar zo corrupt als de pest. Het draaide bij Jezus niet om oorlog, status, aanzien, geld, hebzucht, macht, maar zijn verhaal ging over goed voor elkaar zijn, genezing, en dergelijke, opdat iedereen in wezen gelijk is.

    16 likes
    • Het Christendom ontstond in het jaar 0 Gezinusk? Drie eeuwen later pas door Constantijn . Als vervanging van de Mithras religie. Jezus is een verpersoonlijking van de zon, geen historisch verhaal.

     4 likes
     • @wmn.

      Dat is zeker. Hemellichamen hebben van oudsher een enorme invloed uitgeoefend op religies en dat is niet zo verwonderlijk, want iedereen die naar de hemel staart zit met goddelijke vragen. Veel oude tempels werden dan ook wereldwijd in verband gebracht met de zon, of sterrenbeelden. Zoals bij de Azteken en de Maya’s in Mexico, de Inka’s, de tempel van Ankor Wat in Cambodja, de Borobudur op Java, in Soemerië, de lijst is lang. Ze bouwden ook vaak volgens het goddelijk grondplan. De zijde van de tempel op de vier windrichtingen en veelal met de hoofdingang op het oosten, daar waar de zon op kwam.

      Desalniettemin ben ik er van overtuigd dat Jezus werkelijk heeft bestaan. Dit vanwege de vele verslagen. Sommige wijzen er op dat Jezus in feite de zon voorstelt? Maar hoe verklaren zij dan de vele ooggetuigenverslagen die de levensloop van Jezus beschrijft, de namen van dorpen en steden die hij bezocht en bijbehorende gebeurtenissen, etc…

      Ik denk dat er heel iets anders aan de hand is. Een verklaring die auteur en onderzoeker Robert Bauval uitlegt.

      Zoals met de Egyptische farao Achnaton die het polytheïsme verbood toen hij aan de macht kwam en het monotheïsme introduceerde. Deze kentering bracht veel woede tot stand immers hadden de Egyptenaren duizenden jaren lang de Amoncultus vereerd, de allerhoogste zonnegod die ze kenden.

      Achnaton stelde met de kentering zich voor aan het volk als de zoon van de god Amon. Hij was hoogst in eigen persoon de zoon van deze zonnegod en als men voortaan raad van hem wilde kon dat alleen nog via hem. Duidelijk is dat Achnaton hiermee nog meer macht naar zich toe trok.

      Je moet je voorstellen dat de priester orde die volgens sommige onderzoekers ‘de witte broederschap’ werd genoemd, deze taak duizenden jaren lang op zich had genomen als bemiddelaar van God tot de bevolking. Hierdoor leefde er in de priester tempel een hiërarchie maar nu de Amoncultus door Achnaton was opgeheven genoten ze geen invloed meer, en daarmee verloren ze veel invloed en macht. De vooraanstaande status die ze hadden was hun afgenomen. Onderzoekers vermoeden dat de priester orde achter de moord van Achnaton zat. Opvallend hierbij is dat na zijn dood de meeste symbolen en muurtekeningen van Achnaton waarop hij als zoon van de zonnegod staat afgebeeld zijn vernietigd.

      Robert Bauval wijst er op dat met de ineenstorting van het Romeinse rijk iets soortgelijks stond te gebeuren toen de keizer overstapte naar het christendom, en het katholicisme werd geboren. Immers had het Romeinse volk duizend jaar lang de bekende Goden van het polytheïsme aanbeden en nu was er maar plaats voor een in de naam van Jezus Christus. Volgens Bauval speelde de katholieke kerk hier handig op in door de eerste paar eeuwen en tot aan de vroege middeleeuwen, vele gebruiken van meerdere oude polytheïstische religies te incorporeren.

      Het is ook de reden waarom we bij veel oude kerken en kathedralen aan zowel het in- als exterieur, voorwerpen en versieringen tegenkomen die aan de zonnereligies doen denken. Vaak zien we het terug in muurschilderingen, fresco’s, schilderijen en relekwieen die veelal versiert zijn met zonnestalen of een zonnekrans. Zodoende speelde het Vaticaan handiger in op de nieuw ontstane situatie dan farao Achnaton, en waardoor het voor het Romeinse volk makkelijker was om de overgang naar het katholicisme te accepteren.

      Sommige beweren dat de Obelisk op het Sint Pietersplein een aanwijzing is dat het Vaticaan de polytheïstische goden aanbid. Echter werd deze obelisk afkomstig uit Heliopolis, Cairo, in de eerste eeuw na Chr. door keizer Caligula naar Rome gehaald. Pas in de middeleeuwen werd de obelisk naar het sint Pietersplein verplaatst. Voor de Romeinse bevolking niks bijzonders tenzij je er van alles achter zoekt. Daar is ook voldoende reden voor als je het symbool occult bekijkt.

      Volgens Robert Bauval hoeft dit niet perse het geval te zijn omdat de soorten van religies die duizenden jaren lang stand hebben gehouden, veel vaker dingen van elkaar aannamen, overnamen. Gewoon omdat het de beweging van de tijdsgeest stimuleerde. Het was vaak al bekend terrein en daarom acceptabel. Ik kan me daar wel in vinden. Wat dat betreft was het destijds voor mij een reden om te stoppen om achter elk symbool de illuminatie er bij te betrekken.

      Niet dat zij hebben bestaan, integendeel, en zo zullen er nog steeds geheime genootschappen bestaan, maar meer omdat ik inzag dat het een zinloze missie was.

      Ps. Voor wie overigens de bewegingen van verscheidene oude polytheïstische religies tot het christendom beter wil leren doorgronden. De nuchtere Bauval geeft je een hoop kennis mee en daarom is wat mij betreft het volgende boek een aanrader!

      https://www.bol.com/nl/p/de-geheime-kamer/666871594/

      7 likes
     • @wmn.

      Terechte vraag en ik denk in eerste instantie het Nieuwe Testament zelf, waar de apostelen in wezen verslag uitbrengen van de missies die Jezus voerde. Na Jezus dood vertrokken een flink aantal apostelen naar het buitenland om de leer van Jezus te verspreiden en wat er toe leidde dat het christendom een grote opmars maakte in alle windrichtingen, en eeuwen voor het Vaticaan werd gesticht.

      Zo vertrok apostel Matheus naar Egypte. De kopten, en wat de oorspronkelijke bevolking is van Egypte beschikken in hun archieven over voldoende verslagen dat Matheus het geloof er verspreidde. Sterker nog, de Koptische kerk is er uit ontstaan en kende een bloeiperiode totdat in 600 na Chr. islamitische troepen kwamen binnenvallen en over Egypte gingen heersen.

      Apostel Paulus bezocht onder andere de Griekse eilanden. Welke eilanden hij bezocht, hoe lang hij er verbleef, waar hij sprak, of welke kerken hij stichtte, zoals op Kreta in de toen bekende plaats Gortys, of Gortyn. De bewijzen en aanwijzingen kun je vinden in de archieven van de Grieks orthodoxe kerk.

      Drie apostelen deden uiteindelijk Rome aan. Toen het machtscentrum van het Romeinse rijk waar ze de leer van Jezus wilde verkondigen. Je moet maar durven want voor hedendaagse begrippen zou dat betekenen dat een Sjiiet in een moskee aan een Soennitische imam gaat uitleggen hoe het precies zit.

      Alle drie de apostelen zouden later het met de dood moeten bekopen. Apostel Petrus werd op de kop gekruisigd op de plek waar later het Vaticaan zou worden gebouwd, en waar hij ook begraven ligt. Voor alle info wat de drie apostelen uitspookte in Rome kun je terecht in de archieven van de bibliotheek van het Vaticaan, al is niet alles toegankelijk voor het publiek en moet aangevraagd worden om toestemming te krijgen. Al met al is er een zee van informatie voor handen en ik geloof niet dat dit alles deel uitmaakte van een grote opvoering die verzonnen is.

      Ik heb hier eerder aangekaart dat toen de Romeinen overgingen tot het christendom, ze gebruiken van bestaande geloven die al duizenden jaren als de normaalste zaak van de wereld werd beschouwd om God(en) te eren, incorporeerde om de overgang naar het christendom dragelijker en begrijpelijker te maken voor de Romeinse bevolking, en wat ook gebeurde.

      Een aantal stelde hier dat alle oude religies betrekking hebben op de hemellichamen, en kan ik beamen. Immers waren de oude volkeren bijzonder goed op de hoogte van Astronomie. Zo vierde de Egyptenaren elk jaar op 25 december het feest van Isis omdat de ster Sirius dan weer voor het eerst aan de hemel verscheen, die volgend hun de verpersoonlijking was van de Godin Isis. Ze vierde dit feest ook omdat ze wisten dat het waterpeil van de rivier de Nijl binnenkort weer tot grote hoogte zou stijgen, en had alles te maken met de natte moesson die in midden Afrika enkele maanden daarvoor zijn werk deed. En water is zeer belangrijk voor een samenleving. Om te drinken, te wassen, de gewassen te besproeien enz.

      De datum van 25 december kent het christendom als de geboortedatum van Jezus echter is nooit exact vastgesteld of dit daadwerkelijk klopt. Zo kunnen vele katholieke feestdagen gekoppeld worden aan polytheïstische feestdagen die gelinkt kunnen worden aan astronomische standen van de sterren, inclusief Pasen.

      De katholieke kerk heeft dus naast oude symbolen en gebruiken, ook de oude feestdagen overgenomen van het polytheïsme. Geïncorporeerde in het christendom om het voor de mensen tijdens de overgangsperiode begrijpelijker te maken. Immers als Jezus net als Isis op 25 december geboren was, dan moest hij wel een god wezen waardoor het sneller werd geaccepteerd door de degene die argwanend over de nieuwe God dachten. Althans de katholieke kerk maakte van Jezus een God, want nergens staat vermeld dat Jezus zelf heeft beweerd dat hij God was.

      3 likes
     • wmn

      Jezus is de verpersoonlijking van de Zon? Verklaar je nader voor een ieder die dit boven zijn petje gaat. Leg de mensen maar uit hoe de zon kan verschijnen als persoonlijkheid. Let wel ff op het feit dat iets associëren met iets, heel wat anders is.

      1 likes
     • wmn
      “religies verwijzen naar hemellichamen”, dat is dus associëren wmn. Hetzelfde als dat vrouwen van Venus komen en mannen van Mars. Een evenzo domme stelling.

      1 likes
     • wmn
      Wat is een feit wmn, zaken associëren met een planeet is natuurlijk een prachtig menselijk verzinsel. Dan zou ik net zo goed kunnen zeggen dat ik geassocieerd wordt met Betelgeuze. Vele zien nog steeds niet in dat zaken verzonnen worden om mensen in een bepaalde richting op te sturen. En persoonlijk wmn, en dat is mijn mening alleen maar, trap je er behoorlijk in. Leer dat in te zien, want satan is een verzinsel. Als je goed onderzoek doet en dan moet je echt heel diep spitten, kom je er achter wie Satan werkelijk is. Niet de duivel en dat soort onzin allemaal. Ik heb het hier al eens geschreven in een reactie een tijdje geleden wie Satan is, maar ik blijf niet alles voorkauwen. Ik geef je 1 hint en dat is een tussentijdse menselijke verklaring cq oplossing; 1 der gevallen Engelen ( maar je moet veel verder terug kijken wie deze figuur echt was)

      Ik adviseer je bij deze in alles wat je doet je geest en kennis te verruimen. Alleen dan ben je in staat juist dat gene te onderscheiden van wat verzonnen is en wat niet. Nogmaals en ik bedoel het goed, laat dit soort verzonnen waanzin niet je geest beïnvloeden.

      1 likes
     • @wmn.

      Als dat zo was dan leef ik nu dus in 18e eeuw als ik het goed begrepen heb?

      0 likes
     • @ gezinusk, het jaar 0 kan je niet verwarren met de stichting van het Christendom

      0 likes
     • Caesar Lion Cachet

      LS…

      Jezus = Isis

      0 likes
     • @ Loki, religies verwijzen naar hemellichamen , meestal ons zonnestelsel . bv Zeus Jupiter, wodan mercurius, islam venus, satan en kronos Saturnus , Mithras en jezus de zon etc. de zon is onze energie bron en wij zijn energie .

      0 likes
     • @ gezinusk, welke oog getuigen verklaringen zijn er geweest van Jezus? Wilt u dit korte artikel eens lezen (5-10m):
      http://www.pateo.nl/HTML/NL/Artikelen/Wat_is_de_waarheid_over_Jezus.htm

      0 likes
     • @ loki, u kunt link tussen religies of diens goden en hemellichamen een domme stelling vinden . toch is het een feit . En ik denk dat het belangrijk is om dit te herkennen, bijvoorbeeld Saturnus / satan,666; de 6e planeet 6e dag van de week en de 6 puntige hexagon op de noordpool , 666 , het getal van het beest. En veel bedrijven, overheden koningshuizen en religies zitten vol met Saturnus symboliek. Ik vind het heel belangrijk dat we dit herkennen

      0 likes
    • Correctie. Mijn tekst van 11:24 was niet gericht aan @Pietje, maar aan @Loki.

     0 likes
     • Gezinusk
      Je hebt huiswerk gedaan. Maar je mist de oorsprong van Soemerië en dan praat ik over “vroeg Soemerië”. Waar u over schrijft is oud Soemerië en dus is uw vergelijking niet helemaal de juiste en ook is die wat eerder ontstaan dan 3600 jaar v. Chr namelijk 6000 jaar.
      Het complete Soemerische rijk heeft tienduizenden jaren bestaan. Zie hier de Koningslijst;
      http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.2.1.1#
      Je kunt ook Biblioteca pleiades er op nalezen, die bevat ontzettend veel informatie.
      Je hebt dus nog wat te doen Gezinusk om in te zien dat het weldegelijk gejat is omdat de teksten voorkomen uit vroeg Soemerië.

      2 likes
     • Bedankt voor de link zal binnenkort eens kijken.

      Ik dacht overigens dat de begin periode van Soemerië was vastgesteld rond de 4de millennium voor Chr. Sommige onderzoekers zijn van mening dat de Soemeriërs afkomstig waren van het Arabisch schiereiland, of van de indus vallei.

      Vraag me af welke teksten jij dan bedoeld? In het Oude Testament worden tal van Joodse profeten in verband gebracht met de voorspelling van de messias, een verlosser, of God, die het Joodse volk zou leiden.

      Volgelingen van Jezus geloofde dat hij de voorspelde messias was en het christendom werd geboren. Zo legt het nieuwe testament luit dat Jezus op jonge leeftijd al jong en oud onderwees in de leer van de hemelse vader.

      Streng gelovige joodse priesters die over veel macht en politieke invloed beschikte, ‘de farizeeërs’ stonden versteld van de kennis van Jezus over het Oude Testament en keken het met argusogen aan, te minste, zo staat het dacht ik ongeveer beschreven.

      Jezus vertelde de farizeeërs dat hij was gekomen voor alle mensen. Niet alleen voor hen en het Joodse volk waar de Joden op wachtte. Jezus legde de farizeeërs het vuur aan de schenen en dat had alles te maken met de corrumperende macht die ze bezaten. Vandaar zijn uitspraak tegen de farizeeërs, jullie zijn mooi van buiten maar rot van binnen.

      Voor de farizeeërs was het duidelijk dat dit niet de messias was waar de profetieën over spraken. Ze zagen in hem niet de leider die hun vijanden een kopje kleiner kon maken en hun macht vergroten. De leer van Jezus was precies 180 graden andersom en hij kreeg steeds meer aanhang onder de joodse bevolking.

      Het is een van de redenen waarom ze hem liever kwijt waren dan rijk. Een stukje geschiedenis die er aan bijdroeg dat Jezus uiteindelijk veroordeeld werd en door de Romeinen aan het kruis geslagen, althans zo staat het in de bijbel. Het Romeinse rijk die de groeiende belangstelling voor Jezus evenzeer met argusogen aankeken zouden hun rijk wat eeuwen later tot het centrum maken van het christendom in Rome.

      2 likes
     • Gezinusk

      Den na mijn beste, Noah leefde al voor de grote vloed en toen bestond het oude Testament, Torah of wat dan ook nog niets eens. Die grote vloed heeft tussen de 15000 en 12500 jaar v Chr plaatsgevonden. Dat verklaard of de ouderdom van de Sfinx, die is dus ouder dan de veronderstelde 10800 jaar v Chr. en heeft enorm onder erosie geleden. Maar als dan Noah van voor de Grote vloed is, hoe weten de Soemeriërs dan van Noah. Heel simpel ze zijn nazaten van het vroege Soemerië.

      Ik heb hier al zo vaak verkondigd dat zaken niet kloppen qua geschiedenis. Ik zal je nog een tipje van de sluier geven Lemurië ook wel het land van MU genoemd was een departement van de vroeg Soemerische machthebbers. Deze info zal je nergens vinden.

      2 likes
     • Loki,

      Er zijn betrouwbaardere bronnen dan de Pleiadian Channels ! En…..
      ook wel het O testament verhaalt over die periode nl de drie Zonen van Noach , dat waren Sem , Cham en Japhet dezn waren de aartsvaders van de Na -Atlantische culturen ( na de zondvloed en deze had plaats rond 8000 vC )
      Seth en Noach waren de grote ingewijden van de Atlantische tijd die duurde tot aan de zondvloed , en die eindigde rond 8000 v c .
      De Oersemieten waren een volk dat zich bevondt rond het huidige Ierland , namelijk het meest Oostelijke deel daarvan en van daaruit vertrokken na de zondvloed 3 stromingen namelijk dezen die te maken hebben met de drie zonen , de JAHIETen ,de SEMieten en de CHAMieten naar het
      Oosten , een Noordelijke via Rusland naar Azië naar de Gobi woestijn ,en de anderen meer zuidelijk naar India ,waar twee stromingen elkaar later ook ontmoeten zouden . En nog iets , in de figuur gekend bij de He breeuers als Noach daarachter en tevens daarin schuilt werkte de
      allergrootste ingewijde namelijk de Mani of Manes genaamd en deze bestond en werkte reeds vanaf de tijd van Lemuria waar jij het over
      hebt door zeer vele incarnaties heen , want alle culturen die gericht waren naar het Mysterie van Golgotha ,die zijn van de Geest van Manu uitgegaan ! En nog iets : dezelfde geest van Mani was degene die het voornaamste orakel stichtte in Atlantis nl het Zonneorakel en de Zonnemysterien.

      1 likes
     • Michael,
      daar had ik dus al over Biblioteca Pleiades. Noah stamde van voor de Zondvloed, maar dat dringt tot weinig mensen door omdat de hele geschreven tekst duizenden jaren later door nieuwe ontstane geloof stromen gewoon is overgenomen en daar wringt de schoen door te claimen dat hun geloof alleen het ware is. Bepaalde elitaire figuren hebben die gebruikt om een soort machtsvacuüm te creëren en hebben teksten op dusdanige wijze veranderd en aangepast zodat het niet herkend wordt als afkomstig van een menselijk slaven ras van voor de Zondvloed. Men houdt heden ten dage nog steeds oogkleppen op en dat getuigd weer van een bepaalde angst voor de waarheid.

      1 likes
  • Zoiets van…. moeder natuur?

   0 likes
  • Elkekeerdateindedatmaarnietkomt

   Ehm…God…?

   0 likes
 3. Dat Jezus heeft bestaan is een feit, en het is opzettelijk zo voorbeschikt dooe de hogere machten dat er heel weinige bronnen moesten zijn , want anders zouden de mensen niet meer tot het zoeken naar het geestelijke overgaan . De evangelies zijn opzettelijk verschillend gehouden omdat zij elk vanuit andere inspiratiebronnen geschreven zijn . . . en last but not least …in de Koran staat meer over Jezus dan de theologen nog maar weten , ….. En het grootste geheim is dat de Christus nog maar in de toekomst nog maar echt zal begrepen worden .Waarschijnlijk moet er eerst nog het een en ander gebeuren op aarde vooralleer de mensen tot een ware weten zullen overgaan.

  15 likes
  • Mikaël
   Je hebt gelijk, Jezus heeft bestaan. Waarom zou hij anders in de Hindoe teksten voorkomen?
   Persoonlijk ga ik er vanuit dat de schrijver Fritzgerald dit doet om verwarring te zaaien. Hij is lid van bepaalde organisaties waar ik vraagtekens bij zet. Daarbij moeten we niet vergeten dat er een plan ligt van de Elite om 1 geloof te creëren. Het zou mij helemaal niets verbazen als deze in opdracht handelt van hogerhand.

   9 likes
   • Link naar de hindoe teksten aub.

    1 likes
    • Henk
     Er schoot mij even snel iets te binnen.
     Tik gewoon Jezus in India op de zoek balk en je wordt overstelpt met artikelen.

     1 likes
    • Sorry Henk maar ik heb geen link voor je op dit moment. Als ik mij niet vergis is dit ook al eens ter sprake geweest op deze website of het voormalig niburu.nl. Misschien heeft Robin daar nog een link of artikel. Bij deze Robin als je dat nog weet?

     0 likes
   • Gezien wij leven in de eindtijden, kijk om je heen, wordt er ook geschreven dat er in deze tijden vele valse priesters, profeten zullen opstaan en het bestaan van God en Christus zullen ontkennen. Als straks de pleuris uitbreekt op aarde, zal menig knie zich buigen en bidden om hulp!

    2 likes
 4. Alle landen in europa moeten kosten wat kost opgaan in 1 verenigde staten van europa. Omdat de europese landen ieder hun eigen identiteit hebben moet in ieder land die identiteit afgebroken worden. Dat gebeurt door ieder land te laten volstromen met vluchtelingen, afbraak van nationale tradities zoals christelijke feesten en het Sinterklaas feest.
  Het weg nemen van nationale munten en nu is de afbraak van de Christelijke Nederlandse traditie aan de beurt.
  Maxima zei het al: Er bestaat geen Nederlandse identiteit.

  Als je het ziet weet je het.

  12 likes
  • Helen
   Je spreekt over het Kalergi-Coudenhove plan neem ik aan?
   Gisteren werd dat verwijderd op GeenStijl toen ik daar over sprak in mijn reactie met hetzelfde wat jij schrijft met toevoeging van het Kalergi-Coudenhove plan. En van wie is GeenStijl, jawel de NSB groep Telegraaf Media Groep. Dan weet je alweer genoeg en mag je niet over de waarheid spreken. GeenStijl is dus een gecontroleerd opruiend media kanaal.

   6 likes
 5. De Tweede Komst is ook verkeerd geïnterpreteerd. Velen geloven dat Jezus zal afdalen hier op aarde, maar dat is niet geheel correct. Het is volledig correct als er zou staan dat niet de persoon Jezus maar het groeps-bewustzijn, (dat ook bekend staat als het “Christusbewustzijn” en waar ook Jezus van deel uitmaakt), die de nieuwe mensen (en dat zullen er niet veel zijn helaas) op de ‘Nieuwe Aarde’ zal verwelkomen.

  De transfer is wat complexer. Na de fysieke dood ga je vanuit de ruimte/tijd (incarnatie-gebied) naar de tijd/ruimte (desincarnatie-gebied) om vervolgens, als je zover bent, weer terug te gaan naar de ruimte/tijd. Echter, de ruimte/tijd hier zal er heel anders uitzien omdat het spatiaal een extra dimensie heeft. Het wordt omschreven als iets wonderbaarlijks, prachtigs, want dit is het Paradijs.

  Dit is de ware betekenis van de Tweede Komst. Maar helaas zijn nog teveel mensen gefocust op hun bezittingen, hun nationaliteit & trots, hun favoriete politieke partij of politicus, religie etc.

  Dat bovengenoemde zijn geen zaken die jou spiritueel verder helpen ontwikkelen.

  6 likes
  • @Calibus.

   Had Jezus niet verkondigt dat hij zelf zou terugkeren met het einde der tijden? Ik weet niet precies meer hoe het exact stond vermeld maar het is dan ook alweer een jaar of 20 geleden dat ik de bijbel heb gelezen.

   Herinner me nog dat de apostelen aan hem vroegen wanneer het einde der tijden zou aanbreken waarop Jezus antwoordde dat er in die periode meer haat en hebzucht onder de mensen zal plaats leven. Meer natuurrampen en verdrukking. Land zal dan tegen land opstaan, volk tegenover volk.

   Hoe het ook mag zijn, en het lijkt mij verstandig om er niet te lang bij stil te staan, de bom zal vast wel ergens een keer barsten..? Althans de wijze waarop (wereldleider) Amerika, of laat ik zeggen, westerse oligarchen en commerciële Banken in samenhang met inlichtingendiensten en de mainstream media opereren, zou zo maar een uitstekende katalysator kunnen zijn om het einde der tijden op te wekken.

   In ieder geval heeft deze besloten club, om ze zo maar eens uit te drukken, het in zoverre geschopt dat ze deel uitmaken van de 1% rijken die meer bezitten dan de rest van de wereld. Opvallend hierbij is dat veel van deze gasten zich laten plaatsen, want solliciteren hoeven ze of doen ze niet, zich lenen als ambassadeur voor hulporganisaties, zoals tegen het bestrijden van honger, armoede en dergelijke. Zeg maar voor het goede doel terwijl geregeld dergelijke kwesties te maken hebben met het andere, en waar ze vaak dan zelf weer onderdeel van uitmaken, al was het maar als grootaandeelhouder.

   Desalniettemin. Een van mijn favoriete regisseurs, Stanley Kubrick, heeft ooit aan het einde van de film ‘2001 a Space Odyssey’ een foetus in beeld gebracht die zweefde in de ruimte, en wat volgens sommigen uitgelegd moest worden als een sterrenkind die het christusbewustijn naar de aarde zal brengen. Bedankt voor je uitleg. Interessant leesvoer om over na te denken.

   4 likes
   • @Gezinusk

    De terugkomst van Jezus is vervormd omdat deze contact niet gemaakt zal worden op deze aardoppervlak, maar op de ‘Nieuwe Aarde’, hier zullen de mensen worden verwelkomd door het groeps-christus-bewustzijn.

    Deze aardoppervlak, waar we nu op leven, heeft 3D elektrische velden lees ik in het ‘RA Materiaal’ en is niet compatibel met 4D elektrische velden die straks de volle activiteit zullen bereiken (het is al geruime tijd actief, vandaar de vreemde anomalieën van de afgelopen tientallen jaren).

    Dus de 3D velden zullen worden opgeheven net als bij de planeten Mars en Venus om plaats te maken voor de volle activatie van ‘groen’ (het hart, liefde/licht).

    Verder bestaat er ook geen hel of iets dergelijks. Mensen die niet doorgaan zijn er gewoon niet klaar voor, deze zullen incarneren op een andere 3D planeet om de lessen van de liefde (liefde/licht) voort te zetten.

    In het Ra Materiaal (transcripten van 1981 tot 1984) lees ik dat het 100-700 jaar kan duren voordat het proces van de Oogst volledig is afgerond. Maar volgens een nieuwe transcript uit 2016 van Q’uo, dat is een 5D groeps-bewustzijn en ‘leerling’ van Ra, is het mogelijk vanaf iedere moment tot 150 jaar. Maximaal zou het dus nog 150 jaar kunnen duren.

    Gezien de snelle ontwikkelingen in het Aardse gebeuren, zal het zeer waarschijnlijk nog veel verder worden ingekort. Dit betekent, zonder om een onzinnige datum aan te geven, dat mensen zich klaar moeten maken, en snel ook.

    1 likes
   • Gezinusk, Hi 🙂
    M.I. is er geen `einde der tijden`… dat er een einde komt aan de bewoners van de planeet Aarde…ja, dat lijkt me een logische gevolgtrekking naar hetgeen nu plaatsvindt.

    Het Uni Versum zal voortgaan, DAT WAT IS…HET ORDENEND PRINCIPE… zal er altijd zijn, aanschouwd door hoogst waarschijnlijk andere ergens daar…. levende rassen…

    Als A-theo-ïst kan ik geen GOD of GODEN zien daar ergens `boven`…. wel dat ORDENENDE PRINCIPE, geen opperwezen maar een MACHT, KRACHT, PRACHT…
    Geen zwaaiende onmiddellijk straffende en uitgesteld belonend Opperwezen, geen dogma`s, geen rituelen en onderdrukking van beminde geloovichen….

    ALLES is ENERGIE, in het Uni Versum heersen wisselwerkende krachten waar wij hier ook aan onderhevig zijn, in gewone begrippen kan je dat vertalen in; wat je zaait zul je (ook weer) oogsten (eens ooit…) of in; wie goed doet goed ontmoet (eens ooit ) want je moet niet je hand op gaan houden als je onbaatzuchtig een goede daad verricht, nee, jouw dàn gezaaide ENERGIE keert eens naar jou terug in welke vorm dan ook, en wanneer dan ook, maar DIE wisselwerking, hoe die dan ook ontstaat en waar die dan ook door ontstaat of vandaan komt (het ORDENDE PRINCIPE) dààr geloof ik in.

    Jezus zie (zag) ik als metafoor…. maar na een uur op deze site te hebben vertoefd en intrigerende teksten te hebben gelezen voel ik mij genoodzaakt nog maar eens verder te gaan spitten in deze materie…. 😉

    Anyway, er wordt veel verwezen naar bronnen en links etc. maar kan iemand mij EEN boek of bron aanraden waar het belàngrijkste in vermeldt staat…???

    NAMASTE…. 🙂 haha… jaja… dat vind ik wel mooi; het Licht in mij groet het Licht in jou….

    1 likes
  • wow!…………..

   0 likes
 6. De Bijbel is geschreven tijdens de babylonische ballingschap. Het is een korte samenvatting van vertalingen vanuit de sumerische kleitabletten naar het oud hebreeuws. De woordenschat van de vertalers kwam te kort voor correcte vertaling en gaven de vertalers hun eigen interpretatie aan het verhaal. Er is dus niets goddelijks aan de Bijbel.
  https://www.bibliotecapleyades.net/serpents_dragons/boulay04e.htm
  Over het bestaan van Jezus zijn vele theorieen oa dat hij een personficatie was van de geloofsovertuiging van de gnostici, ook een theorie dat er drie soortgelijke jezussen waren, en….http://www.truthbeknown.com/pliny.htm
  https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_piso01.htm
  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_piso02b.htm

  Mijn overtuiging komt overeen met het laatste punt, immers het Romeinse rijk was niet betaalbaar meer om te handhaven en stond op instorten.
  Dmv het concilie van Nicea werd er een pracht van een mind control systeem opgezet met een ingenieus intel systeem (biechten). de geschiedenis leert ons dat dit een succes werd. Lekker op zondag halleluja roepen zodat ze buiten de kerk zich weer als beest kunnen gedragen; maffia in Italie,

  5 likes
  • Caesar Lion Cachet

   LS…

   Inderdaad: Het Katholicisme is een uitvinding van de Romeinen om het tanende Romeinse rijk in stand te houden. Een soort christelijke Cosa Nostra met alle terreur en criminaliteit van dien !

   3 likes
  • De oudste Bijbelse geschriften waren in het Grieks , niet Hebreeuws.

   0 likes
   • Beste wmn, waart haal je dit nu weer vandaan???

    0 likes
   • De Bijbel is gebaseerd op Genesis, dat was voor de griekse invloed. Later zijn er verhalen aan gebouwd, Het is waar dat de grieken het vertaald hebben, naar mijn weten daarna in hat latijn. Veel vertalingen, die volgens mij weinig “jota” in hun waarde laat en dus het het geheel twijfelachtig maken.

    0 likes
    • Veel uit de bijbel is inderdaad van het oud Hebreeuws naar het Grieks vertaalt. De Romeinen hebben de Griekse versie op hun beurt vertaald naar het Latijns.

     0 likes
    • De schrijvers van de boeken van het Nieuwe Testament lazen de boeken van het Oude Testament in het Grieks. Deze Griekse versie is vanaf het jaar 250 voor onze jaartelling ontstaan doordat in totaal 70 geleerden de opdracht kregen deze geschriften te vertalen vanuit een oude schrijftaal genaamd “Ketav Ivri”, voortgekomen uit het Fenicische schrift. De bewering dat deze boeken oorspronkelijk in het Hebreeuws zouden zijn geschreven is een mythe. De oudste versie in het Hebreeuws dateert uit het jaar 930 en wordt de Aleppo Codex genoemd, maar hierin ontbreken diverse delen. De oudste complete versie in het Hebreeuws dateert uit het jaar 1008 en wordt de Leningrad Codex genoemd. En de oudste Torah in het Hebreeuws is zelfs nog jonger en stamt uit de 13e eeuw.

     0 likes
 7. Als men dit van Mohammed zou beweren dan is de wereld te klein want dan zou de gene die dit zou beweren al duizenden keren met de dood bedreigd zijn.
  Maar het ordinair schofferen van de christenen mag onbeperkt zijn gang blijven gaan.

  6 likes
  • Caesar Lion Cachet

   LS…

   Hoeveel onschuldige mensen zijn niet op de brandstapel beland dan wel door de Roomse Inquisitie vermoord omdat ze er zogenaamd andere ideeën op na hielden. En dat Mohammed een kinderverkrachter was en een terrorist is vaak genoeg verteld… Dus geen schijnheilig en zielig geneuzel s.v.p. !

   5 likes
 8. wat wordt er hier weer een hoop onzin uitgekraamd…

  2 likes
  • Caesar Lion Cachet

   LS…

   Oh Densie verlicht ons, leid ons uit de duisternis en breng ons op het rechte pad !

   3 likes
   • dat mag je Zelf doen….

    dat kan niemand anders voor je doen…
    dat is verantwoordelijkheid nemen….

    Je bent alles…

    durf die pijn te voelen in de vijfde kamer van het hart…in essentie…
    daar is waarheid te vinden…dát is het pad…

    Je bent het Universum…

    namaste

    3 likes
    • Caesar Lion Cachet

     LS…

     Ik noem jou ideeën toch ook geen onzin… Alhoewel ! Er moet weer pijn gevoeld worden om de waarheid te kennen. Er moet weer geleden worden anders is het niet goed. Okay geen onzin, eerder bullsh*t !

     0 likes
     • steek er de draak maar mee…
      je doet maar…
      geen idee…
      geen mening…
      inzicht en waarheid gaat t over…
      verifieëren is op waarheid toetsen…
      en ja dan staat er wel degelijk een hoop onzin…
      en ik ben zo vrij dat te zeggen omdat ik dat zo voel…
      elk mens heeft ergens door heen te gaan, iets uit te werken…
      heb de moed…
      of onderdruk jezelf met weet ik wel al niet voor wat aan troep…
      in Nederland al 1 1/2 miljoen mensen aan de anti psychotica…steeds sterkere pijnstillers…
      dieptriest….

      namaste

      1 likes
     • Caesar Lion Cachet

      LS…

      Het is satan zelf die de mensen elkaar laat uitmoorden om religie. Als iedereen dat nu eens door kreeg dan hoef je nergens doorheen en pillen heb je dan al helemaal niet nodig. Die komen namelijk ook van satan ! Schop die schijt religie samen met je pillen overboord en begin opnieuw en genees. Mijn zegen heb je want genezen zal je !

      1 likes
 9. Ik denk dat Jezus Christus(J.C. junior)) een bastaard kind was van Julius Ceasar(J.C senior) en Cleopatra.(hadden een affaire) Zijn graf is leeg(Israël) en volgens mij ligt Jezus begraven in Petra. In het graf van de onbekende Romeinse soldaat. Huwelijken en kinderen maken deed men om meer macht te verkrijgen.(schaken). Soldaat heeft meerdere betekenissen. Hoeft niet perse een man met ijzeren wapens te zijn. Jezus was/is een spiritueel wapen. Men wilde hem als baby al vermoorden en daarom is hij grootgebracht door Maria en Josef= Familie van Cleopatra, zij is weer een volle nicht van Alexander de grote. Jezus is in het oosten geweest en ook in Engeland. Daar zijn wel bewijzen van.
  Bastaard kinderen worden gebruikt als infiltratie middelen van de derde macht. Dus 2 landen/gebieden zijn vast gelopen en een derde/nieuweling gaat het overnemen. Zoals Poetin en Obama.(beide niet opgegroeid met hun echte pa en ma) Kinderen die van jongs af aan al opgeleid worden om te regeren etc.
  Zoals Sophie in de davinci code.(film). Haar bloedlijn en de groep die veel kennis bezat.(geheime geschriften etc)
  Uit de gehele geschiedenis blijkt dat machthebbers/koningen rechterhanden(hoogpriesters) hadden. Nu noemen we dat adviseurs. Deze staan weer met elkaar in verbinding en zo wordt alles gestuurd. Via drie eenheden/hegeliaanse dialectiek/tweestrijd bewust opzetten, maar de uitkomst/doel is hetzelfde etc.
  De bibliotheek in Alexandrie Egypte was afgebrand, maar de belangrijkste geschriften/boeken(alle kennis) liggen nu in het Vaticaan. Rome eert alle goden.(natuur/machthebbers/buitenaardse(ouderlingen/mensen van de oude wereld). Wat is oude wereld? Dat waren de tijdperken voor huidig tijdperk. De aarde(alles wat er op leeft) is volgens de indianen al meerdere keren vergaan door een grote ramp.
  Deze werelden/aarde tijdperken hebben een cyclus van 5125 jaar.(berekeningen deed en doet men via zon/maan en sterrenhemel kalenders/zonnerad/wiel/kabala) We gingen in 2012 in een nieuw tijdperk/overgang nieuwe wereld. En de agenda 21/30/NWO/technologie heeft hier mee te maken.
  2015 was het jaar van het licht.(officieel) Zowel bij geloven(Jezus, het licht keert terug) als kunstlicht projecten.
  Het licht van Jezus kan zijn: bij komende zon/energie(nemesis(hebreeuwse bijbel/nibiru(anunaki/planet x) of een enorme atoombom.(Noord Korea/vandaag de dag van de zon/kim). Beide zorgen voor straling/winden/stormen. Verstoringen in alle lagen, die kan leiden tot een enorme zonnestorm.(Thor=stormgod/Thor(a)(jodendom) Na zo’n storm krijg je een ijstijd. Warm(rood/vuur) en koud(blauw/water) volgen elkaar altijd op. Plus en min. Alles(energie) werkt in golven. Vandaar de zondvloed, die alles weer blust. Naam voor dit fenomeen: Noach(hebreeuws)/Nuwe(chinees)/Noe(scandinavisch)Manu(India). Het is dus al in meerdere tijdperken voorgekomen en de geschiedenis herhaalt zich.
  Alle geloven/oude culturen staan in verbinding met elkaar. Mede voortgekomen door macht overnames/kennis/zonnewiel. Hoe je het wendt of keert, er komt een tijd van eenwording. Of we het nu zelf doen/of we worden geleid door systeem/of natuur stuurt ons.(wij moeten ons aanpassen aan de natuurlijke omstandigheden/natuur neemt weer alles/land terug) De uitkomst/doel is hetzelfde. Het maakt dus geen reet uit waarin je gelooft, want de natuurwetten zijn en blijven altijd de baas.
  Huidige technologie dient als schild tegen de straling. Het wifi netwerk. Die ook weer voor chemtrails zorgt. De warmte van het netwerk zorgt voor de strepen/rasters. Warm en koud verhaal.(damp/waterdruppels/convectie) Metalen zorgen ervoor dat alles beter geleid of zorgt voor reductie(balansvorming tussen de elementen/stoffen) of reflectie(spiegeling/weerkaatsing). Het is een noodoplossing. Tevens slecht voor al het levende. Het under the dome verhaal. Onder een schild tegen de paarse/roze regen=straling) Daarna moet wel de stekker eruit.(als de NWO volledig is). Met Noord Korea.
  Kortom we zitten midden in het Joris en de draak verhaal. Het gevecht tussen vuur en water en wereldmachten. Sint Joris(orde)/Rothschilds(hetzelfde logo/wit schild met rood kruis) verslaat de draak(zonnestorm/vulkaanuitbarstingen/winden etc) via technologie. Cern bv daar kun je een spiraal mee opwekken/het wordt ook wel de nieuwe jacobsladder(lees geloof/lichttrap) genoemd.
  Technologie die al eeuwenoud is en alleen toegepast wordt als het moet. Piramides waren zendmasten. De kop bestond uit een belegering van koper en andere edelmetalen. Piramides staan overal op de wereld. Piramides(Egypte)zijn ongeveer 4500 voor chr. gebouwd. De zondvloed(noach) kwam 4000 jaar geleden voor chr. Dus na de bouw van de piramides. De 24 zwarte stenen kisten(die bij de piramides staan) dienden als zadenbunkers voor een nieuwe wereld/tijdperk(na enorme ramp) Die ze overigens nu weer aan het herstellen zijn en dus weer gebruikt kunnen worden. Zo ook de zadenbunker in Noorwegen. En zo zullen er wel meer plekken op de wereld zijn waar men zadenbunkers heeft gebouwd. De vraag is dus: Waarvoor? Waarom? En dat antwoord kun je alleen vinden in de oude geschriften/verhalen/rots/muur tekeningen/geschiedenis. De spiraal=de bron.
  De vraag is/blijft: zitten/wonen we op de goede plek. Of moet je steeds verkassen op het juiste moment. De zondvloed gaat Nederland overspoelen. De bergen zullen instorten(vulkanische rampen/aardplaatverschuivingen) etc. Kortom na de enorme ramp(gedoe in alle lagen), want de Noordpool is de plus en de Zuid pool de min zullen de continenten op aarde er weer anders uit zien.(energie verschuivingen) Zoals de oude landkaarten bewijzen. Friesland lag onder IJsland bv. Een nieuwe wereld/tijdperk dus. De tribulation(gedoe op alle vlakken/lagen) begint waarschijnlijk rond 2021/30.
  Of je laat het lot gewoon beslissen(aan alles komt een keer een einde/natuurwet) en leeft/geniet met de dag.(is ook beter voor je hart/humeur).
  Toch wens ik voor iedereen een goed Paasweekend(alles heeft nl. met elkaar te maken).

  6 likes
  • Caesar Lion Cachet

   LS…

   En zo blijkt alles een cyclus zonder begin en zonder einde. De rest is bijzaak en gereutel in de marge.

   2 likes
  • Wat een kletsverhaal Elise. Heb je de Nag Hamadigeschriften al eens gelezen, dan wordt je echt pas wakker!

   1 likes
  • JOEPIE DE POEPIE…wat een intrigerend (klets- volgens `vrijheid`) verhaal zeg Elise49…:)
   Bomvol (voor mij) geheimzinnige verwijzingen en beweringen en … meer van die dingen…. 😉
   Maar BOEIEND hoor, waar haal jij deze KENNIS vandaan in Hemelsnaam…???
   Verwijs mij eens door naar een of meer LINKEN…als je wilt….
   Boek, cursus, studie…?
   Inhoudelijk ga ik er niet op in, kàn ik er niet op ingaan maar omdat het zovèèl is, jùist om dat het zoveel is, is het voor mij gèèn kletsverhaal en zou ik er graag mèèr over willen leren…..

   Bedankt voor je paaswens, en het was geslaagd hoor, hoewel, er was een `kleinigheidje`… maar die hou je toch ! 😉
   Gezellige Konings(huis)dag…. vol Oranje symboliek…. daar zal je ook vast over kunnen vertellen, over gearrangeerde huwelijken en Bilderbergconferenties etc….

   0 likes
 10. Flavius was er in het boek ‘battle against the jews’ vrij helder over. De Romeinen had erg veel last van extreem gewelddadige joodse stammen. Om ze te overtuigen afstand te doen van het geweld werd de geweldloze Jezus geïntroduceerd. Net zoals ze de islam hebben verzonnen. Religie is een prima middel om complete bevolkingen onder de duim te houden.

  3 likes
  • Interessante insteek @Henk Bosvliet. Alleen lijkt mij de confrontaties tussen Jezus en de joodse priesters, de farizeeërs, nou niet bepaald handig om de rust terug te laten keren in Jeruzalem. Het werkte ook averechts met als hoogtepunt dat na zijn dood het christendom als een lopend vuurtje verspreidde over de Levant en verder tot aan Rome toe. Iets waar de Romeinen toch zeker niet blij mee geweest moeten zijn.

   Ben het wel met je eens dat religie als middel kan werken om bevolkingsgroepen onder controle te krijgen. Ik heb niets met religie maar voor zover ik me de uitspraken van Jezus kan herinneren was hij het democratische proces ver vooruit.

   Maar ja en zoals zo vaak gaan derden er mee aan de haal om andere belangen. Dat het christendom hier ook onder gebukt gaat twijfel ik niet aan. Ik heb geen afkeer van het christendom, en de ene priester is de andere niet. Wie de Godfather III of The Da Vinci Code met Tom Hanks in de hoofdrol heeft gezien begrijpt wat ik bedoel. En of Jezus nou wel of niet geleefd heeft? Gezien de vele getuige geschriften denk ik van wel. Echter en wat veel belangrijker is, wat Jezus, of in de naam van Jezus gezegd is, is gezegd en staat op papier.

   5 likes
 11. Ik houd jullie na 2017 jaar nog steeds bezig.
  Zo groot was mijn inpackt.
  Maar mijn boodschap van liefde is nog steeds niet overgekomen.
  De vervorming daar van wel.
  Uit mij is een van de grootste religies voorgekomen. /

  Aan alle christenen;
  Niet in mijn naam AUB.
  Dank u.

  6 likes
 12. Jezus riep nochtans aan het kruis: vader gij hebt mij verlaten.

  2 likes
 13. Zijn bloed was een paar jaar geleden gevonden an onderzocht wat blijkt het bloed had maar 24 chromosomen, de 23 van Maria en 1 Y chromosoom van GOD

  1 likes
 14. Ik persoonlijk geloof dat Jesus wel degelijk echt bestaan zou kunnen hebben, al zou het goed kunnen dat hoe de bijbel tegenwoordig het verhaal opstelt inmiddels erg ver weg is van de oorspronkelijke realiteit waarop zijn verhaal gebaseerd is. Dat gebeurt nou eenmaal als een religie zo lang bestaat en betrokken raakt bij Politiek.

  Ik vind dit veel interessanter:
  https://www.youtube.com/watch?v=V6ApFDPtSTk

  5 likes
 15. Ooit was het Romeinse rijk de absolute grootmacht. Die is vrij geruisloos ophouden te bestaan..
  In dezelfde periode ontstaat er een nieuwe grootmacht, de Rooms-katholieke kerk. Gevestigd in Rome. Dat is vast volledig toeval.
  Er is geen betere manier om het volk onder controle te houden dan een religie. Want de regels komen van een onaantastbare macht.
  Ik ben er van overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar de bijbel is met een specifiek doel geschreven. En dat maakt het al dan niet bestaan van Jezus ook weer twijfelachtig.
  https://m.youtube.com/playlist?list=PLt3Pke412qVfwwdCHRjc2l7h13hDJhPgD

  2 likes
 16. Ik snap niet zo goed waarom jullie bijna elk jaar rond Pasen of Kerst een dergelijk artikel posten. Iedereen weet dat Jezus bestaan heeft … zelfs 4 verschillende boeken in het Nieuwe Testament pleiten eerder voor een historische Jezus dan tegen. Daarnaast zijn er ook best aardig wat buiten Bijbelse bronnen die Jezus noemen. Als men op deze manier redeneert dan zou men het ook van Julius Caesar of van Alexander de Grote moeten zeggen dat zij waarschijnlijk niet bestaan hebben. Lees allemaal Fik Meijers boek over Jezus (hij is geen christen, maar classicus en historicus): “Jezus en de vijfde evangelist”, en jullie zullen overtuigd zijn van het werkelijke bestaan van Jezus van Nazareth.

  P.s.:
  De laatste zin is ook onwaar. Juist als men niet zeker was of iets terugging op iemand die Jezus gekend had, dan werd het buiten beschouwing gelaten. Papias, die één van de ooggetuigen van Jezus nog gezien had schrijft hierover. Marcus had zijn informatie van Simon Petrus. Mattheüs kwam zelf uit de kring van Jezus’ leerlingen. Lucas had het geschreven op basis van interviews (zie het begin van zijn boek Lucas 1:1). Johannes was het evangelie dat is samengesteld door Johannes de oudste, ook een leerling van Jezus.

  4 likes
 17. De Jezus zoals Hij in onze cultuur graag wordt afgebeeld, blank, blond, heeft natuurlijk nooit bestaan. De huidige Jezus is een mythe. Wel een heel mooie mythe die heel velen geïnspireerd heeft tot prachtige prestaties.
  Vooral in de muziek, waarvan, voor velen, Bach’s Matheus Passion wel het allergrootste kunstwerk is.

  Over de bijbel is al lang bekend dat het een selectie/samenraapsel is uit/van een enorme hoeveelheid schrijfsels en boeken van vóór en vlak na het begin van onze jaartelling. Een deel daarvan is in 1945 teruggevonden bij Nag Hammadi. Pas in de vierde eeuw is de huidige bijbel gevormd zoals hij nu is.
  Omdat de geschriften in vele talen waren opgesteld is er veel vertaalwerk geweest, en goed vertalen is een kunst, sommige woorden of begrippen zijn niet nauwkeurig met dezelfde betekenis te vertalen naar een andere taal. Dat hier en daar geïnterpreteerd is, is niet uitgesloten.
  Mooi en inspirerend verhaal dus maar zeer onwaarschijnlijk.

  3 likes
  • Caesar Lion Cachet

   LS…

   De opdrachtgevers van muziek waren in vele gevallen de koningen dan wel de religieuze elite. Vandaar die link naar de bijbel. In onze tijd is Jezus Chris Super Star naar mijn smaak het beste voorbeeld

   0 likes
  • Caesar Lion Cachet

   LS…

   Vroeger in Café de Sport in Den Haag riepen de mensen wel eens: Die goser denk dattie Jesus is ! En zo ben ik als stripfiguur in de strips van Jaap Vegter terecht gekomen… (Ha…)

   0 likes
 18. elk geloof is gebaseerd op twijfel …het heeft geen vaste grond van zekerheden , geloof is gewoon geloof , waarin ongeloof ertegen over staat zo alleen kan het blijven bestaan..in de geest van de mens, het is een geest die onzichtbaar is en beeld zich uit in geloof met beelden die ieder persoonlijk voor zich zelf schept en zo de vormen van geloof en beelden materialiseerde in woord en vorm door mensen zelf bedacht in elk cultuur schept men beelden en elk cultuur heeft zijn eigenaardigheden, voor een vaste grond van de geest , mensen hebben nu eenmaal een houvast nodig ,en elk cultuur doet dit op zijn eigen manier , of Jezus nu bestaan heeft of niet maakt niets uit voor de geest zelf , omdat deze dolende is en op zoek is naar zekerheden vind men het niet in het geloof, daarom is het een twijfel , we kunnen beter erkennen dat we het gewoon niet weten, geloof geeft geen zekerheden als dat zo wel was geweest dan had het zich al lang in vorm en woord gematerialiseerd en was de ware liefde er al lang onder de mensen verspreid geweest , echte liefde heeft geen geloof nodig het kan zonder geloof leven. het leven zelf is gewoon liefde heel simpel en is heel gewoon..het heeft geen vele woorden nodig , het leeft in ieder mens zonder woorden …gewoon Liefde..

  3 likes
 19. Zalig zijn diegenen die niet gezien hebben maar toch geloven

  2 likes
  • Oinnk… zei het schaap, eh… Varkentje…

   Ik dacht dat dat schapen waren….
   Volgers van herders…
   Die het bestaan en inkomen van die herders genereren…
   ZALIG vinden die herders dat.

   0 likes
 20. Jezus was een accended master die uitlegde dat alles in jezelf zit, zoals hij niet de enige was die deze leer verkondigde.
  Vandaar dat niets persoonlijk is want het is niet meer dan de mening van een ander.
  Ieder mens doet of denkt at goed is voor hem of haar en als je dat in de gaten krijgt dan neem je niets meer persoonlijk op en krijg je rust van binnen en kracht in jezelf

  En inderdaad is alles verdraaid om ons maar niet te laten zien wie we zijn en waar we in staat toe zijn.
  De jezus teachings en de 10 geboden en de rest van de religie kan de kliko in die door de mensen is gemanipuleerd om weerstand onderling te brengen in de verschillende geloven.

  Geboren is Sin is er een van om je schuldig te voelen, het betekent niet meer dan missing the Mark.
  Alles zit in jezelf en we zijn allemaal God van we komen van dezelfde bron.

  2 likes
 21. Een vrij sensationeel en ongefundeerd artikel.

  Ik ben zelf geen christen, maar vind bepaalde atheïstische commentatoren erg lachwekkend. Het is wel erg makkelijk om alle misère toe te schrijven aan één specifieke groep.

  De realiteit is vaak niet zo zwart-wit. Het aantal gewapende conflicten is sinds de ”verlichte” tijd of secularisatie helemaal niet afgenomen. Het is daarom een gotspe om alle misère in de religieuze hoek te drukken.

  Atheïsten moeten niet vergeten dat liefdadigheid en ontwikkelingshulp voortgekomen zijn uit (voornamelijk) religieuze hoek.

  Interessante observatie m.b.t. de huidige maatschappij!
  https://www.youtube.com/watch?v=Bm5iUBhn5g0

  Ik hoop dat religieuzen en niet-religieuzen een eenheid zullen vormen tegen de misstanden van onze tijd.

  Did Jesus Exist?: The Historical Argument for Jesus of Nazareth is a 2012 book by the academic and author Bart Ehrman, a leading scholar of the New Testament and writer of over twenty-five books (including three college textbooks) in that field of study. In the book, written to counter the idea that there was never such a person as Jesus Christ at all, Ehrman sets out to demonstrate the historical evidence for Jesus’ existence, and he aims to state why all experts in the area agree that “whatever else you may think about Jesus, he certainly did exist.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Did_Jesus_Exist%3F_(Ehrman) <<<<<<<<<<< Bart Erhman, PhD (agnost)

  2 likes
  • Caesar Lion Cachet

   LS…

   Dan wordt het toch eens tijd dat je uit je luie nest komt en eens goed om je heen kijkt ! Wakker worden en dan kijken of er nog wat te lachen valt… Niet als het om religie gaat tenminste en ook ieder isme kan je uitsluiten…

   0 likes
  • `liefdadigheid`…`Freddy, ontwìkkelingshulp`… zijn (meestal, ff indekken) false flag operaties, onder het mom van goedertierenheid richt men een stichting op waarvan allereerst de onkosten en overhead uit betaald worden , salarissen, de gebouwen worden gehuurd of gekocht, het wagenpark wordt betaald, de `studiereizen` natuurlijk ook en het allerbelangrijkste; de PR…die geldgenereermachine met gladde praatjes en zielige foto`s die de de naïeve mens diep in de buidel doet tasten om maar het leed in de wereld te stelpen…en een eventueel aanwezig schuldgevoel af te kopen, want; ik heb het toch zo goed en je moet je medemens toch helpen…. jaha, dat moet wel, maar trap toch niet steeds in die vuile vieze huichelachtige hypocriete drogredenaties van die oprichters…. of moet daar nu een L tussen ipv een R….
   Maar wie er worden geholpen zijn dus de `oprichters` van die stichtingen, de directeuren, de managers, al het andere personeel en dus die PR machine die op volle toeren moet draaien om de schatkist te vullen, de stichting te laten functioneren, en als er dan geld òver is…. dan kan dàt wel naar het beoogde doel.
   De NOS etc. doen òòk graag aan goeiedoelenacties …die leveren namelijk ontzettende veel GELD op…

   Afijn, een borrel van Florijn….

   Wees mèns, en daar hoef je niet religieus voor te zijn, Humanist kan ook….

   Bovenstaande is natuurlijk geheel en al mijn vertaalde onderbuikgevoel, want zo dènk je toch niet over die levensreddende instanties….. of toch wel…?

   0 likes
 22. De Christus is Degene die 2000 jaar geleden als voorbeeld, als wegwijzer voor de mens diende.
  Hij heeft dezelfde weg afgelegd die wij allen te volgen dienen. Er is geen dood en het leven gaat steeds hoger en verder. Hij had als eerste mens het Al (terug naar God) bereikt.
  Hij heeft slechts 3 jaar gesproken toen het de heersende klasse te veel werd en men hem bruut aan het kruis heeft genageld, oftewel heeft vermoord. Ook is Hij niet in de winter geboren (niet door de onbevlekte ontvangenis) , echter reeds in augustus in de zomer. In de 27 boeken van Jozef Rulof (Nederlander 1898-1952) geschonken door de Universiteit van Christus staat nog veel en veel meer.
  https://rulof.org/ (er zullen er komen die meer als Mij zeggen)
  Er wachten nog steeds hele volksstammen op de Messias, maar Hij gaat niet meer komen. Hij wordt opnieuw vermoord als Hij komt, alsdus de boeken…

  2 likes
 23. Je moet het echte verhaal kennen om, het andere vals te noemen…

  1 likes
 24. We zitten met zijn allen in een super sims spelletje. Yeshua was een avatar van de creator van dit spel, God genaamd. Onze lichamen zijn voertuigen voor de interdimensionale wezens die in ons zitten, het is hun show.

  1 likes
 25. Dat zeg ik al vele jaren en ik heb hier zelfs jaren geleden al benoemd wie of wat hij werkelijk is maar ik werd toen al en nog steeds als een fantast neergezet.

  De tijd is gekomen dat jullie nu de werkelijkheid gaan inzien dus ik ga dit bijhouden en aandachtig lezen.

  1 likes
 26. Jezus werkt momenteel samen met de Maitreya en Jahweh.

  1 likes
 27. Hoe ontstaat een spiraal? Een spiraal ontstaat als warm/plus en koud/min tegen elkaar botsen. Bij wind ontstaat er een wervelwind.(van onder naar boven) Bij water een kolk.(Van boven naar beneden). De aarde zelf is ook zo ontstaan.
  Een zandkorrel kan zo groeien(door convectie=is botsingen van koud en warm) naar een steentje. Dit noemt men enten. Deeltjes die blijven plakken aan het middelpunt. De kern van de aarde is van ijzer/metalen. Werkt als een magneet. Als het ware blijven we dus plakken door de verschillende lagen(boven en onder ons) en door verschillende energieën/stoffen/elementen.

  1 likes
 28. ……Geen van die boeken is geschreven door iemand die Jezus daadwerkelijk kende, besloot hij…….

  Mattheus was een (stief)zoon van Maria een 19 jaar ouder zus van moeder Maria en was een van de eerste volgelingen.
  Lucas, die naakt vluchtte uit de hof van Olijven omdat hij bang was dat de Tempeldienaren hem ook op zouden pakken.
  Johannes, broer van Jacobus, beide apostelen.
  Marcus, de enigste die alles heeft gehoord van de apostelen, volgelingen en Maria maar wel alles goed onderzocht heeft en gecontroleerd.

  Er is ooit atheistische professor van een USA universiteit geweest die zijn leerlingen opdracht gaf om het leven en dood van Christus te bewijzen in een namaak rechtzaak. De studenten deden het zo goed dat de professor zich bekeerde

  1 likes
 29. Volgens Sadhu Sundar Selvaraj komt Jezus hem regelmatig opzoeken Hij heeft zelfs samen met Jezus gebeden voor de heil van de christenen, zegt hij. Jezus had toen een prachtige blauwe gewaad aan en hij was bijzonder mooi. Het huidige christendom is teveel afgedwaald van de ware leer, volgens Selvaraj.

  1 likes
 30. Georganiseerde religie maakt meer kapot dan je lief is.
  Het is helaas een erg hardnekkig verschijnsel.

  1 likes
 31. Ftitz is in California geboren en opgetogen. Een liberaal bolwerk en hij is atheist. Wikipedia.

  0 likes
 32. Wat een dom volk zeg! Dump het christendom maar, dan krijg je vanzelf de islam.

  Schrijf eens een leuk artikeltje over de BABYLONISCHE Talmut en de vrijmetselarij ipv over Jezus.

  Alta Vendita
  Protocols of Sion

  0 likes
 33. Jezus was een alien.

  0 likes

Laat een bericht achter

Let op! Als je een reactie achterlaat ga je automatisch akkoord met onze spelregels. Klik hier om onze spelregels te zien.

Je e-mail adres wordt niet getoond.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

x

Check Also

Oorlogspropaganda: Jezus verzonnen door Romeinen om Joden rustig te krijgen. Bijbelonderzoeker deelt bevindingen

Oorlogspropaganda: Jezus verzonnen door Romeinen om Joden rustig te krijgen. Bijbelonderzoeker deelt bevindingen

Het christendom is een Romeins complot, dat ...

Het is echt. Vrouw vertelt wat ze zag toen ze 27 minuten lang 'dood' was

Het is echt. Vrouw vertelt wat ze zag toen ze 27 minuten lang ‘dood’ was

De tante van Madie Johnson, Tina Hines, ...

Ervaar de diepste
ontspanning ooit
 • Voel je snel 100% beter met de heerlijkste, diepste ontspanning ooit
 • Geniet snel van een fijne, intens diepe rust en krijg meer energie
Je meldt je hiermee aan op de 100% gratis en vrijblijvende Trancewerk nieuwsbrief. Je kunt je altijd weer afmelden.
Trancewerk stuurt gegarandeerd nooit spam en je gegevens blijven beschermd.
50%
Dankjewel voor je aanmelding.

Er is een e-mail verstuurd met een bevestigingslink.

Deze e-mail is afkomstig van Trancewerk.nl. Zij stellen de sessie 'Diepe Ontspanning' gratis ter beschikking.

Ga naar je mailbox en open de e-mail.

Klik op de bevestigingslink en je ontvangt binnen enkele minuten instructies...

Heel veel plezier!


P.S.: Dit geschenk kost normaal € 49,99.
Je krijgt dit gratis, omdat je je aanmeldt op de Trancewerk nieuwsbrief. Dit is 100% vrijblijvend, kost niets en je kunt je altijd weer afmelden.
Leer wat de échte oorzaak is van je overgewicht en los dit op
Bijna klaar...
Ontdek waarom een dieet NOOIT blijvend werkt en wat wél werkt
Krijg onbetaalbare tips en trucs die tot een permanent slank lijf leiden
Je meldt je hiermee aan op de 100% gratis en vrijblijvende Trancewerk HypnoSlank e-cursus. Je kunt je altijd weer afmelden.
Trancewerk stuurt gegarandeerd nooit spam en je gegevens blijven beschermd.
50%
Dankjewel voor je aanmelding.

Er is een e-mail verstuurd met een bevestigingslink.

Deze e-mail is afkomstig van
Trancewerk.nl. Zij stellen de e-cursus 'HypnoSlank' gratis ter beschikking.

Ga naar je mailbox, open de e-mail
en klik op de bevestigingslink en je
ontvangt binnen enkele minuten
les 1...

Heel veel plezier!


P.S.: Met deze gratis e-cursus loop je
het 'gevaar' dat je binnenkort je
garderobe kunt vervangen met
kleinere maten!
REGISTREER JE VOOR DIT WEBINAR
Wanneer?
donderdag, 13 juni 2019
20:00 uur
Wie?
*
*
Je gegevens zijn naar de organisator gestuurd. Je wordt verder via e-mail op de hoogte gehouden.