Homepagina » Binnenland » Met de tweede lockdown is dictatuur in Nederland een feit
lockdown
Foto: Leeg terras in Hengelo (Mx Lucy CC BY-SA 4.0)

Met de tweede lockdown is dictatuur in Nederland een feit

Een gastbijdrage van Karel Beckman. De hernieuwde corona-dwangmaatregelen zijn bewezen ineffectief en schadelijk, toch gaat de regering ermee door. Dat betekent dat we definitief in een dictatuur zijn beland. Het meest bijzondere aan de maatregelen van de tweede lockdown (in een Kamerbrief van 12 oktober wordt al gesproken van een “derde golf” die in januari 2021 begint) is dat niemand in regering of parlement (op een enkele uitzondering na) zich lijkt af te vragen of ze überhaupt werken. Zou het kunnen dat onze leiders dat niet belangrijk vinden omdat het ze om iets anders te doen is?

Ik heb het dan even niet over de vraag of er eigenlijk wel een tweede golf is. Als ik naar de weekcijfers van het RIVM kijk, kan ik met geen mogelijkheid een golf ontdekken in IC-opnames of overledenen – alleen in “besmettingen”.

Ik heb het ook even niet over de algemene effectiviteit van lockdowns (uit allerlei onderzoek blijkt dat er geen relatie is tussen de mate van lockdown in een land en de sterftecijfers) of over de draconische kosten van lockdowns (volgens een persbericht van de Wereldbank worden 150 miljoen mensen gedoemd tot extreme armoede, en zelfs de WHO heeft alarm geslagen over de gevolgen van de lockdowns en raadt ze af als “primaire maatregel”).

Dit zijn allemaal al voldoende redenen om de nieuwe maatregelen – die ongekende beperkingen opleggen aan de vrijheden van Nederlandse burgers – af te wijzen. Waar ik het nu over heb is gewoon de vraag of maatregelen zoals het verbieden van sportwedstrijden, het sluiten van horecazaken, het verbieden van familiebijeenkomsten, enig effect hebben op de verspreiding van dit overigens niet zo gevaarlijke virus, dat echt een sterftecijfer heeft dat vergelijkbaar is met een stevige griep.

Emeritus-hoogleraar klinische immunologie Pierre Capel laat in dit YouTube-filmpje zien dat het opengaan van 47.600 pubs in het Verenigd Koninkrijk begin juli leidde tot naar schatting 618,8 miljoen “foute contacten” (geen mondkapjes, geen afstand, slechte ventilatie), en dat dit geen enkel effect had op het aantal corona-slachtoffers.

Over het effect van sportwedstrijden op corona-slachtoffers kan ik nergens iets vinden. Volgens het RIVM zijn er in de meest recente week (6-13 oktober) 273 meldingen binnengekomen van “besmettingen” bij alle “vrijetijdsbesteding” in Nederland. Dat is blijkbaar de grond waarop het Nederlandse volk nu wordt verboden om gezamenlijk sport te bedrijven, een activiteit die toch wezenlijk bijdraagt aan de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid, zou je zeggen.

Zorg goed voor je oma

En dan de 1,5 meter en de mondkapjes? In een fascinerend diepte-interview gepubliceerd op Oost-Online, een website met nieuws uit Amsterdam-Oost, vertelt arts, epidemioloog en emeritus-hoogleraar Menno Jan Bouma, die zijn leven wijdde aan onderzoek naar de ecologie en verspreiding van virussen, uitgebreid hoe coronavirussen zich verspreiden. In een notendop: dat gebeurt, zoals Maurice de Hond al lang betoogt, door aerosolen, minuscuul kleine druppels (denk ruwweg aan een honderdste van een menselijke haar – de virusdeeltjes zelf zijn nog weer tien keer zo klein) die zich op behoorlijke afstanden door de lucht verspreiden (vooral droge lucht).

En dat betekent, zoals Bouma zegt: “De maatregelen handen wassen, desinfecteren, afstand houden, géén handen schudden en niet knuffelen zijn dan ook niet of nauwelijks effectief, wanneer je … griepvirussen of corona aan wilt pakken.”

Houdt dit in dat we nu bang moeten worden voor virusdeeltjes die zomaar bij ons naar binnen kunnen vliegen? Nee, zo werkt het niet. Je moet echt wel je best doen, zegt Bouma, om een virus bij iemand naar binnen te krijgen. Iemand passeren of naast iemand zitten is daarvoor niet genoeg. In de buitenlucht is er geen kans op besmetting.

Bouma stelt ook dat de focus op besmettingen via PCR-tests misleidend is. Hij spreekt liever van “kennismakingen” met het virus dan besmettingen en breekt daarbij een lans voor groepsimmuniteit:

“Mensen die het virus hebben leren kennen en staande hebben weten te houden bij de voordeur, functioneren als een soort ‘levend schild’ voor alle kwetsbaren in onze samenleving. Ik praat hier over de befaamde ‘groepsimmuniteit’. Je hebt als gemeenschap even de tijd nodig om groepsimmuniteit op te bouwen. Jonge, vitale mensen hebben in de regel niet of nauwelijks last van corona. Het blijft bij hen vrijwel altijd bij een beetje snotteren. In Nederland is het gevoel voor saamhorigheid groot, en de zorg om ouderen is prachtig. Een mooie daarbij passende leus zou kunnen zijn: ‘Zorg goed voor je oma: zorg dat je corona hebt gehad.’ Hoe meer jonge, vitale mensen kennis hebben gemaakt met het coronavirus en het virus staande hebben gehouden bij de voordeur, oftewel: immuun zijn geworden voor corona, hoe gunstiger dat is voor onze medemensen met een zeer zwakke afweer.”

In Zweden is dit het beleid dat wordt gevolgd. Daar gaat het leven door, wordt de maatschappij niet ontwricht, worden de vrijheden van burgers niet of nauwelijks ingeperkt, en wijkt het aantal corona-slachtoffers niet af van dat in andere landen zoals in Nederland waar dat allemaal wel gebeurt. Dit is allemaal al lang bekend natuurlijk. Waarom gebeurt er niets mee?

Handen wassen

De mondkapjes dan? Kunnen die ons redden? Het korte antwoord: nee.

Naar de effectiviteit van mondmaskers is heel veel onderzoek gedaan. In een uitgebreid overzicht op de website van de Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) wordt het belangrijkste onderzoek besproken.

Kort samengevat komt het erop neer dat de meeste maskers niets uitrichten tegen coronavirus-overdracht, simpelweg omdat ze de minuscule virusdeeltjes niet tegenhouden. Dit geldt ook voor chirurgische maskers, die sowieso niet bedoeld zijn om virale overdracht tegen te gaan.

De enige uitzondering zijn zogeheten NH95-maskers, waarvan wel enige beschermende werking is aangetoond, maar alleen bij de ontvanger – niet bij de zender. Een N95-masker filtert namelijk niet de uitgeademde lucht. Er is dus geen enkele reden om mondkapjes verplicht voor te schrijven. Je zou hooguit N95-maskers kunnen aanbevelen voor kwetsbare mensen die daarvoor willen kiezen.

Die resultaten van N95-maskers zijn er overigens alleen bij correct gebruik (handen wassen, zorgen dat het masker exact past, eenmalig gebruik), waarvan in de praktijk zelden of nooit sprake is. Mondmaskers hebben bovendien allerlei schadelijke effecten. Juist de N95-maskers zijn het schadelijkst, omdat ze het beste filteren. In een studie van Stanford werd 5-20% lagere zuurstofinname gemeten – levensgevaarlijk voor mensen met luchtwegproblemen. In diverse studies werd mondkapjesdracht geassocieerd met hoofdpijn.

Voor alle duidelijkheid: in de meeste situaties is sowieso geen sprake van virale overdracht en mensen zonder coronasymptomen zijn ook niet besmettelijk, dus voor een algemene mondkapjesplicht is geen enkele rechtvaardiging.

Etna

Hoe kan het dat autoriteiten in de hele wereld toch op grote schaal mondkapjes verplicht stellen? Ik heb net een weekje vakantie gehad in Italië – daar zijn mondkapjes buiten op straat verplicht. Je ziet spelende kinderen op straat met mondkapjes op. Je ziet mensen alleen in de auto zitten – zelfs de Etna beklimmen – met een mondkapje op. Die kant gaat het in Nederland ook langzaam op: vandaag zag ik zeker vier jongeren voorbij fietsen met mondkapjes op. Zouden ze echt denken dat ze hiermee besmettingen van anderen of zichzelf voorkomen?

Ja, er zijn in de afgelopen tijd wat studies uitgekomen met positieve resultaten voor mondkapjes, zo meldt het overzicht van de AAPS – toevallig of niet allemaal recente studies. De auteur van het overzichtsartikel gelooft er niet erg in: het zijn veelal slecht uitgevoerde modelstudies die uitgaan van ideale omstandigheden en niet corrigeren voor andere factoren.

Tot voor kort waren alle gezondheidsautoriteiten – zoals de WHO, de CDC in de Verenigde Staten, het RIVM, het Amerikaanse National Center for Immunization and Respiratory Diseases – het er dan ook over eens dat mondkapjes niet moeten worden voorgeschreven aan de bevolking bij epidemieën. De WHO liet op 6 april nog weten geen mondkapjes te adviseren, maar op 5 juni 2020 maakte deze instelling opeens een draai en kwam met een advies waarin het publiek – met name mensen boven de 60 met onderliggende ziekten – werd geadviseerd om een “drielaags mondmasker” te dragen in situaties “waarin het niet mogelijk is om voldoende afstand tot elkaar te bewaren”. Daarbij gaf de WHO overigens toe dat dit advies niet werd ondersteund door gerandomiseerde, gecontroleerde experimenten.

Ook het CDC, dat op 5 maart 2019 nog had gemeld dat mondmaskers niet worden aanbevolen bij griepepidemieën, kwam op 7 augustus 2020 met een advies om ze toch te dragen in “public settings”, hoewel er in de stand van de wetenschap niets was veranderd.

Gemeenschapszin

Ook in Nederland grijpt de mondkapjesplicht om zich heen, ondanks dat het RIVM er niet op zit te wachten. Menig burgemeester en vrijwel de voltallige media, de progressieve media voorop, zetten alles op alles om de bevolking te muilkorven. Zelfs onze middelbare scholieren, die, zoals professor Bouma zegt, vrij moeten kunnen ademen én moeten zorgen voor groepsimmuniteit, zijn inmiddels onderworpen aan deze verregaande dwangmaatregel.

De redenen voor het mondkapjes-offensief lijken vooral sociaal en psychologisch van aard te zijn. Het document van de WHO van 8 juni biedt daarvoor een interessant inkijkje. De WHO heeft het daarin onder meer over “de voordelen van het gebruik van maskers door gezonde (!) mensen in het algemene publiek”.

Tot die voordelen behoren:

  • “minder … stigmatisering van individuen die maskers dragen om besmetting van anderen te voorkomen”
  • “mensen het gevoel geven dat ze een rol kunnen spelen in het stoppen van de verspreiding van het virus”
  • “mensen eraan herinneren dat ze andere maatregelen moeten opvolgen, zoals handen wassen en neus en mond niet aanraken”
  • “het publiek aanmoedigen om zelf maskers te maken bevordert individuele ondernemingszin en gemeenschapszin”
  • “de productie van niet-medische maskers kan een bron van inkomsten zijn voor mensen binnen een gemeenschap die dit kunnen”
  • “stoffen mondmaskers kunnen ook een vorm zijn van culturele expressie, die het publiek aanmoedigt om beschermingsmaatregelen te accepteren”
  • “het veilige hergebruik van stoffen maskers leidt tot lagere kosten en afval en draagt bij aan duurzaamheid”

Hier komt een aap uit een mouw: een mondkapjesplicht voor gezonde personen wordt aanbevolen als een soort van communistische plicht naar de gemeenschap. Hier lijkt sprake van een Globalistische Culturele Revolutie die de mensheid in een keurslijf wil stoppen.

De Nederlandse regering gaat hier, in tegenstelling tot een land als Zweden, in mee. Combineer de mondkapjesplicht met avondklok, verbod op uitgaan en feesten, alcoholverbod, verplicht afstand houden, vaccinatiedruk, volg-apps, online hoger onderwijs, groepsportverbod, quarantaine-dreiging, reisverboden, verbod op familiebijeenkomsten en kerkvieringen en je kunt moeilijk aan de conclusie ontsnappen dat de tweede lockdown weinig te maken heeft met de bestrijding van een medisch probleem en veel meer met een ongekend sociaal experiment.

Over de auteur: Karel Beckman is freelance journalist, mede-auteur van De Democratie Voorbij (uitgeverij Aspekt, 2011) en auteur van De Staat Voorbij (Aspekt, 2017). Zijn website is The Friendly Society. Volg hem op Twitter.

3 2 stemmen
Beoordeel dit artikel
+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen
KLIK HIER en zeg NEE tegen een corona-vaccinatie d.m.v. T-shirts, sweaters, mokken, etc.

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest
61 Reacties
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
Juriaan
Juriaan
3 maanden geleden

Zolang de bruikbare idioten dit blijven goed vinden houd het nooit op. Jaag doe boekhouder en schoolmeester de kamer uit. Die maken van Nederland een dictatuur

Juriaan
Juriaan
3 maanden geleden

Volgens Arib durven kamerleden niet meer naar buiten, nu moeten ze te bang worden om naar de kamer toe gaan, jaag ze weg uit Den Haag

MdeFilosoof
MdeFilosoof
Reactie op  Juriaan
3 maanden geleden

Oh god wat zijn toch bang maar kennelijk ineens niet van het virus. Ze zijn bang omdat ze weten van zichzelf dat ze aan een fascistische machtstructuur meewerken. Als ik hun was zou ik ook bang zijn. Dat wat in de duisternis groeit zal verdorren in het licht.

Gied
Gied
3 maanden geleden

Ik laat mij door niets van die nonsens ophouden
mijn leven gewoon door te zetten, al word het
fysieke strijd.
Jullie zullen het nog wel merken allemaal. Ik krijg
gelijk als dit zo doorgaat.
Je ontkomt niet aan een fysieke strijd als zodanig.
Je hebt later eigen collega’s in lijn tegenover jou staan.
Wat ik nu al ervaar op mijn werkplek. De “domme
meelopers” en de wakkeren die men als complotdenkers
neer of weg zet.
Komt het tot een falen van de uitvoerende agenda, dan
komt er ook strijd, want het is al in verregaande
staat van “ontbinden” aan beide wegen. Zo of zo, wij
zitten allen aan een plafond. Iets zal moeten gaan barsten.

Jack Burton
Jack Burton
Reactie op  Gied
3 maanden geleden

Mooi gesproken, helemaal mee eens.

Gied
Gied
3 maanden geleden

En mensen die steeds weer vergelijkingen trekken met
de duitsers 40-45 moeten eens ophouden met hun
gebral. En leren begrijpen dat het huidige er niets mee te
maken heeft. Communistisch dictoriaal bewind smaakje
wat het huidige betreft cq heeft.
En voor de rest, een dictatuur is niet persé slecht! het is een
regeringsvorm. Als dan! negatieve uitkomsten bijvoorbeeld als
Nicolae Ceaușescu, of Jozef Stalin
alweer vergeten? En Mugabe? Gemakshalve vergeten?
Alsmaar steeds dat domme vergelijk met Hitler.
Verdiept u zich eens in de echte geschiedenis ipv Youtube verhalen.
Eenzijdig primitief denken hebben we niks aan.
propaganda is een begrip, dat door alle regeringen word
toegepast, met kwaad of goed!

andré
andré
Reactie op  Gied
3 maanden geleden

ook geschiedenis leraar ? misschien roeping gemist ? grapje (-:

Gied
Gied
Reactie op  andré
3 maanden geleden

@André, nee, maar merk je aan de duimpjes omlaag, het zit er diep in, en snappen ( of willen) het niet. Laat maar gaan die gasten

andré
andré
Reactie op  Gied
3 maanden geleden

sorry Gied ik zit niet in jouw film… ik wens je natuurlijk al het goeds in de wereld !
maar heb zeker het idee dat het plaatje wat ons gepresteerd wordt niet klopt ,ik woon in Frankrijk waar het zelfde spel gespeld wordt, met vriendelijke groet vanuit nu nog zonnig zuid Frankrijk.18:12

andré
andré
Reactie op  Gied
3 maanden geleden

Cher Gied , weet je wat zo jammer is , dat de echte “boeven” nog steeds gebruik kunnen maken maken van verdeel en heers techniek . Maar hierbij bedank ik je voor je moed om op dit soort sites je visie te plaatsen en die hebben absoluut hun functie ! Wat uit het hart komt telt ! (niet de informatie) Veel goeds !

Gied
Gied
Reactie op  andré
3 maanden geleden

heeft weinig op met moed tonen. keiharde
realiteit en dat doet soms pijn.
Men denkt niet genoeg na, en leest ofwel
begrijpt de verkeerde literatuur.
Wie kent het 900 pagina’s tellende
boek van Rémy Limpach
over Nederlands Indië ?
Wie denkt over schande na die in naam
van onze kroon gepleegd is. De schande die
door Amerikanen, de USSR gepleegd zijn?
Hitler is de laatste die onze bezetter was, en die ligt heel gevoelig.
Echter, ik weet zeker dat de meesten
onder andere geen moeite hebben genomen, Mein Kampf te lezen.
Ik laat het hierbij, want er is te veel weerstand en te veel uitleg.
Fijne dag nog. Jullie slaan de plank mis!

andré
andré
Reactie op  Gied
3 maanden geleden

Wat Hitler betreft is het laatste woord nog niet gezegd net zoals Trump waarschijnlijk…(geld ook voor Judas…)

Gied
Gied
Reactie op  andré
3 maanden geleden

Ik heb mij wat dat betreft MK het orginele Volks ausgabe 1932
gekocht voor een behoorlijk prijskaartje.
Het is een collectors item, je kan het op
pdf downloaden,
maar zeer waardevol als je de woorden op schrift gesteld, wil lezen.
En helaas, tot nu toe kan ik datgene wat
de visie van AH beschreven staat, voor 90 % beamen. Die man was intelligent,
ik praat niks goed, maar datgene wat nu aan de hand is, datgene waar wij om
mekkeren, is datgene wat die persoon uit zijn land wilde, en voor zijn volk was.
De duitser leed honger, en was wanhopig, na ww1. Armoede; in no-time een industrie opgebouwd door hard bewind, want het was noodzakelijk. Enfin, ik ga dit niet hier
alles uitleggen, maar ww1 en 2 is niet zoals je op wiki leest.
De “overwinnaar”schrijft de geschiedenis.
groeten naar Frankrijk, en hoop dat je
nog wat zonnige dagen hebt beste André.

Jan V
Jan V
Reactie op  Gied
3 maanden geleden

Je reageert op het verkeer de forum. Probeer de Telegraaf of zo. Daar vindt je nog meer hersenloze dwazen die het niet begrepen hebben.

salvar
salvar
Reactie op  Gied
3 maanden geleden

En voor de rest, een dictatuur is niet persé slecht?
jawel hoor rutte maar eens.
1) bekhouden
2) ik zou ze zelf een rotschop willen geven.
3) je poten kapot wassen.
de rest komt nog als je op zijn tenen gaat staan.

ProAsfalt
ProAsfalt
Reactie op  salvar
3 maanden geleden

Toch klopt het.
Een dictatuur hoeft niet perse slecht te zijn.
Als een dictator het volk met rust laat. Het volk vrij laat. Het volk / het individu zal dan door een dictator alleen worden aangepakt als de positie van de dictator wordt aangetast.

Echter meestal bedient een dictatoriaal regiem zich ook van Totalitarisme. In een totalitaire staat wordt de burger van a tot en met z gecontroleerd en heeft het naar de poppen te dansen van de dictator(s) of het bewind.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Totalitarisme

Rutte & Co voldoen aan de definitie van het uitvoeren van een totalitaire staat.
Doordat de machtigingswet begin november ingaat (zal ongetwijfeld door de 1ste Kamer komen en de Koning zal zijn handtekening eronder zetten), zijn het tevens dictators geworden daar het parlement buitenwerking is gesteld.
Koninkrijk der Nederlanden was al een totalitaire staat geworden. Per november is het een totalitaire dictatuur geworden.
Sterker nog, de politie heeft in tussentijd (kennelijk) meer bevoegdheden gekregen hetgeen in een normale democratie ongebruikelijk is, want zij mogen ongestraft demonstraties met grof geweld uiteen slaan. Ouderen krijgen slaags terwijl zij niets doen. Zij kunnen zich überhaupt niet eens verzetten gelet op hun fysieke gesteldheid. Zijn genoeg filmpjes van.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politiestaat

Dus is Nederland een totalitaire dictatoriale politiestaat geworden.
En dat slechts in 7,5 maanden.

Gied
Gied
Reactie op  ProAsfalt
3 maanden geleden

Ik ben blij dat tenminste één iemand het snapt. Dit is een parlement wat een
voor gevoel een naar bevolking toe, “negatief dictoriaal” bewind voert.

André
André
Reactie op  ProAsfalt
3 maanden geleden

Elk bewind en elke machtsstructuur valt en staat met hoever de machthebbers mogen gaan van de (overgrote) meerderheid

Pete Del Fina
Pete Del Fina
Reactie op  Gied
3 maanden geleden

Ja, de meeste mensen denken primitief. Ik ben opgegroeid met broers die op 17 jarige leeftijd al de relativiteitstheorie begrepen. Geboren en getogen in Den Haag, 20 jaar C++ geprogrammeerd. Dus ik kan wel nadenkuh.

Ik ben het helemaal met je eens.

André
André
Reactie op  Gied
3 maanden geleden

Alsjeblieft zeg, kijk en luister dan eens naar onderstaande intelligente vrouw die de kampen heeft overleeft doordat haar ouders haar als wees meegaven en zich sindsdien inzet voor wezen. Ze weet heeel goed waar ze het over heeft. Ik denk dat je je woorden even moet terugnemen.

https://www.youtube.com/watch?v=h_EDV_7s7Dc&feature=emb_logo

Gied
Gied
Reactie op  André
3 maanden geleden

ik weet niet tegen wie je dit bedoeld, maar goed, ik gaf voor mijn part alleen mijn mening, en daar hoeft niemand het mee eens te zijn.
Echter wil ik dit ook niet te ver of te lang voeren.
Niemand die ik beledig, maar ik las wel zo’n reply. tegen wie?
Iemand zo maar hersenloze dwaas noemen, getuigd van zijn of haar niveau.
Ik onthoudt mij daar van.
T’is goed zo.

Hoge Noorden
Hoge Noorden
3 maanden geleden

Om het beeld dat geschetst wordt van zo’n mondkap en het belang ervan compleet te maken doe dan de tv aan, dan zie je geregeld politici in beeld met een mondkap voorbijkomen, dat is mijns inziens namelijk gewoon voor de show. Hoe kan het ook anders met die voorgekookte spoedwet in het vooruitzicht, de zogenaamde pandemie moet blijven voortbestaan om dat doel te kunnen behalen, en de gemuilkorfde politici moeten een signaal afgeven aan het schapenvolk over de ernst van dit virus en het goede voorbeeld geven, nou ik geloof er niks van.

Frank
Frank
Reactie op  Hoge Noorden
3 maanden geleden

Helemaal waar.
Ik las nooit de krant, maar afgelopen weken bekijk ik ze allemaal en elke dag staat er een foto in van iemand met een mondkap op, vandaag Merkel.
Psychologische oorlogsvoering via de media.

Tony
Tony
3 maanden geleden

Wanneer het dragen van een mondkapje geen nut heeft en toch aanbevolen of verplicht wordt, dan is het een onderdeel van een door te voeren plan op weg naar een dictatuur. Helaas hebben de meeste mensen nog niet door dat de democratie vervangen is, of wordt, en plaats maakt voor een dictatuur.

De WHO met zijn 7 punten waarom mondkapjes effect hebben zijn 7 slechte redenen om hun beleid goed te praten. Ook wanneer het er 10 of meer waren, dat maakt dan niet uit. Bij het WHO moeten ze wat verzinnen om Tedros en Bill Gates te ondersteunen. Alles wat daar bekokstoofd wordt is tegen beter weten in. De WHO kun je niet meer serieus nemen. Ze hebben het al veel te ver laten komen en glijden steeds verder af, maar sturen nog steeds de landelijke gezondheidsinstanties als het RIVM en OMT aan.

http://WWW.STOPWORLDCONTROL.COM

Op 11 maart van dit jaar heeft het WHO, nadat Bill Gates een extra bijdrage had betaald, deze Covid-19 tot een pandemie verklaart, terwijl daar op dat moment geen reden voor was. Dat gebeurde dus op valse voorwendselen. Toen hadden 138 landen nog geen Coronameldingen gedaan en was er geen reden om maatregelen te nemen. Inmiddels is de piek al lang achter ons en de conclusie is, dat wij met ons allen voor de gek worden gehouden.

Het wordt tijd dat mensen die verstand van zaken hebben gaan bepalen wat wel en wat niet goed is voor de mensen in Nederland. Feitelijk geldt dat voor de hele wereld. Mensen angst aanjagen en ongezond maken en houden, is blijkbaar een vast onderdeel van mensonterende maatregelen.

In dit geval zitten de beste stuurlui aan wal en worden bewust (wereldwijd) genegeerd. Dat moet mensen toch aan het denken zetten. Tijd voor verandering, niet in het nadeel van de mensheid, maar in het voordeel van de mensheid. Een keer moet het afgelopen zijn met deze hoax, die geen bestaansrecht meer heeft. De daadwerkelijke cijfers tonen dat aan.

Mensen die zich laten testen zijn er verantwoordelijk voor, dat er geen einde komt aan deze hoax. Dat is als koren op de molen voor politici die de maatregelen van onze regering uitdragen. Zij verpesten het voor het merendeel van de Nederlanders. Het is heel simpel, je bent ziek of niet, en daar is ons gezondheidssysteem op afgesteld. Dat geldt dan ook voor mensen met Corona verschijnselen en niet alleen voor mensen met Corona. Andere zieke mensen die hun leven hard gewerkt hebben mogen niet genegeerd worden en/of de dupe zijn van de genomen maatregelen. Zij verdienen beter.

Jan Geerink
Jan Geerink
Reactie op  Tony
3 maanden geleden

De aanslagen in de Parijse bataclan waren een voorproefje van wat ons in Europa te wachten stond. Er kwam ineens duidelijk in beeld wat de machtigsten op deze aarde met Europa wilden doen. Een totale vernietiging van het oude Europa, dat is wat ons te wachten staat.

rop
rop
3 maanden geleden

Mooi uitgelegd artikel omtrent het mondkapjes gebruik, ik zou zeggen iedereen die deze kapje nog niet gebruikt, en als anderen er war van zeggen dat je een mondkapje op moet hebben .schuif dan dit artikel onder neus van deze mondkapjes dragers, verwijs deze persoon]nen] daar het bericht via het bericht van deze artikel op ninefornews, [via de telefoon waar ze dit kunnen bekijken]Het is een aardig middel [dit bericht] om ,als ze commentaar geven waarop je geen mondkapje draagt of een gesprek erover hebt schuif dat soort berichten naar de onwetende die eigenlijk gezegd gewoon domweg de regels opvolgen. elk persoon die daardoor toch gaan twijfelen, van het Nut ervan in meegenomen en zal dan ook misschien het verder verspreiden, ik in ieder geval heb al mensen op de hoogte gebracht .over de vele artikels die
ninefornews naar voren brengt , het is zelfs zo dat vele mensen niet eens weten van dit formatie kanaal. dus aan alle lezers maak de onwetende een beetje wakker van dat soort berichten, en laat het als een goed virus,[het doorgeven] zijn werk doen.

Veterans_Resistance
Veterans_Resistance
Reactie op  rop
3 maanden geleden

Net gepoogd een bezoekje aan de kringloop hier te brengen, maar na 5 min. buiten te hebben moeten wachten tussen 6 muilkorfdragers in (excl. de medewerkster met verplichte muilkorf die de mandjes reinigde) , voelde ik mijn bloeddruk oplopen, begon ik te zweten en besloot ik op mijn scooter te springen en weg te sjeezen. Daarbij reed ik bijna tegen een auto aan, waarvan de bestuurder ook zo’n ding droeg.
Aaaargh!!!
Het is me dus niet gelukt om ze met deze website in contact te brengen.
Ik vrees dat ik daar voorlopig ook niet meer langs ga (zéker niet als muilkorven worden verplicht), dus een nieuwe poging zit er waarschijnlijk ook niet in.

Ik ben nóg aan het bijkomen. 😉

jenne
jenne
3 maanden geleden

Wie heeft ooit georobeerd ons Provo denken van 60 iger jaren te begrijpen, het verraad van Roel van Duin en de volkskrant als zo vaak, de goed bedoelende pseudo socialisten : lees ambtenarij die de vrijheid zoekende burgers verraden, toen al speelde de Telegraaf een hele viese rol, waar voor ze ook werden aangevallen, hun auto’s in de brand gestoken, ze hadden hun broek vol stront die angst hazen, maar goed waren een ander soort Nederlanders als nu die in opstand kwamen, de echte leiders kun je moeilijk vinden in het aangeboden relaas door Roel van Duin geschreven, de Provo’s inderdaad bestonden wel : en niet hing er van af hoe je naar ze keek, en bejegende,
we zijn oud en krikke mikkig, maar ons esprit stil kikking, sta op mensen, laat ze zien dat jullie weten wat jullie wordt aangedaan, hoe ze jullie nog dieper vernederen in jullie slaven bestaan !

Sina
Sina
3 maanden geleden

Ik voel een Bataafse Revolutie 1789–1799 Vol.2 opkomen….

Veterans_Resistance
Veterans_Resistance
3 maanden geleden

Het gevoel politici of hun familie iets te willen aandoen was mij eerder onbekend. Maar eng genoeg begint dat langzaam te kantelen. Ik ben vast niet de enige en denk dat dat inmiddels (of binnenkort) bij honderdduizenden Nederlanders het geval zal zijn.
Jullie gaan het nog druk krijgen NCTV.

https://www.nctv.nl/actueel/nieuws/2020/10/15/dreigingsbeeld-nctv-aanslag-nederland-voorstelbaar-dreiging-vooral-van-eenlingen

Die groep ‘eenlingen’ gaat nog eens heel groot worden.

P.s. Ik geef hier een gevoel weer en geen dreigement.
Het zou wel heel dom zijn dat hier neer te zetten en nóg dommer, proberen uit te gaan voeren.

x

Check Also

beursanalist

Beursanalist: ‘Mensen gaan dood door coronabeleid Rutte!’

Er gaan nu mensen dood die het ...

who

WHO doet belangrijke mededeling over coronatest, 1 uur ná inauguratie Biden

Zorgprofessional Stacey Lennox zegt al maanden dat ...

Waarom Pushmeldingen?

Facebook en Twitter censureren steeds meer. Het nieuws dat NineForNews brengt wordt steeds vaker door ze geblokkeerd.

Met pushmeldingen informeren we je rechtstreeks, zonder risico op deze censuur.

Waarom Telegram?

Overheidscorruptie anno 2020 wordt steeds erger. Websites en domeinen worden in beslag genomen, omdat de criminele regering geen tegengeluid duldt.

Ons Telegram kanaal staat los van onze websites. Daar krijg je een overzicht van onze berichten, ook als we 'ineens' verdwijnen.

Stuur jouw ideeBedenk een idee, kreet of one-liner voor op onze producten.

Elke maand kiezen we de beste, leukste of meest originele inzending. En als dat jouw inzending is, win je een T-shirt met jouw idee erop!

61
0
We lezen graag je reactie!x