Homepagina » Mens en Dier » 5 redenen om aan te nemen dat Jezus nooit heeft bestaan
5 redenen om aan te nemen dat Jezus nooit heeft bestaan

5 redenen om aan te nemen dat Jezus nooit heeft bestaan

De meeste onderzoekers denken dat de evangeliën in het Nieuwe Testament ‘gemythologiseerd’ zijn. Ze vermoeden dat een controversiële joodse rabbijn genaamd Yeshua Ben Yosef aan het begin van de eerste eeuw een aantal volgelingen om zich heen verzamelde en het fundament legde voor het christendom.

De onderzoekers veronderstellen dat veel Bijbelverhalen over de maagdelijke geboorte, wonderen en wederopstanding zijn gebaseerd op mythische thema’s die populair waren in het Oude Nabije Oosten.

De afgelopen 200 jaar hebben veelal christelijke theologen en historici oude teksten geanalyseerd. Ze keken ook naar teksten die uit de Bijbel zijn gelaten. Honderden jaren lang werd het christendom alleen onderzocht door christelijke onderzoekers. Ook vandaag de dag hebben de meeste onderzoekers nog een religieuze achtergrond.

Het fenomeen Zeitgeist the Movie liet miljoenen mensen kennismaken met de mythische oorsprong van het christendom.

Richard Carrier laat zien hoe het christendom mogelijk is ontstaan zonder een wonder. Joseph Atwill stelt daarnaast dat Jezus is bedacht door de Romeinen. Steeds meer onderzoekers vragen zich na het bestuderen van oude teksten af of Jezus wel echt bestaan heeft. Er zijn vijf kernpunten die het debat keer op keer doen oplaaien.

Er is geen bewijs uit de eerste eeuw voor het bestaan van Yeshua Ben Yosef

Zoals auteur Bart Ehrman schrijft: “Wat hebben pagaanse auteurs uit die tijd over Jezus te zeggen? Niets. Zijn pagaanse tijdgenoten verwijzen nooit naar een zekere Jezus. Er zijn geen geboorteaktes, geen transcripten, geen overlijdensaktes, geen referenties, niets. In niet-christelijke en niet-joodse bronnen uit de eerste eeuw wordt nergens verwezen naar Jezus. We beschikken over een groot aantal documenten uit die tijd – teksten van dichters, filosofen, historici, wetenschappers en overheidsfunctionarissen. De naam van Jezus wordt in deze stukken nergens genoemd.”

De eerste schrijvers van het Nieuwe Testament zijn niet op de hoogte van de details van het leven van Jezus

Paulus lijkt bijvoorbeeld niet op de hoogte te zijn van de maagdelijke geboorte van Jezus. Geen wijzen, geen ster in het oosten, geen wonderen. Hij noemt de apostelen van Jezus nooit discipelen. Sterker nog, hij zegt nooit dat Jezus discipelen had of wonderen verrichte. Hij weigert biografische details te onthullen en de weinige cryptische hints die hij geeft zijn niet alleen vaag, maar spreken de evangeliën tegen. De leiders van de vroege christelijke beweging in Jeruzalem zoals Petrus en Jakobus zouden volgelingen van Jezus zijn, maar worden door Paulus herhaaldelijk aangevallen omdat ze geen ware christenen zouden zijn.

Het Nieuwe Testament beweert geen verslag uit de eerste hand te zijn

We weten dat de evangeliën van de apostelen Matteüs, Marcus, Johannes en Lucas pas in de tweede eeuw hun naam hebben gekregen, 100 jaar nadat het christendom van de grond zou zijn gekomen. In die tijd werd veel geschreven onder pseudoniemen.

De evangeliën, de enige verslagen over een historische Jezus, spreken elkaar tegen.

Het evangelie van Marcus zou het oudste verslag zijn over het ‘leven van Jezus’. Uit analyses blijkt dat Lucas en Matteüs het werk van Marcus later hebben aangepast. Maar ze spreken elkaar tegen omdat ze met verschillende doelen en voor een verschillend publiek zijn geschreven. Zo komen bijvoorbeeld de verhalen over Pasen niet met elkaar overeen.

Moderne onderzoekers die de echte Jezus zeggen te hebben gevonden, beschrijven totaal verschillende personen

De historische Jezus (als er al één is geweest) was mogelijk een Messiasbelijdende koning, een conservatieve rabbijn, een fanatieke revolutionair, een vredestichter, een progressieve farizeeër, een Galileïsche sjamaan, een Hellenistische wijsgeer, maar niet alles tegelijk. Academici moeten zich schamen, aldus John Dominic Crossan.

Jezus lijkt volgens David Fitzgerald een effect – niet de oorzaak – te zijn van het christendom. Paulus zocht samen met de rest van de eerste generatie christenen naar vertalingen van Hebreeuwse geschriften om een mysterieus geloof te creëren voor de Joden, en te concurreren met de aloude Egyptische, Perzische, Hellenistische en Romeinse tradities.

[Raw Story]
+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen
Kom shoppen in de NineForNews Webshop. T-shirts, tassen, caps, mokken, en nog veel meer!

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
 • Marcel schreef:

  Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Verhalen uit de bijbel zijn nog steeds inspirerend en lenen zich uitstekend om te interpreteren op het hier en nu.

  Tegen de tijd dat er bewijzen zijn die het al dan niet bestaan van Jezus of God bevestigen dan stoppen we met het “geloof” te noemen en noemen we het in het vervolg “wetenschap”.

  17 likes
  • Ph schreef:

   De nieuwe religie van de 20-21 ste eeuw heet al wetenschap….veel veronderstellingen, computer simulaties, wiskundige tover formules die allemaal gepropagandeerd worden als feiten, terwijl het helemaal geen feiten zijn.
   Vroeger verstopte de politiek zich achter de kerk, nu verstoppen ze zich achter wetenschap.

   Wat Jezus betreft, ben ik als christen er van overtuigd dat die man wel zal bestaan hebben, hij was een profeet, een dissident die zich afscheurde van het Judaïsme (in die tijden waren er geen Joden, het waren Israëlieten met als geloof-religie het Judaïsme)

   Het is idd pas vele jaren later na zijn overlijden, dat de ene of andere Romein op het idee kwam, om 1 geloof-religie te hanteren, in de plaats van die twaalf en een Goden wat keer op keer leidde naar onlusten.
   Er waren toen ook al veel verhalen over Jezus en zijn aanhang, dit geloof ging na verloop van tijd overheersen. (het is makkelijker om alles te linken naar 1 God, in de plaats naar meerdere Goden)
   Natuurlijk zijn er ook vele verhalen aangedikt, dat is iets wat hedendaags ook nog steeds gebeurd (denk maar aan de religie opwarming van de Aarde en nog zoveel meer)
   De Bijbel zelf is door maar liefst 200-300 verschillende mensen vertaald, herschreven en noem maar op, ook is heel veel verkeerd vertaald.

   Dus of Jezus nu heeft bestaan al dan niet, of deze man die wonderen heeft verricht al dan niet, dat doet er in the end ook niet aan toe.
   De boodschap was er een van liefde en vrede voor alle volkeren op deze Aarde, zonder onderscheid te maken tussen geloof-religie, kleur, status etc..

   12 likes
   • Squenzy schreef:

    Leg mij die is ff uit. JIj bent christen, maar het interesseert je eigenlijk niet of hij wel of niet bestaan heeft. Het gaat volgens jou om de boodschap? Dan heb je de hele essentie van het christelijk geloof niet begrepen.

    Jezus is de hoeksteen van het christelijk geloof en door Hem is tevens ook de verlossing (Hij stierf inmiddels aan het kruis voor onze zonden). Zonder Jezus is er geen “christ”elijk geloof. Heeft het geen waarde, niks. Ieder jaar rond kerst speelt de discussie weer op, terwijl er onomstotelijk veel bewijs is voor zijn bestaan. Zeker voor die tijd.

    5 likes
    • Ph schreef:

     Hangt er van af in welke context je het bekijkt, ieder geloof, of het nu christelijk is, islam, Boeddhisme etc…gaat er om dat je je naaste lief hebt, het woord van alle religies is liefde en vrede voor je naasten.
     Het is alleen jammer dat bepaalde groepen en of individu’s, zulke geschriften letterlijk gaan opnemen, zelfs letterlijk naar deze geschriften toe leeft.

     Daarom doet het in the end ook niet toe of Jezus nu al dan niet bestaan heeft, het doet er zelfs niet aan toe of dat zijn leer is of de leer van die 200-300 acteurs die zulke geschriften hebben geschreven/herschreven….al dan niet aangedikt.

     Als christen ga ik zelfs niet naar de kerk, niet naar de Communie, geen kruisen en of beelden in huis, want in de bijbel staat zelfs dat men geen beelden en dergelijke mogen verafgoden…iets wat de kerk wel massaal doet, maar dat komt ook omdat deze eigenlijk niets meer met de leer van Jezus te maken hebben, zij streven voornamelijk eigen belangen na.
     Dat doen die andere predikanten van andere geloven/religies ook, daarom gaat ook de eigenlijke essentie van zulke religies verloren….wederom, heb je naaste lief.

     1 likes
  • leendert schreef:

   Het zou een gi-gan-ti-sche stap vooruit zijn wanneer de gelovigen (welke religie dan ook) de controversiële en radicale switch zouden maken van geloven (aanname zonder feiten) naar de wetenschappelijke onderbouwing.

   Het is een welhaast paradoxale move maar wie weet…

   1 likes
   • tuinschep schreef:

    Dit is de wens van elke religieuze, mede ook de religie waarvoor jij buigt.

    1 likes
   • frans schreef:

    De zogenaamde wetenschap zal het nooit kunnen onderbouwen.
    Ze heeft daar de instrumenten niet voor.
    Het is de bedoeling geweest geen historische Christus neer te zetten.
    Die historisch niet of nauwelijks is na te trekken!
    De Christus is een Geestelijk wezen van hoogste orde.
    Het is wel gemakkelijk voor deze onderzoekers dat als ze niets vinden dan maar aan te nemen, ja weer aan te nemen, dat de Christus nooit bestaan heeft. Aannames berusten op leugens. Werkelijk onderzoek niet.

    1 likes
 • Loki schreef:

  Wat ik in de tekst mis en waar het eigenlijk om zou moeten draaien, waar nu eigenlijk de teksten van de Bijbel werkelijk vandaan komen. Ieder weldenkend mens die onderzoek pleegt weet inmiddels dat een groot deel van deze teksten afkomstig zijn van de Soemeriers. Teksten die dus velen malen ouder zijn dan het ontstaan van het christendom en de Bijbel. De schrijver van het Oude Testament zal gerust hier en daar naar eigen smaak al zaken hebben aangepast, maar het Nieuwe Testament is tientallen keren aangepast en herschreven. Hierdoor ontstaat eigenlijk een vertekend beeld van de werkelijke teksten, waardoor onderzoek niets anders wordt dan een vlag op een modderschuit omdat een groot deel van geen hout meer klopt. Vooral als je dan na gaat dat dit de afgelopen 200 jaar door theologen is onderzocht.

  Of Jezus bestaan heeft is de vraag? Maar als niet gelovige en mijn ervaringen zeggen denk ik van wel.
  Noah heeft namelijk ook echt bestaan, wat blijkt uit de Soemerische teksten, al heet hij daarin anders.

  8 likes
 • Wim Blok schreef:

  Ninefornews komt voor de zoveelste keer aan dat Jezus niet heeft bestaan. In de Koran wordt Jezus (Isa) daadwerkelijk genoemd als zijnde profeet. Weliswaar is dit boek plusminus 1300 geleden ontstaan. Waneer komen jullie dan met het verhaal dat ook de profeet Mohammed nooit heeft bestaan. Dat durven jullie vast niet. Maar het is tegenwoordig modern om het Joodse en het christelijk geloof te belasteren, precies zoals het grote Kwaad wil. Ontkennen van de waarheid.

  9 likes
  • leendert schreef:

   Wel opmerkelijk dat er relatief zoveel overtuigde christenen op een site als deze rondneuzen. Immers; een niet gering aantal artikelen zijn vanuit christelijk perspectief nogal controversieel om het maar een voorzichtig te brengen.

   Is het misschien dan tóch de drang naar de meer ontblotende ‘waarheid’? Het vergelijk van de echtgeno(o)t(e) die zijn of haar vervulling niet (meer) kan vinden in zijn of haar huidige relatie en daarom stiekem over de heg heen gluurt om te bezien wat er nog meer (of beter, interessanter) te verkrijgen is..

   1 likes
   • kim schreef:

    Nou ja zeg, dus als men gelovig of Christen what ever is dan hoort /mag men niet op sites als deze ”gluren” want dat is dan dubieus ,wat een onzin , misschien moeten ze dan maar met een bijbeltje op schoot de hele dag in een kerkgebouw rondhangen? .Dan is het natuurlijk ook weer niet goed want dan zijn ze weer wereldvreemd en niet geinteresseerd in andersdenkenden en/of nieuwe ontwikkelingen..
    Misschien willen ze volgen waar het met de wereld naartoe gaat ? Ik vind je reactie naar gelovigen nogal vijandig eerlijk gezegd. Wat kan het je schelen of anderen geloven so be it. Trouwens wie weet houden gelovigen er rekening mee dat er misvattingen in de uitleg kunnen zijn , maar het één sluit het ander niet uit namelijk dat er een scheppende kracht is de één noemt het God de ander De Bron de ander de Schepper , het is net als met zuurstof en wind die zie je ook niet en toch is het er.

    2 likes
    • leendert schreef:

     Hoi Kim,

     Dank voor je reactie. Vijandig? zeker niet mijn attitude. Wel kritisch, mogelijk confronterend maar da’s van een andere orde dan vijandig toch?

     Voor de goede orde; ik heb niet beweerd (en heb ook niet die intentie) dat gelovigen niet mogen of horen op een site als deze. Sterker nog; Wie ben ik om enig censuur op te leggen.? Gelukkig heeft een ieder van ons de vrijheid om zijn of haar mening en visie alhier en elders te poneren.

     0 likes
  • Squenzy schreef:

   Amen meneer Blok!

   1 likes
 • kim schreef:

  één van de dingen die we hebben zijn de dode zeerollen daarin wordt ”de zoon van God ” genoemd echter niet bij naam.

  Hieronder een gekopiërd stukje ,

  Over de relevantie van de teksten als bron voor het ontstaan van het Christendom bestaat veel discussie. Zo zijn er theorieën die de Dode Zeerollen de evolutionaire link tussen het Jodendom en het Christendom noemen. De rollen beschrijven namelijk joodse opvattingen en concepten die overeenkomen met christelijke, zoals een messias, een goddelijk oordeel en het einde van de wereld.

  Toch moeten de rollen volgens andere opvattingen niet gezien worden als bron van het Christendom. Hoewel de teksten gaan over het leven ten tijde van Jezus, wordt de zoon van God, of zijn volgelingen nergens bij name genoemd.

  ———————————

  1 likes
  • kim schreef:

   Echter al honderden jaren(plusminus 800 jaar of zoiets ?) voor zijn geboorte werd zijn komst voorspeld. Denk dat dat niet zomaar terzijde geschoven kan worden.

   Stuk uit een artikel ;
   Door de hele Bijbel heen zien we verwijzingen naar de komst van de Messias. Er is hoop en verlangen naar zijn komst. Over deze komende Messias zijn veel profetieën gedaan in het Oude Testament, hij zou een sleutelrol gaan vervullen in de geschiedenis van de mens. Jezus vervulde tientallen van deze profetieën tijdens zijn leven, dood en opstanding.

   Hieronder staan een aantal profetieën die door jezus komst in onze wereld zijn vervuld. Door het vervullen van deze profetieën staat vast dat Jezus de Messias is. De profetieën vertellen ons ook meer over de identiteit van Jezus en de reden van zijn komst naar de wereld.

   Door de hele Bijbel heen zien we verwijzingen naar de komst van de Messias. Er is hoop en verlangen naar zijn komst. Over deze komende Messias zijn veel profetieën gedaan in het Oude Testament, hij zou een sleutelrol gaan vervullen in de geschiedenis van de mens. Jezus vervulde tientallen van deze profetieën tijdens zijn leven, dood en opstanding.

   Hieronder staan een aantal profetieën die door jezus komst in onze wereld zijn vervuld. Door het vervullen van deze profetieën staat vast dat Jezus de Messias is. De profetieën vertellen ons ook meer over de identiteit van Jezus en de reden van zijn komst naar de wereld.

   Onderwerp Profetie Vervulling van de profetie
   1. Zaad van de vrouw Genesis 3:15 Galaten 4:4
   2. Afstammeling van Abraham Genesis 12:3 Matteüs 1:1
   3. Afstammeling van Isaak Genesis 17:19 Lucas 3:34
   4. Afstammeling van Jacob Numeri 24:17 Matteüs 1:2
   5. Afstammeling van Juda Genesis 49:10 Lucas 3:33
   6. Afstammeling van Isaï Genesis 11:10 Romeinen 15:12
   7. Afstammeling van David Jeremia 23:5-6 Matteüs 1:1
   8. Gezalfd en eeuwig Psalm 45:6-7; Psalm 102:25-27 Hebreeën 1:8-12
   9. Geboren in Bethlehem Micha 5:1 Lucas 2:4-5, 7
   10. Tijd van zijn geboorte Daniël 9:24-27 Lucas 2:1-2
   11. Geboren uit een maagd Jesaja 7:14 Lucas 1:26-27, 30-31
   12. Aanbeden door herders Psalm 72:9 Lucas 2:8-15
   13. Uitroeiing van kinderen Jeremia 31:15 Matteüs 2:16-18
   14. Vlucht naar Egypte Hosea 11:1 Matteüs 2:14-15
   15. De weg bereid Jesaja 40:3-5 Lucas 3:3-6
   16. Voorafgegaan door een voorbode Maleachi 3:1 Lucas 7:24, 27
   17. Voorafgegaan door Elia Maleachi 4:5-6 Matteüs 11:13
   18. Bekend gemaakt als Zoon van God Psalm 2:7 Lucas 1:32; Matteüs 3:17
   19. Bediening in Galilea Jesaja 9:1-2 Matteüs 4:13-16
   20. De tempel wordt een rovershol in plaats van een bedehuis Jesaja 56:7; Jeremia 7:11 Matteüs 21:13
   21. Een profeet (als Mozes) Deuteronomium 18:15 Handelingen 3:20, 22
   22. Blinden, doven en lammen worden genezen Jesaja 29:18; Jesaja 35:5-6 Lucas 7:22; Matteüs 11:3-5
   23. De Messias is zachtmoedig en zachtaardig Jesaja 42:2-3; Jesaja 53:7 Matteüs 12:18-20; Matteüs 11:29
   24. Bediening onder de heidenen (niet-joden) Jesaja 42:1; Jesaja 49:1 Matteüs 12:18-21; Lucas 2:32
   25. De gebroken harten zullen verbonden worden Jesaja 61:1-2 Lucas 4:18-19
   26. Hij zal voorbede voor de mensen doen Jesaja 53:12; Jesaja 59:16 Romeinen 8:34; Hebreeën 7:25
   27. Afgewezen (verworpen) door zijn eigen volk, de joden Jesaja 52:3; Jesaja 8:14; Jesaja 28:16; Psalm 118:22 Johannes 1:11; Lucas 23:18; Handelingen 4:11; 1 Petrus 2:6-8
   28. Priester naar de ordening van Melchisedek Psalm 110:4 Hebreeën 5:5-6
   29. Triomfantelijke intocht Zacharia 9:9 Marcus 11:7, 9, 11
   30. De Messias zal niet geloofd worden Jesaja 53:1 Johannes 12:37-38
   31. Schapen van de Herder verstrooid Zacharia 13:7 Matteüs 26:31
   32. Verraden door een vriend Psalm 41:9; Psalm 55:12-13; Zacharia 13:6 Lucas 22:47-48; Matteüs 26:49-50
   33. Verraden voor 30 zilverstukken Zacharia 11:12 Matteüs 26:14-15
   34. Het geld voor het verraden (30 zilverstukken) gebruikt om het potterbakkersveld te kopen Zacharia 11:13 Matteüs 27:6-7
   35. Stil tijdens beschuldigingen Jesaja 53:7 Marcus 15:4-5
   36. Bespuugd en geslagen Jesaja 50:6 Matteüs 26:67; Matteüs 27:30
   37. Gegeseld Jesaja 53:5 Matteüs 27:26
   38. Gehaat zonder reden Psalm 35:19 Johannes 15:24-25
   39. Plaatsvervangend offer Jesaja 53:5 Romeinen 5:6, 8
   40. Doorboord door handen en voeten Zacharia 12:10; Psalm 22:16 Johannes 20:25-27
   41. Bespot Psalm 22:7-8 Lucas 23:35
   42. Azijn gegeven voor zijn dorst Psalm 69:21 Johannes 19:28-29
   43. Gebed voor wie hem vervolgen Psalm 109:4; Jesaja 53:12 Lucas 23:34
   44. Soldaten dobbelen om zijn kleding Psalm 22:17-18 Matteüs 27:35-36
   45. Verlaten door God Psalm 22:1 Matteüs 27:46
   46. Zijn Geest toevertrouwd aan God Psalm 31:5 Lucas 23:46
   47. Geen beenderen gebroken Psalm 34:20 Johannes 19:32, 33, 36
   48. Zijn zijde doorstoken Zacharia 12:10 Johannes 19:34
   49. Duisternis over het land Amos 8:9 Matteüs 27:45
   50. Begraven bij de rijken Jesaja 53:9 Matteüs 27:57-60
   51. De opstanding uit de dood Psalm 16:10; Psalm 30:4; Psalm 49:16; Psalm 118:17 Marcus 16:6-7
   52. Stuurt de Heilige Geest Jesaja 44:3; Joel 2:28 Johannes 20:22; Handelingen 2:16-17
   53. Richt een nieuw verbond op Jesaja 55:3-4; Jeremia 31:31 Matteüs 26:28; Lucas 22:20; Hebreeën 8:6-10
   54. Zijn Hemelvaart naar de rechterhand van God Psalm 110:1 Marcus 16:19; 1 Korintiërs 15:4; Efeziërs 4:8
   55. De heidenen (niet-joden) zullen de Messias zoeken Jesaja 9:2; Jesaja 11:10; Jesaja 65:1 Romeinen 11:25; Matteüs 4:16

   6 likes
   • leendert schreef:

    @ Kim: Jezus! Wat een bewijsdrift..;-) Blijft natuurlijk staan dat het makkelijk praten is door nu, op dit moment, het heden van vandaag te stellen dat het een onaantastbare waarheid is vanwege de voorspellingen die gedaan zijn. Immers, achteraf, de voorspelling doen en optekenen zodat jij (en vele anderen) nu beweren dat het destijds al voorspeld is..

    In de accountancy gebeurt zoiets ook; achteraf de boekhouding aanpassen zodat het alsnog ‘sluitend’ wordt. Antidateren heet dat.

    Als alle religieuze voorspellingen werkelijkheid waren geworden dan was de aarde inmiddels al heel wat keren vergaan, Jezus op de wolken al vele malen teruggekeerd om te oordelen, etc.

    Aangezien niemand van onze huidige civilisatie er ‘live’ bij aanwezig is geweest blijft het een grote aanname, ondanks de indrukwekkende lijst met tekstverwijzingen.

    0 likes
    • kim schreef:

     Ik heb deze stukken niet als bewijsdrift gepost ik hoef niks te bewijzen, het is misschien interessante info voor geinteresseerden, zeg maar wat meer achtergrond info,er is veel interessants /leerzaams over te vinden namelijk, maar natuurlijk als het erom gaat weten we/men in feite niks tot weinig zeker behalve wanneer men uit eigen ervaring bepaalde dingen meemaakt of meemaakte waardoor het bestaan van Jezus een werkelijkheid is/wordt.

     2 likes
  • Eeelke schreef:

   De Dodezeerollen zijn vóór Christus geschreven. Logisch dat daar de naam Jesus niet in voorkomt’. Deze zijn vooral waardevol omdat ze bewijzen dat er in de loop van de eeuwen niet gesleuteld is aan te tekst.

   1 likes
   • kim schreef:

    Dode Zee-rollen

    Fragmenten van de Dode Zee-rollen in het Archeologisch Museum in Amman

    Qumran
    De Dode Zee-rollen omvatten een collectie handschriften van meer dan 900 documenten, inclusief ruim 200 handschriften van de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach (of het Oude Testament). Ze werden ontdekt tussen 1947 en 1956 in elf grotten in de buurt van de nederzetting van Qumran, een plaats aan de noordwestkust van de Dode Zee, ongeveer 12 kilometer ten zuiden van Jericho.

    De handschriften zijn geschreven in de Hebreeuwse, Aramese en Griekse taal. Ze dateren uit de periode ca. 250 vóór Christus tot ca. 50 na Christus. Waarschijnlijk zijn ze rond 68 na Chr. verstopt in de grotten.

    Deze handschriften zijn erg belangrijk, omdat ze een van de weinige geschreven bronnen zijn betreffende de joodse cultuur van ruim 2000 jaar geleden. Ze werpen een nieuw licht op de politieke en religieuze context van die dagen. Ze zijn van groot belang voor het onderzoek naar de tekstoverlevering van het Oude Testament. Ook bieden zij een beeld van het tot dan toe vrijwel onbekende intertestamentaire tijdvak.

    Het blijkt dat de beschikbare handschriften uit de 10e en 11e eeuw (de Masoretentekst) voor het merendeel vrij nauwkeurig aansluiten bij de Bijbelse handschriften die in Qumran zijn gevonden. Uit de rollen blijkt dat er buiten de Masoretische andere teksttradities bestonden zoals de Samaritaanse en de Griekse. Voor deze laatste dient verwezen naar de de Septuaginta.

    0 likes
    • kim schreef:

     Voor wat betreft het overschrijven van teksten en de nauwkeurigheid zoals gebruikelijk in die dagen ;

     Tot voor kort was de tekst van de oudste handschriften waarin ons het Oude Testament is overgeleverd, afkomstig uit de negende en tiende eeuw ná Christus.
     De zogenoemde masoretische tekst. De gevonden Jesajarol dateert uit de tweede eeuw vóór Christus.We beschikken nu dus over een handschrift dat 1000 jaar ouder is. Maar de verschillen zijn minimaal.
     De rollen met de profetieën van Jesaja zijn voor ons het belangrijkste. De gevonden Jesajarol dateert uit de tweede eeuw vóór Christus.
     Die bevat een handschrift ( een overgeschreven tekst) van Jesaja die ongeveer 1000 jaar ouder is dan de zogenoemde Masoretische handschriften die wij tot nu toe bezaten en op grond waarvan het Oude Testament is vertaald.
     De oudste tekst waarin tot nu toe het Oude Testament aan ons is overgeleverd wordt de masoretische tekst genoemd. Die naam draagt hij naar de Masoreten die zich met de bijbeltekst hebben bezig gehouden.
     Met een nauwkeurigheid en correctheid waarvan we ons geen voorstelling kunnen vormen hebben zij de overgeleverde tekst verzorgd.
     De gangbare handschriften of teksten dateren uit de negende en tiende eeuw na Christus. Dat zijn dus al zeer oude handschriften. De gevonden Jesajarol dateert uit de tweede eeuw vóór Christus.
     Uiteraard beschikken wij niet over het origineel van de Jesajarol die nog enkele eeuwen ouder is, maar het is toch wel een grote verrassing, dat wij nu beschikken over een handschrift dat ongeveer 1000 jaar ouder is.
     Ook de gevonden rol is afgeschreven, gekopieerd zouden we vandaag zeggen.
     Dat is met zo’n grote nauwkeurigheid gedaan dat de verschillen minimaal zijn. Ze zijn eigenlijk te verwaarlozen.
     We kunnen dus de conclusie trekken dat er in de loop van die duizend jaar helemaal niet met de tekst geknoeid is en dat we in de overgeleverde tekst van de Dode-Zeerollen een betrouwbaar handschrift bezitten, dat niet afwijkt van het origineel.

     1 likes
     • kim schreef:

      De Essenen vroegen de mensen in afzondering te leven. Jezus laat zien dat het gaat om een bepaalde mentaliteit, die van de liefde
      De Essenen dachten onder invloed van het Griekse denken dat het kwaad schuil ging in materiële zaken. Vandaar hun afkeer van vlees, wijn en seksualiteit. Jezus leerde dat het kwaad in het menselijk hart schuilt
      In deze grotten zijn de rollen gevonden
      De Essenen spraken wel vaak over bekering, maar niet over verzoeningHet Essenisme kwam niet verder dan een soort religieus moralisme. Het Evangelie is echter geen nieuwe moraal, maar een kracht, een heilsboodschap voor ieder die in Christus gelooft.
      De Essenen propageerden de heilige oorlog, maar Jezus zei: Hebt uw vijanden lief”
      Zichzelf besneden
      Als Jezus in Matth. 19 :12 het heeft over mannen die zich zelf besneden hebben terwille van het koninkrijk der hemelen, zal Hij hiermee de Essenen op het oog gehad kunnen hebben.
      Het kan zijn dat Johannes de Doper op de kostschool geweest is bij deze woestijnbroeders

      1 likes
 • Bewust schreef:

  Stel nou eens dat Jezus nooit zou hebben bestaan , waar komt hij dan vandaan?
  Jezus is een Lichtwezen van buiten de Aarde en kan zich in verschillende gedaanten manifesteren .
  Er is al heel veel geprobeerd zijn naam te verguizen en zijn bestaan te ontkennen, maar daar trap ik mooi niet in .Zelfs niet als het op Niburu staat .( valt me vies van jullie tegen ! )
  Hebben jullie nix anders te doen dan treden in de voetsporen van het Duister ?
  Want alleen het Duister heeft baat bij deze baarlijk nonsens !
  Ga naar het Licht en laat je niet misleiden , zeker niet met Kerst voor de deur !

  8 likes
  • leendert schreef:

   Met zo’n aanname ((omtrent een lichtwezen)ik sluit niets uit) zou ik zeggen dat het een hoogbewuste entiteit om het even is of deze nu wel of niet ‘verguist’ wordt. Ik bedoel, enig persoonlijk kwetsuur lijkt mij niet (meer) van toepassing op een ho(o)g(er) ontwikkelde entiteit. Het lijkt er eerder op dat jij je persoonlijke kwetsuur nog niet te boven bent (‘trap ik niet in’, valt me vies van jullie tegen, etc).

   Overigens wil ik je er bewust van maken ( je hebt een ambitieuze naam gekozen alhier) dat je de boodschapper veroordeeld met betrekking tot de geplaatst artikel hierboven. Voor de goede orde: De plaatser is niet de auteur van het stukje..

   3 likes
 • bert s schreef:

  Er zijn mensen die het bestaan van de concentratie kampen in de tweede wereldoorlog ontkennen, er zijn turken die de Armeense genocide ontkennen, er zijn mensen die alles geloven wat de mainstreammedia hun verteld. Er zijn mensen die zweren dat de aarde plat is, dat Mark Rutte gisteravond de waarheid vertelde en dat de Twin Towers “toevallig” recht naar beneden vielen. Ik bedoel maar.

  Een leeg glas krijg je gevuld door de interactie van een intelligentie(de mens) en het glas. Het universum
  is gevuld door een intelligentie.

  5 likes
  • leendert schreef:

   Letterlijk genomen Bert; Er zijn mensen die waarheid ontlenen aan inkt op papier (meer is het feitelijk niet, de rest is (individuele en massale)invulling, interpretatie en veronderstelling. Niemand van onze generatie (de mensheid van nu) heeft Jezus, God, Boeddha of welke autoriteit op verheven niveau ooit gezien, ontmoet of gesproken. Om met jouw woorden te eindigen: Ik bedoel maar…

   Een ‘leeg’ glas is overigens niet leeg 😉

   1 likes
   • bert s schreef:

    Ik begrijp even niet Leendert waar jij de “waarheid” vandaan haalt dat geen mens
    god of een andere autoriteit heeft gesproken in onze tijd. Dit is zeer duidelijk een
    veronderstelling die je maakt voortvloeiend uit jouw interpretatie van de waarheid.

    1 likes
    • leendert schreef:

     Bert, dank voor het reageren. Ik had het niet alleen over gesproken hebben maar had het over ‘gezien, ontmoet en gesproken’. Multidisciplinaire bewijsdrang zeg maar 😉

     Uiteraard ben ik op de hoogte van de vermeende conversatie die een aantal gelovigen beweren te hebben (gehad) met God.

     Zonder enige persoonlijke afkeur; Er zijn legio ( 😉 ) mensen die oprecht beweren een conversatie te hebben met een (imaginaire) entiteit.. Verschoon mij het vergelijk, maar daar zitten de psychiatrische instellingen vol mee.. Wat nog niet aantoont dát deze ingebeelde personen ook daadwerkelijk (hebben) bestaan.

     Ik wil daarmee niet stellen dat iedere gelovige een ’emotioneel flexibel’ persoon is. Wel is het een gegeven dat de psyche van de doorsnee mens ontvankelijk is voor allerhande suggesties, helemaal wanneer dit in macroverband gebeurt (eenheidsgedrag, zovelen geloven erin dan zal er op z’n minst wel wát van waar zijn). Wanneer dat ook nog eens wordt versterkt door de lange periode waarin deze aannames (religie) persisteren dan geeft dat de schijn van juistheid, geborgenheid, etc).

     Typerend voorbeeld daarvan is dat ‘Westbound’ (iemand die ook reageert in deze topic) stelt dat, ik citeer:

     ”Een eenvoudige reden waarom Jezus wél bestaan hebt ( hij bedoeld waarschijnlijk ‘heeft’): als het allemaal bedrog was, was het christendom allang ten grave gedragen.”

     Het kan niet niet waar zijn dus is het zo..

     Vanuit een breder (historisch) perspectief is het hypocriet om een (religieuze, welke dan ook) aanname als waarheid te poneren naar mijn bescheiden mening (die ik overigens met regelmaat bijschaaf wanneer er een meer verklarende filosofie/theorie zich aandient). Ik heb tot op de dag van vandaag echter beschamend weinig (ten opzichte van de massale aanhang van religies) concreet onderbouwend, logisch beredeneerde (laat ik de definitie bewijs nog maar even achterwege laten) theosofische theorie voorgeschoteld gekregen welke mij (en vele anderen, de secularisatie is in volle gang) een overtuigend inzicht gaven in de juistheid der religie.

     Ben ik een overtuigd non-believer? Zeker niet. sterker nog, ik ontken nagenoeg maar weinig omdat ik eenvoudigweg niet kan beoordelen of iets (in dit geval religieuze overtuiging) wel of niet ‘waar’ is. Wel kan ik stellen ( en dat doe ik dan ook graag) of ik iets aannemelijk acht vanuit ons (de huidige mensheid en generatie anno nu) gemeenschappelijk perspectief voor de hand liggend is of niet. Samengevat; ik heb de wijsheid niet in pacht.

     Omgekeerd evenredig is het kortzichtig om (nagenoeg iedere, de meer verlichte, nuancerende varianten uitgezonderd) aannames te poneren als onomstotelijke waarheid. Het verleden en heden heeft ons (de mensheid) laten zien hoe gevaarlijk dat kan zijn. De spreekwoordelijke wijsheid met (betrekking tot religie) in pacht beweren te hebben (afgezet tegen het fragmentarisch kleine deeltje kennis wat wij menen te doorgronden is eigenlijk een brevet van kortzichtigheid om te claimen dat dát nu op juistheid berust.
     Tegenwoordig wordt er hartelijk gelachen (en waarom ook niet, het was slechts een ontwikkelingsfase) om ‘de aarde is plat’ filosofie. Toch lijkt dat toch sterke overeenkomsten te vertonen met de kortzichtigheid in religeuze kringen heden ten dage…

     1 likes
     • bert s schreef:

      Bedankt voor je reactie.
      Het doet mij goed om te zien dat er mensen zijn die tenminste
      de moeite willen nemen om zelf na te denken over bepaalde
      aspecten van het leven en daardoor een echte eigen mening
      hebben gecreëerd en niet een groeps-acceptabele-mening.

      0 likes
 • Star Wars schreef:

  Het toont vaak de Jedi (Jezus)(Luke Skywalker) als een representatie van het goede, in strijd met de Sith (Seth)(Darth Vader), hun kwade tegenhanger.
  Natuurlijk hebben Jezus (Horus), Maria (Isis) en de Onbekende Osiris (niet Jozef) bestaan. Die Onbekende zag er ‘volgens de verhalen’ ongeveer uit als Captain Jean-Luc Picard. Als die Listige Intelligente Onbekende boos wordt, gaat zelfs Seth lopen.
  Jezus (Horus), Isis (Maria) en Osiris zijn alledrie Goden met een (???) X-wing Starfighter. Lees Erich von Däniken.

  2 likes
  • Corné de V schreef:

   Hmmm helemaal niet slecht gevonden..

   1 likes
   • frans schreef:

    Het is dan wel een totale veruiterlijking van een Geestelijk bestaan van de Christus.
    Wat is dat toch met altijd maar fysieke bewijzen te willen??
    Zelfs de afkomst van de mens is geestelijk. Kunnen ze ook niet de fysieke bron ervan in rechte lijn vinden.
    Wat is het Leven in alles?
    Wat bepaalt toch dat dode fysieke dingen, (de stof), leven hebben.
    Het Leven zelf. De Christus.! Het Licht, de Waarheid en het Leven.
    Niet buiten jou maar binnen in jou moet je het zoeken. Het Leven, De Christus.
    Wetenschappelijk onderzoek zal altijd aan de oppervlakte blijven zoeken.

    2 likes
  • Squenzy schreef:

   @StarWars

   Ik zou eens de occulte symboliek achter starwars eens onderzoeken. Dit soort vergelijken, maken mij heel zenuwachtig..

   2 likes
 • Eeelke schreef:

  Ik heb negen broers en zussen en, als ik ze hoor, hebben ze allen andere ouders gehad dan ik maar dit wil niet zeggen dat mijn ouders niet bestaan hebben. Als iemand van de leerlingen van Jesus niet christelijk is dan moet dat Paulus zijn. Deze heeft Jesus nooit gekend of gesproken en heeft zijn kennis van een monnik Ananias uit Damascus. Waar deze Ananias opeens vandaan kwam kan geen mens mij verklaren maar Gods wegen zijn wonderbaarlijk.
  Ook buiten christelijk zijn er wel bewijzen dat Jesus bestaan heeft. Zo is er een schrijven dat 2 apostelen naar de Keizer zijn gebracht om te laten zien dat ze eelt op hun handen hadden. en dat Pilatus om Zijn dood is overgeplaatst.
  De maagdelijke geboorte en zo geloof ik ook niet want dan is Jesus niet meer een nakomeling van David. Dit is iets van Hieronimus die een vrouwenhater was en in ong. 360 de Bijbel moest samenstellen.
  Onthoud wel dat de leer van Jesus de enige manier is om de wereld te verbeteren. Goed zijn voor elkaar.

  3 likes
  • leendert schreef:

   …Het alleenrecht voor een verheven visie met betrekking tot een harmonieuze civilisatie ligt echt niet alleen bij ‘de leer van jezus’. Boeddha deed ook serieuze pogingen om er maar eens een te noemen en slaagde daar overigens (nog) beter in is mijn persoonlijke opvatting. En er waren (en zijn!) er meer, veel meer.

   Kom uit die tunnel, en zie hoe weids je visie zou kunnen zijn, er gaat een wereld voor je open 😉

   2 likes
 • Pieter schreef:

  Dit is trouwens een heeel interesant verhaal. Zou dit niet voor alle
  religies gelden? De grootste vraag blijft staan natuurlijk.Of juist niet…

  Ja dat klopt, het oude testament b.v.b. is afgeleid van eerdere religies,zelfs alle religies spreken o.a.over een zondevloed (in hun overleveringen) Opvallend is dat historisch is vast gelegd dat de “apostel Paulus”, nieuwe testament) een Infiltrant in romeinse dienst was en moest indoctrineren.
  b.t.w. De hele bijbel is niet geschreven door z.g.n. apostelen zelf, maar door historicie decenia’s later- En dus van “jezus” zelf geen letter! Wel bedenkelijk als je een wereldomvattende boodschap hebt voor alle generaties van je goddelijke pa.
  Daarmee o.a. vervalt de theoretische basis van alle opvolgende religies en verklaart hun extremistische regelgeving, hun feitelijke resultaat was in slechts één zaak glorieus, alles overheersende dogmatische hiearchie op zeer grote schaal.

  Daarom ben je, als je niet “gelooft”, een afvallige en wordt je uitgesloten, geloof het of niet.?

  Doe zelfonderzoek en trek je eigen conclusie

  Salaam

  5 likes
 • 365Y schreef:

  Dat jezus , die de Christus ( de gezalfde Koning ) genoemd word, wel heeft bestaan staat voor vele gelovigen vast, en daar is niets mis mee . Daarom, wat is de reden om die vraag zo hoog op te werpen doordrijven in je eigen gelijk .. de documentaire zeitgeist is al vele malen evenzo op heel sterke gronden weer ontkracht . Jaren geleden heb ik een documentaire hierover bekeken , maar weet niet meer precies welke , maar deze link : https://www.youtube.com/results?search_query=zeitgeist+the+movie+debunked , vind je waardevol tegengif.

  De Bijbel is niet een Boek van de aarde, maar uit de Hemel door mensen opgeschreven . En wat uit de Hemel is gekomen, is waarheid, niet dat wat er uit de genadeloze , zijnde de regels van de fitste, weerbaarste organismes, zijnde haar natuur , zijnde aarde als verlichtte waarheid , voor ons als onderwijs gevormd word. De aarde heeft ons geen boodschap gegeven, maar een behoefte om lief gevonden te worden . Dat liefhebben gaat nooit zonder de Hemel lessen . Wat van de hemel s, is van God, wat bij de aarde hoort, heeft God aan de mensen gegeven. Meer waarheid bestaat er niet .

  Tot slot, de weg van het ontkennen uit de hand van zgn onderzoekers met als doel om jezelf te rechtvaardigen riekt naar de hang in een verwarrend leven . Als mensen zelf de bijbel niet willen lezen zodat ze de boodschap van liefde laten werken, is hun oordeel over of het precies zo gegaan is of niet, geen serieus debat waard. Begrijp dat de reden om te begrijpen dat we de Aarde samen kunnen beheren, niet is gekomen uit de eigenschappen van de Aarde zoals ze is, maar uit de behoefte van de geestelijke mens . En met Jezus gehoorzaam aan de Liefde,, werden mensen onderwezen door de Hemel want de aarde heeft de (ontbrekende) en voor vele onbewusten, ontdekte waarheid nodig , en dit is van/ door de oude waarheid van het geloof, of , zoals het er nu uitziet, de hoogste Waarheid , welke geschapen is door Hem , die nu leeft en gekomen is !

  – Deze woorden snel even ontkennen is ontkennen van dat, wat mensen uniek maakt -. Karakters die ons blij maken en niet als platte apen zonder gevoel voor relativisme , onze relatie tot het grote Geheel .

  4 likes
 • Lichtwezen schreef:

  Keer op keer op keer wordt getracht de Christus als een sprookje weg te zetten. De waarheid is (zie lees en begrijp en voel… http://www.rulof.org) dat men de Christus 2000 jaar geleden vermoord heeft net zoals een ieder die nu iets goeds voor de mensheid wil doen net zo hard ten val brengt (Voorbeelden heden ten dage ten over) Laat je niet door alle heden ten daagse propaganda aan het twijfelen brengen over de Christus, onze Broeder die ons de Goddelijke weg van het menselijk ras duidelijk heeft willen maken. Een weg die Hij net zo goed is gegaan en die iedereen moet maken. Iets meer dan drie jaar heeft Hij maar kunnen spreken, toen werd Zijn bedreiging te groot voor de heersende elite. En hoe zit het heden ten dage? We leven nu in de Eeuw van Christus, deze is na de tweede wereld oorlog begonnen! De eeuw van kleur bekennen. Wat in het kort inhoudt dat men een keuze dient te maken tot welke groep men behoort…

  4 likes
 • Westbound schreef:

  Eén eenvoudige reden waarom Jezus wèl bestaan hebt: als het allemaal bedrog was, was het christendom allang ten grave gedragen.

  3 likes
 • Sjaak schreef:

  De evangeliën spreken gezien vanuit het Hebreeuws elkaar niet tegen. Wel kun je iets vinden van zo wi aks katoen of wit als sneeuw. Maar het gaat om de draad in het verhaal. Vele redenen om in ieder geval te geloven in hem.

  2 likes
 • Eeelke schreef:

  Nog iets,
  Een mens bestaat uit een lichaam, een ziel (leven. Daarom zijn dieren ook zielen) en Adam kreeg nog iets bijzonders: iets Goddelijks, een Geest. Jesus kreeg zijn lichaam en leven via Josef en Maria en de Geest Gods kwam over/in Hem of bij de geboorte (waar ik voorstander van ben) of tijdens Zijn doop in de Jordaan

  2 likes
 • redice schreef:

  misschien heeft hij bestaan maar dan was het een doorsnee mens zoals u en ik, meer niet.
  Heel dat gedoe met goden en bijbels,korans, thora’s en wat nog allemaal is 1 grote bullshit !
  het dient om de mensheid te verdelen en om oorlogen in stand te houden..
  Waar was “god” dan voor de eerste mensen die op deze aarde rondliepen? of hadden zij geen schepper zoals het verhaal beweert???
  Het bijbelverhaal doet me meer denken aan een situatie als in de film Prometheus, en wij zijn gewoon een genetisch experiment van een intelligenter alien ras, wat ook de vele prehistorische megalithische bouwwerken zou verklaren…

  2 likes
 • Pieter schreef:

  Ja ja , sterker nog, hij is onder ons. zie link;

  http://islamnu.nl/index.php/bibliotheek/boeken/148-waar-stierf-jezus

  vrede

  2 likes
 • Ad schreef:

  Er bestaat geen god, denk ik. Materie heeft altijd bestaan. Er is geen begin en geen eind.
  Moeilijk te begrijpen voor de mensheid op dit moment

  1 likes
 • Robert schreef:

  De naam Jezus schijnt niet voor te komen in oude geschriften, misschien dat de beste man een andere naam had in die tijd en dat ze daarom niks kunnen vinden?

  0 likes
 • Squenzy schreef:

  Dit zijn toch ff vijf droevige argumenten man man man. Als ik argumenten op dit niveau in mijn scriptie verwerk, wordt ik keihard uitgelachen tijdens mijn zitting. Ik begrijp die diep gewortelde haat richting Jezus nooit. Maar hieruit blijkt maar weer dat alles weer ontkent “moet” worden…

  1 likes
 • helder schreef:

  Christus heeft geen enkele moeite of probleem met de wereld of met wie dan ook ! Geen enkel probleem !

  1 likes
 • welniet schreef:

  Hoe dan ook, Jezus had een meer vreedzame en liefdevollere boodschap dan andere religieuze “profeten”. Sterker nog, persoonlijk denk ik dat hij nooit een boodschapper van degene die zichzelf “God” noemt uit het eerste testament. Deze is immers vol woede, jaloezie, wraak, vernietiging, oorlog, ziektes, plagen, dwang en bloed vergieten. Eigenlijk een regelrechte psychopaat die nergens aansluiting heeft bij het zachtaardige karakter van Jezus…. Ik vraag me af in wat voor Dynastie we belanden na dit leven als er nog iets is hierna. Wellicht dat een “absoluut niets” een meer gerustellender gedachte is dan je voor eeuwig tussen labiele “goden” te moeten bevinden..

  1 likes
  • Adam schreef:

   Jezus noemde zich zelf niet God, dat is de verdraaiing die zee er aan gegeven hebben. Jezus noemde zich de mensen zoon, de zoon des mensen. Jezus verteld ook in zijn brieven, dat wat os verwezelijkt heeft wat Jezus God noemde in ieder mens is en in alles wat leeft.

   0 likes
 • tuinschep schreef:

  Jezus is een allegorie, een allegorie van de zon.

  Het Christendom is een parodie/allegorie op de zonreligie.

  De leer en mentale instelling welke men echter kan opdoen uit deze fictieve persoon Jezus is daarentegen onbetaalbaar.

  0 likes
 • groninger Asen schreef:

  Jezus was een Germaanse koning, Baldur, die leefde van 1150 – 1183 in onze jaarteling. In die periode kwamen ook de kruistochten op gang. Het was een oorlog tussen het innovatieve noorden en de zuidelijke landen die meer rijkdom wilden. Zie ook Fomenko’s History: fiction or science? 7 delen in het engels.

  0 likes
 • Berenbotje schreef:

  Er zijn boeken geschreven waarin staat dat Jezus het grootste deel van z´n leven in India heeft doorgebracht en er gestudeerd heeft (o.a. Yoga, Meditatie en de Vedas) en na z´n kruisiging weer is teruggekeerd naar India waar Hij op 96 jarige leeftijd is overleden.

  0 likes
 • Corné de V schreef:

  Het gaat er niet eens om of Jezus wel of niet heeft bestaan.
  Het gaat erom dat hij de eerste mens was op aarde die controle had over zijn eigen realiteit.

  Jezus geloofd in de vader, de vader is Jezus zeggen sommige. Maar hebben mensen wel eens er bij stil gestaan wat er gebeurt als een hele kerk of een groepering het zelfde gelooft met het hart wat gebeurt er dan ?

  Juist wonderen, zoals de slapende mens ze noemt. Nu nog in deze eeuw gaan we lopen bakelijen over dat Jezus wel of niet heeft bestaan?!?! Bizar.

  Gaat het daarom ? Nee het gaat erom dat Jezus de eerste mens was die zijn volledige hersen capaciteit gebruikt.

  Zonder enige twijfel, dat heeft hij ook honderden keren in verschillende stukken van de Bijbel verteld.

  Ik noem de vissers die twijfelde dat ze vis zouden vangen.
  Ik noem de storm die ging liggen nadat Jezus zei heb geloof en vertrouwen.

  Probleem van mensen van nu zijn dat ze kikken op labels plakken.

  Heeft Jezus bestaan? Maakt dat wat uit ?

  Nee, het gaat om de boodschap die ons wordt gedeelt maar nu nog is de mens te blind en te doof.

  Waarom spreekt u in parabelen? Omdat de mens wel ogen heeft maar niet ziet, wel oren heeft maar niet hoort. Daarom spreek ik in verzen.

  Telkens als ik dit soort artikelen tegen kom en ik de bollebozen zie die reageren met professor achtige toon denk ik.

  wt blieb waarom weigeren mensen wakker te worden en te blijven.

  De mens maakt de mens kapot…. door ego en geld.

  dat zijn de feiten, en dat is de toekomst van de mens.

  3de wereld oorlog.. yes die komt..

  en de 4de etc etc

  omdat de mens meer bezig met ze stoffelijkheid… in plaats van geestelijk.

  hoe belangrijk is het of Jezus wel of niet op aarde heeft gelopen.
  Of Jezus wel op niet gekruisigd is…… niet belangrijk.

  enige wat belangrijk is dat iedereen wakker wordt en begrijpt dat je jezelf kapot maakt door alleen stoffelijk jezelf te voeden in plaats van geestelijk.

  Maar ja aan de andere kant, na mijn dood in dit leven zie en hoor ik die mensen nooit meer:)

  en dat is een heel fijn gevoel 🙂

  0 likes
 • Adam schreef:

  Wie kent de brieven van Jezus zelf. die kunt U lezen via de site http://www.christuswijs.nl daar verteld Jezus over zich zelf wie Hij was, en wat en wie nu eigenlijk God werkelijk is, waarom wij bestaan, de big bang, de werkelijke reden van zijn dood aan het kruis, zijn vermeende opstanding uit de dood, ( niet in een fysiek lichaam) zijn jeugd jaren, zijn verblijf in de woestijn en wat Hij daar werkelijk zag.

  0 likes
 • joop schreef:

  DE BIJBEL WIL DAT DE MENSEN OP HET RECHTE PAD BLIJVEN . DOOR IN JESUS TE GELOVEN ZO KOM JE IN HEMEL EN WIE SLECHT DOET KOMT IN DE HELL ZO .

  0 likes
 • Pe Ter schreef:

  Net iets gelezen dat Jezus cannabis gebruikte. Moet je er wel in Jezus geloven? Of is het Je Zus? De oerknaltheorie met evolutie visje> dino > aap > mens is al bewezen. Zeer onlangs 2016 werd de door Einstein veronderstelde relativiteitstheorie met harde bewijzen, lees metingen bewezen. Dus geloof niet alles wat ze (religie) ons willen doen laten geloven. Uitleg relativiteitstheorie:
  http://wibnet.nl/natuurkunde/theorieen/relativiteitstheorie/albert-einstein-en-de-relativiteitstheorie-voor-beginners
  ——————

  Zoiets van wie was er eerder, de kip of het ei? Eva uit de rib van Adam? Adam de ouder(s)? van het mensdom? Sorry, maar ik geloof dit dus niet. Wel in de geneeskrachtige eigenschappen van cannabis btw. Er zijn voldoende bewijzen te vinden, maar deze geloof ik dus niet. Jezus zou zijn geboren uit een onbevlekte ontvangenis uit moeder Maria. Geboren in een voederbak voor dieren, wat men later maar kribbe noemde. Wie weet is hij dan wel geboren in een lokale coffeeshop of waren de getuigen dusdanig onder invloed dat dit verhaal de wereld in is geholpen. Sorry, maar vrijheid van meningsuiting en denken mag ook hier 😉

  0 likes
 • x

  Check Also

  jezus

  Jezus was een islamitische martelaar en een Palestijn, zegt deze leider

  Tijdens de kerst claimden diverse Palestijnse leiders ...

  Als je het hoofd van zo'n extreem angstig meisje voedt met waanideeën, dan pleeg je kindermisbruik. Waarom Greta Thunberg geen messias is

  Als je het hoofd van zo’n extreem angstig meisje voedt met waanideeën, dan pleeg je kindermisbruik. Waarom Greta Thunberg geen messias is

  Op 10 oktober 1990 zorgde de emotionele ...

  >