Homepagina » Natuur en Milieu » Debat over klimaatverandering op BBC: “Hoe meer CO2, hoe beter”
Debat over klimaatverandering op BBC: "Hoe meer CO2 hoe beter"

Debat over klimaatverandering op BBC: “Hoe meer CO2, hoe beter”

Piers Corbyn, de oudere broer van de leider van de Britse Labourpartij Jeremy Corbyn, nam zondag deel aan een debat op de BBC over klimaatverandering.

In het debat tijdens het programma The Big Questions botste de meteoroloog en klimaatscepticus geregeld met milieudeskundigen. Tijdens het debat zei Corbyn dat slechts zeven procent van de wetenschappers van mening is dat de mens een grote invloed heeft op klimaatverandering. Hij zei ook dat er geen bewijs is dat koolstofdioxide de drijvende kracht is achter global warming.

‘Goed voor de planten’

Corbyn beschuldigde de BBC er bovendien van ‘steeds propaganda te verspreiden’. Hij zei dat oliebedrijven zich alleen achter de klimaatveranderingstheorie scharen om hogere olieprijzen te rechtvaardigen.

“De wereldtemperatuur bepaalt het CO2-gehalte,” zei hij. “Als je iets wilt doen aan klimaatverandering moet je maatregelen nemen tegen extreme gebeurtenissen. CO2 is niet de drijvende kracht. Het is goed voor de planten. Hoe meer CO2, hoe beter.”

Alle kanten

Veel van de aanwezigen reageerden kritisch, maar volgens de aanhangers van de meteoroloog heeft hij het bij het rechte eind. Een woordvoerder van de BBC zei: “Het programma The Big Questions behandelt verschillende onderwerpen. Piers Corbyn was te gast om zijn kijk op klimaatverandering te geven. We hebben ervoor gezorgd dat alle kanten van het debat zijn gehoord.”

Corbyn gebruikt zijn website WeatherAction om aan te tonen waarom de theorieën over global warming in zijn ogen niet kloppen.

[BBC]


Vind je deze info waardevol? Deel het dan met mensen die je kent op Twitter
NineForNews.nl in je Facebook-nieuwsfeed?

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.

17 reacties

 1. Dat zijn geen sterke argumenten van Piers Corbyn.
  – ‘Tijdens het debat zei Corbyn dat slechts zeven procent van de wetenschappers van mening is dat de mens een grote invloed heeft op klimaatverandering.’ Dat is een spel met woorden van Corbyn, hij suggereert dat 93% van de wetenschappers meent dat de mens geen grote invloed heeft, maar dat is niet zo. Verreweg de meeste wetenschappers zijn geen klimaatdeskundigen, maar economen, geschiedkundigen, botanici, theologen enzovoorts. Zij hebben vanuit hun vakgebied niets te melden over klimaatverandering en doen dat ook meestal niet. Bijna alle klimaatdeskundigen zijn overtuigd dat de mens invloed heeft op klimaatverandering, zo’n 90% in een onderzoek uit 2012. Dit percentage is nog hoger als je inzoomt op wetenschappers met de meest relevante expertise. 97% van alle gepubliceerde en door collega’s nagelezen wetenschappelijke papers concluderen dat de huidige opwarming van de aarde door de mens wordt veroorzaakt. Bronnen: http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2014/enqu%C3%AAte-bevestigt-wetenschappelijke-consensus-over-door-de-mens-veroorzaakte-opwarming?utm_source=DMdelivery&utm_medium=email&utm_content=lees%20meer&utm_campaign=PBL-nieuwsbrief%2012%20augustus%2020. https://klimaatverandering.wordpress.com/category/consensus/
  – ‘CO2 is niet de drijvende kracht. Het is goed voor de planten. Hoe meer CO2, hoe beter.” Een non-argument. Dat CO2 goed is voor planten zegt niets over de invloed van CO2 op het klimaat.

  8 likes
 2. Tja….

  Er zijn “branches” daar wordt CO2 juist -toegevoegd- aan de lucht om ervoor te zorgen
  dat er meer kilo’s “bloementjes” van af komen 😉

  En de massa slikt de propaganda dat het slecht voor de plantjes is….

  Whahaha, wat een volk!

  6 likes
 3. Planten hebben co 2 nodig en wij zuurstof we houden elkaar in evenwicht, zoals alles in de natuur in evenwicht is.
  Een symbiotic relationship heet dat en dat kun je ook zien bij bv bepaalde vissen die de parasieten eten van hun gast en in ruil daarvoor geeft hij hem bescherming tegen andere vissen.
  De natuur reguleert zichzelf wel en naar naar verhouding is die co 2 die wij uitstoten een peuleschil voor moeder natuur..

  3 likes
  • Het ligt net even wat anders, de natuur is altijd op weg naar een evenwicht. Het evenwicht van vandaag is een ander dan van 100 of 1000 of een miljoen jaar terug, en ook anders dan over 10 of 100 jaar. Met de huidige klimaatverandering kan dat wel betekenen dat we binnen enkele generaties problemen hebben met de gestegen zeespiegel, verschoven klimaatzones enzovoorts. Bovendien neemt het gegeven dat planten CO2 nodig hebben niet weg dat de mens CO2 vrijmaakt, wat (mede) tot die klimaatverandering leidt.

   12 likes
 4. ” Veel van de aanwezigen reageerden kritisch, maar volgens de aanhangers van de meteoroloog heeft hij het bij het rechte eind”

  Hahaha, “volgens de aanhangers van de meteoroloog heeft hij het bij het rechte eind”
  Een onverwachte uitkomst 🙂

  Ook al zou fossiele brandstof geen invloed hebben, het is toch altijd beter om de aarde de aarde te laten. En gebruik te maken van alles om ons heen (nulpunt energie) en zon en wind en getijde en waterstof.
  Hier kan niets tegen zijn want dat is gebruik van volledig natuurlijke hulpbronnen zonder de aarde te (mis-)gebruiken.

  13 likes
 5. Ter verduidelijking:
  Er zijn veel gevaarlijker broeikasgassen dan co2 en ook veel ruimer vertegenwoordigd:
  Metaangas met 25%(veeteelt en plantenafsterving) en het meest voorkomende broeikasgas met 65% is……….waterdamp! Dus de meeste winst wordt gehaald uit het stopzetten van de veeteelt !! Er zijn periodes geweest in ons verleden dat er zeer weinig mensen waren en toch een zeer hoog co2 gehalte!! De grootste veranderingen komen door onze zon en als je verder zoekt blijkt, dat ook alle andere planeten in ons zonnestelsel aan grote veranderingen onderhevig zijn!! Zou daar soms ook de mens aan de gang zijn ??

  1 likes
  • Waterdamp is inderdaad voor 65 – 70 % verantwoordelijk voor het natuurlijk broeikaseffect. Daarna komt CO2 dat voor 20 – 25 % zorgt. De resterende ca 5 % komt voor rekening van andere broeikasgassen, waaronder methaan. Methaan is weliswaar een krachtiger broeikasgas (21x zo sterk) maar er is veel minder van: 1,7 ppm CH4 vgl met 400 ppm CO2. [je had ook lachgas (N2O) kunnen noemen dat 310x zo sterk is als CO2, maar daarvan is er slechts 0,3 ppm]
   Dat er periodes zijn geweest met veel meer CO2 in de atmosfeer toen er nog geen mensen waren weet iedereen die een beetje over paleoklimaat heeft gelezen; en het verandert niets aan het gegeven dat op dit moment de mens bezig is de CO2-concentratie te verhogen.
   De grootste veranderingen komen NIET door de zon. De zon is wel de belangrijkste bepaler van ons klimaat met een forcing van ca 1364 W/m2. Maar de variaties zijn vrij klein. De grootste veranderingen komen door de ligging van de continenten in combinatie met een aantal aardbaanparameters, de zogenaamde Milankovich-cycli, die voor de reeks ijstijden de afgelopen pakweg miljoen jaar hebben gezorgd. Dan komen de invloeden van de biosfeer, zoals de productie van zuurstof en dus ozon, en de opname van CO2 uit de atmosfeer toen de landplanten ontstonden. Daarnaast zijn er incidentele klimaatveranderingen geweest als gevolg van grootschalig vulkanisme, meteorietinslagen en bijv. de PETM gebeurtenis, waar door nog onbekende oorzaak de temperatuur in een paar duizend jaar een paar graden steeg terwijl de concentraties CO2 en CH4 stegen.
   Dat alle planeten ook in temperatuur stijgen is gewoon niet waar. Dat fabeltje is in de wereld gekomen doordat iemand uit twee (!) temperatuurmetingen — één in 1975 en één in 1997 — op twee verschillende plaatsen op Mars de conclusie trok dat de temperatuur op Mars gestegen was. Ondertussen weten we dat dat niet zo is. De temperatuur op Pluto bleek op basis van spectroscopische metingen wel te stijgen (en is ondertussen weer aan het dalen) en dat is begrijpelijk want Pluto heeft kort geleden zijn dichtste nadering tot de zon gehad in zijn nogal sterk elliptische baan.
   Alle andere planeten vertonen geen stijging; sommigen menen dat uit veranderingen in het uiterlijk van de atmosfeer van Venus en Jupiter een temperatuurstijging zou zijn af te leiden, maar dat is nergens op gebaseerd; Uranus vertoonde de afgelopen decennia zelfs een beetje afkoeling.
   De suggestie van dit verhaal is natuurlijk dat de zon actiever aan het worden is, maar daar hebben we die omweg langs de planeten niet voor nodig om dat te verifiëren: de zon wordt op grote schaal rechtstreeks geobserveerd en de activiteit wordt gemeten — en daaruit blijkt zonneklaar dat de zon sinds van 1900 tot 1960 in activiteit steeg (ca 1 W/m2 erbij, dus niet zo indrukwekkend) en sindsdien weer lichtjes daalde.

   11 likes
 6. Een non-discussie …
  Er bestaat al geruime tijd consensus onder wetenschappers over de klimaatproblematiek.
  En al zou die er niet zijn: in geval van twijfel niet doen want de schade is te groot!
  Mensen leefde milioenen jaren in vrede met de aarde.
  Waarom zouden wij dat niet kunnen?
  Intuitief voelt iedereen aan dat je je nest niet moet bevuilen.
  Probeer zo onschadelijk mogelijk te leven, zoals een spin of een salamander …

  11 likes
 7. Zo kijk ik er ook tegen aan.
  Als Ademhalingstherapeut kan ik zeggen, dat veel mensen een tekort hebben aan CO2 in hun lichaam. Het zorgt ervoor, dat zuurstof afgeleverd wordt op de plekken waar het nodig is, het zorgt voor ontspanning van het gladde spierweefsel rondom de holle delen(aders, luchtwegen, maag, darmen) Is er te weinig CO2, dan zorgt het lichaam, dat deze delen samentrekken om meer CO2 vast te houden. Dit leidt tot spanning en ziekten. Ten slotte zorgt een tekort aan CO2 er in het lichaam voor dat de samenstelling van het bloed veranderd en de afgifte van hormonen hiermee beïnvloedt. Dit alles is wetenschappelijk onderzocht door professor Buteyko. Zij bevindingen waren destijds(in de jaren 50) zo beangstigend voor de medische sector, dat ze het nodig vonden om zijn laboratorium plat te branden. Alleen de ademhaling aanpassen om beter te worden zou een te eenvoudige oplossing zijn. En er valt niets mee te verdienen.

  8 likes
 8. Henk001,

  De landbouw hogeschool in Wageningen heeft toch een grote tuin, met planten en bloemen om de lengte van het groeiseizoen te meten?
  Wat ik er over gelezen heb, is dat de laatste zeker tiental jaren de gemiddelde temperatuur op deze breedtegraad wel warmer is geworden. Volgens mij worden deze parameters alleen door het KNMI gebruikt in de statistiek, voor de microklimaat verandering. Dus mijn conclusie is dat het in Nederland zeker warmer wordt.

  0 likes
 9. Henk 001

  De mens is op dit moment bezig Co2 concentratie te verhogen, ‘t is mij duidelijk.

  8 likes
 10. Het schijnt dat het bladerdak in oerwouden juist is toegenomen door de toename van Co2. Ook ten zuiden van de Sahara vind er vergroening plaats, evenals in de Gobi woestijn. (China)
  Ook in spuitbussen te koop om over je geliefde illegale plantjes te spuiten voor een grotere opbrengst.
  Illegale plantjes die overigens een veel slechtere behandeling krijgen dan hun illegale menselijke variant mochten ze in verkeerde handen vallen.

  4 likes
 11. Corbyn heeft wel gelijk – maar komt met de verkeerde argumenten. (zeker niet toevallig!)
  Iedereen die hier induikt komt snel tot de conclusie dat dit veld – in navolging van ‘tabacco science’, kankeronderzoek, kernenergie, gentechvoedsel, economische wetenschap – het zoveelste terrein van grondig gecorrumpeerde subsidiejunks is.

  Vakidioten, die elkaar graag gelijk blijven geven. De hele wereld over worden gevlogen, en over elkaar heenbuitelen om de contract research binnnen te slepen.
  De Klimaat-bangmakerij werd al afgesproken in Doha, de WTO-ronde.
  Rio – gaven de roofkapitalisen het startschot voor de dekmantel van duurzaaamheid voor patenteren van alles wat leeft op de planeet, monopoliseren van de natuur en het milieu, etc.

  COP21, de VN koos n.b. de grootste vervuilers van de planeet als sponsor. O.a. Shell, en Monsanto. Het verdrag is geshreven door lobbyisten. Het is dan ook inhumaan, en anti-democratisch.
  Soros’ – Global Tax – wordt ermee doorgevoerd.
  Gates-Monsanto’s blauwdruk voor geo-engeneering (o.a. opwarmen! van het klimaat) wordt ermee gesponsord en ook nog gelegaliseerd!

  ‘Aluhoedje’? ‘Complotdenker’? Met zulke dooddoeners kunt u niet meer aankomen.
  Zeer degelijke onderbouwing te over – teveel om hier te dumpen.
  Enkele hints dan:

  CFR Pushes End to Sovereignty at UN’s Doha Climate Summit – Promotes Global Warming/Climate Change Hoax as Hammer Tuesday, 04 December 2012 http://chemtrailsplanet.net/2012/12/07/council-on-foreign-relations-runs-us-policy-and-pushes-end-to-sovereignty/
  **agenda 21 and global carbon tax.
  Thus since then the administration signed an executive order to take over all climate change legislation.
  the Monsanto/Climate Corporation merger group http://www.geoengineeringwatch.org/2014/11/

  At a news conference last week in Brussels, Christiana Figueres, executive secretary of U.N.’s Framework Convention on Climate Change, admitted that the goal of environmental activists is not to save the world from ecological calamity but to destroy capitalism.
  https://www.intellihub.com/bottom-line-from-the-paris-global-warming-summit/

  0 likes

Laat een bericht achter

Let op! Als je een reactie achterlaat ga je automatisch akkoord met onze spelregels. Klik hier om onze spelregels te zien.

Je e-mail adres wordt niet getoond.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

x

Check Also

Mainstream media en politici bibberen voor gele hesjes, en dan krijg je dit

Mainstream media en politici bibberen voor gele hesjes, en dan krijg je dit

De wekelijkse manifestaties van de gele hesjes ...

CO2-gevaar is pure volksverlakkerij. Vier grootste nepnieuwsleveranciers ontmaskerd tijdens ontluisterende aflevering van Jinek

CO2-gevaar is pure volksverlakkerij. Vier grootste nepnieuwsleveranciers ontmaskerd tijdens ontluisterende aflevering van Jinek

De Nederlandse kranten zijn in handen van ...

Ervaar de diepste
ontspanning ooit
 • Voel je snel 100% beter met de heerlijkste, diepste ontspanning ooit
 • Geniet snel van een fijne, intens diepe rust en krijg meer energie
Je meldt je hiermee aan op de 100% gratis en vrijblijvende Trancewerk nieuwsbrief. Je kunt je altijd weer afmelden.
Trancewerk stuurt gegarandeerd nooit spam en je gegevens blijven beschermd.
50%
Dankjewel voor je aanmelding.

Er is een e-mail verstuurd met een bevestigingslink.

Deze e-mail is afkomstig van Trancewerk.nl. Zij stellen de sessie 'Diepe Ontspanning' gratis ter beschikking.

Ga naar je mailbox en open de e-mail.

Klik op de bevestigingslink en je ontvangt binnen enkele minuten instructies...

Heel veel plezier!


P.S.: Dit geschenk kost normaal € 49,99.
Je krijgt dit gratis, omdat je je aanmeldt op de Trancewerk nieuwsbrief. Dit is 100% vrijblijvend, kost niets en je kunt je altijd weer afmelden.
Leer wat de échte oorzaak is van je overgewicht en los dit op
Bijna klaar...
Ontdek waarom een dieet NOOIT blijvend werkt en wat wél werkt
Krijg onbetaalbare tips en trucs die tot een permanent slank lijf leiden
Je meldt je hiermee aan op de 100% gratis en vrijblijvende Trancewerk HypnoSlank e-cursus. Je kunt je altijd weer afmelden.
Trancewerk stuurt gegarandeerd nooit spam en je gegevens blijven beschermd.
50%
Dankjewel voor je aanmelding.

Er is een e-mail verstuurd met een bevestigingslink.

Deze e-mail is afkomstig van
Trancewerk.nl. Zij stellen de e-cursus 'HypnoSlank' gratis ter beschikking.

Ga naar je mailbox, open de e-mail
en klik op de bevestigingslink en je
ontvangt binnen enkele minuten
les 1...

Heel veel plezier!


P.S.: Met deze gratis e-cursus loop je
het 'gevaar' dat je binnenkort je
garderobe kunt vervangen met
kleinere maten!
PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vd3d3LnBheXByby5ubC9wcm9kdWN0ZW4vaW50ZXJuZXRfc3VjY2VzX2dpZHNubF8tX2ludGVybmV0X21hc3RlcmNsYXNzLzMzMDY2LzMxMjUxL2l3Yy9odHRwczovL3d3dy5pbnRlcm5ldHN1Y2Nlc2dpZHMubmwvaXdjX3JlZGlyZWN0IiBuYW1lPSJteWlGcmFtZSIgc2Nyb2xsaW5nPSJubyIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIG1hcmdpbmhlaWdodD0iMHB4IiBtYXJnaW53aWR0aD0iMHB4IiBoZWlnaHQ9IjEwMCUiIHdpZHRoPSIxMDAlIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+