Homepagina » Buitenland » Het onvertelde verhaal over de concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog
concentratiekampen

Het onvertelde verhaal over de concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog

De genocide op de Joden wordt gezien als de best gedocumenteerde gebeurtenis uit de menselijke geschiedenis.

Er zijn tienduizenden boeken en krantenartikelen geschreven over de massamoord op Europese Joden.

De misdaden die Duitsland pleegde tegen de Joden zijn zo kwaadaardig, dat de genocide een naam heeft gekregen: de Holocaust.

Toch zijn er ook wetenschappers die vraagtekens zetten bij bepaalde aspecten van het Holocaust-verhaal.

Schrijver John Wear heeft het werk van deze onderzoekers verzameld en opgenomen in zijn boek ‘Germany’s War’.

Dat is gepubliceerd op de website van de Amerikaanse oud-onderminister en econoom Paul Craig Roberts.

Wetenschappelijk onderzoek naar de gaskamers

Wear noemt het opmerkelijk dat er tijdens de Auschwitzprocessen in Frankfurt in de jaren zestig en het Majdanekproces in Düsseldorf eind jaren zeventig nooit autopsieverslagen zijn getoond.

In vrijwel alle gevallen werden mensen veroordeeld op basis van ooggetuigenverslagen.

Pas in 1988 werd er een wetenschappelijk onderzoek ingesteld naar de gaskamers die waren gebruikt in Duitse concentratiekampen.

In 1988 vervolgde de Canadese overheid Ernst Zündel wegens het verspreiden van valse berichten over de Holocaust.

Tijdens het proces schakelde Zündel de hulp in van de Amerikaanse gaskamerspecialist Fred Leuchter.

Hij werd belast met het onderzoek naar de gaskamers in Auschwitz, Birkenau en Majdanek.

Leuchter was in de Verenigde Staten een vooraanstaand expert op het gebied van executieapparatuur, waaronder elektrocutiesystemen, dodelijke injecties, galgen en gaskamers.

Na het onderzoek van de gaskamers concludeerde hij:

Ze zijn nooit gebruikt als gaskamer. Ze zijn nooit afgesloten. Er waren geen voorzieningen getroffen om te voorkomen dat het gas zou condenseren op de muren, de vloer en op het plafond. Er waren geen voorzieningen getroffen om het gas te laten ontsnappen uit de gebouwen. Er waren geen voorzieningen getroffen om het gas de ruimte binnen te brengen en over de ruimte te verdelen. Er was geen explosieveilige verlichting en er waren geen voorzieningen getroffen om te voorkomen dat het gas de crematoria zou binnendringen, terwijl het gas zeer explosief is. Er waren geen voorzieningen getroffen om het personeel te beschermen tegen blootstelling aan het gas. In Auschwitz was de afvoerput in de vermeende gaskamer rechtstreeks verbonden met het riool van het concentratiekamp. In Majdanek kon het gas via een wandelpad rond de vermeende gaskamers naar buiten lekken, wat zou hebben geresulteerd in de dood van het kamppersoneel. Er waren geen schoorstenen. Waterstofcyanide is een extreem gevaarlijk en dodelijk gas, terwijl nergens voorzieningen waren getroffen om er veilig mee om te gaan. Deze kamers kunnen simpelweg niet hebben gefungeerd als gaskamer.

Pruisisch blauw

Leuchter deed ook onderzoek naar de chemische eigenschappen van Zyklon B.

Als Zyklon B wordt blootgesteld aan een luchttemperatuur die hoger is dan 25,7 graden, komt er waterstofcyanide vrij.

Dit gas hecht zich aan oppervlaktes, waar het reageert met materialen die ijzer bevatten.

Hierbij ontstaat hexacyanoferraat dat ook wel Pruisisch blauw wordt genoemd.

Aangezien bouwmaterialen normaliter een bepaalde hoeveelheid roest bevatten – normaal gesproken zo’n vier procent – zou je bij herhaalde blootstelling aan waterstofcyanide Pruisisch blauw op de muren van de gaskamers moeten zien.

Leuchter verzamelde monsters in de kampen die vervolgens werden geanalyseerd door een onafhankelijk laboratorium in de VS.

In de monsters die in de vermeende gaskamers waren verzameld, vond het laboratorium geen sporen van Pruisisch blauw.

De monsters die Leuchter had verzameld in de ontluizingsruimte van Birkenau, bleken wel hoge concentraties Pruisisch blauw te bevatten.

Hij stelde voorts vast dat de ontluizingsruimtes in tegenstelling tot de gaskamers wel luchtdicht waren.

“Na uitgebreid onderzoek van de vermeende executieruimtes in Polen, is de enige conclusie die een rationeel mens kan trekken dat het absurd is om te zeggen dat deze ruimtes ooit werden gebruikt als gaskamer,” concludeerde Leuchter.

Scheikundige Germar Rudolf borduurde voort op het werk van Leuchter. Hij publiceerde in 1992 het ‘Rudolf Report’.

Rudolf observeerde dat de ontluizingsruimtes van Auschwitz, Birkenau en Majdanek één ding gemeen hadden: de muren zaten vol met Pruisisch blauw. Op de muren van de gaskamers van Auschwitz en Birkenau werd vrijwel geen Pruisisch blauw gevonden.

De scheikundige kwam tot de conclusie dat in de vermeende gaskamers van Auschwitz en Birkenau geen massa’s mensen vergast konden zijn.

Lüftl

In maart 1992 kwam de prominente Oostenrijkse ingenieur Walter Lüftl in het nieuws toen hij een rapport naar buiten bracht waarin hij stelde dat verhalen over de vernietiging van Joden in de gaskamers van Auschwitz en Mauthausen ‘om technische redenen onmogelijk zijn omdat ze de natuurwetten tarten’.

Na blootstelling aan Zyklon B bestaat het gas nog steeds voor ongeveer 92 procent uit waterstofcyanide en blijft er dus waterstofcyanide vrijkomen, merkte Lüftl op.

Je moet dus heel lang ventileren, wil je geen massale sterfte buiten de gaskamers veroorzaken, zei hij.

Lüftl schreef ook in zijn rapport dat massamoord met dieseluitlaatgassen onmogelijk is.

Hij concludeerde dat verhalen over gaskamers met dieselmotoren zoals in Treblinka moeten worden gezien als desinformatie.

“De natuurwetten gelden voor zowel nazi’s als anti-fascisten,” stelde de ingenieur. “Niemand kan worden gedood door dieseluitlaatgassen op de manier zoals omschreven in de literatuur.”

Lüftl kreeg bijval van de Amerikaanse ingenieur Friedrich Paul Berg, die zei dat een dieselgaskamer geen effectieve manier is om massamoord te plegen.

Berg concludeerde op basis van zijn eigen onderzoek dat bewijs voor vergassingen in de Duitse concentratiekampen onbevredigend is.

Ook andere wetenschappers hebben beweerd dat er geen gaskamers in de Duitse concentratiekampen aanwezig waren.

Wijlen William B. Lindsey, een scheikundige die 33 jaar voor DuPont werkte, getuigde in 1985 in de zaak-Zündel dat massavergassingen in de kampen ‘technisch onmogelijk waren’.

Dr. Lindsey onderzocht de gaskamers van Auschwitz, Birkenau en Majdanek en zei: “Ik ben tot de conclusie gekomen dat niemand moedwillig op deze manier met Zyklon B is gedood. Dat is absoluut onmogelijk.”

De luchtfoto’s

In 1979 gaf de Amerikaanse overheid een hele reeks luchtfoto’s vrij van Auschwitz en Birkenau die in 1944 waren gemaakt, toen ze dus volledig operationeel waren.

De foto’s zijn zo scherp dat je zelfs voertuigen en mensen kunt onderscheiden.

Op de foto’s zijn echter nergens stapels lichamen, rokende schoorstenen van crematoria of lange rijen bij de gaskamers te zien.

Carlo Mattogno schrijft in zijn boek ‘Auschwitz: The End of a Legend’ over luchtfoto’s die de geallieerden op 31 mei 1944 van Birkenau hebben gemaakt:

Er zouden iedere dag gemiddeld 7800 mensen zijn vergast, maar op de foto’s is geen enkel bewijs te vinden voor deze massamoord: geen sporen van rook, geen sporen van massagraven, geen sporen van crematoria en geen sporen van activiteit of voertuigen rond Crematoria II, III en V of Bunker 2.

In 1989 werden in het Amerikaanse nationaal archief Duitse luchtfoto’s gevonden die in 1944 waren gemaakt van vernietigingskamp Treblinka.

De foto’s laten zien dat Treblinka een extreem klein kamp was, veel te klein voor de honderdduizenden lichamen die er naar verluidt begraven liggen.

De luchtfoto’s tonen verder dat de weilanden waar Poolse boeren hun gewassen verbouwden, grensden aan het kamp.

Geoloog John C. Ball heeft luchtfoto’s geanalyseerd die zijn gemaakt van Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Belzec, Sobibór, Majdanek en Babi Jar.

Hij concludeerde: “Tot op de dag van vandaag is er geen fotobewijs voor de massamoord op de Joden op welke locatie dan ook in het deel van Europa dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bezet door de Duitsers.”

Forensisch onderzoek

Een Australisch team onder leiding van ingenieur Richard Krege heeft forensisch onderzoek gedaan in het kamp Treblinka.

Het team, dat onder meer gebruikmaakte van een geavanceerde grondradar, kon geen bewijs vinden voor massagraven. De bodem zou ongerept en nooit omgewoeld zijn.

In oktober 1999 onderzocht het team nauwkeurig het hele kamp, met name de plekken waar de massagraven zich zouden bevinden.

Het team vond ook geen individuele graven, botresten of as.

Krege concludeerde op basis van zijn onderzoek dat Treblinka nooit een vernietigingskamp is geweest.

Het overlijdensregister

In 1989 gaven de Sovjets gegevens vrij over Auschwitzgevangenen die in januari 1945 in handen van het Rode Leger waren gevallen.

Iedere overlijdensakte was nauwkeurig ingevuld en bevatte allerlei gegevens, waaronder de volledige naam, het beroep, de geboorteplaats, naam van de ouders en de doodsoorzaak.

In het overlijdensregister stonden circa 69.000 namen van Auschwitzgevangenen, waaronder 30.000 Joden.

De meeste mensen waren gestorven als gevolg van ziektes. Sommigen waren geëxecuteerd.

De Enigma-code

De Britten kraakten de Enigma-code die de Duitsers gebruikten om in het geheim met elkaar te communiceren.

In 1942 en 1943 onderschepte het Britse inlichtingenapparaat gecodeerde berichten uit Auschwitz, Buchenwald, Dachau en zeven andere kampen.

Iedere dag gaven de Duitsers het dodental door.

In de berichten uit Auschwitz wordt ‘ziekte’ genoemd als belangrijkste doodsoorzaak. Ook werd doorgegeven dat sommige mensen waren doodgeschoten of opgehangen.

Van vier naar 1,1 miljoen

Officieel wordt aangenomen dat er in totaal zes miljoen Joden zijn omgebracht door de nazi’s.

Stephen F. Pinter, die als advocaat werkzaam was voor het Amerikaanse ministerie van Oorlog, zei hierover in 1959:

Ik heb zes jaar in Duitsland en Oostenrijk doorgebracht en kan zeggen dat er inderdaad een aantal Joden zijn vermoord, maar het kunnen er zeker geen miljoen zijn geweest. Ik heb duizenden Joden geïnterviewd die gevangen hebben gezeten in Duitse en Oostenrijkse concentratiekampen en weet dus waarover ik spreek.

In het Joodse magazine Aufbau viel op 30 juni 1965 te lezen dat ‘3.375.000 gevangenen, waarvan de overgrote meerderheid Joods, de Duitse kampen hadden overleefd en gerepatrieerd waren’.

Daarnaast werd in eerste instantie bevestigd dat er vier miljoen Joden waren omgekomen in Auschwitz-Birkenau.

Holocaust-expert Yehuda Bauer en dr. Franciszek Piper besloten in 1989 om het dodental van Auschwitz-Birkenau te verlagen naar 1,1 miljoen.

Toch staat het getal van zes miljoen nog wel overeind.

Sovjetkampen

Walter Sanning heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de demografie van de Joodse bevolking in de 20e eeuw.

Op basis van volkstellingen, jaarboeken en overheidsinformatie concludeert hij dat er in 1941 15.967.000 Joden in leven waren.

Na de oorlog waren dat er nog 14.730.000, stelde Sanning vast.

Dat zou betekenen dat er tijdens de oorlog 1,25 miljoen Joden zijn omgekomen. Sanning toont in zijn boek ‘The Dissolution of Eastern European Jewry’ aan dat de meeste Joden zijn gestorven toen ze door de Sovjets naar werk- en concentratiekampen in Siberië zijn gestuurd.

De Joodse historicus Gerald Reitlinger schreef hierover: “In het zuiden van Siberië was het sterftecijfer onder Joden heel hoog.”

Sanning stelde dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog meer Joden zijn gestorven in Sojetkampen dan in Duitse concentratiekampen.

Tot besluit

Historici zijn het erover eens dat Duitsland de Joden heeft vervolgd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ze werden naar concentratiekampen gestuurd en velen zijn daar gestorven. Dat is uiterst tragisch, besluit Wear.

Sommige Joodse onderzoekers beginnen zich nu te verzetten tegen het beeld dat gecreëerd is over massavergassingen.

Zo schreef dr. Norman Finkelstein, wiens ouders in Duitse concentratiekampen hebben gezeten:

De meeste literatuur over Hitlers Endlösung is waardeloos. Het onderzoeksveld rond de Holocaust staat bol van de nonsens en fraude. Gezien de nonsens die de Holocaust-industrie iedere dag publiceert, is het vreemd dat er niet meer sceptici zijn.

[Paul Craig Roberts]
0 0 stemmen
Beoordeel dit artikel
+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest
23 Reacties
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
johan den haag
johan den haag
1 jaar geleden

Wat is nog wel waar?

Henk
Henk
1 jaar geleden

Ik denk dat de familie Bronfmann wat centjes terug moet storten.

Willem
Willem
1 jaar geleden

Hoe we vroeger op school werden belazerd, hoe we altijd worden belazerd, hoe goedgelovig waren we vroeger, op school in 1960 (ja zo oud ben ik al) werd je (dus pas 15 jaar na de oorlog) al deze gruwelverhalen over gaskamers verteld door juffen en meesters die de oorlog allemaal hadden meegemaakt. Weliswaar minder heftig in Nederland allemaal maar toch, ook zij waren van de gaskamers en 6 miljoen vermoorde Joodse mensen overtuigd, was de indoctrinatie toen ook al zo heftig?

Marie
Marie
Reactie op  Willem
1 jaar geleden

Ik begrijp deze discussie niet zo goed. Volgens mij doet het er uiteindelijk niet zoveel toe hoeveel Joden er nu precies vermoord zijn en op exact welke wijze. Dat er veel Joden vermoord zijn, daar gaat het om en dat de Holocaust dus wel degelijk heeft plaatsgevonden. Wat niet wegneemt dat er ook genocide is gepleegd op grote andere bevolkingsgroepen, eigenlijk op vrijwel de hele Europese bevolking en dan met name in Duitsland, Polen, de Baltische landen en Rusland. Daar mag ook wel wat meer aandacht voor komen want nu lijken vaak alleen/vooral de Joden slachtoffers.

TACP
TACP
Reactie op  Marie
1 jaar geleden

@ Margie

Precies op alle continenten waar toen gevochten weer zijn tig levens voor niets verloren gegaan. Het is niet verassend dat het de schijnwerpers op de joden gericht zijn omdat de zionistische NWO alle macht heeft.

OptimaForma
OptimaForma
Reactie op  Willem
1 jaar geleden

Of de indoctrinatie toen ook al zo heftig was kan ik niet zeggen, weet wel dat mijn oma joden heeft gekend die zijn afgevoerd. Van het één komt het ander. Kijk ik persoonlijk heb nooit geloofd dat er een holocaust is geweest en al helemaal niet dat de “goeden” hebben gewonnen. 50 miljoen moslims in europa tegenwoordig. 50 miljoen. Als de Amerikanen gewonnen hebben, waarom drukken ze ons dan al 70 jaar lang dat volk door de strot? Onder het mom diversiteit? Onder het mom van gastarbeiders? Ik kijk veel meer naar de eerste wereldoorlog om antwoord te vinden. Die won europa niet. En de tweede verloren we ook. Meer weet ik niet. Meer wil ik ook niet meer weten. Er zijn er veel te veel dood. Er zijn veel te veel levenden die hier niet horen. Voor mij voelt het alsof het elke dag oorlog is. En zolang de EU bestaat, zal dat ook wel altijd zo blijven. Wat we nú beleven, het onmogelijk maken van levens om te bloeien, het vernietigen van welvaart, het ontnemen van kansen in het leven, dat is onze holocaust. Komt ook geen gaskamer bij kijken. De holocaust kan dus wel hebben plaatsgevonden. Andere middelen kunnen hetzelfde bereiken, middelen die je nooit zult achterhalen. Er sterven velen van onze landgenoten aan pure wanhoop en nog veel meer kwijnen er weg. Wat is waarheid? Dat we nog steeds niet in vrijheid leven. En zonder vrijheid, is het oorlog

Henk Azie
Henk Azie
Reactie op  Willem
1 jaar geleden

@Willem, beste, inderdaad en wat mij nog het meeste verbaast is dat mijn (groot)ouders, ooms, tantes etc gesproken moeten hebben met overlevenden. We praten hier over een generatie ooggetuigen en toch ons vertellen hoe slecht die rotmoffen met die concentratie kampen. Wel hadden mijn ouders het over het overdreven bombarderen van Dresden en Leipzig, hetgeen zij verschrikkelijk vonden.

Margie
Margie
Reactie op  Willem
1 jaar geleden

De meeste juffen en meesters volgden de boeken, die geschreven waren door…de zgn overwinnaars
Ik heb het “geluk” gehad dat de hoofdmeester in de zesde klas op vrijdagmiddag zijn boeken te buiten ging. Echte vaderlandse geschiedenis, waar we geen proefwerken over kregen…wel heel veel kennis. Vol interesse en aandacht luisterden wij

hadjemaar
hadjemaar
Reactie op  Willem
1 jaar geleden

Baudet probeert dit juist naar voren te brengen, dat jeugd van tevoren beïnvloed wordt?

TACP
TACP
Reactie op  hadjemaar
1 jaar geleden

@ Hadjemaar

Baudet is alleen maar geïnteresseerd in de zionistische versie van de geschiedenis zoals die jarenlang verteld is. Het “judea christelijke” sprookje, of te wel de “Synagogue of Satan” die de ware geschiedenis van Europa en de rest van de wereld verdraaid hebben.

Exegese
Exegese
1 jaar geleden

Norman Finkelstein vindt het vreemd dat er niet meer sceptici zijn omtrend de holocaust. Nou zo vreemd is dat niet, het is namelijk bij wet verboden, en dat in zowat heel de wereld. Het valt zowaar onder antisemitisme.

:adrianus-johannes.
:adrianus-johannes.
1 jaar geleden

Deze kamers kunnen simpelweg niet hebben gefungeerd als gaskamer.
amerikanen kunnen in no time alles uit de grond stampen wat ze maar willen wie zegt mij niet dat zij deze kampen hebben gebouwd.. in china bouwen ze nu een heel zieken huis in 6 dagen..

Op basis van volkstellingen, jaarboeken en overheidsinformatie concludeert hij dat er in 1941 15.967.000 Joden in leven waren.
ja ja wanneer was in nederland de laatste volkstelling hè gokken we nu hoeveel en welke natuurlijk personen er in ons land verblijven of houden we iets onder de pet..

JAY
JAY
1 jaar geleden

Het is heel raar en zeer verontrustend dit te lezen en denken wat is waar , ben geboren in 1966 heb altijd de verhalen gehoord van de oorlog en hoeveel joden er gestorven zijn .
EVEN EEN DING AL WAREN HET ER 1000 zijn het er al 1000 teveel joden zigeuners maakt me niet uit , elke oorlog is gebaseerd op macht vieze spelletjes , mensen tellen niet .
Maar wat is nu de waarheid , wat en wie moeten we nu geloven.

mr slave
mr slave
1 jaar geleden

Als je hier een rechtszaak over zou houden zou Duitsland vrijgesproken worden van het vergassen van joden.

Al het bewijs is van na 1945 en verkregen door middel van marteling van Duitsers.
En elke overlever zegt het zelfde ik zag … afgevoerd worden en ik heb … nooit meer gezien. Later hoorde ik dat … is vergast.

En ja er zijn veel joden gestorven tijdens de oorlog maar dan door ziekte en verhongering maar niet door gas.

exegese
exegese
1 jaar geleden

als men dingen echt uit gaat zoeken blijft er van de geschiedenis zoals bekend verdomd weinig over. De waarheid wordt perfect buiten de deur gehouden door een wet op antisemitisme en een verbod op holocaust ontkenning. Enig idee waarom ze daar zo overdreven fel op reageren ? Er zijn nog veel meer Zigeuners vermoord en Russen gesneuveld. Wat men daar ook over zegt of over zwijgt interesseert in het westen helemaal niemand. Is dat niet op z’n minst opmerkelijk ?

PREDATOR
PREDATOR
1 jaar geleden

Er waren meer Russen gestorven tijdens die oorlog dan joden..Daar mag dan niet over gepraat worden..

wolfje
wolfje
1 jaar geleden

Waarom hebben de geallieerden de olie aanvoer naar Duitsland niet in een vroeg stadium afgesneden?

......
......
Reactie op  wolfje
1 jaar geleden

Ons koningshuis heeft samen met Rothschild, via de Shell, de olie geleverd aan de (asjke)nazi’s.

x

Check Also

tweede

Holocaust-overlevende: overeenkomsten tussen Tweede Wereldoorlog en coronabeleid ‘zeer angstaanjagend’

Gisteren ontstond ophef over de poster van ...

holocaust

93-jarige Holocaust-overlevende noemt eindeloze lockdowns ‘erger’ dan nazi-Duitsland

Een 93-jarige Holocaust-overlevende heeft zich uitgesproken tegen ...

Waarom Pushmeldingen?

Facebook en Twitter censureren steeds meer. Het nieuws dat NineForNews brengt wordt steeds vaker door ze geblokkeerd.

Met pushmeldingen informeren we je rechtstreeks, zonder risico op deze censuur.

Waarom Telegram?

Overheidscorruptie wordt steeds erger. Websites en domeinen worden in beslag genomen, omdat de criminele regering geen tegengeluid duldt.

Ons Telegram kanaal staat los van onze websites. Daar krijg je een overzicht van onze berichten, ook als we 'ineens' verdwijnen en met een andere nieuwe domeinnaam/website terugkomen.

Blijf onafhankelijk! Weet ons altijd te vinden! Abonneer je nu gratis en vrijblijvend op ons telegramkanaal.

Stuur jouw ideeBedenk een idee, kreet of one-liner voor op onze producten.

Elke maand kiezen we de beste, leukste of meest originele inzending. En als dat jouw inzending is, win je een T-shirt met jouw idee erop!

23
0
We lezen graag je reactie!x