Homepagina » Paranormaal » Scholen kunnen niet meer om de nieuwe kinderen heen
Scholen kunnen niet meer om de nieuwe kinderen heen

Scholen kunnen niet meer om de nieuwe kinderen heen

Steeds meer nieuwetijds-kinderen laten zich zien en pikken het niet meer. De nieuwe kinderen spiegelen omgeving door ‘ander gedrag’, anders denken en vooral anders handelen.

Als nieuwetijdskind, spiritueel medium en moeder van een nieuwetijdskind mocht ik een deur openen. 

In oudergesprekken kwam naar boven dat het ook de school is opgevallen dat mijn kind toch iets anders is dan gemiddeld. Als ‘nieuwetijdsmama’ kon ik uitleggen wat er werkelijk met mijn kind en anderen kinderen aan de hand is. Ze zijn allemaal zo verschillend en toch hebben ze zoveel overeenkomsten dat je soms de verbanden over het hoofd ziet. Wij moeten ontwaken.

Naar aanleiding van gesprekken met leerkrachten en met andere ouders en in samenspraak met school is het idee gekomen om informatie te verschaffen door middel van een informatieavond/workshop. Dit werd georganiseerd op de scholen in mijn woonplaats. De avonden waren succesvol. Ouders zitten vaak met hun handen in het haar. Het zijn nog geen bespreekbare onderwerpen op een consultatiebureau of bij de huisarts. Waar kunnen zij terecht? Her en der neem ik in dit artikel als voorbeeld ‘mijn innerlijk kind’ om u een dieper en beeld en beleving te kunnen bieden van wie deze kinderen kunnen zijn. Mijn hart opent zich en voelt gloeiend aan om u een tipje van deze beleving te mogen bieden, zodat ook uw hart hiervan zal mogen openen.

Veel voorkomende herkenningspunten

Als ik met leerkrachten spreek over de bijzonder pure en vaak al wijze kinderen, komt er duidelijk naar voren dat sommige kinderen letterlijk zo bij je naar binnen kijken. Ouders komen ook met thema’s als: mijn kind ziet overledenen en praat er mee. Kinderen kunnen hun ouders met een mond vol tanden laten staan door ‘eigen-wijze’ opmerkingen. Ze stellen vragen en daar volgen weer diepere vragen op. Vooral het waarom van het waarom willen weten. Zij zeer gevoelig en kunnen emotioneel reageren. Discalculie, dyslexie, zijn ook voorkomende kenmerken bij nieuwetijdskinderen. Dit is geen beperking maar een gave. Het intellect van een dislect functioneert net even anders. Het neemt de dingen anders waar, maar is daarom niet minder waardevol. Het zijn beelddenkers. ADHD wordt snel verward met een kind dat alleen maar hoogsensitief is maar niet erkend. De diagnose is vaak te snel gesteld. Let dus goed op of het kind echt ADHD heeft of dat het wellicht veel trekjes van een hoogsensitief kind heeft. Daarnaast zijn er veel simpele trucjes om ADHD kinderen rustiger en geconcentreerder te kunnen laten werken. Wat ik opmerkte uit een gesprek en ook werkelijk voel bij verschillende leerkrachten en als heel belangrijk aan wil tippen, is dat een leerkracht naast hetgeen er als leerkracht is geleerd en wordt geacht, er naar het gevoel geluisterd mag worden.

De nieuwe kinderen zeggen rake dingen op een zeer confronterende manier. Ze doorzien veel. Vaak hebben zij een bredere interesse dan gemiddeld en gaan zij in hun beleving diep op dingen in. Ze gaan meer in de stof op. Ze hebben ook sterk de behoefte aan diepere en bredere uitleg over de stof. Ook kunnen ze juist erg in zichzelf zijn, of enorm aanhankelijk zijn. Tenminste, als ze zich eenmaal veilig voelen. Het mooie is dat de nieuwe kinderen vaak zelf met slimme en eigenlijk simpele, logische oplossingen komen. ‘Nee’ is een woord dat ze niet graag horen. Deze kinderen denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Ze zijn erg gevoelig voor emoties die anderen om zich heen hebben en reageren hierop alsof het eigen emoties zijn. Zij weten nog niet dat dit de emoties van anderen zijn. Zij voelen feilloos sferen aan. U kent het wel: u loopt een kamer binnen lopen met een bepaalde stemming. U voelt zich erg prettig en u loopt de ruimte binnen, proeft de sfeer en wordt daarin meegenomen. U kunt daardoor heel onrustig worden, of juist heel blij. U kunt feilloos aanvoelen of er bijvoorbeeld net ruzie is geweest in de ruimte, want het is maar net welke stemming er hangt. Hierdoor kunt u het ene moment nog heel vrolijk zijn en ineens omslaan naar neerslachtigheid of juist heel vrolijk in de stemming (energie) meegaan. Kinderen die hoogsensitief zijn, hebben dit vele malen sterker. Sterker dan onze sensitieve beleving. Hun frequentie is verfijnder afgesteld. Hun sensoren zijn zo sterk ontwikkelt, daar hebben wij volwassen geen echt idee van. Als medium en hoogsensitief persoon heb dat zelfs niet. Wel heb ik een diep vermoeden en zielsherinnering vanuit mijn ‘zielsbibliotheek’.

Huilbaby’s zijn vaak een teken van een supersensitief kind. Zij reageren op bijna iedere verandering en stemming van ouders en omgeving. Deze baby’s willen vastgehouden worden, tegen je aan zitten. Inbakeren lijkt dan een oplossing, of het kind in een draagdoek tegen je lichaam dragen. Ook kun je een hangmat in de box maken en het kind ingebakerd erin leggen. Ze willen je geur bij zich hebben. Dus een (schoon) gedragen t- shirt doet ook wonderen. De ontwikkeling van baby naar peuter naar kleuter, enzovoort, verloopt in een versneld proces. Ze kunnen in zeer korte tijd, kruipen, lopen en praten en hebben bijvoorbeeld heel vroeg al een grote en brede woordenschat. Maar ook van hun zinsbouw kunnen we versteld staan. Of van andere bijzonder opvallende talenten. Mijn generatie en de generaties voor mij zijn de voorlopers en pioniers van de nieuwe kinderen. Het kan ook niet anders. Hoe zouden openingen gecreëerd kunnen worden voor de nieuwe kinderen, hoe kunnen zij begrepen en erkend worden, als er geen voorlopers met die ervaringen zijn geweest?

Voorbeeld van mijn eigen innerlijk kind

Om u levende voorbeelden te geven van wat er in een nieuw kind om kan gaan, geef ik u een voorbeeld uit mijn eigen ervaring. Ik was een dromer met duim in de mond. Ik vond school tot wat nu groep 3 heet, wel aardig. Daar was het onderwijs voor een deel spelend, er was een lichte vrijheid. Maar alras moest ik een structuur in. Ik voelde mij van mijn vrijheid beroofd. Ik wilde spelen, buiten zijn, het echte avontuur beleven. Ik vond het zonde van mijn tijd en vroeg mij af waarom school bestond, wat de functie van school moest zijn. In groep 4 werden wij in groepjes geclassificeerd. In groep 1 waren de leerlingen die, zoals het genoemd werd, ‘zwakker’ waren. Groep 2 was ‘gemiddeld’ en in groep 3 zaten de ‘toppertjes’. Ik hoorde net niet bij groepje 3. Balen als kind, want we willen allemaal graag presteren en iemand zijn. Tenminste, ‘hsp-ertjes’ (hoog sensitieve persoontjes) hebben sterkere behoefte aan erkenning. Ze hebben duidelijk een eigen wil en weten hun eigen weg. Dat weten we nu. Wat deed de leerkracht van mijn groep? Zij gaf de meeste aandacht aan groep 3, althans zo was mijn beleving. Wat deed ik als hoog sensitief kind, dat zag hoe iets in elkaar stak en die waarheden en niet waarheden zag? Ik dacht bij mezelf: als dat spelletje zo werkt, doe ik er niet meer aan mee! Bekijk het maar!

Dislecten zijn beelddenkers

Als kind besefte ik niet wat de consequenties hiervan zouden kunnen zijn. Jammer, dat ik op die leeftijd nog niet kon verwoorden hoe ik dit beleefde. Maar zo werkt het brein van een jonge hsp-er. Vooral jammer was dat de leerkracht, de school en ouders dit niet wisten of in de gaten had-den dat mijn gedrag een stil protest was. Zo borduurde ik in mijn eigen wereld door op de vraag van mijn leventje: wat doe ik hier? De les was veel te uitgebreid, er was herhaling na herhaling. Het was saai en ik hield de concentratie niet vast en droomde steeds verder weg.

Roep om herkenning

De nieuwe kinderen vertellen vanuit met hun gedrag in reacties naar jou waar jij in zit of mee zit en hoe jij in je vel zit, de kunst is dan om dit te kunnen en durven spiegelen. Zij spreken als oude wijze mensen. Zij vervelen zich snel in de lessen. De lessen gaan voor hen te langzaam, ze zijn snel toe aan nieuwe stof en vooral uitdagingen. Veel van deze kinderen zijn hoogintelligent, zij dit niet is wat wij hoogbegaafd noemen. Wat ook weer niet wil zeggen dat als een kind hoogbegaafd is, het geen nieuwetijdskind is. Met hoogintelligent wordt bedoeld dat de intelligentie een vorm heeft die je niet standaard voor ogen hebt. Haal het talent op speelse wijze naar boven, bekijk welke talenten het kind heeft en waar het kind plezier in heeft. Laten we het zo stellen: erken hun intelligentie en hun haarscherpe intuïtie. Bekijk eens hoe slim iets eigenlijk bedacht is? Heb je daar zelf al eens aan gedacht? Of zit je nog vast in je oude patroon. Wat een genot eigenlijk en een geschenk dat wij van hen zoveel mogen leren en ontvangen. De nieuwe kinderen laten eigenlijk alleen maar zien wie wij (ook) zijn. Het enige wat zij terug vragen is dat ze serieus worden genomen, erkend worden en stimulans en begeleiding krijgen in wat wij door leeftijd al weten. We zijn met elkaar een nieuw systeem aan het ontwerpen terwijl we het misschien nog niet helemaal doorhebben. Zij weten vaak zelf ook al heel goed wat ze willen. Hebben behoefte aan veel informatie, stellen diepgaande vragen en daar stellen ze ook weer vragen over, hebben een brede nieuwsgierigheid.

Meervoudige intelligenties

De nieuwe kinderen laten zich niet in de maling nemen. Die zien, voelen, beleven en ervaren alles in waarheid. De waarheid weten zij vanuit hun ziel. De ziel is onze bibliotheek. De bibliotheek van hoogsensitieve kinderen is meestal behoorlijk gevuld. Daaruit is ook deels de meervoudige intelligentie ontstaan.

Volgens de Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner zijn er negen verschillende intelligenties :
1. Verbaal-Linguïstische intelligentie: de persoon is ‘woordknap’.
2.Logisch-Mathematische intelligentie: ‘rekenknap’
3. Visueel-Ruimtelijke intelligentie: ‘beeldknap’
4. Muzikaal-Ritmische intelligentie: ‘muziekknap’
5.Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie: ‘beweegknap’
6. Naturalistische intelligentie: ‘natuurknap’
7. Interpersoonlijke intelligentie: ‘mensenknap’
8. Intrapersoonlijke intelligentie: ‘zelfknap’
9. Existentiële intelligentie: ‘knap’ op het gebied van de kosmos, het bestaan en de zin van het leven.

Dit gehele pakket aan intelligenties wordt ‘meervoudige intelligentie’ genoemd. Wanneer we het over intelligentie hebben, denken de meeste volwassenen in eerste instantie aan de eerste en/of de tweede intelligentie uit het rijtje hierboven. Maar de andere intelligenties die Howard Gardner benoemd heeft zijn óók intelligenties. Heel vaak ligt de intelligentie van de nieuwe kinderen juist op die gebieden. En zeker de negende vorm is bij hen vaak aanwezig. Gelukkig kent men in het onderwijs inmiddels deze term en hebben steeds met leerkrachten in de gaten dat kinderen op verschillende vlakken intelligent kunnen zijn. Het onderwijs heeft inmiddels door dat kinderen steeds sneller alles begrijpen, dingen razendsnel oppakken. Er is door de vernieuwde systemen meer ruimte voor het individu gekomen. Daar mogen de scholen die dit door hebben echt mee op hun borst slaan.

Existentiële intelligentie

Deze intelligentie is er nog niet zolang geleden aan het rijtje toegevoegd. Existentiële intelligentie heeft te maken met de kosmos, maar ook met de zin van het leven. Filosofen en spirituele leiders zouden deze intelligentie bezitten en mensen met belangstelling voor religie. En hier hebben we een heel belangrijk punt mee. Als kind werd ik diep geraakt door de verhalen van de pastoor die op school kwam vertellen. Nu kon hij uitstekend vertellen en ons helemaal meenemen in zijn verhalen. Toch was ik uitzonderlijk geïnteresseerd in de Bijbelse verhalen over vroeger en Jezus. Over de boodschappen die hierin werd uitgelegd dacht ik dieper na dan ieder ander normaal kind. Ik kon er in op gaan en beleefde het op mijn manier helemaal mee. Ik kon er weken mee bezig zijn, iets dat als 8 of 10- jarig meisje niet echt standaard of normaal wordt gevonden lijkt me, zeker niet in de begin jaren ’80. Ik was ontsteld van de verhalen. Dat iemand gestorven was aan het kruis! Ik begreep de logica niet en vond het zo ontzetten dom, dat de wereld nog steeds zo dom was als in de tijd van Jezus Christus. Er is iemand voor onze zonden gestorven? We weten de boodschappen achter de verhalen, hoe kon dit? In de wereld was nog steeds geen vrede? Trouwens wie doet dat, waarom sloeg hij niet terug? Waarom vocht hij niet? Nu besef ik dat er niets sterkers en krachtiger is dan wat hij deed. Er is geen spreker die een zwijger overtreft, alvorens hij overal gesproken heeft, overal zijn woorden heeft gezaaid, zijn boodschappen heeft gezonden. Er zat niets anders op dan zich over te geven aan zijn missie, te sterven aan een kruis, niet te vechten maar geestelijk krachtig vol in vertrouwen te zijn. Dan heb je wel lef! De nieuwe kinderen van nu zijn niet veel anders dan ik was. Ze hebben onze steun en rechtvaardigheid nodig.

Ze hebben een boodschap

De groepering nieuwetijdskinderen met nummer 9 in het rijtje is een heel belangrijke erkenning voor ons allemaal. Deze kinderen hoeven niet per se een spiritueel leider, boodschapper of wat ook te worden. Laat ze vooral puur zichzelf zijn, zichzelf ontwikkelen. Help ze zichzelf te zijn in vol vertrouwen in de mensheid die zij in hun dichte omgeving hebben. Biedt hen de geborgenheid, de gelegenheid zichzelf te kunnen ontplooien, te ontdekken en zich te mogen ontwikkelen met al hun talenten in de meest mooie combinaties met al die bijzondere intelligenties. Veiligheid en geborgenheid, emotionele veiligheid is hun basis. Leer ze dat ze zich wapenen vanuit respect, vanuit een respect voor zichzelf opkomen, vanuit respect in groepen zijn, in samenlevingen zijn. Probeer individueel te ontdekken wat hun talenten zijn, wie ze zijn, en wat ze nodig hebben. En vooral hoe we ze dat kunnen bieden. Als onderwijs, als ouders, als vrienden als voorlopers en volwassenen. Wat heel belangrijk is. Zij hebben een boodschap. Als je als kind op de aarde gelanceerd wordt en je vanuit je diepe zielsherinnering mee mag doen aan het leven, begrijp je niet wat er gebeurt. Dit klopt niet, denkt zo’n kind. Dit is niet hoe het hoort, dit is niet hoe ik het mij herinner. Daardoor worden deze kinderen angstig. Wat klopt er dan niet?

Begrip

Moet u zich voorstellen, of wellicht herkent u zich hierin. Kom je uit een gelukzalige energie op zielsniveau, dan krijg je een cadeautje, dat is dat je naar de aarde mag. Je mag hier jouw taak volbrengen en ervaren in alle materie hoe de aarde is en wie zij zijn in menselijk lichaam. Je vergeet tijdens je zielenreis onderweg wie je was en waarom je hier komt. Maar jouw zielsbibliotheek weet het nog wel. Je wordt ontwaakt en groeit op. Dan mag je op een bepaald moment naar school. Mensen leren jou hoe alles werkt en toch klopt het niet met wat jij vanuit je ziel weet. Het is niet in waarheid, het is niet de gelukzaligheid die jij beleefde uit de energieën waarvan jij kwam. Dan bezit je een bepaalde mate van intelligentie en je hebt de nieuwe manieren van denken al in je systemen en blauwdruk ontwikkeld. Jouw zintuigen zijn al velen malen verder ontwikkeld dan een generatie voor jou. Vinden wij het gek dat zij in angst zullen verkeren. We leggen hen iets uit wat een leugen en illusie is. Ons is gevraagd ons aan te passen aan een systeem. Wij vragen dit opnieuw aan hen. Misschien is het een idee om ons aan te gaan passen aan hun systeem? Hoe kun je dan van hen verwachten dat zij het nog begrijpen? Je raakt toch compleet gehersenspoeld? Deze wereld is niet vredelievend, terwijl waar je op zielsniveau vandaan komt, de energie wel zo is. Deze kinderen weten heel goed hoe het zit wanneer mensen niet in waarheid zijn. Ze kunnen er al helemaal niet tegen als er ‘gelogen’ wordt, als ze zoet gehouden worden uit gemak en het lastig vinden van al die vragen die ze stellen en betutteld worden met kletspraatjes. Al zij niet serieus genomen worden door ouders, leerkrachten en begeleiders, raken zij in de war. Het is de omgedraaide wereld.

Oproep

Vraag eens door wanneer u een nieuwetijdskind tegenkomt. Er lopen er meer rond dan u bewust bent. Vraag dan door op wat u vraagt. Onderzoek de logica en de gedachtegang van het kind. U kent het spreekwoord: dronken mensen en kinderen spreken de waarheid. Deze kinderen dragen straks onze wereld, dragen de nieuwe maatschappij. Het is een gunst, het is een cadeau dat wij volwassenen wakker geschud worden door deze pure wijze kinderen ieder uniek in zijn of haar zijn. Hun gereedschap en hun ‘wapen’ is hun veelzijdige intelligentie. Hierdoor kunnen wij theoretisch ook niet meer om hen heen. Dit is onze kans de wereld mooier te maken: Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome zoals in de hemel? Hoe lang zeggen we dat al tijdens gebed? Weet u wel wat u zegt? Het is nogal een ‘mantra’! Hoe bijzonder en logisch zit de natuur en schepping toch weer in elkaar. Het is zo verfijnd en afgestemd tot in de diepste cel en energie, dat het volgens plan en proces loopt. De voorlopers en pioniers hebben al diverse paden bewandeld. Zij hebben hun aardse ervaringsinformatie vergaard om te kunnen weten, te kunnen vertellen en begeleiden. De kinderen met deze brede intelligenties waar we niet om heen kunnen, nu is aan ons de invulling en het doel! Dus wat gaan we doen? Vrienden worden met onze nieuwe kinderen en op naar de nieuwe aarde. We grijpen deze uitdaging en gaan ermee aan de slag…. Wat wij zaaien zal op een dag worden geoogst.

© Copyright (c) Mireille van Rijn www.mediummireille.nl / www.mireilleweetmeer.nl

Bron: Spiegelbeeld.nl

Gerelateerd:Vind je dit goed? Denk er dan aan het op je social media te delen
NineForNews.nl in je Facebook-nieuwsfeed?

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.

21 reacties

 1. Wauw, wat is dit mooi uitgelegd!
  Ik ben een supergrote nieuwetijdsmama met 2 nieuwetijds kinderen!
  Eindelijk erkenning! Mijn kind is niet raar of vreemd, de wereld om hen heen is vreemd! Accepteer deze kinderen die “anders” zijn, geef ze ruimte, luister naar ze! Ze hebben veel te vertellen!

  1 likes
 2. Bedankt voor dit mooie artikel wat oproept tot meer respect en waardering voor alle nieuwetijdsmensen. Moge allen die in vrede en liefde willen leven hierin onvoorwaardelijk gesteund worden! Ik weet uit eigen ervaring hoe lastig het is om jezelf niet kwijt te raken in een wereld die geen enkel idee heeft waar jij vandaan komt. De reis om dan weer terug bij jezelf te komen is onnodig pijnlijk en eenzaam. Gelukkig komen er steeds meer mensen bij die meer bewust zijn en dus ook bewuster met anderen om kunnen gaan. Leer uw kinderen en omgeving vooral zelf na te denken/ voelen. Help hen de wereld en gedrag te verduidelijken en biedt hen hoop en vertrouwen dat zij zichzelf mogen zijn. Iedereen kan er een steentje aan bijdragen. Wat mij betreft ware intelligentie uit zich in de inhoud van wat men weet en niet over kwantitatieve cognitieve functies.

  1 likes
 3. Ik kom maar 7 vormen van intelligentie tegen op de wiki van Gardner, geen 9 dus.

  0 likes
 4. Niets aan toe te voegen,zo is het en niet anders.Er komt gelukkig steeds meer erkenning en openheid hier omtrent.Jammer voor degene die de weg gebaand hebben. Hadden het heel zwaar te verduren.

  0 likes
 5. Ieder kind is anders, zoals iedereen anders is. Wij moeten niet iedereen over dezelfde kam scheren. Ik ben wie ik ben en als men het niet lust jammer dan, alles ten goede. Lang leve de vrijheid!

  0 likes
 6. [quote name=”biko steve”]Ik kom maar 7 vormen van intelligentie tegen op de wiki van Gardner, geen 9 dus.[/quote]

  Ik weet niet waar u gekeken heeft, maar op de Nederlandse wiki pagina over meervoudige intelligentie staan 8 vormen genoemd, en op de Engelse pagina wel degelijk 9. Daarbij, als het niet in een encyclopedie staat is het voor u niet waar?

  0 likes
 7. Beste biko, dat klopt op wikepedia, echter op:http://www.ikleerinbeelden.nl/beelddenken/meervoudige-intelligentie-howard-gardner/

  zie je er wel 8 beschreven en de 9e die er bij komt is de exentiele inteligentie…

  Is denk ook ook afhankelijk wanneer dingen beschreven en gepubliceerd zijn…

  grt Mireille

  0 likes
 8. @Biko Steve… In zijn boek “Soorten Intelligentie” spreekt hij over “meer dan 8″… dus voortschrijdend inzicht misschien en is wiki niet bijgewerkt? En wat is uiteindelijk je punt?

  0 likes
 9. [quote name=”mo66″]@Biko Steve… In zijn boek “Soorten Intelligentie” spreekt hij over “meer dan 8″… dus voortschrijdend inzicht misschien en is wiki niet bijgewerkt? En wat is uiteindelijk je punt?[/quote]

  Punt is dat het artikel zelf linkt naar een, blijkbaar, niet bijgewerkte Wiki page.

  0 likes
 10. Ha. Nog meer stempels voor kinderen. Net wat ze nodig hebben.

  0 likes
 11. Ze zijn dyslectisch, hebben ADHD, zijn brutaal als de pest en schreeuwen de hele boel bij elkaar als ze hun zin niet meteen krijgen. Hiervoor hebben ze nu een nieuw woord gevonden “Nieuwe tijdskinderen”

  0 likes
 12. [quote name=”SytseFlyge”]Ha. Nog meer stempels voor kinderen. Net wat ze nodig hebben.[/quote]
  __________________ inderdaad weer een paar rugzakkies erbij straks ,,,,

  En hoezo nieuwe tijdskinderen ? Ik denk dat vele hier zichzelf er ook in herkenen.

  0 likes
 13. We zijn een dimensie verder, vele zijn er niet klaar voor, ook aan de reactie hier te merken.

  0 likes
 14. Ja plak maar een etiket op alle kinderen die zogenaamd en of andere verzinsel door volwassen mensen die niet tegen normaal gedrag van merendeel van kinderen kunnen, namelijk ADHD grootste onzin dat er bestaat! Kinderen zijn nou eenmaal speels en druk! Maar er is een naam voor dit drukke kindergedrag verzonnen =. ADHD en dan vol proppen met gedrags onderdrukkende medicijnen! Arme kinderen!

  0 likes
 15. [quote name=”Pamflet”]We zijn een dimensie verder, vele zijn er niet klaar voor, ook aan de reactie hier te merken.[/quote]
  Klopt, ook bij de niburu lezers is veel scepsis…De essentie wordt gemist…alles op zijn tijd, dat wel. Alleen mogen we Nu deze kinderen gaan erkennen en anders begeleiden.Daarvoor is het wel de hoogste tijd.

  0 likes
 16. [quote name=”SytseFlyge”]Ha. Nog meer stempels voor kinderen. Net wat ze nodig hebben.[/quote]
  deze stempel kan zeker omgevormd worden naar een hulp voor deze kinderen!!! ik noem dit zeker geen stempel tegenover andere etiquette en stempelkes

  0 likes
 17. Howard Gardner heeft geen verschillende soorten van intelligentie beschreven, volgens de hokjesgeestmentaliteit. Hij heeft slechts onderscheiden kenmerken en onderdelen van intelligentie omschreven.

  Die onderdelen zijn zoals gesteld in het Wikipedia-artikel: “… als ruw bouwmateriaal aanwezig.” Wat betekent dat: “Intelligentie is zeker niet samen te brengen tot één IQ-score.” Oftewel, er zijn vele wegen die leiden naar …. Dit betekent ondermeer dat in de ene periode van het leven iemand meer visueel-ruimtelijk bezig kan zijn en in een andere periode meer naturalistisch. In feite zijn er naast de genoemde kenmerken en onderdelen van intelligentie nog meer bouwstenen te noemen. Twee zijn intuïtie-intelligentie en fantasie-intelligentie. En de genoemde bouwstenen kunnen zelfs tot nog meer bouwvormen van intelligentie leiden. Wat te denken van visueel-mathematische intelligentie en logisch-ruimtelijke intelligentie?

  Het probleem van zowel wetenschappers als de huidige nieuwetijdsmensen is dat ze allen alleen in de hokjes willen blijven denken, die ze het beste uitkomt. Mogelijk gebaseerd op hun eigen preferentie en hun eigen gebruik van de bouwstenen van intelligentie.

  Het is belangrijk dat wij weer inzien dat kinderen mensen zijn, met alle mogelijkheden van volwassenen. Maar het betekent niet dat de huidige generaties van kinderen anders zijn dan die van twee of 30 generaties geleden. Als nieuwetijdskinderen niet anders kunnen ontstaan dan door: “Mijn generatie en de generaties voor mij zijn de voorlopers en pioniers van de nieuwe kinderen. Het kan ook niet anders. Hoe zouden openingen gecreëerd kunnen worden voor de nieuwe kinderen, hoe kunnen zij begrepen en erkend worden, als er geen voorlopers met die ervaringen zijn geweest?” dan moet die lijn derhalve doorgetrokken worden tot de allereerste mens.

  Lees ook eens: De zin en onzin van “indigo-kinderen” op:
  http://worldwidebeingfreewebsite.com/werkelijkheid%2022.htm

  0 likes
 18. [quote name=”sofie”][quote name=”SytseFlyge”]Ha. Nog meer stempels voor kinderen. Net wat ze nodig hebben.[/quote]
  deze stempel kan zeker omgevormd worden naar een hulp voor deze kinderen!!! ik noem dit zeker geen stempel tegenover andere etiquette en stempelkes[/quote]

  Ik kan mij hierin ook wel vinden. Het is eerder als ‘tool’ bedoeld. We hebben in de huidige structuur zeker nog de tendens om alles, wat dan ook, te willen definiëren en in vakjes te zetten om het voor ons begrijpelijker te maken. De dag dat gewoon ‘zijn’ meer dan voldoende is, verdwijnen etiquetten ook weer helemaal vanzelf.

  0 likes
 19. mooi artikel ! dank voor het delen niburu en mireille. zo hebben velen het vroeger gevoeld en het niet kunnen verwoordden ze liepen tegen een muur van onbegrip op.mooi dat het nu anders wordt!! ik heb nooit begrepen, dat de ouderen niet begrepen dat wij voelden wat er echt achter de woorden schuil ging. dus dat woorden en gevoelens niet bij elkaar pasten,tegenstrijdig waren. hierdoor leek het of iedereen loog en van kinderen de waarheid werd gevraagd. een omgekeerde wereld zonder handvaten dus. verstrikt geraakt in een web van illusie, leugens en onwaarheden en zich hierdoor afgewezen voelen.
  ik hoop op respect en interesse in deze kinderen, vraag eens echt…
  in plaats van gelijk een oordeel….

  0 likes
 20. Ik val wel wat over de term. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat ALLE kinderen vooral zichzelf mogen zijn, en dat dan volledig, en dat dan zonder (het gevoel) dat zij daarop afgerekend kunnen worden. Dat fundament mag, nee dient, nog verder gebouwd te worden. Het is dan ook aan elke individu, jong en volwassen, om zo’n omarmend en werkend systeem van bejegening neer te zetten, collectief gezien. De term nieuwetijdskinderen vind ik persoonlijk gehyped en ergens ook vreemd, omdat in principe generatie op generatie mensen geboren worden die oude patronen openbreken met wie en hoe zij zijn. Dat is nou eenmaal de natuur van het universum: expansie, evolutie. Het zijn gewoon kinderen. Maar zij maken later net zo goed keuzes die dat wat zij mee dragen juist blokkeren of omzetten in iets wat niet liefdevol is. Men dient voorzichtig te zijn met woorden en vooral titels, maar dat is mijn mening. Als men niet oppast kan men met deze onderscheiding ook naar een soort ‘spirituele arrogantie’ bewegen, zo van ‘mijn kind is…’ (ik heb dat werkelijk driemaal gehoord in mijn werk als drukpuntenmasseur). Je bent hier juist om dingen aards te maken en te vermengen, en niet andersom. Ouders kunnen dingen gaan benadrukken bij het kind terwijl het luchtigheid en aarde nodig heeft, ook kan het zaken gaan uitlichten die het kind in een later stadium zelf wil en zal ondervinden. Ouders kunnen net zo mee hun ‘nieuwetijdskind’ in de weer gaan, als de ouders die met hun ‘ADHD’-kind lopen te zoeken naar een oplossing. Dat is de andere kant van de medaille. Dat had ik op mijn hart. Staan wel correcte en mooie dingen in.

  0 likes
 21. Wat ik mij herinner van mijn drie tot mijn vijf is glashelder. De non in de klas keek me altijd aan alsof ik een insect was. Terwijl ze verhaaltjes voorlas, verwachtte ze dat we luisterden. Ik luisterden niet. Ik herinnerde me nog dat ik naar mijn schoenen keek en vond dat ze vuil waren. Ik herinnerde me dat ik dacht aan ruzies thuis en wat mama me de dag ervoor zei. Het was niet zo positief maar dat was ze nooit. Ze was altijd boos op me. Het deerde me niet dat de non vies naar me keek. Ik was het ‘gewoon’ om slecht te zijn. Anderen kinderen vochten voor speelgoed. Ik vroeg me steeds af waarom. Als de juf spelletjes met ons wou spelen vroeg ze zich vast af waarom ik niet op het bewegend lichtje op de vloer sprong. Ik vond het zinloos. Waarom moet ik daarop springen?
  Ze mochten me niet. Ik kreeg hoofdpijn kreeg en duizelig werd van alle drukte rondom me. Kinderen dat riepen en juffen dat roepten. Dan zat ik aan tafel en werd ik werkelijk overdonderd door het geroezemoes. Zo hard dat ik mijn boterhammen niet meer zag. Dit duurde tot mijn zeven jaar. Vanaf mijn zeven jaar begon ik s’middags te eten. Voordien smeet ik zelfs boterhammen in de vuilbak op school omdat ik wist dat mama zou zeuren. Er waren toen een paar grote kinderen (7 en 8) die op me moesten letten dat ik at. Ik vond het zo frustrerend en het werkte echt op mijn zenuwen. Ik kon niet eten en dat er mensen waren die me daarop nog eens gingen wijzen lieten mijn stoppen helemaal doorslaan. Ik vond de middag zo’n drukke bedoening dat het me meermaals duizelig maakte. Ik smeet mijn boterhammen dan maar onder de eettafel aangezien die twee grote op me moesten letten. Ik dacht toen al zo. Is dat een normale gedachtengang voor iemand van vier?
  Eens ging ik van school lopen omdat ik bijles moest krijgen. Ik moest altijd naar plaatjes kijken en opnoemen wat er op stond. Als ik mijn best deed kreeg ik zo’n stomme bus met poppetjes die je erin kon zetten. De juf was echt overtuigd dat dat me zou motiveren….
  Waarom zou ik die plaatsjes lezen? Wat for the fuck you know what I mean???
  Ik vond het zo eng naar daar te gaan. Het was alsof er iets mis met me was. Het ergste wat ik vond is dat we een zaal passeerde met zoveel speelgoed dat elk kindje zou doen overompelen. Waar ik het liefst zou gestopt hebben en blijven hangen maar dan moest ik naar die stomme kamer om plaatjes te benoemen.
  Dus was ik op een dag gaan lopen. Ze zagen me niet eens. Natuurlijk niet. Niemand zag me.
  Ik wou bij papa (ouders gescheiden jaar eerder) maar die was niet thuis dus ging ik naar café op de hoek en vroeg waar hij was. Ze gaven me een cola en belde in paniek mijn moeder op. Ik pruilde. Waarom kon ik mijn eigen ding niet doen?

  0 likes

Laat een bericht achter

Let op! Als je een reactie achterlaat ga je automatisch akkoord met onze spelregels. Klik hier om onze spelregels te zien.

Je e-mail adres wordt niet getoond.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

x

Check Also

Machocultuur zorgt ervoor dat we met z'n allen veel te lange werkdagen maken. Internetondernemer laat zien dat het anders kan

Veel te lange werkdagen als gevolg van machocultuur maken ons ziek. Internetondernemer laat zien dat het anders kan

We maken met z’n allen veel te ...

Een werkweek van 4 uur: hoe doe je dat? Deze fulltime internetondernemer laat het je zien

Een werkweek van 4 uur: hoe doe je dat? Deze fulltime internetondernemer laat het je zien

Een werkweek van 4 uur, dat zou ...

minneapolis

Wat een Democratische senator te maken heeft met de chaos in Minneapolis

De Amerikaanse stad Minneapolis staat in brand. ...

trump

Trump: ‘Ik heb een kans om de Deep State te breken, dit zijn wrede mensen’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag ...