Vrije Energie

Vrije energie: De sterspoel, heilige geometrie en de joulethief ringer

Help door dit artikel met anderen op je social netwerk te delen!
Er is helaas geen gesproken versie van dit artikel beschikbaar

De vakantie is voorbij dus we gaan weer verder met het werk om nulpuntenergie in ons alledaagse leven te krijgen.

We hebben, ook al lijkt het vanaf de buitenkant niet zo, in deze periode bepaald niet stilgezeten. Er is in de afgelopen tijd zo enorm veel informatie binnengekomen die we moesten verwerken.

---Lees verder na dit advertentieblokje---
https://www.ninefornews.nl/wp-content/uploads/2024/05/eu-dictatuur-of-nexit.png

Gelukkig heeft de rust van de vakantie ons veel goed gedaan waardoor veel informatie ingezakt is en vele nieuwe inzichten verkregen zijn. Dit is op dit moment nog steeds gaande.

We hebben echter een streep getrokken en gezegd dat we nu beginnen met het naar buiten brengen van deze informatie. Dit was niet gemakkelijk want op dit moment is er bijna iedere dag een aha moment en komt er zoveel informatie vrij die eigenlijk iedereen dient te weten. Het is niet haalbaar om iedereen hier constant van op de hoogte te houden. We hebben dus besloten om de eerste nieuwsbrief nieuwe stijl nu uit te brengen en daarna minimaal iedere twee weken een update te brengen. Mits er natuurlijk doorbraken zijn die direct gedeeld moeten worden.

Helaas is het onmogelijk om u alle informatie via deze nieuwsbrief te laten toekomen. Het is simpelweg teveel. Het zou ons 300 pagina’s kosten om dit op te schrijven en daar hebben we geen tijd voor, want we moeten verder. Het is daarom dat we enkele verwijzingen geven naar de belangrijkste bronnen die hebben geholpen om verder te komen.

Hieronder vindt u een opsomming van de diverse projecten die nu lopen en waarvan wij weten dat het niet lang zal duren voordat een positief resultaat is behaald. Al deze projecten zullen in de nieuwe workshops aan de beurt komen en één hiervan zal worden uitgekozen om geheel na te bouwen en mee naar huis te nemen. De andere projecten zullen getoond worden zodat u kunt bekijken waar de kneepjes zitten. Ook hier moeten we een streep trekken omdat het anders teveel zou worden voor één avond.

Heilige geometrie

Men kan dit onderwerp een heel leven bestuderen en uiteindelijk nog steeds maar een fractie van het geheel ontdekt hebben. Heilige geometrie is de bron van alles. Wij verwijzen dan ook naar het voor ons belangrijkste werk van Drunvalo Melchizedek: De geometrie van de schepping deel 1 en 2. ISBN: 90-76458-05-7. Deze boeken zijn goed te volgen en zorgen voor duidelijkheid voor degenen die dit zoeken. Dan Winter is ook een zeer begaafd schrijver hierover die het verdient om genoemd te worden.

Drunvalo is in onze tijd een pionier op dit gebied en vele stukken uit zijn werk zijn gekopieerd. Diverse andere schrijvers hebben naar aanleiding hiervan hun eigen boek uitgegeven. Het is belangrijk om te weten dat Drunvalo echter vaak de eerste was die kwam met openbaringen in de vorm van tekst, tekeningen en foto’s.

We kunnen helaas niet alles behandelen, maar willen wel graag de volgende informatie met u delen. Heilige geometrie vormt onze werkelijkheid en gaat in het kort om alle vormen die men kan creëren met enkel een 90 graden rechthoek en een passer. Het zijn deze vormen die informatie bevatten over welk gevolg de vorm veroorzaakt. Het directe gevolg van de vorm is de energie die het opwekt en alles in beweging zet.

Het gevolg daarvan is onze realiteit die wij daarna kunnen ervaren. Alles namelijk, van atomen tot flatgebouwen, van micro tot macro, wordt in eerste instantie gecreëerd door deze vormen. Onze werkelijkheid wordt dus gevormd door de vorm en de energie die daarna volgt. Dit zal misschien niet voor iedereen duidelijk zijn in deze woorden, maar het zal duidelijk worden naarmate wij vorderen. Heilige geometrie als uitgangspunt heeft voor ons vele zaken blootgelegd. Nulpuntenergie is één thema dat geadresseerd moet worden om deze wereld te veranderen.

Zo zijn er vele thema’s die onze aandacht vragen en allemaal zijn ze even belangrijk. Heilige geometrie is de directe link naar de schepping en heeft een directe invloed op al deze thema’s en ons alledaagse leven. Wij kunnen u dan ook met zekerheid zeggen dat heilige geometrie het belangrijkste studieobject is gezien het feit dat dit met alles verbonden is. Wij durven zelfs te zeggen dat deze informatie de grootste katalysator zal zijn op het pad van onze menselijke evolutie. Meer nog dan nulpuntenergie.

Het bestuderen van deze stof maakt een mens onafhankelijk van het systeem zoals wij dat bedacht hebben. Hetzelfde systeem dat nu kraakt in zijn voegen. Dit systeem heeft maar twee opties. Verdwijnen of veranderen. Hoe het ook zij. Als genoeg mensen de scheppingskracht benutten die wij in ons dragen vanaf onze geboorte dan staat de uitkomst al vast. Wij kunnen u dus alleen maar aanmoedigen om heilige geometrie te bestuderen en vooral toe te passen. Iedereen kan het ongeacht welke uitgangspositie u ook heeft.

De sterspoel

De sterspoel geeft duidelijk overunity, soms zelfs meer dan 20x. Het systeem is echter nog te onstabiel om er echt mee te werken. Het effect valt tijdens het proces weg doordat, door het veranderen van een aantal variabelen, de benodigde frequentie verandert die vervolgens handmatig opnieuw opgezocht moet worden. Dat is niet handig.

De reden hiervoor is de manier waarop de energie wordt verzameld. We hebben gedurende de twee maanden dat deze opstelling oud is vele testen uitgevoerd en zijn erachter gekomen dat dit niet de juiste wijze is om de elektriciteit eraf te halen. De reden dat er een overunity effect is heeft te maken met verschillende factoren die op dat moment gunstig zijn en ervoor zorgen dat dit gebeurt.

Zo is het duidelijk dat er een vortex wordt gecreëerd binnen in de ring. Dit is zichtbaar te maken met een kompas. Als u het kompas dichtbij de spoel houdt en u schakelt hem in dan ziet u de naald niet bewegen. Plaatst u het kompas op de spoel dan kunt u het magneetveld zichtbaar krijgen. Dat betekent dat er met een sterspoel geen magnetisch strooiveld plaatsvindt buiten de spoel. Dat is redelijk uniek en gaat tegen onze gevestigde natuurkundige wetten in.

Dit magnetische veld is ook uniek in zijn vorm want het beweegt in een vortex of spiraal. Wij zijn er bij toeval achtergekomen dat bij bepaalde frequenties en een bepaald voltage van de bron en laad-accu energie wordt meegenomen naar de laad-accu uit dit veld. Na deze ontdekking is het balletje gaan rollen en heeft het ons in een bepaalde richting gebracht waardoor we nu twee maanden later heel wat wijzer zijn geworden op het gebied van heilige geometrie en numerologie.

Op dit punt willen wij verwijzen naar een video van Randy Powell op YouTube. In deze video legt hij de numerologie uit achter de rodin coil. Hij doet dit beter dan Marko Rodin zelf.

Gisternacht hebben we contact gekregen met Richard F. Motzer uit Arizona. Hij kon ons zeer goede informatie geven en daarom hebben we besloten om deze nieuwsbrief direct aan te passen.

Eerst een stukje geschiedenis over de sterspoel. Marko Rodin is niet de uitvinder van deze spoel noch van de donut. Hij heeft dit idee ook ergens vandaan gehaald en is daarmee verdergegaan. Richard F. Motzer was degene die als eerste met de sterspoel aan de slag ging. Frank Collaris heeft uitvoerig met Richard gesproken en wij gaan de lijn openhouden om informatie door te spelen. Richard had het idee ook van elders gekregen en dat is de reden dat hij zich ook een herontdekker noemt.

De reden dat Rodin wordt verward met de geestelijke vader van de sterspoel heeft te maken met een beurs die heeft plaatsgevonden in de VS. Daar is de verwarring ontstaan tijdens een presentatie en vanaf dat moment dacht men dat Rodin het geheel heeft ontwikkeld. Wat Marko Rodin betreft willen we graag een aantal dingen rechtzetten. Deze man is alleen nog maar bezig om geld te verzamelen. Hij reist de wereld rond en geeft presentaties. Het echte werk wordt echter niet door hem uitgevoerd. Dit is goed te zien aan de enige website die zijn naam draagt en waar men alleen nog maar kan doneren.

Dat is de reden dat Randy Powell hiermee verder is gegaan en het wilde perfectioneren. Randy en Richard hebben samengewerkt om de theorie van Randy te testen. Dit heeft helaas niet het gewenste effect opgeleverd. Als je je namelijk een beetje gaat verdiepen in het werk van Randy merk je dat hij een complex systeem heeft bedacht van verschillende circuits. Deze moeten om de beurt aan en uit worden gezet in een bepaalde frequentie. Het bleek dat het veld werd opgeheven door de diverse circuits.

Hiermee wil ik niet aangeven dat dit niet mogelijk is. Er zijn namelijk vele mogelijkheden om dit aan te sturen. Gezien de effecten die optreden in de coil en de hoeveelheid energie die wordt geconcentreerd verdient het verder onderzoek.

Richard is met zijn vinding, te zien op youtube onder de naam ‘HHO for volts’, van de sterspoel een contract aangegaan met een bedrijf dat elektrische auto’s bouwt. Deze gebruiken de sterspoel om de accu’s gedeeltelijk op te laden en zo de reikwijdte van de accu’s in kilometers te vergroten. Dit is de reden dat hij niet met alle informatie naar buiten kan komen. Wij hebben hem verteld dat dit toch gaat gebeuren want ook wij komen nu in een snel tempo achter de geheimen. Omdat het contact redelijk vers is en we veel aan elkaar kunnen hebben willen wij dit echter goed aanpakken. Het is niet de bedoeling om ineens teveel te willen en zo de mensen die informatie hebben weg te jagen.

Met andere woorden, de sterspoel is één van de diverse manieren om nulpuntenergie te verkrijgen.

Het was een aangename manier om dit bevestigd te krijgen en direct in te haken op onderzoek dat al meerdere jaren aan de gang is. We zien ook duidelijk dat onze teams elkaar positief kunnen aanvullen. Dit zal het onderzoek alleen maar versnellen.

Een aantal conclusies die we kunnen trekken naar aanleiding van het geleerde:

De sterspoel kan direct worden gebruikt voor de perfecte motor. Er zijn vele voorbeelden te vinden waarbij de spoel een magneet zeer snel en krachtig kan laten draaien met zeer weinig energie. Dit heeft te maken met het uitblijven van de back EMF. De efficiëntie overstijgt onze verbeelding. Tevens blijkt dat de hoeveelheid gebruikt koperdraad veel minder is dan de gebruikelijke motor ontwerpen.

De sterspoel kan grote hoeveelheden energie leveren zonder de negatieve magnetische velden. Tevens is de elektriciteit die er af komt anders in beleving. Dit is moeilijk te onderbouwen omdat dit meestal buiten de aanvaardbare wetenschappelijke wereld ligt. Het is bekend dat elektriciteit vaak nadelige invloed kan uitoefenen op onze omgeving. Steeds meer mensen kunnen dit beamen omdat meer en meer mensen gevoeliger worden hiervoor. Dat wil zeggen dat elektriciteit zoals wij dit gebruiken en opwekken een niet natuurlijke manier is.

De elektriciteit die van de spoel afkomstig is heeft andere eigenschappen. Dit is niet meetbaar maar wel voelbaar. Deze vorm van energie is meer harmonisch en niet belastend voor zijn omgeving. Dit heeft ermee te maken dat deze vorm van energie in balans is en rechtstreeks uit zijn natuurlijke omgeving komt. Dat is tevens een zeer goede reden om te bedenken waar wij eigenlijk mee bezig zijn als mensheid. De les die wij hiervan kunnen leren is dat we snel moeten stoppen om elektriciteit op te wekken op de oude en vertrouwde wijze. Er wordt namelijk veel verstoord en de prijs die wij daarvoor betalen is simpelweg onbetaalbaar.

Er is nog meer onderzoek nodig om de sterspoel beter te laten werken. Hier gaan wij dieper op in. Voor de mensen die nu ook voorruit willen met de spoelen die er al zijn is er geen enkele limiet. Er zijn nog vele zaken die nog niet ontdekt zijn. Deze wachten om gezien te worden. Marko Rodin, Drunvalo Melchizedek, Dan winter, Nicola Tesla en vele andere mensen zijn ook begonnen vanuit een overtuiging. Dat het kan. Zij hebben zich niet laten weerhouden en hebben geweldige ontdekkingen gedaan. Eén ding staat vast, nog lang niet alles is ontdekt.

Wij gaan verder met de sterspoel want het is een fantastisch systeem met vele mogelijkheden.

Joulethief

De joulethief doet zeker ook nog mee in het vervolg want we hebben meerdere mogelijkheden gevonden om hier meer uit te halen. Op dit moment wordt de joulethief ringer gebouwd en getest. Er zijn reeds leuke resultaten behaald. Een zeer laag energieverbruik om een lamp te laten branden is daar één van. Het biedt ook de mogelijkheid om overunity te behalen met een closed loop.

jouleringer

Er zijn een aantal componenten die besteld zijn en die deze week binnenkomen om dit geheel beter te maken. Dit project loopt nog niet zo lang en er is verder nog niets bekend hierover. Mochten mensen de bovenstaande onderdelen in huis hebben dan zouden wij jullie willen aanmoedigen om dit te bouwen want het werkt.

Resonantie circuit

Bovenstaand filmpje willen wij ook graag delen omdat het voor velen onder jullie een aha moment zou kunnen zijn. Het laat eenvoudig zien hoe men een lampje kan laten branden op een eenvoudige wijze met belachelijk weinig energie.

Dit is simpel na te bouwen als men een functiegenerator heeft. Als de resonantie is vastgesteld kan de generator worden vervangen door een programmeerbaar picje. Dit is een van de vele dingen die we geleerd hebben om dichter bij het eeuwig brandend lampje te komen, een grote bewustmaker en één van de doelen van de nulpuntgroep.

Belangrijke informatie over radiogolven

Er is veel informatie verdwenen over Nicola Tesla en een aantal van zijn kameraden maar dit komt mondjesmaat weer boven water. Als u geïnteresseerd bent in meer informatie over de radiogolven en een stukje geschiedenis hierover dan wilt u dit niet missen.

Het is wel een stukje voor de techneuten onder ons. Let vooral op hoe wordt omschreven dat Tesla werkte met andere golven dan waarmee wij nu mee werken.

Excell bestand

Het excell bestand is nog steeds in de maak. De reden daarvan is wat u gelezen heeft in het stuk over de sterspoel. Deze recente lessen hebben ertoe geleid dat we dit hebben stopgezet om de boel opnieuw te bekijken. Nu we weer inzicht hebben in hoe nu verder te gaan kunnen we het bestand afmaken.

Verdere voortgang

Er zijn nog meerdere projecten die starten en lopen maar die we niet allemaal kunnen behandelen gezien de hoeveelheid informatie. We zullen echter iedere keer verschillende belichten in de nieuwsbrieven die nog gaan komen.

In september zullen we gaan starten met de werkgroepen in Nederland. Men kan zich aansluiten om samen zaken te ondernemen. Er hebben zich reeds vele mensen gemeld die graag groepen willen vormen om verder te komen. Dus meld u zich aan en ontwikkel mee. Het is voor iedereen.

Wij weten dat vele mensen ongeduldig worden en nulpuntenergie morgen willen gebruiken. En terecht. Toch willen wij aan deze mensen het volgende zeggen.

Dit werk wordt gedaan door vrijwilligers die al hun tijd en geld hierin steken. Diverse uitvinders die nulpuntenergie hadden ontwikkeld hebben er jaren over gedaan om tot dat punt te komen.

Wij willen en gaan dit sneller doen, maar dan wel op de correcte wijze. Wij hebben van tevoren beslist dat dit iedereen toekomt en direct wordt gedeeld. Helaas staan er in dat geval geen rijen investeerders klaar. Dat heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat het zuiver blijft. Het nadeel is dat het tijd kost. De geheimen ontrafelen zich snel en wij kunnen zo meteen kiezen tussen verschillende technieken om nulpuntenergie in ons huis en op de werkvloer te halen.

Wij doen daarom een oproep aan allen die dit aan het hart gaat om ons en daarmee iedereen te helpen. Steun ons door mee te doen in het bouwen en testen of steun ons als u geen bouwer bent door materiaal of geld te schenken. Het zijn vooral deze laatste twee middelen, apparatuur en geld, die ons op dit moment het meest tegenhouden. Omdat wij alles wat we doen volledig transparant en openbaar willen hebben en om voor iedereen inzichtelijk te maken hoe wij onze middelen besteden wordt er een nieuwe stichting opgericht met de naam Niburu Free Energy. Op deze manier kan eenieder inzien wat wij doen met dat wat ons gegeven wordt.

Qua materiaal zijn we naarstig op zoek naar het volgende:

 • Professionele functiegenerator (die tot minimaal 4-5 MHz gaat)
 • Elektronen microscoop (om naar vorm op atomair niveau te kijken)
 • Elektrische auto (voor experimenten en testen)
 • Koperdraad (in alle vormen, dikten en maten)
 • Germanium diodes (zo groot mogelijk)
 • 1000 volt condensators
 • Bolmagneten
 • Ferrietringen
 • Printplaten
 • Plexiglas
 • Diverse onderdelen (diodes, weerstanden, condensators, transistors)

Mocht u ons financieel willen steunen met als doel het stimuleren van vrije energie voor de mensheid in zijn geheel dan kunt u contact opnemen met: [email protected]

In september beginnen we weer met het geven van de presentaties waarin hopelijk alle informatie gedeeld kan worden. We zeggen hopelijk want de hoeveelheid informatie is enorm en we proberen het in te dammen tot de belangrijkste punten voor iedereen. De eerstvolgende presentatie zal plaatsvinden op 2 september bij niburu in Soest. Deze presentatie met Frank Collaris van Niburu en Frank Bonte & Lucia Hulman van de nulpuntgroep nederland zal vooral het o zo belangrijke bewustzijns gedeelte van nulpuntenergie behandelen. Een must see voor de techneuten onder ons!

Onze nieuwe workshops vrije energie gaan ook weer van start, te beginnen in Soest op 31 augustus. De workshops zullen een combinatie van theorie en praktijk worden zodat we dieper in kunnen gaan op de zaken die geleerd zijn. Aan het einde van deze avonden gaat u naar huis met een werkend vrije energie apparaat en de kennis en vaardigheden die u nodig hebt om deze kennis te verspreiden en zelf aan de slag te gaan.

Voor vragen of informatie over bovenstaande zaken kunt u contact opnemen met [email protected]

Team Niburu Free Energy

0 0 stemmen
Beoordeel dit artikel

Interessant

Vind je dit waardevol?
Klik hieronder en deel het op je Socials!
+
Meld je aan op onze gratis PUSH meldingen
Aanmelden
?
+
Volg ons op ons gratis Telegram kanaal
Volg Ons
?
+
Steun ons met een vrijwillige bijdrage
Doneer
?

Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
tijntrix
tijntrix
10 jaren geleden

Hoe lijkt het ermee? We horen hier maar niks meer over!

Back to top button
1
0
We lezen graag je reactie!x