Homepagina » Binnenland » Waarom ik geen masker op zet – deze waanzin moet stoppen
mondkapje

Waarom ik geen masker op zet – deze waanzin moet stoppen

Een gastbijdrage van Karel Beckman. In Nederland wordt per 1 december een mondkapjeswet ingevoerd, die de hele bevolking verplicht een mondkapje te dragen op allerlei plaatsen. Deze verplichting dient geen enkel medisch doel, maar schendt wel het grondwettelijke recht van het individu op lichamelijke integriteit en schaadt onze gezondheid. De mondkapjes werken bovendien angst in de hand en ondermijnen onze sociale relaties. Ze geven het signaal af dat wij een potentieel gevaar zijn voor elkaar en dat we tegen elkaar moeten worden beschermd.

Dat de mondkapjeswet geen enkele medische onderbouwing heeft, is al lang bekend. We weten dat deze gezichtsmaskers, zoals ze in het Engels worden genoemd, niet werken tegen de verspreiding van virussen. Dat is door onze autoriteiten, van hoog tot laag, erkend – tot aan de premier en de minister van Volksgezondheid aan toe. Meneer Jaap van Dissel van het RIVM heeft gezegd dat 200.000 mensen een week een mondkapje moeten dragen om één besmetting tegen te gaan. Op de website van het RIVM was gewoon te lezen dat mondkapjes niet werken.

Tot voor kort, zeker tot april 2020, waren alle wetenschappers in de wereld het hier ook over eens. Op de website Ademvrij.NU, die ik heb opgezet, kun je de wetenschappelijke literatuur erop nalezen. Een van de redenen is dat luchtwegvirussen zoals corona merendeels worden verspreid door aerosolen, die vele malen kleiner zijn dan de luchtgaten in de mondkapjes – en zich overigens ook niet houden aan 1,5 meter.

Er zijn zelfs redenen om aan te nemen dat mondkapjes averechts werken. Zoals dr. Carla Peeters heeft geschreven in haar serie voor HP/De Tijd, worden mondkapjes broedplaatsen van virussen en bacteriën, zeker als ze onoordeelkundig worden gebruikt, wat onvermijdelijk is bij het grote publiek. Ze zijn ook gevaarlijk voor de drager zelf: door het mondkapje kunnen uitgeademde virussen niet ontsnappen en kunnen ze via de neusholtes weer binnenkomen. Roger W. Koops, een Amerikaanse vaccin-expert, schrijft: “Ik vind het verbijsterend dat wordt beweerd dat je een mondkapje draagt ‘voor een ander’. Het tegenovergestelde is waar. Het mondkapje maakt je tot een mogelijke bron van contaminatie. Je verhoogt niet alleen het risico voor jezelf, maar ook voor anderen.”

Epidemiologisch bewijs voor de werking van mondkapjes is er ook niet: er is geen enkele relatie tussen mondkapjesplichten die in diverse landen in de wereld zijn ingevoerd en de mate van besmettingen of coronaslachtoffers in die landen. Aan de mondkapjesregeling ligt niet eens een advies van het Outbreak Management Team (OMT) ten grondslag. De regering zegt met haar coronabeleid de wetenschap te volgen, maar volgt in dezen niet het advies van het eigen adviesorgaan.

De overheid hoeft niet meer te bewijzen of aannemelijk te maken dat iemand besmettelijk is, iedereen wordt gewoonweg verondersteld een gevaar te zijn voor zijn omgeving.

De wet zelf zegt eigenlijk ook wel genoeg over de werkelijke effectiviteit van mondkapjes. Immers, als deze maskers echt belangrijke bescherming zouden bieden, waarom zouden er dan zoveel uitzonderingen worden gemaakt? In de kerk hoeft het niet, in de supermarkt wel. Bij de hoeren niet, bij de kapper wel. Basisschoolleerlingen niet, middelbare scholieren wel. En waarom gewacht tot 1 december als het ging om een werkelijke bedreiging van de volksgezondheid die hiermee wordt bezworen?

De minister van Volksgezondheid, meneer De Jonge, zegt dat de regeling een mogelijk “restrisico” moet elimineren. Een ongedefinieerd “restrisico” is blijkbaar genoeg reden, in de hysterische sfeer waarin we leven, om een grondwettelijk recht opzij te schuiven. Het coronavirus, het zij nog maar eens gezegd, heeft volgens de WHO een sterftecijfer dat vergelijkbaar is met de griep en een gemiddelde sterfteleeftijd van boven de 80. Hoe ongelooflijk het ook klinkt: er is dit jaar niet eens sprake van oversterfte in Nederland.

Besmettingshaarden

De mondkapjesdwang wordt vaak verdedigd met de dooddoener baat het niet, dan schaadt het niet. Dat is een ernstige onderschatting van de funeste implicaties van deze wet.

Mijn belangrijkste bezwaar tegen deze wet is dat hij niet alleen vrijheidsbeperkingen oplegt aan mensen die besmet zijn met het coronavirus en dus in theorie een gevaar zouden kunnen zijn voor andere mensen, maar aan alle burgers. Ook aan mensen die gezond zijn, die geen symptomen hebben, en waarvan geen enkele reden is om aan te nemen dat ze een reëel gevaar vormen voor anderen.

Dit is iets ongekends. Aan een hele bevolking wordt verhinderd op natuurlijke wijze te leven.

Onder de bestaande Wet publieke gezondheid kunnen mensen, van wie klinisch is vastgesteld dat ze een besmettelijke ziekte hebben (wat iets anders is dan “positief getest”) in quarantaine of isolatie worden geplaatst. Dat moet dan wel onder medisch toezicht en met recht op een gratis advocaat. Onredelijk is dat niet. Onder de nieuwe mondkapjeswet echter krijgt iedereen ingrijpende verplichtingen opgelegd. De overheid hoeft niet meer te bewijzen of aannemelijk te maken dat iemand besmettelijk is, iedereen wordt gewoonweg verondersteld een gevaar te zijn voor zijn omgeving. Je hebt zelfs niet de mogelijkheid om aan te tonen dat je geen gevaar vormt. Het maakt niet uit. Ook al ben je kerngezond, dan nog moet je een masker dragen.

Dat is het verraderlijke van deze wet: hij definieert ons allemaal, per decreet, tot potentieel gevaar voor onze medeburgers. Wij worden door onze wetgever – door onze regering en parlement – zoals ik eerder heb betoogd, gedefinieerd als wandelende besmettingshaarden. Wezens die een bedreiging vormen voor elkaar alleen omdat wij leven – omdat wij, op puur theoretische gronden, zonder dat daarvoor enig reëel bewijs voor hoeft te worden aangevoerd, elkaar zouden kunnen besmetten met een virus.

Totalitair

De implicaties van deze wetgeving zijn verstrekkend. Als wij accepteren dat een dergelijk theoretisch risico voldoende grond is voor een ingrijpende vrijheidsbeperking als mondkapjesdwang, dan impliceert dat, dat wij nooit meer vrij zullen zijn. Dat we ons nooit meer zullen kunnen beroepen op ons zelfbeschikkingsrecht, op ons grondwettelijke recht op lichamelijke integriteit.

Er zullen immers altijd virussen zijn, om nog maar te zwijgen van andere risico’s, dus het betekent dat de overheid voortaan iedere denkbare maatregel kan invoeren teneinde ons te “beschermen” tegen ieder denkbaar risico. Daarmee zijn we in een totalitaire samenleving terechtgekomen.

Dit is de belangrijkste schade die deze mondkapjeswet veroorzaakt: een onherstelbare schade aan onze rechten als vrije mensen. Het baat niet – maar het schaadt wel.

Daarbij is het van belang om te benadrukken dat het hier niet gaat om een onschuldige ingreep. Het gaat om een fundamentele inbreuk op de vrije keuze van mensen. Het is vergelijkbaar met een verplichting aan alle vrouwen om een hoofddoek te dragen of een verbod op blote benen. Het is nog erger, want het dragen van mondkapjes is ook fysiek en psychisch schadelijk.

Veel mensen krijgen gedurende hun werkweek iets op hun gezicht geplakt dat hen de adem letterlijk beneemt. De natuur heeft ons uitgerust met een mond en neus om vrij door te kunnen ademen. Om dit op kunstmatige wijze te verhinderen is iets ongekends. Aan een hele bevolking wordt verhinderd op natuurlijke wijze te leven.

Iemand schreef me dat haar zoon van 19 met ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen niet meer op de dagbesteding mag komen omdat hij geen mondkapje kan dragen.

De schade aan de psychische gezondheid die de mondkapjesplicht met zich meebrengt is minstens zo ernstig. Wat doet het met mensen als zij elkaar niet meer kunnen zien zoals ze zijn – niet meer goed kunnen horen – niet meer elkaars glimlach kunnen zien? Wat doet het met onze kinderen?

Dan heb ik het nog niet over al die mensen met gezondheidsbeperkingen, zoals astma, long- of hartziekten, en verstandelijke aandoeningen, die soms levensbedreigende hinder ondervinden van de mondkapjesplicht. Ja, in theorie wordt voor sommige groepen een uitzondering gemaakt in de wet, maar in de praktijk lopen deze mensen tegen allerlei muren op.

Ik krijg talloze schrijnende verhalen te horen. Iemand schreef me dat haar zoon van 19 met ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen niet meer op de dagbesteding mag komen omdat hij geen mondkapje kan dragen. Een man met een autistische stoornis die geen mondkapje kan verdragen, kreeg van zijn huisarts te horen dat hij alleen nog in noodgevallen zou worden geholpen. Veel mensen met ademhalingsproblemen die geen mondkapje kunnen verdragen, komen het openbaar vervoer niet meer in en zelfs de pont niet meer op. Ze mogen ook veel winkels niet meer in.

Talisman

Als we dit allemaal weten, waarom dan toch deze wet, in ons eigen land, waarin wij ooit het idee hadden vrije burgers te zijn?

Ik denk dat er verschillende factoren een rol spelen. Ten eerste komt de wet tegemoet aan de irrationele angsten van veel mensen die ten onrechte geloven dat zij door mondkapjes worden beschermd. In een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine uit mei 2020 schreven onderzoekers: “We weten dat het dragen van een masker buiten gezondheidscentra niet of nauwelijks bescherming oplevert tegen infectie.” Maar zij voegden hier aan toe dat “er additionele voordelen kunnen zitten aan brede mondmasker-maatregelen … Het is duidelijk dat maskers ook symbolische rollen vervullen. Maskers zijn niet alleen middelen, maar ook talismannen die een gevoel van veiligheid teweegbrengen voor medisch personeel en vertrouwen in ziekenhuizen.”

Is het nodig om deze wetenschappers uit te leggen dat een talisman een vorm is van primitief bijgeloof? Dat een overheid anno 2020 een wet invoert die inspeelt op angst en bijgeloof is schokkend. Dan kunnen we ook weer heksen gaan verbranden. Als onze beleidsmakers werkelijk iets willen doen om aan de angsten van burgers tegemoet te komen, zouden ze er beter aan doen om de risico’s van het coronavirus eindelijk eens in het juiste perspectief te plaatsen.

Een tweede vermoedelijke reden voor de mondkapjeswet is dat hij autoriteiten de gelegenheid biedt om hun autoritaire impulsen uit te leven. Met de wet kan bepaald gedrag worden afgedwongen – en er zijn genoeg politici die daar gevoelig voor zijn. De burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, heeft gezegd: “Van mondkapjes gaat een symboolwerking uit, het maakt dat mensen zich bewust blijven van de risico’s.” De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, heeft zich op soortgelijke wijze uitgelaten.

De beelden en verhalen die uit andere landen tot ons komen, zijn angstaanjagend in hun totale irrationaliteit.

Deze impuls, om gedrag af te dwingen bij burgers, wordt maar al te vaak aangemoedigd door technocraten en intellectuelen die van mening zijn dat zij beter in staat zijn om te bepalen wat goed voor ons is dan wij zelf. De Belgische virologe Erika Vlieghe erkende tegenover omroep VRT dat er geen bewijs is dat mondmaskers werken, maar zei dat een verplichting nuttig is om bewustzijn te creëren: “Je kan met mondmaskers echt weer awareness genereren. Mensen er bewust van maken dat het nog niet voorbij is, dat er iets aan de hand is en we met zijn allen voorzichtig moeten zijn.”

Dat het bij mevrouw Vlieghe en onze burgemeesters niet opkomt dat hun decreten averechts kunnen werken – dat mensen dankzij de schijnveiligheid die mondkapjes bieden juist minder “awareness” ervaren – is tot daar aan toe. Dat zij het blijkbaar acceptabel vinden om gedragsexperimenten uit te voeren op ons, zou in een vrije maatschappij niet mogelijk moeten zijn.

Een derde reden waarom de regering deze mondkapjeswet invoert, is waarschijnlijk druk vanuit het buitenland. In veel andere landen gelden immers nog draconischer mondkapjesverplichtingen. De beelden en verhalen die uit andere landen tot ons komen, zijn angstaanjagend in hun totale irrationaliteit: peuters en zelfs baby’s met mondkapjes op, of mensen die alleen in de auto zitten of op het strand zitten en worden gedwongen mondkapjes te dragen.

De mondkapjesgekte begon pas goed nadat de WHO in juni zijn advies over mondkapjes veranderde van “niet doen” naar “wel doen”. De BBC meldde later dat deze koerswijziging niet was gebaseerd op wetenschappelijke gegevens, maar onder “politieke druk”.

Maar alleen omdat in veel landen – niet overal – deze dwang geldt, kan geen reden zijn om hier hetzelfde te doen. Ooit bestond in de hele wereld slavernij. Dat maakte slavernij nog niet rechtmatig. De Nederlandse regering en parlement horen het Nederlandse volk te vertegenwoordigen, niet buitenlandse krachten.

Inbreuk

Ik heb besloten dat ik me niet wens neer te leggen bij de mondkapjesdwang. Ik beschouw de mondkapjeswet, om alle redenen die ik hier heb aangevoerd, als een onrechtmatige, ongerechtvaardigde, ongrondwettelijke inbreuk op mijn zelfbeschikkingsrecht en lichamelijke integriteit. Ik kan de opvolging van deze maatregel niet rijmen met mijn geweten. Ik kan het niet rechtvaardigen tegenover mijn kinderen en kleinkinderen. Ik wil niet dat zij een wereld erven waarin ze niet meer vrij kunnen zijn en zelf kunnen beschikken over hun lichaam. Dat is waar deze wet toe zal leiden als wij hem accepteren.

Ik wil niet dat mijn kinderen een wereld erven waarin ze niet meer vrij kunnen zijn en zelf kunnen beschikken over hun lichaam.

Betekent dit dat ik de wet zal gaan overtreden? Ik weet niet in wat voor omstandigheden ik terecht zal komen. Ik besef dat veel mensen van mening zijn dat je de wet nu eenmaal hoort te gehoorzamen, omdat het de wet is, en omdat we in “een democratisch land” leven. Maar een wet is niet rechtmatig alleen omdat hij door een democratisch gekozen regering en parlement is ingevoerd. De grote vrijheidsstrijders die de mensheid heeft gekend, de Mandela’s, Martin Luther Kings, de Gandhi’s, de Amerikaanse Founding Fathers, de grote religieuze leiders, weigerden, als het erop aan kwam, de wet te volgen. Zij volgden het recht, niet de wet. Ik wil mezelf uiteraard niet met hen vergelijken – ik vind wel dat we ons door hen moeten laten inspireren.

Geen volk en geen individu hoeft mee te werken aan zijn eigen onderdrukking en de beschadiging van zijn eigen gezondheid. Geen wet, die het zelfbeschikkingsrecht van het individu aantast, zonder dat daar zeer zwaarwegende redenen voor zijn, is rechtmatig. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft in een advies van 3 november ook onomwonden gesteld dat de medische noodzaak voor de wet ontbreekt en daarmee de rechtsgeldigheid. De Orde schrijft over de mondkapjesregeling dat zij een “ernstige” en “ingrijpende inbreuk” vormt op de grondrechten van burgers. Volgens de Orde “kan een inperking van grondrechten in een democratische samenleving (ook bij wet) alleen plaatsvinden indien dit noodzakelijk en evenredig is.” De Orde “is van mening dat de noodzaak noch uit het voorstel noch uit de huidige toelichting daarop is gebleken.”

Ik besef ook dat veel mensen mijn weigering om een mondkapje te dragen als “asociaal” zullen bestempelen. “Je doet het voor een ander,” wordt er vaak gezegd.

Dat argument heeft op veel mensen een verlammende uitwerking. Niemand wil asociaal zijn. Maar het is een pervers argument. Ik weiger een mondkapje te dragen – en dat doe ik voor mezelf, ja, want ik heb rechten als mens. Sinds wanneer heeft de staat het recht om mij te dwingen “voor een ander” te leven?

Maar: ik doe het ook voor een ander, voor al mijn medemensen, omdat zij dezelfde rechten hebben.

Ik doe het opdat de ander vrij kan ademen. Opdat de ander over zijn eigen lichaam kan beschikken. Opdat de ander vrijuit kan lachen naar anderen. Opdat de ander zich vrij kan voelen ten opzichte van zijn medemensen. Opdat de ander niet met het gevoel hoeft rond te lopen dat hij een bedreiging is voor een ander.

Wie bedenkt dat het “sociaal” is om kinderen te dwingen hun gezicht te bedekken, afstand te houden van elkaar?

Ik doe het ook voor de kinderen. Opdat zij op school bevrijd kunnen worden uit deze ketenen die om hun gezicht worden gelegd. Wie bedenkt dat het “sociaal” is om kinderen te dwingen hun gezicht te bedekken, afstand te houden van elkaar? Wie bedenkt het om kinderen te belasten met de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun opa’s en oma’s? Om ze ervan te beschuldigen dat het potentiële moordenaars zijn als ze geen mondkapje dragen? Hoe “sociaal” is dat?

Als onze volksvertegenwoordigers, onze zorgverleners en onze leerkrachten onze kinderen niet beschermen, als zij welbewust een onveilige en beangstigende situatie creëren voor onze kinderen, dan is het tijd om zelf actie te ondernemen.

Griepvirus

Wat u doet, is uiteraard uw zaak. Misschien denkt u, het is maar voor even. Tot het virus weg is. Maar dacht u dat ook niet in maart, toen de eerste lockdown begon? Wat als er zich een nieuw virus aandient? Wat als het volgende griepvirus zich aandient?

Misschien denkt u, de overheid gaat ons echt wel weer onze vrijheid teruggeven, als we netjes doen wat ons wordt opgedragen. Ik hoop oprecht dat u gelijk heeft. Ik heb dat vertrouwen niet. Overheden geven zelden vrijwillig macht terug die zij hebben verworven.

Misschien vraagt u zich af, de mondkapjesdwang werkt misschien niet, maar hoe moet het dan wel?

Er is een tijd geweest dat wij het vanzelfsprekend vonden dat wij als burgers allereerst zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van onze problemen. “Zelf” betekent natuurlijk samen, met elkaar, maar wel op vrijwillige basis. Er was iets wat weleens het maatschappelijk middenveld werd genoemd – er waren ondernemers, boeren, artsen, priesters, dominees, leraren, brandweerlieden, juristen, psychologen, en ga zo maar door – er waren verenigingen, maatschappelijke organisaties, die datgene deden wat zij nodig achtten om mensen te helpen en beschermen.

Nu is er blijkbaar alleen nog maar de staat. De centrale overheid, die alles bepaalt. In samenspraak met grote anonieme organisaties en concerns die heel ver van ons af staan en zich ook niet echt om ons lijken te bekommeren.

De meeste van mijn vrienden en kennissen kijken me vreemd aan als ik zeg dat we in een dictatuur zijn beland.

Het probleem corona gaan we te lijf door al onze verantwoordelijkheden, al onze rechten en plichten, te overhandigen aan de staat. De staat doet dan wat je van de staat kunt verwachten: tot in het kleinste detail voorschrijven hoe wij met het probleem dienen om te gaan – tot de meest intieme handelingen aan toe. Hoe ver we van elkaar moeten staan, of we elkaar mogen aanraken, hoeveel mensen we thuis mogen ontvangen, of we mogen sporten, op kantoor mogen werken samen, een feest mogen geven, een bedrijf mogen uitoefenen, de deur uit mogen gaan, op vakantie mogen. En of we vrij mogen ademen.

Een situatie waarin de overheid dit allemaal voor ons bepaalt heet – ik heb er geen ander woord voor – een dictatuur.

De meeste van mijn vrienden en kennissen kijken me vreemd aan als ik zeg dat we in een dictatuur zijn beland. Bij dictatuur denken ze misschien aan Hitler en Stalin en martelkamers. Maar dictatuur kan vele gedaanten aannemen. Dictatuur is ook de DDR van weleer, het China van nu, en ja, er is ook democratische dictatuur. Ik kreeg een mailtje van een Nederlandse die in Griekenland woont en me vertelde dat zij opgesloten zit in haar eigen huis, alleen naar de supermarkt mag, met mondkapje op uiteraard, verder niets. Is dat geen dictatuur?

Dezelfde verhalen komen uit talloze andere democratische landen. Er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat het beter zal worden. Ook in Nederland niet. De wet die per 1 december ingaat, waar de mondkapjesdwang deel van uitmaakt, geeft onze regering vrij spel om ons alles te doen wat haar goeddunkt, officieel om de coronacrisis tegen te gaan, maar zonder enige objectieve criteria waar het bestaan van die crisis aan wordt afgemeten – of het einde ervan.

Ik wens dat niet te accepteren. Wie angst heeft en geen risico’s wil lopen, mag datgene doen wat hij of zij denkt nodig te vinden om risico’s te mijden. Ook een mondkapje dragen, als hij gelooft dat dit beschermt.

Wie dat niet wil, wie geen mondkapje op wil, geen afstand wil houden, normaal wil leven, hoort dat recht te hebben. Dat is vrijheid. Dat is de enige morele weg. De enige sociale weg. De enige weg terug naar normaal.

Over de auteur: Karel Beckman is freelance journalist, mede-auteur van De Democratie Voorbij (uitgeverij Aspekt, 2011) en auteur van De Staat Voorbij (Aspekt, 2017). Hij is initiatiefnemer van Ademvrij.NU. Volg hem op Twitter.

4.7 138 stemmen
Beoordeel dit artikel
+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest
199 Reacties
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
Joyce Ramgatie
Joyce Ramgatie
4 maanden geleden

IK DOE GEEN MONKAPJE OP, want
doet me denken aan de joden ster in de Hitler tijd…. Doe je ogen open mensen !!

Eric
Eric
Reactie op  Joyce Ramgatie
4 maanden geleden

Zat ik ook al aan te denken, sterretje van vouwen en op je borst plakken. Staat niet bij hoe je em moet dragen

D. Wang
D. Wang
Reactie op  Eric
4 maanden geleden

Dragen is wel beschreven: voor de mond en voor de neus. Maar een tweede op je borst is niet (wettelijk) verboden.

BertRoermond
BertRoermond
Reactie op  Joyce Ramgatie
4 maanden geleden

mooi joh, maar heb je ook tips hoe ik dan winkel, postkantoor of wat dan ook binnen ga komen ?

Joyce Ramgatie
Joyce Ramgatie
Reactie op  BertRoermond
4 maanden geleden

Haal genoeg voedsel voor een maand..En als weinig mensen een maand lang naar de winkels gaan dan raken ze in paniek !!

ikzelfzelf
ikzelfzelf
Reactie op  Joyce Ramgatie
4 maanden geleden

Dan moet je na 1 maand alsnog boodschappen gaan doen, want dat mondkapjes gedoe blijft nog wel even.
Daarbij zullen die supermarkten zeker niet in paniek raken met minder klanten, want de supermarkten zullen dan overheidssteun krijgen [de gewone winkelier niet].

Joyce Ramgatie
Joyce Ramgatie
Reactie op  ikzelfzelf
4 maanden geleden

Vermijd alle Albert Heijn.. Ze zijn de kwaaddoeners..Ze gaan Boa’s laten rondlopen om boetes uit te delen in hun winkels

Joris
Joris
Reactie op  Joyce Ramgatie
4 maanden geleden

wat? zijn daar bronnen van?

Chris Millenaar
Chris Millenaar
Reactie op  ikzelfzelf
4 maanden geleden

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/19/mondkapje-verplicht-vanaf-1-december lees goed wil verplichten. er staat niet verplicht. kan ook niet kijk eens naar onderstaand filmpje https://www.burgerfront.nl/cursus-basisrecht-deel-3/ maar kijk ze wel vanaf deel 1

Monica
Monica
Reactie op  ikzelfzelf
4 maanden geleden

Gewoon met zijn allen naar de markt en de supermarkt zoveel mogelijk mijden.

Martin
Martin
Reactie op  Monica
4 maanden geleden

Ja, boycotten die meelopers.

Corona-hoax
Corona-hoax
Reactie op  Joyce Ramgatie
4 maanden geleden

Gaat niet werken. Frankrijk scenario is het beste. Daar hebben agenten een man in elkaar geslagen omdat hij geen mondkapje had. Vlam in de pan en massale protesten en rellen. Al 60 agenten die aardig klappen hebben gehad vanwege die achterlijke “veiligheids wet”. Nu willen ze deze wet gaan intrekken.

Dus aangezien we in NL helaas veel te mak zijn stel ik voor massaal mondkapje in de fik te steken. #fikjemondsnoeraf

Veterans_Resistance
Veterans_Resistance
Reactie op  Corona-hoax
4 maanden geleden

In Frankrijk is het inmiddels bijna een burgeroorlog.
Afgelopen zaterdag op Twitter veel grote vechtpartijen gezien tussen politie en burgers, waar het er zeer heftig aan toeging en de politie in veel gevallen het onderspit delfde.
Wat mij betreft mag het hier ook uit de hand lopen.

Martin
Martin
Reactie op  Corona-hoax
4 maanden geleden

De betrouwbaarheid van de PCR-test is flink in het geding.
Moeten we het hele geleuter over mondkapjes dan nog wel serieus nemen? Moeten we überhaupt deze overheid nog wel serieus nemen?

Malle
Malle
Reactie op  BertRoermond
4 maanden geleden

Wanneer ik voor het laatst een postkantoor (bestaan die dingen nog?) ben binnengegaan kan ik me niet herinneren…

Elize
Elize
Reactie op  Malle
4 maanden geleden

Je moet je schamen. Je gaat toch niet alles online halen. Steun je lokale winkels!

Pieter
Pieter
Reactie op  BertRoermond
4 maanden geleden

Vertel ze dat je claustrofobie hebt en met zo’n mondkapje op ineens een agressieve psychose kunt krijgen, het dus beter is als je er geen draagt conform artikel 2a4 van de mondkapjesplicht.

AlbertV
AlbertV
Reactie op  BertRoermond
4 maanden geleden

“Waarom heeft u een bos uien op uw hoofd?”
“Tegen corona.”
‘Huh, tegen corona? Werkt tat tan?”
“Nee natuurlijk niet eikel, dat snap je toch ook wel?”
“Uh…”
“Die maffe muilkorf van u werkt ook niet maar daar krijg ik het stikbenauwd van, maar ik vind wel dat ik wat tegen corona moet doen.”
“Huh?”

Endymion
Endymion
Reactie op  AlbertV
4 maanden geleden

geniaal!

Adje
Adje
Reactie op  AlbertV
19 dagen geleden

Stikbenauwd van een mondkapje is nog altijd beter dan stikbenauwd op een IC liggen.

benno
benno
Reactie op  BertRoermond
4 maanden geleden

er bestaat nog steeds een uitzonderingsbepaling voor chronisch zieken.
en handhavers hebben met deze groep soepel om te gaan.
maw, ze mogen niet bekeuren als je je beroept op medisch argument.
is terug te lezen op rijksoverheid..nl

Chris
Chris
Reactie op  benno
4 maanden geleden

Welnu, er staat inmiddels bij doorlezen iets heel anders op rijksoverheid.nl en dat gaat dan ook nog eens in tegen de medische privacy wetgeving. Voor de goede orde, je eigen arts geeft geen verklaring uit of jij een medische uitzondering bent.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/mensen-met-een-beperking-of-chronische-ziekte

Alex
Alex
Reactie op  BertRoermond
4 maanden geleden

Online

Ikke
Ikke
Reactie op  BertRoermond
4 maanden geleden

betrek je op artikel 2a.4. van de regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19.

Je kan dat ding niet op doen anders ga je hyperventileren of je wordt bijvoorbeeld angstig of wat dan ook, daar is een uitzondering voor dat staat in hun eigen regeling, hier kunnen ze je dan niet meer weigeren,

verder hoef je volgens artikel 9 gegevensbescherming je gegevens niet te verstrekken en een uitleg is dus ook niet nodig.

Verder als je in het OV wil zonder, kan je je betrekken op het artikel 6.6 van de regeling tijdelijke maatregelen covid 19 ook te vinden op hun site.

lees dit maar even goed door, ik ga vanaf dinsdag strijden voor mijn rechten en het maakt me niet uit als ik elke keer de politie er bij moet hebben, op deze manier sta je in je recht en kunnen ze hoog of laag springen, op het aller eindst, eventueel bij een rechter, win je de zaak, easy.

Maak je dus ook niet druk om boetes of wat dan ook, want dan kan je gewoon in bezwaar gaan.

Veluweman
Veluweman
Reactie op  Ikke
4 maanden geleden

Sorry. Klinkt heel logisch. Je vergeet één detail. De rechters zijn lid van D666 en zullen je bezwaren afwijzen. Elke boete mag je betalen, met een verhoging. Probleem is : winkelier mag je de toegang ontzeggen. Dat wordt al gedaan bij winkeldiefstal. Winkel is niet openbaar, maar eigendom. De eigenaar maakt de regels. Draag je geen mondkapje, dan wordt je gevraagd te vertrekken.

Pieter
Pieter
Reactie op  Veluweman
4 maanden geleden

Een winkelier mag met huisregels NIET tegen de wet ingaan en daarom ook niet tegen de uitzonderingen zoals gemeld in artikel 2a4 van de mondkapjesplicht. Doet een winkelier dat wel dan is deze strafbaar volgens artikel 284 van het wetboek van strafrecht.

Ikke
Ikke
Reactie op  Veluweman
4 maanden geleden

zoals Pieter zegt, zij vallen onder de publieke ruimtes, en zij zullen de wet gewoon moeten gehoorzamen, een supermarkt mag ook niet mensen met 1 been weigeren puur omdat het hun huisregels zijn.

Wees sterk, ze proberen je dit gevoel van klein zijn te geven, door middel van deze angsten, trap er niet in, ze hebben geen poot om op te staan.

MdeFilosoof
MdeFilosoof
Reactie op  BertRoermond
4 maanden geleden

Je kan beter gewoon een plastic zak over je hoofd doen. Dan weet je zeker dat er geen virus binnen komt. Laat dee normale mens In ieder geval met rust met je gezeik over tips. Als je met de facisten wil mee doen. Doe mee, maar ga niet quasi beleefd om tips vragen huichelaar.

Engela Mergel
Engela Mergel
Reactie op  BertRoermond
4 maanden geleden

Een motorfietshelm op?

Rinalokerse@outlook.com
Reactie op  BertRoermond
4 maanden geleden

Vraag al je winkeliers of je via mail of online kan bestellen, en hun dat thuis laten bezorgen. In Kruiningen doet de super coop het voor 5,- . Super toch, hoef jij geen mondkap op voor dit probleem. Bel of mail ze, en vraag het jou winkelier.
Onze DA doet het zelfs gratis. Toppie.

Lange Fries
Lange Fries
Reactie op  BertRoermond
4 maanden geleden

Gewoon niet dragen. Denk je dat ze je weigeren? Denk je dat ze de wouten bellen? Ben je bang?

Ik heb briefjes mee met wat medici en wetenschappers zeggen over mondkapjes. Ik heb ook briefjes mee met wat rechtsgeleerden hier over te zeggen hebben.

Zeg gewoon NEE. Als wetten onrechtvaardig zijn is burgerlijke ongehoorzaamheid jouw plicht.

Ik ben bereid om hiervoor naar de gevangenis te gaan. Zo’n mondkapje krijgen ze alleen op mijn dooie lijk.

Martin
Martin
Reactie op  Joyce Ramgatie
4 maanden geleden

Ik weiger ook een mondkapje te dragen. Waarom niet? Omdat ik me niet laat dwingen door de overheid. In mijn optiek is een overheid er om z’n onderdanen te dienen en niet om te dwingen. Voor het eerste zijn ze gekozen, niet voor het laatste.
Want wat is de volgende stap? Als we hieraan gehoor geven zal de volgende, nog ingrijpender, stap niet lang op zich laten wachten. Wordt wakker mensen !!

Wim
Wim
Reactie op  Joyce Ramgatie
4 maanden geleden

Maar hoe kunnen wij dit als volk stoppen dan??????

Joyce Ramgatie
Joyce Ramgatie
Reactie op  Wim
4 maanden geleden

GEEN MONDKAP OP…
Burger ongehoorzaamheid .. Ga niet meer naar Alber Heijn..

MdeFilosoof
MdeFilosoof
Reactie op  Joyce Ramgatie
4 maanden geleden

Precies Joyce laat ze de #### krijgen die facisten. Dat zij niet voldoende eigenwaarde hebben en de facisten overheid nodig hebben om te overleven in een dictatoriale schijnwereld zegt genoeg over ze.

Rinalokerse@outlook.com
Reactie op  Wim
4 maanden geleden

Bel of mail je winkeliers, hier in Kruiningen brengt de super coop het tot je voordeur voor 5,- per bestelling. Hoef jij geen mondkap op voor dit probleem , onze DA brengt het zelfs gratis, toppie toch?

P.M.
P.M.
Reactie op  Joyce Ramgatie
4 maanden geleden

Breaking news; PCR test is van de baan.!

https://www.youtube.com/watch?v=flsF7trvq2c

John
John
Reactie op  P.M.
4 maanden geleden

Dus nu valt het hele corona kaartenhuis in elkaar?
Denk het niet.
Ze gaan gewoon door met besmettingen tellen.
PCR test of niet.

Nefertiti
Nefertiti
Reactie op  Joyce Ramgatie
4 maanden geleden

We zouden de ster op onze mondkapjes kunnen laten drukken en zo laten zien wat er aan de hand is en dat dit vrijheidsberoving is.

John
John
Reactie op  Nefertiti
4 maanden geleden

Ik wilde veiligheidshesje laten bedrukken.
Kan best goedkoop bij diverse bedrijven online.
Vermoed alleen dat ze mijn “Coronabeleid is Fascisme” niet zullen accepteren.

peter koolhaas
peter koolhaas
Reactie op  Nefertiti
4 maanden geleden

we kunnen ook een gele button op onze mondkapjes laten borduren…. kijk uit voor het gele chinese gevaar

Veterans_Resistance
Veterans_Resistance
Reactie op  Joyce Ramgatie
4 maanden geleden

Of het volgende effect gaat hebben op het beleid is afwachten.

Van YouTube:

BREAKING: PCR Test van de baan!

BLCKBX

https://www.youtube.com/watch?v=flsF7trvq2c

Joyce Ramgatie
Joyce Ramgatie
Reactie op  Veterans_Resistance
4 maanden geleden

Goed NIEUWS!!!
Volgende wordt, denk ik mondkap verboden !

Veterans_Resistance
Veterans_Resistance
Reactie op  Joyce Ramgatie
4 maanden geleden

Ik ben (nog) niet zo optimistisch, maar wel blij dat er zo ontzettend veel mensen hiertegen knokken.
Ieder woord dat wij hier typen is een bijdrage aan dat gevecht.
En we gaan door zolang dat nodig is!
Dus applaus voor ons!!! 😎

Wim
Wim
Reactie op  Joyce Ramgatie
4 maanden geleden
Pieter Gelens
Pieter Gelens
4 maanden geleden

Heeft u in de gaten dat ze gewoon proberen hoever ze kunnen gaan met ons. Steeds opnieuw gaan ze een stapje verder en eventueel weer terug om het dan opnieuw weer te proberen. We zijn nu pas één jaar aan de gang met een ‘virus’ dat echt niet bestaat. Vanaf januari, zijn er zeven maanden lockdown ingepland in het mondiaal gehanteerde draaiboek om naar een totalitaire staat te gaan.

Pieter
Pieter
Reactie op  Pieter Gelens
4 maanden geleden

Als we een maandje verder zijn, dan komen er ineens redenen om ook buiten een mondkapje te verplichten. Tezamen met het halen van een spuit.
Ben benieuwd hoe lang het allemaal nog gepikt wordt.

Reverse
Reverse
Reactie op  Pieter
4 maanden geleden

even geduld ,tot het wat warmer is .

doornbos
doornbos
Reactie op  Pieter
4 maanden geleden

Klopt. Naast ‘mondkapje verplicht’ op winkels en gebouwen komt op korte termijn een mededeling net als 80 jaar geleden: ‘voor joden verboden’. Maar dan vanzelfsprekend in een nieuw jasje.

lammert
lammert
Reactie op  Pieter Gelens
4 maanden geleden

Ik ga ervan uit dat het corona virus bestaat, èn dat het gevaarlijk is voor pakembeet 70 + leeftijd in minder goede conditie, punt. Vrijheid betekent voor mij dat ik (70+-er) een ieder respekteer in hoe en wat hij doet, natuur-luk op voorwaarden dat het stelen en doden uitsluit, en omgekeerd dat ik doe wat ik doe en hoe ik doe. Hoe is dat? En het artikel van karel beckman is door mij gelezen!
Zelfs angst respekteer ik, want realiteit, en dat daarvoor afspraken te maken zijn met hulpverleners, zoals bijv. psychologen biedt oplossingen. In de angst blijven is in de angst blijven is en blijft keus, nietwaar? Ik kies voor blijheid, en dat het leven, in elk geval deze reis, eens ophoudt, is onderdeel van die blijheid, genieten in het hier en nu, want realiteit.

Anna
Anna
Reactie op  lammert
4 maanden geleden

Slaap maar lekker verder.

Margot
Margot
4 maanden geleden

Beste Karel, je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Goed dat je dit doet. Ik doe al sinds maart nergens dat ding op; al levend in twee landen. Nu je doorhebt hoe vileine dit spel is van mensen met een psychopathische karakterstructuur, zou je in je hoofd kunnen extrapoleren waar ze nog meer toe in staat zijn en altijd geweest zijn?
Lieve groet,
Margot

Maria
Maria
4 maanden geleden

Ik sluit me helemaal aan. Ik heb voldoende eten in huis om voorlopig binnen te blijven. Die idiotie gaat mij te ver. Er is geen Corona en er is geen besmettingsgevaar. Alleen die idioten die met leugens dictatuur beoefenen. Nou, mijn tijd zal het wel duren rutte. Ik benijd je echter niet. Wacht maar af.

Joyce Ramgatie
Joyce Ramgatie
Reactie op  Maria
4 maanden geleden

Als iedereen NU genoeg eten haalt voor een maand lang..en dan in heel December niet gaat winkelen dan raken ze in paniek !!

En mensen ga NIET naar Alber Heijn, Want de BOA;s lopen daar rond mogen je boete geven als geen mondkap draagt. …

BertRoermond
BertRoermond
Reactie op  Joyce Ramgatie
4 maanden geleden

dan bereiken ze dus alsnog het uiteindelijke doel: mensen mogen niet meer ongecontroleerd contact hebben met elkaar. je advies speelt hen in de kaart.

Anna
Anna
Reactie op  BertRoermond
4 maanden geleden

Er moet toch een moment bij de mensen aanbreken dat zij ook helemaal niets meer gaan accepteren van een onwettig overheid, kuch syndicaat.

Of komen we niet verder dan een site die dagelijks aan gaslighting doet, zoals bijna alle sites van hoezitdatnuecht.

Mensen hebben kennelijk nog steeds niet door dat je dit soort instanites, ondanks zij af en toe wat laten blijken van hoe het is, beter kunnen mijden.

Het enigste wat helpt is een vuist maken tegen deze instanties die elke dag verraad plegenop de bevolking voor de elite.
Ja, ook nine for news kan er wat van.

Ik verheug me op judgementday

Maria
Maria
Reactie op  Maria
4 maanden geleden

Ja, je kan wel zien wie er in de roeiboot zitten. Albert Heijn en Jumbo. Maar hun tijd komt ten einde. Er is gelukkig in de grote waarheid geen plaats voor al die leugens, misbruik etc.
Ik ben geen Jehova, geen leger des heils en noem ze maar op. Ik ga souverein met onze God.

Pipojipo
Pipojipo
4 maanden geleden

Het enige wat je kunt doen is weigeren maar dat kan je dus € 95,- kosten en dat is voor veel mensen een hoop geld.
Dus zullen de meeste het dan maar onder stil of zichtbaar protest opdoen.
Wat kun je anders?

Pieter
Pieter
Reactie op  Pipojipo
4 maanden geleden

Zeggen dat je last hebt van Claustrofobie, dan val je onder de uitzonderingen en hoef je geen mondkapje te dragen.

Peter
Peter
Reactie op  Pieter
4 maanden geleden

Leuk bedacht, maar zo werkt het niet. Want het grondrecht en je privacy om je medische redenen voor jezelf te houden is inmiddels ook opgezegd.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/mensen-met-een-beperking-of-chronische-ziekte

Pieter
Pieter
Reactie op  Peter
4 maanden geleden

Ik hoef geen medische gegevens te laten zien en in het strafrecht geldt geen omgekeerde bewijslast.

Pieternella
Pieternella
Reactie op  Pipojipo
4 maanden geleden

Je kunt toch ook gewoon die boete niet betalen, laat maar voorkomen. Je hebt niks verkeerds gedaan. Je mensenrechten worden daarmee overtreden, dat zijn verdragen. Verdragen gaan boven wetten.

ikzelfzelf
ikzelfzelf
Reactie op  Pieternella
4 maanden geleden

Ja, maar dan heb een boete en nog geen boodschappen.
Want je moet natuurlijk niet denken dat je gewoon een boete krijgt en dan verder mag gaan met boodschappen doen [zonder mondkapje].
Daarbij is het niet gegarandeerd dat je die rechtzaak wint, want die rechters zitten in het zelfde toneelclubje als de politici.

Ikke
Ikke
Reactie op  ikzelfzelf
4 maanden geleden

betrek je op artikel 2a.4. van de regeling tijdelijke maatregelen covid- 19

dan moeten ze je wel degelijk laten winkelen, anders overtreden ze de wet.

Martin
Martin
Reactie op  Ikke
4 maanden geleden

In een dictatuur gelden geen regels meer en worden gewone burgers slaven. Wanneer realiseren we ons dat eens?

Ikke
Ikke
Reactie op  Martin
4 maanden geleden

en waarom zou je je dan nog aan de regels houden met die logica?

Liever dood dan een slaaf, als je dat maar weet

Martin
Martin
Reactie op  Ikke
4 maanden geleden

Ik bedoel natuurlijk dat de overheid regels oplegt waaraan de burger zich dient te houden. Weigeren zal ernstige consequenties hebben. Dus is de burger een slaaf in een dergelijk systeem.

Peter
Peter
Reactie op  ikzelfzelf
4 maanden geleden

Hou toch eens op over dat boodschappen doen. Kom al vanaf maart in geen enkele winkel, buiten de benzinepomp, en m’n boodschappen worden voor de deur afgeleverd.

MdeFilosoof
MdeFilosoof
Reactie op  Peter
4 maanden geleden

Gelijk Peter. Dat gezever. Kom voor je godvergeten rechten op of accepteer dat je gewoon net als 75 jaar geleden met de facisten mee loopt. Er is geen weg meer terug. De keuze is simpel. Spreken is zilver en zwijgen is goud. Maar wie bij onrecht zijn mond houd is pas echt goed fout.

Tetris
Tetris
Reactie op  Peter
4 maanden geleden

Precies Jij bent 1 van de mensen die nog hersens hebben, welke gek gaat er nou 3 tot 4 uur in een rij staan met een muilkorf op, dat doet alleen het scheiterige klootjesvolk!

Ikke
Ikke
Reactie op  Tetris
4 maanden geleden

je kan ook naar de winkel gaan en weigeren zo’n ding op te doen omdat je er psychotisch van wordt, of angstig, of whatever het je aan doet. dat is de echte weerstand.

nog steeds goed dat je liever besteld dan rondloopt en mee doet inderdaad, echter vergeet je de groep mensen die op het slagveld zelf gaan vechten

Chantal
Chantal
Reactie op  Pipojipo
4 maanden geleden

Als iedereen weigert dan gaat het lastig worden. Maar dat zal niet gebeuren.
Het enige waarmee je dat kan bereiken is mediakanalen en die zijn al bezet.
Overigens als ik in de supermarkt loop zie ik veel oude mensen zonder.
Ik heb overigens een kennis van 75 die zijn zoon geeft les op school regelmatig een kind die corona heeft. De kennis zegt ik doe geen mondkapje op en zie mijn zoon gewoon. Ik vertik het om als een soort gevangene te leven. Er zijn zoveel dingen die je kunnen overkomen dan zou je heel de dag binnen moeten blijven.

Ikke
Ikke
Reactie op  Pipojipo
4 maanden geleden

waarom ben je bang voor een onrechtmatige boete?

Als je in bezwaar gaat, is er geen rechter die de boete goedkeurt, geloof mij maar.

Je staat volledig in je recht als je je berecht op artikel 2a.4. van de regeling aanvullende mondkapjes verplichtingen covid – 19, te vinden op de rijksoverheid site, google het maar.

De uitzondering is geldig voor een hele brede groep mensen, en als je angstig, wordt, psychologisch verward, claustrofobisch, moeilijke ademend, suicidiaal, of wat je ook maar voelt als je verplicht wordt aan zo iets mee te doen.

Dan heb je hier recht op.
Verder hoef je niet eens te zeggen wat je hebt, betrekken op dat artikel is al genoeg.

Volgens artikel 9 van gegevensbescherming wet, hoef je je persoongegevens en medische gegevens niet te verstrekken.

Ik ga dit ook doen vanaf dinsdag, en als ik elke dag daarvoor de politie er bij moet hebben, dan zij dat zo, op het eind win je dit, want je staat in je recht.

D. Wang
D. Wang
Reactie op  Ikke
4 maanden geleden

Let op: De spoedwet geldt per 1-12, dus extra sancties zijn mogelijk.

Martin
Martin
Reactie op  Ikke
4 maanden geleden

Nou ikke, ik zou dat maar niet te hard roepen. Het grote gros van de rechters is D66 en wat kun je daar van verwachten? We leven al in een dictatuur en ze zullen je nog veel harder aanpakken.

Ikke
Ikke
Reactie op  Martin
4 maanden geleden

dan heeft het allemaal ook geen zin, en dan kunnen ze me met alle liefde vast zetten. dan is het een verloren wereld sowieso, en daar ga ik niet aan meehelpen.

Dat weegt al genoeg om niet mee te doen. en zo kan ik nog wel 50 redenen verzinnen.

een rechter gaat echter niet de wet negeren, dus ze hebben geen poot om op te staan.

deze dingen staan in hun EIGEN noodwet.

r.groot
r.groot
4 maanden geleden

the handmade tales kan je hier mee vergelijken,want er komt pas een eind aan deze nazi periode als de gates familie en de pharma dictatuur aan het gas hangen.

Henk Janssen
Henk Janssen
4 maanden geleden

Goed verhaal, helemaal waar. Maar mensen zijn zo bang gemaakt dat de overheid, met boetes op de achtergrond, alles kan afdwingen. Waarom zien mensen niet wat er echt aan de hand is? Cruijff zei het al “je gaat het pas zien als je het doorhebt”

Bob
Bob
4 maanden geleden

Helemaal mee eens .Weg met die bende uit Den haag ,vrijheid om zelf te beslissen hoe te leven!

Carla Meelker
Carla Meelker
4 maanden geleden

De Tweede Kamer is medeschuldig. Onvergeeflijk!
Zij hebben vorige week de kans voorbij laten gaan om deze misdadige ministeriële regeling weg te stemmen nadat ze eerder ook al de weg hadden vrijgemaakt voor de spoedwet.
Zij kunnen het nu herstellen door direct actie te ondernemen om deze dwaling te herstellen.

Pieter
Pieter
Reactie op  Carla Meelker
4 maanden geleden

Dat gaat niet gebeuren, die dwaling herstellen. VVD, CDA, D66, PvdA, 50PLUS, SP en GL hebben voorgestemd. dus dat weet je het vast voor Maart 2021.
VVD en D66 willen straks ook een verplichte prik.

Leidi
Leidi
4 maanden geleden

De ziel wordt uit onze samenleving gehaald. Ging vanochtend naar de kerk……allemaal mondkapjes…….en tot de kerst geen diensten……..en waarom? ANGST. Ik ga de muilkorf vanaf dinsdag op mijn eigen manier dragen (wil geen boete). Neus laat ik vrij om zuurstof in te ademen.
Ik vind het mensonterend en het heeft niets meer met Corona te maken maar met de nieuwe wereldorde. Mijn hoop is gevestigd op Pieter Borger en ik denk dat we met de kerst (die we maar even moeten overslaan van Diederik Gommers ) bevrijd zullen zijn , AMEN !
Dank meneer Beckman voor uw goede artikel

x

Check Also

lijkschouwer

Lijkschouwer: meeste coronadoden mogelijk niet aan corona bezweken

Er is geen wetenschappelijke basis voor de ...

de jonge

De Jonge geeft toe dat AstraZeneca-vaccin linke soep is

Lange tijd beweerde zorgminister Hugo de Jonge ...

Waarom Pushmeldingen?

Facebook en Twitter censureren steeds meer. Het nieuws dat NineForNews brengt wordt steeds vaker door ze geblokkeerd.

Met pushmeldingen informeren we je rechtstreeks, zonder risico op deze censuur.

Waarom Telegram?

Overheidscorruptie anno 2020 wordt steeds erger. Websites en domeinen worden in beslag genomen, omdat de criminele regering geen tegengeluid duldt.

Ons Telegram kanaal staat los van onze websites. Daar krijg je een overzicht van onze berichten, ook als we 'ineens' verdwijnen.

Stuur jouw ideeBedenk een idee, kreet of one-liner voor op onze producten.

Elke maand kiezen we de beste, leukste of meest originele inzending. En als dat jouw inzending is, win je een T-shirt met jouw idee erop!

199
0
We lezen graag je reactie!x