Homepagina » Het Complot » Het alternatieve scheppingsverhaal van de mensheid en de occulte wortels van het nazi-rijk
Het alternatieve scheppingsverhaal van de mensheid en de occulte wortels van het nazi-rijk

Het alternatieve scheppingsverhaal van de mensheid en de occulte wortels van het nazi-rijk

Hoog in de Himalaya leven volgens een oude Aziatische legende de ware vorsten van deze wereld. In het oud-Indische sanskriet worden zij de mahatma’s genoemd, de ‘grote zielen’. Ze zijn ontsnapt aan het samsara, het eeuwig draaiende wiel van dood en wedergeboorte. Ze zijn voorbij de limieten die de materie aan gewone stervelingen stelt.

Ze onderhouden volgens de legende interplanetaire contacten met de ruimtewezens die eens hun sporen nalieten op de aarde en aldus de keten van de mensheid in gang zetten, buiten de materie om, langs ‘astrale’ weg, als het ware opgelost in een wolk van losstaande atomen, regeren zij als de oude Griekse goden over de elementen en de mensheid.

Blavatsky

Lang bleef de kennis die in Tibet geconcentreerd was, verborgen voor de buitenwereld. Pas in het midden van de 19e eeuw slaagde een westerling erin contact te leggen met twee van deze meesters. Het was de Russische theosofe Helena Anna Petrovna Blavatsky, die een geheel nieuwe zwaai zou moeten geven aan de geschiedenis van de mensheid.

Blavatsky, de oermoeder van de new age, werd in 1831 geboren in de stad Jekaterinoslav (Dnjepropetrovsk). Haar vader was de zoon van een prinses uit het Duitse groothertogdom Mecklenburg en van moederskant ging haar stamboom terug tot groothertog Roerik, de eerste heerser van Rusland.

Haar uitgangspunt was dat alle oude religies ieder op hun eigen manier dezelfde occulte en mystieke boodschappen doorgaven en dat er een goddelijk veld bestond dat via muziek, wijn, cannabis, dans of meditatie door mensen kon worden bereikt.

Dwars door alle religies heen regeerde een geheim verbond over de materie, bestaande uit onder meer de eerste kruisridders en mystiek-christelijke genootschappen als de Rozenkruisers en de vrijmetselaars. De moderne wetenschap was blind voor deze andere bestaansdimensies, waarvan ieder mens toch iets bevroedde.

Blavatsky stelde dat er een nieuwe tijd in aantocht was, het Aquariustijdperk, waarin alle onderlinge menselijke twisten zouden verdwijnen, evenals de dwingelandij van kerk en staat die zo kenmerkend was voor het Vissentijdperk waarin zij leefde. Ze zou als klein meisje zijn ‘bezocht’ door een soort geest, die in feite een heilige man uit de Himalaya was en die zij later ook in levenden lijve zou ontmoeten.

Zeven wortelrassen

In 1888 publiceerde Blavatsky een alternatief scheppingsverhaal van de mensheid. Dat bestond volgens haar uit zeven ‘wortelrassen’, gebonden aan even veel continenten. Het eerste ras traceerde ze miljoenen jaren terug op de Noordpool. Op die ijskorst vertoefden wezens zonder fysiek lichaam, geheel ‘etherisch’. Dit eerste wortelras kon sterven noch gewond raken.

Het tweede wortelras ontstond iets zuidelijker, op een continent dat zich zou hebben uitgestrekt van Groenland tot Kamtsjatka. Deze ‘hyperboreeërs’ waren de eerste pogingen van de materiële natuur om menselijke lichamen te scheppen.

Lemuria was de naam van het derde continent in de geschiedenis van de mensheid volgens Blavatsky. Het bestond zo’n 18 miljoen jaar geleden en reikte van de Indische Oceaan tot Australië. Dit was het eerste wortelras met echt menselijke trekken.

Nadat ook Lemuria was vergaan, vestigden de overlevenden zich in Atlantis. Dit was een half verzonken continent in de Atlantishe Oceaan, niet te verwarren met het verzonken rijk waar Plato vier eeuwen voor Christus over sprak. Dit was begiftigd met telepathische krachten, samengebald in een zogeheten ‘derde oog’. Hier ontstond voor het eerst een scheuring tussen goed en slecht, tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Atlantis ging zo’n 850.000 jaar geleden aan aardbevingen en vloedgolven ten onder, waarna de lichtdragende tak van de stam zich via Scandinavië en Centraal Europa naar Azië begaf, met als middelpunt de toen nog uiterst vruchtbare Gobi-vlakte.

Zo ontstond het vijfde wortelras, dat van de Ariërs, waarmee Blavatsky was gearriveerd bij de huidige tijd. Nog twee wortelrassen zullen volgen eer de menselijke evolutie tot een harmonieus eindpunt zal komen.

Agartha en Shambhala

Tibet, India en Perzië waren volgens de theosofische leer de bakermat van het Arische ras, met als centra twee verborgen plekken in de Himalaya, te weten Agartha en Shambhala. Deze locaties werden aangeduid als aan elkaar tegengestelde bronnen van enorm telepathisch vermogen, direct gelieerd aan mysterieuze buitenaardse intelligenties.

Het symbool van Agartha was het rechtsdraaiende hakenkruis, in het sanskriet swastika, waarvan de vier armen naar links wijzen zodat het kruis denkbeeldig meedraait met de rotatie van de aarde. Shambhala had als symbool het linksdraaiende hakenkruis, waarvan de armen naar rechts wijzen en dus tegen de rotatie van de planeten indraait.

Het hakenkruis werd onder regie van tsarina Alexandra ingevoerd aan het hof van de laatste Russische tsaar Nicolaas II. Het oudste hakenkruis zou in Transsylvanië zijn gevonden en zou dateren uit het stenen tijdperk. Over de hele wereld treft men het in grotten of gekerfd in stenen aan. Het is gevonden in IJsland, Scandinavië en zelfs op de Waddeneilanden. In de vierde eeuw voor Christus dook het teken op in India, Perzië en Tibet en 800 jaar later verscheen het ook in China en Japan.

Thule-Gesellschaft

Ook Adolf Hitler was erg geïnteresseerd in het symbool en het occulte in het algemeen. De op 20 april 1889 in Braunau am Inn geboren zoon van douanier Alois Schicklgruber en diens nicht Klara Poelzl stamde uit een streek die al van oudsher was vergeven van mediums, zieners en andere mystici.

In The Spear of Destiny laat de Britse historicus Trevor Ravenscroft de Weense filosoof Walter Stein aan het woord, die beweerde de occulte carrière van Adolf Hitler vanaf het begin te hebben gevolgd. Stein was een gerenommeerd kenner van de esoterische traditie, die net voor de oorlog naar Engeland was gevlucht. Tijdens de oorlog was hij persoonlijk adviseur van Winston Churchill.

Volgens Stein zou Hitler zijn ingewijd in een occulte orde, direct gelieerd aan het besloten netwerk van de beruchte Russische magiër Gurdjieff, die zich nadrukkelijk liet voorstaan op buitenaardse contacten. Met dit inwijdingsproces waren zelfs experimenten met psychedelisch werkende paddenstoelen en andere drugs gemoeid, aldus ex-militair Ravenscroft.

Winston Churchill verbood dat deze materie aan de orde zou komen tijdens de Processen van Neurenberg tegen de oorlogsmisdadigers. Het publiek zou er nog niet klaar voor zijn.

Onder leiding van de Beierse grootmeester van de Orde der Germanen baron Rudolf von Sebotendorff werd het Thule-Gesellschaft opgericht. Thule, vernoemd naar de Germaanse naam voor het Atlantis van Blavatsky, tooide zich met een Shambhala-hakenkruis.

Eind 1918 telde het Thule-gezelschap 1500 leden, onder wie gezaghebbende aristocraten als prins Gustav Franz Maria von Thurn und Taxis. Verwant aan de Thule-ideeën was het streven van het eveneens in Berlijn gevestigde Genootschap van de Vril. Volgens dit genootschap was de controle over de geheime energie van de vril, een in de allerkleinste deeltjes van de materie verborgen superkracht, voorbehouden aan de Ariërs.

Een belangrijk lid van Thule en van het Vril-genootschap was de Beierse generaal Karl Haushofer, die lange tijd in Indië en het Verre Oosten was verbleven. Haushofer, de bedenker van de term Lebensraum, viel op door zijn mediamieke gaven: schijnbaar moeiteloos voorspelde hij het tijdstip van de inslag van granaten, de plaats van vijandelijke aanvallen en het uitbreken van stormen.

Haushofer, de jonge architect Rudolf Hess, Adolf Hitler en Dietriech Eckhart behoorden tot de zeven moderne Teutoonse ridders die in 1919 de NSDAP oprichtten, met het Shambhala-hakenkruis in de vlag.

De ontsnapping van Hitler

De Thule-doctrines werden, naarmate Hitlers machtsbasis verstevigde, steeds meer opgenomen in de nieuwe orde, inclusief de Arisch-wetenschappelijke doctrines als de theorie van de holle aarde van Hans Hörbiger. Het wetenschappelijke SS-bureau Ahnenerbe, voor onderzoek naar de nalatenschap der voorvaderen, werd het occulte studiecentrum van de nazi’s.

Het bureau beschikte over een groter budget dan het Amerikaanse team dat de atoombom ontwikkelde en had infiltranten in alle mogelijke vertakkingen van de internationale occulte en esoterische gezelschappen.

Na de laatste onthullingen uit de KGB-kokers over Operatie Mythos, het onderzoek dat Stalin liet uitvoeren naar Hitlers einde, is lang niet iedereen er meer van overtuigd dat de Führer op 30 april 1945 zelfmoord heeft gepleegd.

Honderd procent uitsluitsel dat het inderdaad de overblijfselen van Hitler waren die in de nacht van 4 op 5 april 1970 door enkele KGB-officieren in Magdenburg werd opgegraven, verbrand en in de wind verstrooid, zal er vrijwel nooit komen.

Wijlen Miguel Serrano, oud-ambassadeur van Chili in India, Joegoslavië en Oostenrijk en lid van tal van aan de VN-gelieerde organisaties, publiceerde in 1984 een 600 pagina’s tellende studie genaamd ‘Adolf Hitler, el Ultimo A vatara’. Volgens Serrano ontsnapte Hitler in 1945 in een vliegende schotel van Duitse makelij. Vanuit een ondergrondse centrale aan de Zuidpool zou hij verder hebben gewerkt aan zijn esoterische plannen.

De diplomaat verdedigde de stelling dat Hitler in het diepste van de aarde plannen maakte om met behulp van hoogontwikkelde nazi-UFO’s het Derde Rijk te voltooien. Serrano nam deel aan een wetenschappelijke missie van de Chileense regering naar Antarctica, om daar op zoek te gaan naar UFO-bases.Vind je dit artikel belangrijk? Klik dan hieronder om te delen op Twitter
NineForNews.nl in je Facebook-nieuwsfeed?

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.

39 reacties

 1. Leuk verzonnen verhaal .. Ideaal voor een b film met nazi die van mars kwamen die ik heb gezien .. Vermakelijk dus net als alle verhalen op deze site. Kon met echte bewijzen en goede foto’s

  10 likes
 2. Dit heeft allemaal linken met neonazistische gedachten goed, vandaar dus ook de interesse van Hitler. Allemaal verwerpelijk dus.

  9 likes
  • Verwerpelijk want verkeerd begrepen misschien? Dat heb je wel vaker als onbenulligen interpretatiemacht krijgen mbt heilige teksten.

   1- de term Arier hangt samen met eoa theorie dat de Atlantiers zich na de ondergang van Atlantis in de Himalaya hebben verschanst. Vervolgens zijn zij van hun berg afgekomen en omlaag getrokken via India en Iran (‘Iran’ betekent ‘Arie(r)’). Dat is allemaal natuurlijk een allegorie, maar ja… :

   ” In 1938 stuurde Himmler daarom Heinrich Harrer met een expeditie naar Lhasa om deze bron des levens terug te vinden. Hitlers streven de Kaukasus en Perzië te veroveren hangt daarom hoogstwaarschijnlijk met meer samen dan enkel een veroveringstocht naar de olievelden bij Bakoe en rondom de Perzische Golf.”

   2- net als de term ‘Israel’. Jacob die met God vecht en daarna Israel heet. Plaatsje waar ie vocht heet ‘Pniel’. Naar de pijnappelklier. Vechten met God = mediteren. Is( isis) – Ra (Ra) – El (Elohim). Vrouw (matrix = baarmoeder) + man = God. Zei Jung al, qua individuatie. ‘Isreal’ is ‘spiritueel mens’.

   9 likes
 3. Wie schrijft dit? Waar zijn de bronvermeldingen ?

  4 likes
 4. Hitler had zo’n ontzettend opgeblazen ego dat controle alleen over het aardse voor hem nog niet voldoende was. Het was een fantast met een morbide fantasie. Dat er veel geld naar het ontwikkelen van ruimteschepen gegaan is geloof ik direct, want dat past wel in het straatje van een megalomaan persoontje als hij. Dat er ooit werkelijk contact geweest is met buitenaardsen betwijfel ik zeer zeker. Dan had hij de oorlog wel gewonnen. Hij leefde in een fantasiewereld die zijn weerga niet kent.

  2 likes
  • wie niet openstaat voor alternatieve denkwijzen hoort niet thuis op deze website en zou zich beter blijven toespitsen op de gewone media. Als je denkt dat dit een nazistische propaganda artikel is moet je het nogmaals lezen. Al bij al is dit artikel interessant maar het zijn natuurlijk enkel maar loshangende anekdotes samengevoegd met enkele woorden, weinig stavende bewijzen gegeven door de auteur. Persoonlijk geloof ik wel dat er nieuw tijdperk aankomt. Er dreigt zich een nieuw sociaal bloedbad op als we blijven doorgaan op het zelfde elan, vooral voor de zwakkeren onder ons.

   3 likes
   • Dat degenen die niet openstaan voor alternatieve denkwijzen hier dagelijks rondhangen zegt genoeg. Het is net zo raar als dat ik elke dag op een voetbalsite rond zou hangen. Waarvoor zou je je tijd spenderen aan iets waar je totaal niets mee heb? Er moet een motief achter zitten.

    3 likes
    • Klopt…ik heb een tijd voor anonymous gelopen…in die tijd leerde ik dat er actief AIVD’ers (NL geheime dienst) op dit soort sites zitten om zoveel mogelijk te ontkrachten en disinformatie verspreidden…Waarom zouden ze dat doen zou je zeggen!?….En ja, zo ver gaat het….

     2 likes
 5. Anti-Christ ‘Hitler’ leeft nog steeds voort in de geest van de Nazi’s. Dus een alternatief scheppingsverhaal kan je niet los zien van NU de aanwezigheid van een wereldleraar (als tegenkracht van de Anti-Christ) en waar Blavatsky in haar tijd al over sprak.

  7 likes
 6. Als je je verdiept in deze geschiedenis gaat er een wereld voor je open.

  Geheimen zo ver verborgen om de massa onder controle te houden.

  Je moet vooral niet verder willen kijken als je neus lang is en vooral alle schoolboeken geloven! Scholing is precies wat de massa dom maakt en houdt.

  Het Nazisme is een doelbewust gecreëerd instrument om de massa bang te maken en bepaalde ideeën versneld te kunnen uitvoeren. Evenals IS….

  10 likes
 7. Thule is nooit echt een wezenlijk deel geweest van de nazi partij structuur. Ten tijde van ww2 waren ze al helemaal niet meer in beeld. De hele occulte nazi legende is voornamelijk gebaseerd op oorlogspropaganda. Zelfs vandaag de dag slikt men dit nog als zoete koek.
  Ze hebben idd een expeditie naar de himalaya’s gemaakt. Maar dit was niet meer dan antropologisch onderzoek. Een strategische u-boot basis in antarctica is ook niet echt raar dunkt me. Het waren vooral himmlers interesses niet zozeer die van hitler.

  6 likes
 8. new atheist world order

  Ik zie geen alternatief scheppingsverhaal.

  6 likes
 9. Toevallig ook het nieuwe script van Iron Sky 2 (2016)?
  https://www.youtube.com/watch?v=JKPwtDjzJMI

  4 likes
 10. Zie mijn commentaren bij dit artikel.
  Doe het niet bij voorbaat af als bruine soep, maar onderzoek het eens zelf.
  https://www.ninefornews.nl/dood-adolf-hitler-in-scene-gezet-nazileider-pleegde-geen-zelfmoord-we-zijn-voorgelogen/#comment-139397

  5 likes
 11. ach als je rechts kijkt zie je niet wat er links gebeurd

  4 likes
 12. Hallo,

  ik heb Theosofieboeken gelezen, en ben nu bezig in “de mahatmabrieven aan Sinnet en O.A Hume”, alles wat hier staat is bullshit. Geen theosofische literatuur heeft het over buitenaards leven. Wel dat ons universum bestaat door evolutie en dat er elders menselijke wezen bestaan moeten (maar niet de lichamelijke mens, maar de mens zoals waar de term mens vandaan komt. Namelijk MANAS, denkvermogen dus denkende wezens). In shambala wonen mensen die verder staan in hun evolutie, om buiten het rumoer van de de mensheid te blijven. Aangezien dit slecht is voor de lucht en het denkvermogen belemmerd.
  Mevrouw Blavatsky ontmoette de mahatma Kume en Morya in Engeland en later in Tibet. Deze mensen zijn geen vorsten van de Wereld, juist omdat onze evolutie een persoonlijke evolutie is geleidt door KARMA en daaraan kan geen mahatma iets doen. Enkel door kennis kan men ontsnappen aan dood en wedergeboorte. En het was die kennis die eens in de zoveel tijd door de mahatma’s aan het Westen (het land van de wilden) wordt doorgegeven. Blavatsky was slechts een van de mensen die dit trachtte te doen. En we zijn vrij om te doen of te laten.
  Er staat ook nog dat pas in de negentiende eeuw iemand erin slaagde om de mahatma’s te bereiken. Terwijl de werkelijkheid juist andersom is. De mahatma’s Koot Hoomie en Morya wilden het Westen bereiken en kregen toestemming van hun chef. En zij legden contact met Blavatksy, Olcott, Damodar, Sinnet en meer van die mensen.
  Tevens heeft Blavatsky nooit en te nimmer gesteld dat er een nieuw tijdperk aan stond te komen dat is new age. Zij en de theosofie stellen hun vertrouwen in de cycli van de brahmanen en die stelt dat we nu 5000 jaar in een duister tijdperk leven (kali yuga) waarin materie overheersend is. Nog eens 50000 jaar zullen we in dit tijdperk leven, totdat we een geestelijke wereld krijgen. Tevens is Blavatksy niet de moeder van new age. Wel willen new agers meeliften op de ideeen van blavatsky maar dan aangepast aan deze tijd. En wat hebben vrijmetselaars en rozekruizers nou te maken met geheime genootschappen die de wereld besturen te maken? De eerste rozekruizers waren universele christenen die hun licht wilden laten schijnen over de wereld. Maar zij hadden geen macht over de materie. En de huidige vrijmetselaars zijn schimmen van hun voorgangers.

  Het is gewoon zonde dat men A)Blavatsky heeft beschuldigd van racisme. Wat in feite niet waar is, want met rassen bedoelde Blavatsky iets heel anders dan wat wij er nu mee bedoelen. En B) dat men occultisme in de tijd van blavatsky verward met de occulte streken van Hitler en andere gekken. En C) dat men doet alsof Hitler geinteresseerd was in de theosofie of esoterie. Terwijl de TS (Theosofische Society) juist als een van de eerste werd verboden door Hitler! Nog eerder dan kerken, synagoges en loges van vrijmetselaars.

  Daarom raad ik ook aan om de theosofische literatuur zelf te lezen, in plaats van te geloven dat theosofie iets over buitenaards leven heeft gezegd. Best interessant, als je je er open voor stelt althans.

  2 likes
 13. En tout fidelles av Roy

  Waar op de waddeneilanden zijn die hakenkruizen dan te vinden?

  3 likes
 14. Voor de oorlog, was er in Duitsland, en omstreken een ongekende interesse ontstaan in het occulte (= onbekende wetenschap of kennis waar we ons nog niet bewust van zijn). En zijn er heel veel tijdschriften ontstaan. En is er een run ontstaan op oude teksten in het oude Sanskriet maar ook kunst en andere geschriften (Egyptisch etc.) Mensen met macht en geld hebben er alles aan gedaan om deze oude teksten en kunst in bezit te krijgen Het grootste deel van deze teksten en kunst die zijn gevonden zijn in privébibliotheken en musea beland. En het verhaal over mevrouw Blavatsky is dat zij veel inspiratie haalde uit de privébibliotheek van haar vader.

  3 likes
 15. Waar of niet waar? het blijft mysterie , het conceptuele denken in de mens die vermengt is met concepten uit verhalen en ontdekte geschrifte of tekenen in beelden die ontstaan zijn uit een mysterieuze verleden, waarin conceptuele in waar of niet waar kunnen zijn, een verslag doet uit verhalen van het verleden, bekend is dat mensen het kunnen aandikken en invullen met zijn geest ,het denken , waarin het met zijn of haar gedachten vertekende beelden komen van waar of niet waar.. eigenlijk is het gewoon verwarring waarin de geest verkeert,
  die zich bezig houd met een verleden die eigenlijk helemaal niet meer relevant zijn.
  het is niet meer , maar voor het denken ,de geest die leeft met een verleden zal deze ook in verwarring kunnen komen door een verleden.. en het uit zich in beelden gedachten waarmee flink word gespeculeerd waar of niet waar ,,maakt eigenlijk gewoon niet uit ..
  verhalen komen en gaan.. het speculeren daarmee is gewoon een bezigheid…en velen doen eraan mee… ieder op zijn eigen-wijzen- manier, de manier van het speculeren is altijd een soort van verwarring ,,,niemand heeft de waarheid in zich ,, noch boeken noch verhalen noch speculaties , heeft iemand wel de waarheid dan zal deze altijd worden onder geschoffeld door zijn geest…het in concepten denken kan nooit op tegen de waarheid , want de waarheid is dat deze niet bestaat in concepten,, van een verleden of toekomst…maar het overlaat aan de stroming van gebeurtenissen waarmee men word geconfronteerd …en handelt naar inzicht op het moment…

  3 likes
 16. Als ik dit scheppingsverhaal goed lees en begrijp waren Hitler cs nog geschifter dan beschreven in de geschiedenis boekjes. Want zoals ik het lees zijn alle mensen Ariers?

  2 likes
 17. Thule is ok een merk dakdragers, toeval?

  2 likes
 18. Dit zijn berichten die ik NIET wil lezen. Ik sta open voor alles, laat dat duidelijk zijn, maar dit bericht neigt heel erg naar neonazi-propaganda.

  2 likes
 19. Volgens de theosofie ligt/lag Shambhala in de Gobi-woestijn.

  2 likes
 20. Waarom zou Hitler de TS als eerste verboden hebben? Omdat hij er zelf alles van wist? Daarom vertrouw ik nieuwe drukken van veel van die literatuur niet, er is met teksten gerommeld, net als in de bijbel.

  2 likes
 21. Caesar Lion Cachet

  LS…

  Wij die zich mensen noemen zijn een mislukt experiment van buitenaardse knoeiers met DNA. Ook wel de goden genoemd. Dat wij van alles vermoeden, niets weten en veel als waarheid verkondigen heeft te maken met ons opzettelijk beperkt denkvermogen en intellect. In die context starten wij ook allerlei processen die wij niet kunnen beheersen. Vandaar die eeuwig durende strijd, oorlogen en misdaden. Wij zijn als apen met scheermessen die evolutie sprongen maken die niet natuurlijk zijn. Vandaar die eeuwig durende verwarring en chaos !

  1 likes
 22. de aarde draait links
  en er zitten hier veel mensen die geloven dat
  de overwinnaars gelijk hebben

  0 likes

Laat een bericht achter

Let op! Als je een reactie achterlaat ga je automatisch akkoord met onze spelregels. Klik hier om onze spelregels te zien.

Je e-mail adres wordt niet getoond.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

x

Check Also

Saddam Hoessein had banden met de vrijmetselaars. Iraakse oud-gouverneur spreekt zich uit

Saddam Hoessein had banden met de vrijmetselaars. Iraakse oud-gouverneur spreekt zich uit

“Waarom blijven de media nog altijd op een ...

'Er zijn veel studies die het officiële cijfer weerspreken'. Journalist doet controversiële uitspraken over Holocaust

‘Er zijn veel studies die het officiële cijfer weerspreken’. Journalist doet controversiële uitspraken over Holocaust

De zionisten hebben overal ter wereld invloedrijke ...

Ervaar de diepste
ontspanning ooit
 • Voel je snel 100% beter met de heerlijkste, diepste ontspanning ooit
 • Geniet snel van een fijne, intens diepe rust en krijg meer energie
Je meldt je hiermee aan op de 100% gratis en vrijblijvende Trancewerk nieuwsbrief. Je kunt je altijd weer afmelden.
Trancewerk stuurt gegarandeerd nooit spam en je gegevens blijven beschermd.
50%
Dankjewel voor je aanmelding.

Er is een e-mail verstuurd met een bevestigingslink.

Deze e-mail is afkomstig van Trancewerk.nl. Zij stellen de sessie 'Diepe Ontspanning' gratis ter beschikking.

Ga naar je mailbox en open de e-mail.

Klik op de bevestigingslink en je ontvangt binnen enkele minuten instructies...

Heel veel plezier!


P.S.: Dit geschenk kost normaal € 49,99.
Je krijgt dit gratis, omdat je je aanmeldt op de Trancewerk nieuwsbrief. Dit is 100% vrijblijvend, kost niets en je kunt je altijd weer afmelden.
Leer wat de échte oorzaak is van je overgewicht en los dit op
Bijna klaar...
Ontdek waarom een dieet NOOIT blijvend werkt en wat wél werkt
Krijg onbetaalbare tips en trucs die tot een permanent slank lijf leiden
Je meldt je hiermee aan op de 100% gratis en vrijblijvende Trancewerk HypnoSlank e-cursus. Je kunt je altijd weer afmelden.
Trancewerk stuurt gegarandeerd nooit spam en je gegevens blijven beschermd.
50%
Dankjewel voor je aanmelding.

Er is een e-mail verstuurd met een bevestigingslink.

Deze e-mail is afkomstig van
Trancewerk.nl. Zij stellen de e-cursus 'HypnoSlank' gratis ter beschikking.

Ga naar je mailbox, open de e-mail
en klik op de bevestigingslink en je
ontvangt binnen enkele minuten
les 1...

Heel veel plezier!


P.S.: Met deze gratis e-cursus loop je
het 'gevaar' dat je binnenkort je
garderobe kunt vervangen met
kleinere maten!
REGISTREER JE VOOR DIT WEBINAR
Wanneer?
donderdag, 13 juni 2019
20:00 uur
Wie?
*
*
Je gegevens zijn naar de organisator gestuurd. Je wordt verder via e-mail op de hoogte gehouden.