Propaganda

Groep verontruste burgers: “Vrede komt er pas als wij als volk opstaan tegen de hegemonie van Amerika”

Help door dit artikel met jouw kennissen op je socials te delen!
Er is helaas geen gesproken versie van dit artikel beschikbaar

Onderstaand artikel is ingezonden door een groep verontruste Nederlandse burgers:

Het is nog nooit zo duidelijk geweest dat de mainstream media (MSM) geen nieuws meer brengen, maar propaganda. Dit wringt blijkbaar want links en rechts ontstaan spontaan alternatieve mediakanalen die met heel andere feiten en agenda’s komen dan de zogenoemde reguliere pers. Om enkele grote nieuwe nieuwssites/kanalen te noemen: in Amerika The Young Turks, The Corbett Report, in Nederland: NineForNews, Achter de Samenleving, Hoe zit het nu echt, Alternatief nieuws, WantToKnow, op Facebook: Alternatieve Media Nederland, et cetera.

---Lees verder na dit advertentieblokje---
https://www.ninefornews.nl/wp-content/uploads/2024/05/geert-pieter-dilan.png

De huidige perselites zijn als de dood de macht te verliezen en produceren na de onverwachte nederlaag van Clinton in sneltreinvaart berichten over de zogenaamde onbetrouwbaarheid van de nieuwe media. Sites als PropOrNot en in Nederland de door Hoaxwijzer (een overzicht gemaakt door mensen die je niet kunt interviewen ‘om privacyredenen’) geproduceerde site moeten nu de burger ‘behoeden’ voor onjuiste informatie door lijsten te produceren met namen van mediakanalen die onbetrouwbaar zijn in hun ogen. De Pravda staat er trouwens ook tussen en om die reden zouden alle grote Amerikaanse kranten eveneens op die lijst moeten staan…

Van onze mainstream media weten we dat ze slechts de belangen dienen van de overheden die op hun beurt alleen maar de belangen dienen van bedrijven zoals bijvoorbeeld Bayer, Monsanto, het zogeheten militair-industrieel complex van Amerika. Een recente foto van een vrolijk lachende Rutte bij een deal met een oliemaatschappij die op grote schaal schaliegas gaat winnen in Oekraïne zou ons toch op zijn minst moeten alarmeren? Verderop tonen we deze belangen aan door de mediacombinaties te benoemen.

Van sommige alternatieve bronnen kunnen we ons afvragen of ze ons ook bang willen maken zodat naadloos een wereldregering en één munt ingevoerd kunnen worden bij het nopende failliet van de petrodollar. Soms lijkt de informatie van een alternatieve site te komen van een van de pot gerukte fanaticus, maar toch draagt elke alternatieve site wel een stuk aanvullende informatie aan die we anders missen. Het 1984 van Orwell lijkt ver weg, maar de realiteit is dat we qua nieuwsverslaggeving allang in een dystopie leven. We gaan dit aantonen door hier achtereenvolgens aan de orde te stellen: de rol van de persbureaus, massamedia en wetgeving, de enige echte werelddictatuur, de echte agenda en Europa onafhankelijk? We sluiten af met ‘Wat te doen’.

Persbureaus

De Vlaamse dagbladuitgever Mediahuis heeft de Telegraaf Media Groep (TMG), eigenaar van het gelijknamige dagblad, Metro, NRC Media en een aantal regionale kranten in Noord- en Zuid-Holland gekocht. Daarmee zou Mediahuis zijn positie in Nederland verder willen versterken. De Belgen zijn al eigenaar van NRC Media en De Limburger. Dit berichtte het Financieel Dagblad. Op het FD en enkele regionale kranten in het noorden na, zijn nu ALLE Nederlandse kranten in Belgische handen. Google is onlangs de samenwerking aan met acht uitgevers, waaronder The Guardian, The Financial Times, FAZ, El Pais EN NRC Media als onderdeel van Mediahuis. Google benadrukt dat het initiatief openstaat voor alle Europese uitgevers… Kortom, u begrijpt het al, al ons nieuws moet eerst goedgekeurd worden door het militair-industrieel complex in Amerika en een bepaalde agenda dienen voordat wij deze propaganda als nieuws voorgeschoteld krijgen.

De NPO verknipt ook interviews, met Poetin bijvoorbeeld, om het een schurk te laten lijken weten we inmiddels. Waarom moeten wij van Amerika tegen Rusland zijn? Welnu, Rusland had al vrij lang plannen om olie en gas niet meer in dollars af te rekenen. Amerika had Rusland daarom al eerder uit het internationaal betalingssysteem SWIFT gezet om het land internationaal te isoleren en de Russische economie te breken. Poetin moest wel een eigen koers varen en hij heeft daarom in 2015 uitgesproken olie en gas anders te willen afrekenen dan in dollars. Onlangs zijn door Poetin akkoorden hierover afgesloten met China zodat de olie in yuans betaald mag worden. U begrijpt dat dit een grote bedreiging voor de dollar inhoudt.

Bijna alle Amerikaanse media zijn verder in handen zijn van 6 bedrijven die alleen de agenda van betrokken multinationals in Amerika uitvoeren. Trump ageerde niet voor niets hiertegen.

In Europa is het niet veel beter: alle persberichten komen van Reuters en Associated Press, bij ons o.a. vertegenwoordigd door het ANP. Dhr. Ulfkotte heeft meer dan genoeg aangetoond met zijn boek ‘Gekaufte Journalisten’ dat we door onze mainstream media voor de gek gehouden worden en dat naast het monopolie van de persbedrijven bijna alle Duitse journalisten deel uitmaken/uitmaakten van Amerikaanse netwerken en daar fors voor betaald worden. In Nederland is het niet anders.

Wat het Syrische conflict betreft kijken we dan maar naar Al Jazeera, toch? Jammer maar helaas, Al Jazeera is ook in handen van Amerikaanse bedrijven die in Qatar de dienst uitmaken.

U moet dus echt moeite doen om objectief nieuws te vinden en de echte agenda’s te ontdekken. Sleutels om het nieuws te analyseren op waarheid en de vaak verborgen agenda’s hebben vooral te maken met de belangen van het bankwezen (met name de FED), de dollar als betaalmiddel voor grondstoffen, goud en haar relatie met geld, olie- en gasleidingen die nog aangelegd moeten worden en de wapenindustrie uiteraard. De 9 belangrijkste landen van de VN zijn allen belangrijke wapenexporteurs bijvoorbeeld. Zal ook duidelijk hun agenda bepalen.

Massamedia en wetgeving

De Amerikaanse president Barack Obama heeft in de stille uurtjes voor het kerstweekend de defensiebegroting (NDAA) van 619 miljard dollar voor 2017 goedgekeurd (dat is meer dan in de rest van de wereld bij elkaar), en in dat pakket ook haast ongemerkt de controversiële Countering Disinformation and Propaganda Act (CDPA, ook Countering Information Warfare Act) in wet omgezet. De Wet ter bestrijding van Desinformatie en Propaganda opent, volgens critici, de deur voor het beknotten van de persvrijheid. In het door de Republikeinse senator Rob Portman ingediende voorstel wordt alles tot propaganda en/of desinformatie gerekend ‘wat bedoeld is om de nationale veiligheidsbelangen van de Verenigde Staten te ondermijnen’. Binnen het State Department komt er een Global Engagement Center dat alle propagandabestrijding gaat coördineren. Wie dat aparte agentschap zal leiden moet nog door Obama beslist worden. De wet voorziet ook dat ngo’s subsidies krijgen om voorbeelden van desinformatie, foute informatie en ‘anti-Amerikaanse’-propaganda te verzamelen en aan de kaak te stellen. Aan welk groot doel had u net uw kerstgift overgemaakt, Unicef…?

Net voor het zomer- of kerstreces een omstreden wet ‘erdoor jagen’ kent trouwens een lange traditie. Lees de besluitvorming rondom ‘Bretton Woods’ er maar eens op na.

Na de 9/11-‘aanslag’ is vrijwel direct de ‘Patriot Act’ aangenomen. Deze Patriot Act ligt sinds de onthullingen van Edward Snowden onder vuur vanwege het massaal verzamelen van data over Amerikaanse burgers. Een aantal onderdelen van de Patriot Act is sinds 1 juni verlopen en zonder vervanging verliezen Amerikaanse inlichtingendiensten diverse bevoegdheden. De USA Freedom Act werd daarom in 2013 voorgesteld, maar strandde in de Amerikaanse Senaat. Deze USA Freedom Act is onlangs wel ingevoerd.

De Duitse regering heeft een dag na ‘de aanslag’ op de kerstmarkt in Berlijn een omstreden wet aangenomen die o.a. overal cameratoezicht toestaat.

Binnenkort wordt in Nederland een nieuwe Europese wet van kracht, de PSD2. Door deze wet wordt het mogelijk dat niet alleen banken, maar ook derden uw bankgegevens kunnen opvragen…

Combineer al deze wetten maar eens met zaken die u achterlaat op sites als Facebook, Whatsapp en Instagram en het beeld van u wordt overcompleet en zelfs voorspelbaar. Eén foute opmerking en uw bankgegevens worden geblokkeerd en/of u wordt gevolgd via uw mobiele telefoon of bedreigd via een drone. Wist u trouwens dat Nobelprijswinnaar president Obama elke dinsdag een handtekening zet onder een militaire actie met drones. Onlangs nog voor een actie in Somalië waar 150 onschuldige burgers even ‘gedroned moesten’ worden in het belang van Amerika. Hillary Clinton zei tijdens een vergadering over Assange: ‘Can’t we just drone the man?’ Een ‘doodgewoon’ middel inmiddels in Amerika.

De enige echte werelddictatuur

Het Amerikaanse bedrijfsleven en de Amerikaanse strijdkrachten streven ernaar de wereldwijde controle te verwerven over alle economische, maatschappelijke en politieke activiteiten van de mensheid. Aan dit proces ligt een variatie aan directe en indirecte militaire interventies ten grondslag. Uiteindelijk komt de strategie van de VS neer op een proces van wereldwijde onderwerping. Amerikaanse strijdkrachten zijn momenteel in oorlog met minstens 7 landen, vanuit 800 militaire bases rond de hele wereld. Geen van die landen bedreigde ooit Amerika. In geen van deze landen werd en wordt door Amerika democratie, welvaart, gerechtigheid en vrede gebracht. Zodra het woord ‘democracy’ valt in speeches weet u dus dat u volslagen voor de gek gehouden wordt.

Amerika heeft sinds WOII 50 democratisch gekozen regeringen omver geworpen en zich intensief bemoeit met hun verkiezingen. Beetje hypocriet trouwens om dit nu Rusland te verwijten, zonder steekhoudende bewijzen vrij te geven. Sinds WOII is Amerika trouwens betrokken geweest bij alle grote oorlogen die zijn gevoerd. Reden waarom Artsen zonder Grenzen bijvoorbeeld geen subsidie wil van Amerikaanse bedrijven, overheden en ngo’s.

Amerika is verder eenzijdig uit de door de SALT gesprekken ontstane wapenakkoorden met Rusland (START 1 en START 2) gestapt (2001) en heeft sindsdien in rap tempo haar nucleaire arsenaal verder opgebouwd, historisch gezien het snelst onder Obama.

Wist u dat de Amerikanen sinds kort vooral inzetten op gebruik van tactische kernwapens. In Irak hebben ze hiermee bewust de nodige ervaring opgedaan. Tactische kernwapens zijn kernwapens die bedoeld zijn om ook daadwerkelijk gebruikt te worden op het slagveld om nabijgelegen doelen uit te schakelen. Wist u dat in militaire tijdschriften in Amerika de laatste tijd steeds vaker artikelen verschijnen over de haalbaarheid van een tactisch nucleaire oorlog tegen Rusland (in Europa) en China?

Wist u dat momenteel de grootste troepenopbouw plaatsvindt sinds WOII door de Amerikanen aan de grenzen met Rusland en China? Amerika heeft de afgelopen 10 jaar 400 militaire bases bijgebouwd, omgebouwd en gemoderniseerd rondom China zodat ze de straat van Malakka kunnen afsluiten, dé aanvoerroute voor grondstoffen naar China.

Nog maar te zwijgen over alle bases die ze onlangs hebben aangelegd of versterkt rondom Rusland met hetzelfde doel. Zowel Rusland als China zijn inmiddels omcirkeld door Amerikaanse basis en raketten.

De echte agenda

De banken van Rusland, Syrië, Iran, Korea en China zijn bij wijze van uitzondering niet in handen van de Rothschild-familie en de FED. Het feit dat de regeringen van deze landen niet geregeerd worden door een Amerikaanse puppet en de olie niet langer in dollars willen afrekenen is een enorme bedreiging voor de dollar en de Amerikaanse economie. Het volgende is en wordt dan ook snel voor u geregeld door Amerika. Langeafstandsraketten gericht op Iran vanuit Turkije (nu Roemenië), een ‘beperkte kernoorlog’ met Rusland, een Amerikaanse puppet op de stoel van Assad en omverwerping van de regimes in Iran, Korea en China met als middelen sancties en valse propaganda om dit mogelijk te maken, evenals bancaire en grondstofblokkades (Iran bijvoorbeeld).

Rusland vond het na een paar honderd jaar knipperlichteigendom van de Krim tijd om de Russische bevolking nu toch maar te beschermen tegen de NAVO-dreiging vanuit de Oekraïne, waar inmiddels een Amerikaanse puppet geïnstalleerd is en alle militaire bases door Amerika gemoderniseerd zijn en bevolkt worden. Is ons trouwens door enige krant of actualiteitenrubriek of Kamerlid of minister wel eens uitgelegd wat dat militaire artikel in het Oekraïneverdrag eigenlijk inhoudt? Moeten uw kinderen en kleinkinderen straks ook naar de Oekraine om te vechten tegen de Russen als opperbevelhebber Philip Breedlove daar via een false flag-operatie een oorlog uitlokt? Hij probeert dit alle dagen al zo vernemen we via de alternatieve kanalen, alle dagen wordt de Donbass-regio in opdracht van hem door Oekraïense en Europese militairen druk beschoten om een incident uit te lokken. Hoog spel met uw leven. Rusland reageert hierop gelukkig nog niet… Volgens de voormalig ‘Secretary of State’ onder Reagan is het echter nog nooit zo spannend geweest als nu, de Cubacrisis was daar een lachertje bij volgens hem! Hoog spel met uw leven.

Oekraïneverdrag, wij meenden dat oorspronkelijk gesproken werd van een handelsverdrag. Na de voor het kabinet negatieve uitslag van het referendum hierover liet Rutte geen moment onbenut om te vertellen dat dit verdrag nodig was vanwege de dreiging vanuit Rusland. Hebben wij wat gemist of zo, is dit hetzelfde verdrag? Dhr. Omtzigt stelt hierover als enige vragen in de Kamer en kon slechts aanvallen op de persoon als antwoord krijgen van Rutte.

‘Puur defensief’ hebben de Amerikanen in Roemenië snel nieuwe tactische en langeafstandsraketten gestationeerd die heel toevallig wel binnen 30 minuten van kernkoppen voorzien kunnen worden om Rusland of Iran te treffen. Ondertussen mag Roemenië helemaal volwaardig meedoen met de NAVO als ze ook 2% van haar begroting besteedt aan Amerikaanse wapens, het grootste exportproduct van het christelijke Amerika, ‘Praise the Lord’. Is het wellicht een idee om bij Thanksgiving de kalkoen maar te vervangen door een patatje oorlog of een gefrituurde deegtank?

Hoe nu de agenda van Amerika te verkopen aan het volk? Heel simpel, via false flag-operaties en valse mediaberichten. False flag-operaties zijn al eeuwenlang het middel om oorlogen uit te lokken. Zoek maar eens op internet op ‘false flag operations’ en u bent avonden kwijt aan het lezen van de talloze (bijna alle) oorlogen die zo uitgelokt zijn. Hitler en consorten voerden een false flag-operatie uit in Polen om daarna dat land binnen te kunnen vallen, Pearl Harbour was door Amerika militair ontmanteld om een aanval uit te lokken en zo Amerika officieel te betrekken bij WOII, via het Tonkinincident kon Amerika zich met Vietnam bemoeien, 9/11 (toelichting niet meer nodig), MH17 false flag, neergeschoten door een Oekraïens jachtvliegtuig met als doel Rusland zwart te maken en de sancties van Europa tegen Rusland te intensiveren. Zoek maar eens naar informatie over het vlak na dit ongeval bij Eurojust afgesloten akkoord waarin afgesproken werd dat de onderzoeksresultaten alleen naar buiten mochten komen met goedkeuring van Amerika en de Oekraïne… Sancties tegen Rusland versterken de dollar trouwens heeft Kerry uitgesproken.

Kroeg met Australiërs in Maleisië opgeblazen om Australië mee te krijgen in de ‘war on terror’ en om de islamitische president een excuus te geven een bekende islamitische ‘terrorist’ uit te leveren aan Amerika. Zoiets lag uiteraard gevoelig in een islamitisch land, mooie oplossing toch?

Dictator als false flag: Ghadaffi kon zo’n 30 jaar ongestoord zijn gang gaan totdat de Amerikaanse en Europese pers ineens een dictator van hem maakten. Wat was er aan de hand? Ghadaffi was bezig een pan-Afrikaanse munt (dinar) op te zetten (en daartoe een relevante goudvoorraad te verzamelen). Toen dit bijna voor elkaar was verklaarde de beste man olie voortaan ook in dinars te willen verhandelen in plaats van dollars. In de jaren dertig was via de ‘Bretton Woods’-akkoorden namelijk afgesproken dat alle grondstoffen in de wereld, waaronder olie, alleen in dollars aangekocht mochten worden. Een dag na deze aankondiging van Ghadaffi bleek hij toch een echte dictator te zijn, een week later had hij geen land meer. De NAVO mocht dit klusje voor de Amerikanen opknappen trouwens. Voor Syrië geldt ongeveer hetzelfde. Wat een chemische wapens hadden de Syriërs wel niet gebruikt tegen hun eigen bevolking. Ze zijn net als in Irak nog niet gevonden, wel chemische wapenarsenalen van de Amerikanen. Zoals eerder genoemd, de Syrische bank is bij wijze van uitzondering niet in handen van de Rothschild-familie, het IMF heeft er geen schuldenlast en invloed kunnen opbouwen en het land en de kust voor Syrië zitten barstensvol gas en olie. U raadt het al, daar moet een Amerikaanse stroman aan de macht komen. Wel sneu voor Amerika dat Rusland daar als bevriend land van Syrië een stokje voor steekt. Syrië heeft onlangs de namen van gevangen genomen Amerikaanse, Turkse en Israëlische officieren vrijgegeven op internet, officieren die vochten tegen het regime van Syrië. Willen we nog meer bewijs voor de betrokkenheid van Amerika bij IS/ISIS en al-Nusra? Obama heeft zelfs in de reguliere pers al verklaard de ‘gematigde’ rebellen te steunen en net een oproep gedaan om daar meer zware wapens heen te sturen…

Europa onafhankelijk?

Wat is de rol van Europa/Nederland in dit geheel? Mw. Federica Mogherini sprak onlangs in een interview uit dat Europa slechts een junior-staat van Amerika is… (Mw. Mogherini is een Europese politica en de huidige High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy en vicepresident van de Europese Commissie sinds 2014). Oooo, is dat de reden dat de door Ruud Lubbers verzwegen kernkoppen (stiekem doornummeren jongens dan heeft het volk niet door dat we ze toch niet wegdoen) op dit moment snel gemoderniseerd worden door de Amerikanen. Heeft u dit in het Nederlands nieuws gelezen trouwens? En, wie heeft daartoe dan opdracht gegeven, het kabinet? Wilt u dit eens met ons uitzoeken en daar vragen over laten stellen in de Kamer? Dezelfde Lubbers heeft bij de installatie van de kernraketten in Volkel trouwens nog gepassioneerd uitgesproken dat het ‘vrijgeven’ van deze kernwapens berustte bij de opperbevelhebber van het Amerikaanse leger, die trouwens tevens opperbevelhebber is van de NAVO. Angstaanjagend.

Wat te doen?

Wat is nu het echte foute aan dit alles? Volgens ons dat journalisten en Kamerleden hun verantwoordelijkheid niet nemen om dit alles bekend te maken en in plaats daarvan meehuilen met de geldschieters van de media en alleen bezorgd zijn om hun stoel en bijbehorend salaris en status.

De Duitse journalist Udo Ulfkotte gaf toe omgekocht te zijn en kreeg last van wroeging toen hij zag wat een impact zijn handelen had op onschuldige mensen. Hij zag in dat zijn artikelen zorgden voor de dood van onschuldige kinderen en vrouwen en verkeerd geïnformeerde soldaten!

We kunnen wel vrolijk van vrede dromen en zingen met kerst en ons goed voelen hierbij, werkelijke vrede komt er echter pas als wij als volk/volkeren massaal gaan opstaan tegen de hegemonie van Amerika op alle fronten: pers, massamedia, politici, bedrijven, enzovoorts. Stap 1 is hun handelen bekend te maken, stap 2 is betrokken politici en journalisten aan te klagen voor oorlogsmisdaden, stap 3 is wapenindustrieën langzaam om te bouwen tot leveranciers van alternatieve energiebronnen.

Had bijvoorbeeld alleen de pers al zijn verantwoordelijkheid genomen, dan had Amerika nooit Irak durven binnenvallen en waren nu meer dan 400.000 onschuldige burgers nog in leven…

Wij hopen dat ook u de schellen zo langzamerhand van de ogen vallen. Laten we proberen acties te ondernemen waarmee het volk het weer voor het zeggen krijgt en niet de corrupte machtselites die over lijken gaan. Doorzie hun spel, zeg uw abonnementen op uw kranten en omroepen en opiniebladen op en informeer u breder via de vele internationale kanalen en nieuwsbladen beschikbaar via internet. Wedden dat u zich na 1 week internationale kranten lezen ook zit op te vreten voor het Journaal? Een aantal leden van onze groep mag van hun vrouw het zwaar gemanipuleerde nieuws van het NPO Journaal inmiddels al niet meer bekijken uit angst voor een hartaanval of verhoogde bloeddruk. Als wij nu echter blijven zwijgen is de kans groot dat u, uw kinderen en kleinkinderen binnenkort geroosterd worden of verdampen in een door burgers volstrekt ongewilde nucleaire confrontatie met Rusland. U gelooft dit niet? Dezelfde families die nu een oorlog tegen Rusland financieren, financierden ook Hitler en diens wapenfabrieken. We hebben het hierbij over duidelijk te traceren feiten en niet over een complottheorie! We moeten nu onze verantwoordelijkheid nemen, eenieder naar eigen vermogen en mogelijkheden. Net als met zonne-energie, als de overheden te traag en met andere agenda’s lopen moeten we het zelf regelen!

Een groep verontruste burgers

5 1 stem
Beoordeel dit artikel

Interessant

Vind je dit artikel belangrijk?
Deel het met anderen op je Socials!
+
Meld je aan op onze gratis PUSH meldingen
Aanmelden
?
+
Volg ons op ons gratis Telegram kanaal
Volg Ons
?
+
Steun ons met een vrijwillige bijdrage
Doneer
?

Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest

13 Reacties
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
JosTee
JosTee
7 jaren geleden

Wat een flut verhaal, dat naast een aantal feiten vooral bol staat van aannames en vooringenomenheid. Welke “internationale kranten” die wel de waarheid vertellen, de mensheid op andere gedachten moet brengen en mij “de schellen van de ogen doet vallen” bedoelt deze groep verontruste burgers?
En wie zijn deze verontruste burgers die zichzelf niet kenbaar maken (pas op hoor, ze komen je halen…) en die zich door hun vrouw bij “het zwaar gemanipuleerde nieuws van het NPO Journaal” weg laten sturen? Wordt het de 82ste partij die kansloos gaat mee doen aan de aanstaande verkiezingen of worden die ook gemanipuleerd? Laat gauw wat meer (en liefst iets zinvols) van jullie horen, ik word nu toch wel heel erg benieuwd!

Hartelijke groet, JosTee

Zamunda
Zamunda
7 jaren geleden

JosTee, heb je alleen te klagen of ook iets inhoudelijks te melden?

Als je niet alleen NOS journaal had gekeken, had je beter geweten. Je loopt achter.
Ga eens kijken op GlobalResearch of CorbettReport, je horizon een beetje verbreden. Ik zal zeker niet zeggen dat zij het overal bij het goede eind hebben, maar daar zul je meer feiten vinden dan op de MSM.
The Young Turks die in het artikel werden genoemd zijn trouwens disinfo, net als Alex Jones. Gelikte shows die halve waarheden promoten.

Als je bronnen wilt hebben, gan dan eens Anthony Sutton en Norman Dodd bekijken, dat is een goed begin. Mensen die tegen de stroom in toch de moed vonden om het corrupte systeem te bevechten.

Jeff
Jeff
7 jaren geleden

Ik begrijp je reactie best hoor JosTee. Flutverhaal? nou ik vind het best wel een aardige opsomming van een aantal zaken die spelen. Al zou je niet dezelfde mening zijn toegedaan door alles, een fractie is al reden tot grote bezorgdheid. Die legers langs de grenzen bijv. dat is toch niet een kampeerfeestje. Dat de V.S. elke gelegenheid pakt om ergens militair in te grijpen, is toch geen fictief verhaal? Of geloof je echt dat ze dat doen vanuit humanitair oogpunt? Wens je veel wijsheid.

Loki
Loki
7 jaren geleden

He, ik mis een site op hoax-wijzer.nl, namelijk de site hoax-wijzer.nl zelf als brenger van nepnieuws van valse nieuwssites. En als je op het @ klikt springt, het ineens naar hoax-wijzer.be maar wordt het emailadres [email protected] gegeven.
Dat is vreemd, zouden ze wat te verbergen hebben.
Gesponsord door MSM of overheid misschien????

Back to top button
13
0
We lezen graag je reactie!x