Homepagina » Binnenland » Gasverbod officieel een feit in Utrecht. Politici geconfronteerd met leugens
gasverbod

Gasverbod officieel een feit in Utrecht. Politici geconfronteerd met leugens

Dankzij een wetswijziging kan Utrecht als eerste Nederlandse gemeente burgers dwingen van het gas af te gaan. En daarmee is het gasverbod een feit.

Utrecht wil tegen 2050 volledig aardgasvrij zijn. Rond 2030 moet een derde van de stad al van het gas af zijn.

Stok achter de deur

Een woordvoerder van de gemeente laat weten: “We willen mensen een redelijk alternatief bieden. Inwoners moeten er financieel niet op achteruitgaan. Maar we moeten er rekening mee houden dat niet iedereen op ons aanbod ingaat. Voor dit soort gevallen heb je nu een stok achter de deur.”

Inwoners van de wijk Overvecht-Noord kregen deze maand een brief over de plannen.

Utrecht verwacht eind 2022 in beeld te hebben wie vrijwillig overgaat en vanaf 2023 kan de bovengenoemde stok worden ingezet voor de weigeraars.

Gelogen

Met andere woorden: inwoners kunnen tot 2022 ‘vrijwillig’ overstappen, daarna is het verplicht.

Op social media worden politici geconfronteerd met uitspraken die zij hier eerder over deden. Volgens onder meer Kamerlid Dilan Yesilgoz (VVD) en CU-fractievoorzitter Gert-Jan Seger zou er geen sprake zijn van een gasverbod. Zij hebben gelogen.


[Binnenlands Bestuur]

0 0 stemmen
Beoordeel dit artikel
+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest
16 Reacties
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
Exegese
Exegese
1 jaar geleden

This should be the limit. Als we dit toestaan is er echt geen weg meer terug. Hoeveel waanzin kan een mens verdragen ?

Rob
Rob
Reactie op  Exegese
1 jaar geleden

@Exegese. Blijkbaar accepteren Nederlanders alles wat er voor hen bepaald wordt. En dat is ook het probleem hier. Zolang iedereen alles braaf slikt worden de politici steeds machtbeluster. Er staat hen niemand in de weg dus kunnen ze vrij door gaan met hun duivelspraktijken. En ze WORDEN steeds gekker in de politiek. Ik lees al jaren dat mensen schrijven ‘het moet niet gekker worden’. Het wordt al die jaren ook al steeds gekker. Ze zijn in de politiek werkelijk volledig van god los. En daar zullen ze ook niet mee stoppen. Als het aan hen ligt gaan ze net zo lang door tot alle vrijheden volledig zijn weg gevaagd zoals dat op de agenda staat. De enige manier waarop Nederlanders de straat op te krijgen is doordat ze straks hun huis uit worden geschopt.

exegese
exegese
Reactie op  Rob
1 jaar geleden

Ik vrees @Rob, dat je gelijk hebt, mensen slapen niet, zij zijn volledig buiten westen. Bij mij zal het gas nooit en te nimmer vrijwillig afgesloten worden, ik weiger zelfs die zogenaamde “slimme” meter. Slimme meters zijn voor domme mensen en mensen die zich zonder verzet van het gas laten afkoppelen zijn nauwelijks te redden. SUKKELS !!

Jeff
Jeff
Reactie op  exegese
1 jaar geleden

is gewoon een kraantje onder de straat hoor, die ze dichtdraaien … daar kunnen al die sukkels echt niks tegen doen … oh ja …. boeh roepen, dat dan wel.

exegese
exegese
Reactie op  Jeff
1 jaar geleden

inwoners kunnen tot 2022 ‘vrijwillig’ overstappen, daarna is het verplicht.

Dat is waar ik het in beginsel over heb @Jeff, en er zijn zonder twijfel sukkels die al bij voorbaat vrijwillig meewerken en zich zonder slag of stoot overgeven aan de criminelen in Den Haag.

Jeff
Jeff
Reactie op  Jeff
1 jaar geleden

Nee jonge dame, dat zijn geen sukkels. Dat is zoiets als het seksslachtoffer verwijten dat ze een te kort rokje aanhad. De bron van het kwaad zit ‘m toch echt bij de aanstichter. Mensen worden heen en weer geslingerd tussen wat goed en fout is en zijn derhalve slachtoffer, geen dader. Maar goed, dat is ook het verschil tussen jouw en mij. Ik verwijt jouw, dat jij het allemaal wel schijnt te weten en vaak niet eens een poging doet om het te wijten aan jouw inzichten. Dat je daardoor geen ruimte laat voor een ander vind ik verwerpelijk. Natuurlijk ben ik ook blij met je mening en je oprechte bedoeling om het beter te krijgen, maar je bent wel erg orthodox om maar is een term te gebruiken. Als iemand je liked en je woorden aanneemt, tja dan ben je ineens poeslief. Kritiek, daar ben je een beetje vies van. Maar goed, fijne avond schat.

Exegese
Exegese
Reactie op  Jeff
1 jaar geleden

Ja Jeff, als je gelijk hebt krijg je het me ,anders niet, lastig he . Voor de rest maakt het voor mij niet zo veel uit wat je van me vindt,die tijd heb ik wel gehad.

Jerry
Jerry
Reactie op  Rob
1 jaar geleden

Ging dit niet over lachgas..?

Brickshooter
Brickshooter
Reactie op  Exegese
1 jaar geleden

Is dit pas de limiet!? Wat dacht je van alle onderstaande zaken:

Bekijk de onderstaande aanklachten en meld u gratis aan om de collectieve aanklachten te steunen!

A1. Corruptie: De rechtsstaat wordt ernstig ondermijnd door corruptie en lobby’s van multinationals, openlijk verweven in onze Eerste Kamer.
De Grondwet is door art 120 van diezelfde Grondwet buiten werking gesteld en art 119 GW sluit strafrechtelijk vervolging van ambtsmisdrijven uit van de leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen. De opdracht tot vervolging wordt alleen gegeven bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer.
Banken kopen hun misdaden vrij met een deal bij het Openbaar Ministerie. Officieren van Justitie en rechters weigeren de democratische rechtstaat te verdedigen. Zij leven het wetboek van strafrecht niet na. In hun ambtsplicht verzaken zij op art 162 SV. Overwegende dat erkenning van de inherente waardigheid en de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld; dat het recht op een eerlijke rechtsgang een mensenrecht is.
UVRM art 7, 8, 10 en 28.

Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.K
A2. Art. 120 GW: Nederlanders hebben geen Grondrechten (gekoppeld aan hun mensenrechten), waarop zij zich kunnen beroepen bij de rechter. Dit komt door art 120 GW en het ontbreken van een Constitutioneel Hof. Veel grondrechten staan gelijk aan mensenrechten. Deze zijn ons ontnomen door onze beleidsbepalers! Voorbeelden hiervan zijn de gedwongen lidmaatschap van de EU, de Donorwet, de Sleepwet, de Participatiewet en de woonvoorrang van statushouders. Deze zijn in strijd met de Grondwet, maar worden wel uitgevoerd.
Zodra de publiekrechtelijke mens uit de samenleving verdwijnt, verdwijnt ook het recht van gelijkheid, van vrijheid, van mening, van autonomie en het zelfbeschikkingsrecht.
Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, handelingen die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan. en overwegende dat de komst van een wereld waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof mag genieten, en vrij mag zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens, dat deze rechten in de grondrechten en wetten zijn vastgelegd, dat deze ook nageleefd dienen te worden.
Overwegende, dat het van het grootste belang is dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen kan worden om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking zoals tijdens de Acte van Verlatinghe.
UVRM Artikel 7, 8, 10 & 28.

Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.K
A3. Dwangdictatuur: De wettelijke bestuursrechtelijke zorgpremie is een onaanvaardbare doorkruising van het recht en niet legitiem. Het verplichten van een commercieel civiel contract is wegens de dwang strafbaar (art 284/365 SR). Een burger wordt beschermd in het Burgerlijk Wetboek. Zonder wilsverklaring (art 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid niet te dulden (art 1.1 BW) en een onrechtmatig contract dat tot stand is gekomen onder bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden vernietigbaar (art 3.44/3.49/3.50 BW).
Er wordt in anonimiteit door organisaties en verenigingen in personen gehandeld met persoonsgegevens en valse aktes. Er worden valse orders opgemaakt en uitgevoerd met geweld en dwang, met inbreuk op de persoonlijke levenssfeer in samenspanning met verenigingen en bedrijven. Overheidsorganen handelen anoniem wederrechtelijk in onaanvaardbare doorkruising van publiek- en privaatrecht en bepalen zonder gerechtelijke uitspraak dat een persoon schuldig is. (Zie de gewonnen rechtszaak tegen de zorgverzekering)
Nederlanders worden onrechtmatig gedwongen in civiele contracten. Dat is beleid van een dwangdictatuur in slavernij! Zonder rechtsgeldig contract met een wilsverklaring is een vordering niet mogelijk. Vele incassobureaus, het CJIB en het CAK nemen onrechtmatige opdrachten aan om te vorderden zonder te controleren of er een rechtsgeldig contract bestaat. Hiermee worden stelselmatig strafbare feiten gepleegd door een onrechtmatige vordering op te eisen met dwang en geweld, waarin er voor eigen rechter wordt gespeeld uit naam van de koning.
Art 7, 8, 10, 25 & 28 UVRM.

Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.C
A4. Medeplichtig aan Oorlogsmisdaden: Kabinet Rutte-II en Rutte-III zijn medeplichtig aan oorlogsmisdaden in Syrië, door het ondersteunen van terroristische organisaties betaald van het belastinggeld van de bevolking! De onrechtmatige geldelijke steun van de donateurs is strafbaar in art 140a en 421 SR. De bevolking wordt onder dwang opgelegd tot het afstaan van bezit. Dit via een verplichte belastinggift.
Art. 4 UVRM.

Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.B
A5. Gijzeling in vereniging EU: Een bevolking tegen de wil in, gijzelen in een vereniging; de EU, is een schending van mensenrechten. In 2005 is er tegen de Europese Grondwet gestemd en dit is bindend aangenomen door kabinet-Balkenende. Er is dus geen enkel mandaat voor het Verdrag van Lissabon 2007 die voor 96% dezelfde teksten bevat als de weggestemde Europese Grondwet. Er is ook nooit een referendum gehouden omtrent het Verdrag van Maastricht (1992) en Verdrag van Amsterdam (1997). Hierdoor werden bevoegdheden en machten naar de EU in Brussel overgeheveld. Door het afschaffen van de Nederlandse gulden, waarmee de soevereiniteit en zelfbeschikking als Nederlandse bevolking is afgenomen, zijn we onder controle van een centrale macht in Brussel geplaatst. Art 93 SR bepaalt: de aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren.
Art. 4 & 20 lid.1 UVRM.

Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.E & K
A6. Cordon Sanitaire: Vervolging van een bevolking, een zogenoemd ‘cordon sanitaire’ bij zowel landelijke en lokale verkiezingen. Dit onder andere via discriminatie, bedrog, samenspanning en ontneming van een gelijkwaardig stemrecht vanwege politieke voorkeur. Door uitsluiting van toegang tot een democratische gekozen regeringsvorm is een misdaad tegen de menselijkheid wegens vervolging van een identificeerbare groep of collectiviteit op politieke gronden. Het onwettig veranderen van een regeringsvorm door de toegang exclusief te maken voor alleen het partijkartel is een pure vorm van een dictatuur en volgens art 94 SR staat daar 30 jaar tot levenslang gevangenisstraf op. Iedere Nederlander heeft een gelijk stemrecht. Dat bepaalt welke regering gevormd wordt en niet het corrupte partijenkartel!
1,4 Miljoen mensen zijn met uitsluiting van de regeringsvorm gediscrimineerd. Deze 1,4 miljoen mensen die genegeerd worden, zijn vervolgens wel verplicht (gegijzeld) deel te nemen aan het beleid van Rutte-III.
Art. 4 & 20 lid.2 UVRM.

Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.H & K
A7. Beroving van bezit en eigendommen: De privatisering is een ontvreemding van eigendommen van de Nederlandse bevolking. Dit wordt en is ons aangedaan door bedrijven in samenspanning met overheidinstatanties. Alles is opgebouwd door de Nederlandse bevolking qua arbeid en belastingafdracht. Dit teneinde een samenleving op te bouwen die de bevolking dient. Denk aan gezondheidszorg, onderwijs, handhaving van wet- en regelgeving, Openbaar vervoer, infrastructuur, gebouwen, post- en nutsbedrijven, geldcreatie, ontvreemding van eigen woningen/bezit, geldbeheersing en de verdwenen miljarden uit de AWBZ-fonds.
UVRM Art. 3, 4 & 17.

Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.C
A8. Schending geloofsvrijheid: De Christelijke en Openbare scholen hebben zich al jaren schuldig gemaakt aan het gijzelen van minderjarigen, door een verplichte leerplicht (=Overheidsbeleid) in een Moskeebezoek. Ouders die weigeren worden bestraft door de schoolinspecteur! Dit is een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer met een schending van geloofsvrijheid.
UVRM Art 2, 3, 5, 18 & 26.

Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.E & K
A9. Beroving van bezit en eigendommen: Er wordt via dwang belasting of “gift” afgenomen, zonder een deugdelijk contract waarin de rechten en plichten van beide partijen zijn opgenomen. Om vervolgens een corrupt systeem, dat in strijd handelt met onze mensenrechten, te financieren. Dit is een pure vorm van slavernij en ook strafbaar volgens art 140 SR. De Belastingdienst bestraft mensen met hoge boetes en hoge inschattingen om vervolgens buitenrechtelijk bezittingen te ontvreemden van weerloze mensen. Dit alles in naam van de koning!
UVRM Art. 3, 4 & 17.

Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.C & K
A10. Genocide: Het langdurige stelstelmatige beleid waar,ee de Nederlandse bevolking wordt geconfronteerd leidt ertoe dat veel Nederlanders geestelijk een burn-out hebben. Met het wegnemen van hun rechten, zelfbeschikking, soevereiniteit en toekomst is de vitaliteit 1.6 per gezin, terwijl 2.1 per gezin nodig is om minimaal voort te bestaan – waardoor er formeel sprake is van genocide.

Artikel 7 Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof 1.A & B
* Samen met een aantal advocaten, juristen en stichtingen hebben we genoeg bewijslast verzameld.
(bondoverheidszaken.nl)

pavel k
pavel k
1 jaar geleden

TotalGaz

Eelke Piers
Eelke Piers
1 jaar geleden

En wie betaalt 722 euro voor het afsluiten en verwijderen van de gasaansluiting????????

Rob
Rob
Reactie op  Eelke Piers
1 jaar geleden

@Eelke. In feite hoeven ze de aansluiting helemaal niet te verwijderen. Ze hoeven alleen maar de aanvoer van gas te stoppen. In de toekomst, als er werkelijk dingen gaan veranderen, kun je hem dan eventueel gewoon weer gebruiken als dit gaaies een keer afgevoerd wordt. Als ze de gasaansluiting bij mij zouden verwijderen dan betaal ik het niet. Het is niet op mijn verzoek dus ook niet op mijn kosten. Als ze ons gaan dwingen om de gasaansluiting te verwijderen dan mogen ze er zelf ook voor gaan betalen. Het is immers hun agenda, niet de onze.

duitinzakje
duitinzakje
1 jaar geleden

En ondertussen in de wereld:

Saudi Aramco, the world’s largest oil exporter, is looking for gas all over the kingdom to boost gas production to help meet rapidly rising Saudi fuel demand.

https://gulfbusiness.com/saudi-arabia-finds-new-gas-field/Dus wij in dit kleine kikkerlandje moeten van het gas af opdat de Saudiërs meer gas gaan gebruiken.

Hier nog een:

https://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Aramco-To-Invest-110-Billion-In-Huge-Gas-Field.html

Er is groot geld te verdienen aan gas!! Maar Nederland, och arm Nederland moet van het gas af om het klimaat te redden.

Als het niet zo ziek was, zou je je bescheuren.

We moeten de Tweede kamer plus de gemeente Utrecht bestoken met deze informatie. Kom op mensen!

H.J
H.J
Reactie op  duitinzakje
1 jaar geleden

Veel buitengebieden in Nederland, zijn nog nooit aangesloten geweest op het gasnet.

Hier toe heeft de Nederlandse overheid zich nooit verplicht gevoeld.

Schandalig.

Rutte is het slechtste, wat Nederland na de tweede wereldoorlog is overkomen.

Né s
Né s
1 jaar geleden

Welkom in de Nederlandse dictatuur.

Henk
Henk
1 jaar geleden

Compleet van het pad af net zoals die milieu-waanzinnigen . Heel Nederland meeslepen in deze complete gekte . Kijk maar eens naar Radar gisteren over die warmtepompen . Een faliekant mislukt experiment die de mensen daar nu betalen een absurde electriciteits rekening gewoon compleet abnormaal .

x

Check Also

warmtepomp

Warmtepomp als oplichtersmodel: na 20 storingen en een zachte winter tot 1000 euro duurder uit

In maart kregen honderden huishoudens van de ...

gasketels

Iedereen aan de warmtepomp? Meer gasketels verkocht dan ooit tevoren

Fabrikanten van gasketels hebben niet eerder zoveel ...

Waarom Pushmeldingen?

Facebook en Twitter censureren steeds meer. Het nieuws dat NineForNews brengt wordt steeds vaker door ze geblokkeerd.

Met pushmeldingen informeren we je rechtstreeks, zonder risico op deze censuur.

Waarom Telegram?

Overheidscorruptie wordt steeds erger. Websites en domeinen worden in beslag genomen, omdat de criminele regering geen tegengeluid duldt.

Ons Telegram kanaal staat los van onze websites. Daar krijg je een overzicht van onze berichten, ook als we 'ineens' verdwijnen en met een andere nieuwe domeinnaam/website terugkomen.

Blijf onafhankelijk! Weet ons altijd te vinden! Abonneer je nu gratis en vrijblijvend op ons telegramkanaal.

Stuur jouw ideeBedenk een idee, kreet of one-liner voor op onze producten.

Elke maand kiezen we de beste, leukste of meest originele inzending. En als dat jouw inzending is, win je een T-shirt met jouw idee erop!

16
0
We lezen graag je reactie!x