Homepagina » Bewustzijn » God bestaat mogelijk toch! Deze wetenschapper denkt er dit bewijs voor te hebben gevonden
God bestaat mogelijk toch! Deze wetenschapper denkt er dit bewijs voor te hebben gevonden

God bestaat mogelijk toch! Deze wetenschapper denkt er dit bewijs voor te hebben gevonden

Er is een god voor nodig om de wiskundige onderbouwing van het heelal begrijpelijk te maken. Dat stelt professor Robert H. Nelson van de Universiteit van Maryland.

In 2004 stelde de Britse natuurkundige Roger Penrose dat het heelal bestaat uit drie werelden: wiskunde, de materiële wereld en menselijk bewustzijn.

Net als de wiskunde is het bewustzijn niet fysiek aanwezig in de wereld: de beelden en gedachten in ons bewustzijn hebben geen meetbare dimensies.

Bovennatuurlijke aard

Toch zijn deze niet-fysieke gedachten bepalend voor de acties van ons fysieke lichaam. Professor Nelson stelt dat de wiskunde en het bewustzijn op een wonderlijke, goddelijke manier opereren.

Filosoof Thomas Nagel schreef in 2012 dat we wetenschappelijk materialisme moeten achterlaten aangezien menselijk bewustzijn wetenschappelijk onverklaarbaar is.

De bovennatuurlijke aard van het menselijk bewustzijn biedt ruimte voor de mogelijkheid dat er een bovennatuurlijke god is.

Niet in strijd

Een aantal wetenschappers, waaronder directeur van het Amerikaanse gezondheidsinstiuut NIH Francis Collins, zegt dat het geloof in een god niet in strijd is met de evolutietheorie.

Nelson merkt op dat in de axiale periode radicale culturele veranderingen plaatsvonden. In China ontstonden het confucianisme en taoïsme, in India het hindoeïsme en boeddhisme en in Griekenland het filosofisch rationalisme.

Revolutie

Hij spreekt van een revolutie op het gebied van menselijk denken, die niet kon worden verklaard aan de hand van het wetenschappelijk materialisme.

Deze revolutie vond plaats in het menselijk bewustzijn, buiten de fysieke realiteit, wat volgens de professor verder bewijs is voor de conclusie dat de mens ‘naar het evenbeeld van een god’ is gemaakt.

[The Conversation]
+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen
KLIK HIER en zeg NEE tegen een corona-vaccinatie d.m.v. T-shirts, sweaters, mokken, etc.

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
 • Pinokkiocratie schreef:

  Natuurlijk bestaat god, alleen een onnozele en incapabele zal daar anders over denken.

  23 likes
  • dRiz schreef:

   Natuurlijk bestaat God niet, alleen een onnozele en incapabele zal daar anders over denken.
   Ik hoop dat je hiermee de waarde van je reactie inziet.

   29 likes
  • H.v.d.Heuvel schreef:

   Ja dat zou je zeggen dat hij bestaat, maar dan heb je het mis, hij bestaat helaas niet, is verzonnen door mensen toen de apen het besef kregen, ja zelf de dieren hebben dat, maar niet getreurd de bijbel is wel een mooi boek maar dan zonder god, er staan goeie dingen in en wijze dingen dat komt omdat de mens niet pas een duizend of 6-7 bestaat maar veel langer ja hoe lang weet ik niet maar dat moet wel in de een jaartje 50.000 jaar zijn. Ik zelf ben aan het kijken wat er nu wel waar is van paragnosten als je er achter zou kunnen komen dat die beweringen echt zijn, dan ben ik er uit, volgens mij moet er wel zoals een hiernamaals bestaan, maar dat het leven vanzelf is ontstaan nou daar hoef geen god aan te pas komen, het universum is zelfscheppend dus geen toverstafjes .

   1 likes
   • exegese schreef:

    Beste @H.v.d.Heuvel, je verhaal is incompleet en onlogisch.
    Je beweert te weten dat er geen God bestaat maar wel een hiernamaals.
    Het universum is zelfscheppend en het leven is vanzelf ontstaan, zomaar uit het niets ?
    Volgens jou bestaat het hiernamaals, (bestaat er dan ook een hiervoormaals?) wat ik zou omschrijven als een onstoffelijke wereld of beter gezegd dimensie van waaruit andere dimensies zichtbaar en bereikbaar zijn onder bepaalde omstandigheden. Als wij het hiernamaals als onstoffelijk wezen kunnen binnentreden moeten we op dat moment ook als zodanig bestaan en als onstoffelijke entiteiten bestaan, waarom dan geen god en/of duivel ?

    Als iets ongelooflijk geniaals als het menselijk leven kan ontstaan uit het niets, waarom zijn wij in de stoffelijke wereld waarin wij leven, met al onze techniek en miraculeuze vindingen dan niet in staat om ook maar iets vanuit het totale niets te laten ontstaan ? Kijk met dit in gedachten goed om je heen, zie hoe geniaal de natuur (mits ongestoord door menselijk ingrijpen) in staat is alles in perfecte balans te houden, hoe de natuur, al het leven en alle materie en het universum onlosmakelijk in elkaar grijpt als één groot geheel en vraag je dan af of het aannemelijk is dat dat allemaal het gevolg zou kunnen zijn van stom toeval, sterker nog, of toeval überhaupt bestaat. Vertel mij hoe het bijvoorbeeld mogelijk is dat een simpel zaadje van een boom, struik of plant zelfs na honderden jaren van droogte niet alleen kan overleven doch ook nog alle informatie in zich heeft en al die tijd kan bewaren om uit te groeien tot volwaardig gewas van zijn specifieke soort, met alle specifieke eigenschappen van zijn soort compleet met overlevingsstrategieën en al. heb je dan niet het gevoel iets over het hoofd te zien bij jouw beweringen?

    2 likes
   • Mary Margaret Ossevoort de Carrera. schreef:

    God bestaat WEL!!! misschien helaas voor jou. Hij is LIEFDE!!! RUST, VREDE, BEGRIP, en alles wat goed en volmaakt is! Hij kent geen straf, geen onverdraagzaamheid en houd van ons! Iedereen is welkom in zijn wereld! Ik geloof wel degelijk dat hij bestaat en hij hoeft geen toverstokjes te gebruiken, Hoe de mens werkelijk is ontstaan, geen idee! Ik geloof niet in het verhaal van Adam en Eva, ik geloof niet in de duivel, de mens kiest zijn eigen weg, dat kan negatief zijn of positief! Wel geloof ik in KARMA! Men krijgt terug wat hij/zij verkeerd heeft gedaan! Is het niet in dit leven dan wel in een ander leven. tot men bewust is van de ander, van de wereld om zich heen, en niet alleen maar met zich zelf bezig is. Hoe dan ook….Hoe alles ook gaat of is, we hebben God wel nodig al is het maar voor velen een sprankje hoop op dat we het eens veel beter zullen hebben dan hier op deze aarde.

    0 likes
  • Vincent schreef:

   Er is geen sprankje bewijs dat er een god bestaat..alle ‘wijze’ (en soms zijn ze dat echt wel) boeken zijn door hele gewone mensenhanden geschreven. Niemand (nee zelfs ik hoop dat er nog iest is) beseft graag dat er niets van hem overblijft na zij dood dus al heel vroeg hebben we daar omweggetjes voor verzonnen. Met als gevolg dat dieren schammteloos kunnen worden afgemaakt en anders gelovigen ook wel weg zouden kunnen. Heel dat leven op een logen van krib tot sterfbed, met als doel vredig je ogen dicht te kunnen doen, heeft alleen maar ellende en kunstmatige diversiteit veroorzaakt. Biujba elk geloof heeft hier zijn hoogtij in gehad en is daarna afgevlakt naar een meer praktische beleving (in Nederland tenminste). Ik hoop dan ook dat hier de islam snel evalueert naar een meer matige beleving voordat er nog meer slachtoffers vallen.. We stenigen elkaar om een oud boek terwijl onze planeer kraakt in zijn voegen.
   Wiskunde is machtig interessant maar zou er niet zijn zonder natuur en evolutie.. en ja er valt nog een hoop over het ‘hoe-en-waarom’ te leren. Maar als je iets niet weet moet je er niet zelf met familie, vrienden en kennissen een verhaaltje van breien en de rest vervolgens vervloeken!!!

   0 likes
   • exegese schreef:

    Ok @Vincent, graag maak ik nog één opmerking : God heeft niets te maken met religie. Sterker nog religie heeft de taak om ons bij onze oorsprong weg te halen en te houden. Verder proef ik een overtuiging dat God niet bestaat en met iemands overtuiging ga ik niet in de clinch . Als je het niet ziet, niet voelt tot in het diepst van je vezel, dan is het er niet. Dat mag ook, het is je goed recht.
    Geluk is wat ik je wens.

    1 likes
 • Mikaël schreef:

  Wiskunde is gegeven door de kosmische krachten die werken doorheen de mens en zijn bewustzijnvormen ,het zijn vormende krachten in de mens werkzaam. De mens kreeg in de axiale periode van de Goden en van Christus zijn Ik-bewustzijn als een goddelijke impuls , het verstandelijke denken werd geboren rond 500 v C . Socrates, Plato , Aristoteles waren de fakkeldragers van het menselijke denken ….Christus betekent letterkijk ‘ Ik ben ‘ Het goddelijke Ik is de ware Godsvonk die de cultuur en evolutie draagt en bepaalt .Het verschil tussen mens en dier is dt dieren geen ik kunne zeggen ,de mensen wel, daarom zijn wij voorbestemd om Goden te worden , indien de mens zij Ik niet verliest en ten prooi laat aan de begerige Lucifer en de materialist Satan aka de tehnologie , want je Ik kan je verliezen ,en dan is het gedaan ,een ikloze is geen mens meer .

  5 likes
  • Cisco schreef:

   “Christus” is een Grieks woord, het is de vertaling van het Hebreeuwse woord “Messias”,
   het betekent niet “Ik ben” maar “Gezalfde”…

   5 likes
   • Mikaël schreef:

    De naam Michaël is Hebreeuws ” MI – Cha – El ” , betekent. = “Wie is als God “. In de Oudheid noemde men hem Gods Aangezicht . Of het Gelaat van God of Jehova ;
    De oude Semieten spraken over Jehova -Michaël , En de engel die wij Michaël noemen is de uiterlijke openbaring van de Eloah Jehova !
    In de Apocalyps stta ook : dat de mensen ,die het Zegel van God ( di = van Michaël) op hun voorhoofd hebben, gespaard zullen blijven !

    1 likes
   • Mikaël schreef:

    De naam van God “Ik ben de ik ben ” die Mozes hoort is de naam van het Woord en is de Logos, ,en daar roept de Logos zijn eigen naam uit : Logos verschijnt gincarneerd in de Christus .En Wie zag Jesaja? Dit wordt in het evangelie van Johannes duidelijk gezegd:hij zag de Christus i In het geestesgebied was deze altijd al te zien en de occulte wetenschzp wijst erop dat degen die door Mozes gezien werdn toen hij het woord ‘Ik Ben ‘ als zijn naam verkondigde ,hetzelfde hoge wezen was dat later. Als Christus op aarde verscheen. De eigenlijke ‘ Geest Gods ‘ van de oudheid is niemansd anders dan Christus .

    1 likes
  • exegese schreef:

   Zo is dat @Mikaël. Ga met je “naakte Ik”de pure natuur in, kijk goed om je heen en ervaar dat alles wat daar is van een onnoemelijke bijzonderheid en schoonheid is. Dat is geen toeval, dat is niet zo maar even bedacht of toevallig als zodanig geëvolueerd. Dat komt allemaal voort uit één wiskundige formule, de vingerafdruk van God.

   http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/geheim%20van%20heilige%20geometrie.html

   5 likes
 • rob schreef:

  Bezit werkt belastend…zo is het ook met een god die kan ook een belastend zijn voor de denkende materiële geest, alleen een vrijen niet denkend geest is vrij van elk geloof en materiële hebzucht het gelooft gewoon niet in alles wat men zegt en denkt. het godsbeeld is ontstaat een denkende materiële geest en men probeert daarmee te bewijzen dat er een god bestaat die boven de mens staat , onzin er staat niets boven de mens, alleen de mens heeft een god gematerialiseerd met zijn denkende geest, en heeft een god geschapen in zijn denkende geest die denkt dat er een macht boven de mens uitstijgt …onzin , alleen een verwarrende geest kan zoiets verzinnen, En god schiep de mens naar zijn beeld …nee hoor de mens schiep god naar zijn verwarrende denkende materiële geest en zo werkt het bezit van materiële goederen of een god hetzelfde in een denkende geest, die in verwarring verkeert met een geloof in en macht die boven hen uitstijgt…er kan niets uitstijgen boven een mens uitstijgen alleen zijn denkende verwarrende geest heeft die mogelijkheid wel, god bezitten schept verwarring en onrust,, en een ieder vult het dan in op zijn manier met zijn denkende verwarrende geest en men denkt ook dat het ook nog gelijk heeft ook,zodat alle gelijken met elkaar in dualiteit verkeert en zijn denken als een bezit beschouwt en belastend en tierend zijn denkende geest loslaat op een ander denkende geest, bezit werkt belastend, materie en geest werkt het zelfde beide verkeren voortdurend in verwarring en men is altijd bezig met het onderhouden ervan,,,alleen de mens die niet gelooft in materie en geest is een vrije mens het heeft niets om zich zelf daarin staande te houden ,,het leeft gewoon zijn leven die wonderbaarlijk is ,en het hoeft geen invulling van bezit noch een geest om zich staande te houden ,het geniet gewoon van het leven zelf al en geniet op een geheel natuurlijke wijze , die al volmaakt is voor het leven zelf al , leven en dood zijn de volmaaktheid van het bestaan van het leven ,en boven het leven zelf bestaat er niets..het leven is al af,, alleen de denkende geest die in verwarring verkeert komt met een bestaan van een god , die alleen maar problemen geeft..met ander denkende geesten goden een god …waarschijnlijk wil ieder voor zichzelf een god scheppen naar zijn denkende menselijke geest,,en de mens schiep god naar zijn beeld..dat beeld kan men niet invullen het is het niets zelf..dit zelf heeft geen invulling nodig, al het bestaande is door de menselijke geest ontstaan in materie zowel in een denkende geest over goden geloof of een god,de mens die daar vrij van is mag zich gelukkig prijzen , het duelleert niet met anderen ..het weet gewoon dat daar geen winnaars in zijn ..alleen maar verliezers.

  3 likes
  • ufohopper schreef:

   goed verhaal
   leest makkelijk weg

   6 likes
  • Onvrij schreef:

   Iemand die niet in materie en niet in geest geloofd is het meest en geheel onvrij !
   Atheist zijn is een ziekte , en Christus niet hebben leren kennen in je leven ,dat betekent ongeluk hebben .

   0 likes
   • Baal Lucifer schreef:

    Ik ben christelijk opgevoed…en ging voorheen naar de kerk.

    In mijn ervaring zijn christenen racistisch, geld en welvaart belust, pedofiel, hypocriet en voelen ze zich meer superieur dan onderdanig. En doordeweeks mag alles…inclusief het betasten van hun eigen kinderen. Een hypocriet En destructief volk

    Atheïsten en satanist en denken vaker vanuit een anders.

    5 likes
  • Rob ter Horst schreef:

   “waarschijnlijk wil ieder voor zichzelf een god scheppen naar zijn denkende menselijke geest,,en de mens schiep god naar zijn beeld..”, en dat zegt genoeg…

   2 likes
 • Tinus Blaaskaak schreef:

  Allereerst moet men weten dat GOD meervoud is!!! Als je dat als basis neemt kan je verder anders kom je in zweverig gedoe!!

  4 likes
 • bery schreef:

  Een gebouw kan onmogelijk uit het niets ontstaan daar zal iedereen het over eens zijn.
  Maar een mens die miljarden keren complexer in elkaar zit en uit miljarden meer stoffen bestaat kan wel uit het niets ontstaan. Alleen de waanzinnige geloven dit.

  Nog 1 ding laat de aller slimste wiskundige en natuurkundige bij elkaar komen en stel ze een vraag.

  De vraag luid:
  Bereken hoe groot de kans is dat iets uit het niets kan ontstaan. Ze zullen letterlijk elkaar aankijken van verbazing, van hoe moeten wij dat nou berekenen.

  Ze zullen niet eens weten hoe ze moeten beginnen met rekenen, en zullen gewoon 0.00000000000000000000000000000000000000000 procent kas dat zoiets kan gebeuren.

  8 likes
  • Frans schreef:

   Moderne wetenschap bestaat, onder andere, bij de gratie van heldere, gedefinieerde begrippen. Definieer eerst wat je onder ‘iets’ en ‘niets’ verstaat en kom dan terug.

   Wat betreft het top artikel: heeft deze professor ook nog overtuigend bewijs, of is dit een onwetenschappelijk proefballonetje?

   1 likes
   • Pascal schreef:

    Ik denk dat je maar eens moet gaan inzien dat deze wereld geheel fake is en dat wetenschap daarbij ook gedeeltelijk fake is. Wetenschappers zijn volksmanipulators.

    0 likes
    • Frans schreef:

     Je stelt dat: Ik denk dat je maar eens moet gaan inzien dat deze wereld geheel fake is en dat wetenschap daarbij ook gedeeltelijk fake is. Wetenschappers zijn volksmanipulators.

     Vragen:
     a) de wereeld is fake? Wat bedoel je met ‘fake’? Je bent in deze wereld ergens op aan het reageren. Is dat een fake wereld?

     b) Wie stelt, die bewijst. Afhankelijk van je antwoord op a): heb je ook argumenten op grond waarvan je aannemelijk kunt maken dat deze wereld ‘fake’ is?

     c) als de wereld fake is, dan is alles wat er in is ook fake en daarmee niet het ‘grootste deel’ van de wetenschappen, maar alle wetenschappen. Maar of dat het geval is hangt af van je antwoorden op a) en b).

     1 likes
    • Vincent Robbesom schreef:

     Het kan zijn dat er meer is buiten deze wereld waarvoor we de zintuigen en tools nog niet hebben om deze te zien.
     Er is iets fake aan deze wereld en de wetenschappers die hierin bewegen (tenminste het grootste deel er van) doet zijn stinkende best om onze algemene kennis bij te blijven spijkeren. Het gaat hooguit fout bij het commdrcialiseren.

     0 likes
  • trix schreef:

   99,99997% wat we ervaren is de andere kant van de feedback 0,0000003%

   1 likes
  • Vincent schreef:

   En de wetenschappers hebben dan gelijk.. het valt feitelijk niet uit te rekenen, de nummers zijn veel te groot.. adv theorie valt er een benadering af te lijden en daar houdt het mee op. Wat nog altijd veel meer ‘bewijs lieverd’ dan de aantoonbaarheid van een of andere god.

   0 likes
 • its schreef:

  hoe is God zelf ontstaan dan?

  4 likes
  • Michaël schreef:

   Vragen naar God is zinloos , het is een Weten en niet een geloof ,zoals de ongelovigen menen !
   Als ik sporen van een kar zie op de weg vraag ik ook niet ,vanwaar kome die sporen, van een kar , en vanwaar komt die kar , vanuit een huis ,en vanwaar komt dat huis, van mensen die het gebouwd hebben, en vanwaar komen die mensen ? Tsja ….ook zeker van God , aalle wegen leiden naar God !!

   1 likes
 • Bert schreef:

  Neale Walsh geeft een mooie definitie van god: God is alles wat er is, alles wat er niet is en de ruimte daar tussen in. In feite het allesomvattende. Tijd en ruimte bestaat niet er is alleen een eeuwig durend NU. Met de komst van de kwantumwetenschap komen we er langzaam achter, dat alles wat er is een groot energieveld is. De vraag is echter of dat alles is wat er is. Langzaam komt er bewijs van parallelle energie systemen, die naast elkaar bestaan. Maak je deel uit van het enen systeem, dan “denk”je dat dat het enige is dat er is en noemt dat universum, degenen van het andere systeem denken dat ook.
  Het is net als ons lichaam, elke cel die er deel van uitmaakt, ziet lichaam als universum/god maar wij als God van het lichaam weten beter en zien dat er hier nog miljarden andere “Goden”rondlopen.
  Omdat we door de tijd heen en nu nog, zaken niet konden of kunnen begrijpen hebben we het onbegrijpelijke begrijpelijk gemaakt, door er een persoon van te maken die alles regelt in je leven en dat van anderen. In feite wel een vervelend mannetje, want je moet wel doen wat hij zegt, zijn vriend zijn want anders loopt het slecht met je af. Daar hebben de zg religies die ontstaan zijn dapper misbruik van gemaakt en God als een figuur neergezet, die angst moet inboezemen en de leiders van deze religies konden er voor zorgen, dat je gered kon worden. Helaas heeft elke religie zijn eigen interpretatie van wie God is en hoe je hem moet dienen en dat heeft door de geschiedenis heen voor de meeste ellende gezorgd, de meeste oorlogen hebben een religieuze oorsprong en de andere oorzaak van oorlogen is macht. Zonder het mannetje God zijn we beter af en zou de wereld er vrediger door bij liggen maar helaas.

  3 likes
  • Rob ter Horst schreef:

   “God is alles wat er is, alles wat er niet is en de ruimte daar tussen in. In feite het allesomvattende.”

   En zo heb je altijd gelijk, hoef je niks te verklaren, te bewijzen etc.

   2 likes
  • Frans schreef:

   Definieren bevat de latijnse stam ‘finis’, wat grens of einde betekent. De activiteit van definieren bestaat uit het afgrenzen van het ene begrip ten opzichte van een ander begrip. De definitie van deze meneer Walsh is per definitie geen definitie.

   1 likes
 • Baal Lucifer schreef:

  Jezus…gaan we weer…Mikael, ik weet niet wat ie gebruikt maar het is sterk spul. Intelligent raaskallen over speculaties en aannames. Een dier heeft geen IK? Daarom hebben alle dieren hetzelfde karakter? Mijn hond aanbidt mij. Ik ben haar baas, ik voedt haar op en geef haar regels…ben ik nu ook een God? Zoek een hobby…ga kinderpostzegels verzamelen. Besef dat je nog vager overkomt dan een mentaal zieke…er zitten tehuizen vol met lui die dit gedachtegoed aanhangen.

  Mijn hond is gefokt door egyptenaren 9000 jaar terug. Het is afstammeling van de Tesem. Ze noemen het de hond van Ra omdat ze altijd de zon aanbidt. Ze blaft tegen kerken en het liefst plast ze er tegen aan…heeft ze van mij afgekeken 🙂

  4 likes
  • Michaël schreef:

   Een hond die Ra heet en de zon aanbidt is een Christushond want Christus is gekomen uit de Zon .En zijn baasje is de ware echte Duivel ….Oh. wee voor dat hondje !!!!

   1 likes
 • mario schreef:

  er bestaan geen kleuren.
  er bestaat geen grijs of wit of zwart.
  er bestaat geen bacterie.
  er bestaat totaal niets ook geen bewustzijn of iets dat zou kunnen denken en toch zijn we er.
  dus moet er altijd iets (een god) zijn geweest anders zijn we er niet.
  daarom is er geen begin of einde.

  3 likes
 • koen de vriendt schreef:

  ik zie dat men stilaan besef krijgt, aan het artikel en de commentaren.

  2 likes
 • Enrico Foppen schreef:

  waar mensen over discussiëren, over een god…. man dat is een verzamelnaam om in iets te kunnen geloven , en soort houvast/leidraaid. prima dat je daar in geloofd. maar er zijn wel aanduidingen dat er iets anders van toepassing is.

  Wat is god? 1 persoon die regeert over aarde? goed of slecht etc. etc. etc. klinklare onzin.

  het geloof is in mijn optiek niks anders dan een soort machtsmiddel om andere mensen te laten denken dat datgene wat hun doen niet goed is (de ongelovige dus).

  ik zit het leven even iets anders.

  mensen zijn hier op aarde om iets te doen, ergens aan bij te dragen etc. zie het leven als een interdimensie, zie het leven als een proces. alles materie is een proces. dus als wij overlijden, dan ga je naar een volgende dimensie./ een ander proces waar ook weer het zelfde geld GEEN GOED GEEN KWAAD.althans geen god die zegt wat goed of fout is. of het moet een bijbel zijn, die door de mens is geschreven.

  kijk naar een baby er zit niks in qua informatie dan alleen eten drinken slapen ontlasten. de rest word gecreeerd door de omstandigheden.

  dimensies> aarde> dood> nieuw leven, Altijd hoe dan ook, op welke manier dan ook.
  zie alles als een proces, van het kleinste tot het grootste(perspectief) alles is een proces.
  een proces in een proces in een proces, alleen met verschillende eigenschappen.

  haal je een proces weg komt er een ander voor terug.

  als ”god” zo goed was dan had hij het allang verboden om uberhaupt oorlog te creeren over het geloof.
  er bestaat geen god in mijn opzicht. alleen een processoperator. net zoals je computer een taakbeheer heeft.

  ik zie het niet als GOD ik zie het als proces. ik leef nu hier met de middelen die ik heb gekregen, waarom weet ik niet. ik weet wel dat er na mijn proces op aarde een ander proces voor in de plek komt, en waar blijf ik dan? op een andere planeet. een ander lichaam en andere functie.

  stop met geloven in god, daar gaat heel veel geld en oorlog in om. als niemand zou geloven. dan pas is er tijd om je naasten eens goed te bestuderen. die zijn niet veel anders dan jou. ze zijn alleen anders geprogrammeerd. door opvoeding cultuur etc.

  als ik mijn zoon vertel dat ijsjes giftig zijn, en hij geloofd dat 18 jaar en eet nooit ijs, dan zal hij dat wel gaan doorvertellen aan zijn nageslacht, dat is precies wat het geloof doet. die houd je in een soort tunnelvisie, zodat alle andere ideen nooit KUNNEN kloppen..

  haal je oogkleppen af en probeer eens iets verder te kijken dan je neus lang is.

  god bestaat NIET. niemand heeft hem OOIT GEZIEN of gesproken. en voor vele gelovigen hoeft dat ook niet. maar stop dan met prediken. ga lekker thuis bidden of weet ik veel wat. daar heb je toch geen kerk/moskee voor nodig???? en zoveel haat naar andere mensen.

  de enige die het wijste zijn, dat zijn degene die geen geloof hebben met betrekking tot de oudheden.
  vroeger was een blikseminslag ook fatamorgana, tegenwoordig is het gewoon te verklaren.

  2 likes
 • Rob Steenwinkel schreef:

  God is er alleen voor de door God uitverkorenen………..of voor diegenen die denken dat te zijn!

  1 likes
 • TOBBYI OR NOT schreef:

  conclusie dat de mens ‘naar het evenbeeld van een god’ is gemaakt. is onmogelijk er zijn 2 fysiek verschillende mensen dus zo zullen er dan ook 2 goden zijn. voort bestaan zou onmogelijk zijn. wel bestaat er een schepper die ook de goden heeft geschapen. uit het niets schept de schepper iets en wij goden creëren de rest.
  dit doet weer af aan de missing link daar waar goden een ic. en geheugen maken, en het tegen elkaar slaan van vuurstenen.
  dat wat je mensen noemt heeft 2 hersenen dus een meer dan de overige lopende wezens op de planeet aarde.
  allen hebben we de kleine hersens alleen wij mensen hebben ook de grote hersenen daarmee de is het mogelijk gemaakt. meer met de vuursteentjes te doen. onse groteren hersenen zijn voor rekenen wiskunde spraak etc. etc..
  vraag blijft hoe komen wij wel en de rest van de lopende wezens niet aan de grote hersenen.
  de wat we mens noemen is wel heel extreem op deze aarde en tot zelfvernietiging in staat.
  mogelijk hier door behoort hij ook niet thuis op deze aarde. foutje op opzet. we zien wel.
  GOD is meervoud in bestaan van vrouw en man naar hun evenbeeld.

  1 likes
 • Richard schreef:

  Niets is waar…en zelfs dat niet.

  1 likes
 • Vincent Robbesom schreef:

  “Net als de wiskunde is het bewustzijn niet fysiek aanwezig in de wereld: de beelden en gedachten in ons bewustzijn hebben geen meetbare dimensies”.

  Dat is mensen op het verkeerde been zetten… Met de alom bekende EEG scan kan precies bepaald worden waar gedachten op een bepaal moment plaats vinden. Dit geld precies het zelfde voor het interpreteren van beeld door onze hersenen.
  Er is zelfs te zien waar bepaalde gedachten hun referenties vandaan halen.. men ziet vurende neuronen uit verschillende regionen samenkomen welke een herinnering of nieuwe gedachte vormen.

  Super indrukwekkend maar niet mysterieus.

  1 likes
 • marcelleke schreef:

  Indien de mens gebouwd is naar het evenbeeld van een/de god, zullen àlle wezens, waar ze zich ook bevinden in de uitgestrektheid van de cosmos, er al-le-maal hetzelfde uitzien …

  0 likes
 • H.v.d.Heuvel schreef:

  Mijn beste exegese, ik zou nooit durven beweren dat God niet zou bestaan maar ik heb genoeg aanwijzingen dat dit niet zo is, maar je moet wel op de juiste plaatsen kijken en geen oog en oorkleppen opzetten anders zie je alleen wat jij zelf wilt zien en dat hebben alle geloven die zeggen dat ze het weten ja allemaal op der eigen manier, en dat is jammer er zijn nog nooit zoveel oorlogen ontstaan daardoor, maar goed daar wilde ik het niet over hebben, vraagje heb je het boek ,,Het Oerboek Van De Mens,, gelezen? Het oerboek van de mens: de evolutie en de BijbelBoek van Carel van Schaik en Kai Michel, moet je echt lezen hebben daar staat in wie en hoe god is en was, en dat was een vreselijk iemand, schepte Adam en Eva er ontstond een in mijn ogen een klein probleem en werden meteen uit het paradijs geschopt en daar begon voor mij het ongeloof ark van Noach ja er zijn de laaste 15000 jaar wel meer overstromingen geweest en ook niet de laatste, maar dan was iedereen uitgeroeid behalve een paar mensen en dan ineens 15000 jaar later heb je een heleboel verschillende rassen en houdkleur ,( foutje daar heb je god met het toverstafje voor) nee daar is in de natuur veeel meer tijd voor nodig, en als je mensen met fouten maakt dan kan je Adam en Eva daar niets van verwijten maar de schepper zelf die fouten op fout stapelde , ja god deed graag mensen straffen daar was ie goed in.

  0 likes
 • Pjoter schreef:

  “mogelijk toch” , “wetenschapper” ? .
  Europe the laste Batlle.(youtube) feit!

  0 likes
 • Roel Affourtit schreef:

  ons lichaam is te vergelijken met hardere wat je vind in een computer.
  ons bewustzijn (emotioneel en rationeel) is enkel een besturingssysteem, zo als dat bij een computer de software is.

  je bewustzijn is enkel een besturingssysteem wat door de miljoenen jaren zo is geëvalueerd dat het gewoon super slim is geworden, maar denk maar niet dat je hersenen woorden bestuurd door een magische kracht buiten je lichaam.
  je komt dichter in de buurt van een stukje vernuftige software dat door de miljoenen jaren iets wat uit de hand is gelopen.

  daarvoor is de vergelijking van wiskunde en het bewustzijn niet egt een sterk argument, aan gezien je bewustzijn wel degelijk te verklaren is, het is namelijk niet meer als iets wat simpel weg word op gewekt door je hersens, geen geest geen magie en ook geen bovennatuurlijke kracht…

  0 likes
 • kom op žeg! schreef:

  ” de mens ‘naar het evenbeeld van een god’ is gemaakt ”

  nou ik dacht het niet hoor, want een god verkracht geen kinderen!!

  0 likes
 • x

  Check Also

  nasa

  NASA-wetenschappers ‘ontdekken parallel universum naast het onze’ waar de tijd achteruit loopt

  NASA-wetenschappers hebben bewijs gevonden voor een parallel ...

  Hongaarse wetenschappers ontdekken 'mysterieuze vijfde natuurkracht'. Dit kan een gamechanger zijn

  Hongaarse wetenschappers ontdekken ‘mysterieuze vijfde natuurkracht’. Dit kan een gamechanger zijn

  Wetenschappers hebben naar eigen zeggen een vijfde ...

  >