Buitenland

Van A (Argentinië) tot Z (Zaïre): 35 landen waar de VS drugsbaronnen, fascisten en terroristen heeft gesteund

Help door deze informatie met je vrienden op je social netwerk te delen!
Er is helaas geen gesproken versie van dit artikel beschikbaar

De VS steunt in Oekraïne de extreem-rechtse partij Svoboda en gewelddadige neonazi’s, die de weg plaveiden voor een door het Westen gesteunde coup. De bittere realiteit is dat de Amerikaanse overheid al lange tijd samenwerkt met fascisten, dictators, drugsbaronnen en terroristen uit alle uithoeken van de wereld. Dat schrijft Alternet.

Deze fascisten, dictators, drugsbaronnen en terroristen maken zich, beschermd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de CIA, schuldig aan de ergste misdaden die je je kunt voorstellen, van moord en martelingen tot staatsgrepen en genocide.

---Lees verder na dit advertentieblokje---

1. Afghanistan

In de jaren tachtig werkte de VS samen met Pakistan en Saoedi-Arabië om de socialistische regering van Afghanistan af te zetten. Het land financierde, trainde en bewapende troepen die werden geleid door conservatieve stammenleiders. Nadat de Sovjets het land in 1989 verlieten, werd het land verwoest door deze krijgsheren en steeg de productie van opium naar recordhoogte. De Taliban drong de productie tussen 1999 en 2001 met 95 procent terug, maar na de Amerikaanse invasie in 2001 kwamen de krijgsheren en drugsbaronnen weer aan de macht.

2. Albanië

Tussen 1949 en 1953 werkten de VS en Groot-Brittannië samen om de regering van Albanië af te zetten. Ballingen werden getraind en bewapend om onrust te veroorzaken en een opstand te ontketenen. Veel van deze ballingen werkten in de Tweede Wereldoorlog samen met de Italiaanse en Duitse bezetters. Het ging onder meer om oud-minister van Binnenlandse Zaken Xhafer Deva, die de deportatie van Joden, communisten en verdachte personen naar Auschwitz overzag. Deva was één van de 743 fascistische oorlogscriminelen die na de oorlog door de VS werden gerecruteerd.

3. Argentinië

Er zijn in 2003 documenten opgedoken over gesprekken tussen de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger en zijn toenmalige Argentijnse ambtsgenoot admiraal Guzzetti in oktober 1976, kort nadat de militaire junta de macht had gegrepen. Kissinger sprak zijn goedkeuring uit over de ‘vuile oorlog’, waarbij 30.000 mensen waren omgekomen.

4. Brazilië

In 1964 pleegde generaal Castelo Branco een staatsgreep, waarna het land veranderde in een dictatuur. Vernon Walter, die later onderdirecteur van de CIA en VN-ambassadeur zou worden, kende Branco nog van de Tweede Wereldoorlog in Italië. De CIA zorgde ervoor dat de staatsgreep zou slagen door de oppositie en studentenprotesten te financieren. Amerikaanse mariniers stonden in Sao Paolo paraat, maar waren niet nodig. De democratisch verkozen president Joao Goulart wilde tijdens de Koude Oorlog neutraal blijven en dat was voor Washington onacceptabel.

5. Cambodja

Toen president Nixon in 1969 opdracht gaf tot het bombarderen van doelen in Cambodja, moesten Amerikaanse piloten hun logboeken vervalsen om hun misdaden te verhullen. Ze doodden tenminste een half miljoen Cambodjanen en gooiden meer bommen op Cambodja dan op Duitsland en Japan in de Tweede Wereldoorlog. De Rode Khmer, de militaire tak van de communistische partij van Cambodja, doodde twee miljoen Cambodjanen en werd in 1979 pas verdreven door het Vietnamese leger. De VS voorzag de Rode Khmer van voedsel en satellietbeelden. Amerikaanse en Britse speciale troepen leerden de soldaten van de Rode Khmer mijnen leggen, waarvan er nog miljoenen verspreid liggen over grote delen van het westen van Cambodja.

6. Chili

Toen Salvador Allende in 1970 president werd van Chili, veroorzaakte de VS tekorten en economische chaos in het land door de handel stop te zetten. De CIA financierde al jarenlang conservatieve politici, partijen, studentengroepen en media en haalde de banden aan met het leger. Nadat generaal Pinochet de macht greep, bleven Chileense overheidsfunctionarissen in dienst van de CIA. Ondertussen martelde en doodde de militaire overheid tienduizenden mensen.

7. China

Eind 1945 vochten 100.000 Amerikaanse soldaten samen met de Chinese Kwomintang en Japanse troepen in communistische gebieden in het noorden van China. De Kwomintang was mogelijk één van de meest corrupte bondgenoten van de VS. De samenwerking tussen toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Dulles en de Kwomintang leidde tot twee keer toe bijna tot een kernoorlog met China.

8. Colombia

Toen Amerikaanse speciale troepen Colombiaanse soldaten hielpen om drugsbaron Pablo Escobar te doden, werkten ze samen met een groep die Los Pepes werd genoemd. In 1997 richtte deze groep de Zelfverdedigingseenheden van Colombia (AUC) op, die in de jaren daarna verantwoordelijk was voor drie kwart van alle burgerdoden in Colombia.

9. Cuba

De VS steunde de dictator Fulgencio Batista en was verantwoordelijk voor de Cubaanse Revolutie, waarbij 20.000 doden vielen. Ambassadeur Earl Smith getuigde voor het Congres dat ‘de VS zo invloedrijk was in Cuba dat de Amerikaanse ambassadeur soms belangrijker was dan de Cubaanse president’. Na de revolutie trainde de CIA Cubaanse ballingen in Florida om terroristische aanslagen te plegen.

10. El Salvador

Bij de burgeroorlog in El Salvador in de jaren tachtig kwamen tenminste 70.000 mensen om en verdwenen er nog eens vele duizenden. De waarheidscommissie van de VN concludeerde dat 95 procent van de slachtoffers was gedood door regeringstroepen en slechts vijf procent door guerrilla’s. De regeringstroepen werden getraind, bewapend en aangestuurd door de CIA, Amerikaanse speciale troepen en de US School of the Americas.

11. Filipijnen

De militaire hulp van de VS aan de Filipijnen is gestegen van 12 miljoen dollar in 2011 tot 50 miljoen dollar dit jaar. Mensenrechtenactivisten waarschuwen dat deze hulp gepaard gaat met de opkomst van doodseskaders die zich tegen burgers keren.

12. Frankrijk

De OSS, de voorloper van de CIA, werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog nauw samen met de Siciliaanse maffia en gangsters uit Corsica. Na de oorlog hielp de CIA deze gangsters aan de macht in Marseille. De inlichtingendienst beschermde de gangsters terwijl ze heroïnelabs opzetten en drugs begonnen te vervoeren naar New York, waar de maffia floreerde dankzij de steun van de CIA.

13. Ghana

In 1966 werd Kwame Nkrumah afgezet door de CIA. De Britse pers meldde dat 40 CIA-agenten er vanuit de Amerikaanse ambassade alles aan deden om Nkrumah van het toneel te laten verdwijnen.

14. Griekenland

Toen Britse troepen in oktober 1944 in Griekenland aankwamen werd het land bestuurd door ELAS-EAM, een linkse groep die in 1941 was gevormd door de Griekse Communistische Partij. De Britten weigerden samen te werken met ELAS-EAM en installeerden een regering met nazicollaborateurs. Toen ELAS-EAM een grote demonstratie organiseerde in Athene, schoot de politie 28 mensen dood. De Britten recruteerden voormalige nazi’s om ELAS-leden op te sporen en te arresteren. In 1947 vroegen de Britten de Amerikanen om het stokje over te nemen. De steun die de VS verleende aan de fascistische regering in Griekenland wordt door veel historici gezien als het begin van de Koude Oorlog. In 1949 legde ELAS-EAM de wapens neer en werden 100.000 leden geëxecuteerd, verbannen of vastgezet. De liberale minister-president Georgios Papandreou werd in 1967 afgezet tijdens een door de CIA gesteunde coup.

15. Guatemala

In 1954 zorgde de CIA ervoor dat de regering van Jacobo Arbenz werd afgezet. De CIA recruteerde en trainde een leger huurlingen onder leiding van Castillo Armas dat Guatemala binnenviel. Dertig Amerikaanse vliegtuigen boden steun vanuit de lucht. De Amerikaanse ambassadeur Puerifoy maakte een lijst van Guatemalteken die geëxecuteerd moesten worden. Armas werd de nieuwe president. Veertig jaar lang woedde er een burgeroorlog waarbij tenminste 200.000 doden vielen. De regering Reagan, die op de hoogte was van de genocide, bood militaire steun door zwaar materieel, reserveonderdelen voor helikopters en militaire adviseurs naar het land te sturen.

16. Haïti

De regering die in 1991 werd geleid door Jean-Bertrand Aristide werd afgezet tijdens een door de VS gesteunde staatsgreep. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA recruteerde paramilitairen om de beweging van Aristide in Haïti te vernietigen. De CIA huurde de leider van deze groep paramilitairen, Emmanuel ‘Toto’ Constant, in en verscheepte wapens vanuit Florida. Toen Aristide in 2000 opnieuw werd verkozen tot president, werd hij al snel weer afgezet door Amerikaanse troepen.

17. Honduras

De staatsgreep in 2009 in Honduras leidde tot zware onderdrukking. Uit WikiLeaks-cables blijkt dat de Amerikaanse ambassade een grote rol speelde bij deze coup en de formatie van een regering die haar eigen volk onderdrukt en uitmoordt.

18. Indonesië

In 1965 kwam generaal Soeharto aan de macht. Bij de schermutselingen die daaraan vooraf gingen kwamen op zijn minst een half miljoen mensen om het leven. Amerikaanse diplomaten gaven later toe dat ze lijsten hadden doorgespeeld met namen van 5000 leden van de Communistische Partij die gedood moesten worden.

19. Iran

In 1953 werd de democratisch gekozen regering van Mohammed Mossadegh afgezet door de CIA en MI6. Iran had zijn olie-industrie genationaliseerd, waardoor er een einde kwam aan het monopolie van BP. De CIA betaalde miljoenen aan legerofficiers en gangsters om onrust te stoken in de straten van Teheran.

20. Israël

Sinds 1966 heeft de VS 83 keer zijn vetorecht gebruikt in de Veiligheidsraad en 42 keer ging het om resoluties die te maken hadden met het conflict tussen Israël en Palestina. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International stelde in een reactie op de illegale Joodse nederzettingen in bezet Palestijns gebied dat de huidige Israëlische regering geen respect heeft voor mensenrechten. De zogeheten Leahy Law stelt dat de VS geen militaire steun mag geven aan landen die mensenrechten schenden, maar die wet lijkt voor Israël niet te gelden.

21. Irak

In 1958 huurde de CIA de 22-jarige Saddam Hoessein in om president Abdul Qasim te doden. Hoessein faalde en hij vluchtte naar Libanon. De CIA huurde voor hem een appartement in Beiroet en verplaatste hem daarna naar Caïro, waar hij werkte voor de Egyptische inlichtingendienst en vaak bezoekjes bracht aan de Amerikaanse ambassade. Qasim werd in 1963 gedood tijdens een door de CIA gesteunde coup. De CIA gaf de nieuwe regering een lijst van 4000 communisten die moesten worden gedood. De olie-industrie werd genationaliseerd en in 1979 werd Hoessein president. Hij startte een verwoestende oorlog tegen Iran. De Amerikaanse DIA voorzag hem van satellietgegevens en Donald Rumsfeld verwelkomde hem als bondgenoot tegen Iran. Nadat Irak Koeweit was binnengevallen had de VS meer aan Hoessein als vijand dan als bondgenoot.

22. Joegoslavië

De bombardementen van de NAVO in Joegoslavië in 1999 waren in strijd met internationale wetten. De NAVO streed samen met het Bevrijdingsleger van Kosovo, dat werd geleid door Hashim Thaci, tegen Joegoslavië. Thaci stond aan het hoofd van de Drenica-groep, een criminele organisatie die in verband werd gebracht met grootschalige heroïnehandel, illegale oraanhandel en daarmee in verband staande moorden. Hij is nu premier van Kosovo.

23. Korea

Na 1945 werd het zuidelijke deel van Korea bezet door het Amerikaanse leger. De VS installeerde Syngman Rhee, een Koreaanse balling, in 1948 als president van Zuid-Korea. Rhee werd een dictator, doodde 100.000 mensen en wilde uiteindelijk zelfs Noord-Korea overnemen.

24. Laos

De CIA bood in 1950 luchtsteun aan Franse troepen in Laos en bleef nog 25 jaar actief in het land. De CIA was verantwoordelijk voor tenminste drie staatsgrepen tussen 1958 en 1960 om te voorkomen dat Pathet Lao aan de macht zou komen. De inlichtingendienst werkte met drugsbaronnen als generaal Phoumi Nosavan en vervoerde opium tussen Birma, Laos en Vietnam. In 1962 recruteerde de CIA een huurlingenlegioen van 30.000 veteranen om tegen Pathet Lao ten strijde te trekken. Toen de CIA er niet in slaagde Phatet Lao te verslaan, gooide de VS twee miljoen ton bommen op Laos.

25. Libië

De NAVO voerde 7700 luchtaanvallen uit in Libië, waarbij 30.000 tot 100.000 mensen om het leven zijn gekomen. Islamitische rebellen, getraind en bewapend door het Westen, namen olierijke gebieden in. De Misrata-militie, getraind en bewapend door westerse speciale troepen, is één van de meest gewelddadige en machtige groepen.

26. Mexico

Bij de drugsoorlogen in Mexico zijn meer dan 100.000 mensen omgekomen. Het meest gewelddadige drugskartel is Los Zetas, een kartel dat is gevormd door Mexicaanse veiligheidstroepen die in Fort Benning, Georgia en Fort Bragg, North Carolina zijn getraind door Amerikaanse speciale troepen.

27. Myanmar

Na de Chinese Revolutie werden generaals van Kwomintang machtige drugsbaronnen in het noorden van Birma. Ze kregen logistieke steun van de CIA. De opiumproductie in Birma steeg van 18 ton in 1958 tot 600 ton in 1970.

28. Nicaragua

Anastasio Somosa regeerde 43 jaar lang met onvoorwaardelijke steun van de VS over Nicaragua. Zijn nationale garde maakte zich schuldig aan alle vormen van misdaad die je je maar kunt voorstellen. Toen hij in 1979 werd afgezet, recruteerde de CIA huurlingen om Nicaragua binnen te vallen en terroristische aanslagen te plegen om het land te destabiliseren.

29. Pakistan, 30. Saoedi-Arabië en 31. Turkije

In de afgelopen 12 jaar heeft de VS voor 18,6 miljard dollar aan militaire steun gegeven aan Pakistan. De VS heeft pas geleden de grootste wapendeal in de geschiedenis gesloten met Saoedi-Arabië. Turkije is geruime tijd lid van de NAVO. Deze drie landen, die terrorisme financieren, zijn allen bondgenoot van de VS.

32. Panama

De VS wilde de toenmalige directeur van de militaire inlichtingendienst in Panama Manuel Noriego in 1971 arresteren, maar hij was al lange tijd agent en informant van de CIA. Hij bracht ieder jaar 100.000 dollar in het laatje. Toen hij min of meer de macht kreeg over Panama, werd hij voor de CIA nog waardevoller. Hij werd uiteindelijk vervolgd zodat de VS Panama kon binnenvallen en meer controle over het land kon krijgen.

33. Syrië

Qatar heeft voor drie miljard dollar aan wapens naar Syrië gebracht. Saoedi-Arabië heeft wapens vanuit Kroatië overgebracht naar Syrië. Westerse en Arabische speciale troepen hebben duizenden fundamentalistische jihadisten getraind die zich inmiddels aangesloten hebben bij Al Qaida. De westerse leiders hebben liever een andere president in Syrië dan vrede. Zoals Phyllis Bennis zei: “De VS en haar bondgenoten blijven liever vechten tot de laatste Syriër.”

34. Uruguay

Toen politiechef Alejandro Otero in 1970 niet wilde dat Amerikanen zijn agenten trainden in martelpraktijken, werd hij uit zijn functie gezet. Bij de trainingen, die werden gegeven door Dan Mitrione van het Amerikaanse Office of Public Safety, werden daklozen gemarteld tot ze het leven lieten.

35. Zaïre

Patrice Lumumba werd de eerste democratisch verkozen premier van de Republiek Congo. In 1960 werd hij door Joseph-Desire Mobutu afgezet tijdens een door de CIA gesteund staatsgreep. Lumumba werd gedood door Belgische huurlingen waar hij in de provincie Katanga een felle strijd mee had gevoerd. Mobutu maakte een einde aan verkiezingen en heerste 30 jaar over het land als dictator. Toch bleef de Republiek Zaïre, zoals het land nu heet, militaire steun ontvangen uit de VS.

[Alternet]

0 0 stemmen
Beoordeel dit artikel

Interessant

Vond je dit artikel interessant?
Klik hieronder en deel het op je Socials!
+
Meld je aan op onze gratis PUSH meldingen
Aanmelden
?
+
Volg ons op ons gratis Telegram kanaal
Volg Ons
?
+
Steun ons met een vrijwillige bijdrage
Doneer
?

Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest

20 Reacties
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
nexus
nexus
9 jaren geleden

zo als ik alt zeg verdeel en heers en je hebt de macht over de mens
is er dan niks echt ppppffffff wat een zooi

HetKanOokAnders
HetKanOokAnders
9 jaren geleden

Jullie zijn Suriname vergeten toe te voegen aan de lijst.
De coupe. Op een persconferentie bevestigde Bouterse expliciet wat hij vele jaren al had gesuggereerd: vakbondsleider Fred Derby, die destijds de dans in Fort Zeelandia ontsprong, was een ‘mol’ in de groep van vijftien ‘complotteurs’, die op instigatie van de CIA een coup zou hebben beraamd.

Bouterse wees ook aan waar volgens hem de Amerikaanse inlichtingendienst hoofdkwartier houdt. Het advocatenkantoor van Fred Kruisman (die gepleit heeft tegen verjaring van de decembermoorden) is volgens Bouterse ‘de ingang van de CIA’ in Suriname.

Verder suggereerde Bouterse dat zonder hem de recente geschiedenis van Suriname nog veel bloediger had kunnen verlopen. ,,Als u niet Bouterse had gehad als opperbevelhebber, dan waren er echt rare dingen gebeurd.”

Mike
Mike
9 jaren geleden

Ik word er misselijk van. Net ook nog op RT gezien hoe de VS een propaganda rondje maakt met zijn leger door Europa. Belachelijk dit!!! Break the System. Tot hier en niet verder

trackback
BOINNK!!! | Tijdseigen nieuwsfeiten verzameld door: Arie Goedhart
9 jaren geleden
Back to top button
20
0
We lezen graag je reactie!x