Homepagina » Het Complot » Vijf redenen om aan te nemen dat Jezus nooit heeft bestaan
Vijf redenen om aan te nemen dat Jezus nooit heeft bestaan

Vijf redenen om aan te nemen dat Jezus nooit heeft bestaan

De meeste onderzoekers denken dat de evangeliën in het Nieuwe Testament ‘gemythologiseerd’ zijn. Ze denken dat een controversiële joodse rabbijn genaamd Yeshua Ben Yosef aan het begin van de eerste eeuw een aantal volgelingen om zich heen verzamelde en het fundament legde voor het christendom.

De onderzoekers veronderstellen dat veel Bijbelverhalen over de maagdelijke geboorte, wonderen en wederopstanding zijn gebaseerd op mythische thema’s die populair waren in het Oude Nabije Oosten. Op dezelfde manier baseren hedendaagse filmmakers nieuwe films op oude plotelementen.

De afgelopen 200 jaar hebben veelal christelijke theologen en historici oude teksten geanalyseerd. Ze keken ook naar teksten die uit de Bijbel zijn gelaten. Honderden jaren lang werd het christendom alleen onderzocht door christelijke onderzoekers. Ook vandaag de dag hebben de meeste onderzoekers nog een religieuze achtergrond.

David Fitzgerald is een atheïstische spreker en schrijver. Het fenomeen Zeitgeist the Movie liet miljoenen mensen kennismaken met de mythische oorsprong van het christendom. Maar Zeitgeist bevat net als andere soortgelijke werken de nodige fouten waardoor de geloofwaardigheid wordt ondermijnd. Fitzgerald corrigeert de fouten om jonge mensen op een laagdrempelige manier toegang te geven tot de informatie.

Richard Carrier laat zien hoe het christendom mogelijk is ontstaan zonder een wonder. Joseph Atwill stelt daarnaast dat Jezus is bedacht door de Romeinen. Steeds meer onderzoekers vragen zich na het bestuderen van oude teksten af of Jezus wel echt bestaan heeft. Er zijn vijf kernpunten die het debat keer op keer doen oplaaien.

Er is geen bewijs uit de eerste eeuw voor het bestaan van Yeshua Ben Yosef

Zoals auteur Bart Ehrman schrijft: “Wat hebben pagaanse auteurs uit die tijd over Jezus te zeggen? Niets. Zijn pagaanse tijdgenoten verwijzen nooit naar een zekere Jezus. Er zijn geen geboorteaktes, geen transcripten, geen overlijdensaktes, geen referenties, niets. In niet-christelijke en niet-joodse bronnen uit de eerste eeuw wordt nergens verwezen naar Jezus. We beschikken over een groot aantal documenten uit die tijd – teksten van dichters, filosofen, historici, wetenschappers en overheidsfunctionarissen. De naam van Jezus wordt in deze stukken nergens genoemd.”

De eerste schrijvers van het Nieuwe Testament zijn niet op de hoogte van de details van het leven van Jezus

Paulus lijkt bijvoorbeeld niet op de hoogte te zijn van de maagdelijke geboorte van Jezus. Geen wijzen, geen ster in het oosten, geen wonderen. Hij noemt de apostelen van Jezus nooit discipelen. Sterker nog, hij zegt nooit dat Jezus discipelen had of wonderen verrichte. Hij weigert biografische details te onthullen en de weinige cryptische hints die hij geeft zijn niet alleen vaag, maar spreken de evangeliën tegen. De leiders van de vroege christelijke beweging in Jeruzalem als Petrus en Jakobus zouden volgelingen van Jezus zijn, maar worden door Paulus herhaaldelijk aangevallen omdat ze geen ware christenen zouden zijn.

Het Nieuwe Testament beweert geen verslag uit de eerste hand te zijn

We weten dat de evangeliën van de apostelen Matteüs, Marcus, Johannes en Lucas pas in de tweede eeuw hun naam hebben gekregen, 100 jaar nadat het christendom van de grond zou zijn gekomen. In die tijd werd veel geschreven onder pseudoniemen.

De evangeliën, de enige verslagen over een historische Jezus, spreken elkaar tegen.

Het evangelie van Marcus zou het oudste verslag zijn over het ‘leven van Jezus’. Uit analyses blijkt dat Lucas en Matteüs het werk van Marcus later hebben aangepast op basis van hun eigen correcties en nieuw materiaal. Maar ze spreken elkaar tegen omdat ze met verschillende doelen en voor een verschillend publiek zijn geschreven. Zo komen bijvoorbeeld de verhalen over Pasen niet met elkaar overeen.

Moderne onderzoekers die de echte Jezus zeggen te hebben gevonden, beschrijven totaal verschillende personen

De historische Jezus (als er al één is geweest) was mogelijk een Messiasbelijdende koning, een conservatieve rabbijn, een fanatieke revolutionair, een vredestichter, een progressieve farizeeër, een Galileïsche sjamaan, een Hellenistische wijsgeer, maar niet alles tegelijk. Academici moeten zich schamen, aldus John Dominic Crossan.

Jezus lijkt volgens Fitzgerald een effect – niet de oorzaak – te zijn van het christendom. Paulus zocht samen met de rest van de eerste generatie christenen naar vertalingen van Hebreeuwse geschriften om een mysterieus geloof te creëren voor de Joden, en te concurreren met de aloude Egyptische, Perzische, Hellenistische en Romeinse tradities.

[Alternet]
+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen
Kom shoppen in de NineForNews Webshop. T-shirts, tassen, caps, mokken, en nog veel meer!

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
 • duitinzakje schreef:

  Jezus heeft altijd en overal de liefde gepredikt. Hij was coulant naar zondaars die oprecht berouw toonden. Er was slecht één groep die hij onomwonden tegensprak en waartegen hij zelfs tekeer ging.

  Dat waren de geldwisselaars, tollenaars en de farizeeïsche schrifgeleerden met hun orale traditie: de talmoed!! Deze groep wees hij aan als de synagoge van satan: ‘zij die zich joden noemen maar geen joden zijn maar kinderen van hun vader de duivel, de oorsprong van alle leugens en bedrog’.

  Laat nou net deze groep in hun talmoed Jezus voor eeuwig in een pot kokende uitwerpselen hebben geplaatst en zijn moeder Maria omschrijven als een ‘ordinaire soldatenhoer’.

  En dat atheïsten willen bewijzen dat Jezus nooit heeft bestaan, zou toch voor ieder zindelijk denkend mens verdacht moeten zijn. Datzelfde atheïsme n.l. komt uit de koker van de groep die Jezus het meest haatte: de satanische kliek die wij vandaag de dag aanwijzen als de illuminati; global elite; power elite, de groep n.l. die het Christendom kapot wil hebben.

  41 likes
  • Edwin schreef:

   En jij dacht dat het Christen-DOM niets kapot maakt?
   Uit welke grot kom jij gekropen?
   Ik heb gezien hoe een groep gristenen iemand mishandelden omdat dit persoon in hun ogen “bezeten”was.

   Waarom heb ik er niets tegen gedaan?
   Omdat IK dit persoon was die dit overkwam..l.ik werd tot hevig bloedens geslagen,door mijn ex, haar zuster en mijn stiefzoon, terwijl ze baden (de stakkers) dat “God” mij van “de Duivel”zou bevrijden…
   Aaaaamen

   Christenen Moslims, iedere religie die er bestaat …voor mij zijn het allemaal DWALINGEN en zijn het DWAZEN die deze dwalingen begaan.

   Respect voor religie?
   Waarom??
   Hadden die religieuze droeftoeters respect voor mij?

   Religie=Hypocrisie
   …terwijl mijn kinderen hulpeloos toekeken en het zagen gebeuren

   29 likes
   • enkidoe schreef:

    het feit dat iemand zich Christen noemt, betekend niet dat ze dat ook zijn. kijk naar het leven en het gedrag van Christus, zo behoor je te leven. Een goed Christen probeert volgens de regels van Christus(de 1e socialist op aarde) te leven. Daar komt geen geweld of vernedering van anderen bij kijken. Dit i.t.t. tot de grote tegenhanger van het Christendom, de islam. Een goed moslim behoort het gedrag van mohammed na te volgen. Zo staat het in de koran. Dat betekend dus moorden,verkrachten,geweld,liegen, al het gedrag wat “de duivel: graag heeft dat we uitvoeren.

    10 likes
    • Freespirit schreef:

     Best Enkidoe, zou je mij kunnen vertellen hoe je het weet dat Mohamed gemoord, verkracht, gelogen en ,al wat de duivel ons wil laten doen? Uit de Koran kan je het niet hebben want dat staat er niet in. En nee ik heb het niet gegoogled of wikipedia geraadpleegd. Ik ken de Koran namelijk bijna uit mijn hoofd en WEET wat erin staat. Ik heb het niet van horen zeggen of de massa maar naroepen. Dus ik ben benieuwd hoe jij erachter bent gekomen dat Mohamed de wil van de duivel predikte… Want ik verdenk je van onwetendheid…..

     10 likes
     • andre schreef:

      Mohammed was een oorlogsheer.
      Hij schrijft zelf over zijn veldslagen en hoe hij mensen bekeert cq vermoord. Dat kun je lezen in de Hadith.

      7 likes
    • Wauw schreef:

     Wauw wat een onwetendheid. Je bent een schaap die de kudde volgt.
     Het christendom heeft zijn volgers gekregen dmv van marteling en verkrachting als je het geloof niet aannam. Tegenwoordig zou dat terrorisme genomen worden.

     3 likes
    • Edwin schreef:

     Het is en blijft dubbel enkidoe,
     want dit werd dus ook altijd precies zo gezegd
     door hen die mij dit “aandeden”..

     Ach, gebeurt is gebeurd.

     0 likes
   • Verborgen schreef:

    Laat één ding goed duidelijk zijn!

    Niet iedereen die zich christen noemt is dat ook daadwerkelijk!

    En het Koninkrijk van Jezus is voor wijzen en verstandigen/geleerden.. verborgen!

    Matteüs 11:25

    9 likes
    • Ferimassi schreef:

     @Edwin, dat is heftig.. Vind het vooral kwalijk dat kinderbreinen worden vervuilt met deze dogma’s, mishandeling is het. Krijgen geeneens de kans om zelf conclusies te komen. Er is in de 21ste eeuw geen exscuus meer voor dit soort achterlijkheid. Het christendom is hard op zijn retour gelukkig. Nu de rest nog.

     6 likes
   • Dee schreef:

    Naar dat jij dat hebt meegemaakt ,Edwin.

    5 likes
   • Pieter schreef:

    Beste Edwin, met alle respect, volgens mij haal je twee dingen door elkaar, n.l Religie en Extremisme!

    2 likes
   • tjeerd schreef:

    God haat religie!! Verschrikkelijk wat er is gebeurd met je, maar dit heeft niks met de leer van Jezus te maken!! Meer met menselijk waandenken, in de veronderstelling goed te doen uiteraard. Maar helaas maakt dit meer kapot dan dat het mensen bij Jezus brengt. Jou verwoording en antipathie tegen deze vorm van religie getuigd hier van!! En daarom nogmaals; God haat religie!! De sleutel is Jezus en niks anders, lees maar hoe Hij leefde; dit is wat God wil en geen religie naar menselijke interpretatie!

    3 likes
   • frans schreef:

    Rome heeft zich genoodzaakt gezien om het werkelijke CHRISTEN-dom toe te laten.
    Maar dan wel op hun manier! Waardoor het ROME-DOM gedaan heeft wat het wilde.
    De absolute macht. Inderdaad is het wel zo dat onder het christendom de materiele bewustwording zijn ingang kon vinden via wetenschap. het heeft voortgebracht dat we nu een scherp bewustzijn hebben en een scherp zelfbewustzijn kunnen hebben.
    Beide hebben we nodig om met het scherpe denken het ware Christendom kunnen ontplooien. (het denken vanuit ons hart ) Inderdaad we kunnen nu uit onze grot kruipen, ( lichamelijkheid). om hoger bewustzijnsvormen te krijgen en toch in ons lichaam kunnen blijven!
    Daar is nu het machtige Rome, (lees kapitalisme en materialisme), erg bang voor.
    En alles wat illuminati, elite, banken, industrie wordt genoemd.

    2 likes
   • Zeid schreef:

    en de koran zegt in 2:13: En als er tot hen wordt gezegd: “Gelooft zoals de mensen geloven,” dan zeggen zij: “Zullen wij geloven zoals de dwazen geloven?” Voorwaar, zij zijn de dwazen, maar zij weten het niet.

    Je bent een zelf een dwaas. de islam is de waarheid

    1 likes
  • Vincent Robbesom schreef:

   Religie leid naar oorlog, oorlog naar lijden en lijden naar religie… dit is al eeuwen bewezen.
   Laten we nu eens leven naar bewezen feiten en van vandaag dag 1 maken van ons voortbestaan.
   Zelf nadenken! Je weet dondersgoed wat goed en fout is.. en wat je nog niet weet kun je leren.
   Of jezus, god of allah of ganesh bestaan of ooit bestaan hebben, ik heb ze in 44 jaar nog nooit gezien.. en het maakt ook allemaal niets uit!

   Wij hebben alles in ons handen om op een positieve manier samen te leven en laten het ons door machtswellustigen wegnemen; geen geloof helpt daar aan!

   Wanneer je als een goed mens leeft zonder geloof maar voor het gelukkig voortbestaan van ons allen en blijkt dan toch een god te zijn die je daar op afrekend, laat dan maar, dan is het toch kwaadaardige god…

   17 likes
  • kees schreef:

   Ik denk eerder dat de elite vanuit het christendom is ontstaan. Daar zaten immers de machtigste mensen. Dat ze nu het christendom niet meer zozeer gebruiken wil niet zeggen dat hun het stuk willen maken. Velen zijn nog steeds te besturen als marionetten door het woord van god. Maar het gebruik van War on Drugs en war on terrorism werken nu veel beter want de mens is niet zo gauw bang meer voor god. Wel voor groepen (stiekem goed gefinancieerd door misschien die elite) met bommen om hun middel.

   11 likes
  • hgsf schreef:

   Tja, idd wel raar dat verschillende groepen bestaan, waaronder de vrij metselaars, scull en bones, bohemian grove waar de elite van de wereld in zit, het lucifernisme hebben als geloof, weten zij iets meer? Want als god niet bestaat dan is er ook geen lucifer?? Dussss?

   5 likes
  • Elise49 schreef:

   Tot zover mee eens. Ik vind het verdacht, dat de bijbel precies kan voorspellen van het begin tot eind en van eind weer naar begin. Ik zie de boodschap van Jezus meer een onderdeel van het gehele proces. Dus van oude naar nieuwe beschaving, van nieuwe naar oude beschaving enz.
   Als je naar de stamverdeling van Israël kijkt, dan is Jeruzalem bedeelt aan Josef(christendom) en Benjamin(joods). De rest is verdeeld aan andere verschillende Joden groepen/families. Deze namen stammen weer af van de oudheid(sumerisch/Egypte). bv. Asser stamt weer af van aserah(moedergodin die de zee doorkruist). enz.
   Ik kan Jezus/boodschap dus niet los zien van het geheel. Maar dat zegt niet, dat ik de boodschap niet goed vind.
   Ben ik dan nu ongelovig of een Atheïst? Ik voel me bij beide niet gelieerd. Ik sta achter het goede en balans. Menselijkheid en tevens voel ik me verbonden met aarde/natuur. Ik verafschuw geweld/misbruik enz. Waar hoor ik dan bij? Moet ik ergens bij horen? Ik ben een kind van moeder aarde. Dat is voor mij genoeg.

   5 likes
  • PROF.K.R.J.PETERS DE HAAN schreef:

   JEZUS IS HET BEGIN VAN DE HEILIGE DRIE EENHEID,HET BEGIN,VAN DE KEUZE DIE DE MENSEN MAKEN,…AMEN,…!!!!!!!!!!

   3 likes
  • densie schreef:

   heel helder, dank je wel, zo zie, hoor en voel en weet ik dat ook!

   0 likes
 • no name schreef:

  Hoe kan een atheïst een onafhankelijk oordeel geven over het vroege christendom?
  De bijbelboeken van Mateheus Johannes en Lukas verschillen qua karakter. Maar niet als het om de uiteindelijke inhoud gaat. Het zijn 3 verschillende mensen die ook verschillende beroepen hadden. Wat nog belangrijker: 3 verschillende karakters.
  Beetje jammer dat hier niet de grondtekst aangehaald word. De nieuwe vertalingen in het nederlands en Engels zorgen er ook voor dat er tegenstrijdigheden in zitten. Ga naar de basis en het kan minder en minder ontkracht worden

  9 likes
  • Vincent Robbesom schreef:

   Boeken worden door gewone mensen geschreven; gelovigen in dit geval..
   Nog steeds goed bedoeld maar nog steeds door mensen met een ras, overtuiging enz.. dus subjectief.
   Geen vers, verwijzing of oude of nieuwe versie brengen hier verandering in.

   Denk zelf en houd religie iets persoonlijks.

   11 likes
   • Onno Westerman schreef:

    Goed bedoelt ? Nou ik weet niet wat er aan het OT goed bedoelt was geen enkel vorm van moraal in die boeken geen enkel in tegendeel zwaar x rated.. dood en verderf, moorden door God of toegestaan door God bij de vleet en hij vind het nog leuk ook die idioot .. ja God bedoel ik.. slavernij, incest, verkrachtingen , doden van baby’s en opofferen ervan door in de fik te steken, offerings van dieren kennelijk vind God de geur van bloed en gerookt vlees lekker ? Wat een misbaksel is die Yahweh zeg en dat zal ik heb ook aanrekenen als ik hem tegenkom, rot op met die flauwekul. enfin relax people it never happened al die verhalen in OT zijn nooit en te nimmer gebeurt vanaf Genesis 1 tm laatste boek van OT en zelf NT gospel story nooit en te nimmer plaatsgevonden never nopes nada niks en niemendal… sorry christenen ze hebben jullie flink beetgehad.. het is 1 grote geschiedsvervalsing .. door de Joden en door jullie.. je moest je schamen..

    5 likes
    • Rebecca schreef:

     Ik schaam mij helemaal nergens voor. Ik vind dat je nogal overdrijft als je het niet gelooft laat het dan lekker, waarom gelijk zo grof doen? Waarom je tijd verdoen aan onzin toch? Laat christenen (inc. mij) lekker met rust laat ze geloven wat ze willen er zijn genoeg mensen die in Jezus geloven en dat hoeft niet alleen maar zo te zijn omdat ze erover gelezen hebben, als je begrijpt wat ik bedoel. Misschien worden jou ogen ooit ook geopend en denk je oh ** ben ik dom? Maar misschien ook niet en ben ik degene die dom is, maar ik vind het niet erg ik heb hoop en kan daardoor vrolijk verder leven. 🙂

     8 likes
    • Johnny schreef:

     Ik hoop dat God u vergeeft voor u ontwetenheid, u kijkt maar bent blind u hoort maar u bent doof. Juist God wilde niet dat kinderen werden opgeofferd, daarom werden die volken die dat deden uitegroeid zodat het niet meer gebeurde. Maar vandaag de dag is abortus iets heel normaals wat u waarschijnlijk ook normaal vind. Ik weet niet waarom u zo tegen God bent, maar ik hoop dat God u hart zal raken en u alsnog zal redden. God’s zegen meneer Onno, ik bid dat God u vergeeft en er is voor u en uw familie.

     3 likes
  • Onno Westerman schreef:

   Hoe kan een gelovige onafhankelijk oordeel geven over het ontstaan van het Joden dom en christen dom ? De Gospels zijn helemaal niet door die figuren geschreven Mark, Luke Mathew and John en geschreven ver na de zgn Jezus tijd ! Ook in de basis zitten tegenstrijdigheden dat kan niet anders. Sterker nog het is allemaal mythe er is nooit een historische Jezus geweest en wel om meer dan 5 redenen..

   7 likes
 • Ikke1988 schreef:

  Alweer een misvatting over Jezus. Als je de bijbeltekst in het hebweeus leest staat er bijvoorbeeld ook niet dat jezus uit een maagd geboren is maar uit een jonge vrouw bijvoorbeeld. Het christendom heeft de vertaling ook niet zo juist gedaan maar naar eigen hand vertaald. Als je je een beetje verdiept in het christendom zal je ook al snel tegen komen dat keizer Constatijn rond de 3e eeuw van onze jaartelling handje klap heeft gedaan met het hedendaagse Varticaan om 1 God te creeren om rust te krijgen onder het volk dat destijds verdeelt was door vele goden. De uitwerking daarvan zien we vandaag te dag want blijkbaar weet iedereen het nog steeds beter. Of Jezus daadwerkelijk geleefd heeft ga ik geen uitspraak over doen want ik was er niet bij, alleen het evangelie verteld al 4 verschillende verhalen met een kleine twist wat weer met de seizoenen te maken heeft en dus weer met de goden uit die tijd te maken heeft. Jammer dat niet iemand zich er kundig over buigt die in het midden zit, geen atheist die zeer waarscheinlijk bevooroordeelt is, maar ook geen christen die maar van de vage vertalingen uitgaat die wij vandaag de dag als Bijbel aannemen. Iedereen zou het beste voor zichzelf kunnen nadenken ipv de vindingen van iemand anders aannemen. Wil je weten hoe het zit? “zoekt en gij zult vinden”! 😉

  24 likes
  • Onno Westerman schreef:

   Ga eens Acharya S werk bestuderen. Snap niet waarom zei als autheur van vele boeken over de niet historische Jesus en de astrotheology hier door 9fornews niet genoemd word en bv Carrier en Ehrman wel. Er heeft nooit een historische Jesus bestaan en daar hoef je niet bij aanwezig te zijn geweest om dit uit te vogelen. Geen enkel verhaal uit O.T of N.T is historisch vanaf Genesis tot Revelation is alles verzonnen mythe en verzonnen geschiedenis !

   5 likes
   • Oxymoron schreef:

    De grootste mythe is nog altijd de evolutietheorie zelf. Dat de genetische code het resultaat zou zijn van blind toeval is een kans van 1: 10 gevolgd door 40.000 nullen.
    Ook wel eens gehoord van de wet van de entropie, de vervalwet.
    Ook tegenstrijdig met de evolutietheorie gerekend vanaf de “big bang” tot heden.

    De evolutietheorie is een religie een materialistische levensvisie. Men kan uitsluitend in evolutie geloven op basis van filosofische voorkeur. Niet door
    enig bewijs!

    De grote onmacht om evolutie te kunnen bewijzen door vele “deskundigen” komt duidelijk naar voren in de debatten over de evolute vs schepping door Kent Hovind.

    https://www.youtube.com/watch?v=n_OlX7M5MLA

    Een prettige studie toegewenst -))

    7 likes
    • Fets1234 schreef:

     Als je zoekt vind je ook dat er veel bewijzen zijn voor de evolutietheorie. Of het verhaal van darwin of van de kerk waar is, ik zou het niet weten. Ik weet alleen dat de katholieken vroeger veel foute dingen hebben gedaan.
     Ik ben zelf ook katholiek.

     3 likes
     • paul schreef:

      grappig, in de bijbel wordt gesproken van dicipelen, niet van katholieken. lees corinthen maar.

      oh, en nog grappiger, de “bewijzen” in dit artikel zijn gebaseerd op de filosofische standpunten van 1 meneer!!

      hilarisch eigenlijk, dat daar de noemer wetenschap aan hangt.
      Voor mij is wetenschap datgene waar we naar trachten te zoeken dmv bewijsvoering, bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht(hoewel dat ook slechts een werkend theoretisch model is)

      2 likes
    • Mario schreef:

     @Oxymoron

     Ik moet je helaas teleurstellen, evolutie is geen geloof, maar een wetenschappelijk onderbouwde vastelling van de realiteit. Met een, toegegeven, geen complete puzzel, maar meer als voldoende stukken om het geheel te (h)erkennen.

     Ook entropie ruk je uit de context en gebruik je zonder kennis van zake. Je kan dit niet blindelings op de aarde toepasse, daar de aarde energie ontvangt van de zon en je kan de aarde dus niet bekijken als een gesloten systeem.

     Ik hoop dat dit je op weg zet naar het kritisch bekijken van “bewijzen” van je geloog.

     4 likes
 • Buddy schreef:

  Geloven doe je vanuit je hart, al die discussies over religies en hoe dit zou moeten zijn, alle oorlogen die hierover zijn bevochten zijn alleen bedoeld om je te overtuigen van bepaalde geloofsrichtingen.
  Iets dat wordt afgedwongen heeft niets met geloof te maken maar meer met verplichting.

  Nogmaals, geloven doe je vanuit je hart en is iets persoonlijks, elke andere vormgeving is onzin en heeft hier absoluut niets mee te maken…

  21 likes
 • IIS schreef:

  Als hij al heeft bestaan dan moet Joshua wel een mooi stralend gebit hebben gehad, heldere ogen, prachtig haar, een goed figuur, strak gebruinde huid, zeg maar een soort dandy-achtig uiterlijk.

  Want leer mij mensen kennen, voor minder gaan ze niet en lopen ze echt niet achter een messias aan die er niet uitziet. Veronderstel god had Joshua rotte tanden gegeven, met doffe ogen, droog haar, slecht figuur, rimpelige huid, zeg maar een totaal sjofel uitziende vagebond, dan geloof je toch niet werkelijk dat Joshua ook maar één volgeling had gehad. God begrijpt dat de mens albegerig is en hij op uiterlijkheden valt en moet daarom wel rekening hebben gehouden met zijn uiterlijk, wat eigenlijk niet past in het plaatje dat het bij god gaat om het innerlijke en het geestelijke, maar hij heeft in deze waarschijnlijk een compromis met zichzelf gesloten en dit gemakshalve maar even door de vingers gezien.

  Wie heeft god eigenlijk geschapen enz. enz.? Het leven is raar, want ooit was er niks, helemaal niets, ook geen geestelijke wereld, want ook die moet ooit ergens zijn ontstaan. En dan zomaar uit het niets is in het grote oneindige heelal een geestelijke wereld die de macht heeft om een tastbare wereld te scheppen, ook weer uit het niets. Los van dit alles is het niet te bevatten wat dit leven behelst, want ook zonder een geestelijke wereld is het maar moeilijk voor te stellen wat er is en waar het vandaan komt en hoe het is ontstaan.

  En tel daarbij op dat het heelal oneindig moet zijn, dan begint het natuurlijk helemaal te duizelen. En wij ons hier op deze simpele planeet maar druk maken om van alles en nog wat en vergeten we ondertussen te leven en ervan te genieten. Nee, we maken liever oorlogen, en brengen ellende onder de mens en daarmee uiteindelijk ook bij onszelf. Want een wereld kan niet mooi in harmonie zijn en sereen, waar een mens oprecht van kan genieten als hij niets anders dan dood en verderf de wereld instuurt. Als de mens de aarde en zijn bewoners vergiftigd, vernietigd en ziek maakt dan vernietigd hij uiteindelijk ook zichzelf.

  De mens doet aan zelfdestructie en hoe rijker, hoe meer macht, hoe destructiever men wordt. In mijn ogen is de mens een totaal geestelijk en psychisch gestoord wezen. Hoe mooi de leiders, de machtigen, de grote stoere jongens het verhaal ook wil brengen, maar zolang we elkaar onderdrukken, sturen en we constant tegen elkaar leven is, ondanks het groeiende aantal mensen in de wereld, de mens vroeg of laat gedoemd om te mislukken. Natuurlijk speelt geld in dit alles een heel smerige rol en zouden we zonder vele malen beter af zijn. Dan pas: geen oorlog, geen moord, geen honger, geen vervuiling, geen ziekte, geen liefdeloosheid, geen leugens of list en geen competitie of beperkingen meer, maar liefde en harmonie. Het zou zo mooi kunnen zijn, ware het niet dat de mens al duizenden jaren voor de geestelijk totaal zieke weg kiest.

  Overigens verwerpt het jodendom het nieuwe testament en ziet men niet graag het rebelse, tegendraadse van joshua, uiteindelijk hield hij mensen een ‘spiegel’ voor, wat natuurlijk niet in goede aarde viel bij de gevestigde religieuzen. Ook toen al was men gesteld op rust binnen de gelederen en moesten er alleen brave en slaafse mensen zijn die geen kritische vragen stelden en precies deden wat de macht en religie van ze wilde.

  13 likes
  • hgsf schreef:

   Dat laatste is ontstaan in de romeinse tijd, met hun macht is het rooms katholieke geloof ontstaan, vergeet niet dat de romeinen als eerste 1 wereld orde wilden, daarna napoleon, en daarna hitler, ja idd zo oud is het idee al, voor 1 wereld orde.

   3 likes
  • Jan schreef:

   HOI ISS,

   Met plezier jouw brief gelezen !

   Ik dicht jou een bepaalde intelligentie toe.Je verteld het op een voor mij begrijpende wijze.

   Jan

   0 likes
 • Nobel schreef:

  Kijk eens hoe de bijbel is ontstaan, (en hier verwijzen alle gelovigen altijd naar) het is een bijeenraapsel van verhalen die opgeschreven waren op rollen perkament. Keizer Constantijn (ook wel de eerste paus genoemd) heeft met een aantal volgelingen een selectieve greep gedaan uit een grote hoeveelheid van deze rollen. Ze kozen die rollen die hun het beste uit kwam, en waarmee ze hun macht het meeste konden uitbuiten. Later zijn er rollen gevonden (die deze mensen niet in de bijbel wilden hebben) die vaak het tegenovergestelde schreven als in de rollen stond die zijn opgenomen. b.v. dat Jezus niet is gestorven aan het kruis, maar getrouwd is en kinderen heeft gekregen, en uiteindelijk van ouderdom gestorven. Dus…. waar geloven mensen nu in? als ze zeggen “dat staat in de bijbel” bedoelen ze dan de selectief uitgekozen stukken? en de overige rollen, spelen die dan geen rol in de geschiedschrijving? Dit heet nu geloof!

  14 likes
 • R. Fransen schreef:

  Jezus zeide: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij!!!
  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven zou hebben.
  Dat is waarheid. En ooit gaan jullie het allemaal weten en ervaren. Bekeer u! Wendt u af van de dwaasheden van deze wereld. In plaats van uw gedacht en uw mening te geven over ‘Het Woord van God’, lees het eens.
  Want iedereen is er als de kippen bij om zijn of haar gedacht te geven over Jezus Christus of de inhoud van de bijbel. Maar weinigen die hun gedacht er over geven, hebben ‘Het Woord van God’ gelezen. Men is eerder geneigd om allerhande ‘new age-achtige’ dwaalleren te geloven, bedrieglijke theorieën als waar aan te nemen en aan de lippen van diverse misleidende prietpraters te hangen.
  Maar zo gaat dat in deze wereld vol leugens, bedrog, schijnheiligheid en misleidingen des geesten en des mensen. Doch ik prijs mij gelukkig, want na zelf decennia lang dwaalsporen te hebben gevolgd heeft God mij de waarheid geschonken. En niets is waarheid, tenzij het komt van God. Doe open mensen, Hij klopt op de deur! Het is hoog tijd!

  5 likes
  • Light schreef:

   Vraagt de schrijver hier nu of we in de vader (god) of in zijn zoon (jezus) moeten geloven?
   Als het het laatste is (jezus) dan is het een foute boel, want god geeft zelf in de 10 geboden aan dat je alleen in god mag geloven en nooit niet in 1 ander wezen naast hem (dat lijkt mij een duidelijke boodschap). Dus je zou kunnen zeggen dat jezus hier een graantje mee probeert te pikken van gods roem.
   Maar als het wel het eerste is dus in god geloven dan maakt dit de aanwezigheid van jezus direct overbodig en wil je als gelovige liever direct met de bron contact hebben (zoals andere profeten dit ook deden in het oude testament) nu lijkt jezus de secretaresse van god wel “Ik verbind u wel even door”

   En met de schrijver bedoel ik de gene die deze onzin tekst verzonnen en in de bijbel heeft geplaatst.

   Beste R. Fransen waar in deze tekst die volledig met zichzelf in tegenspraak is ziet u in Hemelsnaam de waarheid?

   We zijn nu 2000 jaar verder en weten nu toch wel dat daar waar u in gelooft juist dwaas is en dat zogenaamde waarheden kant nog wal slaan.
   Om u te corrigeren: dit is niet het woord van jezus of van god, u neemt dit blindelings aan voor waar, maar dat maakt het nog niet tot de waarheid. dit woord is niet door jezus of god zelf geschreven en dus is het ook niet hun woord. Zo is het zo dat ik hier niet iets kan schrijven en hierna kan beweren dat het uw woord is want dat is net zo goed ook niet zo. Komt de boodschap aan?
   Wat u newage achtige dwaleren noemt bestaat al voor dat jezus voet op aarde had gezet en in de middeleeuwen werd je voor deze denkbeelden door de vredelievende christenen op de brandstapel gegooid. ik neem aan dat u deze christelijke bijgelovige dwaling heden dagen met uw mede gelovigen toch wel afkeurt?

   “Bedrieglijke theorie”, ik ben blij dat wij die theorie geloven nu wij weten dat de aarde rond en niet plat is, dat de aarde om de zon draait niet andersom en dat de aarde niet het centrum van ons universum is en ook nog dat ik hiervoor niet meer op de brandstapel hoef.

   “wereld vol leugens, bedrog, schijnheiligheid en misleidingen des geesten en des mensen” Wat zullen die getraumatiseerde kinderen die al eeuwen door de kerkelijke vaders misbruikt zijn wel niet denken van deze schijnheiligheid die u hier tekent.

   De misleiding die de kerk haar gelovige verkondigde om met de aankoop van een aflaat je zelf, familie en vrienden een directe doorgang naar de hemel te verzekeren. Gelovigen de Biecht op dwingen zodat de kerk altijd op de hoogte is van alle privé zaken van gelovigen die de kerk niets aangaan.
   U zou zich moeten schamen dat u een geloof volgt dat zoveel smerigheid, dood en verderf op deze aarde met zich mee heeft gebracht.

   Maar zoals velen met u gelooft u uit wanhoop, u snakt naar veiligheid, een vangnet, het onverklaarbare toch in een hokje te kunnen plaatsen en als dit er niet is dan doen we met z’n allen gewoon als of die er wel is en we zetten met z’n allen oogkleppen op als u maar iets kunt verzekeren dat het goedkomt na dit leven.

   In plaats van de reden van uw aanwezigheid hier op aarde te vervullen met leven, genot uit deze aarde te halen, te ontdekken, te leren, te inspireren en te ontwikkelen verschuilt u zich angstig in uw grot achter uw geloof met zelf bedachte regels waar u uw nageslacht ook nog mee beperkt en zij weer die van hen.

   En maar met de vinger naar anders denkende en anders gelovigen afkeurend wijzen. Het feit dat u u zich negatief over anderen vertoont bewijst al dat u niet door god geraakt bent, dat u uzelf een leugen voorhoud, dat u geen christenen bent en als u dat wel bent bewijst dit dat christen zijn niet anders is dan ongelovig zijn want u spreekt kwaad over anderen.

   Herinner u wat de vertellers over jezus zijden bij de steniging van magdelena, hij die nooit gezondigd heeft mag de eerste steen gooien. Volgens mij heeft u zelf al bekend dat u in het verleden niet zo koosjer was dus een eigentijdse advies: eerst hand in eigen boezem steken voor dat u met dat vingertje naar anderen gaat zwaaien.
   Word wakker, alle kerken lopen leeg en dit is met een reden u ziet iets niet wat anderen al wel zien. u waant zich nog in de tijd 2000 jaar terug waar de analfabeten overheersten en zij ja en amen op al het geen de grote wijze kerk machthebbers hen vertelde, maar die tijd is mooi voorbij vriend! De nieuwe mens denkt zelf na en beslist zelf over zijn keuze.

   Sinterklaas 2:0:1:4

   2 likes
   • Steve schreef:

    Beste Light,

    een duidelijke verhaal van de klok en de klepel wat je hierboven neerzet. Laat ik op een paar punten ingaan:

    Je hebt zichtbaar moeite met het verschil tussen geloof en religie. Je zet nogal in op de negatieve uitwassen van religie, maar dit heeft niets met geloof te maken. Dat de katholieke kerk de bijbel in het Latijn vertaald liet en de macht bij zichzelf hield en alle kruistochten, misbruik is niet hoe God het graag ziet, maar de duivel die de mensen met macht dit laat misbruiken.

    Geloof is namelijk iets moois en hoeft je namelijk niet te beperken. Hierin kan je op ontdekking gaan in de wereld, met een set aan morele waarden, die diep vanbinnen de mens zit. Hierdoor maak je zelf keuzes om iets niet te doen. Dit deed ik zelf ook toen ik niet geloofde. Ik voel mij niet minder beperkt dan ik nu wel geloof.

    Geloven doe je ook niet uit wanhoop. Je krijgt namelijk de keuze: om via Jezus weer tot God te komen. Het hoeft niet… Maar dat zou God wel fijn vinden. Ik vind de vergelijking met een secretaresse te kort door de bocht. In het kort is de mens geschapen met een vrije wil en heeft iets gedaan wat niet mocht, daarvoor kwam de zonde in de wereld en de dood. God maakte de mens een belofte dat hij het goed zou maken en stuurde zijn Zoon. Zijn lijden voor onze daden heeft de wet doorbroken. Als je Jezus zou willen vergelijken met iets dan is het voor mij een bril waardoor God naar mij kijkt en dan geen zonden kan zien. Want ja ook Christenen zijn mensen met zonden.

    Dat er kerken zijn die leeglopen is een sociaal-cultureel verschijnsel. De Why generatie is volop aan de gang om te ontdekken (ook de Christenen) en de voorgaande generaties (voor en na de oorlog) hebben niet de antwoorden op de vragen omdat zij een hoop uit traditie deden, de dominee als leraar zien ipv hunzelf en oa van orgelmuziek houden (wat totaal niet aansluit bij de jongeren van vandaag). Vergeet daarnaast niet dat er in China dagelijks duizenden Christenen tot geloof komen. Die zien blijkbaar iets wat de mensen de weglopen weer niet zien. Is die cirkel ook weer rond.

    Ik bid dat jouw oogkleppen af mogen vallen en dat je naast het negatievisme dat in je leeft er ruimte mag komen voor een positief beeld, voor liefde voor jou. Weet dat God de Vader jou ook kent en dat je er mag zijn.

    Gods Zegen!

    2 likes
    • Light schreef:

     Beste Steve,

     Het is een mooi stukje tekst over liefde maar even weer met beide benen op de grond, uw hele theorie is nog steeds gebaseerd op een biografie waar u met geen 1 % zekerheid van kunt aantonen dat het woord wat hierin is beschreven het woord van jezus of van god afkomstig is. Mooie bewoordingen en zinnen werken niet meer in een westers vooruitstrevende beschaving, u heeft keiharde bewijs nodig en die heeft u niet.
     Refereren naar personen in het verleden die iets over jezus gezegd hebben bewijst even min dat de bijbel het woord van jezus of god is.

     -Als god het zo goed met de mens voorhad dan had hij in eerste instantie alleen Adam en Eva gestraft en niet hun nageslacht(om een appel), rechtvaardig is dat als u een misdrijf pleegt dan dat u wordt u gestraft en niet uw naasten die onschuldig zijn.
     -Als god het zo goed met de mens voorhad dan was hij bij de bouw van de toren van Babel niet bang voor de mens geweest, had hij ze niet aangevallen en de toren verwoest, had hij de universele taal van de mensheid niet van ons afgepakt en zaaide hij geen tweedracht tussen de mensen waaruit oorlogen ontstonden. Hij had ze op een vredelievende manier kunnen corrigeren als het een goede god was.
     -Als god het zo goed met de mens voorhad dan had hij het in zijn boek niet over plaatsen waar je veel goud en zilver kon vinden, dat waar ons huidig falende financiële systeem op gebaseerd is en wat al duizenden jaren dood en verderf over de hele wereld zaait.
     -Als god het zo goed met de mens voorhad dan had hij geen zondvloed over aarde gestuurd om alle leven te vernietigen(inclusief onschuldig) maar enkel alleen de verdorven had hij kunnen laten sterven(want dat zou god moeten kunnen).
     -Als god het zo goed met de mens voorhad dan had hij nooit egyptische kinderen gedood om de farao te dwingen het joodse volk te laten gaan. Hij had met gemak alleen de farao kunnen laten sterven of ziek maken en het zelfde doel kunnen bereiken.
     -Als god het zo goed met de mens voorhad dan had hij nooit de tien plagen op de egyptenaren losgelaten wat voor veel dood en verderf zorgde om alleen maar d faro te dwingen om het joodse volk te laten gaan. Hij had met gemak alleen de farao kunnen laten sterven of ziek maken en het zelfde doel kunnen bereiken.
     -Als god het zo goed met de mens voorhad dan sprak hij net zoals bij de profeten direct met elke wezen op aarde om begeleiding te bieden, (ik bedoel niet het stemmetje in je hoofd, dat telt niet mee) we zouden met massa’s tegelijk de zelfde boodschap krijgen wat macht aan 1 persoon zou voorkomen(bijv: de kerk).
     -Als god het zo goed met de mens voorhad dan had hij een duidelijk instructieboek achtergelaten met al zijn wensen en wijsheden zijn om zo kans voor speculaties of vervalsingen te voorkomen.
     -Als jezus had bestaan dan was er wel iets over hem te vinden in de romeinse geschriften maar dat is niet zo.
     -Als jezus die zelf kon schrijven een boodschap voor ons zou hebben dan zou hij zelf de bijbel hebben geschreven in plaats van dit te laten doen door tweederangs leerlingen die hem bij zijn kruisiging verloochende.
     -Als jezus werkelijk uit de dood opgestaan was en zich weer tussen zijn leerlingen had bevonden dan had hij net zo goed nog een tijd langer op aarde kunnen blijven om te tonen dat hij god/zoon van god/god in menselijke gedaante en onsterfelijk is want dan was de hele wereld in 1 klap bekeerd maar dat is niet gebeurd. De kruisiging was niet eens een bijzondere gebeurtenis anders was dit bevestigd door romeinse memoires.

     Als het christendom zo goed zou zijn dan had de aarde een stuk veiliger en vredelievender moeten zijn maar dat is niet zo bewijs dat dit concept gefaald heeft.

     Als we er vanuit gaan dat god in de toekomst kan kijken dan wist hij wat deze godsdienst voor slechte invloed op aarde zou hebben (niet ontkennen dit is geschiedenis!) toch heeft hij het christendom doorgezet. Dit bewijst weer zoals in het verleden en wat voor de komst van het christendom al gaande was dat god nooit de mens als iets waardevols beschouwt heeft.

     En misschien is dit juist de sleutel tot de openbaring van de waarheid.

     Als je een rekensom van de wandaden van deze zogenaamde god maakt kom je tot de conclusie dat dit alleen het werk van de duivel kan zijn. Dat dat wat wij dachten dat goed was eigenlijk het kwade is en wij tot nu toe dus voor de gek gehouden zijn met geloof, hoop en liefde terwijl we aan de andere kant dagelijks tegen elkaar opgesteld worden.
     Man tegen vrouw
     Werknemer tegen Werkgever
     Arm tegen rijk
     Autochtoon tegen allochtoon
     Blank tegen zwart
     Ajax tegen PSV
     Volk tegen regering
     christen tegen jood
     Westen tegen midden-oosten

     Alles wat gebeurt is de verantwoordelijkheid van god, goed of slecht want de aarde is zijn arena. De mens is maar een minuscuul pion die te kort op deze aarde dwaalt op zoek naar de waarheid, makkelijk te manipuleren en betekenisloos is. Bestraffen met de eeuwige hel is dan ook geen rechtvaardige straf en zou dus ook nooit door een goede god gegeven worden.

     Deze god die dood en verderf gezaait is volgens u liefdevol?

     Ik ben niet negatief, ik zet u enkel een spiegel voor zodat u kunt beseffen wat er speelt en wat de realiteit is. Dat u dit als negatief ervaart is een natuurlijke angst reactie omdat deze realiteit ver ligt van wat u met u mede gelovigen wilt accepteren.

     Sinterklaas 2:0:1:4

     4 likes
  • Edwin schreef:

   Weer zo iemand die iets leest, maar het niet begrijpt.

   Ieder mens refereert naar zichzelf als, “Ik” of “MIJ”

   Dus Ik kan tot de Vader komen vanuit MIJ-Zelf, heb ik geen Jezus, Boeddha, of Mohammed voor nodig

   Je papegaait dingen na waarvan je denkt dat ze uit jezelf komen.
   Ik ben dagelijks voor 20 jaar met Gristenen omgegaan, ken de bijbel van achter naar voren, en blijf nog steeds zeggen:
   “Onzin, je tracht mensen te manipuleren om ze hetzelfde te laten denken als jij denkt..”

   En kom eens met iets origineels, deze uitleg van je heb ik al duizenden malen gehoord van andere blindgangers.
   Durf nu eens ECHT voor jezelf te denken, ZONDER bijbel erbij te halen, kan je dat nog steeds?

   0 likes
 • Ghost schreef:

  Natuurlijk mag de bijbel niet als bewijs worden gezien dat Jezus bestaan heeft, dus gaan we op zoek naar bronnen buiten de bijbel om. En er zijn dus wel aanwijzingen, geen bewijzen, maar aanwijzingen dat Jezus toch echt bestaan heeft. In Jordanië is nog niet eens zo heel lang geleden een mooie vondst gedaan. Bij de bedoeïenen zijn loden boeken gevonden die geschreven zijn vlak na de kruisiging van Christus. Naast een interessante archeologische vondst kunnen de boeken ook nieuwe onthullingen doen over het leven, de kruisiging en de wederopstanding van Jezus Christus. In totaal werden er 70 kleine boekjes gevonden, elk met ongeveer 15 pagina’s. Ze zijn in het Hebreeuws geschreven door de eerste christenen, vlak na de kruisiging van Jezus.

  Ten eerste: op het werk staat een kruis afgebeeld, de stadsmuren van Jeruzalem en naar alle waarschijnlijkheid de graftombe van Jezus. Het kruis is getekend als een hoofdletter T, zoals de kruizen die de Romeinen gebruikten voor het kruisigen. Volgens Philip Davies, Emeritus Professor van Oude Testament Studies aan de Universiteit van Sheffield, wordt de kruisiging van een Christen afgebeeld buiten de stad Jeruzalem. Een krachtig bewijs voor de Christelijke aard van de vondst.

  12 likes
 • Steve schreef:

  Een niet bijster sterk stuk

  – Er is geen bewijs uit de eerste eeuw voor het bestaan van Yeshua Ben Yosef
  Met een productie van 40.000 manuscripten in de eerste eeuwen is de Bijbel het meest teruggevonden “boek”. Met de claim dat er meerdere schrijvers zijn (die overeenkomstige verhalen vertellen en anders voor een groot gedeelte) lijkt mij dit juist wel veel bewijs. Daarentegen wat nu logisch lijkt – anderen hebben er ook van gehoord – is het voor die tijd (geen internet etc) juist logisch dat er minder mensen er bekend mee waren. Vandaar de vele manuscripten om het te kunnen verspreiden. Daarnaast zijn er ook Joodse schrijvers die over Jezus schrijven (Josephus flavius). DIt zeg meer over dat hij bestaan heeft -> De Joden die de Messias nog verwachten hadden er geen belang bij om hem te noemen in geschiedstukken. Echter dit is wel gedaan.

  De eerste schrijvers van het Nieuwe Testament zijn niet op de hoogte van de details van het leven van Jezus
  – Waar meerdere mensen bij een gebeurtenis aanwezig zijn, vertellen ze op details soms een ander verhaal. Dit door hetgeen wat men ziet, ervaart, mee maakt of belangrijk vindt. In de Bijbel staan 1 verhaal 2 keer in de Evangeliën. Daarin staat in één verhaal dat er één blinde was en de andere twee. Maakt dit het verhaal minder waar, of was er een verschil in inzicht, of had men dit niet gezien?

  Het Nieuwe Testament beweert geen verslag uit de eerste hand te zijn
  – In een tijd van mondelinge overlevering is het niet gek dat het niet uit de eerste hand zou zijn (als dit zo is). Dan werd er iets geschreven uit name van, of behorende tot de stroming van…

  De evangeliën, de enige verslagen over een historische Jezus, spreken elkaar tegen.
  – zie punt 2

  Moderne onderzoekers die de echte Jezus zeggen te hebben gevonden, beschrijven totaal verschillende personen
  – Het gaat om de Jezus in de Bijbel en niet wat de onderzoekers zouden hebben gevonden.

  Math 7:7

  11 likes
  • Judak schreef:

   Helder, Steve. Agreed. Nog een paar extra argumenten 🙂

   @ punt 2 “De eerste schrijvers van het Nieuwe Testament zijn niet op de hoogte van de details van het leven van Jezus” de toelichting door de auteur is misleidend:
   1) Dat Paulus nauwelijks details noemt over Jezus’ leven, bewijst niets. A) Paulus’ doel is helemaal niet om het leven van Jezus te beschrijven, maar veel meer om het belang van Jezus’ dood en opstanding voor de rest van de wereld aan te kaarten; B) Althans, dat werd zijn doel nadat hij eerst een heel aantal van Jezus’ volgelingen heeft vervolgd. Paulus hoorde dus bepaald niet tot de intimi tijdens Jezus’ fysieke optreden op aarde.

   2) Dat Paulus kritiek heeft op Jakobus en Petrus bewijst niets. Waar twee mensen zijn, verschillen ze vrijwel altijd wel ergens van mening. Je gaat hier niet in op de inhoud van de kritiek. Die is A) te overzien en B) zegt niets over ‘details van het leven van Jezus’. Dit is een argument ad hominem. En niet zo’n beste variant bovendien.

   @ punt 3. “Het Nieuwe Testament beweert geen verslag uit de eerste hand te zijn”
   De vraag is niet of het een verslag uit eerste hand is, maar of het waar is. Niet voor niets doen evangelisten, met name Lucas, regelmatig een beroep op ‘getuigen’. Als ik nu een boek over de Tweede Wereldoorlog zou schrijven, met daarin een aantal anekdotes die wijlen mijn oma altijd vertelde, dan is het niet uit eerste hand. Maar als ik mijn bronnenonderzoek verder correct zou uitvoeren, zou er wel veel waarheid in komen te staan. De anekdotes van mijn oma inbegrepen.

   Anyhow, voor mensen die ernstig twijfelen of nog een appeltje te schillen hebben met het christelijk geloof: ga zelf op zoek. Kijk of het je lukt om de opstanding historisch te ontkrachten. En dan wel met echte argumenten.

   0 likes
 • Kalki schreef:

  Volgens…… http://www.share-international.org/ …….. is Jezus nu terug in de wereld en zou hij zich nu kunnen teleporteren

  4 likes
  • Edwin schreef:

   Klopt!
   Hier ben Ik!

   Wat een onzin zeg

   4 likes
  • madelief schreef:

   klopt maar niemand geloof mij !!!

   0 likes
   • Christ Conciousness schreef:

    Alles is bewustzijn, energie en frequentie. De mensheid is als vissen in een aquarium ze kunnen er niet zelfstandig uit. En als er een paar buddy’s zijn die denken dit wel te kunnen, moeten ze nog zien dat het een wereld is waar gezwommen wordt. Het zijn tenslotte vissen. Als ik mijn aquarium dien te verversen vanwege het vervuild water, dan haal IK deze vissen eruit, en laat ze eventjes zwemmen in een ander aquarium. De vissen kun dit zelf niet. Vandaar als God bestaat zal Hij wel iets ondernomen hebben om de nodige verlossing te bieden van slavernij. Slavernij is tenslotte iets dat in menselijk genen zit, want tot op heden zien we nog steeds slavernij en het gaat al eeuwen mee. De mens is de slaaf van zijn eigen bestaan. Zo gezegd leven wij hier in een democratie … maar als je goed kijkt zie je natuurlijk dat dit een corporatie is, waar we in geboren zijn. We zijn er in opgegroeid, en wij moeten onszelf verlossen? Daar zou je moe van worden. Onze soevereiniteit claimen is dus één zaak, maar we worden geboren waar we moeten zijn. Acceptatie en ervaring dus, dit brengt bewustzijn. Wij behandelen tenslotte ons naaste gelijk onszelf.

    1 likes
  • Yep, zou ik ook geloven….jemig mag dit los lopen?

   1 likes
 • tinus schreef:

  Jesus en de Boeddha zijn een symbool voor een denk wijze een filosofie. Het is totaal niet interessant of die echt bestaan heeft en welles nietes spelletjes te spelen. De inhoud van wat er word gezegd en mee bedoelt en wat kunnen we daar mee, dat is interessant.

  4 likes
  • Ptr schreef:

   Nah met alle respect.
   ze zijn geen van beide een filosofie.

   Boeddha heeft het lijden geanalyseerd.
   de diagnose gesteld en de 84.000 methoden geanalyseerd om ze te transformeren.

   Jezus heeft de natuurlijke wet verwoord.
   je kunt hem op de handpalm schrijven.
   nix ingewikkeld.

   het gaat over actie.
   nix gefilosofeer.
   wake up, and enjoy life

   2 likes
   • Edwin schreef:

    Die natuurlijke wet waar jij naar refereert was ook al bekend in de thora, en ook Boedhisten kennen dit principe als een fundament van hun levensvisie..

    Dit fundament heeft echter helemaal geen religie nodig en is heel simpel:
    “Behandel de ander zoals jezelf behandeld wilt worden”

    Heb ik geen bijbel of Jezus of Boeddha voor nodig om dat te begrijpen

    3 likes
    • Judak schreef:

     Dit is ongeveer de helft 🙂

     Heb JHWH, je G-od, lief het heel je hart, ziel, kracht en verstand.
     Heb je naaste lief als jezelf.

     (Behandel zoals je zelf behandeld wilt worden: dan wel met aandacht. Niet iedereen heeft dezelfde stijlen van liefde uiten en ervaren).

     0 likes
  • mat schreef:

   Als de denkwijze en de filosofie van de Islam hier NIET bij horen , mogen we ons gelukkig voelen.

   0 likes
 • Lichtwezen schreef:

  Er verschijnt om de zoveel tijd iedere keer weer hetzelfde bericht dat het verhaal Jezus op een mythe berust. Een bepaalde groep mensen komt dit verhaal dat Hij niet bestaan zou hebben wel heel, heel erg goed uit. Net zo het verhaal dat een God niet bestaat.
  Lees s.v.p. de werken van onze Nederlandse schrijver Jozef Rulof (1898:1952) op http://www.rulof.org
  En ontdek dat Hij de eerste mens was die het Al heeft bereikt en dat Hij op Aarde geboren wilde worden om de mensheid over de Goddelijke wetten te vertellen. Helaas heeft men Hem maar enkele jaren geduld en heeft men Hem vermoord! (by the way: Hij is normaal geboren, zoals ieder kind. Moeder Maria en vader Jozef waren zijn ouders, niks geen onbevlekte ontvangenis!)

  3 likes
 • Westbound schreef:

  Ik kan u 555 redenen opgeven dat Jezus wèl heeft bestaan

  2 likes
  • Light schreef:

   Ik kan met 1 reden uw 555 redenen en die van uw mede gelovigen van tafel vegen.

   Namelijk:
   Volgens de mythes over de persoon Jezus zou hij een bekwame, slimme en vooral een geletterde man zijn.
   Dit wordt bijv: bevestigd met het verhaal dat Jezus als kind door zijn ouders in een synagoge werd gevonden waar hij “seminars” over god en geloof gaf.

   De persoon Jezus had volgens de mythe en legendes een belangrijke boodschap voor de mensheid, 1 die god (als die zou bestaan) blijkbaar zelf niet aan ons kon verkondigen (altijd weer die piramide hiërarchie).
   Hoewel hij volgens gelovige God (in menselijke gedaante) /zoon van god zou zijn, smeekte hij voor dat hij opgepakt zou worden een ander identiteit in de hemel of hij onder zijn theatrale pijnlijke straf vandaan kon komen (wel vreemd als je als god tegen je zelf praat, schizofrenie??).
   Hoe het ook mocht zijn de boodschap van deze persoon jezus is nooit bij de mens aangekomen, waarom?

   Heel eenvoudig, het nieuwe testament is een biografie en geen auto biografie!
   Jezus had in de woestijn tussen alle schapen door een belangrijke boodschap voor de hele wereld maar die vind je niet terug in de bijbel, je vindt enkel terug wat anderen schrijven, beweren maar geen letter die door jezus zelf geschreven is en dit maakt van deze mythe een fabel.

   -Als godheid wist jezus voor zijn geboorte al de datum van zijn kruisiging (hij is immers God) dus na zijn geboorte had hij tijd zat om een eigen boek te schrijven (autobiografie), laten we zeggen dat hij zon pakkenbeet 32 jaar op aarde was om zijn boodschap voor de mensheid op te schrijven maar dit is niet gebeurd.
   -Hij had mensen om zich heen om direct het boek te laten schrijven, is niet gebeurd.
   -Na zijn wederopstanding had hij het een en ander aan belangrijke informatie kunnen vastleggen (voor een godheid had dit in een knip van een vinger gerealiseerd kunnen zijn) voor dat hij gehaast naar de hemel vloog, was ook niet gebeurd.

   Nee, eeuwen later verschijnen er geschriften die over een persoon met superkrachten vertellen en dit moeten we dan maar wel geloven, klopt niet echt he?
   Ik vraag gelovigen ook niet meer om logisch te denken over hun geloof want zij geloven daar niet in, geloof ik….

   Dit lijkt mij toch wel een dilemma voor christenen, moet je nu geloven dat het boek het woord is van god,jezus, heilige geest, engelen, de 3 discipelen (ja echt waar 1 van de schrijvers kende jezus zelfs niet eens), buitenstaanders die van jezus hadden gehoord, Concilie van Nicea, (buitenaards misschien)?

   Het is makkelijk om jezus in elk stukje steen/lucht water etc. te visualiseren en dat als bewijs aan te tonen, soortgelijke foefjes doen ze ook bij de psychiater met zwarte vlekken op een stuk papier echter zijn de feiten rondom deze mythe onontkoombaar en worden deze dwalingen dankzij de nuchterheid van Atheïsten wetenschappelijk vergruisd.
   Ik begrijp dat ik deze 2000 jaar durende dwaling niet zal stoppen maar doe hiermee toch een poging om die gene die (terecht) twijfelen te helpen ontwaken uit dit sprookje.

   Het is u geboden te ontwaken, aan u rest de vraag of u wilt ontwaken…. Sterkte!!

   Sinterklaas 2:0:1:4

   4 likes
 • biko schreef:

  Nogmaals, religie is een vorm van onderontwikkeling.

  3 likes
 • Cynicastor schreef:

  Lees “bewijs genoeg” van Lee Strobel eens. Erg verhelderend, goed geschreven, prettig leesbaar boek over de betrouwbaarheid van met name de vier evangeliën. Ik twijfel niet meer.
  Maar daargelaten of Hij al dan niet werkelijk bestaan zou hebben, zijn Boodschap was belangrijk en als we allemaal echt zouden gaan leven zoals Jezus ons geleerd heeft, zou de wereld een paradijs op aarde zijn.

  5 likes
 • Huisheks schreef:

  Religie is een uitvinding van slimmeriken die anderen dingen willen laten doen, die ze anders nooit voor elkaar zouden krijgen.
  In de oudheid werd de moeder vereerd omdat zij de levenbrenger was. Moeder |Aarde werd vereerd omdat zij de leven onderhoudster was. Vereren = dankbaarheid.
  Het waren vervelend genoeg Mannen die hier een eind aan gemaakt hebben.
  Daarom lopen die religieuze gasten allemaal in JURKEN.
  Beetje jammer dat er toch zo lang een soort van oorlog tussen de seksen bestaat.
  Zou zoveel makkelijker zijn, als er met respect naar elkaar toe geleefd zou kunnen worden.
  Dit religieuze gekwaak is niks anders dan respectloosheid jegens diegenen ( vrouwen) of datgene (aarde) wat het leven voortbrengt.
  Je moet het maar geloven………..

  2 likes
  • Edwin schreef:

   En vergeet vooral niet de onderdrukking niet van de vrouwelijke seksualiteit,
   daar vrouwen het leven baren, zijn de meeste vrouwen ook veel sterker in hun magische krachten..

   Wat doen die stakkerige gelovigen?
   Alles wat daarmee te maken heeft wordt afgestempeld als “werk van de duivel”

   Waarom moet de vrouw gesluierd?
   Omdat de man zegt dat ze dat moeten doen,
   en dan zijn er vrouwen die beweren dat het een vrije keuze is?
   Kom op, wat een kolder zeg.

   Als je als jong meisje opgroeit in een vrouwvijandige cultuur (en de moslims kunnen hoog en laag springen dat dit NIET zo is), dan ga je op den duur vanzelf wel denken dat het dragen van een hoofddoek “normaal is” en deel uitmaakt van jouw cultuur..Allemaal conditionering, heeft niets met vrije keuze te maken.

   Zeg je het woord “religie”, dan is dat voor mij simpelweg een ander woord voor extremisme,
   religie is voor mij een ander woord voor “waanzin”

   En dat kan geen christen, geen moslim, of wie dan ook veranderen…ik bepaal zelf wel wat waar voor mij is of niet. Al die heilige boeken zijn voor mij gewoonweg rollen toiletpapier met lettertjes erop gedrukt, niets meer en niets minder…

   En dan te bedenken hoeveel arme plantjes hun leven wel niet moeten opofferen voor al dit dure toiletpapier, ….
   Kijk , da’s pas zonde!!

   God en de Duivel dansen naar de pijpen van Abraxas,
   waarom wordt deze naam hier nooit ter sprake gebracht?

   Geïnteresseerd in wie of wat Abraxas IS??

   Kijk maar eens hier : http://www.iawwai.com/Abraxas.htm

   2 likes
 • Ferrimassi schreef:

  Altijd maar de andere wang toekeren.. dat is mijn probleem met het christendom. Het kwaad moet bevochten worden. Soms is er geen ontkomen aan. De perfecte slavendoctrine. En daar hebben we dan Odin, Wodan en Freya voor weggedaan.. zucht.

  3 likes
 • Kal-Purush schreef:

  Of jezus wel of niet bestaan heeft wil ik geen discussie aangaan echter dat de bijbel een boek is wat alleen de waarheid beschrijft betwijfel ik.
  Want, beste hedendaagse mensen is WAARHEID?
  Als ik U iets vertel en het klinkt oprecht dan zult U zeggen: ik geloof je, je spreekt de waarheid!
  Op het moment dat ik wegloop denk ik bij mijzelf: zo heb ik maar weer mooi opgelost, en wandel de vrijheid, mijn vrijheid tegemoet.
  U zult er nooit achter komen of ik nu wel of geen waarheid verteld heb, ik heb U EEN WAARHEID verteld, die U graag wilde horen.
  Degene die de bijbel vanaf dag 1 hebben samengesteld hebben EEN WAARHEID opgeschreven die men toen wilde horen en waarmee een ieder tevreden was.
  Dat deze tevreden mensen dit boek gingen aanbidden, althans als WAARHEID, en te GELOVEN is waarschijnlijk nooit voorzien door de toenmalige schrijvers.
  Want het GELOOF in iets hoeft nog geen WAARHEID te zijn van datzelfde.
  U was er niet in die tijden, ik was er niet en toch wordt er HIER en NU gebezigd dat alle verhalen op WAARHEID berustten.
  Voor velen van U bestaat er geen geschiedenis voor 4000 voor christus terwijl er steeds meer sporen tevoorschijn komen dat er zo rond 14.000 voor christus een beschaving heeft bestaan die geavanceerder waren als wij nu .
  De huidige “wetenschap” roept onmiddellijk Dat dit niet op WAARHEID kan berustten omdat niemand er iets over weet.
  Er zijn meerdere geschriften gevonden die tot nu toe nog nooit ontcijfert zijn door de huidige “knappe koppen”.
  Hieruit blijkt dat als de huidige mens iets niet kan ontcijferen het niet op WAARHEID berust.
  Dus nogmaals vraag ik U, huidige mens, wat is WAARHEID.
  Is de WAARHEID dat jezus geleefd heeft en de zoon van god was of is de Waarheid dat jezus nooit geleefd heeft en nooit zijn leven heeft geleden zoals het in een boek staat wat U tot op heden ten dagen als WAARHEID bestempeld?
  Huidige WAARHEID is dat er een groep mensen is die beweren de afgevaardigden te zijn van god op deze aarde, echter de WAARHEID waarop dit berust staat nergens geschreven dus is het een pseudo WAARHEID.
  WAARHEID: tja, wat is dat?

  2 likes
  • Edwin schreef:

   Nogmaals dank Kal-Purush…weer zo’n mooi stukkie tekst

   Waarheid? Wat is dat?

   Weet je wat waarheid voor mij is (ik zeg bewust niet DE waarheid, omdat waarheid daardoor een object wordt, iets dat definieerbaar is).

   Het leven ZELF is waarheid voor Mij, en daar ieder mens een levende expressie van het leven ZELF is, hoeven we dus niet naar waarheid te zoeken, omdat we waarheid ZIJN.

   Veel oosterse filosofieën, is het niet eens belangrijk of een voorval daadwerkelijk heeft plaatsgevonden of niet…
   Het gaat om de kracht van het verhaal, en wat het verhaal met je doet…
   Als iemand de film “Life of Pi”heeft gezien weet deze precies wat ik hier mee bedoel

   1 likes
   • Kal-Purush schreef:

    Edwin, dank je voor het commentaar.
    En ja, degene die de film “Life of Pi” gezien hebben weten wat WAARHEID inhoud.
    Was dat de Jakhals of Parker?
    Zij zijn beide EEN WAARHEID, de een de echte, de ander welke men wil horen.
    Zo hier ook, uit de discussie van voor- en tegenstanders van Geloof zal men nooit komen.
    De naam zegt het al: GELOOF, en ik geloof dat het boek wat nu overal als “WAARHEID” wordt aangenomen gebaseerd is op veel oudere teksten en gebeurtenissen op deze bol.
    Verhalen hebben zo’n overeenkomst met eerdere geschiedenissen dat het bijna plagiaat is van deze eerdere werken.
    Maar, dat kwam een aantal personen niet uit en er moest een iets geschapen worden waaronder alle leven geschaard moest worden, en zie opeens was deze bol slechts 4000 jaar oud en opnieuw uitgevonden.
    Dit zoals heden ten dagen “alles” opnieuw uitgevonden wordt, in de industrie, management, natuurwetenschappen, het wiel en vul verder maar in.
    Dat er oorlogen geweest zijn tussen kruisvaarders en moslims was door een ondefinieerbaar argument van een geestelijke die nog geen macht had, m.a.w. een plaatselijke prediker met grootmoet waanzin.
    Maar dat is mijn overtuiging, als je de geschiedenis bekijkt met open ogen, zonder enige bevooroordeeldheid of indoctrinatie.
    Want, indoctrineren, dat doet men nog steeds heden en is dan verbaast als er wrijving door ontstaat tussen diverse bevolkingsgroepen.
    Als je niet gelooft in een boek dat door ik weet niet hoeveel mensen herschreven is en alleen in eigen voordeel, ben je een slecht mens, als je niet elke zondag in de kerk zit ben je een zondaar, enz.
    Maar wat de meeste vergeten is dat het een GELOOF betreft en geen zieltjes verzamelen is want zolang wij allen onze kosmische les nog niet voltooid hebben zullen wij alle vormen van leven meemaken.

    0 likes
 • Raphael schreef:

  Jesus was 2000 jaar geleden reeds op aarde om de aarde toen reeds ascentie mogelijk te maken. Jesus kon 2000 jaar geleden zijn werk niet ten einde brengen, waardoor ascentie niet kon plaats vinden. Het verankeren van de energie van vertrouwen kon niet plaats vinden omdat Jesus door het verraad zelf getwijfeld heeft. De energie van vertrouwen is pas sinds 2 maanden verankert op aarde en hierdoor is het werk van Jesus volbracht. Dit verankerde vertrouwen straalt als een krachtige energiebron op aarde en zal nu relatief snel het laatste membraan, een heel heel erge dunne sluier nog helpen op te lossen. Dan zal de aarde in de 5de dimensie zijn. Dit zal echter nog niet het einde van de donkere macht zijn. Maar nu reeds zijn ze niet meer in staat de wereldmacht te vestigen doordat het werk van Jesus energetisch volbracht is. Je hoeft me niet te geloven. Maar weet dat er meer achter de schermen gebeurt dan je kan zien. Er zijn heel veel hoog spirituele mensen bij betrokken. En juist de meest beslissende gebeurtenissen lopen in stilte af zonder dat de massa er iets van weet. De energie van Jesus is meer dan ooit voelbaar. Probeer het zelf maar uit. En vraag je zelf maar eens hoe dit zou kunnen komen?

  3 likes
 • Mimi schreef:

  Jezus heeft wel degelijk Echt bestaan. Zijn echte naam was Jeshua Sananda.
  Hij en nog vele Lichtwezens waren destijds op aarde aanwezig omdat de mensheid het nodig had echter kreeg de Illuminati (in de gedaante van de Romeinen) lucht van zijn aanwezigheid en hebben hem geelimineerd en het Christendom misbruikt om de mensen tegen elkaar op te zetten. Jeshua Sananda had echter niks met het Christendom te maken. Hij leerde de mensen dat we allemaal liefde Zijn en dat alles liefde IS.

  3 likes
 • klaasm schreef:

  Veel kerken lopen leeg.Dat zegt genoeg.Steeds meer mensen durven zelf na te denken.Als kerkverlater heb ik mijzelf jaren geleden al bevrijd van deze hersenspoelende onzin.Maar zolang er op christelijke scholen nog steeds aan de kinderen word wijsgemaakt,dat de regenboog een teken van god aan Noach was,i.p.v. een normaal natuurverschijnsel,is er nog een lange weg te gaan!Maar dankzij Google en internet hoeft niemand meer dom of onwetend te zijn.Wie meer wil weten over de historie van de bijbel en de verwerpelijke moraal van deze omnibus(het is niet eens een boek!)zou eens moeten kijken op de volgende sites:www.debijbelzegt.nl en http://www.positiefatheisme.nl

  1 likes
 • Pascal schreef:

  Jezus is de zon en is hij dus een planeet die licht geeft. Mohammed is Saturnus. Nu word het duidelijk dat alle christenen aan het strand de Zon aanbidden en moslims geen zonlicht willen en daarom met sluiers lopen.

  Moslims moesten veel kindjes maken en christenen niet. Hoe nu?

  Ik denk dat de moslims met de Goden naar mars gaan om die planeet te gaan bewonen samen met de Joden omdat die ook in het zwart lopen en Saturnus aanbidden en niet de zon aanbidden.

  Zo krijgt Monsanto toch nog een doel om zaden aan te passen in een andere grond en met kortere dagen.

  Logisch of zie ik ze vliegen??
  Hahahaha

  2 likes
  • Ferrimassi schreef:

   Zou zeggen begin een kerk Pascal, al is het alleen maar om belasting te ontduiken :D.
   Vind het wel een goed idee hoor ze allemaal de ruimte inschieten. Dan zie je ze pas echt vliegen..

   0 likes
 • Tim schreef:

  Allemaal leuk, maar hoe verklaar je dit dan:
  http://www.scientias.nl/lijkwade-van-turijn-stamt-toch-uit-de-tijd-van-christus/83526
  Zelfs met de meest geavanceerde technologie van vandaag kunnen we dit doek niet namaken.

  1 likes
  • Onno Westerman schreef:

   LOL nee die stamt niet uit de tijd van christus er was nooit een christus en by the way dat misbaksel heet Jesus Yeshua niet een historisch figuur maar astrotheology ! Doe je huiswerk ! Dat er een stoffen doek uit die tijd zou komen dat zegt niks de afbeelding kan er later opgezet zijn door bv Davinci. Dat het doek pollen bevat uit Jerusalem en omgeving zegt en bewijst ook niets.. Er is geen enkel bewijs voor een historische Jesus …

   1 likes
  • Light schreef:

   Beste Tim,

   Ook al zou deze lijkwade echt zijn, wie kan bevestigen dat de persoon die er in gelegen heeft werkelijk jezus is?
   Er is geen DNA materiaal van jezus die vergeleken kan worden met het bloed op de lijkwade om de echtheid te bevestigen.
   Het was destijds de gewoonste zaak van de wereld voor de romeinen om mensen te geselen, te steken met zwaarden en te kruisigen, een baard droegen eveneens alle mannen daar het is onderdeel van de joodse religie.
   Het was een gebruikelijke ritueel van de joden om doden in een lijkwade te wikkelen, iets wat hedendaags ook nog gebeurd.

   Dit zegt toch niet gelijk dat het om jezus gaat? Een beetje gezond verstand zegt toch eerst bewijs en dan een bedevaart daarheen?

   Sinterklaas 2:0:1:4

   0 likes
 • Nel schreef:

  Het wordt hoog tijd dat de goden terugkeren op Aarde….

  0 likes
  • herman de graaf schreef:

   Wat wil je daarmee bereiken dan?
   Geen clichés.
   Nee, serieus, wat zou dat oplossen ?
   Gesteld dat wij nu zijn verdwaald, en verloren in een web dat wij zelf hebben gesponnen.
   Stel dat iemand breekt dat web af …. dan zijn we toch onze oriëntatie kwijt.
   Dan zal iemand ons bij de hand moeten nemen, en ons de weg wijzen.
   Opnieuw een religie ?
   Want wij weten niets meer het groeipad, zoals het ooit is bedoeld.
   Toch ?
   Of dan toch nog de weg volgen van Boeddha, Jezus, Mohammed, Krishna etc..
   Want we toch hebben leermeesters gehad.
   Ooit………….

   0 likes
   • Nel schreef:

    Geen religie. Mensen moeten (weer?) leren beseffen dat alles met elkaar verbonden is en daarvoor is een ander/vernieuwd/hoger bewustzijn voor nodig. Als dat niet gebeurd dan ziet het er slecht uit voor deze planeet en haar bewoners.

    1 likes
 • Ollev schreef:

  Jezus heeft niet bestaan…. nou…

  Vertel de Moslims dat profeet Yssa niet bestaan heeft…

  0 likes
  • StefanZ schreef:

   Geen enkele god, profeet engel of wat ook heeft bestaan of bestaat.
   Het is een verzinsel van de vroege mens, of dingen die om hen heen gebeurde, en waar ze niets van snapten te begrijpen, of te verklaren.
   “Ik begrijp er niets van, dus dat zal een hogere macht wel gedaan hebben”.
   Later is het door de elite misbruikt, om de grote menigte te onderdrukken.
   Het is gewoon een macht spelletje geworden.
   Waarom denk je dat het Vaticaan niets vrijgeeft uit de klus ?
   Omdat dan duidelijk wordt, dat ze het volk eeuwen lang belazerd hebben, en zichzelf verrijkt.
   Dat is alles dat er achter zit.
   het jodendom, de islam en het christendom, is verzonnen.
   Hoe anders kun je miljoenen mensen in toom houden ?
   Geloof is een fabeltje, met een boek vol mooie verhalen voor het slapen gaan….helaas.
   Je zult het ECHT zelf moeten doen…..

   1 likes
 • chesterfield schreef:

  https://www.youtube.com/watch?v=pyxYSme52t4 bewijs dat jezus wel bestaan heeft

  2 likes
 • Truus schreef:

  Ik word knettergek van al die priesters, dominees hoe je het ook mag noemen. Geloof is de oorzaak dat er oorlogen zijn.

  2 likes
 • Frank schreef:

  Het is een grote illusie,zwakke en eenzame mensen, zonder echt doel, die worden net mooie woorden gelokt.
  uiteindelijk leer je de werkelijke hirarchie binnen de gemeente kennen, en de mensen die zich niet gedragen als een christen, maar dit wel doen voorkomen als zodanig.
  Kritiek is niet mogelijk, vast gevroren in hun onzinnige normen en waarden.
  Daar komt nog bij dat de beetje intelectuele mens tenslotte beseft dat er geen god is, dat bidden geen nut heeft, en je toch uiteindelijk op jezelf moet terug vallen.

  mensen willen nu eenmaal bij een clubje horen en interesant doen.
  Geloof is al heel lang onbelangrijk in de moderne wereld.
  Normen en waarden van dik 2000 jaar geleden zijn nu bijna belachelijk.
  De Islam in nog erger, die maakt mensen bang en iedereen controleerd iedereen.

  Godsdienst is onzin,

  ik ga naar het vliegende spaggettimonster.

  2 likes
 • Klemens schreef:

  I just checked last year if the bible is the truth. And it is the truth. So the complete life of Jesus like it is writen in the NT is the truth.
  I checked the old christian (60-70 different old christian people) writings.
  I have got two books with translatings from old greece and latin languauge into german language.
  There is also an internet site with old christian writings on german:
  http://www.unifr.ch/bkv/awerk.htm

  check by yourself, the bible ist the truth.

  1 likes
 • Elles schreef:

  Jezus is vermoord door de elite van die tijd die zijn ideeen naar hun hand hebben gezet. Veel wat in de bijbel over hem staat is slecht vertaalt of verdraaid, ook werden zijn ideeen volkomen verkeerd uitgelegd. In de Nag Hammadi boeken wordt een zuiverder beeld geschetst. Veel geschriften over hem waren verboden en werden verbrand, volgelingen van hem gedood, zoals, de vroegen christenen en de Katharen, omdat zij het gezag van de elite niet accepteerden

  1 likes
  • Onno Westerman schreef:

   Nag Hamadi verhandelt niet over een historische Jesus maar gnostische ideén.. Allemaal teksten van Sektes.. niet over Jesus vergeet het maar. jammer he ?

   0 likes
 • Faith schreef:

  Dat Jezus heeft bestaan en nog bestaat en ergens in een UFO rondzweeft geloof ik wel. Gelukkig maar want we hadden onszelf al 3x opgeblazen als er niet ingegrepen was. Gelukkig worden ze ook vaak in de Botlek gespot, wat een geruststellende gedachte! Daar wordt een mens pas blij van. Dat God bestaat geloof ik ook, als je het woord God verander in energie, dan is het wel duidelijk te begrijpen. Allesomvattend en je ziet het niet, hoort het niet en je ruikt het niet, hoewel heel veel dingen ook weer wel en er is niets wat geen energie is. In Jip en Janneke taal: hoe is het nou om de hele dag in het water te zwemmen? vroeg iemand aan een goudvis. Zei die goudvis: welk water? Ingewikkelder wil ik het niet maken.

  1 likes
 • Dee schreef:

  Ik zou wel graag de originele geschrifte willen lezen. Die de Vaticaan verborgen houd in hun kluisje. Ook al dat andere spul dat ze van iedereen gejat hebben. Heel slim van ze om zichzelf als een eigen staat te vestigen. Kan niemand anders ze wat maken.
  Volgens mij is het gewoon een reorganisatie geweest in Rome. Van meerdere goden naar 1. En dat, zoals bij de meeste reorganisaties, de massa er op achteruit is gegaan. Alleen de top is er beter vanaf. Soms zie/ lees ik iets over de Spaanse Inquisitie. Dan draait mijn maag om…

  1 likes
 • rean van dommelen schreef:

  Wat een bullshit artikel en wat een bullshit reacties.
  Lieve mensen, de bijbel als boek heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan.
  De escole de biblique is de enige ( door het vaticaan ondersteund ) wetenschappelijke instelling met documenten die never nooit niet vrijgegeven worden.
  Verder: dode zeerollen en de koperen rol uit Qumran.
  Ezekiel, Thot, Boek der doden. Ga maar door en door.
  ESOTERIE heet het in de bibliotheek, veel succes.

  1 likes
 • sonja schreef:

  Ik ben niet religieus opgevoed, maar geloof zeker dat Jezus heeft bestaan en in velen van ons voortleeft in de vorm van het christus bewustzijn. Ik ben vrouw, moeder, grootmoeder, een dochter, een zuster, een denker en een vrijbuiter, maar ook een lucide dromer die graag mensen en dieren helpt die in nood zitten. De problemen van mensen gaan soms verder dan alleen wat wij hier op aarde aannemen als waarheid. Bij een poging iemand te helpen die in nood zat, kwam ik op een nacht in een droomstaat een onbeschrijflijke duisternis terecht. Die duisternis sloot mij in en ik zat vast in een wereld waar ik niet verder zal uitwijden. Donkere krachten hingen aan mijn energie en snel verloor ik alle energie die ik bezat. Ik voelde mij stikken en kon niet meer weg. Het enige wat mijn onderbewuste riep was Jezus help me, help me, ik kan hier niet meer weg. Plotseling kwam een arm van energie die mij in mijn bed terugwierp. Schreeuwend en snakkend naar levensadem en nog roepend om hulp van Jezus kwam ik bij. Voor mij is het nu zeker dat Jezus heeft bestaan als een prachtige liefdesvolle energie. Dezelfde energie die wij 2000 jaren geleden zonder enig berouw hebben afgewezen. Deze tijd is ervoor om ons christusbewustzijn (opnieuw) in ons leven toe te laten, zodat er een betere toekomst (lees: leerschool) voor ons, onze kinderen en kleinkinderen wordt gecreeerd.

  1 likes
 • StefanZ schreef:

  Een hele discussie,over iets of iemand, dat niet bestaat of bestaan heeft.
  Er is geen god… geen jezus of mohammed.
  Het zijn allemaal verzinsels, om te macht te grijpen.
  Sorry mensen, maar je zult het helemaal ZELF moeten doen.

  1 likes
  • Peter Cernjavski schreef:

   Jouw laatste zin is zeker waar, Jezus zei ook “wat ge zaait zult ge oogsten”.
   Maar waar het zich om gaat is dat Jezus, als half buitenaardse mens, ons naar een hoger bewustzijnsniveau wilde leiden en hij volgde niet altijd de (oude) bijbel. Hij was 2000 jaar te vroeg.

   0 likes
 • pietje schreef:

  Ik geloof dat Jesus bestaan heeft maar denk dat de bijbel zn draai eraan heeft gegeven ! Uit een maagd geboren is sowieso onzin ! Ik Denk dat Marie kunstmatig is geinsemineerd door een buitenaards iets en dat hij een goed mens was geloof ik ook ! Hij wilde ons verbeteren maar ja ….. dat lukte niet ! Ons het goede leren !. Dus hij heeft bestaan zoals mijn vader vroeger al zei hij was niet helemaal van deze wereld ! Ook wees Jesus naar boven toen hij zei het huis van mijn vader heeft vele kamers ! Dus mensen allemaal trek je conclusie ! Voor mij was Jesus een halve buitenaardse het was een probeersel maar helaas mislukt omdat wij mensen het niet waard waren….. misschien nu wel ? Ik hoop het !

  1 likes
 • Remo schreef:

  Laat iedereen toch lekker geloven wat hij/zij wil.
  Ik begrijp dat het soms frustrerend is om te zien hoe mensen anno 2014 nog steeds in de zelf verzonnen verhalen van 2000 jaar geleden geloven, maar dit heeft een reden.

  Mensen in het algemeen hebben nu eenmaal “iets” nodig om in te geloven door het feit dat we zelfbewust zijn. Wij weten dat we uiteindelijk zullen sterven en ons brein beschermd ons voor de gedachte dat er wellicht niets is na de dood door een bepaald centrum te hebben ontwikkeld dat het gevoel van “religie” of “denken dat er meer is” verklaard. Dit is reeds wetenschappelijk bewezen d.m.v. meerdere experimenten: https://www.youtube.com/watch?v=_O_aGlm9QjU

  Dus, dat mensen hier graag aan toe geven is niet vreemd en ook niet verkeerd.

  Wat wel verkeerd is, is dat de meeste religieuze leiders door de tijd heen niets anders dan oorlog hebben gepredikt uit naam van hun god, terwijl het eigenlijk alleen om eigenbelang ging.
  Da’s niet zo netjes….

  Voor de rest, hoop geloof en liefde!

  Have fun en doe je ding mensen.
  Je bent hier maar één keer (als de persoon die je nu bent dan, voor hen die in reïncarnatie geloven 😉 )

  0 likes
  • Faith schreef:

   Niet in Jezus geloven of in iets dat hoger staat dan de simpele 3D mens is ook alleen maar uit eigenbelang. Erg kortzichtig en arrogant. Daarbij was Jezus er helemaal niet op uit om een religie te stichten maar om het goede voorbeeld te geven. Als je er niet in gelooft is wel makkelijk moet ik zeggen. Alleen dan kun je je boven andere mensen wanen en ze dus makkelijk uitbuiten, denigreren en afslachten. Logisch dat voor die mensen Jezus nooit heeft bestaan. Het komt ze domweg niet uit.

   1 likes
   • Padja schreef:

    Hi Faith…niet geloven noem je kortzichtig en arrogant. Hoe noem je dan wél geloven in de enige juiste ware. Ruimdenkend en bescheiden?

    “Het is niet het geloof” hoor je vaak. “Maar de mensen die het uitdragen die er een potje van maken”. Lieten die God/Goden dan toch maar allemaal gebeuren hè. Uit kwaadwillendheid, of onwetendheid, bedoeld of onbedoeld. Maakt mij niet uit. Het enige dat ik vaststel is dat de gevolgen er niet om liegen.

    Het gekke is, ik geloof niet alleen. Ik weet! Voor mijzelf . En zal het niemand opdringen.
    Maar dan heb ik het over heeeel andere koek dan al die dictatoriale betweterende god/goden die de mensheid in hun machtafnemende greep houden. Geen enkele huidig bekende uitgezonderd.
    Knuffel!

    0 likes
    • Faith schreef:

     Wie zegt dat ik iemand iets opdring? Het is mijn mening, zoals iedereen zijn mening mag hebben. Trek het je niet teveel aan wat ik vind. En wat is het enige, juiste en ware? Als iemand beweert dat het geloof voor simpeltjes en tobbertjes is, mag ik toch wel stellen dat ik dat juist van ongelovigen vind? De Goden laten het allemaal gebeuren omdat we een eigen wil hebben waar we mee mogen doen wat we willen. Hoewel de Masters of the Universe ons onze vrije wil en trouwens al onze vrijheden af willen pakken, iets wat de Goden nieteens in hun hoofd halen! Hoezo arrogant! Ze maken het wel heel erg bont. Tot op bepaalde hoogte dan. Ik geloof dat ze nu de limit bereikt hebben en hoop dan ook dat er snel van Boven ingegerepen wordt. Je moet er toch niet aan denken dat we aan een stel va die achterbakse egoistische kneuzen overgeleverd zijn! Het zijn de mensen die niet in Jezus geloven die er een potje van maken. Dat is toch iedereen wel duidelijk dacht ik zo.

     0 likes
 • Padja schreef:

  Ik (de Dochter) ben niet alleen erg mooi maar ook enorm lust opwekkend.
  Vooral mijn mamma’s brengen onze religieuze mannen erg op hol. Hoe religieuzer hoe geiler denk ik; want hoe meer je moet bedekken. Vooraleer je een tempel, kerk, moskee, of wat je ook kiest binnentreedt dien je aan de kledingvoorschriften te voldoen. En je flink in te pakken. Een decolleté is uit den boze. Sommigen raken al in de war van haren of een blote arm. Arme arme opgewonden mannen.

  Daar waren alle religieuze baasjes het dan wél weer over eens…hoed u voor het vrouwelijk schoon!
  Begon dat al met de zonen van god die zich aan de aardse vrouwen vergrepen?

  Welke god je ook kiest, Messias, boeddha’s, Allah, etc. Het zijn blijkbaar flinke hete bliksems die zich maar moeilijk kunnen beheersen. Helemaal als ze een vrouw zien.

  “Weet je wat” dachten de religieuze bazen, “we kunnen niet goed denken met een stijve; we laten die lustopwekkende wezens zich flink inpakken en dan noemen we het: respect.”

  “Gaf al die opgewonden standjes een paar oogkleppen”. Denkt mijn simpele vrouwelijke brein. Dom hè.

  1 likes
 • Nobel schreef:

  Het grootste probleem met religies is, dat daar alle rottigheid in de wereld vandaan komt. Als religie liefde predikt, waarom worden uit naam van religie mensen onthoofd? En kom nu niet met….ja maar dat zijn Moslims,…. want de christenen hebben in het verleden ook heel wat bloed laten vloeien uit naam van hun religie. Alle problemen en oorlogen zijn uit naam van religie. Als we ons daarvan kunnen ontdoen, dan hebben we wereldvrede.

  1 likes
 • Faith schreef:

  correctie: het zijn onze aardse bekrompen kortzichtige ‘3D masters of the universe’ die ons onze vrije wil en vrijheden af willen pakken. Iets dat de Goden nieteens in hun hoofden halen! Hoever denken ze zelf nog te kunnen gaan?

  0 likes
  • padja schreef:

   Hi Faith. Ik bedoelde niet dat jij iemand iets opdringt. We spuien hier allemaal maar onze mening.

   Als God/Goden/Jezus…nog niet eens in staat zijn hun gedachtegoed op een eenduidige en ontegenzeggelijke manier naar buiten te (laten) brengen geeft mij dat weinig vertrouwen in wat zij dan wel kunnen.

   Als zij een paar “achterbakse kneuzen” op ons loslaten….
   Als maar weinigen de boodschap begrijpen…
   Als zij de 3D masters of weet-ik-veel-wie hun gang laten gaan…

   Dan maakt het mij niet meer uit of dat expres of per ongeluk gebeurt. De wereld is er niet beter van geworden, dat staat vast. Het is dus of een kwaadaardig of een incapabel clubje.

   Ik zeg: Hoog tijd voor een nieuwe club. En een nieuw boek.
   Met normen en waarden.
   Eentje zonder geweld, misbruik, slavernij, onderdrukking van vrouwen, etc.
   Eentje zonder vage tussenpersonen en hiërarchische masculiene structuur
   Eentje die WEL door iedereen begrepen wordt.
   Eentje waarin we naar niemand vingerwijzen.
   Eentje waar IEDEREEN zich goed bij MAG voelen.

   Dat is toch niet teveel gevraagd?
   knuffel

   1 likes
 • Faith schreef:

  Het ego een kwaadaardige rol? In een discussie over wat wel of niet waar zou kunnen zijn in relatie tot iets dat hoger ontwikkeld is dan wij? Het is juist interessant en amusant omdat niemand het precies weet. Ik ben in elk geval niet te overtuigen door wat een ander vindt want het is een innerlijke kwestie. Heeft niets met de bjbel en verkooppraatjes te maken. Zelf ben ik rooms katholiek opgevoed maar heb dat al snel achter me gelaten, de bijbel ken ik dan alleen van de beroemde verhalen uit mijn lagere schooltijd. Meer weet ik er niet van. alleen Jezus bleef overeind in mijn leven, die had iets te vertellen. Dat je een innerlijke weg moest gaan, en die valt niet mee. Dat had juist helemaal niets met je ego te maken. Als je de weg van Jezus wil bewandelen wordt je juist om de haverklap onderuitgehaald en geschoffeerd door enorme ego’s, die nog volgens 3D handelen. Dan ben je een mislukkeling zelfs. Want je hoort in de rat race te zitten. De ratrace van afleiding, concurrentie, hebzucht, afgunst, haat, woede, jaloezie, egoisme etc. kortom een schreinend tekort aan respect aan liefde, erg schrijnend zelfs onder de niet gelovigen. Hokjs, beperkingen, daar waar het juist zou moeten gaan over respect en liefde. Daar waar de ego’s als kwaadaardige rollen fungeren dus.
  Waar rollen als saamhorigheid juist falen. Het is maar net van welke kant je het bekijkt.

  1 likes
 • Kees van Soest (Cornelis) schreef:

  De meeste reacties op Jezus als mythe zijn gebaseerd op opinies, niet op bewijzen of op wetenschappelijke aanwijzingen. Zo is, b.v. de evolutieleer niet gebaseerd op opinie, maar op een uitgebreide studie door Chatrles Darwin, recentelijk bevestigd door Jerry A. Coyne in zijn boek “Why Evolution is True.” Dit boek beschrijft de wetenschappelijke aanwijzingen door middel van fossielen en andere methoden dat evolutie wel degelijk een wetenschappelijke basis heeft.
  Verder heeft de opinie van Jezus als mythe ook een wetenschappelijke basis, nl. het volkomen gebrek aan aanwijzingen buiten de bijbel. De beroemde passage in Jesephus, de zgn. “Testimonium Flavianum” is na lang en uitgebreid onderzoek een vervalsing van feiten gebleken te zijn. Er is onder de onderzoekers een sterke mening dat dit door Eusebius van Caesarea, die dikwijls Eusebius de leugenaar wordt genoemd, een interpolatie is. Zo beweert Eusebius bv. dat Petrus de eerste paus was en dat hij 25 jaar in Rome heeft vertoeft. Er blijkt geen enkele aanwijzing te bestaan in de bijbel, noch buiten de bijbel dat Petrus ooit voet in Rome heeft gezet. Ook de passages in Tacitus, Plinius, Suetonius en anderen blijken waardeloos te zijn als aanwijzingen voor het bestaan van een ware Jezus van Nazaret. Zelfs het dorp Nazaret bestond nog niet eens tijdens de eerste eeuw volgens Rene Salm, die in zijn boek “The Myth of Nazareth” wetenschappelijk aantoont dat Nazaret niet heeft kunnen bestaan tijdens de vermeende geboorte van Jezus. Zelfs het bestaan van Bethlehem op die tijd, waar Jesus geboren zou zijn, wordt in twijfel getrokken.
  Cornelis.

  1 likes
 • Vincent schreef:

  Als je als Atheist of op zijn minst als agnost een beetje door al deze meningen struint valt goed te begrijpen waarom de wereld continu in oorlog is… Ik word er verdrietig van. :-S

  1 likes
 • Faith schreef:

  Voor de vrijdenkers onder ons, en zoals altijd beslis jij of dit waarheid of onzin is.

  http://www.whoneedslight.org/page/482381728.html

  0 likes
 • Operator schreef:

  Voor wie veel vertrouwen heeft in Remote Viewing: https://www.youtube.com/watch?v=P7G_ZnuV88s

  Toevallig kwam deze volledige versie dit weekend beschikbaar.

  Waarschijnlijk is er ergens een waarheid in het midden (zoals zo vaak). Er heeft een toonaangevende figuur bestaan en wat er nu van over is is een geromantiseerde vertelling o.i.d. …

  Dat neemt niet weg dat we wijze lessen kunnen overnemen zelfs zonder ons in religie te storten.
  Maar volgens een fervent bijbel aanhanger waarmee ik laatst een email wisseling had is dat niet voldoende.
  Als je Jezus niet als verlosser aanvaardt behoor je toch tot de ‘rest’die zeer spoedig een rampzalig noodlot staat te wachten.

  Nou ja, het andere alternatief klinkt ook niet zo aantrekkelijk … als een stel schapen aan de rechterhand van de herder te zitten.

  En zo gaat de discussie lekker voort ….

  0 likes
 • Peter Cernjavski schreef:

  Jezus of Jmmanuel heeft echt bestaan. Dit blijkt duidelijk uit het recente onderzoek van Professor Emeritus Jim Deardorff, Universiteit Oregon.
  Dokumenten, ontdekt in 1963 in Jeruzalem, onthullen ook binnen hun eerste diverse publikaties van 1978 tot 2007, hoe vervalst en vervormd de canonische schriften zijn. In deze 20-jarige analyse van de ‘Talmud of Jmmanuel’ blijken de verschillen duidelijk en ook dat Matheus kwam voor Markus en niet andersom.
  De website: http://www.tjresearch.info/
  Maar opgelet, deze website bevat ook informatie over de realiteit van UFO’s en hun bijbelse connectie wat veel theologen en bijbelonderzoekers zich nog moeten realiseren, zoniet zullen ze nooit tot een eindconclusie kunnen komen.

  0 likes
 • Ollev schreef:

  De man is atheist , dan krijg je dit soort antwoorden

  0 likes
 • Elisabeth schreef:

  Er is een land waar wel alles op papier is gezet. Deze onderstaande link naar de Jesus In Kashmir (India) – Documentary by Indian Govt. video zegt genoeg. http://www.youtube.com/watch?v=e_Ecm4gMhiM

  0 likes
 • tjeu schreef:

  waw, zoveel voor en zoveel tegen. bestaan of niet…een mooi verhaal, een mooie mens…was iedereen maar zoals hij was….bestaan of niet….

  bestaan wij wel?

  0 likes
 • barsoomx schreef:

  Hallelujah, wat een gealleJezust hierboven…

  De chrijver van het oorspronkelijke artikel heeft kenelijk niet goed om zich heen gelezen,
  want er zijn WEL derden die over Jezus geschreven hebben…
  Zelfs over de paar uur dat hetdonker werd bij Jezus marteldood op het kruis zijn
  in geschiften elders bewijzen gekomen dat het een wereldwijd fenomeen was…

  U met ook niet zweren bij het Darwinisme, en de leer over geologische processen, enz
  Allemaal luchtkasteltheorieen…..

  0 likes
  • Light schreef:

   “De chrijver van het oorspronkelijke artikel heeft kenelijk niet goed om zich heen gelezen”
   Ok, u kennelijk wel…..

   Waar heeft u uw informatie vandaan, heeft u een link voor ons?
   Wereldwijde fenomeen zelfs…. heeft u een link voor ons dat uw stelling wetenschappelijk onderbouwd en bewezen is?

   Sinterklaas 2:0:1:4

   0 likes
  • StefanZ schreef:

   Misschien een ordinaire zonsverduistering, gebeurt zo vaak, en is NIET goddelijk.
   Niets bijzonders dus….

   0 likes
 • Hendrik schreef:

  Wat is “bestaan” en hoe denken we dat te kunnen weten of bepalen? Wat maakt het ook uit? Volgens de dominante wereldvisie die we allemaal op school moeten leren, namelijk het wetenschappelijk materialisme, kan bewustzijn ook niet bestaan want materie kan geen bewustzijn hebben, gelooft men. Het is niet te bewijzen, maar het is wel de overtuiging van de huidige bewakers van de absolute waarheid dat alleen “materie” werkelijk is. Wat is ook “materie” en wat is “werkelijk”? Hoe denken we dat ook te kunnen weten of bepalen?

  0 likes
 • Padja schreef:

  Ach Jah, er is gelukkig 1 ding waar alle religies en levensfilosofieën het wél over eens zijn.
  -De grote baas is altijd een MAN. Zijn Zonen zijn belangrijk. Of Zijn mannelijke reïncarnaties zijn belangrijk.
  En Hij vindt het ook heeeeel belangrijk om met hoofdletters beschreven te worden. Evenals de Zonen.

  Driewerf hoezee voor deze goedheid/Godheid
  En dank, innige dank voor al die prachtige liefdevolle Zonen en reïncarnaties die ons op aarde zoveel goeds hebben gebracht.

  Wij dochters brengen het hele zootje in de war of op het verkeerde pad. Omdat we zo mooi zijn. En helaas niet al te snugger. Daarom hebben.we allemaal straf gekregen. Maar als we nou stoppen met zelf nadenken, vooral volgzaam luisteren en de geschriften tot op de letter navolgen komt het allemaal misschien wel goed. Ooit.

  Pas op pas op, van vergeving is geen sprake. Als je het nu niet naar wens doet beland je voor eeuwig in de hel.
  U gaat niet langs start maar direct door naar de gevangenis.
  God zij met U. Hij klopt aan uw deur. Maar als je niet wilt luisteren moet je maar voelen; voor eeuwig.

  Ik (de dochter) vind het allemaal niet erg liefdevol. Maar ik ben nu eenmaal niet zo snugger.
  Gelukkig zijn er Mannen aan het hoofd van alle religies die het allemaal ook aan de minderwaardige personen kunnen uitleggen.

  0 likes
  • Imala schreef:

   Snap ik. Dat is mensenwerk.En treurig genoeg. Heeft niet met de werkelijke betekenis van welke religie dan ook te maken. Een paar mensen hebben het allemaal keurig weten te verwijderen maar de Moeder / de vrouw /de dochter het vrouwelijke principe is in werkelijkheid zeer heilig. De Heilige Geest bijv, de drie-eenheid mannelijk? NEE HOOR. De Heilige Geest is vrouwelijk en de moeder van het Al. En wordt in al haar verschijningen al eeuwen onderdrukt, ja ook door christenen, zij het wat minder straf tegenwoordig dan wat we nu in de moslimgemeenschap zien maar het is er nog steeds. Er is een verschuiving nodig die vrij onzicht baar al begonnen is, dit is de twee tot een maken,een diep esoterisch begrip dat Jezus onderwees maar of niet begrepen is of juist heel goed begrepen is waarna het meteen ondergesneeuwd en uit elkaar gehaald is.

   Dat de boodschap die deze Leraar voor de wereld gaf niet duidelijk was komt niet omdat men daarboven niet duidelijk is, maar komt omdat het oor dat luistert het nog niet ontvangen kan op een enkeling na door alle eeuwen heen. Dat worden er steeds meer totdat de kritieke massa bereikt is. Zoals het voorbeeld van de 100 apen, dan ineens vindt er een kettingreactie plaats in het collectieve weten en zal er iets ten zeer goede veranderen.

   0 likes
 • Dimmer schreef:

  Ja, de 1 schrijft de bijbel en de andere Donald Duck.
  Voor welk boek kies jij?

  0 likes
 • Imala schreef:

  Geen dingen door elkaar halen. Jezus heeft weinig tot niets te maken met het Christendom zoals dat vandaag de dag bestaat.
  Nag Hammadi er eens op naslaan,en de boeken van -een van de vertalers- Jacob Slavenburg om tot een dieper begrijpen te komen van de geschiedschrijving en de geschiedvervalsing. Jozef Rulof lezen kan ook geen kwaad.
  En dan voel weet en zie je vanzelf dat Jezus net zo echt was als jezelf bent. Dat hij een boodschap had voor iedereen, een boodschap die tot op de dag van vandaag maar door weinigen echt begrepen wordt. Jezus was een leraar en genezer en predikte inderdaad Liefde. Hij spoorde ons o.a. aan tot zelfkennis. De diepe spiritualiteit is er bewust uitgehaald door de zgn ‘kerkvaders’ de ‘waarheid’ aangepast een beetje zoals de mainstream media tegenwoordig werkt.

  0 likes
 • Verlichting schreef:

  Grappig om te zien dat ieder bericht wat gerelateerd is aan Jezus leidt tot discussie over wat wel en niet waar zou zijn. Psalmen, verzen, citaten, zogenaamde betrouwbare bronnen; alles wordt uit de kast gehaald om jouw waarheid te “verkopen” om maar anderen ervan te kunnen overtuigen dat jij degene bent die juist zit. Vergeet niet dat hierin het ego als kwaadaardige rol fungeert, waardoor doelen als saamhorigheid juist falen.

  Daarnaast is de Bijbel diverse malen herschreven en kan deze op diverse manieren worden geïnterpreteerd. Het is dus onmogelijk met zekerheid te zeggen en vrij arrogant om te denken (ego) dat jij degene bent die juist zit. Gênant om te zien hoe wij met elkaar omgaan. Het denken in hokjes en beperkingen is van alle dag. Terwijl het allemaal gaat om respect, liefde en vertrouwen naar elkaar toe of je nu geel of paars bent, met of zonder hoofddoek en of je nu in bronzen beelden gelooft, aliens of Jezus.

  0 likes
  • Imala schreef:

   ieder bericht? dan heb je mij bijv. niet goed gelezen of je kent het werk van Slavenburg niet dat gestoeld is op wetenschappelijk onderzoek. Bovendien weet je niet van waaruit sommigen reageren, waarom zou dat altijd direct het ego zijn hoewel wel vaak toch niet altijd. Ook jij verkoopt immers jouw waarheid?

   Je spreekt over zgn betrouwbare bronnen, ik mag aannemen dat ook jouw ‘weten’ dat de Bijbel diverse malen herschreven is, waar ik het dus over heb, uit ‘betrouwbare bron’ komt? Dat is dan toch hetzelfde. Mensen discussiëren en laten daarbij zien wat er in hen omgaat. Waarom is dat genant, zolang we elkaar niet uitschelden tenminste. Alle religies en levenshoudingen/overtuigingen dragen een stukje van die Grote Waarheid in zich. En die komt er idd op neer om in liefde vertrouwen en met respect met elkaar om te gaan.

   hartelijke groet

   0 likes
 • Pe Ter schreef:

  Net iets gelezen dat Jezus cannabis gebruikte. Moet je er wel in Jezus geloven? Of is het Je Zus? De oerknaltheorie met evolutie visje> dino > aap > mens is al bewezen. Zeer onlangs 2016 werd de door Einstein veronderstelde relativiteitstheorie met harde bewijzen, lees metingen bewezen. Dus geloof niet alles wat ze (religie) ons willen doen laten geloven. Uitleg relativiteitstheorie:
  http://wibnet.nl/natuurkunde/theorieen/relativiteitstheorie/albert-einstein-en-de-relativiteitstheorie-voor-beginners
  ——————

  Zoiets van wie was er eerder, de kip of het ei? Eva uit de rib van Adam? Adam de ouder(s)? van het mensdom? Sorry, maar ik geloof dit dus niet. Wel in de geneeskrachtige eigenschappen van cannabis btw. Er zijn voldoende bewijzen te vinden, maar deze geloof ik dus niet. Jezus zou zijn geboren uit een onbevlekte ontvangenis uit moeder Maria. Geboren in een voederbak voor dieren, wat men later maar kribbe noemde. Wie weet is hij dan wel geboren in een lokale coffeeshop of waren de getuigen dusdanig onder invloed dat dit verhaal de wereld in is geholpen. Sorry, maar vrijheid van meningsuiting en denken mag ook hier 😉

  0 likes
 • FRED SCHEEPSTRA schreef:

  IK LEES DAN WEL DE BOEKEN VAN VON DAINEKEN WAREN GODEN KOSMONAUTEN OF ALIENS VAN EEN ANDERE WERELD.
  WAS HET PARADIJS EEN EXPERIEMENTEN TUIN MET ADAM EN EVA OP DE HOEKRN VAN DIE TUIN STONDEN ENGELEN ALS POORT WACHTERS, EN WAT WAS DAAR BUITEN DIE TUINEN DAN.OOK MENSEN EN DIEREN. ALS DE MENS DAAR OOK ACHTER KOM DAT ALLES IS ANDERS GEGAAN DAT MEN HEB OPGESCHREVEN WAT GEBEURT ER DAN MET DEZE WERELD.
  EN WIE AANBIDDEN WIJ DAN NU EEN GOD WEZEN OF ALIENS WE WORDEN NOG WEL STEEDS IN DE GATEN GEHOUDEN DOOR UFO’S EN MISTERY VAN GRAANCIRKELS.
  OF IS DE MENS BANG DAT WE ALLEEN IN DIT HEELAL ZIJN DAAROM KIEZEN WIJ EEN GOD WEZEN MET EEN VERHAAL ERBIJ EN OM TE VECHTEN NAAR MEER EN BETER.
  VON DAIEKEN LAAT WEL GOED DE TASTBAREN DINGEN ZIEN DAT IS WEL MOOI VAN VROEGER.
  OF IS UFO=GOD\ALLAH=ALIEN UIT DE KOSMOS.

  0 likes
 • Max schreef:

  Ha,ha,wat een onzin!…Niet alleen in de Bijbel wordt er over Jezus geschreven. In heel veel oude boeken uit de tijd van Jezus kan je over Hem lezen,zoals in Romeinse of Joodse boeken.

  0 likes
 • jacob lansz schreef:

  wat is het toch heerlijk om in een land te mogen wonen om een geloof van welke kleur ook te mogen belezen. hier in nederland zijn meer dan 30,000 soorten van geloven, secten, reliegies en wat zomeer.
  Super toch. Dat geeft toch maar weer aan dat de mens op zich een echte zwakkeling is en behoefte heeft aan een leider van welk geloof dan ook.
  Volgens de bijbel gaan wij allen naar de hemel goed of fout.
  Maar een ding hebben jullie allemaal niet door geachte gelovige
  wij gaan allemaal via de schoorsteen naar de hemel

  0 likes
 • jacob lansz schreef:

  wij gaan vroeg of laat allemaal naar de hemel geachte gelovige.
  alleen een ding hebben jullie vergeten in het verhaal wat jullie naar buiten brengen.
  Wij gaan allemaal via de schoorsteen naar de hemel

  0 likes
 • x

  Check Also

  jezus

  Jezus was een islamitische martelaar en een Palestijn, zegt deze leider

  Tijdens de kerst claimden diverse Palestijnse leiders ...

  Leven na de dood: professor vertelt wat er volgens haar gebeurt nadat we sterven

  Leven na de dood: professor vertelt wat er volgens haar gebeurt nadat we sterven

  De Amerikaanse professor Nancy Murphy heeft in ...

  >