Homepagina » Vrije Energie » Doorbraak op het gebied van watergas
Doorbraak op het gebied van watergas

Doorbraak op het gebied van watergas

Het avontuur begon in Barneveld. Daar was de toenmalige vestiging van Niburu. Frank Collaris heeft daar zijn eerste voordracht gedaan over vrije energie.

Vanaf dat moment is er een verbond gesmeed tussen Frank en voormalig Niburu-medewerker Jeroen. Het geheel werd daarna snel verhuisd naar Soest.

Daar was een eerste doorbraak door de komst van de sterspoel, een klein apparaatje dat energie uit zijn omgeving aantrok. Vele workshops en presentaties volgden. Daarna kwam er een scheiding tussen Niburu en het team van de vrije energie en zij gingen verder onder de naam Stichting Niburu Free Energy.

Onder de naam van de stichting ging het erg vlot. In een autogarage vlakbij Arnhem lukte het om een auto op 100 procent water te laten draaien en dat was het startschot voor het watergas-project.

Een heuse werkruimte in Maastricht was daarvan het directe gevolg en er kwam een productie op gang voor de inbouw van een besparingsunit bestemd voor auto’s. Gelukkig had Frank daar reeds ervaring mee zodat dit voortvarend aangepakt kon worden. Eind 2012 was de breuk met Niburu compleet en hebben we na een goed gesprek in Maastricht waardig afscheid genomen van elkaar.

Evomotion was toen een feit en het team stond stevig op zijn grondvesten. Sindsdien is dat alleen maar gegroeid en op 11-07-2013 om 11 uur werden de aktes ondertekend voor de Evomotion Holding BV.

Evomotion is nu een bedrijf met unieke statuten. Zo is er opgenomen dat Evomotion een sterk maatschappelijk betrokken bedrijf is dat volledig handelt volgens de rechten voor de mens en het manifest van de aarde. De doelstelling en het gedachtegoed van Niburu Free Energy zijn dus niet gewijzigd, maar wel de vorm. Het geheel is volwassen aan het worden. Wij willen ook hiermee laten zien hoe men zaken doet na 2012.

De visie van Evomotion is sturend voor de beslissingen die worden genomen binnen de organisatie. Deze visie heeft niets te maken met winstmaximalisatie, maar met het inrichten van een nieuwe maatschappij. Deze nieuwe maatschappij kan alleen nog maar duurzaam worden willen wij onze beschaving naar het volgende niveau krijgen.

Over alles wordt nagedacht en tot in de kleinste details doorgevoerd om dat voor elkaar te krijgen. Een dergelijk bedrijf trekt zich niets aan van de agenda van de overheid of welke andere instantie dan ook, maar vaart zijn eigen koers naar werkelijke duurzaamheid.

Het is dus onvermijdelijk dat u andere zaken zult tegenkomen bij ons dan u gewend bent. Wij zien de toekomst met vol vertrouwen tegenmoet en zijn verheugd dat wij ons steentje kunnen bijdragen.

Doorbraak op het gebied van watergasBesparingscel motion 2.1 voor auto en bus

Evomotion is snel groot geworden door de komst van de besparingscel, de motion 2.1. Het was het startschot voor een productiecel die inmiddels in 50 auto’s is geplaatst. De motion kende sterk wisselende successen en bleek lang niet altijd gemakkelijk te zijn om te installeren. Hieronder vindt u een samenvatting van het verhaal. Voordat we één en ander uiteenzetten moeten we zeggen dat er een beslissing is genomen ten aanzien van de motion.

We hebben besloten te gaan stoppen met besparingsunits in auto’s met boordcomputers. Deze afweging is weloverwogen gemaakt en heeft niet alleen een technische reden.

De allerbelangrijkste reden is dat wij ons geheel willen focussen op het 100 procent rijden op kraanwater. Dat is namelijk de enige brandstof die nodig is om een motor te kunnen laten functioneren. Honderd procent water is de reden geweest om dit avontuur aan te gaan en we zijn teveel afgeweken van dat proces.

De reden voor besparing is in eerste instantie het geld geweest. Dat hadden we namelijk nodig om verder te komen. Ontwikkelen kost nu eenmaal erg veel geld. Inmiddels is de technische vooruitgang dermate voorspoedig dat de 100 procent motor in een professioneel jasje bijna klaar is. Aangezien we het niet doen voor het geld is het dan nu de tijd om dat deel van de besparingscel los te laten.

Daarnaast zijn we met betrekking tot besparing zoveel problemen tegengekomen dat men zich moet afvragen of het wel de moeite waard is. Graag neem ik u mee op een tocht door de tijd en de ervaring van Evomotion in het kader van openheid.

Vele diverse cellen zijn in de loop der tijd gebouwd. Uiteindelijk is de motion 2.1 geboren en daar hebben we grotendeels het wagenpark mee uitgerust. Het voordeel dat we hadden met dit model is de compactheid van het geheel. Het is één systeem dat redelijk eenvoudig achterin de auto ingebouwd kan worden. Het maakt een snelle montage en demontage mogelijk. Door het systeem actief te koelen hadden we geen last meer van te warme cellen. De elektronica was ook doorontwikkeld en dat maakte het mogelijk om het ampère goed te kunnen regelen en dus ook de productie van de cel.

De reden dat de resultaten van besparing ver uit elkaar lagen had niet te maken met de kwaliteit van de cel, maar met de boordcomputer. De autofabrikanten hebben erg veel aandacht besteed aan de inbouw van bepaalde zaken in de boordcomputer waardoor de besparing werd geneutraliseerd. De ene fabrikant was daar met een bepaald model beter in dan een andere.

Als we een model gevonden hadden dat zeer goed reageerde op de cel, zoals de Ford Mondeo station wagon, dan bleek dat alleen te zijn op de uitvoering van de 1.8 liter motor met als bouwjaar 1996. Het model van 1997 had een geheel andere besparingsuitkomst.

Waar je dus met gemak 40 procent besparing haalde was dat niet altijd gegarandeerd voor de hele lijn van dezelfde auto. We zijn erachter gekomen dat de soort boordcomputer erg veel invloed heeft op het succes van besparen.

Wij dachten in het begin dat het model altijd hetzelfde was, maar niets is minder waar. Het blijkt dat een model verschillende boordcomputers kan hebben van hetzelfde jaar. Dus als men succes heeft met de bewuste Mondeo uit 1996, kan eenzelfde model van hetzelfde jaar anders reageren.

Er zijn namelijk diverse fabrikanten van boordcomputers, zoals Siemens of Bosch. De reden dat autofabrikanten dit hebben gedaan is ons onbekend. Men weet dus niet van tevoren welke boordcomputer in de auto is geplaatst. Dat maakt het besparingsplaatje er niet gemakkelijker op.

Daarnaast zijn er verschillende mechanismen in de auto ingebouwd die de boel ook danig verstieren. Eén daarvan is de nacontrole. Dit is hoe het werkt. De auto rijdt 1000 kilometer. In deze tijd kijkt de boordcomputer hoeveel brandstof de motor heeft verbruikt ten opzichte van de afstand. Als de afwijking groter is dan de ingebouwde marge gaat de boordcomputer automatisch brandstof bijspuiten na deze 1000 kilometer.

In de praktijk hebben we geconstateerd dat sommige auto’s zoals de Volkswagen Transporter of de Opel Vivaro de eerste 1000 kilometer een besparing lieten zien van ongeveer 40 procent.

Na deze 1000 kilometer ging het bergafwaarts en terug naar af. De besparing na enkele kilometers na de 1000 kilometer was geheel verdwenen. Een tijdelijke oplossing was voorhanden in de vorm van het resetten van de boordcomputer. Dit werkte prachtig, maar heeft helaas een gevaar. Het kan namelijk zijn dat dit resetten de boordcomputer beschadigt. Het risico op schade is daardoor behoorlijk toegenomen. Daarnaast is het resetten ook niet altijd praktisch uitvoerbaar.

Omdat wij ons verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat hebben we zeer vaak vele uren besteed aan auto’s om het resultaat te verbeteren. Soms is dat gelukt, maar soms ook niet. Bij sommige mensen was de besparing dermate laag dat we zijn overgegaan op demontage van het systeem.

Dit was voor ons een behoorlijke financiële strop. Eentje die we ook niet konden gebruiken omdat we voor het 100 procent-systeem gingen. Daarom hadden we besloten om weinig ruchtbaarheid te geven aan de motion 2.1 omdat we eerst de boordcomputer meester wilden zijn. Er verscheen een lichtpuntje aan de horizon met de komst van de volochip.

Deze chip is van Amerikaanse makelij en moet direct op de OBD2-stekker van de auto gemonteerd worden. We hebben deze chip in eerste instantie op de auto’s gemonteerd die we niet zuiniger kregen. Dit had wonderwel op de geselecteerde auto’s direct het gewenste effect.

We waren hier erg blij mee en gingen over naar een pakket waarin de chip als basis werd opgenomen. Helaas bleek al snel dat het succes ook met deze chip sterk wisselde. Natuurlijk beloofde de fabrikant dat iedere auto in de betreffende lijst zou reageren op de chip. In de praktijk was dit echter niet zo.

De conclusie was dus dat de besparing te laag was voor het werk dat erin ging. Mensen willen namelijk een economisch voordeel halen bij het systeem en dat is logisch. Als we echter de problemen geheel wilden tackelen betekende dat het vervangen van de gehele boordcomputer. Technisch is dit mogelijk, maar economisch niet. De prijs van het systeem wordt dan dermate hoog dat de terugverdientijd te lang is.

Persoonlijk vond ik het erg jammer dat het merendeel van de klanten keek naar het economische model en niet naar de uitstoot. Deze werd namelijk altijd vele malen lager. Dit was voor hen echter niet voldoende om het systeem te behouden.

Er is dus veel ervaring opgebouwd in de loop van de tijd. Ervaring om uit te putten voor degene die dat wil, want wij geloven in openheid. Wij weten dat er diverse fabrikanten van watergascellen zijn die tegen diezelfde problemen aanlopen. Zij zullen hierover echter niets communiceren want hun uitgangspositie is het maken van winst. Dit is natuurlijk ieders goed recht, maar we hebben er moeite mee als dat ten koste gaat van de klant. HHO is namelijk een alternatief voor fossiele brandstoffen en dat hoort ook met de grootst mogelijke zorg in de markt te worden gebracht, om zo te voorkomen dat mensen dit alternatief niet serieus nemen vanwege onprettige ervaringen.

HHO verdient wat ons betreft alle positieve aandacht die het kan krijgen. Dat is voor ons ook een zeer belangrijke reden geweest om de communicatie hierover naar de buitenwereld te stoppen tot het moment dat vele vragen zijn beantwoord.

Service bestaande klanten:

Natuurlijk blijft de service voor bestaande klanten van de motion bestaan. Mede door hen zijn we gekomen waar we nu zijn. Het heeft een schat aan informatie opgeleverd die wij hard nodig hadden om vooruit te komen. Wat betreft de investering is gebleken dat er veel meer is in gegaan dan eruit gekomen dus daar hadden we het niet voor hoeven doen.

Nieuwe celtechniek:

In ons laboratorium zijn we erin geslaagd om een verbeterde cel te ontwikkelen die niet alleen minder energie verbruikt, maar ook een hogere kwaliteit gas produceert. U hoort het goed. Er zit namelijk verschil in de kwaliteit van het gas. Deze verschillen zijn zelfs zeer groot. Het is dus niet alleen belangrijk om te kijken naar de hoeveelheid gas, maar ook naar de kwaliteit en wat men ermee wil doen. Zo hebben we geleerd om het gas datgene te laten doen wat wij willen. We kunnen het gas op deze manier meer of minder explosief maken. Ook is het mogelijk om de vlamtemperatuur te optimaliseren door slim te sturen en te informeren.

We kennen de cellen wel die al vele jaren in de handel zijn met gaten in de platen. Deze gaten zijn bij onze nieuwe cel verdwenen. Het water wordt op een andere manier in de cel gebracht en het gas wordt snel afgevoerd. Hierdoor is er geen kortsluitstroom meer in de cel.

Het resultaat is dat de cel minder warm wordt en minder verbruikt. De explosiekracht is hierdoor ook fors toegenomen. Waar wij eerder per minuut 30 liter gas nodig hadden om een motor 100 procent te laten lopen verbruikt deze nu maar 20 liter. Dat is een aardig verschil.

Deze hogere kwaliteit hebben we echter nooit getest op besparingssystemen, maar alleen op 100 procent. Tevens zijn deze nieuwe cellen onder druk te zetten en hebben ze geen bouten meer die erdoorheen lopen. Het resultaat daarvan is een cel die geheel dicht blijft en geen problemen meer heeft met een eventueel lekkend rubber. Tevens laat een duurtest zien dat er geen slijtage is op de platen.

Al met al een zeer prettige ontdekking die de weg vrijmaakt voor een geheel nieuwe generatie professionele cellen. Jammer genoeg zijn deze nieuwe cellen niet gemakkelijk na te maken door de klusser in de schuur. Het vereist speciaal materiaal en gereedschap om iets dergelijks in elkaar te zetten. Het is natuurlijk ook logisch dat dit gaat gebeuren omdat de markt nu eenmaal om professionele systemen vraagt. Het risico dat er iets ontploft door ondeskundigheid is in de markt niet voor te stellen.

Besparing op gasgestookte ketels:

Gasgestookte ketels hebben geen last van boordcomputers en kunnen dus gemakkelijk worden verrijkt met een watergasinstallatie. De besparing kan aanzienlijk zijn. De hoogte van de besparing hangt vooral af van hoever de eigenaar van de gasgestookte ketel wil gaan. Alles heeft te maken met investering en terugverdientijd. Wij hebben de kennis om diverse soorten gaskwaliteit te maken en de gewenste effecten te behalen.

Deze systemen worden enkel uitgevoerd met computersturing zodat de veiligheid gewaarborgd is. Het besturingssysteem is door Evomotion zelf ontwikkeld en voldoet aan alle eisen die de industrie stelt. Zo is de productie van watergas strikt gescheiden van de elektronica en wordt gewerkt met zeer hoogwaardig materiaal. Bij ons kunt u terecht als het goed en veilig moet zijn. De systemen van Evomotion zijn niet meer te vergelijken met de systemen op internet, die voornamelijk worden aangeboden uit andere landen zoals Amerika of Portugal.

De Cawa-engine:

Dit is een zogenaamde WK- installatie. Dit staat voor warmte-krachtkoppeling. Er is een benzinemotor die licht wordt aangepast voor watergas, dat een dynamo gaat aandrijven. De warmte van de motor kan desgewenst gebruikt worden om de eventuele woning of het bedrijfspand te verwarmen.

De elektriciteit kan worden teruggeleverd aan het netwerk of kan als een stand-alonesysteem worden gebruikt. Het enige wat de Cawa-engine hiervoor nodig heeft is kraanwater! De eerste Cawa-engine is bijna klaar.

Het is een volledig computergestuurd systeem met unieke oplossingen. De Cawa-engine is berekend op 8500 draaiuren. Diverse vermogens zijn realiseerbaar vanaf 50 tot 6000 kWh. Het systeem voor 50 kW elektrisch vermogen kost €85.000,- en heeft een terugverdientijd van ongeveer 1,5 tot 2 jaar. Het eerste model heeft een elektrisch vermogen van 50 kWh en een thermisch vermogen van 65 kWh.

Doorbraak op het gebied van watergasHet prille begin van de Cawa-engine

De Cawa-engine is de doorbraak waar wij heel hard aan gewerkt hebben binnen Evomotion. Het zal de markt behoorlijk op zijn kop gaan zetten want hierdoor is er overvloed gecreëerd in een wereld die wordt beheerst door schaarste. Niet alleen doen we dat met een behoorlijk vermogen, maar de Cawa-engine is ook nog technisch het meest vernuftige wat er geboden kan worden in de WKK-techniek.

Zo is de motor met enkele handgrepen makkelijk uit te nemen zodat de revisie van de motor kan plaatsvinden in de fabriek in plaats van op locatie. Een gereviseerde motor wordt daarna teruggeplaatst. Dit geldt voor alle onderdelen van de Cawa-engine. Een zeer snelle en doeltreffende opbouw van het systeem maakt dit mogelijk. Dit betekent dat de Cawa-engine weinig onderhoud nodig heeft en vele uren kan draaien.

Wat betreft het onderhoud en slijtage is dit ook noemenswaardig. Zo is er geen turbo of katalysator te bekennen. Ook zijn er nanofilters geplaatst om de olie te filteren. Dit betekent dat de olie niet meer vervangen, maar alleen bijgevuld hoeft te worden.

De Cawa-engine is hiermee volledig duurzaam opgebouwd waardoor er een nieuw economisch plaatje ontstaat. Zo kan het systeem vele tientallen jaren dienst doen en slaan wij daarmee een andere weg in dan het economische model van tegenwoordig, dat berust op de wegwerpcultuur.

Het is een mooi stukje techniek geworden waarmee we de lat direct hoog leggen. We laten hier zien dat watergas in één keer volwassen is geworden en niet onderdoet voor welk industrieel model dan ook.

Op het gebied van keuringen hoeven we ook geen problemen meer te verwachten vanwege de zeer hoge kwaliteit en veiligheidssystemen. Dit najaar komt meer informatie over de Cawa-engine en kan men bestellen.

Team Evomotion

Bron: Nulpuntenergie.net

Gerelateerd:

 Vind je deze info interessant? Klik dan hieronder om te delen op Facebook
NineForNews.nl in je Facebook-nieuwsfeed?

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.

40 reacties

 1. Wat is nu die doorbraak in dit artikel, zoals de kop doet vermoeden.

  3 likes
 2. Er wordt beweerd dat de wet van behoud van energie niet geldig is.
  Sorry, maar als de energie uit de nulpunt-energie zou worden onttrokken, of als de energie uit de omgeving zou worden onttrokken, of kortom als er meer energie zou uitkomen dan er schijnbaar ingaat, dan nog blijft die wet geldig.
  Het ontbreekt de geïnterviewde dus aan basiskennis van de natuurkunde, maar dat is ook normaal als men uit de horeca komt.

  Ik geloof vast dat er systemen zullen (moeten) uitgevonden worden om het energieprobleem van deze planeet op te lossen, maar ik ben er nogal zeker van dat dit niet zal gebeuren door deze geïnterviewde.

  3 likes
 3. oké ik begrijp er geen moer van. sorry

  2 likes
 4. [quote name=”antonio”][quote name=”Max”]Voor auto’s is deze ontwikkeling niet meer nodig. Er is inmiddels een door Rijkswaterstaat goedgekeurde auto die volledig op zonne energie rijdt en best goed voldoet aan de eisen die een consument stelt aan een auto.[/quote]

  Heb je hier meer informatie over? ben zeer geïnteresseerd.

  Alvast bedankt
  [/quote]

  Hij bedoeld waarschijnlijk de auto van de TU Eindhoven die volledig op zonne-energie rijdt en is goedgekeurd door Rijkswaterstaat, deze, http://www.groen7.nl/zonneauto-tu-eindhoven-mag-openbare-weg-op/

  2 likes
 5. [quote name=”antonio”][quote name=”Max”]Voor auto’s is deze ontwikkeling niet meer nodig. Er is inmiddels een door Rijkswaterstaat goedgekeurde auto die volledig op zonne energie rijdt en best goed voldoet aan de eisen die een consument stelt aan een auto.[/quote]

  Heb je hier meer informatie over? ben zeer geïnteresseerd.

  Alvast bedankt[/quote]
  Zie:
  http://tweakers.net/nieuws/90708/gezinsauto-op-zonne-energie-van-tu-eindhoven-mag-openbare-weg-op.html

  Nu maar hopen dat een investering maatschappij dit oppakt en snel een productielijn opzet om tegen een interessante prijs een duurzame zonne energie lijn aan auto’s te produceren. De Nederlanders konder het vroeger ook met DAF schakelbakken dus waarom nu niet….

  2 likes
 6. 85000 euro in twee jaar terug verdienen ?
  LOL
  in je hele leven verbruik je nooit zoveel !!!

  1 likes
 7. [quote name=”Jeroen”]Jammer dat het persee met kraanwater moet gedaan worden. Als het systeem op zeewater zou kunnen lopen dan zou er pas echt een overvloed zijn aan brandstof. Kraanwater is allemaal leuk en aardig, maar als uiteindelijk alle autos op kraanwater rijden zijn we zo door ons zoet water heen.[/quote]

  Zucht, wat denk je dat er uit de uitlaat komt, Einstein? Juist, ‘geoxideerd waterstof’, oftewel gewoon (zoet) water! Daarom is dit systeem zo duurzaam EN heilzaam voor onze leefomgeving!

  1 likes
 8. Ziet er goed uit, heb je ook een bubbeler ingebouwd voor de terug slag van het gas, dan zie ik dat je water met benzine vermengt, als je die brandstof nu eens opwarmt door je uitlaat te gebruiken, dus met andere worden. Je brandstof loopt door je uitlaat in een daar voor bestemde buis die in de uitlaat gemonteerd is. Daar door werkt je gas nog beter en kunt je ook diesel gebruiken met appelsap en suiker. Het maakt niets uit wat je gebruikt zolang er maar iets brandbaars in zit. En een filter(staalwol) om de boel te verdelen. Nr 3 . De magneet generator. Je kunt beter het magneet veld aan 1 kant blokkeren, zodat je een duwkracht krijgt achter je aan trekkings kracht. Simpel denken is de boodachap.

  Veel succes met je werk.

  grt

  1 likes
 9. [quote name=”Mojomirosa”]Vraag 1: Kan iemand mij uitleggen hoe dat zit met dat water? Voor 1 liter benzine maken is 50 liter water nodig (en dat verdwijnt?) Maar bij de uitvinding hier kan dat water dus wél hergebruikt worden (condensatie)
  Vraag 2: Ik las dat de productie van 1 kilo vlees 40.000 liter water kost. Waar blijft dat water?
  Decennia lang gebeurd dit over de hele wereld dan zou je toch denken dat Nederland inmiddels 1 meter boven NAP moet liggen?:-D[/quote]
  Voor waar het water blijft verwijs ik je naar “de waterkringloop” die heb je zelf vast ook gehad op de basisschool.

  En die 40.000 liter water is wat er nodig is voor de productie van vlees. Hierin zit dus ook het water wat bijvoorbeeld de koe drinkt, maar ook het water wat nodig is om het graan te verbouwen dat verwerkt wordt tot veevoeder om een koe te voeden. Water dat nodig is voor transport, opslag, energieopwekking. Het is een totaalplaatje

  1 likes
 10. [quote name=”Wesley”][quote name=”Armonicus”][quote name=”Jeroen”]Jammer dat het persee met kraanwater moet gedaan worden. Als het systeem op zeewater zou kunnen lopen dan zou er pas echt een overvloed zijn aan brandstof. Kraanwater is allemaal leuk en aardig, maar als uiteindelijk alle autos op kraanwater rijden zijn we zo door ons zoet water heen.[/quote]

  Zucht, wat denk je dat er uit de uitlaat komt, Einstein? Juist, ‘geoxideerd waterstof’, oftewel gewoon (zoet) water! Daarom is dit systeem zo duurzaam EN heilzaam voor onze leefomgeving![/quote]
  En hoe krijg jij zoet water uit de uitlaat van je auto weer in onze drinkwatervoorraad?

  Want we hebben natuurlijk alleen wat aan zoet water als we het ook kunnen drinken, aan waterdamp dat verwaaid op de snelweg hebben we niks.[/quote]

  Doordat die waterdamp ooit weer neerdaalt in de vorm van regen. En die neerslag is eenvoudig op te vangen.

  Pas wel een beetje op met constant iemand anders zijn hersenen te gebruiken ipv zelf na te denken, dat kan namelijk tot verslaving leiden!

  1 likes
 11. [quote name=”martin”]ideetje: NUON koopt een paar grote cawa’s….verbruikt daarmee dus veel minder energie om energie te leveren… kunnen ze de prijzen hetzelfde houden (of symbolisch verlagen)… lopen ze binnen![/quote]
  Het aardige is dat nu NUON is overgenomen een belangrijk deel van de energie al uit waterkrachtcentrales uit Scandinavie komt. Natuurlijk blijft de prijs van de energie wel gebaseerd op de steeds “schaarser” wordende olie voorraden.

  1 likes
 12. “De Cawa-engine is berekend op 8500 draaiuren. Diverse vermogens zijn realiseerbaar vanaf 50 tot 6000 kWh. Het systeem voor 50 kW elektrisch vermogen kost €85.000,- en heeft een terugverdientijd van ongeveer 1,5 tot 2 jaar.”
  Één jaar heeft 8760 uren, dus dat éne jaar haalt ie al niet. Terugverdienen in 1,5 tot 2 jaar lijkt me dan lastig.

  1 likes
 13. Eerst zien dan geloven.

  Overigens.
  Een standaard motor+electrischegenerator+HHO unit = €85,000,- ??? Comma verkeerd zeker?
  Elk jaar vervangen met een terug verdien tijd van 2 jaar ???
  Iets klopt er hier iets niet 😉

  1 likes
 14. is het mogelijk om een kleinere versie te bouwen die tussen de 5 en 10 kw produceert ? Voor elke huishouding 1 stuks ?
  Kan je veel bouwen en de kostprijs heel laag houden tegen de 5000 euro of heb ik het mis ? Dat zou haalbaarder zijn zijn dan 85.000 euro

  0 likes
 15. Dus 8500 draai uren, dat is dus bijna een jaar continu draaien voor 85,000 euro.

  0 likes
 16. Top en nog meer succes, Frank en Jeroen!
  Serieproductie en het wordt allemaal nog betaalbaarder.

  0 likes
 17. Wel jammer dat FC niet verteld hoe
  hij aan de Volochip en
  hoe hij aan de ‘nieuwe’ celltechniek
  is gekomen, want dat is helemaal niet
  zijn idee, dat komt uit een ontmoeting met een andere Nederlands bedrijf.
  Want FC wist helemaal niets van de verschillende kwaliteiten van het geladen gas of van de Lekstromen in de cell en bijkomende interferenties.
  Nee hij heeft het weer zelf gedaan, wij
  zijn blij dat we de samenwerking NIET
  zijn aangegaan. Helaas heeft FC de ‘nieuwe’cell niet goed kunnen
  kopiëren, zie over enkele weken!
  HydrOxy Technology NL, daar komt de
  nieuwe kennis van FC vandaan.

  0 likes
 18. Ooit aan gedacht dat de VS haar “democratie” hun richting zal sturen? Hun “democratie” draait om olie..

  0 likes
 19. Je kan het beste een lichtgewicht (GRP) voertuig ontwikkelen met deze motor als basis.

  Zie: http://www.youtube.com/watch?v=PJnlav12uZA

  0 likes
 20. Niburu heeft bij mij destijds ook iets aangeslingerd. Ik ben nog steeds elke dag op de keukentafel bezig met de aardbatterij, en om daarbij de essentie van stroom te leren zien, zonder mij te laten beïnvloeden door hetgeen daar al over bekend is. Deze week heb ik weer nieuwe ideeën en zo gaat dat. OOIT komt er iets interessants uit. Onvermoeibaar nadenken, en uittesten. De weg is lang, zal ik maar zeggen.

  0 likes
 21. Je had eerst zo’n programma (geloof op SBS) dat heette “Het beste idee van Nederland”
  Misschien een idee om daar de volgende keer aan mee te doen? Maar misschien vindt de Nederlander een broodtrommeltje waarin de bammetjes niet verschuiven toch een beter idee :S
  Deze uitvinding lijkt op die van Stan Meyers.
  http://www.youtube.com/watch?v=Ir5XgMiXlzM
  http://waterpoweredcar.com/stansgifs.html
  Het zou geweldig zijn als we binnen 3 jaar heel Nederland(voorzien van)met déze uitvinding wereldwijd op de kaart kunnen zetten!Groots aanpakken en dan “BOEM” kijk ons nou! Ook prins Maurits nog overtuigen om van de elektrische kar naar de W-auto over te schakelen.

  0 likes
 22. Vraag 1: Kan iemand mij uitleggen hoe dat zit met dat water? Voor 1 liter benzine maken is 50 liter water nodig (en dat verdwijnt?) Maar bij de uitvinding hier kan dat water dus wél hergebruikt worden (condensatie)
  Vraag 2: Ik las dat de productie van 1 kilo vlees 40.000 liter water kost. Waar blijft dat water?
  Decennia lang gebeurd dit over de hele wereld dan zou je toch denken dat Nederland inmiddels 1 meter boven NAP moet liggen?:-D

  0 likes
 23. Mijn vrouw rijdt in een oud maar zeer betrouwbaar peugeotje 206 ( 2000) . Hier zit nog maar een tamelijk beperkte boordcomputer in. Werkt het systeem daar beter op?

  0 likes
 24. Supers dit ! Mocht u hun willen helpen kan dat met gelddonaties maar ook bijvoorbeeld met allerlei onderdelen (zoals de man die bezig is een permatuum mobile te maken met een fietswiel en magneten); die kan een goed 2e hands fietswiel wel gebruiken en de onderdelen van allerlei “oude apparaten” lijken me daar in die werkplaats ook heel erg welkom. Dus mensen kom op ruim die zolder en de schuur op en breng dat naar Maastricht (naar dat lab van Frank Collaris). Men kan van uw oude (zeg maar oude fiets, fluitketel. waterkoker ed en die schroeven en moeren en zo iets moois maken). Men is daar al lange tijd zeer creatief en als u de zolder en de schuur opruimt zou dat wel eens een hele nieuwe jawel DOORBRAAKGEVENDE UITVINDING KUNNEN BEWERKSTELLIGEN ! EEN UITVINDING WAAR WE ALLEN IETS AAN HEBBEN ! De grootste uitvinders “rommelden” zaken in elkaar met “sloopmateriaal” en dat heeft met name de auto van Karl Benz opgeleverd en de stoommachine. DE ZOGEZEGDE PRUTSERS MET ALLERLEI ONDERDELEN BRACHTEN ONS VERDER !!

  0 likes
 25. Ga eerst die motor maar eens twee jaar testen.. 85000 Euro in twee jaar terug verdienen.. Is de regel niet zo dat je terug mag leveren aan het net maar het niet meer mag zijn dan je normale verbruik, alles erboven je er veel minder voor terug krijgt? Nee die 85000 Euro kostende gasmotor gaat niet niemand kopen. Je kan er de ruimte ook mee opwarmen, LOL gewoon.

  0 likes
 26. Persoonlijk denk ik dat dit principe van de watergasmotor het best goed getest (in de [praktijk) met stationaire motoren in kassen, op boerderijen, fabrieken, kantoren grotere wooneenheden als appartementencomplexen en dergelijke. Daarna testen op mobielere systemen zoals auto’s.

  0 likes
 27. Jammer dat het persee met kraanwater moet gedaan worden. Als het systeem op zeewater zou kunnen lopen dan zou er pas echt een overvloed zijn aan brandstof. Kraanwater is allemaal leuk en aardig, maar als uiteindelijk alle autos op kraanwater rijden zijn we zo door ons zoet water heen.

  0 likes
 28. Misschien een wild idee, maar heeft iemand al eens contact opgenomen met Siemens of Bosch om uit te zoeken of de Motion 2.1 en de boordcomputers op elkaar zijn af te stemmen?

  0 likes
 29. Voor auto’s is deze ontwikkeling niet meer nodig. Er is inmiddels een door Rijkswaterstaat goedgekeurde auto die volledig op zonne energie rijdt en best goed voldoet aan de eisen die een consument stelt aan een auto.

  0 likes
 30. [quote name=”Max”]Voor auto’s is deze ontwikkeling niet meer nodig. Er is inmiddels een door Rijkswaterstaat goedgekeurde auto die volledig op zonne energie rijdt en best goed voldoet aan de eisen die een consument stelt aan een auto.[/quote]

  Heb je hier meer informatie over? ben zeer geïnteresseerd.

  Alvast bedankt

  0 likes
 31. Ik wil geen spelbreker zijn, maar wie denkt dat op korte termijn vrije energie of energie uit water beschikbaar komt, zal toch echt bedrogen uitkomen. De consequenties zijn namelijk gigantisch en bovenal levensgevaarlijk. Wat denk je dat er gebeurt als er plots een ongelimiteerde hoeveelheid energie beschikbaar is? Dat wordt echt niet alleen gebruikt om auto’s te laten lopen en huizen te verwarmen. Er zal een verschrikkelijke machtsstrijd losbarsten. nee, de mensheid is nog lang niet klaar voor vrije energie.

  0 likes
 32. ideetje: NUON koopt een paar grote cawa’s….verbruikt daarmee dus veel minder energie om energie te leveren… kunnen ze de prijzen hetzelfde houden (of symbolisch verlagen)… lopen ze binnen!

  0 likes
 33. [quote name=”Armonicus”][quote name=”Jeroen”]Jammer dat het persee met kraanwater moet gedaan worden. Als het systeem op zeewater zou kunnen lopen dan zou er pas echt een overvloed zijn aan brandstof. Kraanwater is allemaal leuk en aardig, maar als uiteindelijk alle autos op kraanwater rijden zijn we zo door ons zoet water heen.[/quote]

  Zucht, wat denk je dat er uit de uitlaat komt, Einstein? Juist, ‘geoxideerd waterstof’, oftewel gewoon (zoet) water! Daarom is dit systeem zo duurzaam EN heilzaam voor onze leefomgeving![/quote]
  En hoe krijg jij zoet water uit de uitlaat van je auto weer in onze drinkwatervoorraad?

  Want we hebben natuurlijk alleen wat aan zoet water als we het ook kunnen drinken, aan waterdamp dat verwaaid op de snelweg hebben we niks.

  0 likes
 34. [quote name=”Wesley”][quote name=”Mojomirosa”]Vraag 1: Kan iemand mij uitleggen hoe dat zit met dat water? Voor 1 liter benzine maken is 50 liter water nodig (en dat verdwijnt?) Maar bij de uitvinding hier kan dat water dus wél hergebruikt worden (condensatie)
  Vraag 2: Ik las dat de productie van 1 kilo vlees 40.000 liter water kost. Waar blijft dat water?
  Decennia lang gebeurd dit over de hele wereld dan zou je toch denken dat Nederland inmiddels 1 meter boven NAP moet liggen?:-D[/quote]
  Voor waar het water blijft verwijs ik je naar “de waterkringloop” die heb je zelf vast ook gehad op de basisschool.

  En die 40.000 liter water is wat er nodig is voor de productie van vlees. Hierin zit dus ook het water wat bijvoorbeeld de koe drinkt, maar ook het water wat nodig is om het graan te verbouwen dat verwerkt wordt tot veevoeder om een koe te voeden. Water dat nodig is voor transport, opslag, energieopwekking. Het is een totaalplaatje[/quote]

  Ach ja zo kan men alles wel aan de kaak stellen. Zoals het eten van vlees (wat lekker is) wat dan ook alweer “gecriminaliseerd” wordt. dan wordt het leven wel asgrauw en echt gruwelijk correct en keurig tussen de lijntjes. Hellup !!

  0 likes
 35. [quote name=”Armonicus”][quote name=”Wesley”][quote name=”Armonicus”][quote name=”Jeroen”]Jammer dat het persee met kraanwater moet gedaan worden. Als het systeem op zeewater zou kunnen lopen dan zou er pas echt een overvloed zijn aan brandstof. Kraanwater is allemaal leuk en aardig, maar als uiteindelijk alle autos op kraanwater rijden zijn we zo door ons zoet water heen.[/quote]

  Zucht, wat denk je dat er uit de uitlaat komt, Einstein? Juist, ‘geoxideerd waterstof’, oftewel gewoon (zoet) water! Daarom is dit systeem zo duurzaam EN heilzaam voor onze leefomgeving![/quote]
  En hoe krijg jij zoet water uit de uitlaat van je auto weer in onze drinkwatervoorraad?

  Want we hebben natuurlijk alleen wat aan zoet water als we het ook kunnen drinken, aan waterdamp dat verwaaid op de snelweg hebben we niks.[/quote]

  Doordat die waterdamp ooit weer neerdaalt in de vorm van regen. En die neerslag is eenvoudig op te vangen.

  Pas wel een beetje op met constant iemand anders zijn hersenen te gebruiken ipv zelf na te denken, dat kan namelijk tot verslaving leiden![/quote]

  hahahaha niet iedereen heeft zo een kennis als jou …Armonicus..en elke dag leren ze/we ( ook jij ) bij .. dus geduld waarde vriend geduld…met de onwetende mens …ze weten elke dag meer en elke dag kunnenw e onze kennis vrgroten ten algemeen NUT zodat we er allmaal beter van worden …maar dat gaat niet zo maar zoals je ziet.

  Namasté

  0 likes
 36. [quote name=”Wesley”][quote name=”Mojomirosa”]Vraag 1: Kan iemand mij uitleggen hoe dat zit met dat water? Voor 1 liter benzine maken is 50 liter water nodig (en dat verdwijnt?) Maar bij de uitvinding hier kan dat water dus wél hergebruikt worden (condensatie)
  Vraag 2: Ik las dat de productie van 1 kilo vlees 40.000 liter water kost. Waar blijft dat water?
  Decennia lang gebeurd dit over de hele wereld dan zou je toch denken dat Nederland inmiddels 1 meter boven NAP moet liggen?:-D[/quote]
  Voor waar het water blijft verwijs ik je naar “de waterkringloop” die heb je zelf vast ook gehad op de basisschool.

  En die 40.000 liter water is wat er nodig is voor de productie van vlees. Hierin zit dus ook het water wat bijvoorbeeld de koe drinkt, maar ook het water wat nodig is om het graan te verbouwen dat verwerkt wordt tot veevoeder om een koe te voeden. Water dat nodig is voor transport, opslag, energieopwekking. Het is een totaalplaatje[/quote]

  Het is waarschijnlijk nog veel meer als je in het totaal plaatje ook nog gaat meetellen dat voor 1 liter benzine 15.000 liter lucht nodig is om te verbranden ..

  0 likes
 37. Mocht u uw schuur of zo willen breng dan die onderdelen naar Maastricht waar men prachtig bezig is om lekker te knutselen om mooie energievormen te creeeren. Daar is bijvoorbeeld je oude werkende fietswiel welkom. Daar is men zeer creatief !

  0 likes
 38. Klinkt allemaal erg fantastisch, en erg geloofwaardig uitgelegd, maar er zijn dingen…, bv ik als Auto-elektrotechnicus vraag me af waarom er een elektrische verbinding gemaakt word van het “motorsignaal” d.m.v. een zo geheten “kots”blokje. De slechtste elektrische verbinding die er bestaat! Het lijkt me dat “goede” techneuten op z’n minst een soldeerverbinding zouden gebruiken al dan niet met een krimpkousje. Niet verwacht van zulke techneuten. Of worden we hier voor de gek gehouden? Ik zeg net als Jaspers eerst zien en dan geloven!

  0 likes

Laat een bericht achter

Let op! Als je een reactie achterlaat ga je automatisch akkoord met onze spelregels. Klik hier om onze spelregels te zien.

Je e-mail adres wordt niet getoond.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

x

Check Also

Het onzichtbare fenomeen dat je dwarsboomt

Het onzichtbare fenomeen dat je dwarsboomt

Ken je het verschijnsel dat je weet ...

Machocultuur zorgt ervoor dat we met z'n allen veel te lange werkdagen maken. Internetondernemer laat zien dat het anders kan

Veel te lange werkdagen als gevolg van machocultuur maken ons ziek. Internetondernemer laat zien dat het anders kan

We maken met z’n allen veel te ...

Een werkweek van 4 uur: hoe doe je dat? Deze fulltime internetondernemer laat het je zien

Een werkweek van 4 uur: hoe doe je dat? Deze fulltime internetondernemer laat het je zien

Een werkweek van 4 uur, dat zou ...

Het is nu wetenschappelijk bewezen dat meditatie de gezondheid van het brein verbetert. Kijk wat de effecten zijn

Het is nu wetenschappelijk bewezen dat meditatie de gezondheid van het brein verbetert. Kijk wat de effecten zijn

Yoga en meditatie kunnen je psychisch welbevinden ...

Premier Rutte is de posterboy van de Nieuwe Wereldorde. Waarom dit geen complot meer is

Premier Rutte is de posterboy van de Nieuwe Wereldorde. Waarom dit geen complot meer is

Lange tijd werd de Nieuwe Wereldorde gezien ...

mars-63034_1280

Ex-NASA-wetenschapper: we hebben al leven gevonden op Mars. Dit is de smoking gun

Er zijn onderhand miljarden gespendeerd om antwoord ...

Ervaar de diepste
ontspanning ooit
 • Voel je snel 100% beter met de heerlijkste, diepste ontspanning ooit
 • Geniet snel van een fijne, intens diepe rust en krijg meer energie
Je meldt je hiermee aan op de 100% gratis en vrijblijvende Trancewerk nieuwsbrief. Je kunt je altijd weer afmelden.
Trancewerk stuurt gegarandeerd nooit spam en je gegevens blijven beschermd.
50%
Dankjewel voor je aanmelding.

Er is een e-mail verstuurd met een bevestigingslink.

Deze e-mail is afkomstig van Trancewerk.nl. Zij stellen de sessie 'Diepe Ontspanning' gratis ter beschikking.

Ga naar je mailbox en open de e-mail.

Klik op de bevestigingslink en je ontvangt binnen enkele minuten instructies...

Heel veel plezier!


P.S.: Dit geschenk kost normaal € 49,99.
Je krijgt dit gratis, omdat je je aanmeldt op de Trancewerk nieuwsbrief. Dit is 100% vrijblijvend, kost niets en je kunt je altijd weer afmelden.
Leer wat de échte oorzaak is van je overgewicht en los dit op
Bijna klaar...
Ontdek waarom een dieet NOOIT blijvend werkt en wat wél werkt
Krijg onbetaalbare tips en trucs die tot een permanent slank lijf leiden
Je meldt je hiermee aan op de 100% gratis en vrijblijvende Trancewerk HypnoSlank e-cursus. Je kunt je altijd weer afmelden.
Trancewerk stuurt gegarandeerd nooit spam en je gegevens blijven beschermd.
50%
Dankjewel voor je aanmelding.

Er is een e-mail verstuurd met een bevestigingslink.

Deze e-mail is afkomstig van
Trancewerk.nl. Zij stellen de e-cursus 'HypnoSlank' gratis ter beschikking.

Ga naar je mailbox, open de e-mail
en klik op de bevestigingslink en je
ontvangt binnen enkele minuten
les 1...

Heel veel plezier!


P.S.: Met deze gratis e-cursus loop je
het 'gevaar' dat je binnenkort je
garderobe kunt vervangen met
kleinere maten!
REGISTREER JE VOOR DIT WEBINAR
Wanneer?
donderdag, 13 juni 2019
20:00 uur
Wie?
*
*
Je gegevens zijn naar de organisator gestuurd. Je wordt verder via e-mail op de hoogte gehouden.