Homepagina » Bewustzijn » Holle aarde: leven er mensen onder onze voeten?

Holle aarde: leven er mensen onder onze voeten?

Dat er ergens ver weg in het eindeloze universum andere wezens wonen, daar kunnen de meeste mensen nog wel in geloven.

Maar dat er zich onder onze voeten een complete onontdekte wereld bevindt, met talloze ons onbekende levensvormen, klinkt velen heel wat ongeloofwaardiger in de oren.

En toch is het volgens Rebecca Goossens en Bart de Groot de waarheid. Hun spectaculaire conclusie is gebaseerd op herinneringen aan vorige levens in en recente astrale bezoekjes aan de binnenaarde. Krijgt Jules Verne alsnog gelijk?

“Tien uur. We kruisen een kleine bergenreeks en gaan nog steeds richting het noorden zo goed als ik daar zeker van ben. Achter de bergkam lijkt een vallei te zijn met een kleine rivier die door het middendeel loopt. Er zou geen groen dal beneden moeten zijn. Iets is hier helemaal fout en abnormaal! We zouden over ijs en sneeuw moeten vliegen. Maar aan bakboordkant groeien grote wouden op de berguitlopers…”

Het citaat is afkomstig uit wat het geheime dagboek van admiraal Richard E. Byrd genoemd wordt. In 1926 vloog Byrd als eerste piloot ooit over de Noordpool, terwijl hij drie jaar later hetzelfde met betrekking tot de Zuidpool presteerde. Niet zomaar iemand dus en toch zeker geen fantast. Het dagboekframent verwijst naar een Noordpoolvlucht die hij in 1947 zou hebben ondernomen.

Maar zoals wel vaker het geval is als we de grenzen van kennis en bewustzijn opzoeken, is het bewijs controversieel. Tegenwoordig aanvaardt een minderheid de authenticiteit van zowel het dagboek als de vlucht. Daaronder Bart de Groot (20), die in een gesprek met ParaVisie wijst op de zwaarte van de bewijslast voor de theorie van de holle aarde. Deze gaat ervan uit dat de aardkern en aardmantel grotendeels niet bestaan en de aarde in werkelijkheid hol en binnenin mogelijk zelfs bewoond is.

Bart: “Historische documenten zoals het dagboek van admiraal Byrd zijn belangrijk, maar vormen slechts het topje van de ijsberg. Mag ik in dit verband wijzen op het wetenschappelijke argument dat onze aarde geen vloeibare kern van ijzer kan hebben, zoals nu beweerd wordt? Indien dit wel het geval zou zijn, dan was het aardmagnetisch veld zeker de helft minder krachtig dan het daadwerkelijk is. Een plausibele verklaring hiervoor is dat er zich binnenin de aarde een plasmabol of binnenzon bevindt die enorme hoeveelheden energie afgeeft. In het verleden zijn er bovendien meerdere gerenommeerde wetenschappers geweest die het idee van een holle aarde hebben gepropageerd. Zelfs Edmund Halley, de beroemde astronoom, meteoroloog, wiskundige en geofysicus, behoort in dat rijtje thuis. En dan hebben we het nog niet eens over de talloze legenden gehad, waarin gesproken wordt over onderaardse rijken en de wezens die er zouden resideren.”

Schumann resonantie

Als Rebecca Goossens (33) op haar achttiende na afloop van een stage als afscheidscadeautje een elfje ontvangt, gaat er een rilling van herkenning en ontroering door haar heen. Een langdurige fascinatie maakt zich van haar meester en ze begint beeldjes van elfen te verzamelen. Pas als ze in contact komt met persbureau Niburu, en dan met name met voorman Anton Teuben, begint haar iets te dagen: “Anton wees me op de mogelijkheid dat mijn gerichtheid op elfen weleens te maken zou kunnen hebben met een vorig leven. Langzamerhand kwamen herinneringen uit mijn kindertijd naar boven die leken te wijzen op contacten met bewoners van de binnenaarde. Zo zag ik mezelf in het gezelschap van wezens die omringd werden door een heerlijk en liefdevol licht en mij bij het afscheid een hart onder de riem staken. Zo van: ‘Kom op meid, je moet weer naar boven. Hou vol…’. zelfs als ik gewoon op straat liep, was ik me van hun aanwezigheid bewust. Dat gaf troost, al kon ik het gevoel naar de buitenwereld toe niet concretiseren. Mijn recente deelname aan een cursus Schumann resonantie bracht daar verandering in.”

De Schumann resonantie is de frequentie van Moeder Aarde, haar hartslag als het ware. Door je op haar trillingsniveau af te stemmen verdwijnen blokkades, openen de chakra’s zich en herstel je jouw oorspronkelijke verbinding met aarde en kosmos. Vanwege verruiming van het bewustzijn waarmee dat gepaard gaat, behoort het waarnemen van wezens uit hogere dimensies ook tot de mogelijkheden.

Rebecca: “Aangezien de elfen in de binnenaarde in de vijfde dimensie opereren, bleek afstemming op de Schumann resonantie voor mij de sleutel tot hernieuwd contact. Een intensiever contact ook, tijdens welke ik mijn verwantschap met hen volledig doorvoelde. Zo herken ik hun enigszins cynische humor en hun properheid.”

Koninkrijk van Agartha

Gedurende haar meditaties gericht op de Schumann resonantie, is het Rebecca duidelijk geworden dat ze in een vorig leven een elf in de binnenaarde is geweest. Haar huidige incarnatie staat in het teken van een missie als bovengrondse verkenner. Ze bestudeert daarbij menselijk gedrag en gevoel.

Rebecca: “Best zwaar voor iemand die elfenbloed door zijn aderen heeft stromen, want de menselijke belevingswereld staat ver af van die van het elfenvolk. Elfen zijn begaan met het lot van al hun medeschepselen en met dat van de planeet als geheel. Dergelijke bezorgdheid zien zij bij de mensheid echter onvoldoende terug. Dagelijks lijdt Moeder Aarde onder het destructieve optreden van de mens. De elfen hebben zich, naast hun eigen schoonmaakwerkzaamheden, tot taak gesteld bovengrondse bewoners van de derde dimensie in te lichten over de gevolgen van hun gedrag. Vandaar dat ik me bezighoud met verspreiding van bewustzijnsverruimende informatie. Uiteraard met de bedoeling om menselijke gedragingen positief te beïnvloeden.”

Daarop inhakend, poneert Bart de stelling dat meer contact tussen de mens en bewoners van de binnenaarde goed zou zijn. Laatstgenoemden zouden ons heel wat kunnen leren over infrastructuur, openbaar bestuur, gezondheidszorg en futuristische technologieën als teleportatie en tijdreizen. Wellicht dat dergelijke contacten echter al bestaan. Er wordt gefluisterd over verbindingen tussen het legendarische, onderaardse koninkrijk van Agartha en Tibetaanse boeddhisten.

Van tijd tot tijd zouden vertegenwoordigers van Agartha de aardse oppervlakte via een tunnel bereiken om met hun bovengrondse contactpersonen informatie te delen. Bart kent ook andere plekken op de wereld die openingen naar de binnenaarde herbergen: Mount Shasta in Amerika, de Schotse hoofdstad Edinburgh, het Franse gehucht Bugarach en wellicht een of twee plaatsen in ons eigen land.

De belangrijkste openingen bevinden zich desalniettemin aan beide polen (foto boven, NASA). Ernaar op zoek gaan heeft geen zin. Bart: “Deze ingangen worden door militairen zorgvuldig afgeschermd. Zelfs de luchtvaart mag er niet overheen vliegen.”

Walvissen, elfen en trollen

Dat Bart zo overtuigd is van het bestaan van een binnenaarde, dankt hij niet alleen aan het wat hem betreft overvloedige bewijsmateriaal. Hij heeft daarnaast deze verborgen wereld mogen bezoeken. Dat gebeurde toen hij voor het eerst actief kennismaakte met de Schumann resonantie.

Bart: “Mijn astrale reis vond plaats ten tijde van de olieramp in de Golf van Mexico. Ik zag dolfijnen vortexen in het water creëren om zo de olie naar beneden te trekken. Via een ingang op de oceaanbodem verdwenen zij de holle aarde in, alwaar de zwarte smurrie in organisch materiaal omgezet werd. Te midden van heilige geometrie bevond zich een eindeloze variatie aan kleurrijke creaturen. Ik zag naast genoemde dolfijnen walvissen, elfen, trollen, reuzen en buitenaardse wezens. ‘We zijn er ook voor jullie’, zo kreeg ik van hen mee. Ik weet dat het bijna té fantastisch klinkt. Maar wanneer je de Schumann meditatie doet, voel je heel goed het verschil tussen fantasie en realiteit. En dit was maar al te echt!”

Bart denkt dat de mens in vroeger tijden nadrukkelijker in directe relatie stond met bewoners van de binnenaarde. Verhalen hierover vinden we in legenden aangaande de holle aarde. Denk bijvoorbeeld aan Hades, de Griekse god van de onderwereld, de beschrijving van het hel-achtige benedenrijk in Dante’s ‘De goddelijke komedie’ en de diverse aardmannetjes die onze sprookjes bevolken.

Na de verwoesting van Atlantis, gevolgd door een ernstige frequentiedaling aan de oppervlakte, zou de binnenaarde zich echter bewust van de bovenwereld hebben afgesloten. Overlevenden van deze catastrofe zochten in groten getale – Bart spreekt van tienduizenden – hun toevlucht in de holle aarde.

Bart: “Daar hebben ze, samen met de bewoners die er al aanwezig waren, sindsdien gewerkt aan de creatie van een ideale samenleving. Een maatschappij waarin vrije wil het hoogste goed is en hoofd en hart synchroon functioneren. Als mensheid bevinden we ons op een kruispunt. We hebben een gouden kans ons bij het streven van onze ondergrondse broeders aan te sluiten.”

Binnenaards in plaats van buitenaards leven? Als lezer staat het je vrij je eigen oordeel te vellen. De holle aarde kan letterlijk en figuurlijk een ingang zijn. Een ingang tot een verborgen wereld van steen, mineraal en kristal. Een ingang óók om vanuit een eenheidsbesef het aloude ‘Zo boven, zo beneden’ andermaal eer aan te doen.

De natuurwezens van Thea Terlouw

Thea Terlouw was zich reeds als kind bewust van een wereld die anderen niet konden waarnemen. Haar begaafdheid zette zij vele jaren in om, in samenwerking met therapeuten, artsen en psychologen, de diepe oorzaken van ziektes bij cliënten op te sporen. Daarnaast begeleidde ze stervenden en ving zij mensen die een bijna-doodervaring hadden gehad op. Van haar is het boek ‘Een cirkel doorbroken’ (uitgeverij Petiet, ISBN: 9789075636642), waarin zij uitgebreid verslag doet van haar astrale reizen naar andere sferen en planeten. De volgende citaten zijn hieruit afkomstig en beschrijven haar indrukken van de binnenaarde, een plek die zij ook bezocht.

“Het is alsof we op een lage heuvelrug staan en een dal inkijken. Niet ver van ons zie ik kleine bouwsels van kristallijn. Dan gaat het heuvelafwaarts en daar ligt een tempel van licht. Het is van een majestueuze grootheid. De vormen zijn strak en eenvoudig. Ik realiseer me dat deze tempel groter en uitgebreider is dan de tempelcomplexen die ik heb gekend in verschillende aardse levens in Atlantis en het latere Egypte en Portugal. Ik krijg alle tijd om de omgeving in me op te nemen. Het is licht, maar ik zie geen lampen. ‘Het is een innerlijke zon’, hoor ik zeggen. Alles straalt een grote schoonheid uit. Ik zie begroeiing, bloemen van enorme afmetingen in veel verschillende kleuren. Ik zie vlinders waarvan sommige zo groot zijn als mijn hand. We staan vrij hoog en kijken uit over een uitgestrekt landschap. Zachte groene vormen van bomen en struiken, afgewisseld met weidse open velden en een waterstroom. Er zijn veel landschappen op aarde die aan deze plek doen denken, de Dordogne in Frankrijk bijvoorbeeld.”

“Een groep natuurwezens, vijftien, dat weten stroomt in mij. Een gelukzalig gevoel stroomt in mij. Ik loop een eindje naar hen toe en laat het tafereel op me inwerken. Ik ken ze allemaal, stuk voor stuk. Vijf van deze wezens heb ik in 1977 gezien. Ik zag ze als etherische wezens in de babykamer van mijn zoontje. Een delegatie om hem welkom te heten in dit leven, mijn zo natuurverbonden zoon. Een van hen is een leprechaun, met dunne, smalle lichaamsvormen, een vrij grote reus en een volle mond. De ander met een kort en breed lichaam, rond gelaat, lange haren. Er waren toen verschillende vrouwelijke vormen, elfen, engelen en deva’s. Elk vanuit hun eigen werkgebied. Sommigen heel klein, niet groter dan een hand, anderen lang en in ranke vormen. Ik herinner me de zachte tinten van hun ijle lichaambekleding. Ik heb er nooit met iemand over gesproken. Ik vertelde het mijn zoon toen hij klein was, als een sprookje over een kleine baby en het natuurvolk. Nu zie ik ze weer, zo heel bewust. Vijftien wezens van de natuur, puur en zuiver.”

Bovenstaand artikel is verschenen in het tijdschrift ParaVisie. Tekst: Niels Brummelman. Alle rechten voorbehouden.

Bron: ParaVisie

Gerelateerd:

 

+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen
KLIK HIER en zeg NEE tegen een corona-vaccinatie d.m.v. T-shirts, sweaters, mokken, etc.

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
 • Ralf schreef:

  Hoe ontstaat dan, als die aarde echt van binnen holl is, het aardmagnetveld?

  “Er moet een grote hoeveelheid elektrisch geleidende vloeistof aanwezig zijn. Bij de Aarde wordt aan deze voorwaarde voldaan door de aanwezigheid van een vloeibare buitenkern die grotendeels uit nikkel en ijzer bestaat.”

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardmagnetisch_veld

  En ook zou de zwaartekracht bijnaar nooit bestaan als de aarde holl zou zijn. De gemiddelde dichtheid (M/volume) zou dan veel veel minder zijn!

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Valversnelling

  Vanuit een natuurwetenschappelijke standpunt is de theorie van een holle aarde dus niet oprecht te houden.

  1 likes
 • ton schreef:

  Toch nog niet zo erg lang geleden dacht de mens als je te hard loopt dan val je van de planeet af dus hij was plat.waarom zou er geen binnen aarde zijn dan ,er word wel heel erg geheimzinnig over gedaan en vliegtuigen vliegen er ook al niet over

  1 likes
 • Anno2012 schreef:

  [quote name=”Wasbeertjuh”]Oh echt? Mij is altijd geleerd dat er onder onze voeten alleen lava en gesteente is te vinden. Als de aarde hol zou zijn, waar komt de lava uit de vulkanen dan vandaan? En aardbevingen?

  Waar zijn de keiharde bewijzen?

  Nee, de aarde is gewoon een massieve bol en verre van hol![/quote]

  Typisch, mij is altijd geleerd dat we de enige zijn in het hele universum
  , en dat het universum niet groter is is dan voorbij Pluto.
  Mij is altijd geleerd dat we geschapen zijn in 7 dagen door een opperwezen.
  Hoeveel blijkt daar nu achteraf van waar te zijn?
  Juist, niets.. Ik zou als ik jou was ALLE mogelijkheden open laten, we weten tenslotte helemaal niks over niets niet behalve het feit dat we keihard voorgelogen worden over alles.

  1 likes
  • seghers pascale schreef:

   Ik ben er zeker van dat er leven in het midden van de aarde is, deze zijn gevlucht naar het midden omdat het hier op de aarde te gevaarlijk werd. En deze wezens (mensen) hebben heel veel respect voor ons want wij zijn hier gebleven om de aarde te redden, binnen de aarde is een grote hol met kristal, helder,en veel liefde!!!!

   0 likes
 • Pj Ardies schreef:

  Wat een toeval, een paar dagen geleden las ik voor het eerst over deze theorie. Volgende zomer vertrekt er een expeditie naar de Noordpool om de “ingang” te gaan zoeken. Als je op Google earth kijkt kan je heel duidelijk zien dat de noord- en en zuidpool er gephotoshopt uitzien.
  En hoe noemde Tolkien zijn fantasie wereld?
  Middle Earth!!

  1 likes
 • Lil schreef:

  Het is goed te beseffen dat ons allemaal veel leugens zijn voorgeschoteld ,dat WARE gegevens en waarheden voor ons zijn zijn verbloemd,met andere woorden..dat ZE ons al duizenden jaren DOM proberen te houden,oa is een FAKE maanlanding door onze magen gesplitst,het plan 911 was een corrupte opzet, en de wereld was ontzet, mensen wat zijn we toen wereldwijd belazerd! Wat de ‘innerworld’ betreft en de bewoners,oa Adama van Telos,maar ook overlevenden van Atlantis zijn ooit afgedaald naar de Innerworld,dat is moeilijk voor te stellen als je altijd iets anders is voorgeschoteld/voorgelogen!!Weten jullie dat in 1943 een piloot naar binnen is gevlogen..en dat zijn raporten NU zijn vrijgegeven van wat hij heeft gezien? Dieren,tropische planten,meren..etc
  Ook Hitler was hiervan op de hoogte,geen vliegtuig mocht meer in de buurt komen. Alles wat verborgen is komt NU aan het licht ofwel..de WAARHEID komt aan het licht,daar hoort dit ook bij en..de rest over alle leugens!!!

  1 likes
 • Lomax schreef:

  Albert Einstein zei eens: “Belangrijker dan wetenschap is de fantasie”.
  Hoe Thea haar verhaal verwoordt voelt voor mij oprecht. Waarom zou iemand zo’n, voor velen, belachelijk verhaal in een boek weergeven met de kans om gek verklaard te worden? Niet om rijk te worden, maar juist om mensen weer wakker (bewust) te maken en hun weer te laten ervaren hoe het is om je fantasie te gebruiken. Alles is mogelijk omdat wij de creatoren zijn; alles zit in ons.

  1 likes
 • Kahlan schreef:

  Lieve Medemensen,

  Naar mijn gevoel zijn wij als mensheid over de vele jaren heen compleet van ons gevoel verwijderd, en daarmee ook het contact verloren met ons kindstuk. Wij zijn als mensheid vanuit Logica gaan leven, alles beredeneren, en als het logischerwijs niet kan, dan is het gewoon niet zo.
  Is het dus van hieruit mogelijk om op te maken dat wij compleet ons fijngevoeligheid voor waarheid zijn verloren?

  Dan denk ik dat het dus de moeite waard is om te onderzoeken hoe dit voor jou is.
  Als kind zijnde , was je toen niet veel gevoeliger voor de wereld om je heen? Zag en ervaarde je dingen, waarvan de “volwassenen” zeiden dat het niet zo was? In mijn geval was dat wel zo! Ik zag wezens ( levend en dood) , ik voelde de emoties van anderen..echter is dat voor mij nooit veranderd. Ik heb het een tijd weggedrukt( werd erom gepest), maar ben blij dat ik dat stukje van mij weer omarmd heb. Liefde is alles…

  1 likes
 • Anno2012 schreef:

  Hmm, ik denk wel dat het mogelijk zou kunnen zijn.. of het daadwerkelijk zo is is een 2e.

  0 likes
 • pr schreef:

  wel veel gezien op de video’s maar of het zo is ? ik weet het niet , het kan .

  0 likes
 • c schreef:

  Ik geloof wel dat die paar honderd nazi’s letterlijk ondergronds zijn gegaan en dat hun nazaten daar nog wonen en vermeerderd zijn .daarom geloof ik ook dat ufo’s vanuit de binnenaarde komen.(manmade of course)

  0 likes
 • Vonzie schreef:

  Ach..veel mensen kunnen dromen en/of fantasie niet meer van realiteit onderscheiden.

  0 likes
 • Debb3 schreef:

  Ik heb er altijd in geloofd maar dat is meer vanuit gevoel.. Namasté

  0 likes
 • Wasbeertjuh schreef:

  Oh echt? Mij is altijd geleerd dat er onder onze voeten alleen lava en gesteente is te vinden. Als de aarde hol zou zijn, waar komt de lava uit de vulkanen dan vandaan? En aardbevingen?

  Waar zijn de keiharde bewijzen?

  Nee, de aarde is gewoon een massieve bol en verre van hol!

  0 likes
 • Evolva schreef:

  Ik hoop dat het zo is. Noem me maar een fantast, maar het zou toch fantastisch zijn indien dit waar is. Het zou allesinds voor mezelf ook al veel opklaren. (hsp)

  Evo

  0 likes
 • c schreef:

  Dit dan Jay Weidner legt ut wie en wat de Archons zijn leerzaam..http://radio.rumormillnews.com/podcast/2011/10/20/jayweidner/

  Semjase schijnt een archon met een pruik op te zijn..

  0 likes
 • mcjeany schreef:

  Ik ben meer van het praktische soort mens en vroeg wel eens bij een presentatie: : “Dus je kan gewoon met je rugzakje daar naar toe gaan?”. Daar werd bevestigend op geantwoord. Dus komt er een expeditie om dit uit te zoeken dan sta ik vooraan om deze nieuwe wereld te onderzoeken!

  0 likes
 • Wuz schreef:

  Mensen zijn nog zo dom en egoistisch.

  Als je iets niet kan bevatten,niet kent of meegemaakt/gezien heb wil niet zeggen dat het niet zo is of niet bestaat.

  Ik geloof heilig dat er belachelijk veel levensvormen voor,naast,achter,boven etc. onder ons zijn.

  0 likes
 • Jill schreef:

  Alleen maar mijn gedachte binnen de aarde krijg ik Claustrofobie Laat staan erin wonen. 8(

  0 likes
 • Marcel schreef:

  Ik kan me meer voorstellen dat er buitenaards leven bestaat dan leven in de binnenaarde. Dat wil niet zeggen dat het niet zou kunnen. Er kan zoveel wat je niet kan voorstellen. laat een middeleeuwer maar een auto zien. die gaat kijken waar het lastdier verstopt zit en kan zich niet voorstellen dat de kar op eigen kracht kan rijden.

  0 likes
 • foxtrot 2.0 schreef:

  Dan zou je met een sterrenkijker olifanten kunnen tellen in Afrika.

  0 likes
 • Herman schreef:

  Natuurlijk is de aarde hol, iedereen die Nidle leest weet dat toch al lang? En vergeet niet dat veel mythes en legenden op een waarheid berusten……

  0 likes
 • Atoompje schreef:

  Jules Verne, een man met grootse fantasieën en waarschijnlijk nooit fysiek daar geweest. De Aarde is een planeet die van los vliegende kosmische energie, een gebalanceerde energie-vorm maakt de ziel.
  Dit doet Moeder aarde, samen met Vader zon, nee niet die zon die je elke dag voorbij ziet komen, maar de zon binnenin de Aarde.
  Ze is niet voor niets Moeder van moeders.
  Droom niet teveel de waarheid is soms simpeler dan je voor mogelijkheid houdt.

  0 likes
 • Marcel schreef:

  [quote name=”mcjeany”]Ik ben meer van het praktische soort mens en vroeg wel eens bij een presentatie: : “Dus je kan gewoon met je rugzakje daar naar toe gaan?”. Daar werd bevestigend op geantwoord. Dus komt er een expeditie om dit uit te zoeken dan sta ik vooraan om deze nieuwe wereld te onderzoeken![/quote]

  Misschien dat Andre Kuipers er wel zin in heeft om daar in die binnenaarde te gaan kijken.

  0 likes
 • Jan de Vries schreef:

  Gelukkig leef ik aan de buitenkant.
  Ik moet er niet aan denken om door de middelpunt vliedende kracht in het binnenste van de aarde tegen de wand aan te moeten leven……..

  0 likes
 • sam schreef:

  [quote name=”Wasbeertjuh”]Oh echt? Mij is altijd geleerd dat er onder onze voeten alleen lava en gesteente is te vinden. Als de aarde hol zou zijn, waar komt de lava uit de vulkanen dan vandaan? En aardbevingen?
  Waar zijn de keiharde bewijzen?
  Nee, de aarde is gewoon een massieve bol en verre van hol![/quote]

  Toen ik het vanochtend ergens anders las vond ik het ook maar raar klinken maar ze waren wel duidelijk, tussen de buiten en de binnenkan zit zo’n 1000km, genoeg plek voor lava en aardbevingen zullen zij veelkans even goed voelen.
  Nu ik dit lees klinkt het ook inderdaad meer als een sprookje met elfjes, engelen en buitenaardse. Maar waarom niet? Het is niet omdat ik het niet gezien heb dat het er niet is, er is niemand die me even min kan bewijzen dat het er niet is.
  Het is misschien naief of een kinderlijk idialistisch beeld, maar waarom zou ik er niet in geloven? Zoals ik het voor me zie is het prachtig.

  0 likes
 • johan schreef:

  Ja hoor, en hij loopt niet vol met water,knap he,en de zon schijnt er ook.
  Maar het blijft een leuk verhaal voor een sprookje!

  0 likes
 • Jurjen schreef:

  Lieve mensen,

  Het is niet meer dan logisch dat de aarde hol is. Ik heb ook altijd geloofd dat hij massief is. Echter, op zeker moment las ik artikelen in oude Kijk’s(wetenschappelijk maandblad) uit de jaren 70 over de holle aarde. En toen ik een jaar of wat geleden dit artikel
  http://unitynet.nl/boeken/Telos%20-%20de%20Holle%20Aarde/start.htm
  las, toen was ik helemaal om. Lees ook de andere delen links onder de kop K&M Tailor.

  0 likes
 • Abel schreef:

  Vroeger dacht men dat de aarde plat was, toen dat de aarde het middelpunt van het heelal was, nog niet zo lang geleden dat de aarde in een concentrische baan om de zon draait en nu komt men er langzaam achter dat de aarde misschien wel eens hol zou kunnen zijn van binnen. Zo pellen we de ui steeds verder af. Wie weet wat we over enkele honderden jaren ontdekken?

  Misschien kijkt men dan wel zo terug: wist je nog, lang geleden, die mensen die toen dachten dat de aarde massief was van binnen?

  Maar vasthouden aan bestaande denkbeelden en niet openstaan voor iets nieuws, dan blijft de samenleving inderdaad stilstaan, status quo, geen verandering, wat de oude garde wil.

  0 likes
 • O. Westerman schreef:

  [quote name=”Atoompje”]Jules Verne, een man met grootse fantasieën en waarschijnlijk nooit fysiek daar geweest. De Aarde is een planeet die van los vliegende kosmische energie, een gebalanceerde energie-vorm maakt de ziel.
  Dit doet Moeder aarde, samen met Vader zon, nee niet die zon die je elke dag voorbij ziet komen, maar de zon binnenin de Aarde.
  Ze is niet voor niets Moeder van moeders.
  Droom niet teveel de waarheid is soms simpeler dan je voor mogelijkheid houdt.[/quote]

  Ben toch ook bang dat jouw fantasy een beetje op hol geslagen is. Blijf liever bij de feiten.

  0 likes
 • pommetje schreef:

  Er is maar 1 antwoord!
  Totaal onmogelijk en dus NEE er is geen leven binnen in de aarde.

  0 likes
 • O. Westerman schreef:

  [quote gezien heb dat het er niet is, er is niemand die me even min kan bewijzen dat het er niet is.
  Het is misschien naief of een kinderlijk idialistisch beeld, maar waarom zou ik er niet in geloven? Zoals ik het voor me zie is het prachtig.[/quote]

  Oh gaan we buitenaardsen inneens op de zelfde lijn zetten als elfen en engelen ? ET is door US compartmentalized projects en door mensen die ontvoerd zijn tevens door mil getuigen en documenten allang aangetoond.

  0 likes
 • Ragga schreef:

  Wie de Ramayan kent weet dat Moeder Sita uit de binnenste van de aarde kwam en daar weer is teruggekeerd.

  0 likes
 • Naamland schreef:

  Ik heb er altijd in geloofd dat wij mensen de goden zijn in plaats van de hemel dus wij zijn de hemel en de mensen onder ons de echte aardse mensen ? JAAAAA !

  0 likes
 • Yoveta schreef:

  Buiten of binnen…ik vind het allemaal best. Beter dan OP vooralsnog. (-:

  0 likes
 • Atoompje schreef:

  [quote name=”O. Westerman”][quote name=”Atoompje”]Jules Verne, een man met grootse fantasieën en waarschijnlijk nooit fysiek daar geweest. De Aarde is een planeet die van los vliegende kosmische energie, een gebalanceerde energie-vorm maakt de ziel.
  Dit doet Moeder aarde, samen met Vader zon, nee niet die zon die je elke dag voorbij ziet komen, maar de zon binnenin de Aarde.
  Ze is niet voor niets Moeder van moeders.
  Droom niet teveel de waarheid is soms simpeler dan je voor mogelijkheid houdt.[/quote]

  Ben toch ook bang dat jouw fantasy een beetje op hol geslagen is. Blijf liever bij de feiten.[/quote]
  waar baseer jij je dan op, op feiten….?

  0 likes
 • Dennie schreef:

  Open sta ik altijd voor dingen die nog niet zijn ontdekt, en dingen die falsifieerbaar zijn(dit zijn de genomen wetenschappelijke uitgaanspunten die nog niet met een feit zijn te bewijzen)
  Maar mijn rationele verstand zegt hier wel, dat om zwaartekracht te krijgen er een enorme massa nodig is (neem maar eens een blok van twintig kubike meter van 400.000 kilo en zelfs een veertje wordt er nog niet tot toe aangetrokken, zo groot moet de massa van de aarde zijn om ons aan te kunnen trekken). En kan mij hierbij dus best voorstellen dat er geen open ruimte mogelijk is. En ik denkt dat de holtes ook niet te creëren zijn, door de hoge druk van de massa.

  Daarnaast moet inderdaad het aardmagnetisch veld nog ergens vandaan komen.

  Plus er is met een meetproces ontdekt, dat er kernen aanwezig zijn: http://nl.wikipedia.org/wiki/Buitenkern
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenkern

  0 likes
 • luna sole schreef:

  Dikke zever,voor de rest kijk naar de hemel en wacht op het moment naar Hij die van boven komt soon.Velen zijn blind maar lees de bijbel grondig 2012

  0 likes
 • Naamland schreef:

  Mensen die er waren zijn juist terug naar onderwereld als het goed is zijn wij onbewust geesten die ook dingen kunnen voelen net als mensen onder onze wereld – kijk naar Griekenland daar zien we toch de tempel van de goden zelf ?
  dames en heren het is 2 juli ufo disclosure dag.

  0 likes
 • dennie schreef:

  O. Westerman.. Grote vent ben jij zeg. Laat de mensen lekker denken wat ze willen.
  Voel je je eigen nu beter??
  Je hoort mij niet zeggen dat ik erin geloof maar zolang je zelf niet op de noord of zuidpool bent geweest.. Waar baseer jij je feiten op dan??

  0 likes
 • Rob ter Horst schreef:

  Heb ooit, ergens in begin jaren 80, iets gelezen over een ontdekking in de aarde. Het betrof hier een rond iets, met een doorsnede van enkele duizenden kilometers. Het ging hierbij niet om het middelpunt van de aarde. In de tekening die erbij was geplaatst in de krant was de positie tussen centrum en aardkorst in. Daarna nooit meer iets van gehoord.

  0 likes
 • Johannes schreef:

  De aarde is plat, als je dacht dat het anders was had je een kronkel in je hoofd !

  Nu anno 2012 is het omgekeerd.

  Mensen, laat je fantasie werken/leven, net als toen je kind was.
  Moeder Aarde is hol en barst van het leven, ik geloof het niet, ik weet het 🙂

  You only see what your eyes want to see
  How can life be what you want it to be
  Your frozen, when your heart’s not open

  0 likes
 • CaMeL schreef:

  [quote name=”O. Westerman”][quote name=”Atoompje”][
  waar baseer jij je dan op, op feiten….?[/quote]
  Als ik beweer dat er een kerstman is die met rendieren op een vliegende ark rondvliegt en iedereen kadootjes uitdeelt en ho ho roept dan zeg jij toch ook waar baseer jij je dan opquote]

  Beste Westerman…

  Als u zich wat beter ingelezen zou hebben had u deze nonsense niet uitgesproken. De North Pole Inner Earth expedition is een operatie die in totaal 5 miljoen dollar kost en gaat vele FEITEN onderzoeken, naast de mogelijkheid dat er een ingang zou kunnen bestaan naar de binnenaarde. Er gaat een team onderzoekers mee van 150 man, waaronder geologen, wetenschappers, en bijvoorbeeld ook Discovery Channel en NGC.

  Een FEIT is namelijk dat er de laatste jaren regelmatig poollicht wordt gezien op die bewuste locatie terwijl er geen CME’s zijn of andere zonneactiviteit. Dat feit alleen al vraagt om nader onderzoek!

  0 likes
 • CaMeL schreef:

  [quote name=”O. Westerman”][quote name=”luna sole”]Velen zijn blind [/quote]

  Hm gaan die gelovigen zich nu ook al mengen in rationele discussies ? Nou ja

  Ook kunnen ze dmv bodemonderzoek gaan vaststellen of onze planeet groeit, maw er kan een verklaring gevonden worden waarom al de landmassa van planeet aarde ogenschijnlijk zo mooi in elkaar past als je alle continenten naar elkaar toebrengt. En dan hebben we ook nog een paar mooie getuigenverslagen van mensen die zeggen de binnenaarde te hebben gezien…

  Een en ander wordt nog mysterieuzer door het FEIT dat de bewuste locatie al jaren wordt afgeschermd door de marine van de VS en door het FEIT dat er geen enkele betrouwbare foto van het gebied te verkrijgen is. Een ander FEIT is dat er geen enkele commerciele sateliet over heen mag vliegen.

  Leg mij eens uit waarom je al deze FEITEN niet zou gaan onderzoeken?

  0 likes
 • Debb3 schreef:

  De binnenaarde heeft altijd al bestaan net zoals de buitenaardse. En idd veel mensen zouden het niet kunnen geloven omdat het niet wetenschappelijk is bewezen nou die wetenschap die ze ons leren kan allang in de prullenbak. Ze leren ons juist dat veel niet kan maar goed de laatste tijd hebben ze bewezen dat veel wel kan en dat wij flink zijn voorgelogen.Dus lekker weg met die nutteloze wetenschap. Wetenschap en kennis zit al in je voor je word geboren alleen mensen zijn er ver van verwijderd. Ik ben niet bang om te zeggen ik geloof hierin want ik kan mijn eigen gevoel niet aan de kant gaan zetten.. O.westerman jij bent een goede voorbeeld van hoe wij hebben geleerd te denken jij laat goed zien het resultaat van wat ze van ons willen maken verklaard een hoop zeg ik maar. Namasté

  0 likes
 • Maarten van Roekel schreef:

  Als je je bedenkt dat elke massa, zelfs in zijn kleinste vorm (nano-grote)telkens weer een lege kern blijkt te hebben in onze natuur, waarom dan niet ook de grootste vorm, de aarde zelf dus?

  0 likes
 • silversurver schreef:

  Hoe kan de aarde nu hol zijn?
  Je moet bij een holle aarde toch eerst door een laag lava om er te komen.

  En die zon in het midden geeft die niet een hoop rook? en is die niet veel te dicht bij?

  Hoe het ook zij, als de aarde rond is dan
  heb je in de binnen aarde een probleem met de zwaartekracht.

  Want bij een bol ook al is hij hol,word alle materie naar het midden punt getrokken. Dus in de binnenkant staan, gaat niet, dan val je naar het midden punt waar die zon is.

  Voor mij is het daarom fantasie.
  Het is voor mij toch ook waarheid omdat ik blij word van het idee dat er een holle aarde is.

  0 likes
 • Kellysheena schreef:

  De zogenaamde aardse 3 dimensionele wetenschap is in zekere zin echt niet zo ver! Hollow earth ook wel Agartha genoemd is heel echt! en bestaat. Maar bestaat op de 4de dimensie. Ze zijn in zekere zin verder ontwikkeld zo wel spiritueel als technologisch. ze hebben ook hun eigen zon ect. aarde maakt nu de transitie naar de 4de en 5de dimensie. En daar is geen plaats voor oorlog geweld religie en politiek. Mensen die te 3 dimensionaal denken halen die shift niet. Het gaat erom hoe jij de waarheid van binnen ziet en denkt. Zo creer je jou eigen realiteit. Mensen gevangen in relgie’s en dogma’s zijn niet klaar voor de 4de en 5de dimensie. De shift is al jaren aan de gang en zou nog wel meer jaren duren. ongeveer 70% van de bevolking zal niet ascenderen en reincarneren in een andere 3 dimensionale planeet. de rest ascendeert naar de 4de en 5de dimensie. Er is geen ruimte meer voor Service to Self entiteiten. Deze shift is van binnen en zal met de tijd naar buiten treden.

  0 likes
 • lufa schreef:

  NEE, de aarde is niet hol, dagelijks halen wij miljoenen m3/tonnen uit de aarde aan olie,gas,kolen,mineralen,enz.al 80 jaar lang, Bekende cijfers: vergelijkbaar met een stad als Rdam, ALLE gebouwen.De kern is een magna vuur die tot uitbraak komt via vulkanen, 1/3 is ijzer waardoor er magnetisme bestaat,aantr.kracht.

  0 likes
 • Kellysheena schreef:

  3 dimensionaal in de aarde is er niks te vinden! dan kan de zogeheten wetenschap zoeken tot ze een ons weegt.Planten mineralen zijn 1D. het dieren rijk is 2D. De mensen zijn 3D en andere entiteiten en wezens en Et’s zijn 4D. Lagere dimensies zoals 3D kan 4D niet zien of waarnemen. nog niet. Maar 2D kan 3D wel waarnemen.wij maken gebruik van 2D en eten dieren terwijl het niet nodig is. 4D gebruiken ons ook. zowel als energetische voedsel en manipulatie. Wij doen zelfde tegen het dierenrijk. En zo gaat de circel verder. 80% van de discussies hier zijn uit onwetendheid. Doe goed je research in alles. Want niet alle 4D entiteiten hebben het goed voor met ons. Sommige Et rassen doen er alles aan om ons te stoppen van ascenderen. Een wapen daarvan is Religie en Newage religie. Mensen staan zo makkelijk open voor 4D manipulatie. Voor een 4d wezen om zich in 3d te manifisteren is erg zwaar en lijkt als een droomwereld. als wij slapen gaan we ook naar de 4de dimensie. alles is 100% echt

  0 likes
 • Jeroen schreef:

  [quote name=”Kellysheena”]wat een onzin[/quote]

  Ja en de aarde is plat …

  Joh, ga es een cursus Nederlands en de ECHTE wetenschap volgen, en kom dan met harde argumenten, en niet 1 of ander pseudo wetenschappelijke (lees nep) documentaire van een stelletje believers die toevallig op YouTube rondzwerft

  0 likes
 • Wesley schreef:

  Ik lees hier wel vaker dingen die volgens mij maar op 1 ding gebaseerd zijn: de fantasie van de schrijvers. Maar hier wordt het wel weer erg bont gemaakt:

  – herinneringen aan vorige levens
  – astrale bezoekjes
  – elfen in de binnenaarde in de vijfde dimensie opereren
  – in vorig leven een elf in de binnenaarde is geweest
  – Laatstgenoemden zouden ons heel wat kunnen leren over infrastructuur, openbaar bestuur, gezondheidszorg en futuristische technologieën als teleportatie en tijdreizen.
  – openingen naar de binnenaarde : Mount Shasta in Amerika, de Schotse hoofdstad Edinburgh, het Franse gehucht Bugarach en wellicht een of twee plaatsen in ons eigen land.

  En zo kan ik nog wel even doorgaan met dingen opsommen die als enige bewijs de verklaring van de “ervaringsdeskundigen” hebben. Rebecca is eigenlijk een elf? In haar dromen. If it looks like a duck, walks like a duck and sounds like a duck it probably is a duck. In haar geval dus een mens.

  0 likes
 • Jeroen schreef:

  [quote name=”CaMeL”]Dus..[/quote]Feit, of een bewering in 1 of ander YouTube filmpje, heb jijzelf overlegbaar bewijs gezien dan?

  0 likes
 • Giliola schreef:

  @O.westerman: t is tijd om uit te slapen.

  0 likes
 • Wesley schreef:

  [quote name=”Anno2012″][quote name=”Wasbeertjuh”]Oh echt? Mij is altijd geleerd dat er onder onze voeten alleen lava en gesteente is te vinden. Als de aarde hol zou zijn, waar komt de lava uit de vulkanen dan vandaan? En aardbevingen?

  Waar zijn de keiharde bewijzen?

  Nee, de aarde is gewoon een massieve bol en verre van hol![/quote]

  Typisch, mij is altijd geleerd dat we de enige zijn in het hele universum
  , en dat het universum niet groter is is dan voorbij Pluto.
  Mij is altijd geleerd dat we geschapen zijn in 7 dagen door een opperwezen.
  Hoeveel blijkt daar nu achteraf van waar te zijn?
  quote]

  Dat komt omdat wetenschap falsifieerbaar is en “ik ben in mijn vorige leven een elf geweest” niet. Als je een feit ontdekt dat niet strookt met de wetenschap wordt de wetenschap herzien zodat het weer strookt met de feiten. Beweringen van mensen die claimen elfen te zijn zijn niet te bewijzen noch te weerleggen.

  0 likes
 • Hendrik schreef:

  Of het waar is of niet. Het is een boeiend onderwerp.

  http://www.youtube.com/watch?v=cuuY_ucegDo

  Veel luister plezier,

  Ah Juh Project

  0 likes
 • pommetje schreef:

  @42 Camel,
  Luister eens, er mag best een commerciele satelliet overheen vliegen, maar dat wordt niet gedaan omdat dit moeilijk is door de sterkere aantrekkingskracht van de aarde. Dit zou onnodig duur zijn.

  Satellieten blijven in hun omloop baan door hun snelheid en de aantrekkingskracht van de aarde. Hoe dichter bij de evenaar hoe beter de verhouding snelheid/aantrekkingskracht is en hoe goedkoper het is om deze hier een bepaalde tijd te behouden.

  Mensen die hier echt denken dat er een gat in de noor- en zuidpool zit, moeten zich even laten onderwijzen. Op de bijgevoegde link is een plaatje te zien hoe de omloopbanen rond de aarde er min of meer uit zien.
  http://www.meteoschoonebeek.nl/polaire_satelliet_baan

  0 likes
 • Kellysheena schreef:

  Jeroen in mij ogen blijven de zogenaamde aardse wetenschappen, net als die filmpjes op youtube EEN THEORIE.

  Ik geef gewoon mij mening! en jij valt mij aan. Dit zegt genoeg dat jij spiritueel onderontwikkeld bent.
  Ik kijk geen youtube films maar doe research en lees boeken. Die voor jou waarschijnlijk te moeilijk zijn om te begrijpen. Ik sta voor alles open. En neem niks als waarheid aan! En doe niks als onzin af. Maar ga religie en aardse wetenschap niet discuseren. fundementalisten zoals jou voelen zich snel aangevallen. Voor jij weet waar je het over hebt,Doe je research en als jij in wetenschappelijke aardse theorie wil geloven prima!Helaas zijn er nog te veel mensen zoals jij die spiritueel nog heel jong zijn. Ik hang niks aan. alleen me waarheid die van binnen uitkomt. En zelfs dat overweeg ik. Verder verlaag ik me niet tot een verdere discussie. Doe dat met mensen die op het zelfde niveau zitten als jou.

  0 likes
 • pommetje schreef:

  vervolg:
  Door deze omloopbanen is het niet mogelijk om met een camera de noordpool er volledig op te krijgen.
  Hierdoor zal men nooit een foto van de polen als volledig te zien krijgen.
  Daarnaast zijn er wel fotos genomen door een infrarood camera, van een enkele onderzoekssatelliet, die laten op de polen een donker rond vlak zien, wat te verklaren is doordat het veel kouder is en hierdoor de film op noord- en zuidpool dus als een donkere vlek zichtbaar wordt. Er zwerven van deze foto’s op internet en dan staat er onder dat er duidelijk een gat zichbaar is. Wat dus gewoon klinklare onzin is.

  Wanneer men door een nachtkijker kijkt, ziet men alleen objecten die een bepaalde mate van warmte afgeven, dit is op de infrarood foto van NASA ook het geval. De Noord en zuidpool geven weinig tot geen warmte af waardoor er zich een donker “gat” laat zien, wat dus eigenlijk geen gat is.

  0 likes
 • wwtlfe schreef:

  Het onderwerp “De holle aarde” is een leuk onderwerp om een science fiction film van te maken. Iets voor Steven Speilberg misschien?

  0 likes
 • Van der Velden schreef:

  Om inovatief te zijn, moet je ruimdenkend zijn. Maar de manier waarop de meeste van jullie denken zit toch erg dicht bij achterlijkheid!
  Kom op zeg, dit is een onzinnge mythe die elke zoveel jaar weer terugkomt en daarna weer van tafel geveegd wordt met harde bewijzen.
  Denk nu even zelf na: Het grootste obstakel waar je direct aan zou moeten denken is zwaartekracht. Hoe kan je nu in het binnenste van de aarde rondlopen als je continu naar het midden getrokken wordt? Je kan als tegenargument gebruiken dat je tegen de aardkant geduwd wordt d.m.v centrifugekracht. Maar daar draait de aarde toch veel te langzaam voor..
  Gebruik die hersens eens op de juiste manier want nu krijg ik toch het idee dat jullie net zo gek zijn als al die religieuzen onder ons!

  0 likes
 • PJ Ardies schreef:

  [quote name=”Van der Velden”]Om inovatief te zijn, moet je ruimdenkend zijn. … harde bewijzen…Denk nu even zelf na: Het grootste obstakel waar je direct aan zou moeten denken is zwaartekracht. … Maar daar draait de aarde toch veel te langzaam voor.. ![/quote]

  Beste mr Van der Velden, als wetenschapsliefhebber zou u moeten weten dat de wetenschap een aantal problemen heeft die ze voorlopig nog niet kon oplossen. Zo heeft de wetenschap momenteel nog geen enkel bewijs van wat zwaartekracht is. Net zoals radiogolven heeft de wetenschap geleerd er heel efficiënt mee te werken, kan het goed gequantificeerd worden, maar de verklaring ten gronde is er nog niet. Bijgevolg is het niet bijzonder overtuigend om de 400+ jaar oude stellingen van Newton te gebruiken als hard bewijsmateriaal…

  0 likes
 • dymph schreef:

  http://www.theorionconspiracy.com/media/images/projects/

  Deze link kan je copieren en plakken in de balk.

  Hier staat eens platte grond van de holle aarde getekend. Met andere foto’s en tekeningen.

  Deze link komt van de nasa af en ook op de form van niburu staat ie en door sam geplaatst.

  0 likes
 • Enki schreef:

  Je hebt de aardkorst van 50 tot 100 km dik en vervolgens de aardmantel en daarna de vloeiende kern en dat is dan de zon zeker. Dus zo’n 70 km onder ons leven mensen.

  Is het niet geologisch/geofysisch gezien onmogelijk dat zoiets bestaat? Al helemaal niet gezien de enorme temperaturen (1200-1500 graden celcius gemiddeld) weinig tot geen zuurstof, vele giftige mineralen en gassen en dichter naar de kern, de sterke mate van gamma straling?

  0 likes
 • Anno2012 schreef:

  [quote name=”Van der Velden”]Om inovatief te zijn, moet je ruimdenkend zijn. Maar de manier waarop de meeste van jullie denken zit toch erg dicht bij achterlijkheid!
  Kom op zeg, dit is een onzinnge mythe die elke zoveel jaar weer terugkomt en daarna weer van tafel geveegd wordt met harde bewijzen.
  Denk nu even zelf na: – knip[/quote]
  En waarom zou het dan niet kunnen?
  Omdat het allemaal niet in jouw straatje past is het niet? Wellicht zijn de ‘laws of physics’ als hoe wij die kennen wel helemaal niet juist, wat dan meteen de ruimte geeft aan dingen die de meeste als ‘onmogelijk’ beschouwen.

  “Nothing is true – everything is permitted”

  Als de wereld die wij gedwongen worden te accepteren ‘nep’ is en niks waar is, is alles mogelijk.
  .

  0 likes
 • Enki schreef:

  Generaliseren is ook achterlijk meneer Van der Velden. 😉

  0 likes
 • Wesley schreef:

  @ Kellysheena

  “Dit zegt genoeg dat jij spiritueel onderontwikkeld bent.”

  Dit heeft niks te maken met spiritualiteit maar met doodeenvoudige natuurkunde op 4 havo niveau.

  Er kan geen gat zitten bij de noordpool, zo simpel is het.

  Een planeet is rond en massief omdat een dat de meest energieefficientie vorm is om de massa te verdelen. Daarom is iedere planeet rond en niet vierkant. Ja, ik hoor je zeggen de aarde is ovaal, dat klopt.

  Als de aarde al hol zou zijn zou het zwaartepunt, en dus het punt waar de zwaartekracht aangrijpt nog steeds in het midden liggen. Dus kunnen er geen mensen of elfen wonen aan de binnenkant van de aarde want die zouden direct door de zwaartekracht naar het centrum getrokken worden.

  0 likes
 • Christiaan schreef:

  Groeten aan alle, licht en donker.
  Dit is vooral gericht aan ANTON, en velen zullen het met mij eens zijn.
  Jij bent een harde journalist, alles heeft vroeg of laat bewijs nodig.
  De dingen gebeuren nooit uit zichzelf, zo waar wachten jullie op?
  Jullie hebben daar in je directe omgeving, naar jullie zeggen, al de
  personen voor contact met binnenaarde en daardoor ook de
  mogelijkheid en de nodige info om er naar toe te gaan.
  Neem camera en foto toestel en zet ons eens een echte
  reportage online, en nog beter in het TV nieuws, al komt
  dat er dan wel van zelf. Dit zal dan veel mensen doen ontwaken
  en pas dan komt er echt wind in de zijlen.
  Ik zend jullie al mijn licht en liefde voor deze taak.

  0 likes
 • Abel schreef:

  Mensen die zeggen dat de aarde niet hol is van binnen baseren zich net zo goed op geloof als de mensen die zeggen dat de aarde wel hol is van binnen.

  Ze zijn namelijk niet zelf binnen in de aarde geweest.

  0 likes
 • kellysheena schreef:

  Wesley

  Zoals ik al duidelijk aangaf, is er 3 dimensionaal gezien niks te vinden in de aarde!En is deze ook niet HOL VAN BINNEN.
  als je beter mij berichten leest dan zal je het snappen. En nee op ons 3D niveau zijn er idd geen elfjes of kaboutertjes of wezens.
  Maar 4 dimensionaal is een ander verhaal.
  dus wat heeft het met natuurkunde op 4 havo niveau te maken? NIKS. Discussie gesloten.

  0 likes
 • ruud schreef:

  een vraag er zouden in nederland 2 ingangen zijn en waar dan?

  0 likes
 • Yan schreef:

  @ruud
  Stuur je vriendin/zus dan wijs ik haar de 2 plekken aan.

  0 likes
 • Alpha schreef:

  Plots moet ik denken aan hoe vroeger ontkend werd dat de aarde rond was.

  0 likes
 • Van der Velden schreef:

  [quote name=”Anno2012″][quote name=”Van der Velden”]

  “Nothing is true – everything is permitted”

  .[/quote]

  Beetje goedkoop om een tekst uit een videospelletje te herhalen is het niet?

  0 likes
 • Westbound schreef:

  Leuk broodje aap verhaal! En het roept tóch altijd weer reacties op.

  0 likes
 • Incy schreef:

  Ik heb me altijd afgevraagd waar toch al die fantasie-beelden en -verhalen vandaan komen; sprookjes en SF-vertellingen/tekeningen/films. Ze zijn al eeuwen oud, en de afbeeldingen wijken weinig tot niets af. Zou het niet kunnen zijn dat alles wat de mens als sprookje/SF “bedenkt”, al waar is en het materialiseert naar “onze werkelijkheid”? Andersom gebeurt het ook; meerdere technologieën uit de Star Trek-serie (1966-1969!)zijn nu door ons en wetenschap in gebruik!Het verhaal van de Holle Aarde en haar bewoners is ook al eeuwen oud. Zou naar mijn idee dus ook best weleens waar zijn. Alleen, “wij zien” er niets van omdat we er niet op afgestemd zijn, onze frequentie is niet toereikend.Er zijn in de geschiedenis altijd mensen geweest die helder-ziend-horend-voelend-wetend zijn. Met moderne technologie kunnen mensen ons ‘voor het lapje houden’, maar vroeger had men deze technologie niet. Dus waar komt het dan allemaal vandaan? Af kunnen stemmen op de juiste frequentie lijkt mij

  0 likes
 • Anno2012 schreef:

  [quote name=”Van der Velden”][quote name=”Anno2012″][quote name=”Van der Velden”]

  “Nothing is true – everything is permitted”

  .[/quote]

  Beetje goedkoop om een tekst uit een videospelletje te herhalen is het niet?[/quote]
  Zo’n reactie had ik al verwacht.. Tja ik vond het wel gepast in mijn comment.
  Heb je verder ook iets inhoudelijks te melden over wat ik verder zei?

  0 likes
 • Boon schreef:

  @ dymph:

  he dymph,leuk hoor die foto,s in dat archief van die link die je plaatste, ik was er bijna ingetrapt 🙂
  (zie map: lunar civilisations, fotos 14&15).

  0 likes
 • Moondust schreef:

  [quote name=”Westbound”]Leuk broodje aap verhaal! En het roept tóch altijd weer reacties op.[/quote]
  Kan je je licht eens laten schijnen. Ik ben erg benieuwd wat jouw bewijs is dat dit een broodje aap verhaal is. Of weet je het niet 100% zeker?

  0 likes
 • Moondust schreef:

  [quote name=”Christiaan”]Groeten aan alle, licht en donker.
  Dit is vooral gericht aan ANTON, en velen zullen het met mij eens zijn.
  Jij bent een harde journalist, alles heeft vroeg of laat bewijs nodig.
  De dingen gebeuren nooit uit zichzelf, zo waar wachten jullie op?
  Jullie hebben daar in je directe omgeving, naar jullie zeggen, al de
  personen voor contact met binnenaarde en daardoor ook de
  mogelijkheid en de nodige info om er naar toe te gaan.
  Neem camera en foto toestel en zet ons eens een echte
  reportage online, en nog beter in het TV nieuws, al komt
  dat er dan wel van zelf. Dit zal dan veel mensen doen ontwaken
  en pas dan komt er echt wind in de zijlen. Ik zend jullie al mijn licht en liefde voor deze taak.[/quote]
  Inderdaad, maak het concreter. geen algemene verhaaltjes waar het aankomt op geloven of niet geloven. Wat hebben mensen daaraan? Kom met concrete goed uitgewerkte verhalen over ECHTE ervaringen van mensen.

  0 likes
 • Xander schreef:

  [quote name=”Abel”]Mensen die zeggen dat de aarde niet hol is van binnen baseren zich net zo goed op geloof als de mensen die zeggen dat de aarde wel hol is van binnen.

  Ze zijn namelijk niet zelf binnen in de aarde geweest.[/quote]

  Bullshit, die baseren zich op het feit dat de Aarde natuurkundig gezien helemaal niet hol kán zijn. Als de Aarde geen massieve kern had gehad dan had de maan niet op de huidige wijze rond de aarde gedraaid, hadden we geen aardbevingen gehad en zouden alle berekeningen die ik dagelijks bij mijn studie maak (die proefsgewijs wél blijken te kloppen) niet waar kunnen zijn.

  Kritisch zijn mag, maar ga geen onzin verkopen.

  0 likes
 • Boon schreef:

  xander zei:
  Bullshit, die baseren zich op het feit dat de Aarde natuurkundig gezien helemaal niet hol kán zijn. Als de Aarde geen massieve kern had gehad dan had de maan niet op de huidige wijze rond de aarde gedraaid, hadden we geen aardbevingen gehad en zouden alle berekeningen die ik dagelijks bij mijn studie maak (die proefsgewijs wél blijken te kloppen) niet waar kunnen zijn.

  Kritisch zijn mag, maar ga geen onzin verkopen.

  Maar wat is er dan waar van die bewering van die holle aarde theoretici dat het aardmagnetisch veld gegenereerd wordt door een soort binnenzon en dat als de aarde een vloeibare ijzerkern had gehad dat aardmagnetisch veld half zo krachtig zou zijn geweest?

  wat is jouw mening? en waarom?

  0 likes
 • Wesley schreef:

  @kellysheena

  “Maar 4 dimensionaal is een ander verhaal.”

  Toon eerst maar eens aan wat de 4e dimensie is en dat die überhaupt bestaat. (naar mijn weten is de vierde dimensie overigens niets anders dan de dimensie tijd) Voordat je met allemaal aannames over elfen, kabouters en eenhoorns in de 4e dimensies komt aanzetten.

  Jij weet niet alleen dat er een ruimtelijke 4e dimensie is (iets wat overigens niet aan te tonen is), nee jij gaat zelfs zo ver dat je weet wat voor wezens daar wonen.

  0 likes
 • Marcel schreef:

  Hol, niet hol… swa, we zullen zien…
  Elfjes? lief en naief. Slaap lekker Rebecca

  0 likes
 • wakker worru/oge ope schreef:

  heel leuk allemaal.. maar kijk. hitler en zn vriendjes waren opzoek naar de ingang van de holle aarde? rara hoe kan dat die byrds (admiraal) ofiets hoe komt hij aan zon verhaal plus andere verhalen er over maar vergeet niet dat wij alleen kunnen kijken met de visie als mens zo zien wij vaak dingen over het hoofd. maarja denk maar wat je wil de waarheid lijkt gelogen zoals altijd ….

  0 likes
 • Anno2012 schreef:

  [quote name=”ruud”]een vraag er zouden in nederland 2 ingangen zijn en waar dan?[/quote]
  De Noord en Zuidpool.

  0 likes
 • Wesley schreef:

  [quote name=”Anno2012″][quote name=”ruud”]een vraag er zouden in nederland 2 ingangen zijn en waar dan?[/quote]
  De Noord en Zuidpool.[/quote]
  Nooit geweten dat zowel de Noord- als de Zuidpool in Nederland liggen.

  0 likes
 • Yan schreef:

  @wesley
  Moet je vaker naar school gaan, kom op de mensen hier chillen met elfjes, eenhoorns, alliens, ze zien een 4e dimensie (waar ze regelmatig komen) de noord-zuid pool liggen in nl. En zullen de elfjes uiteindelijk niet in de 4e dimensie bestaan word het de 5e 6e of 7e. de holle aarde het is praktisch onmogelijk maar rebecca is dr vaker geweest. Dus hoe kunnen wij als realisten zeggen dat hun ongelijk hebben kom op. Mensem chillen hier zelfs met alliens die totaal geen last hebben van zwaartekracht gezellig gtst kijken.

  Dus wesley en al die andere realisten hoe kunnen wij het niet geloven we zijn gwn niet ruimdenkendt genoeg nog geen bewustzijn of noem maar op.
  Toevallig is dr wel 1 kliniek voor de mensen die alles zeker weten oftewel parnassia, ik ben niet gek ik ben een vliegtuig.

  0 likes
 • Xander schreef:

  [quote name=”Boon”]
  Maar wat is er dan waar van die bewering van die holle aarde theoretici dat het aardmagnetisch veld gegenereerd wordt door een soort binnenzon en dat als de aarde een vloeibare ijzerkern had gehad dat aardmagnetisch veld half zo krachtig zou zijn geweest?

  wat is jouw mening? en waarom?[/quote]

  Wat daar waar van is? Niets. Twee seconden nadenken vertelt me al dat zoiets niet kan; als er een binnenzon was geweest met daartussen loze ruimte zou de aarde onder invloed van de zwaartekracht van de maan én het feit dat de aarde niet in evenwicht (geen perfecte cirkel) gaan zwabberen om de binnenkern.

  Het feit dat deze theoretici met zulke ideeën aankomen zegt ook wat over de geloofwaardigheid van hun uitspraken. Bijna dagelijks maak ik baanberekeningen voor satellieten en daar wordt gewoon uit gegaan van een vaste gravitatieconstante.

  0 likes
  • Hanneke schreef:

   Daar zeg je het al: “er wordt uitgegaan van”, m.a.w. er geldt een vaststaande parameter. En wat als die nou niet klopt? Of je eens een andere parameter gebruikt (bijv. centripetale kracht ter hoogte van de aardkorst aan de binnenkant en centrifugale kracht ter hoogte van de kern, m.a.w. je kunt niet naar binnen gezogen worden)? Heb je wel eens met die gedachte gespeeld? Met gedachten spelen is de enige manier om nieuwe ontdekkingen te doen, ook en juist als je onderzoeker bent! De meeste wetenschap gaat uit van een veronderstelling en bewijst die dan achteraf. Maar voor nieuwe dingen moet je JUIST ‘out of the box’ kunnen denken, en vooral: het grotere plaatje kunnen zien. En daar zijn wij in onze wetenschap nu juist steeds minder goed in. We zijn de microscopie ingedoken, en de macroscopie is op de achtergrond geraakt… Wat een gemis!

   0 likes
 • Rob schreef:

  [quote name=”Yan”]ik ben niet gek ik ben een vliegtuig.[/quote]

  is er ook een piloot die je begeleid? grapje hoor.. 😉 maar even serieus, kritisch/ zelf nadenken mag soms ook nog! kennis baseren op dromen en herinneringen van mensen die ik niet ken vind ik moeilijk.. Ik sta zelf zeker open voor de mogelijkheid dat het bovenstaande verhaal waar kan zijn maar daarentegen werk ik ook met mensen die problemen hebben (gehad)om fantasie van werkelijkheid te scheiden!

  anyway.. i want to believe(!!) maar dit verhaal komt me net iets te fictie over 🙂

  0 likes
 • Yan schreef:

  @rob
  Vroeger dacht ik dat mijn ouders 3meter waren. Nu ben ik langer dan hun dus ben ik 3.50?

  Soms droom ik dat ik met 10(overdrijven) lekkere meiden dingen doe, maar wat valt het vies tegen als ik wakker word. Waren mijn dromen maar waar dan zou ik over 1miljard dromen en jessica alba maar wat valt de realiteit tegen.

  Conclusie dit is gewoon fantasie.

  0 likes
 • Boon schreef:

  [quote name=”Yan”]@rob
  Vroeger dacht ik dat mijn ouders 3meter waren. Nu ben ik langer dan hun dus ben ik 3.50?

  Soms droom ik dat ik met 10(overdrijven) lekkere meiden dingen doe, maar wat valt het vies tegen als ik wakker word. Waren mijn dromen maar waar dan zou ik over 1miljard dromen en jessica alba maar wat valt de realiteit tegen.

  Conclusie dit is gewoon fantasie.[/quote]

  Het is wel duidelijk dat jij in je dromen tot onmetelijke spirituele hoogten reikt.

  0 likes
 • Marcel schreef:

  [quote name=”Boon”][quote name=”Yan”]@rob
  Vroeger dacht ik dat mijn ouders 3meter waren. Nu ben ik langer dan hun dus ben ik 3.50?

  Soms droom ik dat ik met 10(overdrijven) lekkere meiden dingen doe, maar wat valt het vies tegen als ik wakker word. Waren mijn dromen maar waar dan zou ik over 1miljard dromen en jessica alba maar wat valt de realiteit tegen.

  Conclusie dit is gewoon fantasie.[/quote]

  Het is wel duidelijk dat jij in je dromen tot onmetelijke spirituele hoogten reikt.[/quote]

  Daar hoef je niet voor naar dromen te gaan hoor, kan ook wakker. Gewoon een kwestie van de juiste mix chemicalien en je ziet werkelijk alles wat je wilt…

  Begrijp me niet verkeerd, ik weet ook dat er veel is wat je niet zomaar ziet (sommigen zien meer dan anderen) maar enige norm van realiteit mag je best hanteren denk ik. Iedereen beleeft dus duidelijk zijn/haar eigen waarheid.

  0 likes
 • arnold leeflang schreef:

  er is al of binnenkort start er een expedietie naar de hole aarde met een beetje googlen vind he het wel

  0 likes
 • Yan schreef:

  @marcel
  Jij bent slim genoeg om er serieus op in te gaan(y)
  Dus speciaal voor jou het gaat om het principe om werkelijkheid en fantasie te scheiden. De bron van dit verhaal chilt met elfjes, eenhoorns en ga zo maar door. Ik zelf heb genoeg mee gemaakt en ook met overledenen maar dit verhaal is gewoon zware onzin dat kan zelfs een blinde zien.

  0 likes
 • Marcel E schreef:

  [quote name=”Yan”]@marcel
  Jij bent slim genoeg om er serieus op in te gaan(y)
  Dus speciaal voor jou het gaat om het principe om werkelijkheid en fantasie te scheiden. De bron van dit verhaal chilt met elfjes, eenhoorns en ga zo maar door. Ik zelf heb genoeg mee gemaakt en ook met overledenen maar dit verhaal is gewoon zware onzin dat kan zelfs een blinde zien.[/quote]

  en dat omschrijft jouw waarheid…

  Ik heb ook nog nooit een elf of eenhoorn gezien behalve afkomstig uit Hollywood, maar aan de andere kant heb ik ook nog nooit rechtstreeks met een overledene of een alien contact gehad (bij bewustzijn)

  0 likes
 • CaMeL schreef:

  [quote name=”Jeroen”][quote name=”CaMeL”]Dus..[/quote]Feit, of een bewering in 1 of ander YouTube filmpje, heb jijzelf overlegbaar bewijs gezien dan?[/quote]

  Ja dat heb ik inderdaad… No Youtube of wat dan ook… gewoon al jaren zelf onderzoek doen en goed luisteren naar Brooks Agnew: de initiatiefnemer van de North Pole Inner Earth Expedition.

  0 likes
 • Tumalu schreef:

  [quote name=”Boon”][quote name=”Yan”]@rob
  Vroeger dacht ik dat mijn ouders 3meter waren. Nu ben ik langer dan hun dus ben ik 3.50?

  Soms droom ik dat ik met 10(overdrijven) lekkere meiden dingen doe, maar wat valt het vies tegen als ik wakker word. Waren mijn dromen maar waar dan zou ik over 1miljard dromen en jessica alba maar wat valt de realiteit tegen.

  Conclusie dit is gewoon fantasie.[/quote]

  Het is wel duidelijk dat jij in je dromen tot onmetelijke spirituele hoogten reikt.[/quote]
  Idd, materie, materie en nog eens materie/. Hetgeen ons juist vasthoudt in bewustzijn. “Lekkere” meiden/jongens en hebbedingetjes trekken ons bewustzijn allemaal omlaag naar zere beperkingen van wat wij werkelijk kunnen ervaren. Ik vertel je, mijn ervaringen vallen in het niets bij een beetje “sex” hebben onder het ego ipv ware liefde.

  0 likes
 • pietsnot schreef:

  leven er mensen onder onze voeten? ja !!in australie onnie?

  0 likes
 • Adrian Reid Navarro schreef:

  Ojee gaan we weer..
  Heb geen idee wat ik hiervan moet denken.

  0 likes
 • Henk001 schreef:

  de Aarde heeft een bekende gemiddelde dichtheid (5,5 g/cm3). Korst en mantel hebben een dichtheid die daar wat onder zit, 2 à 3, dus moet onder de mantel nog een heleboel materiaal zitten met een flink hogere dichtheid. Wetenschappelijk gezien is een holle Aarde onzin. Maar als geloof natuurlijk wel erg spannend!

  0 likes
 • Nibber schreef:

  Dus waar komt de olie vandaan dan? en de lava uit de vulkanen? Als er echt een holle aarde zou zijn dan zou de wereld imploderen door zijn eigen zwaartekracht, maar dat doet het dus niet. Ingangen zijn er ook niet, dat zijn of ingangen van een onschuldige ijsgrot of de onderkant van een virtuele globe die ze hebben bedekt met foto’s die de satellieten hebben genomen.

  Die hele holle aarde gedoe is een grote NEP!

  0 likes
 • pietje bell schreef:

  zolang de massa 3 d blijft denken is alles wat zij niet zien of kunnen bevatten of verklaren fictie.Wil je de waarheid zien is er een mogelijkheid en dat is je energie verhogen en je ziet en beseft dan dat er wel iets meer is en bestaat buiten het geen wij in deze lage energie,n te zien krijgen of weten.In ieder geval heeft de kerk en de macht goed werk verricht door mensen dom te houden.En de media speelde het spel graag mee.Heerlijk hard werken en dan dood moe voor de buis gaan hangen ,om nog meer onzin in te laten prenten.zodat de echte waarheid verborgen blijft,en dus ineens valt onder het kopje fictie.Maar degene die het wel zien zijn klaar om bij te springen nu langzaam aan steeds meer beerputten open gaan en de echte waarheid aan het licht komt.De gehele kosmos is aan het veranderen dus wij ook. en gaat deze slaven maatschappij het loodje leggen.terug naar vrede,vrijheid gezondheid en overvloed.En de bewoners van de hollow aerth en van de sterren.(onze echte familie,s.)staan klaar om ons te komen helpen naar een schone en rechtvaardige wereld.Alles is EEN.En dit is geen utopie.

  0 likes
 • Whatshenneping schreef:

  [quote name=”Henk001″]de Aarde heeft een bekende gemiddelde dichtheid (5,5 g/cm3). Korst en mantel hebben een dichtheid die daar wat onder zit, 2 à 3, dus moet onder de mantel nog een heleboel materiaal zitten met een flink hogere dichtheid. Wetenschappelijk gezien is een holle Aarde onzin. Maar als geloof natuurlijk wel erg spannend![/quote]

  tenzij de wetenschap bewust de boel misleid….

  zoals alles gemanipuleerd word.

  “” Iets is hier helemaal fout en abnormaal! “”

  wetenschap!!is wat erfout is
  manipulatie van ons geloof systeem.

  dat geloof ik eerder.

  ik heb dan ook je per ongelukt geplust net. .

  0 likes
 • Whatshenneping schreef:

  [quote name=”arnold leeflang”]er is al of binnenkort start er een expedietie naar de hole aarde met een beetje googlen vind he het wel[/quote]

  ja klopt met live webcams maar het is verschoven geld weer natuurlijk de oorzaak.
  staat me iets van bij, ik keek er al naar uit…en nog!!

  volgens mij kan je nog als vrijwilliger mee ook.

  0 likes
 • AwE130 schreef:

  Admiraal Byrd en zijn zuidpool expeditie 1933/35 kreeg ook een Nederlands tintje. Een van de vliegtuigen was een Fokker. Eerder gebruikte Byrd al een Fokker voor zijn noordpool vlucht 1926. Was er een Nederlandse interesse in informatie over de polen en wie stelde die Fokker beschikbaar?
  http://www.awe130.com/index.php/expeditions/146

  0 likes
 • Pascal schreef:

  Als je de foto’s of filmpjes gaat zien van de GREY’s dan moet het iets zeggen waarom ze GREY (GRIJS) zijn. Het lijkt mij dan dat ze niet kunnen genieten van een lekker zonnetje en zo zullen er meerdere aliens zijn die onder de grond wonen en leven. Als zij dan op meerdere planeten onder de grond leven zou dat hier net zo kunnen maar ontgaat dat ons compleet. Alles is mogelijk.

  0 likes
 • san schreef:

  Geinig, Newton ging namelijk uit van een Holle aaarde tijdens de formulering van de zwaartekracht, dezelfde formulering die nu nog steeds in de natuurkunde wordt gebruikt. Dus als deze formule wordt gebruikt, waarbij wordt uitgegeaan van een holle aarde, waarom zou er dan geen holle aarde zijn?

  0 likes
 • Robin Hoed schreef:

  [quote name=”Wesley”]@ Kellysheena

  “Dit zegt genoeg dat jij spiritueel onderontwikkeld bent.”

  Dit heeft niks te maken met spiritualiteit maar met doodeenvoudige natuurkunde op 4 havo niveau.

  Er kan geen gat zitten bij de noordpool, zo simpel is het.

  Een planeet is rond en massief omdat een dat de meest energieefficientie vorm is om de massa te verdelen. Daarom is iedere planeet rond en niet vierkant. Ja, ik hoor je zeggen de aarde is ovaal, dat klopt.

  Als de aarde al hol zou zijn zou het zwaartepunt, en dus het punt waar de zwaartekracht aangrijpt nog steeds in het midden liggen. Dus kunnen er geen mensen of elfen wonen aan de binnenkant van de aarde want die zouden direct door de zwaartekracht naar het centrum getrokken worden.[/quote]

  Wat een niets zeggende reactie, je doet jezelf opbomen als de alleswetende, je beweringen dat er geen gat bij de noordpool kan zitten staaft geen waarheid, alleen jou visie die je hier met overdreven arrogantie op tafel gooit.
  Het enige wat jij blijkbaar kan is lijntjes vanuit “4 Havo” in grafieken extrapoleren.
  Van enige fundamentele nog spirituele inzichten heb je kennelijk totaal geen weet.

  0 likes
 • Helios schreef:

  Geweldig dit artikel !!! Dank astrale reizigers.Dit bevestigd mijn onderzoek van jaren over het leven in de innerearth en de hollowearth…helaas nog steeds de biggest Coverup all times…voor de liefhebber…Hollowearthnetwork.com
  en check out Billie (zoraya)Woodard geboren in de hollowearth.met onbekende bloedgroep en twee harten…! Facinerend !
  Ja….we worden eindelijk wakker…

  0 likes
 • uwo schreef:

  als iemand me kan zeggen waar de ingang is? boek ik morgen een ticket en loop het laatste stukkie wel…..

  0 likes
 • Richard van Bemmelen schreef:

  [quote name=”Henk001″]de Aarde heeft een bekende gemiddelde dichtheid (5,5 g/cm3). Korst en mantel hebben een dichtheid die daar wat onder zit, 2 à 3, dus moet onder de mantel nog een heleboel materiaal zitten met een flink hogere dichtheid. Wetenschappelijk gezien is een holle Aarde onzin. Maar als geloof natuurlijk wel erg spannend![/quote]
  Juist Henk, precies wat ik ook altijd zeg! Ander kan de aarde nooit een g waarde van 9.81 m/s^2 hebben. Bovendien is een zon die binnen de aarde zou zweven onzin. Hoe kan deze volgens de wetten die wij kennen op zijn plaats blijven?

  0 likes
 • nunki schreef:

  Onwetende zielen. De Aarde bestaat helemaal niet. Het kan dus ook niet hol zijn.

  0 likes
 • VanChrissum schreef:

  [quote name=”uwo”]als iemand me kan zeggen waar de ingang is? boek ik morgen een ticket en loop het laatste stukkie wel…..[/quote]
  Op de noord en de zuid pool maar daar mag jij niet komen. Alle foto’s die van de aarde vanuit de ruimte, is op geen een de beide polen te zien. waarom is dat?
  als je op google earth ziet zijn beide polen gemanipuleerd waarom is dat? Er is geen een satelite die over de polen vliegt waarom is dat?

  0 likes
 • Henk001 schreef:

  [quote name=”san”]Geinig, Newton ging namelijk uit van een Holle aaarde tijdens de formulering van de zwaartekracht, dezelfde formulering die nu nog steeds in de natuurkunde wordt gebruikt. Dus als deze formule wordt gebruikt, waarbij wordt uitgegeaan van een holle aarde, waarom zou er dan geen holle aarde zijn?[/quote]
  Geinig, nou heb ik natuurkunde gestudeerd en geef al jaren les in Natuurkunde, heb zelfs een fascimile-editie van Newton’s principia onder ogen gehad — laat ik nou nooit gehoord of gezien hebben wat jij nu zegt. Ben dus wel heel benieuwd uit welke bron je dit hebt.

  0 likes
 • Henk001 schreef:

  [quote name=”pietje bell”]zolang de massa 3 d blijft denken is alles wat zij niet zien of kunnen bevatten of verklaren fictie.Wil je de waarheid zien is er een mogelijkheid en dat is je energie verhogen en je ziet en beseft dan dat er wel iets meer is en bestaat buiten het geen wij in deze lage energie,n te zien krijgen of weten.In ieder geval heeft de kerk en de macht goed werk verricht door mensen dom te houden.En de media speelde het spel graag mee.Heerlijk hard werken en dan dood moe voor de buis gaan hangen ,om nog meer onzin in te laten prenten.zodat de echte waarheid verborgen blijft,en dus ineens valt onder het kopje fictie.Maar degene die het wel zien zijn klaar om bij te springen nu langzaam aan steeds meer beerputten open gaan en de echte waarheid aan het licht komt.De gehele kosmos is aan het veranderen dus wij ook. en gaat deze slaven maatschappij het loodje leggen.terug naar vrede,vrijheid gezondheid en overvloed.En de bewoners van de hollow aerth en van de sterren.(onze echte familie,s.)staan klaar om ons te komen helpen naar een schone en rechtvaardige wereld.Alles is EEN.En dit is geen utopie.[/quote]
  Schitterend. Voor iedereen die door de ontkerkelijking niet meer kan terugvallen op Jezus en de aanstaande dag des oordeels of de hulp van de engelen en heiligen is dit een perfecte vervanging. Hulde!

  0 likes
 • Henk001 schreef:

  [quote name=”arnold leeflang”]er is al of binnenkort start er een expedietie naar de hole aarde met een beetje googlen vind he het wel[/quote]
  Dat is al een heel lange tijd “binnenkort”; net zoiets als ‘ik heb al úúren verse koffie’.

  0 likes
 • Hombre schreef:

  [quote name=”Richard van Bemmelen”][quote name=”Henk001″]de Aarde heeft een bekende gemiddelde dichtheid (5,5 g/cm3). Korst en mantel hebben een dichtheid die daar wat onder zit, 2 à 3, dus moet onder de mantel nog een heleboel materiaal zitten met een flink hogere dichtheid. Wetenschappelijk gezien is een holle Aarde onzin. Maar als geloof natuurlijk wel erg spannend![/quote]
  Juist Henk, precies wat ik ook altijd zeg! Ander kan de aarde nooit een g waarde van 9.81 m/s^2 hebben. Bovendien is een zon die binnen de aarde zou zweven onzin. Hoe kan deze volgens de wetten die wij kennen op zijn plaats blijven?[/quote]

  Je zegt dus eigenlijk dat er ook wetten zijn die wij niet kennen, en daarom kan het waar zijn

  0 likes
 • Sytse Flyge schreef:

  Grappig feitje; iedereen die een “vorig leven” heeft ontdekt was belangrijk. Koning, priesteres, nooit een keer een sloeber. Opvallend.

  Daarnaast lijkt het alsof in dit stuk experts worden aangehaald, maar dan gaat het om een 20 jarig jochie en iemand die van dhr Teuben heeft gehoord dat ze een vorig leven had. Ook opvallend!

  0 likes
 • mo66 schreef:

  Hoe het ook zij… er zijn sinkholes genoeg wereldwijd om te kunnen concluderen dat het onder onze voeten absoluut niet stabiel is en deze laag is natuurlijk bewoond… net als de troggen in de oceaan.. er is nog zoveel te ontdekken!

  0 likes
 • pietje bell schreef:

  [quote name=”Richard van Bemmelen”][quote name=”Henk001″]de Aarde heeft een bekende gemiddelde dichtheid (5,5 g/cm3). Korst en mantel hebben een dichtheid die daar wat onder zit, 2 à 3, dus moet onder de mantel nog een heleboel materiaal zitten met een flink hogere dichtheid. Wetenschappelijk gezien is een holle Aarde onzin. Maar als geloof natuurlijk wel erg spannend![/quote]
  Juist Henk, precies wat ik ook altijd zeg! Ander kan de aarde nooit een g waarde van 9.81 m/s^2 hebben. Bovendien is een zon die binnen de aarde zou zweven onzin. Hoe kan deze volgens de wetten die wij kennen op zijn plaats blijven?[/quote]
  Eindelijk iemand die zegt zoals het hier is.DE wetten die WIJ kennen!!! (die ons op gedrongen en wijsgemaakt zijn).Dus wij zitten (kunnen) er kompleet naast (zitten.Degene met een hogere energie die astraal kunnen reizen, hebben de ervaring en kennis maar worden niet geloofd.Want dat staat niet in de ons opgedrongen en (vervalste) leerstof.Daar naast is het makkelijker iets te leren dan het los te laten dan wel af te leren.En te vervangen door nieuwe of bredere kennis.

  0 likes
 • Henk001 schreef:

  [quote name=”VanChrissum”][quote name=”uwo”]als iemand me kan zeggen waar de ingang is? boek ik morgen een ticket en loop het laatste stukkie wel…..[/quote]
  Op de noord en de zuid pool maar daar mag jij niet komen. Alle foto’s die van de aarde vanuit de ruimte, is op geen een de beide polen te zien. waarom is dat?
  als je op google earth ziet zijn beide polen gemanipuleerd waarom is dat? Er is geen een satelite die over de polen vliegt waarom is dat?[/quote]
  Ik weet ook wel dat er op het internet allerlei foto’s getoond worden met op de plek van de polen en zwart rondje; die foto’s zijn dan composietfoto’s: samengestelde foto’s die allemaal een beetje overlappen en als ze strooksgewijs naar de pool lopen wordt het overlappingsgebied in de buurt van de pool zo groot dat het samengestelde beeld rommel wordt. Maar staar je niet blind op die voorbeelden. Google eens op satellite images arctic (of antarctic). Of kijk eens op deze link: http://neven1.typepad.com/blog/satellite-images/
  Erg veel satellieten draaien in een zgn. polaire baan (remote sensing, weersatellieten, etc.) Die heet zo omdat de satelliet dan precies over de Noord- en Zuid-pool vliegt. Er zijn zelfs satellieten die speciaal rondvliegen om de poolgebieden in kaart te brengen en er metingen aan te doen (LANCE-MODIS, ICESAT of SHIZUKU bijv.)

  0 likes
 • AwE130 schreef:

  Hier is een gedachte die misschien wel eens gedachte bij de waarheid kan liggen als je in eerste instantie zou verwachten. De aarde is ontstaan uit water. Een grote waterdruppel. Kijk de video “de holle aarde” maar eens en je zult zien dat volgens deze theorie de aarde hol zou moeten zijn.
  http://www.de-waarheid-sorry.nl/index.php/verboden-archeologie/50-de-holle-aarde-kan-dat-wel.html

  0 likes
 • Whatshenneping schreef:

  [quote name=”uwo”]als iemand me kan zeggen waar de ingang is? boek ik morgen een ticket en loop het laatste stukkie wel…..[/quote]

  hiero…. zoek maar uit welke je wil

  https://www.google.nl/search?q=ebtrance+to+hollow++earth&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=uA5hUtWaHoaK0AWLlIHIDg#q=entrance+to+hollow+earth&rls=org.mozilla:en-US:official&spell=1

  0 likes
 • Richard van Bemmelen schreef:

  [quote name=”Hombre”]
  Je zegt dus eigenlijk dat er ook wetten zijn die wij niet kennen, en daarom kan het waar zijn[/quote]

  Natuurlijk zijn er ook wetten die wij niet kennen. Overigens heb ik helemaal geen moeite met astrale werelden en zo.
  Maar ons STOFFELIJK universum is onderhevig aan wetten die wij vrij goed kennen. Zo ontstaan planeten bijvoorbeeld door samenklontering van kleine brokstukken (planetesimalen).
  Dit proces gebeurt nog steeds overal in het heelal en dat kunnen we waarnemen.
  Daar kan dus onmogelijk een vrij wevende zon in opgesloten worden. Dat er misschien op astraal nivo wezens in de aarde leven, dat kan best. Die kunnen ook in de zon leven, zoals Jakob Lorber zegt.

  0 likes
 • Richard van Bemmelen schreef:

  [quote name=”Sytse Flyge”]Grappig feitje; iedereen die een “vorig leven” heeft ontdekt was belangrijk. Koning, priesteres, nooit een keer een sloeber. Opvallend. [/quote]

  Dan heb je je nooit goed verdiept in reïncarnatie gevallen…

  0 likes
 • Henk001 schreef:

  [quote name=”pietje bell”][quote name=”Richard van Bemmelen”][quote name=”Henk001″]de Aarde heeft een bekende gemiddelde dichtheid (5,5 g/cm3). Korst en mantel hebben een dichtheid die daar wat onder zit, 2 à 3, dus moet onder de mantel nog een heleboel materiaal zitten met een flink hogere dichtheid. Wetenschappelijk gezien is een holle Aarde onzin. Maar als geloof natuurlijk wel erg spannend![/quote]
  Juist Henk, precies wat ik ook altijd zeg! Ander kan de aarde nooit een g waarde van 9.81 m/s^2 hebben. Bovendien is een zon die binnen de aarde zou zweven onzin. Hoe kan deze volgens de wetten die wij kennen op zijn plaats blijven?[/quote]
  Eindelijk iemand die zegt zoals het hier is.DE wetten die WIJ kennen!!! (die ons op gedrongen en wijsgemaakt zijn).Dus wij zitten (kunnen) er kompleet naast (zitten.Degene met een hogere energie die astraal kunnen reizen, hebben de ervaring en kennis maar worden niet geloofd.Want dat staat niet in de ons opgedrongen en (vervalste) leerstof.Daar naast is het makkelijker iets te leren dan het los te laten dan wel af te leren.En te vervangen door nieuwe of bredere kennis.[/quote]
  Wetenschap is geen boekenwijsheid. (Natuur-)Wetenschap is waarneming; waarnemingen kun je niet vervalsen. Je kunt het met de conclusies oneens zijn, maar dan moet je kunnen uitleggen waarom.

  0 likes
 • Henk001 schreef:

  [quote name=”Hombre”][quote name=”Richard van Bemmelen”][quote name=”Henk001″]de Aarde heeft een bekende gemiddelde dichtheid (5,5 g/cm3). Korst en mantel hebben een dichtheid die daar wat onder zit, 2 à 3, dus moet onder de mantel nog een heleboel materiaal zitten met een flink hogere dichtheid. Wetenschappelijk gezien is een holle Aarde onzin. Maar als geloof natuurlijk wel erg spannend![/quote]
  Juist Henk, precies wat ik ook altijd zeg! Ander kan de aarde nooit een g waarde van 9.81 m/s^2 hebben. Bovendien is een zon die binnen de aarde zou zweven onzin. Hoe kan deze volgens de wetten die wij kennen op zijn plaats blijven?[/quote]

  Je zegt dus eigenlijk dat er ook wetten zijn die wij niet kennen, en daarom kan het waar zijn[/quote]
  Natuurlijk. Het grote verschil is dat je wel conclusies kunt trekken op basis van wat we weten (uit waarnemingen), maar dat je geen conclusies kunt trekken op basis van wat we niet weten. Het eerste noem je wetenschap, het tweede noem je geloof. Pas als je nieuwe herhaalbare en dus controleerbare waarnemingen hebt die in strijd zijn met de natuurwetten is er aanleiding om de juistheid in twijfel te trekken. En het zijn geen lukrake aannames: de natuurkundewetten bleken talloze malen te kloppen; onze moderne technologische samenleving is er een afspiegeling van

  0 likes
 • Stan schreef:

  [quote name=”Sytse Flyge”]Grappig feitje; iedereen die een “vorig leven” heeft ontdekt was belangrijk. Koning, priesteres, nooit een keer een sloeber. Opvallend.

  Daarnaast lijkt het alsof in dit stuk experts worden aangehaald, maar dan gaat het om een 20 jarig jochie en iemand die van dhr Teuben heeft gehoord dat ze een vorig leven had. Ook opvallend![/quote]

  Iedereen belangrijk? Dan heb je er blijkbaar niet veel over gelezen. Maakt niet uit hoor maar klinkt als de klok en klepel.
  De MEESTE mensen die een “vorig leven” hebben ontdekt waren helemaal niet belangrijk maar gewone mensen en “sloebers”.

  Lees eens wat meer dan een of twee artikelen (een boek bv) voordat je je “alwetende” mening verkondigt.

  Inspraak zonder inzicht is uitspraak zonder uitzicht.

  0 likes
 • Stan schreef:

  [quote name=”Henk001″][quote name=”VanChrissum”][quote name=”uwo”]als iemand me kan zeggen waar de ingang is? boek ik morgen een ticket en loop het laatste stukkie wel…..[/quote]
  Op de noord en de zuid pool maar daar mag jij niet komen. Alle foto’s die van de aarde vanuit de ruimte, is op geen een de beide polen te zien. waarom is dat?
  als je op google earth ziet zijn beide polen gemanipuleerd waarom is dat? Er is geen een satelite die over de polen vliegt waarom is dat?[/quote]
  Ik weet ook wel dat er op het internet allerlei foto’s getoond worden met op de plek van de polen en zwart rondje; die foto’s zijn dan composietfoto’s: samengestelde foto’s die allemaal een beetje overlappen en als ze strooksgewijs naar de pool lopen wordt het overlappingsgebied in de buurt van de pool zo groot dat het samengestelde beeld rommel wordt. Maar staar je niet blind op die voorbeelden. Google eens op satellite images arctic (of antarctic). Of kijk eens op deze link: http://neven1.typepad.com/blog/satellite-images/
  Erg veel satellieten draaien in een zgn. polaire baan (remote sensing, weersatellieten, etc.) Die heet zo omdat de satelliet dan precies over de Noord- en Zuid-pool vliegt. Er zijn zelfs satellieten die speciaal rondvliegen om de poolgebieden in kaart te brengen en er metingen aan te doen (LANCE-MODIS, ICESAT of SHIZUKU bijv.)[/quote]

  Toevallig dan dat alle foto’s met overlappingen rommelig worden bij de polen inclusief google earth,

  En dat de polen van andere planeten dezelfde “rommeligheid” lijken te hebben en er meestal zelfs een mooie cirkel over is gephotoshopped.

  En dat er sinds de jaren 70 geen foto’s van de polen meer gepubliceerd worden,

  En dat het verboden is recht over de polen te vliegen,

  En dat zelfs de space-shuttle de polar orbit vermeed,

  En dat jouw zgn “polaire baan” satellieten toch echt “near-polar orbiting” satellieten genoemd worden.

  0 likes
 • Sol schreef:

  [quote name=”Henk001″][quote name=”san”]Geinig, Newton ging namelijk uit van een Holle aaarde tijdens de formulering van de zwaartekracht, dezelfde formulering die nu nog steeds in de natuurkunde wordt gebruikt. Dus als deze formule wordt gebruikt, waarbij wordt uitgegeaan van een holle aarde, waarom zou er dan geen holle aarde zijn?[/quote]
  Geinig, nou heb ik natuurkunde gestudeerd en geef al jaren les in Natuurkunde, heb zelfs een fascimile-editie van Newton’s principia onder ogen gehad — laat ik nou nooit gehoord of gezien hebben wat jij nu zegt. Ben dus wel heel benieuwd uit welke bron je dit hebt.[/quote]

  Edmund Halley kwam op een “holle aarde” conclusie door Newton’s werk over de massa en de aantrekkingskracht van de aarde en de maan.
  Geinig he?

  Vertel je je studenten wel over Newton de Alchemist (of heb je daar ook nog nooit van gehoord)?

  0 likes
 • yan schreef:

  Waar blijft het bewijs? Er zijn 2 opties.

  1 miljoenen mensen hebben de wetenschap in kaart gebracht, natuurwetten, bewijzen(wellicht gemanupileerd) en noem maar op.

  2 Wietrokers, mensen chillen met elfjes, beweren dingen waar ze totaal geen bewijs of verstand van hebben, nog nooit concreet bewijs gehad, wetenschappelijk onmogelijk, mensen zonder gezicht die alles anoniem op internet kunnen roepen en ga zo maar door!

  Wat lijkt geloofwaardiger? Kom met concrete bewijzen als je de meerderheid wilt overtuigen. Tuurlijk worden er dingen achtergehouden, maar dit raakt kant noch wal

  0 likes
 • bert c schreef:

  [quote name=”yan”]Waar blijft het bewijs? Er zijn 2 opties.

  1 miljoenen mensen hebben de wetenschap in kaart gebracht, natuurwetten, bewijzen(wellicht gemanupileerd) en noem maar op.

  2 Wietrokers, mensen chillen met elfjes, beweren dingen waar ze totaal geen bewijs of verstand van hebben, nog nooit concreet bewijs gehad, wetenschappelijk onmogelijk, mensen zonder gezicht die alles anoniem op internet kunnen roepen en ga zo maar door!

  Wat lijkt geloofwaardiger? Kom met concrete bewijzen als je de meerderheid wilt overtuigen. Tuurlijk worden er dingen achtergehouden, maar dit raakt kant noch wal[/quote]
  Oftewel 3. Maken we iedereen die out ofthe box durft te denken belachelijk omdat we zelf maar saai zijn en iedereen die wiet rookt gaan we er ook maar bij betrekken lijkt me leuk mensen in kastjes duwen wie was die man die zei dat we in de toekomst dmv stenen dozen beelden konden zien?waar dat die man an dacht,de idioot he? Omdat jij ongelukkig en in een vaste manier van denken zit da tje daarvoor andere aan de galg moet hangen weetwel de aarde is plat! Theorien zijn er over te babbelen hoe,denkje dat de relativiteitstheorie is ontstaan?

  0 likes
 • AwE130 schreef:

  Nederlandse krantenknipsels uit de dertiger jaren. Admiraal Byrd en de reis naar de zuidpool. Heeft hij het geheim van de holle aarde ontdekt?
  http://www.awe130.com/index.php/expeditions/146

  0 likes
 • Henk001 schreef:

  [quote name=”Sol”][quote name=”Henk001″][quote name=”san”]Geinig, Newton ging namelijk uit van een Holle aaarde tijdens de formulering van de zwaartekracht, dezelfde formulering die nu nog steeds in de natuurkunde wordt gebruikt. Dus als deze formule wordt gebruikt, waarbij wordt uitgegeaan van een holle aarde, waarom zou er dan geen holle aarde zijn?[/quote]
  Geinig, nou heb ik natuurkunde gestudeerd en geef al jaren les in Natuurkunde, heb zelfs een fascimile-editie van Newton’s principia onder ogen gehad — laat ik nou nooit gehoord of gezien hebben wat jij nu zegt. Ben dus wel heel benieuwd uit welke bron je dit hebt.[/quote]

  Edmund Halley kwam op een “holle aarde” conclusie door Newton’s werk over de massa en de aantrekkingskracht van de aarde en de maan.
  Geinig he?

  Vertel je je studenten wel over Newton de Alchemist (of heb je daar ook nog nooit van gehoord)?[/quote]
  Ik vertel ze daar in de les nooit over, ook niet over Newton de christen of ook niet over Kepler de astroloog.
  En ja, ik weet dat Newton aan alchemie deed, en dat is de voorloper van scheikunde, niet natuurkunde. Om even op Halley terug te komen: Newton had een schatting gemaakt van de dichtheid van de maan, door de sterkte van de getijden door de maan en de zon af te leiden uit het verschil tussen springtij en doodtij: hij kon daarvoor alleen een in onze ogen erg onnauwkeurige meting doen nabij Brighton. Hij combineerde dat met een (te) simpel derdemachtsverband tussen de sterkte van het getijdeneffect en de afstand tot de Aarde en kwam zo tot een veel te hoge dichtheid van 9 (in werkelijkheid 3) in vergelijking met die van de Aarde, 5.
  Halley trok daaruit de conclusie dat als het materiaal van de Aarde en de Maan hetzelfde was, de Aarde hol zou kunnen zijn (een andere conclusie was ook mogelijk geweest, nl. dat de maan uit een heel ander, zwaarder, materiaal was opgebouwd). Er is dus geen sprake van dat Newton “uitging van een holle Aarde”.

  0 likes
 • Henk001 schreef:

  [quote name=”Stan”]
  En dat het verboden is recht over de polen te vliegen,

  En dat zelfs de space-shuttle de polar orbit vermeed,

  En dat jouw zgn “polaire baan” satellieten toch echt “near-polar orbiting” satellieten genoemd worden.[/quote]
  Tot voor kort was het twee-motorige passagiersvliegtuigen verboden over de pool te vliegen want die moesten binnen 3 uur vliegen blijven van een landingsmogelijkheid. Die regel is onlangs versoepeld:
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2078301/Mind-sleigh-Airlines-given-permission-fly-North-Pole-time-slashing-hours-exotic-destinations.html
  Sinds 1945 vliegen er regelmatig vliegtuigen over de noordpool zie bijv dit kaartje met vliegtuigpoolroutes:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/1d/PolarRoute.png
  Hieronder een link naar een van de weinige Space-shuttle-vluchten die wel degelijk over de polen vloog:
  http://www.nasaspaceflight.com/2005/12/sts-62a-the-polar-express/
  Waarom er verder meestal in banen met lage inclinatie werd gevlogen wordt hierin ook uitgelegd, het komt er kort gezegd op neer dat er meer brandstof nodig is voor zo’n baan, waardoor er 30% minder payload mee kon. Bovendien moest men dan van Vandenberg lanceren ipv Cape Canaveral.
  Tenslotte de polaire banen. Near-polar-orbits zijn meestal sun-synchronous en zitten ongeveer 8° naast de 90°, een baan van waaruit je een prima uitzicht hebt over de gehele pool. Daarnaast zijn er ook vrijwel zuiver polaire banen, zoals GRACE (89°), ICESAT (92°), en diverse militaire satellieten

  0 likes
 • sol schreef:

  [quote name=”yan”]Waar blijft het bewijs? Er zijn 2 opties.

  1 miljoenen mensen hebben de wetenschap in kaart gebracht, natuurwetten, bewijzen(wellicht gemanupileerd) en noem maar op.

  2 Wietrokers, mensen chillen met elfjes, beweren dingen waar ze totaal geen bewijs of verstand van hebben, nog nooit concreet bewijs gehad, wetenschappelijk onmogelijk, mensen zonder gezicht die alles anoniem op internet kunnen roepen en ga zo maar door!

  Wat lijkt geloofwaardiger? Kom met concrete bewijzen als je de meerderheid wilt overtuigen. Tuurlijk worden er dingen achtergehouden, maar dit raakt kant noch wal[/quote]

  Sir Edmund Halley (van de komeet ja), Leonhard Euler, John Cleves Symmes Jr, John Quincy Adams (US president), Sir John Leslie, Marshall B. Gardner.

  Toch niet de gemiddelde wietrokers en elvendansers, geloofden allen in de holle aarde.

  Wetenschappelijk onmogelijk? Dat zeiden 90% van de wetenschappers in 1950 ook over het in leven blijven tijdens gewichtloosheid.

  Ik moet wel toegeven dat dit stukje het meest waardeloze stukje over de holle aarde is.

  0 likes
 • TheRoy2020 schreef:

  AARDE
  is al zo mooi als hemel genoemd .
  er zit geheime missie zielen techniek voor onze neuzen . en ik denk ook zeker dat wij mensen goden zijn .
  alles wat meer vrede heeft zit onder ons .
  echte mensen zijn onder ons die hebben niet zo zulke mooie gave’s als ons . misschien is beneden juist de aarde en hier boven de boze en goede goden – ander soort mensen .
  aarde is hemel – dat zie ik al vaak voor me . onder ons word genoemd – Aard !
  als je daar geboren wordt ben je uniek .

  dit is nog een legende van mij .

  0 likes
 • Henk001 schreef:

  [quote name=”sol”]
  Sir Edmund Halley (van de komeet ja), Leonhard Euler, John Cleves Symmes Jr, John Quincy Adams (US president), Sir John Leslie, Marshall B. Gardner.

  Toch niet de gemiddelde wietrokers en elvendansers, geloofden allen in de holle aarde.

  Wetenschappelijk onmogelijk? Dat zeiden 90% van de wetenschappers in 1950 ook over het in leven blijven tijdens gewichtloosheid.

  Ik moet wel toegeven dat dit stukje het meest waardeloze stukje over de holle aarde is.[/quote]
  Halley heb ik hieronder al besproken, met de toevoeging dat hij meerdere schillen veronderstelde met elk hun eigen rotatie en magnetisch veld. Euler heeft nooit in een holle aarde geloofd. In een artikel (“brief 49”) bespreekt hij een gedachte-experiment over wat er zou gebeuren als je een gat dwars door de Aarde zou boren — waarschijnlijk komt de mythe daarvandaan. In een ander artikel (“brieven 56 – 59”) bespreekt hij Halley’s hypothese uitgebreid en noemt deze “een nogal gewaagd vermoeden”.
  Symmes is natuurlijk bekend door zijn holle-aarde-theorie en ook alleen daardoor, dus wat zegt dat? De amerikaanse ingenieur Gleason “bewees” een halve eeuw later dat de Aarde plat was. Adams geloofde Symmes, maar ja, zijn opvolger Jackson vond het vervolgens weer onzin, Reagan geloofde in astrologie en over Bush zullen we het maar niet hebben, dus om een Amerikaanse president als argument te gebruiken is misschien niet zo overtuigend. Leslie was een schots Fysicus en tijdgenoot van Symmes en geloofde inderdaad ook in een Holle Aarde. Gardner geloofde dat de Aarde hol was en zelfs dat tegen de binnenkant van de Aard-schil mensen woonden. Newton (daar is ie weer) had al aangetoond dat binnen in een holle bol de zwaartekracht 0 is, dus je zou zweven in een holle Aarde.

  0 likes
 • Henk001 schreef:

  [quote name=”Stan”]Toevallig dan dat alle foto’s met overlappingen rommelig worden bij de polen inclusief google earth,

  En dat de polen van andere planeten dezelfde “rommeligheid” lijken te hebben en er meestal zelfs een mooie cirkel over is gephotoshopped.

  En dat er sinds de jaren 70 geen foto’s van de polen meer gepubliceerd worden,

  [/quote]
  Ik had al een linkje geplaatst met enkele recente satellietopnames van de noordpool, nog een paar:
  http://fineartamerica.com/featured/the-arctic-satellite-image-nasanoaa.html
  http://www.washingtonpost.com/blogs/capital-weather-gang/files/2013/08/Arctic.2013219.terra_.4km.jpg
  Satellietfoto’s gemaakt op lagere breedtes komen als een soort taartpunten bij elkaar, met bovenin steeds grotere overlappingen, dus geen toeval. Over welke andere planeten heb je het? De enige opname die ik op het internet nog wel eens zie als bewijs voor het verborgen houden van iets op de pool is de opname van Jupiters zuidpool met een grijs cirkeltje in het midden. Een (jawel) samengestelde afbeelding van een reeks opnamen die Cassini maakte toen hij Jupiter passeerde, ter hoogte van de equator. Van de andere planeten zijn er diverse prachtige opnamen van Mars’ polen, enkele opnames van Venus (met wolkendek en zonder (radar, Magellan), van Mercurius. Al sinds de voyager 1 zijn er opnames van de zuidpool van Saturnus. De polen van Uranus zijn om de zoveel tijd naar de Aarde gericht en dus regelmatig gefotografeerd. Van Neptunus zijn alleen onder een scherpe hoek door voyager2 opnames van de zuidpool gemaakt.
  Wat de 4 buitenste planeten betreft: dat zijn gasreuzen, waarvan het nog maar de vraag is of ze een rotsachtige kern hebben. De vraag zou kunnen zijn hoe je je een holle gasplaneet precies voorstelt, nog afgezien van het feit dat we de massa’s en afmetingen en daarmee de dichtheden van de planeten goed genoeg kennen om een holle planeet ook daar uit te kunnen sluiten.

  0 likes
 • Pascal schreef:

  Holle Aarde geloof ik niet echt in maar ik kan me wel voorstellen dat er wezens op andere planeten wonen die ondergronds leven. (GREY) aliens hebben niet voor niets grote zwarte ogen en de grijze huid die ze niet van een lekkere dag op het strand hebben. Mijn mening is dat op vele planeten dus wel onder de grond geleefd word en waarom bij ons niet! Op de zuidpool komt nagenoeg nooit iemand dus hebben zij daar alle vrijheid. Wij hebben gewoon buren zonder het ooit gemerkt te hebben.

  0 likes
 • yan schreef:

  Jij geloofd iemand die zegt dat hij van de komeet ja komt. Oh ok ik kom van de komeet nee, geloof je mij nu ook?

  Volgens mij hebben jullie echt geen idee waar jullie het over hebben, en roepen jullie maar wat om interessant te doen. Alleen het lastige daar aan is, al roep je 1000 keer dat het zo is, het blijft onzin.

  0 likes
 • yan schreef:

  Ik snap 3 dingen totaal niet!

  1 wereldwijd zijn er (naar schatting) 1 miljoen gekkies, leg allemaal 100 euro neer, heb je 100miljoen en begin een expeditie van 10 specialisten, jullie weten waar het is, zijn allemaal goden(licht brengers) en noem maar op. Waarom is dat nooit gebeurd?

  2 Er zijn duizende mensen geweest, waar zijn de bewijzen? Fotos? Geschriften? Dna? Het enigste wat er is zijn verhaaltjes van anonieme personen.

  3 Zou het verhaal zijn in holle aarde leven soortgelijke mensen als ons, nemen mensen het nog enigzins serieus. Maar nee! Er wonen elfjes, trollen, alliens, eenhoorns, pokemons, dinosaurussen en noem ze maar op. En de personen die dat verklaren komen allemaal van een andere planeet of leven in 10D. Wil het verhaal geloofwaardig zijn of? Jullie snappen toch zelf ook wel dat het te lachwekkend is om waar te zijn? Het lijkt er eerder op dat de mensen die het verklaren het bewust belachelijk willen maken.

  0 likes
 • pietje bell schreef:

  [quote name=”Henk001″][quote name=”pietje bell”][ Wetenschappelijk gezien is een holle Aarde onzin. Maar als geloof natuurlijk wel erg spannend![/quote]
  [/quote]ingekort
  Eindelijk iemand die zegt zoals het hier is.DE wetten die WIJ kennen!!! (die ons op gedrongen en wijsgemaakt zijn).Dus wij zitten (kunnen) er kompleet naast (zitten.Degene met een hogere energie die astraal kunnen reizen, hebben de ervaring en kennis maar worden niet geloofd.Want dat staat niet in de ons opgedrongen en (vervalste) leerstof.Daar naast is het makkelijker iets te leren dan het los te laten dan wel af te leren.En te vervangen door nieuwe of bredere kennis.[/quote]
  Wetenschap is geen boekenwijsheid. (Natuur-)Wetenschap is waarneming; waarnemingen kun je niet vervalsen. Je kunt het met de conclusies oneens zijn, maar dan moet je kunnen uitleggen waarom.[/quote]
  Henk001 Wat u wetenschap noemt is vanuit de derde dimensie denken en zien dus wat al vaak gezegd is kleuterschool wetenschap.Als je verder kan denken of en zien.Wordt het ineens een ander verhaal en plaatje.En klopt het hele 3d plaatje niet meer,En worden dingen een stuk duidelijker en eenvoudiger.De gehele kosmos is een speelplaats waar wij met het ons beperkte bewustzijn nog niet 1 miljardste deel van begrijpen.Wij zijn de enige met een eigen vrije wil in het hele plaatje.(Experiment)Het enige wat hier in de weg staat om verder te komen, en te ontwikkelen, is het Ego.Wat de massa niet begrijpt is dat je vanuit je hart moet leren denken Openstaan heet dat,En het wonderlijke is je ziet ineens alles in een veel groter perspectief.het hele boven staande verhaal had ik zelf ook kunnen schrijven,en zelfs meer.Als de mensheid verder komt in bewustzijn, Is de hof van Eden het Paradijs,met z,g uitgestorven dieren.Telos, porto Kolos (levende bibliotheek te vinden zelfs op de centrale zon) en de Akasja bibliotheek te vinden in de hollow earth.En heel veel meer.

  0 likes
 • Henk001 schreef:

  [quote name=”pietje bell]Henk001 Wat u wetenschap noemt is vanuit de derde dimensie denken en zien dus wat al vaak gezegd is kleuterschool wetenschap.[/quote]
  Noem het zoals je wilt. het is de enige wetenschap die we hebben. De rest is geloof. Maar wel een erg mooi geloof. Schrijf daar eens een boek over.

  0 likes
 • jeffrey sevinga schreef:

  Yan,

  Ik zeg ook niet dat ik direct geloof wat er door mensen gezegd of geschreven word.
  Maar ik weet wel dat zodra ik het zelf kan ervaren of “bewijs” kan zien dat ik het dan wel geloof en daarom sta ik open voor alle mogelijkheden.

  Het gene wat ik niet snap is, waarom als je alles op deze website of in deze artikelen zulke onzin vind en niet gelooft. Wat is dan jou reden om het te gaan lezen? Jij geloofd het niet dus dan is het toch zonde om je tijd er aan te verdoen en te gaan posten om mensen die hun eigen overtuigingen hebben te willen laten veranderen van mening. A.u.b. als je hier alleen maar komt om te verkondigen wat het allemaal voor onzin is, ga dan naar een website die jou wel aanstaat en wat je wel geloofd zodat je niet zo je best hoeft te doen iets te verdedigen tegen over mensen die zich echt niks gaan aantrekken van jou pogingen tot de waarheid te verkondigen.

  En jij snapt 3 dingen niet zeg je! Maar ik snap 1 ding niet.

  1: Waarom lees jij in godsnaam dit artikel als je het de reinste onzin vind?

  Laar iedereen lekker in zijn waarde. Ik raad je aan om lekker te gaan zitten oogjes dicht te doen en even al die gedachtes los te laten en eve relaxen man! enjoy your life. En laat iedereen dat doen op zijn of haar eigen manier.
  Relax man! Ik vraag mij af waarom jij zo druk maakt over mensen die hier wel in geloven. Of vind je het knap van hun dat ze iets durven te zeggen waar iedereen met een scheef oog naar kijkt. Zou jij dat ook graag willen kunnen? Want Yan dingen vertellen is veel leuker dan dat wat anderen zeggen proberen te ontkrachten.
  Voel je voetjes aan de grond man! Ze staan er nog toch, niks om je druk over te maken.

  Greetz,
  En kalm aan he verdedigen kunnen we allemaal heel goed!

  0 likes
 • jeffrey sevinga schreef:

  Oja en Yan, omdat jij zo van bewijzen houd en van algemeen geaccepteerde wetenschap.
  Een leuke aanrader is kwantum fysica!
  Kijk is wat documentaires of lees er een paar boeken over.
  Want jij hebt het altijd zo over fantasie en dat soort “ongein”.
  Meschien als je iets meer je best deed echte bewijzen te zoeken, dat jij zelf je gebrabbel goed kan beargumenteren.
  Ik ben en zal altijd iemand zijn die ook bewijzen wil zien voor ik iets accepteer in mijn belevingswereld, maar voor dit bewijs doe ik ook veel moeite om te leren en studeren en onderzoeken analyseren. Doe jij dat ook veel of is het alleen maar verkondigen wat er allemaal wel niet voor onzin bestaat.
  Dus tip jongen! kwantum fysica prachtige wetenschap die net even een wat dieper raakvlak onderzoekt dat de realiteit op het eerste gezicht. En ECHTE wetenschappelijke bewijzen waar je op kan steunen ook nog. Helemaal top!

  Greetz,
  Peace people! Meer hebben we nog niet nodig.

  0 likes
 • Henk001 schreef:

  Als afsluiting: voor iedereen die eens een kijkje wil nemen op de Noordpool, bij deze de site van Quark Expeditions, die voor de spotprijs van(af) $25.000 excursies naar de Noordpool organiseert. Kijk vooral ook even naar de slide show waarop een aantal (rijke) toeristen vrolijk naar de luchtballon zwaaien in een respectvolle cirkel rond de noordpool tijdens de vorige trip. Eerste gelegenheid volgend jaar: 19 juni.
  http://www.quarkexpeditions.com/arctic-expeditions/north-pole-ultimate-arctic-adventure-2014/overview

  0 likes
 • Aardebewoner schreef:

  Dat hele holle aardegedoe is gebaseerd op een legende uit Tibet en zo. Als de aarde hol zou wezen klapt die als een lege bal in elkaar door de eigen zwaartekracht. Sommigen laten zich ook van alles wijsmaken. En als de holle aardemannetjes er werkelijk zijn en dat wordt in alle kranten verkondigd dan ben ik de eerste om toe te geven dat ik ongelijk had. Zullen we dat afspreken ??

  0 likes
 • “as above as below, as without as within “, wat een mooie quotes zie ik weer langskomen in het artikel.

  Wat meer uit de atlantische-egyptische hoek, meer van dat op niburu , super intressant :D.

  Wat is er met david lapoint gebeurt met zijn primer fields eigenlijk ? ..

  0 likes
 • jan schreef:

  [quote name=”[email protected]”]

  Wat is er met david lapoint gebeurt met zijn primer fields eigenlijk ? ..

  [/quote]

  Ik zit al een half jaar ongeveer op zijn vierde aflevering te wachten.
  Hele boeiende materie.

  0 likes
 • Roeland schreef:

  En weer verpest door een troela die zichzelf heeft wijs gemaakt dat ze een Elf is geweest…

  Dont get me wrong, Ik hou van Elfjes en Orcs al helemaal… Super cool… Maar ik kan me ook goed voorstellen dat zo’n vrouw graag een elfje had willen zijn en dat ze dan maar een verhaal bedenkt waarin ze er eentje is…

  Waarom moet het nou weer een elf zijn? Omdat ze zo zacht en vrouwelijk zijn… Zo gracieus… Ja JAMMER, je bent een mens en daar moet je het maar mee doen.

  Dat is echt zo’n disinfo-agent actie… “Ik geloof dat de twin-towers is neergehaald door de overheid. Ik weet dit omdat mijn space-oma het mij heeft doorgegeven in een thee-meditatie toen ik nog in Atlantis woonden…”

  Weet je… jammer vind ik dat… Ook jammer dat Niburu dat publiceerd. Want daarvan krijg ik wel de indruk of het de redactie niks uit maakt of het ook maar plausibel is. Door dit soort dingen worden wij ‘conspiracy nuts’ genoemd. en Terecht, want het is onzin om te geloven dat iemand een elfje is geweest.

  Net als die Salusa van vroeger… Weten jullie nog… Wat een onzin. Niburu moet er voor waken dat ze dit soort onzin publiceren, want het schaad de waarde van de andere artikelen die WEL logisch zijn en ‘waarschijnlijk’ berusten op waarheid.

  De holle Aarde is een SERIEUS iets… laten we het dan ook zo behandelen, anders zijn we op dat onderwerp WEER de conspiracy nuts.

  0 likes
 • trbn schreef:

  Ze hebben technologie om te teleporteren, en ze komen naar boven via een tunnel… right

  Jammer dat jullie je eigen geloofwaardigheid naar beneden halen, door dit soort artikelen te plaatsen

  0 likes
 • x

  Check Also

  Machocultuur zorgt ervoor dat we met z'n allen veel te lange werkdagen maken. Internetondernemer laat zien dat het anders kan

  Veel te lange werkdagen als gevolg van machocultuur maken ons ziek. Internetondernemer laat zien dat het anders kan

  We maken met z’n allen veel te ...

  Een werkweek van 4 uur: hoe doe je dat? Deze fulltime internetondernemer laat het je zien

  Een werkweek van 4 uur: hoe doe je dat? Deze fulltime internetondernemer laat het je zien

  Een werkweek van 4 uur, dat zou ...

  bill gates

  Bill Gates waarschuwt: Eerste coronavaccin ‘zal niet ideaal zijn’

  We zijn pas beschermd tegen het coronavirus ...

  de jonge

  De Jonge in zee met vaccinmaker die gezondheidscrisis veroorzaakte

  Minister Hugo de Jonge blijft maar hameren ...

  >