Homepagina » Het Complot » Hoe de Nederlandse koninklijke familie en Shell de oorlogsmachine van de nazi’s draaiende hielden. Wat je nog niet wist over onze geschiedenis
Hoe de Nederlandse koninklijke familie en Shell de oorlogsmachine van de nazi's draaiende hielden. Wat je nog niet wist over onze geschiedenis

Hoe de Nederlandse koninklijke familie en Shell de oorlogsmachine van de nazi’s draaiende hielden. Wat je nog niet wist over onze geschiedenis

Westerse multinationals hadden de Tweede Wereldoorlog op ieder moment kunnen stoppen, zo blijkt uit de documentaire JFK to 9/11: Everything is a Rich Man’s Trick.

Duitse gevechtsvliegtuigen waren namelijk volledig afhankelijk van de import van tetra-ethyllood (TEL), een stof die werd gebruikt om brandstof klopvaster te maken.

Standard Oil, het Amerikaanse oliebedrijf dat werd uitgebouwd door miljardair John D. Rockefeller, bleef de stof gedurende de hele oorlog op grote schaal via het neutrale Zwitserland leveren aan nazi-Duitsland.

Invasiemacht

Dankzij prins Bernhard, de vader van prinses Beatrix, gaf oliereus Shell de Duitsers miljoenen vaten ruwe olie voor niets, aldus de commentaarstem.

De Nederlandse koninklijke familie hield de Duitse invasiemacht, die Nederland binnenviel, op deze manier draaiende. De royals hielpen de nazi’s zo hun eigen land te plunderen.

Auschwitz

De westerse industriëlen hadden al lang hun zinnen gezet op het Poolse plaatsje Oswiecim, waar extreem grote hoeveelheden mineralen in de bodem zaten, met name steenkool.

Deze magnaten, die Adolf Hitler aan de macht hadden geholpen, bouwden bij het plaatsje een concentratiekamp, Auschwitz, om zo de productiekosten flink te drukken.

Hoe deze magnaten Hitler aan de macht hielpen wordt nader uitgelegd in dit uitgebreide artikel op de website van de Britse krant The Guardian.

Reusachtige omvang

Slechts weinigen zijn zich bewust van de reusachtige omvang van het netwerk van concentratiekampen, die enkel en alleen werden gebouwd om de rijken nog rijker te maken, vertelt de voice-over.

Om die reden werden gouden horloges, tanden en vullingen ingenomen en omgesmolten. Tot op de dag van vandaag liggen in de kluis van de Bank of England nog goudbaren met daarop de swastika.

Bekijk de documentaire hieronder:

[Everything Is A Rich Man’s Trick]
+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen
KLIK HIER en zeg NEE tegen een corona-vaccinatie d.m.v. T-shirts, sweaters, mokken, etc.

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
 • vladi schreef:

  de ?nederlandse? ´koninklijke familie´ ZIJN nazi´s.
  ze waren nazi getrouwe en nazi getrouwde.

  wat is hier het vraagstuk!!

  fff

  36 likes
 • Nobiru schreef:

  Zelfs een deel van de gewone bevolking steunde de Nazi’s.

  7 likes
 • Gezinusk schreef:

  Corporatisme kan het ergste naar boven halen. Voormalig VS president George Herbert Walker Bush sprak ooit van een Nieuwe wereld orde waar niet de wetten van de jungle gelden, echter creëerden ze er velen.

  Onderzoeksjournalist Jim Marss had de bedrijven die hierbij betrokken waren tijdens een lezing al eens op scherm geplaatst,

  https://ibb.co/jY3nXQ

  Professor Antony Sutton onderzocht onder meer de connecties tussen Amerikaanse commerciële Banken en multinationals die zaken deden met Adolf Hitler. Sommigen bedrijven waren begin jaren 30 al nauw betrokken en een aantal ondersteunden de nazi’s tot einde oorlog in ’45. Zonder deze bedrijven had Hitler nooit zo’n sterk leger kunnen hebben en met alle gevolgen van dien. Over de Amerikaanse elite schrijft Sutton;

  ”For most of the twentieth century the Federal Reserve System, particularly the Federal Reserve Bank of New York (which is outside the control of Congress, unaudited and uncontrolled, with the power to print money and create credit at will), has exercised a virtual monopoly over the direction of the American economy.

  In foreign affairs the Council on Foreign Relations, superficially an innocent forum for academics, businessmen, and politicians, contains within its shell, perhaps unknown to many of its members, a power
  center that unilaterally determines U.S. foreign policy. The major objective of this submerged — and obviously subversive — foreign. policy is the acquisition of markets and economic power (profits, if you will), for a small group of giant multi-nationals under the virtual control of a few banking investment houses and controlling families.

  Through foundations controlled by this elite, research by compliant and spineless academics, “conservatives” as well as “liberals,” has been directed into channels useful for the objectives of the elite essentially to maintain this subversive and unconstitutional power apparatus.”

  – Antony Sutton, Wall Street and the Rise of Hitler. (*pdf-bestand)

  https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_Hitler.pdf

  Interessant hierbij is dat de landen die volgens de Amerikaanse neoconservatieve denktank ‘the Project of the New American Century’ (PNAC) aangevallen diende te worden, waaronder Libië, en Syrië, de zelfde netwerken – multinationals en Banken achter schuilgaan. Hetzij dat een aantal bedrijven door de loop van jaren zijn gefuseerd en een andere naam dragen. Echter de connecties zijn het zelfde inclusief leden die afkomstig zijn van geheime genootschappen waaronder Skull and Bones. Ze opereerden altijd als twee handen op een buik te samen met de Rockefeller familie en de Rotsschild.

  11 likes
 • flardinga schreef:

  Het feit dat Nederland als natie na Polen als volk de meeste Joodse Nederlanders heeft laten vermoorden en bijna niets deed omdat te verhinderen zegt veel over ons volk, buiten de Amsterdamse arbeiders die staakten tegen de Jodenvervolging en een link had met leiders en mensen binnen de CPN die illegaal was, is er verder door individuen wel humaan geholpen maar de overgrote meerderheid had geen enkele interesse in wat er met de Joodse Nederlanders gebeurde.
  Toen de eerste Joodse vluchten uit Duitsland en Oostenrijk belandde sommige nabij het paleis van de Koningin en zij protesteerde daar tegen en dus moesten die Joodse vluchtelingen daar weg want dit was geen gezicht voor de Koningin.
  Ik herinner mij nog een boek wat uit de handel is genomen en dat gaat over de belangen van de Oranjes met diverse concerns, Shell was er daar 1 van, volgens mij heette dat boek Groot macht in klein land, het volk mocht blijkbaar sommige info niet te weten komen, nog een ander feitje, we hadden een tijd terug, een Veteraan die misschien coke had gesnoven en die een medaille had gekregen voor bewezen diensten, de Oranjes hadden daar bezwaar tegen, maar uit onderzoek is juist gebleken dat die Veteraan dat niet had gebruikt en dat de Oranjes eeuwenlang handelden in verboden middelen en er zelf dus dik aan verdienden, de lijst van voorbeelden over deze familie is nog veel langer, ik hou het hier maar bij, ik moet dan ook niks van die hele familie hebben, maar de Prins Willem van Oranje die opkwam voor de vrijheid van denken en ons bevrijdde van de Inquisitie en de tirannie van de macht van het Vaticaan, die ben ik eeuwig dankbaar, moedige man en voor hem heb ik alle respect, voor de rest niets.

  9 likes
 • Zou een gaan focussen op de invloed van Ford en IBM tijdens WO II.

  Bron: ‘Nazi Nexus – America’s Corporate Connections to Hitler’s Holocaust’, het nieuwe boek van Edwin Black

  5 likes
 • Kerrie Appelvlaai schreef:

  De Nazi’s hebben de oorlog gewonnen en het Duitse volk heeft hem verloren.

  8 likes
 • luna schreef:

  Shell = de achterzijde van de zo karakteristieke achterkant van b e a .. heur kapseltje is haar logo
  het zijn rare tijden en niets is wat het lijkt, maar dit is wel degelijk waar, ” ze ” staan allemaal met elkaar in verbinding, 1 grote reptiel kuil, met gespleten tongen ( logo n a s a ), groen of blauw bloed door de ad(d)ers die rijkelijk stroomt.. sissen doen ze als ze de beste als hun zin niet kan worden doorgedreven, doodeng die lui want ze gaan allemaal over lijken en hun ” pionnnen in den haag net zo goed
  las ergens dat ” prinses meebeltje kritiek had op de grote blonde boze man die een trompet speelt dat iedereen bijna denkt : wat speelt die man v a l s ssssss.. niets is minder waar: hij is een hologram, het zal nog wat worden de komende tijden, gezien met de ” formatie ” die uit louter wanhoop nu schuilt in een bos.. ze dekken allemaal hun eigen belang, schijt aan het volk, schijt aan de STEM van het volk, daarom zijn die billenberger-party’s, want dan kunnen ze allemaal zogenaamd ” zich zelf zijn onder mekaar zonder wat uit te leggen aan de ” pers “”)
  gelukkig gaan steeds meer mensen ZELF nadenken in wat voor een idiote wereld we leven met die reptiles die denken dat deze prachtige planeet hun toe behoren zou.. of.. zou de aarde ooit verhandeld zijn net als wat we nu in de ” EU ” meemaken?? We zijn toch echt wel verhandeld, een soort handelsruil met de ” vluchtelingen” …. vul verder zelf in.. Nederland is echt naar de kloten als er niet iets heel snel aankomt met een drastische draai met de juiste aanvoerder aan kop die NIET ALTIJD LACHT … fijne week
  kom op mensen, we gaan er toch niet weer in trappen ??

  6 likes
 • War on Error schreef:

  In dit verband is de grondige literatuurstudie van Higham nog een aanvulling op de verzwegen delen van de Westerse hand in het maken van de ‘Führer.
  TRADING WITH THE ENEMY: An Exposé of The Nazi-American Money-Plot 1933-1949 by Charles Higham 1983 http://www.whale.to/b/higham_b.html

  “It is not too extreme to call our system of government now ‘American Fascism.’ It’s the control of government by big business, which Franklin Delano Roosevelt defined in ’38 as fascism”
  http://dandelionsalad.wordpress.com/2013/06/04/american-fascism-ralph-nader-decries-how-big-business-has-taken-control-of-the-u-s-government/

  Het blijft actueel – en even taboe het te noemen wat het is:
  http://themormonworker.net/past-issues/mw-issue-3/the-fascist-roots-of-corporate-america-and-the-bush-family/
  De nazi’s zijn nooit (echt) verslagen, laat staan vernietigd. Nu noemen ze zich (P.C.) ‘neo-cons’.
  Het Neurenberg Tribunaal werd opgezet om de ‘beste’ nazies immuniteit te verlenen, en te sparen voor ‘Het Grote Plan’ (‘Die Neue Ordnung’, de NWO – het 4de Rijk). De EU is daarvan het resultaat. En weer bijna niemand die alle rode vlaggen ziet. http://whale.to/b/nazi_allopathy.html

  Overigens, niet alleen Shell natuurlijk. Heel de BV Nederland zat in het complot. En Nederland is nauwelijks geplunderd door de nazi’s. (was ook niet nodig, Fokker, Philips, c.s. bouwden nieuwe fabrieken in Duitsland, anderen draaiden hier op volle capaciteit om de vraag van de nazi’s te voldoen).

  Niet helemaal eerlijk, dé Nederlanders, de schuld te geven voor de ongeëvenaard efficiëntie waarmee het transport van Nederlanders, veelal Joden, naar de werk- c.q. vernietigingskampen werd gemanaged.
  Dit was n.b. het domein van de Joodse Raad, destijds voor gezeten door dhr. Asscher (de vader van).

  “De bevolking van Nederland was veelal ook op de hoogte van de gebeurtenissen rondom de oorlogsfabrieken. Dit kwam door de grotere (negatieve) belangstelling voor de oorlogsindustie.
  Er waren rond 1930 zo’n dertigtal vredesgroeperingen die de industie verantwoordelijk stelde voor oorlogen en het aanwakkeren van conflicten.
  Zo werden bijvoorbeeld fabrieken met aanstootgevende teksten beschilderd.
  Ook werden er eisen ingediend om bedrijven die geen Nederlandse leiding hadden, geen vergunningen meer te verstrekken. De uitgeoefende druk van actiegroepen werden steeds groter, zodat de regering (tegen haar zin) een onderzoek instelde naar de invloed van buitenlandse bedrijven in Nederland.
  Een onderzoek dat overigens niets opleverde. Wat wel opviel was de terughoudendheid van het Ministerie van Defensie, toen het ging om een onderzoek met betrekking tot HazemeyerSignaal.
  Maar de Nederlandse Regering wilde vaak ook helemaal niet dat de waarheid aan het licht kwam.” http://members.tripod.com/interbellum73_1/nedinterbellum.html

  IG-Farben had internationale verbindingen met o.a. Amerikaanse bedrijven en met o.a. de toenmalige Nederlandse Koopmansbank die in 1930 in handen kwam van het chemische concern.
  Deze IG-Farben-man moedigde het huwelijk van Bernhard met Juliana aan. Via dit huwelijk en de betreffende bank hoopten de Duitse imperialisten een poot aan de grond te krijgen in voormalig Nederlands-Indië. http://www.anarchiel.com/display/vier_en_een_halve_eeuw_calvinistische_normen_en_waardenloosheid_5

  Het fascisme greep niet alleen in de VS-UK resp. D. en NL, de macht. Zo ook in Griekenland, Italie, (Koninkrijken) Spanje, Frankrijk, België; Turkije, Latijns-Amerika. Het gaat weer dezelfde kant op, hard.

  Anno nu tooit het fascisme zich met het misleidende label ‘duurzaamheid’, ‘Global Compact’, i.e. ‘Business Selfregulation’.
  Lekker makkelijk! Nou, dan snapt u het wel, oder?
  De Wereldoorlog die in 1907 al begon, nooit (werkelijke) voorbij was, draait nu in de hoogste versnelling – op alle fronten, met alle mogelijke middelen – de 3de fase, en de globalisten hopen het slotakkoord van hun ‘Grote Plan’.

  De fascisten noemen zelf iedereen die tegen het fascisme is ‘nazi’. Het is natuurlijk nét preciés he-le-maal ANDERSOM. Hedendaagse knokploegen van regenboog-gekkies vervullen de rol van de bruinhemden destijds.

  Ons wilde Westen heeft altijd schaamteloos de beste zaken gedaan met de meest wrede dictators. Opeens toch een hoop heisa om de collectivistische heilstaat van Kim Jong Un.
  Terwijl zowel de VN als de EU diezelfde collectivistische ideologie openlijk nastreven.
  Maar no way, dat onze eigen fascisten de balk in hun eigen oog zien.

  Lonen naar beneden, harder werken, minder vrijheden, eigen cultuur-religie-identiteit onderdrukken cq. vernietigen, censuur, opsporen, opsluiten en vervolgen zonder aanklacht noch bewijzen – systematisch.

  ‘Kom er maar in’ – ongelooflijk, helaas al te waar:
  “Aan de grens is nagenoeg niet gevochten, sterker nog soldaten kregen vaak opdracht hun wapens te vernietigen en zich terug te trekken op linies in het achterland, lopende.
  De lopende Nederlandse militairen, werden dan ook meestal ingehaald door gemotoriseerde Duitse troepen.”
  http://www.heijmerikx.nl/2006/11/12/soldaat-op-de-grebbeberg-en-krijgsgevangen-in-luckenwalde/
  film ‘De Grebbenberg’ – tot de laatste man, omschrijving:
  http://www.militarylegacy.nl/wp-content/uploads/2013/07/De-Grebbeberg-131009-mail.pdf

  1 likes
 • x

  Check Also

  duitse

  Duitse artsen noemen coronabeleid ‘georganiseerde misdaad’

  Op 30 augustus, een dag na het ...

  duitse

  Duitse gezondheidsminister brutaal eerlijk over lockdown: dit nooit meer

  Duitsland had winkels en kapsalons niet moeten ...

  >