Binnenland

Het ware doel van de stikstofcrisis, CO2-crisis en woningcrisis. Waarom al het ‘crisisbeleid’ tot hetzelfde leidt

Help door dit artikel met anderen op je social media te delen!
Er is helaas geen gesproken versie van dit artikel beschikbaar

Door Pieter Stuurman: De stikstofcrisis, de CO2-crisis, de woningcrisis, de pensioencrisis, het lijken allemaal losstaande verschijnselen.

En zo worden ze ook gepresenteerd. Totdat je de “oplossingen” gaat bekijken. Dan zie je dat er een overeenkomst bestaat tussen deze schijnbaar losstaande zaken. Dan zie je dat de beleidsmaatregelen die gebaseerd zijn op deze “crises” allemaal dezelfde consequenties gaan hebben.

---Lees verder na dit advertentieblokje---
https://www.ninefornews.nl/wp-content/uploads/2024/05/eu-dictatuur-of-nexit.png

Letterlijk AL het beleid dat gebaseerd wordt op deze “crisissituaties” leidt tot hetzelfde: het onmogelijk maken om voor onszelf te zorgen.

Om voor onszelf te kunnen zorgen, moeten we toegang hebben tot onze basisbenodigdheden. Om te kunnen leven hebben we en aantal primaire zaken nodig:

  • Onderdak (wonen)
  • Energie
  • Inkomen
  • Voedsel

Zonder toegang tot deze dingen, zijn we dakloos, lijden we kou, leven we in armoede en hebben we honger. En alle “crisismaatregelen” leiden precies daartoe. De situaties lijken dus verschillend, maar de consequenties van het beleid zijn hetzelfde.

Wonen

De aanval op wonen wordt op verschillende fronten ingezet. Sociale huurwoningen worden steeds minder toegankelijk gemaakt. Boven een modaal inkomen komt niemand er meer voor in aanmerking. Huurtoeslagen worden versoberd waardoor ook mensen met lage inkomens niet meer kunnen huren. Daarnaast worden de woningbouwverenigingen dusdanig zwaar belast dat er geen geld meer is voor nieuwbouw, en dat ze genoodzaakt zijn hun woningvoorraden te verkopen. Dat betekent ellenlange wachtlijsten.

Logischerwijze ontstaat hierdoor meer vraag naar betaalbare koopwoningen. Als gevolg van die vraag, stijgen de prijzen daarvan. Hierdoor zijn ze voor grote groepen mensen ook niet meer betaalbaar. Daarnaast zijn er instapdrempels voor hypotheken opgeworpen, waardoor gezinnen met een inkomen dat rond modaal ligt (en die niet meer in aanmerking komen voor sociale huurwoningen) ook geen passende hypotheek meer kunnen krijgen, en dus geen toegang meer hebben tot wonen.

Het enige dat dan nog resteert is particulier huren. Maar ook hier vliegen de huurprijzen omhoog als gevolg van de toegenomen vraag (die dus weer een gevolg is van het beleid). Daarnaast worden sociale huurwoningen, als consequentie van het draconische belastingbeleid, massaal verkocht aan speculanten die ze vervolgens tegen woekerprijzen verhuren.

En dan is er ineens de “stikstofcrisis” die wordt gebruikt als rechtvaardiging voor een bouwstop. Hierdoor worden jongeren die zelfstandig willen gaan wonen genoodzaakt bij hun ouders te blijven wonen.

Resultaat: alle beleidsmaatregelen leiden tot het onmogelijk maken van wonen voor steeds grotere groepen mensen.

Energie

De “CO2-crisis” wordt ingezet om energie te rantsoeneren. Gas zal simpelweg worden afgesloten, waardoor mensen gedwongen worden om elektrische warmtepompen aan te schaffen, tegen torenhoge kosten. Dat deze pompen nauwelijks bruikbaar zijn (de capaciteit is veel te klein om een huis behoorlijk te verwarmen) doet er kennelijk niet toe.

Als mensen bezwaar maken tegen deze gedwongen investering, roept de overheid dat ze zullen “helpen” door leningen te verstrekken (uiteraard van het belastinggeld dat al door de bevolking is betaald). Maar niet zonder voorwaarden: de grond waarop het huis staat wordt dan eigendom van de overheid. Hierdoor vervalt het beschikkingsrecht over het huis natuurlijk voor een deel aan die overheid. Je kunt een huis immers niet verkopen zonder de grond waar het op staat. Dit beleid past dus ook uitstekend in de aanval op wonen.

Als mensen uitweg zoeken door een houtkachel aan te schaffen, wordt dit bij voorbaat geblokkeerd, want dat is ineens “slecht voor de gezondheid”.

Daarnaast wordt de “CO2-crisis” gebruikt als rechtvaardiging voor het verhogen van energiebelastingen en als opmaat voor een algemene CO2-taks. Dat geld moet natuurlijk worden opgebracht door de burgers en worden betaald uit hun loon.

Samen met het beleid dat wonen steeds duurder maakt, stijgen hierdoor de vaste lasten spectaculair. Uiteraard leidt dat tot meer armoede.

Resultaat: alle beleidsmaatregelen leiden tot minder toegang tot betaalbare energie voor steeds grotere groepen mensen.

Inkomen

Als gevolg van het beleid, is het geïndexeerde inkomen al decennia niet gestegen, terwijl de vaste lasten explosief toenemen. Dit resulteert uiteraard in minder besteedbaar inkomen. Daarnaast wordt ons uitgesteld inkomen (pensioen) geroofd onder het mom van een pensioencrisis die in werkelijkheid helemaal niet bestaat. Er wordt een rekentruc toegepast waardoor er een crisis LIJKT te zijn.

Resultaat: alle beleidsmaatregelen leiden tot minder besteedbaar inkomen, en dus tot meer armoede voor steeds grotere groepen mensen.

Voedsel

Ook hier wordt de aanval op verschillende fronten ingezet. De zogenaamde stikstofcrisis moet de veeteelt drastisch inperken. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de voedselvoorziening.

Daarnaast stuurt het beleid aan op meer biobrandstof in benzine. De E10-benzine komt voor 10% uit biomassa. Die gewassen moeten uiteraard worden verbouwd, en dat gaat ten koste van landbouwgrond waarop normaal voedsel gekweekt wordt. Om het hele wagenpark op E10 te laten rijden, hebben we ongeveer 30% van alle beschikbare grond in Nederland nodig. Grond waarop dan dus niet meer gewoond kan worden, en waarop geen voedsel verbouwd kan worden. Ook dat heeft uiteraard consequenties voor de voedselvoorziening en wonen.

De volgende aanval op voedsel zal gebaseerd zijn op een “watercrisis”. Er wordt geroepen dat de landbouw te veel water verbruikt. Er zullen maatregelen genomen worden om die landbouw te beperken. Uiteraard ook met voedselschaarste als gevolg.

Resultaat: alle beleidsmaatregelen leiden tot minder beschikbaar voedsel, en dus tot meer honger voor steeds grotere groepen mensen.

Kortom

Kortom, alle beleidsmaatregelen leiden tot meer dakloosheid, meer kou, meer armoede en meer honger.

Steeds wordt er geschermd met allerlei “bedreigingen” met de bedoeling dat we al die beleidsmaatregelen accepteren. Steeds wordt ons een “beter klimaat” voorgespiegeld (alsof het huidige klimaat zo beroerd is), maar nooit wordt er melding gemaakt van de logische consequenties van alle maatregelen voor ons leven. Kennelijk heeft men liever niet dat wij dit beseffen.

Maar wat als al die “bedreigingen” in werkelijkheid niet bestaan? Dat het beleid helemaal niet de bedoeling heeft om die zogenaamde bedreigingen onschadelijk te maken? Maar dat het beleid de bedoeling heeft om zelfstandig leven onmogelijk te maken? Dat is immers de overeenkomst tussen alle maatregelen: ze leiden onveranderlijk tot het rantsoeneren van wonen, energie, inkomen en voedsel. Tot armoede en het verlies van het vermogen om voor onszelf te zorgen.

Armoede is niet een gebrek aan geld, maar een gebrek aan toegang tot basisvoorzieningen. En dat is precies waarop AL het beleid aanstuurt.

Waarom?

Waarom zou een regering een dusdanig kwaadaardig beleid voeren?

Degenen die de meeste macht hebben in de wereld, hebben logischerwijze de meeste invloed. Zij hebben het vermogen om regeringen naar hun hand te zetten, want zij financieren ze. Het grootste belang van mensen met macht, is macht over alle andere mensen, want daar bestaat hun macht uit.

Om macht te kunnen hebben over anderen, is het een vereiste dat die anderen afhankelijk zijn. De macht van de één, bestaat immers uit de afhankelijkheid van de anderen. Machthebbers proberen daarom altijd die afhankelijkheid te vergroten. Het meest efficiënt doe je dat door die anderen het (zelfstandig) leven onmogelijk te maken. Zoals nu gebeurt.

Zodra het – als gevolg van het beleid – voor grote groepen mensen onmogelijk gemaakt is om voor zichzelf te zorgen, zullen de regeringen “te hulp schieten” en een vorm van basisinkomen aanbieden. Uiteraard onder voorwaarde van strikte gehoorzaamheid. En dan is de afhankelijkheid compleet.

Al het beleid volgt een beproefd patroon:

1- Verzin of creëer een probleem dat als bedreiging wordt ervaren

2- Wacht op een reactie van het publiek (“Jullie moeten er wat aan doen!”)

3- Neem de maatregelen die je voor ogen had

Dit patroon staat bekend als problem-reaction-solution

Uiteraard kunnen regeringen dit beleid alleen voeren als voldoende mensen blijven geloven in de voorgespiegelde “bedreigingen”. Anders bestaat er simpelweg geen rechtvaardiging voor dit armoedebeleid. Zodra voldoende mensen gaan beseffen dat ze worden misleid, en dat regeringen heel andere bedoelingen hebben dan ze beweren, dan staan die regeringen letterlijk machteloos.

[Pieter Stuurman]

3 2 stemmen
Beoordeel dit artikel

Interessant

Vond je dit waardevol?
Klik hieronder en deel het op je Socials!
+
Meld je aan op onze gratis PUSH meldingen
Aanmelden
?
+
Volg ons op ons gratis Telegram kanaal
Volg Ons
?
+
Steun ons met een vrijwillige bijdrage
Doneer
?

Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest

41 Reacties
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
bert s
bert s
4 jaren geleden

Zo lang we blijven stemmen geven we het huidige politieke stelsel legitimiteit en zo lang we ons geld toevertrouwen aan het corrupt banken stelsel dan blijft alles gewoon door gaan. We kunnen blijven janken totdat we een ons wegen of we gaan iets heel eenvoudigs doen om het tij te keren. Stop met stemmen en haal je geld van de bank. We halen zo de legitimiteit bij het politieke stelsel weg en ontnemen de banken hun bestaansrecht. Moeilijk is het niet, geen geweld, geen illegale praktijken en de tijd die je in deze acties moet steken is minimaal.

Mrs. No-one
Mrs. No-one
4 jaren geleden

Ook hier weer de zelfde onderdrukkende en in gijzeling nemende ‘Matrix’ van en voor het volk/de mensheid en dit weer opnieuw door de schaduwregeringen(wat haar oorsprong heeft in een al ver verleden), die eerder vernietigende dan dat zij heil makende plannen het het volk/de mensheid beogen en zich vooral totaal niet om hun welzijn bekommeren. Zullen zij het volk/de mensheid, die dit allemaal maar slikken en dit masochistisch over zich heen laten, hen hier nooit uit willen ‘bevrijden’. Gods zij dank zijn er echter achter schermen dus wel krachten met intenties die dit wel voor de mensheid en bijna alle wezens, dit wel voor hen te willen gaan doen(dus ‘bevrijding’!).

IIS
IIS
4 jaren geleden

De EU en de influx van (criminele) buitenlanders is een groot succes, tenminste als je aan de kant van de landverraders staat.

Aan de andere kant gaat het over de blote, naakte, kale rug van de autochtone bevolking, die tot op de laatste splinter letterlijk moet bloeden voor de whole shebang, getuige de vele aanslagen op Nederlanders en de klimaathysterische krampen van de psychopatische zio politici en overheid.

Dit is in NL nog nooit eerder zo doorgeschoten, met een omvang op krankzinnigenformaat en lijkt het land compleet door te schieten richting controled demolition. Nederland is een tweede 9/11.

Ziek, zieker, ziekst. Daar ver voorbij staat Nederland.

Omvolking met daaraan gekoppeld een totale financiële en economische afbraak, wat een prachtig land is het geworden. Op straat, in huis, in de bioscoop, nerhens meer veilig door dolgedraaide autochton en nazi overheid, dan kunnen Nederlanders rustig stellen: NL en ’t volk is geen stuiver meer waard!…..En het mooie is dat dit nog maar het begin is.

Uiteindelijk, wie stopt deze waanzin? De boeren en bouwvakkers protesteren tenminste nog, maar krijgen daarbij ook nog aangesmeerd dat ze niet politiek correct blijven. Hoe ziek kan een land zijn? Zo ziek dus!

We zijn te laat!

En dat alles is georchestreerd en gefaciliteerd door de pseudo joden.

wow
wow
4 jaren geleden

“Zodra voldoende mensen gaan beseffen dat ze worden misleid, en dat regeringen heel andere bedoelingen hebben dan ze beweren, dan staan die regeringen letterlijk machteloos.”

Ik kijk met stijgende verbazing naar de toestand van de mensen. Directe democratie is de oplossing!! Geen peil had enkele jaren geleden een fantastisch concept ontwikkeld waar wij de dienst uitmaken. Ongelooflijk dat dit niet heeft aangeslagen. Ik begrijp het ook wel want het schools systeem is zo ontwikkeld dat het volgers van ons maakt. Wij beslissen via een open debat op de computer wat de volksvertegenwoordiger moet uitvoeren, ieder week opnieuw, iedere nieuwe wet opnieuw. En nee geen peil is niet links of rechts. Als jullie dan moeite hebben met geen peil, copieer dan het systeem wat zij hebben ontwikkeld, of wachten jullie op de Messias, hoeft niet,..hij is allang hier. Know thyself!

Back to top button
41
0
We lezen graag je reactie!x