Homepagina » Binnenland » Het ware doel van de stikstofcrisis, CO2-crisis en woningcrisis. Waarom al het ‘crisisbeleid’ tot hetzelfde leidt
Het ware doel van de stikstofcrisis, CO2-crisis en woningcrisis. Waarom al het 'crisisbeleid' tot hetzelfde leidt

Het ware doel van de stikstofcrisis, CO2-crisis en woningcrisis. Waarom al het ‘crisisbeleid’ tot hetzelfde leidt

Door Pieter Stuurman: De stikstofcrisis, de CO2-crisis, de woningcrisis, de pensioencrisis, het lijken allemaal losstaande verschijnselen.

En zo worden ze ook gepresenteerd. Totdat je de “oplossingen” gaat bekijken. Dan zie je dat er een overeenkomst bestaat tussen deze schijnbaar losstaande zaken. Dan zie je dat de beleidsmaatregelen die gebaseerd zijn op deze “crises” allemaal dezelfde consequenties gaan hebben.

Letterlijk AL het beleid dat gebaseerd wordt op deze “crisissituaties” leidt tot hetzelfde: het onmogelijk maken om voor onszelf te zorgen.

Om voor onszelf te kunnen zorgen, moeten we toegang hebben tot onze basisbenodigdheden. Om te kunnen leven hebben we en aantal primaire zaken nodig:

  • Onderdak (wonen)
  • Energie
  • Inkomen
  • Voedsel

Zonder toegang tot deze dingen, zijn we dakloos, lijden we kou, leven we in armoede en hebben we honger. En alle “crisismaatregelen” leiden precies daartoe. De situaties lijken dus verschillend, maar de consequenties van het beleid zijn hetzelfde.

Wonen

De aanval op wonen wordt op verschillende fronten ingezet. Sociale huurwoningen worden steeds minder toegankelijk gemaakt. Boven een modaal inkomen komt niemand er meer voor in aanmerking. Huurtoeslagen worden versoberd waardoor ook mensen met lage inkomens niet meer kunnen huren. Daarnaast worden de woningbouwverenigingen dusdanig zwaar belast dat er geen geld meer is voor nieuwbouw, en dat ze genoodzaakt zijn hun woningvoorraden te verkopen. Dat betekent ellenlange wachtlijsten.

Logischerwijze ontstaat hierdoor meer vraag naar betaalbare koopwoningen. Als gevolg van die vraag, stijgen de prijzen daarvan. Hierdoor zijn ze voor grote groepen mensen ook niet meer betaalbaar. Daarnaast zijn er instapdrempels voor hypotheken opgeworpen, waardoor gezinnen met een inkomen dat rond modaal ligt (en die niet meer in aanmerking komen voor sociale huurwoningen) ook geen passende hypotheek meer kunnen krijgen, en dus geen toegang meer hebben tot wonen.

Het enige dat dan nog resteert is particulier huren. Maar ook hier vliegen de huurprijzen omhoog als gevolg van de toegenomen vraag (die dus weer een gevolg is van het beleid). Daarnaast worden sociale huurwoningen, als consequentie van het draconische belastingbeleid, massaal verkocht aan speculanten die ze vervolgens tegen woekerprijzen verhuren.

En dan is er ineens de “stikstofcrisis” die wordt gebruikt als rechtvaardiging voor een bouwstop. Hierdoor worden jongeren die zelfstandig willen gaan wonen genoodzaakt bij hun ouders te blijven wonen.

Resultaat: alle beleidsmaatregelen leiden tot het onmogelijk maken van wonen voor steeds grotere groepen mensen.

Energie

De “CO2-crisis” wordt ingezet om energie te rantsoeneren. Gas zal simpelweg worden afgesloten, waardoor mensen gedwongen worden om elektrische warmtepompen aan te schaffen, tegen torenhoge kosten. Dat deze pompen nauwelijks bruikbaar zijn (de capaciteit is veel te klein om een huis behoorlijk te verwarmen) doet er kennelijk niet toe.

Als mensen bezwaar maken tegen deze gedwongen investering, roept de overheid dat ze zullen “helpen” door leningen te verstrekken (uiteraard van het belastinggeld dat al door de bevolking is betaald). Maar niet zonder voorwaarden: de grond waarop het huis staat wordt dan eigendom van de overheid. Hierdoor vervalt het beschikkingsrecht over het huis natuurlijk voor een deel aan die overheid. Je kunt een huis immers niet verkopen zonder de grond waar het op staat. Dit beleid past dus ook uitstekend in de aanval op wonen.

Als mensen uitweg zoeken door een houtkachel aan te schaffen, wordt dit bij voorbaat geblokkeerd, want dat is ineens “slecht voor de gezondheid”.

Daarnaast wordt de “CO2-crisis” gebruikt als rechtvaardiging voor het verhogen van energiebelastingen en als opmaat voor een algemene CO2-taks. Dat geld moet natuurlijk worden opgebracht door de burgers en worden betaald uit hun loon.

Samen met het beleid dat wonen steeds duurder maakt, stijgen hierdoor de vaste lasten spectaculair. Uiteraard leidt dat tot meer armoede.

Resultaat: alle beleidsmaatregelen leiden tot minder toegang tot betaalbare energie voor steeds grotere groepen mensen.

Inkomen

Als gevolg van het beleid, is het geïndexeerde inkomen al decennia niet gestegen, terwijl de vaste lasten explosief toenemen. Dit resulteert uiteraard in minder besteedbaar inkomen. Daarnaast wordt ons uitgesteld inkomen (pensioen) geroofd onder het mom van een pensioencrisis die in werkelijkheid helemaal niet bestaat. Er wordt een rekentruc toegepast waardoor er een crisis LIJKT te zijn.

Resultaat: alle beleidsmaatregelen leiden tot minder besteedbaar inkomen, en dus tot meer armoede voor steeds grotere groepen mensen.

Voedsel

Ook hier wordt de aanval op verschillende fronten ingezet. De zogenaamde stikstofcrisis moet de veeteelt drastisch inperken. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de voedselvoorziening.

Daarnaast stuurt het beleid aan op meer biobrandstof in benzine. De E10-benzine komt voor 10% uit biomassa. Die gewassen moeten uiteraard worden verbouwd, en dat gaat ten koste van landbouwgrond waarop normaal voedsel gekweekt wordt. Om het hele wagenpark op E10 te laten rijden, hebben we ongeveer 30% van alle beschikbare grond in Nederland nodig. Grond waarop dan dus niet meer gewoond kan worden, en waarop geen voedsel verbouwd kan worden. Ook dat heeft uiteraard consequenties voor de voedselvoorziening en wonen.

De volgende aanval op voedsel zal gebaseerd zijn op een “watercrisis”. Er wordt geroepen dat de landbouw te veel water verbruikt. Er zullen maatregelen genomen worden om die landbouw te beperken. Uiteraard ook met voedselschaarste als gevolg.

Resultaat: alle beleidsmaatregelen leiden tot minder beschikbaar voedsel, en dus tot meer honger voor steeds grotere groepen mensen.

Kortom

Kortom, alle beleidsmaatregelen leiden tot meer dakloosheid, meer kou, meer armoede en meer honger.

Steeds wordt er geschermd met allerlei “bedreigingen” met de bedoeling dat we al die beleidsmaatregelen accepteren. Steeds wordt ons een “beter klimaat” voorgespiegeld (alsof het huidige klimaat zo beroerd is), maar nooit wordt er melding gemaakt van de logische consequenties van alle maatregelen voor ons leven. Kennelijk heeft men liever niet dat wij dit beseffen.

Maar wat als al die “bedreigingen” in werkelijkheid niet bestaan? Dat het beleid helemaal niet de bedoeling heeft om die zogenaamde bedreigingen onschadelijk te maken? Maar dat het beleid de bedoeling heeft om zelfstandig leven onmogelijk te maken? Dat is immers de overeenkomst tussen alle maatregelen: ze leiden onveranderlijk tot het rantsoeneren van wonen, energie, inkomen en voedsel. Tot armoede en het verlies van het vermogen om voor onszelf te zorgen.

Armoede is niet een gebrek aan geld, maar een gebrek aan toegang tot basisvoorzieningen. En dat is precies waarop AL het beleid aanstuurt.

Waarom?

Waarom zou een regering een dusdanig kwaadaardig beleid voeren?

Degenen die de meeste macht hebben in de wereld, hebben logischerwijze de meeste invloed. Zij hebben het vermogen om regeringen naar hun hand te zetten, want zij financieren ze. Het grootste belang van mensen met macht, is macht over alle andere mensen, want daar bestaat hun macht uit.

Om macht te kunnen hebben over anderen, is het een vereiste dat die anderen afhankelijk zijn. De macht van de één, bestaat immers uit de afhankelijkheid van de anderen. Machthebbers proberen daarom altijd die afhankelijkheid te vergroten. Het meest efficiënt doe je dat door die anderen het (zelfstandig) leven onmogelijk te maken. Zoals nu gebeurt.

Zodra het – als gevolg van het beleid – voor grote groepen mensen onmogelijk gemaakt is om voor zichzelf te zorgen, zullen de regeringen “te hulp schieten” en een vorm van basisinkomen aanbieden. Uiteraard onder voorwaarde van strikte gehoorzaamheid. En dan is de afhankelijkheid compleet.

Al het beleid volgt een beproefd patroon:

1- Verzin of creëer een probleem dat als bedreiging wordt ervaren

2- Wacht op een reactie van het publiek (“Jullie moeten er wat aan doen!”)

3- Neem de maatregelen die je voor ogen had

Dit patroon staat bekend als problem-reaction-solution

Uiteraard kunnen regeringen dit beleid alleen voeren als voldoende mensen blijven geloven in de voorgespiegelde “bedreigingen”. Anders bestaat er simpelweg geen rechtvaardiging voor dit armoedebeleid. Zodra voldoende mensen gaan beseffen dat ze worden misleid, en dat regeringen heel andere bedoelingen hebben dan ze beweren, dan staan die regeringen letterlijk machteloos.

[Pieter Stuurman]
0 0 stem
Beoordeel dit artikel
+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest
41 Reacties
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
bert s
bert s
1 jaar geleden

Zo lang we blijven stemmen geven we het huidige politieke stelsel legitimiteit en zo lang we ons geld toevertrouwen aan het corrupt banken stelsel dan blijft alles gewoon door gaan. We kunnen blijven janken totdat we een ons wegen of we gaan iets heel eenvoudigs doen om het tij te keren. Stop met stemmen en haal je geld van de bank. We halen zo de legitimiteit bij het politieke stelsel weg en ontnemen de banken hun bestaansrecht. Moeilijk is het niet, geen geweld, geen illegale praktijken en de tijd die je in deze acties moet steken is minimaal.

Bewust
Bewust
Reactie op  bert s
1 jaar geleden

bert s

Zolang we blijven stemmen ….? Nederland is al net zo corrupt als een derde wereld land , want bij de voorlaatste statenverkiezingen werden dozen vol PPV-stembiljetten in verzegelde containers afgevoerd ter voorkoming van de zege voor Geert Wilders . Deze anti-Eu voorman kon rekenen op minder stemmen dan waar hij recht op had .
In opdracht van ………nou vul maar in !

René
René
Reactie op  bert s
1 jaar geleden

Inderdaad Bert, Stop Stemmen, alleen nog contant betalen en zo min mogelijk mee doen met de baantjes carrousel. Als je dat goed aanpakt heb je nog een mooi leven ook en draag je bij aan verandering in de maatschappij.

Mrs. No-one
Mrs. No-one
1 jaar geleden

Ook hier weer de zelfde onderdrukkende en in gijzeling nemende ‘Matrix’ van en voor het volk/de mensheid en dit weer opnieuw door de schaduwregeringen(wat haar oorsprong heeft in een al ver verleden), die eerder vernietigende dan dat zij heil makende plannen het het volk/de mensheid beogen en zich vooral totaal niet om hun welzijn bekommeren. Zullen zij het volk/de mensheid, die dit allemaal maar slikken en dit masochistisch over zich heen laten, hen hier nooit uit willen ‘bevrijden’. Gods zij dank zijn er echter achter schermen dus wel krachten met intenties die dit wel voor de mensheid en bijna alle wezens, dit wel voor hen te willen gaan doen(dus ‘bevrijding’!).

IIS
IIS
1 jaar geleden

De EU en de influx van (criminele) buitenlanders is een groot succes, tenminste als je aan de kant van de landverraders staat.

Aan de andere kant gaat het over de blote, naakte, kale rug van de autochtone bevolking, die tot op de laatste splinter letterlijk moet bloeden voor de whole shebang, getuige de vele aanslagen op Nederlanders en de klimaathysterische krampen van de psychopatische zio politici en overheid.

Dit is in NL nog nooit eerder zo doorgeschoten, met een omvang op krankzinnigenformaat en lijkt het land compleet door te schieten richting controled demolition. Nederland is een tweede 9/11.

Ziek, zieker, ziekst. Daar ver voorbij staat Nederland.

Omvolking met daaraan gekoppeld een totale financiële en economische afbraak, wat een prachtig land is het geworden. Op straat, in huis, in de bioscoop, nerhens meer veilig door dolgedraaide autochton en nazi overheid, dan kunnen Nederlanders rustig stellen: NL en ‘t volk is geen stuiver meer waard!…..En het mooie is dat dit nog maar het begin is.

Uiteindelijk, wie stopt deze waanzin? De boeren en bouwvakkers protesteren tenminste nog, maar krijgen daarbij ook nog aangesmeerd dat ze niet politiek correct blijven. Hoe ziek kan een land zijn? Zo ziek dus!

We zijn te laat!

En dat alles is georchestreerd en gefaciliteerd door de pseudo joden.

IIS
IIS
Reactie op  IIS
1 jaar geleden

…..dit is oorlog! Een oorlog tegen de Nederlandse bevolking. Degene met een zogenaamd ordentelijk en strak geregeld leventje tot aan degene met de roze bril op, de vredige wolk liggers, in de alles is liefde bubbel die dat niet zo ervaren komen er stuk voor stuk nog wel achter hoe kil en vuil de realiteit werkelijk is. Met een pseudo joden gecontroleerde psychopatische overheid en regering verwacht men een goede voortzetting en vredig en mooi einde???….

Het is oorlog en: All’s fair in love and war!

IIS
IIS
Reactie op  IIS
1 jaar geleden

….. hebben nederlanders dan zo weinig zelfrespect en eigenwaarde dat ze zich letterlijk willen opofferen voor de levens van anderen?

Anderen die niets toevoegen dan ellende en werkelijk ook nog eens vierkant kakka hebben aan het Nederlandse volk en deze minder als varkens zien. Een overheid en politiek zijn daarbij de grote gangmakers en is evident en nu wel duidelijk op alle fronten bewezen.

Wie nu nog gelooft en denkt dat de politiek en overheid en het Grosso modo Soros clubjes en vreemdelingen goed met ze voorheeft mogen zich aanmelden bij paviljoen 11 of gelieve een OD te nemen, zodat deze afdeling der waanzinnigen in ieder geval geen gevaar meer kunnen vormen voor het deel van Nederlanders die nog wel realiteitszin bezitten en respect en eigenwaarde tonen voor hun eigen bestaan, lijf en leven.

IIS
IIS
Reactie op  IIS
1 jaar geleden

En laat duidelijk zijn dat het Kalergi plan, als deze er ligt, duizenden miljarden kost om uit te voeren en moet zorgen voor een totale omwenteling. De EU nazi natte droom en de frustratie van Kalergi dat hij een uit twee nationaliteiten gesneden soort was wekte idee richting één rijk ten koste van ons met een stuurbare massa samengesteld uit diverse rassen in één slavensysteem gegoten.

René
René
Reactie op  IIS
1 jaar geleden

Hey IIS, praat je altijd zoveel met jezelf of had je het wellicht ook in één commentaar kwijt gekund?
Het komt een beetje (op-) hitserig over op deze manier en gaat dan misschien zijn doel wel voorbij?
Als ik jou was, zou ik eens nadenken over een andere methode… Thumbs up hoor…

René
René
Reactie op  René
1 jaar geleden

Eeuwige economische groei dat bestaat niet, dat begrijpt een kind. Meer, Meer, Meer dat kan Niet Meer.

De resultaten van bovenstaande zullen in steeds meer crises tot uiting komen waarbij individuen om zich heen gaan slaan omdat ‘het bestaan’ zál veranderen.

René
René
Reactie op  René
1 jaar geleden

De grenzen van het globale kapitalisme zijn we allang voorbij. En met een steady state economy, circulair en eerlijk delen (niet op basis van de noemer arbeid maar consumptie) zal de wereld er een stuk beter uit komen te zien.

Maar zijn de mensen in staat tot minder hebzucht? Mag een ander het beter hebben? Minder wantrouwen of blijven we concurreren, moeten we overal de 1e in (willen) zijn? Of gaan we samenleven op deze platte aardbol.

IIS
IIS
Reactie op  René
1 jaar geleden

@René

Dank voor de feedback en het meedenken, ga zo door.

Het geheel verpakken in een commentaar zou kunnen, maar de gedachten stromen als water en het water vloeit bij mij nu eenmaal zoals het wil. En slome gedachten komen tot nadenken als het vuur met de zweep komt, hitserig zou ik het zelf niet noemen, daar hitsen iets is voor honden en mensen zijn mensen, geen honden, hoewel ze soms slechter worden behandeld.

wow
wow
1 jaar geleden

“Zodra voldoende mensen gaan beseffen dat ze worden misleid, en dat regeringen heel andere bedoelingen hebben dan ze beweren, dan staan die regeringen letterlijk machteloos.”

Ik kijk met stijgende verbazing naar de toestand van de mensen. Directe democratie is de oplossing!! Geen peil had enkele jaren geleden een fantastisch concept ontwikkeld waar wij de dienst uitmaken. Ongelooflijk dat dit niet heeft aangeslagen. Ik begrijp het ook wel want het schools systeem is zo ontwikkeld dat het volgers van ons maakt. Wij beslissen via een open debat op de computer wat de volksvertegenwoordiger moet uitvoeren, ieder week opnieuw, iedere nieuwe wet opnieuw. En nee geen peil is niet links of rechts. Als jullie dan moeite hebben met geen peil, copieer dan het systeem wat zij hebben ontwikkeld, of wachten jullie op de Messias, hoeft niet,..hij is allang hier. Know thyself!

Christgalactic
Christgalactic
1 jaar geleden

Probleem met dergelijk zaken, is dan met oogst wat allang geleden en tot op heden gezaaid is geweest en wordt. Mensen stemmen op politieke partijen, kopen smartphones (spiegels voor goud), rijden auto’s op olie, elektriciteit ( Rockefellers); men zet zijn paarden in op het Darpa Internet (bitcoin) en noem maar op. Mensen zien tot op heden nog steeds niet in dat geheel andere energieopwekking mogelijk is ( Nicola Tesla; Torus) en ook een geheel ander internet. Toch neigt men te kiezen voor het kapitaal in ruil voor de Waarheid!!

eksegese
eksegese
1 jaar geleden

Er is, zoals ik al jaren roep inderdaad een oorlog gaande tegen de menselijkheid, een oorlog die op zo’n slinkse wijze gevoerd wordt dat er geen schot gelost hoeft te worden om hun doel te bereiken. We worden onophoudelijk suf gebeukt met totale waanzin en idiote maatregelen die ook nog eens verschrikkelijk nadelig uitpakken zodat we geheel vrijwillig vrijbaan geven om ons zelf volledig naar de filistijnen te laten helpen. We worden uitgekleed waar we zelf bij staan.Dit moet onmiddellijk stoppen. Niet meer stemmen en onophoudelijk protesteren zoals momenteel in de hele wereld al gaande is. Laat ze weten dat de grens bereikt is en volg de boeren en de bouwers ! Laat de strijd maar beginnen ! Macron do0et het al in zijn broek, Rutte houdt zich al tijden lang schuil ! Het loopt hen al dun door de broek ! Ik hoop dat we e0indelijk wakker worden !

IIS
IIS
Reactie op  eksegese
1 jaar geleden

@eksegese

Met uitgestreken smoelen en stalen gezichten liegt en bedriegt de mentaal ziekgeraakte overheid, het politieke gezwel en de gecontroleerde zio media verder alsof ze ziende blind en horende doof zijn en doen alsof er niets aan de hand is, totdat de waanzins karavaan ter pletter slaat tegen de betonnen muur, die ongetwijfeld komt. Dan komt het uur van de waarheid en zal de hel en de ellende ze komen halen. Deze tijden zijn niet meer de tijden van weleer, dit zijn de tijden van terugkrijgen wat men uitdeelt.

Persoonlijk mogen al deze satanisch bezeten landverraders de ergste ellende over zich krijgen die bestaat, beter verdienen ze namelijk niet.

Sluit mij bij je reactie aan.

eksegese
eksegese
Reactie op  IIS
1 jaar geleden

Klopt @IIS, de grootste bedriegers en landverraders zitten echter in het koningshuis. Lees onder de volgende link over het feit dat ze geen Oranjes zijn, onwettig op de troon zitten (zaten) en hoe zij hun kapitaal vergaarden.

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2019/10/25/het-oranje-kapitaal/

Hier moeten we dus als allereerste vanaf zien te komen !

IIS
IIS
Reactie op  eksegese
1 jaar geleden

@eksegese

Het koningshuis is uiteindelijk ook maar een bijelkaar geraapte familie geworden van rood-wit-blauw ( was ooit met trots gedragen oranje-wit-blauw) met een voormalige prins Bernhard binnengeloodst door obscure krachten die de gehele familie meegesleept heeft in een sinistere wereld van verborgen agenda’s en geestelijk zieke en obscure clubs (Maltese orde) en die vooral en alleen maar aan zichzelf dachten en het stomme geluk hebben gehad dat zoveel goedgelovige koenavels ze aanbidden en ze graag helpen hun macht over ons te behouden. Het huidige koningshuis heeft m.i. een dramatische vloek gelegd op de bevolking door zich op plekken te begeven waar ze verre van had moeten blijven. Daarmee doel ik opdat ze chantabel zijn gemaakt en daarmee geheel Nederland hebben meegesleept d.m.v. beeldmateriaal in expliciete situaties op plekken waar alleen Epstein-achtigen zich begeven. Maar, waarschijnlijk kriebelt er toch iets bij de familie, waar Bernhard ook kriebels had.

IIS
IIS
Reactie op  IIS
1 jaar geleden

En @eksegese wat te denken van deze?

Moord Nicky Verstappen.

…..”Er blijkt veel mis met de leiding van dit jeugdkamp. Een aantal heeft een zedenverleden en naamgever en oprichter Joos Barten (1918-2003) is in de jaren 50 als schoolhoofd van de plaatselijke lagere school zelfs wel eens veroordeeld voor ontucht met kinderen. Na de celstraf is hij weer opgenomen in de gemeenschap, met functies binnen onder meer het onderwijs, de voetbalclub en dus deze jongerenorganisatie. In 1986 ontving hij een koninklijke onderscheiding voor al zijn werk….”

Na veel rumoer moest men onder druk het lijk van deze Joos Barten opgegraven voor DNA onderzoek, wat bleek? Onschuldig. LOL!! Een gerehabiliteerde pedo die Nicky Verstappen zou hebben verkracht en omgebracht met koninklijke onderscheiding!!!!….Een veroordeelde pedofiel een koninklijke onderscheiding geven die achteraf ook nog een kind heeft vermoord, dat bekt en valt niet echt lekker, is slechte pr, dus: ONSCHULDIG!

Overigens, ongelooflijk dat een pedofiel uberhaupt een koning lijke onderscheiding kon krijgen is onvoorstelbaar.

Ja, ja, het koningshuis.

IIS
IIS
Reactie op  IIS
1 jaar geleden

….En dan je (Beatrix) paard Volkert noemen is toch om te janken. Hoe groot is dan de minachting van het koningshuis of neem de moord op Theo van Gogh waarna Beatrix ,(jammer genoeg niet op haar/ons paard) op bezoek ging bij een Marokkaans jongerencentrum. Om even door te nemen hoe geslaagd de moord was!?

Tja, met zulke vrienden ben je geen vijand meer nodig. Treurig en triest, maar schijnbaar it’s all in the family.

Sloof
Sloof
1 jaar geleden

Het is heerlijk om slaaf en sloof te zijn! Vraag maar aan R. Utte.

Bas van Stapelberg
Bas van Stapelberg
1 jaar geleden

VVD noemt dit liberalisme.

salvar
salvar
1 jaar geleden

het is oorlog, alleen een samengebalde vuist kan uitkomst brengen.

Eelke Piers
Eelke Piers
1 jaar geleden

Als je inkomen hebt dan kun je voedsel kopen . Dus punt 5 vervalt.
Is je inkomen te hoog voor een sociale woning. Stop dan met werken en je krijgt een huis toegewezen. Dus geen probleem
Wil je een woning kopen dat kan, maar eerst sparen tot je 10 % van de koopsom hebt dan is een hypotheek geen probleem meer of je wilt boven je stand wonen. Ook in Almere zijn genoeg woningen en appartementen beneden de 200.000 euro te koop.
Het is alleen maar een probleem als je 2 keer per jaar samen naar Thailand op vakantie wilt.
De rest van het verhaal zie ik wel zitten

Elise
Elise
Reactie op  Eelke Piers
1 jaar geleden

Er komen nu veel mensen bij de voedselbank, die geen schulden hebben, maar toch niet rond kunnen komen van hun inkomen. En dat heeft niks te maken met verkeerde uitgave/verslaving etc, maar gewoon te weinig geld hebben om alles te kunnen betalen.
Ik verbruik elk jaar minder water, gas en elektra en toch betaal ik steeds meer. Mijn creativiteit om minder te verbruiken raakt nu wel op. De financiële raadslieden weten dit, de voedselbanken(regels zijn versoepelt) weten dit ook.
Er zijn duizenden jongeren dakloos(18+) geworden, mede door het systeem(belasting/zorgverzekering). Het zit zo strak geweven, dat als je even een time out nodig hebt door iets, dan raak je meteen in de schulden.(ook door boetes). Heb je arme ouders, dan ben je dubbel de klos. Je bent dan genoodzaakt om op straat te gaan leven/zonder adres, want anders trek je het gezin ook mee in de schulden. En zo komen dus jongeren18+ op straat. Jongeren18+ die werken(thuiswonend) moeten sowieso de huursubsidie en als ouders in de bijstand zitten gaat er al 264 euro per kind eraf. Huursubsidie bij mij is 246+ 264= 510 euro. Die moet een jongere in een arm gezin al ophoesten voor de ouder in de bijstand. Daar zit dus niet eens kostgeld bij om van te eten.
Ouderen en zieken betalen zich scheel aan extra kosten zorg. Deze mensen hebben vaak een klein inkomen. Bekijk eens de huur in een bejaarden/verzorgingshuis. Je betaalt je scheel aan service kosten ook al gebruik je die niet eens. De huur is dan 2/3 van je inkomen. Dit mag wettelijk niet eens. Niemand doet er wat aan. Huur mag maar 1/3 van je inkomen zijn.
Voedsel zelf is veel duurder geworden door de btw verhoging.
Zonder vast contract(werk) heb je al chronische stress(je kunt elk moment ontslagen worden) en verdien je minder. Na 3 contracten hoor je een vast contract te krijgen, maar dat gebeurt weinig.
En zo kun je allerlei dingen opnoemen, die niet meer haalbaar zijn, mede door systeem.
We zitten al jaren in een survival of the fittest systeem.(wurgsysteem).

Elise
Elise
Reactie op  Elise
1 jaar geleden

Aanvulling: Er zijn veel mensen ziek(chronisch), die in de bijstand zitten. Deze kunnen niet naar een andere uitkering. Er wordt nog te vaak scheef gekeken naar mensen in de bijstand. Die groep is heel divers.
Ik schrijf dit om te voorkomen dat je gaat zeggen: dan gaan die ouder(s) maar werken.

Roos Snowwhite
Roos Snowwhite
Reactie op  Elise
1 jaar geleden

Je bent iets vergeten inzake jongeren die thuis (moeten blijven) wonen: n minima verliest ook alle kwijtscheldingen en krijgt n aanslag inkomstenbelasting (omdat inkomen van kind volledig bij eigen inkomen van ouder opgeteld wordt). Ik had in 2018 nog geen €14.000,00 verdiend en moet bijna €800,00 inkomstenbelasting betalen. Verlies van kwijtscheldingen, is €70,00 p.m. dus jaarlijks €840,00. Huursubsidie was ongeveer €300,00 p.m. Is al met al dus €437,00 p.m. en jaarlijks €5.240,00. Ik heb geen uitkering (anders kwam er nog €264,00 p.m. bij) en moet nog €3.500,00 terugbetalen van n minimuminkomen.

Ik heb middels Google en aan medewerkers van instanties zoals gemeente en beladtingdienst, gevraagd welke reden er is om minima zo genadeloos aan te pakken wanneer n eigen kind thuis woont maar als n vreemde hetzelfde betaalt inzake n kamer, wel recht blijft bestaan omtrent huurtoeslag, kwijtscheldingen en dat inkomen van vreemde niet meegeteld wordt, krijg ik het antwoord omdat de wet het zegt, elke onderbouwing ervan ontbreekt. In feite wordt dus gezegd/gedwongen dat eigen bloed op straat gezet wordt (om ruimte te maken om op den duur verplicht n fucking extremist of 2 in huis te nemen om verkracht en onderdrukt te worden). Smerige verrotte parasieten, Als het ooit zover komt dat ik mijn vege lijf moet redden, verander ik op slag in n koelbloedige moordenaar, als iemand regering en co uitroeit, zal ik juichen en die persoon eeuwig dankbaar zijn.

Elise
Elise
Reactie op  Roos Snowwhite
1 jaar geleden

Ja Roos, leef met je mee. Het systeem is genadeloos.(Ik word ook gek van het uitzoeken hoe het precies zit, om te voorkomen dat je terug moet betalen) Wat ik ook vreemd vind? Stel mijn studerende kinderen gaan op kamers, dan hebben ze recht op meer duo(uitwonende studiefinanciering) en huursubsidie. Lijkt mij, dat de overheid dan duurder uit is, dan als ze thuis wonen.

x

Check Also

gates

Groene Reset: Bill Gates vergelijkt strijd tegen broeikasgassen met ‘wereldoorlog’

Wie dacht dat de rust na de ...

duits

Opgepast! Het is koud buiten: ‘Groene’ energie faalt in Duitsland, kolen en gas bieden redding

Als het aan partijen als D66 en ...

Waarom Pushmeldingen?

Facebook en Twitter censureren steeds meer. Het nieuws dat NineForNews brengt wordt steeds vaker door ze geblokkeerd.

Met pushmeldingen informeren we je rechtstreeks, zonder risico op deze censuur.

Waarom Telegram?

Overheidscorruptie anno 2020 wordt steeds erger. Websites en domeinen worden in beslag genomen, omdat de criminele regering geen tegengeluid duldt.

Ons Telegram kanaal staat los van onze websites. Daar krijg je een overzicht van onze berichten, ook als we 'ineens' verdwijnen.

Stuur jouw ideeBedenk een idee, kreet of one-liner voor op onze producten.

Elke maand kiezen we de beste, leukste of meest originele inzending. En als dat jouw inzending is, win je een T-shirt met jouw idee erop!

41
0
We lezen graag je reactie!x