Gezondheid

“Alle ziektes zijn te genezen”

Help mee door dit artikel met iedereen op je social netwerk te delen!
Er is helaas geen gesproken versie van dit artikel beschikbaar

Sinds de komst van de z.g. ‘medische wetenschap’ lijkt het er sterk op dat wij mensen steeds meer ‘geprogrammeerd’ zijn te denken dat alleen de dingen die we fysiek kunnen waarnemen bestaan. Dit in tegenstelling tot wat mensen vroeger dachten en wat vele culturen nog steeds denken: er is meer dan alleen het fysieke lichaam.

"Alle ziektes zijn te genezen"Al duizenden jaren weet men dat ‘de mens’ uit meerdere lichamen, of ‘lagen’ bestaat en niet alleen uit het zichtbare fysieke deel.

---Lees verder na dit advertentieblokje---
https://www.ninefornews.nl/wp-content/uploads/2024/06/pensioen-gestolen.png

Deze ‘lagen’ zijn energielichamen, of delen van de aura, en zijn ogenschijnlijk gekoppeld aan de zeven energieknooppunten, de chakra’s.

Vaak is beweerd dat deze energielichamen voortkomen uit het fysieke lichaam. Met andere woorden het fysieke lichaam produceert deze energielichamen.

Wat minder bekend is, is dat er sterke aanwijzingen zijn dat het juist andersom is, en dat juist het fysieke lichaam een gevolg is van de energielichamen. Het lijkt er zelfs op dat elk energielichaam als het ware een soort broncode is voor het daarop volgende energielichaam, met het fysieke lichaam, als laatste in de rij. Elk energielichaam heeft een eigen ‘dichtheid’ en hoe dichterbij het energielichaam zich bij het fysieke lichaam bevindt, hoe groter de energiedichtheid van dat energielichaam is.

Dr. Jeanne Achterberg en Dr. Bernie Siegel ontdekten dat bij patiënten die zich een bepaalde ziekte in gedachten voorstelden, deze ziekte zich enkele maanden daarna fysiek manifesteerde. Zagen deze patiënten hun ziekte aankomen of creëerden zij deze met hun verbeelding waarna dit ‘doorgezet’ werd naar het uiteindelijke fysieke lichaam?

Op eenzelfde manier lijkt de dynamische koppeling tussen het zien van mentale plaatjes, het energieveld, en het fysieke lichaam de achterliggende motor van het genezingsproces.

Onderzoeker en arts Dr. Richard Gerber, is ervan overtuigd dat het energieveld (de energielichamen) uiteindelijk het fysieke lichaam construeren en niet andersom. Hij zei: “Het etherische lichaam is een holografisch energiesjabloon, dat de fysieke groei en ontwikkeling van het lichaam leidt en stuurt”. Ook is Dr. Gerber ervan overtuigd dat de energielichamen, zoals sommige aurahealers deze zien, inderdaad een koppeling hebben met het zien van mentale plaatjes en het fysieke lichaam.

Prof. W.A. Tiller is het eens met Dr. Richard Gerber en zegt in heldere taal: “Iemands gedachten creëren bepaalde patronen in de energielichamen. Hierdoor kunnen beelden van ziektes zich uiteindelijk manifesteren. Eerst in de energielichamen met de laagste dichtheid, dan naar de energielichamen met hogere dichtheid en uiteindelijk zien we het als een ziekte in ons fysieke lijf.”

Prof. Tiller zegt verder dat bij de behandeling van fysieke ziektes, recidive vaak voorkomt omdat de echte oorsprong niet aangepakt wordt. “Als artsen naast fysieke behandeling tevens energetische behandelingen zouden toepassen, zou hun slagingspercentage drastisch verhogen”, aldus Tiller.

Het heeft er alle schijn van dat fysieke ziektes dan ook meer een gevolg zijn, van een energetische verstoring van één of meerdere bovenliggende energielichamen, dan dat de oorzaak in het fysieke lichaam ligt. Dit betekent dat fysieke behandeling vaak een vorm van symptoombestrijding is.

Echte genezing vindt daarentegen plaats door de verstoring in het bovenliggende energielichaam (of lichamen) te herstellen. Zo kunnen de meest ernstige ziektes genezen worden. Denk hierbij aan mensen die zonder gebruik te hebben gemaakt van de moderne medische wetenschap, genezen zijn van kanker, diabetes en andere (z.g. ongeneeslijke) ziekten.

Eén voorbeeld van behandeling op ‘energetisch niveau’ is homeopathie. Het homeopathische middel dat men gebruikt bevat door de veelvuldige keren van verdunning, eigenlijk geen meetbaar aanwezige ‘werkzame fysieke bestanddelen’. Waarom werkt homeopathie dan zo goed? Om de eenvoudige reden dat een goed homeopathisch middel op energetisch niveau werkt.

Een andere manier om invloed uit te oefenen op ‘energetisch niveau’ is via hypnose. Door gebruik te maken van hypnose, kun je direct invloed uitoefenen, via het onderbewustzijn, op de energielichamen en zijn de effecten vaak blijvend omdat de échte bron van de verstoring/ziekte aangepakt wordt en niet slechts het resultaat (de ziekte zelf).

Hypnotherapeut Michel Lejeune van Trancewerk, de grootste aanbieder van hypnose- en meditatiesessies in de Benelux, heeft inmiddels jarenlang ervaring op dit gebied opgedaan en past met veel succes een speciale hypnosesessie ‘Bestrijd elke soort ziekte’ toe. Met behulp van deze hypnosesessie zijn de afgelopen jaren veel mensen blijvend van uiteenlopende ziektes en klachten genezen. Deze sessie werkt door je te helpen de juiste gezonde ‘mentale plaatjes’ in het onderbewustzijn te activeren en foute ongezonde ‘mentale plaatjes’ te deactiveren, wat uiteindelijk een gezonde blauwdruk vormt voor het fysieke lichaam.

De sessie is via MP3-download voor iedereen verkrijgbaar en kan thuis met een MP3-speler beluisterd worden.

“Iedereen kan thuis deze sessie doen. Als je twee keer per week een uurtje de tijd neemt om deze sessie te beluisteren, kun je in korte tijd een grote verandering constateren”, aldus Lejeune.

Speciaal voor NineForNews-lezers biedt Trancewerk deze hypnosedownload aan voor slechts eenmalig 10 euro. Klik hier om deze hypnosesessie te downloaden en gebruik de speciale kortingscode: 53d7ae

Interessant

Vind je dit artikel waardevol?
Deel het met iedereen op je Socials!
+
Meld je aan op onze gratis PUSH meldingen
Aanmelden
?
+
Volg ons op ons gratis Telegram kanaal
Volg Ons
?
+
Steun ons met een vrijwillige bijdrage
Doneer
?

Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
Back to top button