Homepagina » Archeologie » Beschreef profeet Ezechiël buitenaardse bezoekers in de Bijbel? Dit zijn de aanwijzingen
Beschreef profeet Ezechiël buitenaardse bezoekers in de Bijbel? Dit zijn de aanwijzingen

Beschreef profeet Ezechiël buitenaardse bezoekers in de Bijbel? Dit zijn de aanwijzingen

In de jaren zeventig werd schrijver Erich von Däniken uitgenodigd voor een geheime NASA-bijeenkomst, waar hij Josef F. Blumrich ontmoette.

De twee spraken over het boek ‘Waren de goden kosmonauten?’ en dan met name het deel waarin wordt gesteld dat de wielen uit de Bijbel die profeet Ezechiël zag, in werkelijkheid spaceshuttles waren.

Blumrich vond dit zo’n absurde theorie dat hij besloot het werk van Von Däniken te ontkrachten.

Overweldigend

Hij ging op onderzoek uit en begon aan een boek te werken. Het bewijs was echter zo overweldigend dat Blumrich helemaal bijdraaide. Zijn boek kreeg uiteindelijk de titel ‘The Spaceships of Ezekiel’ (de ruimteschepen van Ezechiël).

Ezechiël zegt een wiel te zien dat neerdaalt uit de hemel, bestuurd door wezens die op mensen lijken.

Hoewel deze wezens vaak ‘goden’ worden genoemd, wees Von Däniken erop dat in de oorspronkelijke Hebreeuwse versie nooit het woord God wordt genoemd. Dit woord is later pas toegevoegd.

Ezechiël lijkt het landen en opstijgen van een ruimteschip te beschrijven:

Opnieuw keek ik naar de wezens, en ik zag bij elk van de vier een wiel op de grond staan, aan de voorkant. De wielen glansden alsof ze gemaakt waren van turkoois en ze hadden alle vier dezelfde vorm: ze leken op een wiel midden in een ander wiel. Hun velgen waren angstwekkend hoog, en elk van de vier velgen was afgezet met ogen. Als de wezens zich bewogen, gingen de wielen mee, en als de wezens opstegen van de aarde, stegen ook de wielen op. Als de wezens zich bewogen, bewogen ook de wielen, en als ze stilstonden, stonden ook de wielen stil. Als ze van de aarde opstegen, stegen ook de wielen op; een en dezelfde geest leidde immers de wezens en de wielen. – Ezechiël 1

De wezens die ‘op mensen leken’ namen Ezechiël mee in hun schip en brachten hem naar een ‘tempel’ bovenop de hoogste berg.

Helmen

Deze ‘tempels’ zijn mogelijk landingsplaatsen geweest voor ruimteschepen, aldus Von Däniken. Eén zo’n tempel, Chavin de Huantar, kan worden gevonden in Peru.

Deze tempel bevindt zich op duizenden meters hoogte op een berg en is achtergelaten door een cultuur waar maar weinig over bekend is.

De tempel is voorzien van gevleugelde figuren die helmen lijken te dragen.

[Gaia]


Vind je dit artikel leuk? Deel het dan met mensen die je kent op Facebook
NineForNews.nl in je Facebook-nieuwsfeed?

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.

25 reacties

 1. Het Oude Testament is de geschiedenis van de verovering van de Aarde door de Annunaki

  Ik ga zelfs zover om te beweren dat alle religies vals zijn en alleen maar gecreeerd zijn om ons te controleren, te manipuleren en ons tegen elkaar op te zetten. De strijd om het geloof is een van de grootste slagvelden van deze planeet. De Bijbel, het Oude Testament, is de geschiedenis van verovering door de Annunaki op deze planeet. Het Oude Testament is gebaseerd op de Soemerische kleitabletten. De God van het Oude Testament, Jahweh, Jevohah is in werkelijkheid Anu, de leider van de Annunaki, die zichzelf tot God heeft uitgeroepen en ieder die hem niet gehoorzaamde de dood heeft ingejaagd. De God van het Oude Testament is nu niet bepaald een God van Liefde en Harmonie. Hij veroorzaakte een zondvloed, waar de meerderheid van de mensen bij omkwam, hij strafte de inwoners van Egypte met 10 plagen, hij vernietigde Sodom en Gomorra, Jericho, Babylon etc etc. Hij zegt van zichzelf in het O.T. dat hij een jaloerse god is, die geen andere goden naast zich duldde. Dus iedereen die er anders over dacht werd beschuldigd van afgoderij. Hij heeft ook het geloof in de Moeder Godin, de Oermoeder van de Schepping, volledig uitgebannen,want voor een vrouwelijke god was geen plaats in zijn pantheon.

  Ik vind het ongelofelijk dat de mensheid ( Christen,Joden, Moslims) nooit enige vraagtekens bij het O.T. gezet hebben. Deze oorlogszuchtige god kan toch nooit dezelfde zijn als de Bron van EEnheid, Liefde en Vergeving,waar we allemaal uit ontstaan zijn. En omdat deze god,Anu,( een 6 meter groot Reptiel) een god van oorlog en bloedwraak was, voert de mensheid tot aan de dag van vandaag oorlog om het juiste geloof en strijden christenen, moslims en joden een verschrikkelijke strijd met elkaar. En de Annunaki en de Reptielen zijn de lachende derde partij, die al hun levensenergie trekken uit deze al eeuwenlang durende strijd. En dan nog denken dat je niet gemanipuleerd, misleid en gecontroleerd wordt??????

  23 likes
  • @eksegese

   Religies zijn vervormingen van uitspraken van verlichte mensen. Daar zit geen kwade intentie in het is alleen onbegrip.
   Het eerste testament was een leer om realisatie te bereiken alleen is het sjamanistischer, het is een voorbereiding op verlichting.
   Het 2e testament is gericht op wat Jezus gezegd heeft, een levens inblazing van het 1e testament. Maar ook de brug van zijn naar niet zijn. Je zou kunnen zeggen, van realisatie naar zen.
   Maar natuurlijk word de bijbel niet meer als zodanig herkent., maar in grote en kleine lijnen staat de waarheid daar nog steeds in beschreven. Maar het zijn allemaal verwijzingen en geen waarheden. Het had nooit op geschreven of uberhoupt onthouden dienen te worden. Maar in tijden dat er geen verlichte aanwezig is heb je alleen geschriften en methodes om de verlichting te bereiken. Vandaar dat de bijbel pas opgetekend is na zijn dood en met de beste bedoelingen.

   De anunakie hebben bestaan en hebben ons onderdrukt je zou kunnen zeggen dat het 1e en het 2e testament methodes zijn geweest om ons uit de onderdrukking te schuiven. Wij zijn nog steeds slaaf van het denken, maar daar zijn wij geen slachtoffer van. We zijn vrij en hebben de kans omdat in dit leven te ontdekken.

   God bestaat niet. Maar er is wel degelijk goddelijkheid.
   De ellende die we dagelijks mee maken, is een verwijzing naar wakkere goddelijkheid.

   Zolang je in beslag genomen word door het denken, zul je nooit beseffen dat je slaapt.
   Je kunt informatie verzamelen en daar over nadenken en dat verspreiden. Maar het kan je niet wakker maken.

   Zolang je in het denken verkeerd, zul je de werkelijkheid alleen mentaal “be grijpen” en dat grijpen naar gedachtes is je gevangenis.

   Het goddelijke kan je niet begrijpen of imiteren of uitdragen, je kunt het alleen zijn.
   Het heet daar om ook geen bewust doen, maar bewustzijn.

   Vandaar dat iedereen de plank misslaat, en we kennen de vele schijnheilige maar al te goed. Zij zeggen te weten maar er huist geen liefde.

   We worden gemanipuleerd, misleid en gecontroleerd maar dat is meer door conditionering dan door gecontroleerde aansturing van buitenaf.
   Een geconditioneerd mens is natuurlijk voorspelbaar, enorm goed te controleren en aan te sturen.

   Daarom, niemand is uniek.
   Die uniciteit moet nog komen en die komt pas als je het denken(conditionering) los laat. Tot die tijd ben je eenheidsworst.

   Namasthe.

   7 likes
   • @zevenenergie schreef : We worden gemanipuleerd, misleid en gecontroleerd maar dat is meer door conditionering dan door gecontroleerde aansturing van buitenaf.
    Een geconditioneerd mens is natuurlijk voorspelbaar, enorm goed te controleren en aan te sturen.

    Als je echter niet door verkeerde krachten wordt aangestuurd van buitenaf dan hebben de slechte entiteiten kennelijk zichzelf toegang verschaft tot je innerlijk. We zijn letterlijk omringd en doordrongen van slechte energieën. Het spel van dualiteit is verschrikkelijk ontspoord en werkelijk tot het uiterste gedreven.
    De eerste misleiding in het “spel” Dualiteit is is dat het niet tweevoudig maar drievoudig is. Er is het Licht (het goede) er is het Donker (het kwade) en er is het Valse Licht wat Goed moet lijken maar het Kwade dient.
    Niet iedereen kan immers een heilige zijn, dus dan er moet ruimte zijn voor zondaars binnen de Dualiteit, de Dualiteit is een illusie, niets doet nog ter zake zo lang iedereen maar onder invloed is van deze illusie. Het kwaad bestaat dus uit het Donker en het Valse Licht. Wat het belangrijkste is, is dat we één van zijn agenten aanbidden, ongeacht of ze van het lichte team of het donkere team zijn. Er zijn veel namen van de spelers binnen dit kosmische, multidimensionale drama en de meesten daarvan zijn alom bekend. De belangrijkste tegenstellingen die Anu schiep zijn: de aartsengel Michael vs de aartsengel Lucifer en Satan vs Christus. Maar er zijn vele spelers in dit spel zoals alle aartsengelen, alle zgn. ascended masters, de Galactische Federatie, vele zogenaamd goedaardige buitenaardsen en andere vaak gechannelde entiteiten. Terwijl sommige van deze wezens voor het team duister spelen en een ander deel voor het team Valse Licht, uiteindelijk spelen ze ALLEMAAL hun rol in het concept van de Dualiteit die hen controleert. Dit is in wezen het grootste geheim, er bestaan niet alleen kwaadaardige demonische wezens, maar degenen die zich voordoen als engelen, meesters en zelfs degenen die pretenderen de wereld te komen redden, zoals Jezus Christus, zijn naar mijn mening allemaal instrumenten en onderdeel van het Spel van de Dualiteit. Besef ook dat Jezus Christus ruim tweeduizend jaar geleden werd geboren als degenen die ons moest komen verlossen van het kwaad. Kijk om je heen, kijk naar wat er speelt in de wereld, er is nog altijd onbeschrijflijk veel leed, onbeschrijflijk veel agressie, er is hongersnood, oorlog, terreur, moord en doodslag. Er is ziekte, hebzucht, haat, angst en narigheid in overvloed. Zoveel dat letterlijk niemand zich er volledig aan kan onttrekken. We worden ruim 2000 jaar na de geboorte van onze “verlosser” dagelijks mee geconfronteerd en het neemt niet af maar groeit met de dag. De vraag of Jezus Christus daadwerkelijk die “verlosser” is die men zegt dat hij is, lijkt me daarmee wel beantwoord. Niet dus ! Er is slechts iets wat je je hogere zelf zou kunnen noemen waar je mee in contact moet zien te komen en buiten dat is er iets wat ik het onnoembare zou willen noemen. De oorsprong van alles, iets zo groots waar geen passend woord voor bestaat. Taal is een te primitief communicatiemiddel om het op een passende wijze te duiden. Direct contact met je hogere zelf is de eerste stap naar bevrijding uit het spel van dualiteit, uit de matrix.

    4 likes
    • @eksegese

     Het is niet mijn bedoeling om een discussie op gang te brengen en ik denk dat dat jouw bedoeling ook niet is, maar ik zou graag wel een paar misverstanden omtrent meesters weg nemen, sta mij toe..

     Jezus kwam ons niet verlossen van het kwaad ook de huidige meesters komen ons er niet van verlossen.
     Zij zijn een soort van verlosdeskundige omdat zijn experts zijn in het oplossen van het ego.

     Maar zij kunnen jouw niet verlossen, dat is onmogelijk. Jij moet uit de weg.
     Het ego wil verlicht worden, maar dat kan niet want het ego is illusionair.
     Het ego is wel zeer geïnteresseerd in het effect van het goddelijke of onnoembare, maar is totaal niet geïnteresseerd in ontwaken omdat dat het eind van het ego betekent.

     De ego,s die naar een meester gaan komen daar natuurlijk niet om verlost te worden, meestal hebben ze een andere agenda.

     Zo nu en dan zitten er wat rijpere mensen tussen die een besef hebben en willen ontwaken. Of er zitten mensen bij die een glimp hebben gezien van het onnoembare en als je het eenmaal geproefd heb wil je meer.

     Maar het ego is een overlevingsmechanisme en het is de bedoeling dat het sterft.
     Hieruit blijkt wel dat het zich niet zomaar gewonnen geeft.

     Als je bij een meester komt zal je in eerste instantie denken te begrijpen waar hij het over heeft, maar dat is de buffer. Het ego is namelijk ook een versluiering, het staat in de weg. Zodra de invloed van een meester begint te werken en het ego gaat oplossen, schrikken de meeste mensen zich een ongeluk en nemen zij de benen.
     Dat verlost heel lastig.

     Dus nee zijn zijn niet de verlosser, dat is een kinderlijk plaatje dat mensen er van gemaakt hebben. Zij hebben geen toverstokje waar mee zij kunnen zwaaien en dat alle ellende verdwijnt.

     Verlichting is voor volwassen geesten, die niet meer willen blijven hangen in hun kinderlijke structuur.

     1 likes
     • @zevenenergie, ik ga een heel end met je mee. het klopt dat het ego geprogrammeerd is om vooral vast te houden aan alles hoe het is en hoe het gaat. Het staat in de meeste gevallen wagenwijd open voor alles wat ons op het verkeerde spoor moet zetten en daar ook vooral te houden. Alleen zij die het ego op cruciale en belangrijke leermomenten op de achtergrond weten te dringen zullen in na jaren van inspanning, uithoudingsvermogen en ondanks zeer veel tegenwerking in staat zijn in bewustzijn te groeien en zo kans zien de leugens en het bedrog te doorzien en stuk voor stuk door te prikken. Het leven wordt er echter niet makkelijker en niet leuker op. Verreweg de meeste mensen snappen er geen snars van en veel vrienden, familie en kennissen zullen je voor gek verklaren en afstand willen nemen omdat het idee dat hun hele vertrouwde omgeving en ideeën waar ze hun leven op baseren onder hun voeten vandaan wordt geslagen. Angst zal hen van je vandaan houden.Als je denkt dat de illusie waar je in leeft alles is wat er is en dat er zonder geen leven overblijft, heeft het kwaad zijn doel bereikt en ben je reddeloos verloren zonder het te beseffen. En daar stap je zomaar niet uit, dat kan tal van levens duren en voor hen die hun ziel willens en wetens verkocht hebben misschien wel voor eeuwig. De mens bestaat ook weer uit de demonische drie-eenheid : het ego, het bewustzijn, en het hogere zelf. Dat ego hoort er niet in thuis, dat heeft de duivel er in geplant. Het enige wat echt telt is dat hogere zelf. Die zou maat- en raadgevend moeten zijn. Niets en niemand anders.

      4 likes
  • Heb je ook maar iets van bewijs met dat verhaal?

   5 likes
  • Ja, en volgens mij is het verbond met Abraham het begin van het Zionisme.
   Het O.T. Is een klungelige vertaling van sumerische kleitabletten.
   Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. En religie komt met valse beloftes dmv vergeving. Karma is de waarheid.

   5 likes
   • @ Henk Azië
    Ik kan je wel 😘 eindelijk iemand die het snapt, dat hele gewelddadige midden oosten gedoe, daar is inderdaad dat hele zionisten geweld geboren, met volgelingen uit de omgeving …..Met straffen en angst zaaien en knechten en uitbuiten . Ik begrijp niet dat mensen met al die negatieve , gewelddadige verhalen kunnen leven…. En ja het figuur Jezus heeft bestaan als spiritueel leermeester en healer, daar hebben ze dankbaar gebruik van gemaakt in die bijbel…
    Kijk eens op http://www.opwegmetdebhagavadgita.nl. ( kort filmpje)
    In de Bhagavad gita5000 jaar oud, gaat het erom God( bron) en de eeuwige ziel te vinden door juist te handelen, karma,levenswijsheden en inzichten van spirituele kennis…. Dat voelt even anders dan die joods christelijk en islam gewelddadige geschiedenis …. 🙏

    6 likes
  • Het is belangrijk te begrijpen hoe het woord jaloers wordt gebruikt. In Exodus 20:5 wordt dit woord gebruikt om God te beschrijven, maar het wordt op een andere manier gebruikt dan de beschrijving van jaloezie als zonde (Galaten 5:20). Wanneer we het woord “jaloers” gebruiken, dan gebruiken we het om te beschrijven dat iemand afgunstig is jegens een ander mens. Dit soort jaloezie of afgunst kan bijvoorbeeld ontstaan als die ander een mooiere auto of een mooier huis (bezittingen) heeft, of grotere vaardigheden of talenten (bijvoorbeeld atletische vermogens), of een mooier uiterlijk.

   Maar wanneer we Exodus 20:5 bekijken, dan zien we dat God niet jaloers of afgunstig is omdat iemand iets heeft wat Hij begeert. Exodus 20:4-5 zegt: “U zult geen beelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer, want Ik, de HEER uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God… ” Merk op dat God in dit vers spreekt over een jaloezie die voortkomt uit het feit dat Zijn eigendom aan een ander wordt gegeven.

   In deze verzen spreekt God over mensen die afgoden maken en aanbidden, in plaats van Hem de aanbidding te geven die alleen Hem toekomt. God is bezitterig op het gebied van de aanbidding en de dienstbaarheid die Hem toekomen. Het is een zonde (zoals God in dit gebod laat zien) om iemand of iets anders dan Hem te aanbidden of te dienen. Samengevat is het dus een zonde wanneer wij begeren, of jaloers of ijverzuchtig zijn als een ander iets heeft wat wij niet hebben. Maar wanneer God zegt dat Hij jaloers is, dan is dat een ander gebruik van het woord jaloers. Hij is jaloers vanwege dingen die al van Hem zijn; alleen Hij mag door de mens worden aanbeden en gediend.

   Een praktisch voorbeeld kan helpen om het verschil te begrijpen. Als een man ziet hoe een andere man met zijn vrouw flirt, dan heeft hij het recht om jaloers te zijn, want alleen hij heeft het recht om met zijn eigen vrouw te flirten. Dit soort jaloezie is niet zondig. Sterker nog, het is juist gepast. Jaloers zijn vanwege iets dat van jou is, is goed en gepast. Jaloezie is een zonde wanneer dit een verlangen is naar iets dat niet van jou zelf is. Aanbidding, eer en verheerlijking behoren alleen aan God toe, omdat alleen Hij deze dingen waardig is. Daarom is God terecht jaloers wanneer afgoden worden aanbeden, verheerlijkt of geëerd. En dit is precies de reden waarom de apostel Paulus in 2 Korintiërs 11:2 het volgende zegt: “Ik ijver [ben jaloers] voor u met de ijver [jaloezie] van God…”

   0 likes
   • @julius, bespaar me dit vage geleuter a.u.b. We hadden het toch over de enige ware almachtige God met een oneindige wijsheid. En die is niet in staat om in heldere taal te communiceren met zijn zelf geschapen onderdanen ? Die heeft een leger aan klem gestudeerde theologen en priesters nodig om ons uit te leggen wat hij nou eigenlijk bedoelt ? En is in zijn onmacht ook nog veroordeeld tot ordinaire jaloezie naar andere – of afgoden of iets wat zijn eigendom is, wat weer te vergelijken zou zijn met de ziekelijke jaloezie van een echtgenoot die zijn vrouw als zijn persoonlijke eigendom ziet ? Wat een zieke voorstelling van zaken. In het bovennatuurlijke speelt eigendom geen enkele rol, bestaat het niet eens maar wordt alles één. Eigendom is iets uit het duivelse spel van dualiteiten. Daar valt jouw God dus genadeloos mee door de mand.

    3 likes
 2. Al die oude volkeren hebben het over dingen die ze in de lucht zagen al duizenden jaren… Men vergeet wel eens dat de meeste mensen analfabeet waren en daarom muurschilderingen maakten om uit te drukken wat ze zagen, en dan vaak nog via via en eigen interpretatie … Net als de bijbel zijn er ook verschillende oude verhalen en verschillende boeken en wat men noemt heilige geschriften, allemaal cultuur bepalend…….Kennelijk zit het in de mens om buiten zichzelf iets te vinden wat het leven aanvaardbaar maakte, maar kennelijk zit het ook in de mens om iets of iemand te aanbidden. En verwacht men hulp van buitenaf bij problemen ….
  je zou denken natuurlijk de mensen wisten niet beter in die tijd.
  Maar oh wat wonderlijk zelfs nu duizenden jaren later , houdt men zich vast aan die oude geschriften als het zo uitkomt…. Waar mee ik niet wil zeggen dat het allemaal onzin is……

  9 likes
 3. De Aarde is een uit de hand gelopen ecologisch experiment van buitenaardsen die ons naar hun evenbeeld schiep.
  Daarom zijn er talloze beschrijvingen van goddelijke mensachtige wezens in oude geschriften zoals de bijbel.
  Nu wij er een puinhoop van hebben gemaakt moeten we niet raar opkijken dat ze binnenkort de boel eens flink zullen gaan “reorganiseren”, hoe? Dat mag u zelf invullen.

  8 likes
 4. De bijbel is een fantasie ! Zoals alle andere godsdienstige boeken ! Door mensen verzonnen !

  2 likes
 5. Hoi Eksegeso ,

  Ik probeer je verhaal te volgen , maar ik heb waarschijnlijk te weinig pot gerookt. ?

  1 likes
 6. even voor de goede orde . rond 1928 worden er kleitableten opgegraven in nineve wat nu irak is .en het zijn er veel heel veel . na talloze pogingen lukt het om het spijkerschrift te ontcijferen ,wat blijkt het hele scheppingsverhaal van genus staat er letterlijk in . de tabletten worden geschat op 5000 vc. en worden toe geschreven aan de soemeriers . er bevinden zich ook tabletten van hoe dat vroeger ging . maar ook tabletten over het onstaan van de aarde . de konningslijsten die ook bij de egyptenaren bekend waren zijn er ook en deze gaan heel heel ver terug . ze beschrijven zelfs de dierenriem 10 planeten .en ze beschrijven zelfs hoelang het duurt om van ram naar het sterrenbeeld ram tegaan dat noemen we nu een grootjaar .zelfs de kanteling van de aardas wordt beschreven . dat geeft stof tot nadenken . ik ben echter geen doemdenker en ga dus niet mee in doemdenkerij ,de planeet niburu wordt er goed in omschreven met een omloop tijd van 3600 jaar . we zullen zien .echter geloof ik het verhaal van de bouw van de pyramides uitgelegt door deskundige voor geen mm

  1 likes
 7. LS…

  Zo boven zo beneden !

  En de caravan van goden, idioten en betweters trok verder de puinhopen achter latend van wat ooit perfect was !

  0 likes

Laat een bericht achter

Let op! Als je een reactie achterlaat ga je automatisch akkoord met onze spelregels. Klik hier om onze spelregels te zien.

Je e-mail adres wordt niet getoond.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

x

Check Also

We worden allemaal geboren als creatief genie. Dit is hoe school onze creativiteit doodt

We worden allemaal geboren als creatief genie. Dit is hoe school onze creativiteit doodt

De scholen zijn weer begonnen. Voor veel ...

Gebruiken aliens zwarte gaten om door het heelal te reizen? Onderzoekers komen met opvallende theorie

Gebruiken aliens zwarte gaten om door het heelal te reizen? Onderzoekers komen met opvallende theorie

Je hoort wetenschappers vaak zeggen dat aliens onze ...

Ervaar de diepste
ontspanning ooit
 • Voel je snel 100% beter met de heerlijkste, diepste ontspanning ooit
 • Geniet snel van een fijne, intens diepe rust en krijg meer energie
Je meldt je hiermee aan op de 100% gratis en vrijblijvende Trancewerk nieuwsbrief. Je kunt je altijd weer afmelden.
Trancewerk stuurt gegarandeerd nooit spam en je gegevens blijven beschermd.
50%
Dankjewel voor je aanmelding.

Er is een e-mail verstuurd met een bevestigingslink.

Deze e-mail is afkomstig van Trancewerk.nl. Zij stellen de sessie 'Diepe Ontspanning' gratis ter beschikking.

Ga naar je mailbox en open de e-mail.

Klik op de bevestigingslink en je ontvangt binnen enkele minuten instructies...

Heel veel plezier!


P.S.: Dit geschenk kost normaal € 49,99.
Je krijgt dit gratis, omdat je je aanmeldt op de Trancewerk nieuwsbrief. Dit is 100% vrijblijvend, kost niets en je kunt je altijd weer afmelden.
Leer wat de échte oorzaak is van je overgewicht en los dit op
Bijna klaar...
Ontdek waarom een dieet NOOIT blijvend werkt en wat wél werkt
Krijg onbetaalbare tips en trucs die tot een permanent slank lijf leiden
Je meldt je hiermee aan op de 100% gratis en vrijblijvende Trancewerk HypnoSlank e-cursus. Je kunt je altijd weer afmelden.
Trancewerk stuurt gegarandeerd nooit spam en je gegevens blijven beschermd.
50%
Dankjewel voor je aanmelding.

Er is een e-mail verstuurd met een bevestigingslink.

Deze e-mail is afkomstig van
Trancewerk.nl. Zij stellen de e-cursus 'HypnoSlank' gratis ter beschikking.

Ga naar je mailbox, open de e-mail
en klik op de bevestigingslink en je
ontvangt binnen enkele minuten
les 1...

Heel veel plezier!


P.S.: Met deze gratis e-cursus loop je
het 'gevaar' dat je binnenkort je
garderobe kunt vervangen met
kleinere maten!
REGISTREER JE VOOR DIT WEBINAR
Wanneer?
donderdag, 13 juni 2019
20:00 uur
Wie?
*
*
Je gegevens zijn naar de organisator gestuurd. Je wordt verder via e-mail op de hoogte gehouden.