Bewustzijn

Het multidimensionale aspect van onze menselijke geschiedenis

Help ons door deze info met jouw vrienden op je social netwerk te delen!
Er is helaas geen gesproken versie van dit artikel beschikbaar

De donkere geschiedenis van de mens ligt begraven onder een dikke laag valse religieuze en politieke ideeën. Vergeet alles wat je op school hebt geleerd.

Mars was de eerste kolonie van Jehovah, een kleine afvallige buitenaardse beschaving van de Galactische Federatie op het moment dat ze zich vestigde in ons zonnestelsel.

---Lees verder na dit advertentieblokje---
https://www.ninefornews.nl/wp-content/uploads/2024/04/uwonvrede.nl_-1.png

Deze buitenaardsen creëerden het joodse ras op Mars door middel van genetische manipulatie. Het werd een slavenras dat los van de Greys en Reptielen opereerde. Pas later werd het als een hybride ras op Aarde geïntroduceerd. Dit is in het Bijbelboek Genesis op mythologische wijze weergegeven.

Jehovah wilde niet dat het joodse ras zich genetisch zou vermengen met andere menselijke rassen, zoals de rassen die ontstonden door de genetische experimenten van de Anunnaki en de Sirische rassen. Zo’n 13.000-10.000 jaar geleden verbeterden zij onder meer de Neanderthaler door de Homo Sapiens te creëren. De wet van Mozes werd geïntroduceerd om het joodse ras intact te houden.

Dit verklaart waarom deze wetten zo tegenstrijdig zijn en waarom Jehovah in het Oude Testament wordt gepresenteerd als een irrationele, jaloerse en straffende godheid, namelijk om de joden in een permanente staat van angst en onzekerheid te houden, zodat ze zich niet durven te mengen met andere rassen. Het doel was om het DNA van het genetisch gecreëerde ras op een later tijdstip te gebruiken en op andere planeten te implementeren.

Eén van de redenen waarom Jezus 2.000 jaar geleden in Judea verscheen was om de wet van Mozes te ondermijnen en het joodse ras te helpen zich te vermengen met andere rassen. Anders konden ze namelijk niet ascenderen ten tijde van de eindtijden, omdat Jehovah een aantal genetische en energetische blokkades en deficiënties aan hun lichaam had toegevoegd die het proces richting lichtlichaam (LBP) tegenhouden. Gedurende dit natuurlijke proces transformeert het op koolstof gebaseerde lichaam in een kristallijn lichaam.

Het kosmische plan geeft echter iedereen de kans om te ascenderen in de eindtijden. Terwij de joden wachten op Jehovah om ze mee te nemen naar huis, zoals hen is geïnstrueerd, en ze eens te meer tot slaaf te maken zoals op Mars (dit deel van de profetie is met opzet niet terug te vinden in het Oude Testament), incarneerde Jezus in hun midden om ze bewust te maken van het begrip Ascentie. Dit is de astrale achtergrond van het joodse en christelijke geloof. Het is de missing link tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

De belangrijkste reden voor de Holocaust vanuit het perspectief van de ziel bekeken is de uitwerking van de diepgewortelde angst van de joden. Het gevolg was een enorme opschoning van collectief karma vlak voor de eindtijden, zodat het joodse volk kon evolueren door te lijden, zoals alle geïncarneerde mensen op Aarde evolueren.

De Holocaust is derhalve onderdeel van het kosmische plan voor Ascentie net zoals de oorlogen in het Midden-Oosten en het hedendaagse Joegoslavië hebben geholpen collectief karma op Aarde versneld uit te werken.

Dit is de astrale geschiedenis van de mensheid van een hoger niveau bekeken in een notendop. Het is essentieel dat deze informatie naar buiten komt zodat mensen een kans hebben gehad om hun geschiedenis en die van de verschillende religies te leren begrijpen. Op deze wijze kunnen mensen begrijpen waarom er gedurende de eindtijden zoveel drama is in het Midden-Oosten.

Jehovah was een gevallen engel die in de zeventiger jaren tot de orde is geroepen. Op dat punt was de transgalactische oorlog tussen de krachten van het duister en de krachten van het licht het hevigst, zoals voorspeld in de Openbaring van Johannes. Jehovah was derhalve onderdeel van het beest, de Antichrist, die zich gedurende de eindtijden moest overgeven.

Het andere onderdeel van het beest, het Rijk van Orion, heeft zich in de afgelopen maanden overgegeven en alle rebellerende facties zijn nu onder controle gebracht.

In de late zestiger en vroege zeventiger jaren, toen Jehovah zijn plannen met betrekking tot de Aarde en het joodse ras reeds had opgegeven, namen de Greys en Reptielen van Orion de genoemde bases op Mars over en hadden ze nieuw personeel nodig om ze operationeel te houden. De mensen werden als slaaf gebruikt en hadden niets in te brengen op de Marsbases. Dit verklaart ook waarom ze via hun uiterst geheime Mossad zo nauw betrokken waren bij deze projecten van de CIA.

Zij orkestreerden later samen met de Amerikanen de aanslagen van 9/11 om de mensheid in een constante staat van angst vast te houden. Dit verklaart ook de persoon Osama bin Laden die een goede vriend en zakenpartner was van de Bush-familie en later werd aangesteld als agent provocateur.

Geschiedenis van het joodse ras en de Khazaren na de verschijning van Jezus

De Khazaren behoren tot een ras dat het product is van genetische manipulatie door de Reptielen en de Anunnaki in hun enorme ondergrondse bases in Centraal-Azië. De laatste 1.000 jaar hebben ze zich ook door Europa verspreid.

In eerste instantie leefde dit ras rond de Wolga en hefte het tol aan alle reizigers die deze belangrijke transportroute passeerden. Hun geschiedenis is nauw verweven met die van vele Europese naties, zoals die van de Bulgaren.

Merk op dat wordt gesproken over de Khazaren als een genetisch product van het Rijk van Orion. Alleen de aristocratie van deze natie wordt onder de loep genomen, niet de bevolking zelf. De bevolking bestaat uit normale geïncarneerde mensen, net zoals de Britten die op hun eiland wonen niets te maken hebben met de Reptielen van hun koninklijke familie. Het is van essentieel belang onderscheid te maken tussen de twee populaties om misvattingen te voorkomen.

Alhoewel de aristocratie het jodendom accepteerde als belangrijkste godsdient bekeerden de meeste Khazaren zich tot de islam. De rijke aristocratische Khazaren emigreerden in de Middeleeuwen naar West-Europa. Zij dienen onderscheiden te worden van de Spaanse joden, de Sefardische joden die werden vervolgd door de Inquisitie en later emigreerden naar het voormalige Byzantijnse Rijk, en van de weinige oorspronkelijke joden die nu in Palestina wonen.

De Khazaren namen het financiële systeem in Europa in de vijftiende eeuw over en bouwden het naar eigen inzicht uit. De beroemde Fugger-familie richtte haar financiële imperium op in Augsburg in het Duitse Beieren. Deze familie stootte de Medici-familie uit het Italiaanse Florence van de troon als grootste Europese financier, introduceerde een modern banksysteem en rekende hoge woekerrentes.

Dit systeem werd vervolgens ook toegepast door andere Khazaren, zoals de Welser-familie. De Fugger-familie kreeg nauwe banden met het Vaticaan en sponsorde de vele oorlogen die Europese leiders voerden sinds de Renaissance.

De Rothschild-familie verscheen in de 18e eeuw in Frankfurt en is genetisch verwant aan de ‘banksterfamilies’. De Rothschilds financierden Napoleon’s oorlogen om eerst Europa te vernietigen en vervolgens opnieuw op te bouwen in een eerste poging een New World Order op te richten op het Oude Continent. Om dit te bewerkstelligen werd de katholieke kerk gescheiden van de staat.

De New World Order en het Rijk van Orion, zoals gepland voor de mensheid in de eindtijden, zouden in de eerste plaats alle religies uitbannen die predikten dat mensen onblusbare vonken van de Bron zijn. Deze kennis moest geheel worden onderdrukt om de mensheid tot slaaf te maken. Napoleon was een hooggeplaatst Reptiel, een shape-shifter van het Rijk van Orion. Hij had naar verluidt een zesde vinger, wat kenmerkend is voor Reptielen. Eén van de redenen dat zoveel oude wijze zielen incarneren rond Beieren is omdat dit de bakermat is van het duister.

De moderne geschiedenis van de mensheid

Adam Weishaupt kwam ook uit Beieren. Hij kwam om precies te zijn uit Ingolstadt en was ook een Reptiel, een shape-shifter. Hij richtte de Illuminati op in Europa, eerst in München en later ook in de Verenigde Staten. Voor zijn praktijken werd hij uit Beieren verbannen.

In de Verenigde Staten was hij de dubbelganger van George Washington gedurende de laatste acht maanden van diens presidentschap. Nadat hij uit de weg werd geruimd door de Amerikaanse Illuminati kon hij de regering van het land ongestoord aansturen. Op dat moment werd de Rockefeller-factie opgericht in de VS en begon de misleiding vanuit Washington DC, dat nog steeds onder Brits Kroonbezit valt. Al 10.000 jaar lang wordt planeet Aarde door dezelfde machthebbers bestuurd.

Het grootschalige plan is mislukt en de Amerikaanse banksters worden op den duur vervangen door Agarthiërs uit de Binnenaarde, leden van de Witte Broederschap en afgezanten van de Galactische Federatie. Het is van belang de negatieve energieën van Adam Weishaupt, de Rothschilds, de Fuggers, De Welsers en alle andere Duitse families die banden hebben met het Rijk van Orion op te schonen. Dit is de reden waarom München vandaag de dag het centrum is van de New Age beweging en waarom veel oude zielen in deze stad leven.

Al sinds de Middeleeuwen wordt het oorspronkelijke joodse volk van Jehovah ten onrechte geassocieerd met de Khazaren die nadat ze zich vanaf de 8e en 9e eeuw bekeerden tot het jodendom naar Europa kwamen vanuit het gebied rond de Wolga. Deze genetische producten van het Rijk van Orion worden sindsdien gezien als het meesterbrein achter het financiële systeem.

Dit is bewust gedaan om de mensheid te misleiden door concepten als zionisme en antisemitisme in het leven te roepen. Deze truc stelde de duistere machten in staat alle mensen die probeerden historische waarheden te onthullen te verdoemen als aanhangers van het zionisme of het antisemitisme. Deze trend werd vooral in de laatste zes decennia zichtbaar toen de Holocaust werd gebruikt om onmenselijke plannen van de duistere pionnen goed te praten.

Op dezelfde manier wist Adam Weishaupt de mensheid te misleiden toen hij vanuit de VS terug was gekeerd naar Europa. Hij vroeg Karl Marx in Trier samen met een andere minder beroemde historicus in Berlijn het communisme en fascisme te ontwikkelen, wat in feite dezelfde soort politieke doctrines zijn als het zionisme en het antisemitisme.

De oorspronkelijke Duitse versie van het fascisme is minder bekend omdat het na WWI versmolt met het Italiaanse fascisme. De Illuminati creëerde in de vroege dertiger jaren vervolgens de nazi-beweging. Deze verspreidde zich in een oogwenk door Duitsland en ruimde de zwakke Weimarrepubliek uit de weg.

Karl Marx werd gefinancierd door de Rotschild-familie, waar Adam Weishaupt veel contact mee had omdat hij ook een Reptiel was, om zijn boek Das Kapital te schrijven. Weishaupt leefde veel langer dan historici denken en zijn graf in Beieren is niet zijn echte graf.

Hitler maakte zelf ook de fout door de Khazaren aan te zien voor joden. In feite waren het de Khazaren, zoals de Rothschilds, die hem liever zagen gaan dan komen nadat ze zijn beweging in München in de dertiger jaren hadden gefinancierd. Op dezelfde manier financierden ze de Bolsjewieken om de Russische tsaar te onttronen nadat hij zich tegen de plannen van de Rothschilds had gekeerd.

Hitler ging tekeer tegen de Britse financiers en besloot in plaats daarvan alle Duitse joden te straffen. Het was zijn intentie een wereldwijde oorlog te voeren tegen de ‘Angelsaksische plutocratie’ zoals hij het noemde. In zijn bolwerk in de Alpen werd Hitler benaderd door wezens van Zeta Reticuli die hem aanspoorden de joden te vervolgen en de Sovjet-Unie de oorlog te verklaren. Deze ontmoetingen zijn omschreven in zijn memoires maar veelal verwijderd.

De term Ariër werd in de eerste helft van de 20e eeuw gecreëerd door de Duitse pseudowetenschap, evenals vele andere termen die later als excuus werden gebruikt om bijvoorbeeld experimenten te doen met euthanasie.

Het overmatig gebruik van chemtrails, HAARP en in laboratorium gecreëerde virussen was onderdeel van het plan van de duistere machten omdat de aantallen Greys en Reptielen van Orion dusdanig waren teruggelopen dat ze de menselijke populatie in de laatste decennia voor Ascentie niet langer onder controle konden houden.

Toen de oorlog tegen Rusland begon was het Kremlin stevig in handen van de Khazaren. Stalin was ook een Khazaar en bekeerde zich later tot het christendom om zijn ware intenties te verbloemen. Deze feiten zijn in de geschiedenisboeken terug te vinden.

De wezens van Zeta Reticuli wilden enkel chaos op Aarde creëren omdat ze hoe dan ook wilden voorkomen dat de Reptielen gedurende de eindtijden te machtig zouden worden. Dit is de voornaamste reden waarom ze de mensen helpen vierdimensionale technologieën te ontwikkelen in Dulce en Area 51 in de VS, maar ook in verschillende andere landen.

De Duitse geheime diensten werkten in de dertiger en veertiger jaren samen met de wezens van Zeta Reticuli en ontwikkelden enkele geavanceerde technologieën die de Amerikanen na WWII overnamen toen ze Duitsland bezetten. Ze waren verbouwereerd hoever de Duitsers al waren met hun buitenaardse technologieën. De Duitsers hadden zelfs al kleine vliegende schotels.

In de vijftiger en zestiger jaren werd de CIA geïnfiltreerd door de nazi’s. De Amerikanen hadden ze nodig voor hun geheime operaties in samenwerking met de duistere machthebbers in Dulce, Area 51 en DACRA.

Opschonen van oud karma

Deze grote misleiding op Aarde heeft nog een ander multidimensionaal aspect. De Tweede Wereldoorlog die in feite werd gestart door het Rijk van Orion door Hitler te manipuleren was de laatste versie van de vernietigende Atlantische oorlog tussen de krachten van het duister (zonen van Belial), die al waren gemanipuleerd door de Anunnaki, en de krachten van het licht, de Aryanen (zonen van de Wet van Eén), de hoeders van de kristallijne tempels die interdimensionaal konden reizen.

De Aryanen verloren de oorlog en Atlantis werd vernietigd. Gedurende WWII incarneerden veel Atlantische zielen opnieuw op Aarde en vochten ze dezelfde oorlog maar in een andere rol om oud karma uit te werken. De nazi’s waren dit keer de krachten van duisternis en noemden zichzelf Ariërs, een niet geheel toevallig en belangrijk detail.

De Aarde en de mensheid kunnen ascenderen naar de vijfde dimensie wanneer dit oude Atlantische karma volledig uitgewerkt is. De afgezanten van de duistere krachten ten tijde van Atlantis namen in WWII de rol op zich van de geallieerden om de wereld te redden van Hitler, alhoewel ze gesteund werden door de Rothschilds in Groot-Brittannië (Churchill) en de Rockefellers in de VS (Eisenhower). De duistere zielen creëerden op deze wijze positief karma voor zichzelf.

De krachten van het licht gebruiken vandaag de dag dezelfde tactiek om de plannen van de duistere krachten te transmuteren, zoals ook het geval was bij de bankencrisis in 2008. Hetzelfde gebeurt opnieuw tijdens de disclosure, first contact en de eerste golf van geascendeerde mensen.

Het menselijk bewustzijn zit nog steeds gevangen in aardse dualiteit en kan dit intrinsieke dialectische aspect van de Bron moeilijk begrijpen. In plaats daarvan interpreteert het menselijke bewustzijn gebeurtenissen veelal in termen van zwart en wit, in termen van dualiteit.

Ascentie vindt plaats wanneer de mensheid volledig is geïnformeerd over wie er in de afgelopen 10.000 jaar aan de touwtjes heeft getrokken op Aarde. We gaan nu een tijd van onthullingen en ceremoniën binnen die ons naar een nieuw en gelukkig leven in de vijfde dimensie brengt.

Dit is het paradijs dat door de religies wordt beloofd. Het goede nieuws is dat geen van de religies de vijfde dimensie zal bereiken. Wanneer de beperkingen van religieuze en politieke overtuigingen zijn opgelost kan eenieder de waarheid begrijpen.

Door Dr. Georgi Stankov

Bron: Stankovuniversallaw.com

Gerelateerd:

0 0 stemmen
Beoordeel dit artikel

Interessant

Vond je deze info goed?
Klik hieronder en deel het op je Socials!
+
Meld je aan op onze gratis PUSH meldingen
Aanmelden
?
+
Volg ons op ons gratis Telegram kanaal
Volg Ons
?
+
Steun ons met een vrijwillige bijdrage
Doneer
?

Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest

0 Reacties
Inline Reacties
Alle reacties zien
Back to top button
0
We lezen graag je reactie!x