Homepagina » Het Complot » De oorlog tegen alle mensen van de wereld: “Word wakker en zorg dat iedereen om je heen wakker wordt”
De oorlog tegen alle mensen van de wereld: "Word wakker en zorg dat iedereen om je heen wakker wordt"

De oorlog tegen alle mensen van de wereld: “Word wakker en zorg dat iedereen om je heen wakker wordt”

Door Pieter Stuurman: Dit wordt geen leuk stukje. En dat is ook niet de bedoeling. Ik bedoel: ik schrijf dit niet voor mijn eigen lol, noch voor de lol van de lezer. Ik schrijf het omdat het moet.

Zoals de meeste lezers wel zullen weten, maak ik me al een tijd bezorgd over de crisis. Om die reden heb ik me er steeds meer in verdiept. En naarmate ik me er meer in verdiep, groeien mijn zorgen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot mijn beslissing om tot een oproep te komen.

Een oproep aan iedereen die dit leest. Een oproep om de inhoud met een open mind te lezen. Het te laten doordringen. En om het zoveel mogelijk door te geven.

Drie jaar voor de economische crisis zei ik tegen mijn vrienden en kennissen: Er komt een oorlog. Een financiële oorlog. Een oorlog die niet op een fysiek slagveld zal worden uitgevochten, maar in de loopgraven van de financiële wereld. Hoe die oorlog eruit zou gaan zien, wist ik toen nog niet. Maar alle tekenen wezen in de richting van een financieel slagveld.

En die crisis kwam er. Tenminste, zo wordt het genoemd. Maar het is geen crisis. Het is een oorlog. Het is een oorlog omdat het doel hetzelfde is als die van elke oorlog: het veranderen van de naoorlogse maatschappij.

Als je weet welke veranderingen degenen die de oorlog opzetten voor ogen hebben, dan kun je voorspellen hoe de oorlog zal verlopen. En wat de afloop zal zijn…

Deze oorlog is een oorlog tegen ons. Tegen alle mensen van de wereld. Tegen de mensheid. Het doel is: alle mensen te onderwerpen aan één centrale wereldmacht. Alle mensen te degraderen tot slaven, beheerst, gecontroleerd en bestuurd door enkele machthebbers. Letterlijk. Een totalitaire wereldstaat waarbij alle bestaande percepties van het begrip dictatuur zullen verbleken. Dat is het doel.

Het middel dat gekozen is om dat doel te bereiken, is geld.

De strategie die gekozen is, is het bancaire systeem dat bekend staat onder de naam: fractioneel bankieren.

Ik moet eerst uitleggen wat dat betekent en hoe dit historisch in elkaar zit. Er wordt namelijk nooit over gepraat. Zelfs mensen die economie gestudeerd hebben weten meestal niet hoe het werkt. En dat is geen wonder. Het wordt uit de opleiding gehouden, en uit het onderwijs in het algemeen.

Het verhaal van fractioneel bankieren in het kort:

De eerste bankiers waren goudsmeden. Mensen die goud bezaten gaven dat in bewaring bij goudsmeden, omdat deze een kluis hadden. In eerste instantie betaalden mensen daarvoor een vergoeding. Ze kregen een waardepapier waarop stond hoeveel goud ze tegoed hadden.

Op een moment merkten sommige goudsmeden dat mensen maar zelden hun goud kwamen halen, omdat ze elkaar gewoon met het waardepapier betaalden. En als iemand het soms toch kwam halen, dan nooit allemaal tegelijk.

Dat gaf de smeden (die zich nu banken noemden) de mogelijkheid om het bewaarde goud uit te lenen tegen rente. Om ervoor te zorgen dat ze de mogelijkheid hadden om uit te betalen als er iemand voor zijn goud kwam, moesten ze een bepaalde reserve in kas houden.

Als een beginnende bank bijvoorbeeld 1000 goudstukken (euro) in kas had die toebehoorden aan hun klanten, dan hielden ze 100 euro (10% dus) als reserve in kas. Dat was ruim voldoende om de sporadische klant die voor zijn goud kwam, uit te betalen.

De rest, 900 euro dus, kon worden uitgeleend tegen rente. Was er na bijvoorbeeld een jaar 200 euro aan rente en aflossing terugbetaald, dan had de bank dus 100 euro reserve + 200 euro aflossing en rente in kas. De totale reserve was nu dus 300 euro. Op basis van een reserve van 10%, kon men nu dus 3000-300=2700 euro uitlenen. Werd de reserve na een jaar 400 euro, kon er 3600 euro aan waardepapier worden uitgeleend, etc.

De totale hoeveelheid geld die de bank tegoed had steeg daarmee exponentieel. Het aandeel van de oorspronkelijke inleg (het bezit van de oorspronkelijke spaarders, waarmee de bank begonnen was) ten opzichte van het tegoed van de bank, werd steeds kleiner. Totdat het verwaarloosbaar klein was. Al het geld dat op deze manier in omloop kwam bestond dus uit SCHULD.

Een wat droog verhaal misschien, maar het is essentieel.

Dit alles leidde tot grote welvaart van de banken. Maar iedere bank gaf zijn eigen waardepapier uit. Dit leidde tot grote diversiteit en concurrentie tussen de banken. Daar kwam een einde aan door de uitvinding van de centrale bank.

De centrale bank is een Nederlandse uitvinding. Het houdt in dat één bank het monopolie wordt gegeven op het uitgeven van waardepapier. Begin 17e eeuw was Nederland het eerste land met een centrale bank. Dit bracht ons de Gouden Eeuw, de VOC en zeer grote rijkdom voor een kleine elite.

Met het geld werd de VOC-vloot gefinancierd die de rijkdommen uit de koloniën kon stelen. Het is een misverstand dat het in de Gouden Eeuw met alle Nederlanders goed ging. Het tegendeel is waar. Onder de bevolking bestond enorme armoede. Zo erg dat veel mensen gedwongen waren zich aan te monsteren om naar de oost te varen. Van alle zeelieden overleefde gemiddeld maar 50% de reis. De helft werd geveld door schipbreuk, piraterij of ziektes die veroorzaakt werden door gebrek aan vers voedsel. En als ze het overleefden, dan kwamen ze totaal verzwakt en ziek thuis. Waar ze onmiddellijk weer aan het werk moesten om het hoofd boven water te kunnen houden.

Vanwege de enorme rijkdom van de elite, en hun koopzucht, steeg de vraag naar producten, en dus stegen de prijzen, waardoor het volk in verhouding steeds armer werd. De maatschappij bestond uit een superrijke elite en een grote onderklasse. Een middenklasse bestond hoegenaamd niet.

In 1689, na de Engels-Nederlandse oorlog, besteeg Willem van Oranje (Willem III) de troon van Engeland en confisqueerde de Bank of England die hij naar het voorbeeld van de Nederlandse centrale bank inrichtte. Ook in Engeland leverde dat hetzelfde resultaat op. De macht van het koloniale Engelse rijk explodeerde, evenals de rijkdom voor enkelen.

Rond die tijd werden de eerste stenen gelegd voor het imperium van de familie Rothschild. Deze familie van goudsmeden woonde in Frankfurt in Duitsland onder de naam Bauer. Ze waren succesvol als geldwisselaar en goudbewaarder. Het pand in Frankfurt had een rood schild boven de voordeur. De bevolking kende de zaak als “Rothschild”. De grondlegger Mayer Amchiel Bauer, had 5 zoons die hij alle 5 naar een andere plek in Europa stuurde. Er ging er een naar Frankrijk, een bleef in Duitsland, er ging er een naar Engeland, etc. Hij noemde zijn familie voortaan Rothschild, naar het rode schild.

De Rothschilds waren slimme lui en deden goed zaken. Ze begrepen de geldbusiness. Ze begrepen ook dat kennis macht was. Ze hadden overal mensen die voor inlichtingen zorgen. En in 1815 sloegen ze hun slag in Engeland.

In 1815 verloor, zoals iedereen weet, Napoleon de slag bij Waterloo van het Engelse leger onder leiding van generaal Wellington. Vanwege hun goede informatienetwerk (er bestond natuurlijk geen radio of telefoon) kregen de Rothschilds deze informatie eerder dan wie ook in Engeland. Vervolgens brachten ze direct het valse bericht in omloop dat Napoleon gewonnen zou hebben en Engeland dus verloren. Prompt stortte de beurs in. Iedereen wilde van zijn aandelen af en dumpte ze. Dat gaf de Rothschilds de mogelijkheid om vrijwel de gehele Engelse economie op te kopen tegen wisselgeld. Toen de volgende dag het echte nieuws bekend werd, stegen de aandelen weer tot ongekende waarde. Alleen was nu vrijwel alles in handen van één familie: de Rothschilds.

Het feit dat ze de totale economie beheersten, gaf ze de mogelijkheid om een meerderheidsbelang te krijgen in de Engelse centrale bank.

Later is het hele concept geëxporteerd naar Amerika, waar uiteindelijk de centrale bank in 1913 werd omgevormd tot de Federal Reserve, een volledig private centrale bank onder leiding van en met een meerderheidsbelang van de Rothschilds. Dit maakte de overheid, net als in alle landen waar een private centrale bank bestond, volledig afhankelijk van die centrale bank. Feitelijk werd vanaf dat moment Amerika bestuurd door de Federal Reserve, de ‘Fed’.

“Geef mij de controle over de valuta van een land, en ik geef er niets om wie de wetten maakt” – Mayer Amchiel Rothschild, grondlegger van de Rothschild-bankiersdynastie.

Op dit moment is de Rothschild-familie de rijkste ter wereld. Volgens de laatste schattingen bestaat hun rijkdom uit meer dan de helft van de totale rijkdom op de hele wereld. Maar het belangrijkste is: De familie Rothschild is de machtigste ter wereld.

En die macht laten ze al vele decennia, in toenemende mate gelden. Zo hebben ze de crisis van 1929 geïnitieerd, waar ze nog rijker en machtiger uitgekomen zijn dan ze al waren.

Ze hebben zowel de geallieerden als Hitler gefinancierd in de Tweede Wereldoorlog. Een oorlog die, net als alle andere oorlogen, tot doel had de naoorlogse samenleving te veranderen. De bedoeling was: het centraliseren van de militaire macht in Amerika, het oprichten van Israël en het oprichten van een wereldleger in de vorm van de Verenigde Naties.

De Verenigde Naties hebben officieel tot doel om de vrede te bewaren en te controleren. Sinds de oprichting hiervan heeft de wereld 256 gewapende conflicten gezien. Meer dan alle opgetekende oorlogen in de gehele beschreven geschiedenis van de mensheid.

Op dit moment zijn er nog maar 2 landen (die er toe doen) die geen door de Rothschilds gedomineerde centrale bank hebben: Iran en Noord-Korea. Tot voor een paar jaar waren dat er 4. Wat er met Irak en Libië gebeurd is weten we. Volgens Bush vormden deze landen de “as van het kwaad”. Toeval? Natuurlijk niet!

China mocht pas meedoen nadat ze zich aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank conformeerden. Voor wie zich afvraagt door wie die twee instellingen gedomineerd worden…

Er is een reden voor het feit dat deze mensen zo machtig zijn: ze begrijpen dat geld een illusie is. En wij, de mensen, begrijpen dat niet. Door het systeem van fractioneel bankieren kunnen ze zoveel geld maken als ze maar willen. Uit het niets. En de enige functie hiervan is het in de greep krijgen van iedereen en daarmee de wereld.

De Rothschilds (en consorten) bezitten de halve wereld. Ze willen de hele wereld.

Ze hebben er eerst voor gezorgd dat iedereen volledig afhankelijk is gemaakt van de illusie geld. En nu zullen ze die illusie gebruiken om ons tot slaven te degraderen.

Ze hebben er al voor gezorgd dat we de dingen die wel echt zijn niet meer zien, of ondergeschikt maken aan de illusie geld. Als onze buren hun huis worden uitgezet omdat de buurman buiten zijn schuld zijn baan kwijt is, en buiten zijn schuld de hypotheek niet meer kan betalen, dan vinden we dat zielig, maar we doen niets. We zeggen dat we het erg vinden en dat we meeleven en geven “de crisis” de schuld. En we doen niks… Behalve hopen dat het ons niet overkomt.

Maar we zullen er allemaal aan moeten geloven. Aan deze ‘mensen’ die er hun hand niet voor omdraaien om voor hun eigen belang oorlogen te initiëren, en daarmee miljoenen mensen de dood in te jagen. Voor hun eigen rijkdom aan tastbare zaken (paleizen, jachten, etc.) en hun macht. Ze hebben ons bij de ballen! (Excusée, maar het is zo)

Als je dat weet, als je de historie kent, en de bedoeling kent, dan is het niet moeilijk om de toekomst te voorspellen:

Ik ken hun precieze draaiboek niet. Het staat niet in de krant. Het komt niet op televisie. Er bestaan nog maar 5 massamediabedrijven op de wereld (waartoe bijvoorbeeld RTL en SBS ook behoren). Allemaal direct of indirect gefinancierd door de Rothschilds. Vrijwel alle persbureaus zijn in de loop der tijd gefuseerd en vallen onder Reuters. Reuters is eigendom van de Rothschilds. Zij zijn het die bepalen wat wij als nieuws en dus als de waarheid beschouwen.

Maar ik ken hun doel wel. Ze zullen niet rusten totdat ze de hele wereld bezitten. Je moet niet vergeten dat het manipuleren van de wereld, het naar hun hand zetten van de wereld, hun BEROEP is. Een ambacht dat ze al honderden jaren tot in steeds grotere mate beheersen. Een vak dat van vader op zoon, generaties lang is doorgegeven en geperfectioneerd. Slimme mensen die de hele dag niets anders te doen hebben dan het verzinnen van plannen die moeten leiden tot hun totale macht. Mensen die iedere dag van 9 tot 5 hierover nadenken en hun plannen uitbroeden. En die daarbij hun enorme bestaande macht aanwenden voor het verkrijgen van nog meer macht.

Deze mensen bepalen ons leven nu al in grote mate, maar als we het toestaan zullen ze ons leven volledig beheersen.

Het zal er zo uitzien:

Eerst zal er alles aan gedaan worden om ‘leiders’ het vertrouwen te laten winnen (meneer Rutte, meneer Trump, red ons!). Vervolgens zullen ze de economie volledig laten instorten. Mensen zullen massaal hun baan verliezen en hun huizen uitgezet worden. Het hele monetaire systeem zal omvallen. Wij zullen onze leiders om oplossingen vragen. Er zullen overal crisiskabinetten gevormd worden, waardoor oppositie feitelijk niet meer zal bestaan. De noodtoestand zal worden uitgeroepen die overheden “tijdelijk” totale macht geven, en waarbij de rechten van alle burgers bevroren worden. Omdat er letterlijk geen geld meer is, zullen alle mensen worden opgeroepen om te werken aan het herstel. Tegen voedsel. Wie niet meewerkt zal niet eten.

Er zullen opstanden uitbreken. Dat is de bedoeling. Om “de rust te handhaven” zullen de legers en politiemachten van de landen worden samengevoegd tot één wereldleger. Dissidenten zullen in kampen verdwijnen of erger. De ‘leiders’ zullen voortdurend roepen dat het “niet anders kan”. Men zal roepen dat we ons eigen belang en onze verschillen nu even opzij moeten zetten, en dat we allemaal moeten meewerken aan het herstel van de wereld in deze barre tijden.

Iedereen die zijn huis kwijtraakte zal ondergebracht worden in “tijdelijke” opvang/werkkampen.

Helaas zal deze situatie nooit meer veranderen. Orwells 1984 zal erbij verbleken. Maar dit is echt! En het is ZO dichtbij!

Er zullen nog maar 2 klassen bestaan: Een superrijke, supermachtige en superkleine elite. En slaven.

Wat te doen:

Allereerst moeten we beseffen dat we slachtoffer geworden zijn van een ILLUSIE. Een zorgvuldig geconstrueerde illusie. De illusie geld. Zolang we daarin blijven geloven, kunnen ze ALLES met ons doen. Laat het tot je doordringen en word wakker! Geld is (op de manier zoals het nu georganiseerd is) een illusie! Meer niet. Het enige wat echt is, is de zorg en liefde voor je familie en dierbaren, en jezelf. Het enige wat we hoeven te doen is NEE zeggen. En voor elkaar te zorgen.

 • We gaan onze huizen niet uit omdat we zelf geen schuld hebben aan deze crisis.
 • We laten ons niet mobiliseren in een oorlog tegen onszelf.
 • We laten ons niet provoceren tot opstanden om ze daarmee de rechtvaardiging te geven om
  het leger op ons af te sturen.
 • We geloven NIETS meer van wat we via de (gecontroleerde) media te horen krijgen.

We blijven ALLEMAAL lekker zitten waar we zitten. We gaan EERST voor onze familie en dierbaren zorgen als we de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen, buiten onze schuld. Als we dat allemaal doen, is er geen politie of legermacht groot genoeg om daar verandering in te brengen. Dan staat dit handjevol machtzoekers volledig met lege handen.

En dan kunnen we werken aan een rechtvaardig systeem. Een systeem dat in dienst staat van de mensheid, in plaats van in dienst van een paar gewetenloze machthebbers. Het enige dat ervoor nodig is, is bewustwording.

Het inzicht dat geld een illusie is. Het inzicht dat die illusie als enige en ultieme doel heeft: totale slavernij van jou en van mij en van iedereen.

Word wakker en zorg dat iedereen om je heen wakker wordt. Doe de research zolang het nog kan. Controleer, om jezelf te overtuigen, alles wat ik hier geschreven heb. Het leven van je kinderen, het leven van je dierbaren en het leven van jezelf hangt er vanaf. En doe het NU. Het kan letterlijk elke dag misgaan. En dan is het te laat.

[Pieter Stuurman]


Vind je deze info goed? Denk er dan aan het op je social media te delen
meld je nu aan op onze gratis pushmeldingen!
Aanmelden
Want we publiceren binnenkort niet meer op social media!
NIEUW in onze NineForNews Shop: Welkom in de dictatuur...

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.

56 reacties

 1. Hallo Pieter,, tja ik wil je niet ontmoedigen……maar we hebben net verkiezingen gehad en daar blijkt maar weer uit dat wakker worden en bewustzijn nog niet zo vaak voor komt…..het grote toneelstuk met de Turken heeft duidelijk laten zien dat Partij Politiek voor Landsbelang gaat….dus wakker nee hoor was angst dat regeerde……consequenties volgen nog………Maar ik begrijp je bezorgdheid, toch wil ik je aanraden om je alleen met je eigen bewustzijn bezig te houden, dat is namelijk de enige weg, pas als er voldoende mensen een groter bewustzijn krijgen, dan pas komen er veranderingen. Pas op hoor, ik ben zelf jaren bezig geweest ( bestuursgebied) om te laten zien hoe het beter kan, ik was altijd lastig (bedreigend) want wie was ik ……tja , omdat ik met wat sterkere zintuigen en gaven geboren ben en geleerd heb dat het bewustzijns proces zeer traag gaat, ben ik een holistische praktijk begonnen de laatste jaren……..heb ik veel van geleerd ,het liep ook goed…….maar hetzelfde verhaal ……ik nu een burn-out en een flinke ook………dus praktijk gesloten….. Ben ik teleur gesteld? een beetje, maar ik had t kunnen weten….maar ik wilde zo graag net als jij en sommige andere mensen hier op deze site een beetje helpen of de weg wijzen,hoe je het wilt noemen…….maar iedereen moet in zn eigen tempo groeien en bewust worden…..daarom vond ik deze verkiezingen ook zo leerzaam er is nog een lange weg te gaan……nu bekijk ik alles vanaf een afstand en dan is het wereldse toneelspel net zo gek,maar wel helder……..ik wens je veel wijsheid toe,Louise…… Een kaars kan duizenden kaarsen doen ontvlammen…

  39 likes
  • Onze les op deze aardeschool is dat je ´anderen´ niet kunt veranderen en zeker niet moet veroordelen. Ook niet het feit dat Nederland weer rechtser is geworden deze verkiezingen. Wees een toeschouwer, Lach, Bid en Bewonder het Leven. Niets is zonder reden.

   15 likes
  • Bullsh*t. Je kan andere mensen juist bewust maken door dit te delen en geen zweverig holisitsch gepraat houden en andere mensen van de weg houden omdat jij toevallig dit zo hebt meegemaakt. Mensen moeten wakker geschud worden en dat heeft niks met bewustzijnsgroei te maken.
   Deze Pieter wil graag de mensen waarschuwen voor een ramp en dat is maar goed ook dat hij dat doet en gelukkig vele anderen dit dat ook doen! Als we het gaan benaderen zoals jij het doet, zitten we volgende eeuw nog met de stront die ze over ons heen hebben gegooid. Nee! Genoeg is genoeg en wees strijdbaar! Help elkaar en ga niet alleen egoistisch jezelf bezig houden met jou eigen ontwikkeling. Wat een zweverig onzin verhaal is dat zeg.

   13 likes
   • Ik heb het geprobeerd, ik heb gevechten en mijn winsten behaald.
    Maar de verliezende waren groot, de weerstand was enorm.
    Nu, na het verliezen van mijn drive, kom ik er pas achter dat mensen niet willen
    De mensen die ik dacht overgehaald te hebben vervallen terug in de onwetendheid.
    Waarom? Omdat het hun leven negatief beïnvloed, omdat ze er niet aan willen dat het geen leuke wereld is.
    Maar is het geen leuke wereld? Tja, volgens mij wel, op bepaalde punten na.
    Ik had altijd een hekel een het leven gehad, totdat ik erachter kwam dat het leven geweldig is.
    De onzin erin is alleen walgelijk, de menselijke onzin.
    Maar als je gelooft in meer, dan moet dit toch een plan zijn?
    Het moet toch een doel dienen?
    Misschien is het een alternatieve wereld waarvoor we gekozen hebben, ik weet het niet.
    Maar de keuze is gemaakt, al lang geleden, de keuzen is het niet willen weten.
    Wie ben ik dan om mensen neer te trekken in een vieze realiteit?
    Mijn keuze is nu om te leven in dat wat is, geen concessies en geen leugens.
    Als jij daar wel in wilt leven, mijn zegen heb je met mijn liefde en respect erbij.
    Ik hoop dat iedereen gelukkig is, hoeveel zijn er gestorven in het verdiet van de wetendheid.
    Het geluk is met de dommen zeggen ze, laat mij dan maar leven als een idioot.
    Een idioot die het laat en in de waanzin een plekje met geluk probeerd te vinden.
    Dat is wat iedereen doet…, misschien zit daar wel de wijsheid in.

    4 likes
  • wijs en waar gesproken.

   fff

   4 likes
  • dank je wel Louise voor je openhartigheid….
   en ja waarheid…
   je verhaal komt me bekend voor…
   namaste

   3 likes
 2. Het is een oorlog tegen de Rothschilds.

  9 likes
  • Ik vrees dat het een oorlog is van de Rothschilds (en consorten) tegen de rest van de mensheid…

   15 likes
   • Die oorlog is al veel ouder dan de Rothschilds.

    7 likes
    • Klopt. De bemanning verandert door de eeuwen heen, maar de meester/slaaf verhouding blijft (zolang de mensheid het toestaat).

     7 likes
     • De essentie van het hele verhaal @Pieter Stuurman is dat we door alle mind control, indoctrinatie, manipulatie en weet ik wat allemaal nog meer, we niet meer in staat zijn zaken om ons heen goed in te schatten en/of verantwoording te nemen voor dingen die ons overkomen. Alles wordt ons uit handen genomen met als doel ons dom , hulpbehoevend en afhankelijk te maken, afhankelijk van hen die ons misbruiken op alle denkbare manieren.
      Die vermeende afhankelijkheid maakt het bovendien schier onmogelijk om het meest essentiële feit niet totaal over het hoofd te zien, namelijk : het kan alleen plaats vinden als wij het toestaan. Precies die 5 woorden tussen haakjes waar jij je vorige reactie mee afsloot. Als dat in het hart bij mensen zou landen dan is de cabal reddeloos verloren. Dan is het pakken, zakken en verkopen met het gespuis. Zonder onze medewerking is hun kunstje onmogelijk ten uitvoer te brengen. Als dat kwartje valt kunnen we ons bevrijden, dit zou wel inhouden dat we onze verantwoordelijkheid weer opeisen en die moeten we dan ook onvoorwaardelijk gaan nemen en gaan leven naar het reglement van het UVRM wat in grote lijnen niet veel meer inhoudt gij zult niet stelen, niet doden, elkaar niet verwonden of pijn doen. Kort samen te vatten : Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een nader niet ! Zo simpel zou het kunnen zijn als het kwartje valt.

      14 likes
     • Hoi Pieter, je vergeet een derde klasse: de hoogopgeleiden, want die moeten het bouwwerk in stand houden. Dus kleine elite, beperkte groep (zeer) hoog opgeleiden, en zeer groot deel slaaf.

      3 likes
     • @droogtrommel, wat zijn dat dan voor dingen die jouw wel mogen gebeuren en anderen misschien niet ?

      1 likes
     • exegese, Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een nader niet ! We zijn niet allemaal hetzelfde, er zijn dingen die mij wel mogen gebeuren (vind ik), mag ik die dan ook bij anderen doen?

      0 likes
  • Nee hoor! Zij voeren een oorlog tegen ons. En wij laten het zonder slag of stoot al duizenden jaren toe.

   11 likes
  • DE Rothschildfamilie en 12 andere families (Illuminatie) proberen de wereld te veroveren, de Toekomst zal uit wijzen dat uiteindelijk na heeel veeeeeeel ellende de Liefde en het Universum zullen zegevieren en niet Geld en Macht.

   Liefde- Licht en Vrede zal er zijn, als ieder mens zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en
   niet als een slachtoffer door een ander of het systeem gered wil worden.

   4 likes
 3. Niet alleen tegen de Rothschild. Daarvoor is het concept te groot geworden in de handel en wandel op Wall Street en Co. Het leverde onder andere een hoop gestoorde politici op die dachten dat ze het bij het rechte eind hadden.

  Zie dit filmpje om te realiseren dat we weinig zijn opgeschoten.

  https://www.youtube.com/watch?v=_ux3NInLZmM

  Of neem als voorbeeld de toestand in Soedan en Somalië. Stuk voor stuk landen die op de agenda stonden om aangevallen te worden, en wat jaren later roept de VN dat er geld gepompt moet worden in deze landen want ze leiden er verschrikkelijk honger.

  En dan met een filmpje dat als je hier geen geld aan geeft, je al zo goed als mede schuldig bent. Verantwoordelijk bent voor de dood van vele anderen als je geen geld doneert.

  Dit soort wanpraktijken zouden per direct verboden moeten worden als is het maar om de bevolking van Soedan en Somalië te helpen.

  Deze gang van zaken spoort voor geen meter onder het mom van democratie. En hoe zit het met de Nederlandse commando’s in Mali? Ongetwijfeld leveren zij puik werk af, alleen zou ik daar nooit kunnen vechten voor leugenaars als minister Koenders. Hopelijk is die mafkees straks ook asap opgerot.

  12 likes
  • Er is inderdaad nog nooit een volk geweest wat het nodig vond het volk van een ander land aan te vallen of te plunderen. Het zijn altijd de staatshoofden, al dan niet verkozen door het volk wat in opdracht van zijn of haar meesters achter de schermen tot zulke wandaden overgaat. Het gaat altijd over geld, macht of grondstoffen waar uiteindelijk de elite zich exorbitant aan zal verrijken. Alle problemen en ellende in de wereld is er niet ondanks maar dankzij de overheden. Bewijs hiervoor is dat een relatief zeer klein clubje zo’n 90% van al het geld op aarde in handen heeft en toch talloze mensen van de honger laat omkomen of verstoken laten van schoon water of andere eerste levensbehoeften.
   Alle ellende is er niet omdat het niet anders kan maar omdat het zorgvuldig gepland is, dat is de misselijkmakende conclusie die je eenvoudigweg dient te trekken. Dat alles zou voorkomen kunnen worden als wij als volk eens wat hogere eisen zouden stellen aan de lieden die wij vrijwillig boven ons stellen om onze belangen te behartigen maar dat overduidelijk niet doen. Sterker nog, we worden al sinds mensenheugenis misbruikt, uitgebuit, verkracht, vermoord en geplunderd en we blijven stug naar de stembus rennen om ze opnieuw onvoorwaardelijk de kans te geven dit te continueren.
   Ik ben hier helemaal klaar mee !

   30 likes
   • Uitstekend verwoord @Exegese. ”Alle ellende is er niet omdat het niet anders kan maar omdat het zorgvuldig gepland is”. En daarmee is zo’n beetje alles wel gezegd over de koers die het westen voerde.

    En bovendien zeer herkenbaar aan het feit dat ze alles omdraaien. Zo worden er bijvoorbeeld landen op gewezen dat ze niet democratisch bezig zijn? Mensenrechten schenden etc.. Een schoon goed zou je zegen totdat je er er achter komt dat het westen zich hier nog het meest schuldig aan heeft gemaakt tot de dag van vandaag in verdekte termen. Het enige wat er nog aan ontbreekt is een medaille voor schijnheiligheid. Een prijs die je eigenlijk verplicht onder dit soort gasten zou moeten verdelen.

    13 likes
   • laten we er Bram Vermeulen nog eens op naslaan [die het verhaal van Sitchin vrij vertaald voorleest] https://www.youtube.com/watch?v=glm_AjwdIPo

    dan vallen er nog wat meer stukjes op hun plaats

    [zie ook wat Mark Passio en Michael Tsarion er over melden]

    0 likes
 4. Ik weet het niet meeeeeeer!!!!

  3 likes
  • Terwijl @Sparkie, het allemaal zo simpel is. Volg het spoor van het grote geld en dan bedoel het echt grote geld, zie het contrast met de gigantische berg van armoe en ellende die daar wereldwijd tegenover staat. Vraag jezelf af of dat ook maar iets met eerlijkheid of medemenselijkheid te maken heeft. Besef dat zij, de superrijken, de supermachtigen de volledige verantwoording daarvoor dragen omdat de hoeveelheid geld die zij in handen hebben op volstrekt oneerlijke wijze aan de economieën onttrokken zijn (lees gestolen) en dat dat alleen maar lukt omdat wij ze vrijwillig die macht in handen geven door op de lakeien van dat geteisem te stemmen. Doe dat gewoon niet meer, dan kun jij in ieder geval met een gerust geweten elke avond aan je nachtrust beginnen. Degenen die stemmen zijn 100% medeplichtig aan het voortbestaan van dit gigantische onrecht, die onophoudelijke bron van ellende die zoveel leed veroorzaakte in het verleden dat het in woorden niet meer te vangen is. Zo simpel kan het zijn. Ik wens een ieder een ontspannen nachtrust en een zuiver geweten.

   4 likes
   • Ik weet wel dat als je geen geld hebt heel zielig bent, je staat als het ware buiten de maatschappij, vooral voor kinderen is het erg. Die beginnen al met een trauma.

    2 likes
    • Een aantal jaren terug had ik een eigen zaak en was marktkoopman en sportleraar. Ik had het niet breed maar zeker niet slecht. Door een ontsteking aan mijn schouder kon ik niet meer werken en op een gegeven moment hield het helemaal op en bleef ik met schulden achter. Ik verloor mijn zaak, mijn leerlingen (sport), mijn handel en bus, (daar is beslag op gelegd door o.a. de belastingdienst). Ik heb daarna nog gewerkt als internationaal chauffeur in Duitsland, maar door schulden liep ook mijn huwelijk stuk. Ik ging toen samen met mijn zoontje (toen 5 jaar oud), terug naar Nederland. Daar heb ik in een tent op een camping gestaan en vond zo nu en dan onderdak bij vrienden en familie. Ik had geen inkomen, mijn spaargeld was op en ik had geen woning. Ik ben in die tijd overspannen geraakt, en heb een tijdje therapie gehad bij GGZ. Die jaren waren een ware hel. Ik had het gevoel dat ik niets meer had en daardoor ook niets meer was. Ik had alles! Geld, huis, vrouw en kind, vrienden, zakenrelaties, en nu was alles weg! Ook verbrijzelde ik mijn hak na een lelijke val waardoor werken er voorlopig ook niet meer in zit. Ik vond mijzelf heel zielig.
     Nu heb ik een klein beetje weekgeld via Zorgplein want mijn schulden, en door trainen (tai chi chuan) sterk ik mijn lichaam en geest weer. Na de zomer wil ik weer lessen gaan geven en ben met de gemeente in overleg of ik dat met behoud van uitkering mag doen (voorlopig).
     Ik ervaar nu een ontzettende rust. Ik hoef niet meer iemand te zijn, hoef niet meer op geld te jagen en achter rekeningen en handel aan lopen. Ik hoef niet meer bang te zijn om te verliezen. Er valt immers niets meer te verliezen. Ik kan mijn zoontje dan niet zo veel meer geven, maar onze rust en onze gezondheid zijn ons zo veel liever, daar kan niets meer tegen op.
     Als ik iets heb geleerd van die heftige tijd is dat het erg is om te verliezen, maar eenmaal alles verloren werkt heel bevrijdend! Het is zo fijn dat ik niet meer hoef.
     Toen ik veel had dacht ik dat ik gelukkig was. Nu weet ik dat ik dat helemaal niet was. Ik was doodsbang in die tijd en was alleen maar op jacht.
     Toen ik het even niet meer wist, kwam voor mij het weten. En nu ben ik gelukkiger dan ooit. Dankbaar voor elke dag.

     10 likes
     • Mooi te zien @Richard, hoe jij het slechte ten goede hebt weten te keren en alle onbetaalbare wijsheid die daar uit voort vloeit weet te gebruiken. In tijden van oorlog tegen de mensheid hebben ze aan mensen zoals jij een hele taaie, die zijn niet voor één, maar ook niet voor meerdere gaten te vangen.
      Succes en houd je haaks.

      3 likes
     • Het was een les in nederigheid.

      3 likes
  • Dat is een heel goed begin!

   2 likes
 5. De kern van deze zeer belangrijke boodschap is : We moeten beseffen dat we slachtoffer geworden zijn van een ILLUSIE. Een zorgvuldig geconstrueerde illusie. Dan komt de rest er vanzelf achteraan. We worden voor de gek gehouden, misleid, afgeleid, ziek zwak en misselijk gemaakt. Zo gauw we dat zien, erkennen en beseffen pas dan kan er verandering komen. zo lang het ontkend en weggelachen blijft komen we steeds dichter bij de zelf gecreëerde afgrond waar ze ons zonder pardon in laten lazeren.
  Figuren als Pieter Stuurman daar zou de wereld mee bezaaid moeten zijn, hij predikt onophoudelijk de ooh zo broodnodige waarheid die mensen moet doen inzien dat ze op een fatale manier bij de neus genomen worden.

  20 likes
 6. Ik ben al 73 en mijn vrouw bijna 75 een eigen huis geen hypotheek wie doet ons wat.
  Tegen de tijd dat het mis gaat leven we hopelijk al niet meer, we hebben nog wel wat achter de hand voor
  moeilijke tijden.
  Het vehaal van Rodschild was ons al bekend eveneens dat van de banken maar wat moet je er mee als eenvoudige burger.

  3 likes
  • Het is goed te zien dat u in financieel opzicht een op voorspoedig verleden kunt terug kijken. Dat is een ieder echter niet gegeven dat moge duidelijk zijn. Ik kan alleen hopen dat ook u in protest zult komen tegen alle onrecht en niet denkt na ons de zondvloed, want die zondvloed staat reeds in de steigers en wacht op voltooiing. Het is de wereld die wij achterlaten voor ons nageslacht en het is aan ons of het een wereld wordt met een slavenbestaan en een handje vol machtswellustelingen die de scepter zwaaien of een wereld waar het volk het voor het zeggen heeft. Een slecht bestuurd land is een land waar het volk siddert voor de “overheidsdienaren” een goed bestuurd land is een land waar overheidsdienaren beducht zijn voor het volk omdat ze zich niet laten verlakken, zo zou het moeten zijn.

   12 likes
  • Bedoeld U hiermee wij zitten goed met een afbetaalde hypotheek
   en we zijn al wat ouder, wie doet ons nog wat het zal onze tijd wel uitduren ???
   U en uw vrouw kunnen wel 100 jaar worden en waarschijnlijk heeft U ook kinderen en kleinkinderen, begrijpt U wat ik bedoel ?

   2 likes
 7. Zo’n mooi geschreven stuk door Pieter Stuurman, maar Louise heeft hier denk ik bij wel een punt. De originele niet aangepaste versie van dit stuk was trouwens al geplaatst door Pieter stuurman op zijn blog in 15 september 2009. Toen waren er nog maar 3 landen die niet door de Rothschilds centrale bank gedomineerd werden. Van Libie weten we het verhaal inmiddels en wie zal volgen, Iran of Noord-Korea? Persoonlijk denk ik Noord-Korea.
  Gezien de uitslag en de opkomst van de verkiezingen, heb ik niet het idee gekregen dat het merendeel van de Nederlandse bevolking in de afgelopen 8 jaar wakker(der) is geworden. Weinig mensen hebben ook gehoor gegeven aan het stemadvies van Martin Vrijland http://www.beyondthematrix.nl/nieuws-analyses/vandaag-is-het-zo-ver-de-verkiezingen-stemadvies-niet-stemmen/
  Zelf ook geen enkel verweer gehoord om in 2017 prehistorisch en mijn inziens op de meest fraude gevoelige manier, met een rode potlood te gaan stemmen. Zijn onze hersenen daadwerkelijk aangetast door de fluoride tandpasta? Achteraf wel weer de nodige bla bla dat er mogelijk gefraudeerd zou kunnen zijn.

  8 likes
  • Ik heb het artikel geschreven in 2008 (en in 2009 om mijn blog geplaatst, dat op het moment van schrijven nog niet bestond). Ik zie dat er een paar namen aangepast zijn, maar verder is de tekst gebleven zoals hij was.

   4 likes
 8. Toen ik erover sprak met mijn vrienden was iedereen het met mij eens. Toen ik mijn woorden in daden ging omzetten verklaarde iedereen mij voor gek en bleven zij weg.
  Nu ben ik een vreemde voor hen, en zij zijn vreemden voor mij.
  Een vrij man heeft medelijden met een slaaf, maar de slaaf zal de vrije man haten om zijn vrijheid. Domweg omdat hij het niet begrijpt.

  You ask me to plow the ground! Shall I take a knife and tear my Mother’s bosom?
  Then when I die she will not take me to her bosom to rest.
  You ask me to dig for stone! Shall I dig under her skin for her bones?
  Then when I die I cannot enter her body to be born again.
  You ask me to cut grass and make hay and sell it, and be rich like white men!
  But how dare I cut off my Mother’s hair?

  Chief Smoholla of the Wanapun tribe – 1885

  11 likes
 9. Maar als je alle wereldleiders en bazen van bedrijven zou verdrijven wordt het helemaal een stuurloze bende op aarde…

  2 likes
  • Zolang mensen als jij blijven geloven dat anderen slimmer zijn dan jij, en je daarom jou lot in de handen van anderen blijft leggen, vragen mensen als jij er om, om uitgebuit te worden.
   Arme slaaf!

   8 likes
 10. De eeuwenoude agenda is gebaseerd op een/de geologische klok. Tijdsberekening verloopt via zon, maan en sterrenhemel/cycli’s. Het middel om alles(economie/natuur/mens) over te nemen: technologie(pc/data/zendmasten/satellieten etc). Technologie kopieert alles en slaat het op.(alle kennis en dus macht in 1 machine) Dit is een/de tijdmachine om huidig tijdperk te beëindigen en tevens het middel om een nieuw tijdperk op te zetten.
  Als wij(gewone man) de macht willen breken, zul je huidige technologie moeten vernietigen. Dan moet je dus ook de lucht in.(satellieten opruimen). Krijg je de gestuurde ufo aanval/invasie.
  Wij leven volgens de natuurwetten en niet via technologie.
  Atlanta(Zitten de grootste bedrijven/hoofdkantoren: coca cola etc) kwam weer voorbij in dit verhaal.(er is een oude gezegde: overal waar coca cola zijn intrede doet, dan is het gedaan met het volk) Dat is de nieuwe Atlantis. High tech wereld. Zo’n wereld kost veel grondstoffen en veel mensen worden overbodig en moeten dus weg.(via derde wereldoorlog/natuurrampen die men zelf veroorzaakt) Atlanta ligt in de staat Georgia waar de Georgia guidestones staan. Ook dat enge blauwe paard met rode oog.
  De vijand is dus technologie. Zonder technologie kon/kan men niet de boel overnemen. Een Russische astronaut heeft lang geleden zelfmoord gepleegd, omdat hij te weten was gekomen, dat een pc alles ging overnemen.
  In het verhaal komt de smid naar voren. Dat is mister Smith. De oprichter van de heilige kerk van Jezus van de laatste dagen. Geloof en geld lopen dus samen hand in hand. Zo ook het Vaticaan met zijn pomodoro bol. 2 wereldbollen. 1 gewoon en de ander mechanisch. Dat duidt dus aan, dat men via technologie de aarde overneemt. Een jas binnenste buiten keren. De agenda21/30 is de NWO. Lees de agenda punten eens door. Controle op alles. Deze agenda is vrijwel door alle landen ondertekend.
  Deze agenda verloopt precies zoals de tekeningen in de piramide van de farao’s. Het draait om de zwarte zon/hemelstier. Alle mythologie/oude culturen verhalen over schepping en vernietiging zijn min of meer hetzelfde verhaal, maar dan met andere namen. Verlopen in verschillende tijdperken en dus kun je dit als een terugkerend patroon zien. En zal het dus helaas ook ons overkomen.
  Alles verloopt via drie eenheden:gulden snede/tau/taw/hegeliaanse dialectiek/natuurwetten: + en += +,trias politica etc. Einddoel/uitkomst altijd hetzelfde.
  In huidig tijdperk spelen de drie geloven(jodendom/christendom en islam) het spel/einddoel. Allemaal afstammelingen van Noach(na de zondvloed) een grote rol. Men speelt deze drie tegen elkaar uit. Achter de schermen is het 1 pot nat. Jeruzalem als middelpunt. De sleutel is de heilige grafkerk.(ik blijf gewoon zien dat de elite/bloedlijnen(koningen/adel etc)/grootmeester(handel)/hoogpriesters(geloven) etc dezelfde agenda uitvoeren). Zij spelen een potje schaak met ons(gewone mensen/alle kleurtjes). De strijdmacht valt ook onder hen/elite en dus is dit weer een drie eenheid. Heel belangrijk: Het is Petrus die 2 sleutels krijgt. 1 om de hemel te openen en de ander om weer te sluiten. Cleopatra(farao). Sleutel(cleo) van petrus(patra) Jezus Christus was het bastaard kind van Julius Ceasar en Cleopatra. Zo is de sleutel(alle kennis/macht) terecht gekomen in Rome. NAVO viert de stichting van Rome. Google eert/propageerde de stad Petra.(tijdje geleden) De stad waar de onbekende Romeinse soldaat begraven ligt. Ik denk, dat dit Jezus Christus was. Zijn graf was immers leeg. Dus moet het lichaam verplaatst zijn.
  De sleutels is/heeft dus Petrus. De stad sint petrusburg(Rusland) is daar naar vernoemd. Bekijk eens de poster van Sint Petrusburg wk 2018. Daar staat een draak met een kop als voetbal op. Een soort van luchtschip/apollo. Grijs paard. Poppetjes van oneindig. etc. Zelfs de mascotte heeft accessoires van een astronaut. Wat heeft voetbal nu met dit alles te maken? Niks. Tenzij je naar de eeuwenoude agenda kijkt, dan valt alles op zijn plaats. Het Joris en de draak verhaal. Water en vuur. Blauw versus rood. Rode sterren versus blauwe sterren. De ster is een symbool die overal voorkomt. De zon is een ster. Alles draait om de zon/zwarte zon.
  Groote vraag blijft: is planet x/nibiru/zwarte zon/Nemenis(bijbel)/wiel des levens etc. echt, dan is technologie een antwoordt op dit fenomeen.
  Een zon hoeft niet perse een tweelingzusje of broertje te hebben, je hebt ook eenzame sterren.
  Is planet x een hoax, dan is alles puur om ons op te ruimen. We hebben immers geen grote natuurlijke vijand om de balans te houden, zoals bv. bij dieren nog wel gebeurt.
  Feit blijft: beide hebben dezelfde gevolgen.
  Zelfvoorziening/samen werken etc is de enige manier om dit zo lang mogelijk uit te houden. Opstand/elkaar afmaken heeft geen enkele zin. Het dient alleen de eeuwenoude agenda. We kunnen pas “vrij” zijn/los van het systeem, als technologie weg is. Een oorlog in de hemel.(nep ufo invasie) En die komt ook. Volgens de heilige geschriften. Het is Petrus die de hemel weer sluit.
  Er gaat dus nog veel gebeuren. Deze tijdzone noemt men de tribulation. Volg de zeven zegels(bijbel) of bekijk de kronieken van Nurnberg. Alles heeft te maken met schepping en vernietiging. Dit noemt men een Niburu/slang die in zijn eigen staart bijt/oneindige cirkel.
  Ik vind het ook niet leuk, maar alles zit zo goed in elkaar(afgekeken van de natuurwetten, die alles altijd weer in balans trekt/drie eenheden/uitkomst altijd hetzelfde), dat je er niks/weinig aan kunt doen.(het grote plaatje/agenda). Behalve in je eigen omgeving. We zullen elkaar nog hard nodig hebben. Ga prepperen en verdiep je in simpele kennis om te overleven. Blijf verder gewoon je ding doen en geniet vooral van wat je nog wel hebt(familie/huisdier/vrienden etc) en van de natuur.(zolang die nog werkt/iets groeit/bloeit/geboren wordt) is er nog hoop/iets om voor te leven. Tip: maak je vast los(geestelijk) van het materialisme(bijzaak). Het helpt om de aankomende tijd door te komen. Wat je niet hebt, kun je ook niet missen(gevoel). Doe geen slechte dingen, want goed slapen moeten we allemaal om gezond te blijven.(geweten).
  Veel sterkte en wijsheid voor allemaal.

  9 likes
 11. Waarom mensen niet in beweging komen ? Hieronder het laatste deel van een interessant artikel op
  http://www.ellaster.nl/2016/10/28/waarom-stoppen-mensen-liever-kop-zand/

  Angst voor ontreddering

  Mensen zijn bang om iets onder ogen te zien waarvan ze volledig ‘van hun stuk raken’. De groep ‘ontkenners’ is daarom vooral bezig om hun geluksmomentjes veilig te stellen en verzet zich tegen alles wat hun ‘geluk’ in gevaar kan brengen. De eerste fase van ontwaken kan inderdaad behoorlijk ontwrichtend zijn; er ontstaat een diepe crisis waarbij je je hele wereldbeeld moet herzien. Maar de paradox is dat als je door deze crisis heen komt, je je sterker voelt dan ooit, waarbij je tot een kristalhelder inzicht kunt komen over wat je in dit leven te doen staat.
  Helaas is het voor het grootste deel van de bevolking vooralsnog veiliger om de leugens die via de grote mediakanalen wordt verspreid te blijven geloven. Toch komt er een moment dat de dam breekt, het moment van disclosure. Dan zal al het nieuws dat nu voor ons verborgen wordt gehouden ook via de grote mediakanalen naar buiten komen. De misdaden van de Cabal, de medische fraude (bijvoorbeeld omtrent vaccinaties en kankerbestrijding), de geheim gehouden technologieën, het Secret Space Program en buitenaards leven, dat alles zal dan in een vloedgolf over ons heenkomen.
  people_can_not_change_truth
  Ik benijd de onwetende groep die moedwillig hun kop in het zand steekt niet. Want als je nu al niet kunt omgaan met een paar druppels die uit de emmer overlopen, hoe ga je straks jezelf handhaven als er tijdens de disclosure een vloedgolf aan onthullingen over je wordt uitgestort? Je hebt nu de kans om de onthullingen die via de alternatieve media naar buiten komen, beetje bij beetje tot je te nemen en in alle rust emotioneel te verwerken. Daarnaast kan deze verworven kennis je aanzetten om tot actie over te gaan..
  Angst voor machteloosheid
  De belangrijkste reden dat mensen de waarheid vermijden is omdat men denkt machteloos te zijn. Toch is het tegendeel het geval. De elite is in de kern een paar duizend mensen tegenover 7 miljard mensen wereldwijd. Ze worden nu nog beschermd door huurlingen en medewerkers in het systeem, maar zodra deze van kamp veranderen, wordt hun positie onhoudbaar.
  Men onderschat bovendien wat een kleine bijdrage kan doen. Als wereldwijd alle mensen iets kleins ondernemen om de Cabal ten val te brengen, dan is dat 7 miljard x iets kleins = iets gigantisch groots! Dus íets doen, al is het maar iets kleins, is beter dan 7 miljard keer niks doen! Het is daarbij een heerlijk gevoel om een bijdrage te kunnen leveren aan de transitie die nu plaatsvindt.

  Ik wens een ieder veel wijsheid toe.

  8 likes
 12. Helemaal mee eens en ook verhelderend geschreven maar als je je huis uit moet probeer er dan maar eens in te blijven dan word je toch echt met geweld buiten gezet en je spullen op straat gekieperd. ,pas als het tegelijkertijd dus massaal voor zou komen is er een kans dat je kunt blijven zitten waar je zit omdat mensen dan meer bereid zijn ervoor te vechten als ze met meer zijn, ik zeg koop uit voorzorg een winterbestendige bungalowtent en verwarming of alpenkreuzer o.i.d

  7 likes
 13. Ach een oproep om wakker te worden en dat terwijl christenen nog zo lekker slapen. Deze oproep is nutteloos zolang er nog christenen zijn. Die gekken lopen al 2000 jr met oogkleppen op. Ze kunnen niet lezen noch tellen. Als een wakker mens nog maar anderhalf geteld heeft zijn zij al bij drie.
  En toch staat in hun eigen z.g Nieuwe testament dat hun God op vrijdag middag stierf en op zondagmorgen verdwenen was uit het graf. Ten derde dage weder opgestaan! Zal allemaal wel maar je hebt een aardige kronkel als je van die anderhalve dag drie kunt maken!!!

  2 likes
  • ”ge zout denken dat ze verenigd waren, maar hun harten zijn verdeeld, dat is omdat het een volk is dat beroofd is van wijsheid” [koran 59:14];

   5 likes
 14. De lol is er dan wel van af voor die Rotschilds als ze het spelletje verdeel en heers niet kunnen spelen. Net als voor andere families en individuen. Ik ben ervan overtuigd dat er al eeuwenlang een spelletje wordt gespeeld met de wereld als bord en de mens als pion. Een endgame of totale heer

  6 likes
 15. Ik zie het spel wat gespeeld wordt en naar ik verneem steeds meer mensen. De kern van het probleem ligt in het feit dat we in een duale wereld leven. Zonder goed is er ook geen kwaad of omgekeerd. De oplossing zit in het ontwaken van de illusie van je leven. Het ego of liever gezegd de persoon vindt zichzelf het meest belangrijk daaruit ontstaat hebzucht en machtlust de ego s worden massaal opgepoest door de media, zonder een mooie auto, huis, baan ben je niets de persoon met aanleg om zijn ego te laten overleven wordt extra geprikkeld. Politiek geduw, of mooie plannen zijn prachtig het duale zal altijd strijden om zijn ego. Deze luchtballon zal moeten klappen dan zie je dat er maar 1 ding dat belangrijk is en dat is liefde. En als dit de grootse groep wordt dan kan er pas iets veranderen. Voor nu ik laat alles los wat met bezit te maken heeft, ik heb geen bezit meer waarbij anderen bij betrokken zijn. Een dak boven mijn hoofd, beetje eten, familie, kleine kring van gelijk gestemden. Net genoeg geld om dit te doen, minder is veel meer echt waar! Het is het uitzitten tot dat de balans omslaat voor iedereen. Maar je kunt dat doen wat je kunt, minderen en je verwonderen over alles wat je niet nodig hebt en gieten van de wezenlijke zaken.

  5 likes
  • Schattig hoor, dan blijft er meer over voor anderen. Mohandas Karamchand Gandhi zou trots op je zijn.
   Helaas ben je gewoon een ‘useless eater’. ‘Opzouten’ denkt de PTB waarschijnlijk?
   En terug naar de tijd van de turfstekers is denk ik niet, wat we met z’n alle willen.

   0 likes
 16. L.P.J.M. ten Holder

  Heeft Jezus Christus ons al niet gewaarschuwd voor het geld ? “Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon ( geld ).” ( Matteus 6 vers 14 ) ( Lucas 16 vers 13 ) Het is dus noodzakelijk God te dienen en niet het geld.

  5 likes
 17. juist Louise het probleem is inderdaad dat hoe hard je ook je best doet om iemand te overtuigen het zink je in de schoenen.
  je wordt onderbroken of ze luisteren niet of nemen het niet in zich op.
  ik ben er na jaren mee opgehouden het help niet.
  dan de show in turkie en inderdaad het moet gebeuren om het populisme kapot te maken want dat willen de heersers niet.
  ik hoop diep in mijn hart dat het misschien toch nog goed komt.

  4 likes
 18. Mensen tegenwoordig moeten het eerst zien dan geloven . We worden allemaal mooie boeken voorgeschoteld op school en ons van kleins af aan dingen wijs gemaakt .. Alles moet wetenschappelijk aangetoond worden door de mensen die ons voor de gek houden . Onze hele geschiedenis is gemanipuleerd , maar er is een klein lichtpuntje , als planeet x / nine in september langs de aarde trekt zal er een hoop gebeuren . Misschien gaan bij de overlevende dan de ogen los dat ze daar ook hebben gelogen …

  3 likes
 19. Wakker worden is gelijk aan het opzetten van Maitreya_Jahweh_rampenbestrijdingscentra.

  1 likes
 20. ook interessant en deprimerend is “nazistische achtergrond van het ontstaan van de eu te brussel= bijna identiek hetzelfde verhaal als hierboven. Of we van onder het juk vandaan kunnen is nog maar de vraag,want helaas,de oorlogsvoering hebben zij ook in pacht vb kernraketten,kerncentrales en sinds jaren de opbouw van digitaal geleid leger vb drones,….Toch is het nu handelen geblazen,want als ze eenmaal in staat zijn ver buiten de aarde te kunnen overleven,dan is het gedaan op aarde. Dus als wij hen maar blijvend voeden met de illusie dat ze buiten de aarde om kunnen leven,doen maar.!
  Ze proberen via de wetenschap de mindcontrol volledig in pacht te krijgen.En die elektronbuizen?
  Waar blijft onze fantasie? Iedereen zegt dat die kleine groep de media in handen heeft,maar waarom dalen we als volwassene niet af en toe af naar onze kindertijd? Met fantasie ka je veel veranderen,waarom wordt dit de volwassenen verboden?
  Ik blijf me houden aan de gedachte dat iedereen goed is en dat mensen creatief genoeg zullen blijven om zich niet gevangen te zetten (natuurlijk is er steeds veel bloedvergieten bij,wat onmenselijk zwaar blijft moreel te dragen als mens). Mensen opsluiten(gelijk op welk niveau)leidt steeds tot ontsnappingen,hoe ze ook bossen kappen en de wereld voorzien van digitale surveillance.
  Voor de jongeren onder jullie stel ik voor om naar sf films te kijken van vroeger tot nu. Hollywood heeft steeds toegang gehad tot het leger,de ruimtevaart,de financiele wereld,….een plezante manier om evolutie en toekomst te zien en van daaruit fantasie vanuit het rechtvaardig,menselijk denken ,dus maw via een hart op de goeie plaats,te maken. Want als er één iets is dat ze niet weten is dat al de positieve gedachten en creaties op een andere dementie vorm krijgen(ze zijn daar naar op zoek,ze proberen poorten naar andere dementie’s te vinden,zie cerncomplex) en wanneer de tijd rijp is het zich op aarde manifesteert en net die positieve gedachten van mensen willen ze onderuit halen omdat ze daar nooit vat zullen op hebben! vb in een klimaatdebat een minister die mensen ,die zijn nota bene op een goede manier dienen te vertegenwoordigen, zo kleineert met de woorden “mensen hebben zoveel spaargeld en kunnen er niet mee omgaan,sorry,dan ben ik tussen gekomen. Eén van de vele manieren waarbij mensen negatieve gedachten aangeleerd worden vanuit die 1% elitairen.

  3 likes
 21. The little movie about the tiny dot just explains it al.
  toevallig zag in na jaren dit zeer verhelderende filmpje weer eens terug en vebaas me opnieuw hoe simpel de ons omringende waanzin tot uiting gebracht kan worden. Fenomenaal gewoon.

  https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs

  2 likes
 22. Ik zou zeggen luister aandagtig naar deze ‘must see’ interview met Ronald Bernard- De wereld van het grote geld https://vimeo.com/208564502/0b77034a78 met rond de 25 minuut van dit interview zijn breekpunt. Mensen wordt WAKKER!!
  Volg ook een de Thomas Williams archieven op ww.ellaster.nl http://www.ellaster.nl/2017/03/10/mensheid-losgekoppeld-humanity-unplugged-radioshow-thomas-williams-deel-1/

  2 likes
 23. Alles begint klein daarom laten wij een nieuw ala facebook platform bouwen om van die censuur af te zijn, en daar begint het mee ongefilterd nieuws verspreiding. Zeg maar facebook voor de wakkeren die echt nieuws willen lezen.

  1 likes
 24. Het draaiboek van de elite:
  Nederlands: De protocollen van de wijzen van zion
  Engels: The protocols of the learned elders of zion

  1 likes

Laat een bericht achter

Let op! Als je een reactie achterlaat ga je automatisch akkoord met onze spelregels. Klik hier om onze spelregels te zien.

Je e-mail adres wordt niet getoond.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

x

Check Also

minister

Oud-minister: Weg met de euro, terug naar de gulden. ‘Totaal mislukt!’

Bert de Vries, van 1989 tot 1994 ...

merkel

Ambassadeur vergelijkt Merkel met Hitler: ‘Zijn droom is uitgekomen!’

De Maltese ambassadeur in Finland heeft de ...