Het Complot

De oorlog tegen alle mensen van de wereld: “Word wakker en zorg dat iedereen om je heen wakker wordt”

Help ons door deze informatie met je vrienden op je socials te delen!
Er is helaas geen gesproken versie van dit artikel beschikbaar

Door Pieter Stuurman: Dit wordt geen leuk stukje. En dat is ook niet de bedoeling. Ik bedoel: ik schrijf dit niet voor mijn eigen lol, noch voor de lol van de lezer. Ik schrijf het omdat het moet.

Zoals de meeste lezers wel zullen weten, maak ik me al een tijd bezorgd over de crisis. Om die reden heb ik me er steeds meer in verdiept. En naarmate ik me er meer in verdiep, groeien mijn zorgen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot mijn beslissing om tot een oproep te komen.

---Lees verder na dit advertentieblokje---
https://www.ninefornews.nl/wp-content/uploads/2024/02/bezwaarmaker.png

Een oproep aan iedereen die dit leest. Een oproep om de inhoud met een open mind te lezen. Het te laten doordringen. En om het zoveel mogelijk door te geven.

Drie jaar voor de economische crisis zei ik tegen mijn vrienden en kennissen: Er komt een oorlog. Een financiële oorlog. Een oorlog die niet op een fysiek slagveld zal worden uitgevochten, maar in de loopgraven van de financiële wereld. Hoe die oorlog eruit zou gaan zien, wist ik toen nog niet. Maar alle tekenen wezen in de richting van een financieel slagveld.

En die crisis kwam er. Tenminste, zo wordt het genoemd. Maar het is geen crisis. Het is een oorlog. Het is een oorlog omdat het doel hetzelfde is als die van elke oorlog: het veranderen van de naoorlogse maatschappij.

Als je weet welke veranderingen degenen die de oorlog opzetten voor ogen hebben, dan kun je voorspellen hoe de oorlog zal verlopen. En wat de afloop zal zijn…

Deze oorlog is een oorlog tegen ons. Tegen alle mensen van de wereld. Tegen de mensheid. Het doel is: alle mensen te onderwerpen aan één centrale wereldmacht. Alle mensen te degraderen tot slaven, beheerst, gecontroleerd en bestuurd door enkele machthebbers. Letterlijk. Een totalitaire wereldstaat waarbij alle bestaande percepties van het begrip dictatuur zullen verbleken. Dat is het doel.

Het middel dat gekozen is om dat doel te bereiken, is geld.

De strategie die gekozen is, is het bancaire systeem dat bekend staat onder de naam: fractioneel bankieren.

Ik moet eerst uitleggen wat dat betekent en hoe dit historisch in elkaar zit. Er wordt namelijk nooit over gepraat. Zelfs mensen die economie gestudeerd hebben weten meestal niet hoe het werkt. En dat is geen wonder. Het wordt uit de opleiding gehouden, en uit het onderwijs in het algemeen.

Het verhaal van fractioneel bankieren in het kort:

De eerste bankiers waren goudsmeden. Mensen die goud bezaten gaven dat in bewaring bij goudsmeden, omdat deze een kluis hadden. In eerste instantie betaalden mensen daarvoor een vergoeding. Ze kregen een waardepapier waarop stond hoeveel goud ze tegoed hadden.

Op een moment merkten sommige goudsmeden dat mensen maar zelden hun goud kwamen halen, omdat ze elkaar gewoon met het waardepapier betaalden. En als iemand het soms toch kwam halen, dan nooit allemaal tegelijk.

Dat gaf de smeden (die zich nu banken noemden) de mogelijkheid om het bewaarde goud uit te lenen tegen rente. Om ervoor te zorgen dat ze de mogelijkheid hadden om uit te betalen als er iemand voor zijn goud kwam, moesten ze een bepaalde reserve in kas houden.

Als een beginnende bank bijvoorbeeld 1000 goudstukken (euro) in kas had die toebehoorden aan hun klanten, dan hielden ze 100 euro (10% dus) als reserve in kas. Dat was ruim voldoende om de sporadische klant die voor zijn goud kwam, uit te betalen.

De rest, 900 euro dus, kon worden uitgeleend tegen rente. Was er na bijvoorbeeld een jaar 200 euro aan rente en aflossing terugbetaald, dan had de bank dus 100 euro reserve + 200 euro aflossing en rente in kas. De totale reserve was nu dus 300 euro. Op basis van een reserve van 10%, kon men nu dus 3000-300=2700 euro uitlenen. Werd de reserve na een jaar 400 euro, kon er 3600 euro aan waardepapier worden uitgeleend, etc.

De totale hoeveelheid geld die de bank tegoed had steeg daarmee exponentieel. Het aandeel van de oorspronkelijke inleg (het bezit van de oorspronkelijke spaarders, waarmee de bank begonnen was) ten opzichte van het tegoed van de bank, werd steeds kleiner. Totdat het verwaarloosbaar klein was. Al het geld dat op deze manier in omloop kwam bestond dus uit SCHULD.

Een wat droog verhaal misschien, maar het is essentieel.

Dit alles leidde tot grote welvaart van de banken. Maar iedere bank gaf zijn eigen waardepapier uit. Dit leidde tot grote diversiteit en concurrentie tussen de banken. Daar kwam een einde aan door de uitvinding van de centrale bank.

De centrale bank is een Nederlandse uitvinding. Het houdt in dat één bank het monopolie wordt gegeven op het uitgeven van waardepapier. Begin 17e eeuw was Nederland het eerste land met een centrale bank. Dit bracht ons de Gouden Eeuw, de VOC en zeer grote rijkdom voor een kleine elite.

Met het geld werd de VOC-vloot gefinancierd die de rijkdommen uit de koloniën kon stelen. Het is een misverstand dat het in de Gouden Eeuw met alle Nederlanders goed ging. Het tegendeel is waar. Onder de bevolking bestond enorme armoede. Zo erg dat veel mensen gedwongen waren zich aan te monsteren om naar de oost te varen. Van alle zeelieden overleefde gemiddeld maar 50% de reis. De helft werd geveld door schipbreuk, piraterij of ziektes die veroorzaakt werden door gebrek aan vers voedsel. En als ze het overleefden, dan kwamen ze totaal verzwakt en ziek thuis. Waar ze onmiddellijk weer aan het werk moesten om het hoofd boven water te kunnen houden.

Vanwege de enorme rijkdom van de elite, en hun koopzucht, steeg de vraag naar producten, en dus stegen de prijzen, waardoor het volk in verhouding steeds armer werd. De maatschappij bestond uit een superrijke elite en een grote onderklasse. Een middenklasse bestond hoegenaamd niet.

In 1689, na de Engels-Nederlandse oorlog, besteeg Willem van Oranje (Willem III) de troon van Engeland en confisqueerde de Bank of England die hij naar het voorbeeld van de Nederlandse centrale bank inrichtte. Ook in Engeland leverde dat hetzelfde resultaat op. De macht van het koloniale Engelse rijk explodeerde, evenals de rijkdom voor enkelen.

Rond die tijd werden de eerste stenen gelegd voor het imperium van de familie Rothschild. Deze familie van goudsmeden woonde in Frankfurt in Duitsland onder de naam Bauer. Ze waren succesvol als geldwisselaar en goudbewaarder. Het pand in Frankfurt had een rood schild boven de voordeur. De bevolking kende de zaak als “Rothschild”. De grondlegger Mayer Amchiel Bauer, had 5 zoons die hij alle 5 naar een andere plek in Europa stuurde. Er ging er een naar Frankrijk, een bleef in Duitsland, er ging er een naar Engeland, etc. Hij noemde zijn familie voortaan Rothschild, naar het rode schild.

De Rothschilds waren slimme lui en deden goed zaken. Ze begrepen de geldbusiness. Ze begrepen ook dat kennis macht was. Ze hadden overal mensen die voor inlichtingen zorgen. En in 1815 sloegen ze hun slag in Engeland.

In 1815 verloor, zoals iedereen weet, Napoleon de slag bij Waterloo van het Engelse leger onder leiding van generaal Wellington. Vanwege hun goede informatienetwerk (er bestond natuurlijk geen radio of telefoon) kregen de Rothschilds deze informatie eerder dan wie ook in Engeland. Vervolgens brachten ze direct het valse bericht in omloop dat Napoleon gewonnen zou hebben en Engeland dus verloren. Prompt stortte de beurs in. Iedereen wilde van zijn aandelen af en dumpte ze. Dat gaf de Rothschilds de mogelijkheid om vrijwel de gehele Engelse economie op te kopen tegen wisselgeld. Toen de volgende dag het echte nieuws bekend werd, stegen de aandelen weer tot ongekende waarde. Alleen was nu vrijwel alles in handen van één familie: de Rothschilds.

Het feit dat ze de totale economie beheersten, gaf ze de mogelijkheid om een meerderheidsbelang te krijgen in de Engelse centrale bank.

Later is het hele concept geëxporteerd naar Amerika, waar uiteindelijk de centrale bank in 1913 werd omgevormd tot de Federal Reserve, een volledig private centrale bank onder leiding van en met een meerderheidsbelang van de Rothschilds. Dit maakte de overheid, net als in alle landen waar een private centrale bank bestond, volledig afhankelijk van die centrale bank. Feitelijk werd vanaf dat moment Amerika bestuurd door de Federal Reserve, de ‘Fed’.

“Geef mij de controle over de valuta van een land, en ik geef er niets om wie de wetten maakt” – Mayer Amchiel Rothschild, grondlegger van de Rothschild-bankiersdynastie.

Op dit moment is de Rothschild-familie de rijkste ter wereld. Volgens de laatste schattingen bestaat hun rijkdom uit meer dan de helft van de totale rijkdom op de hele wereld. Maar het belangrijkste is: De familie Rothschild is de machtigste ter wereld.

En die macht laten ze al vele decennia, in toenemende mate gelden. Zo hebben ze de crisis van 1929 geïnitieerd, waar ze nog rijker en machtiger uitgekomen zijn dan ze al waren.

Ze hebben zowel de geallieerden als Hitler gefinancierd in de Tweede Wereldoorlog. Een oorlog die, net als alle andere oorlogen, tot doel had de naoorlogse samenleving te veranderen. De bedoeling was: het centraliseren van de militaire macht in Amerika, het oprichten van Israël en het oprichten van een wereldleger in de vorm van de Verenigde Naties.

De Verenigde Naties hebben officieel tot doel om de vrede te bewaren en te controleren. Sinds de oprichting hiervan heeft de wereld 256 gewapende conflicten gezien. Meer dan alle opgetekende oorlogen in de gehele beschreven geschiedenis van de mensheid.

Op dit moment zijn er nog maar 2 landen (die er toe doen) die geen door de Rothschilds gedomineerde centrale bank hebben: Iran en Noord-Korea. Tot voor een paar jaar waren dat er 4. Wat er met Irak en Libië gebeurd is weten we. Volgens Bush vormden deze landen de “as van het kwaad”. Toeval? Natuurlijk niet!

China mocht pas meedoen nadat ze zich aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank conformeerden. Voor wie zich afvraagt door wie die twee instellingen gedomineerd worden…

Er is een reden voor het feit dat deze mensen zo machtig zijn: ze begrijpen dat geld een illusie is. En wij, de mensen, begrijpen dat niet. Door het systeem van fractioneel bankieren kunnen ze zoveel geld maken als ze maar willen. Uit het niets. En de enige functie hiervan is het in de greep krijgen van iedereen en daarmee de wereld.

De Rothschilds (en consorten) bezitten de halve wereld. Ze willen de hele wereld.

Ze hebben er eerst voor gezorgd dat iedereen volledig afhankelijk is gemaakt van de illusie geld. En nu zullen ze die illusie gebruiken om ons tot slaven te degraderen.

Ze hebben er al voor gezorgd dat we de dingen die wel echt zijn niet meer zien, of ondergeschikt maken aan de illusie geld. Als onze buren hun huis worden uitgezet omdat de buurman buiten zijn schuld zijn baan kwijt is, en buiten zijn schuld de hypotheek niet meer kan betalen, dan vinden we dat zielig, maar we doen niets. We zeggen dat we het erg vinden en dat we meeleven en geven “de crisis” de schuld. En we doen niks… Behalve hopen dat het ons niet overkomt.

Maar we zullen er allemaal aan moeten geloven. Aan deze ‘mensen’ die er hun hand niet voor omdraaien om voor hun eigen belang oorlogen te initiëren, en daarmee miljoenen mensen de dood in te jagen. Voor hun eigen rijkdom aan tastbare zaken (paleizen, jachten, etc.) en hun macht. Ze hebben ons bij de ballen! (Excusée, maar het is zo)

Als je dat weet, als je de historie kent, en de bedoeling kent, dan is het niet moeilijk om de toekomst te voorspellen:

Ik ken hun precieze draaiboek niet. Het staat niet in de krant. Het komt niet op televisie. Er bestaan nog maar 5 massamediabedrijven op de wereld (waartoe bijvoorbeeld RTL en SBS ook behoren). Allemaal direct of indirect gefinancierd door de Rothschilds. Vrijwel alle persbureaus zijn in de loop der tijd gefuseerd en vallen onder Reuters. Reuters is eigendom van de Rothschilds. Zij zijn het die bepalen wat wij als nieuws en dus als de waarheid beschouwen.

Maar ik ken hun doel wel. Ze zullen niet rusten totdat ze de hele wereld bezitten. Je moet niet vergeten dat het manipuleren van de wereld, het naar hun hand zetten van de wereld, hun BEROEP is. Een ambacht dat ze al honderden jaren tot in steeds grotere mate beheersen. Een vak dat van vader op zoon, generaties lang is doorgegeven en geperfectioneerd. Slimme mensen die de hele dag niets anders te doen hebben dan het verzinnen van plannen die moeten leiden tot hun totale macht. Mensen die iedere dag van 9 tot 5 hierover nadenken en hun plannen uitbroeden. En die daarbij hun enorme bestaande macht aanwenden voor het verkrijgen van nog meer macht.

Deze mensen bepalen ons leven nu al in grote mate, maar als we het toestaan zullen ze ons leven volledig beheersen.

Het zal er zo uitzien:

Eerst zal er alles aan gedaan worden om ‘leiders’ het vertrouwen te laten winnen (meneer Rutte, meneer Trump, red ons!). Vervolgens zullen ze de economie volledig laten instorten. Mensen zullen massaal hun baan verliezen en hun huizen uitgezet worden. Het hele monetaire systeem zal omvallen. Wij zullen onze leiders om oplossingen vragen. Er zullen overal crisiskabinetten gevormd worden, waardoor oppositie feitelijk niet meer zal bestaan. De noodtoestand zal worden uitgeroepen die overheden “tijdelijk” totale macht geven, en waarbij de rechten van alle burgers bevroren worden. Omdat er letterlijk geen geld meer is, zullen alle mensen worden opgeroepen om te werken aan het herstel. Tegen voedsel. Wie niet meewerkt zal niet eten.

Er zullen opstanden uitbreken. Dat is de bedoeling. Om “de rust te handhaven” zullen de legers en politiemachten van de landen worden samengevoegd tot één wereldleger. Dissidenten zullen in kampen verdwijnen of erger. De ‘leiders’ zullen voortdurend roepen dat het “niet anders kan”. Men zal roepen dat we ons eigen belang en onze verschillen nu even opzij moeten zetten, en dat we allemaal moeten meewerken aan het herstel van de wereld in deze barre tijden.

Iedereen die zijn huis kwijtraakte zal ondergebracht worden in “tijdelijke” opvang/werkkampen.

Helaas zal deze situatie nooit meer veranderen. Orwells 1984 zal erbij verbleken. Maar dit is echt! En het is ZO dichtbij!

Er zullen nog maar 2 klassen bestaan: Een superrijke, supermachtige en superkleine elite. En slaven.

Wat te doen:

Allereerst moeten we beseffen dat we slachtoffer geworden zijn van een ILLUSIE. Een zorgvuldig geconstrueerde illusie. De illusie geld. Zolang we daarin blijven geloven, kunnen ze ALLES met ons doen. Laat het tot je doordringen en word wakker! Geld is (op de manier zoals het nu georganiseerd is) een illusie! Meer niet. Het enige wat echt is, is de zorg en liefde voor je familie en dierbaren, en jezelf. Het enige wat we hoeven te doen is NEE zeggen. En voor elkaar te zorgen.

  • We gaan onze huizen niet uit omdat we zelf geen schuld hebben aan deze crisis.
  • We laten ons niet mobiliseren in een oorlog tegen onszelf.
  • We laten ons niet provoceren tot opstanden om ze daarmee de rechtvaardiging te geven om
    het leger op ons af te sturen.
  • We geloven NIETS meer van wat we via de (gecontroleerde) media te horen krijgen.

We blijven ALLEMAAL lekker zitten waar we zitten. We gaan EERST voor onze familie en dierbaren zorgen als we de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen, buiten onze schuld. Als we dat allemaal doen, is er geen politie of legermacht groot genoeg om daar verandering in te brengen. Dan staat dit handjevol machtzoekers volledig met lege handen.

En dan kunnen we werken aan een rechtvaardig systeem. Een systeem dat in dienst staat van de mensheid, in plaats van in dienst van een paar gewetenloze machthebbers. Het enige dat ervoor nodig is, is bewustwording.

Het inzicht dat geld een illusie is. Het inzicht dat die illusie als enige en ultieme doel heeft: totale slavernij van jou en van mij en van iedereen.

Word wakker en zorg dat iedereen om je heen wakker wordt. Doe de research zolang het nog kan. Controleer, om jezelf te overtuigen, alles wat ik hier geschreven heb. Het leven van je kinderen, het leven van je dierbaren en het leven van jezelf hangt er vanaf. En doe het NU. Het kan letterlijk elke dag misgaan. En dan is het te laat.

[Pieter Stuurman]

0 0 stemmen
Beoordeel dit artikel

Interessant

Vind je deze informatie interessant?
Klik hieronder en deel het op je Socials!
+
Meld je aan op onze gratis PUSH meldingen
Aanmelden
?
+
Volg ons op ons gratis Telegram kanaal
Volg Ons
?
+
Steun ons met een vrijwillige bijdrage
Doneer
?

Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
guest

57 Reacties
Oudste
Nieuwste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien
Jaya
Jaya
7 jaren geleden

Het is een oorlog tegen de Rothschilds.

Louise
Louise
7 jaren geleden

Hallo Pieter,, tja ik wil je niet ontmoedigen……maar we hebben net verkiezingen gehad en daar blijkt maar weer uit dat wakker worden en bewustzijn nog niet zo vaak voor komt…..het grote toneelstuk met de Turken heeft duidelijk laten zien dat Partij Politiek voor Landsbelang gaat….dus wakker nee hoor was angst dat regeerde……consequenties volgen nog………Maar ik begrijp je bezorgdheid, toch wil ik je aanraden om je alleen met je eigen bewustzijn bezig te houden, dat is namelijk de enige weg, pas als er voldoende mensen een groter bewustzijn krijgen, dan pas komen er veranderingen. Pas op hoor, ik ben zelf jaren bezig geweest ( bestuursgebied) om te laten zien hoe het beter kan, ik was altijd lastig (bedreigend) want wie was ik ……tja , omdat ik met wat sterkere zintuigen en gaven geboren ben en geleerd heb dat het bewustzijns proces zeer traag gaat, ben ik een holistische praktijk begonnen de laatste jaren……..heb ik veel van geleerd ,het liep ook goed…….maar hetzelfde verhaal ……ik nu een burn-out en een flinke ook………dus praktijk gesloten….. Ben ik teleur gesteld? een beetje, maar ik had t kunnen weten….maar ik wilde zo graag net als jij en sommige andere mensen hier op deze site een beetje helpen of de weg wijzen,hoe je het wilt noemen…….maar iedereen moet in zn eigen tempo groeien en bewust worden…..daarom vond ik deze verkiezingen ook zo leerzaam er is nog een lange weg te gaan……nu bekijk ik alles vanaf een afstand en dan is het wereldse toneelspel net zo gek,maar wel helder……..ik wens je veel wijsheid toe,Louise…… Een kaars kan duizenden kaarsen doen ontvlammen…

exegese
exegese
7 jaren geleden

De kern van deze zeer belangrijke boodschap is : We moeten beseffen dat we slachtoffer geworden zijn van een ILLUSIE. Een zorgvuldig geconstrueerde illusie. Dan komt de rest er vanzelf achteraan. We worden voor de gek gehouden, misleid, afgeleid, ziek zwak en misselijk gemaakt. Zo gauw we dat zien, erkennen en beseffen pas dan kan er verandering komen. zo lang het ontkend en weggelachen blijft komen we steeds dichter bij de zelf gecreëerde afgrond waar ze ons zonder pardon in laten lazeren.
Figuren als Pieter Stuurman daar zou de wereld mee bezaaid moeten zijn, hij predikt onophoudelijk de ooh zo broodnodige waarheid die mensen moet doen inzien dat ze op een fatale manier bij de neus genomen worden.

benkie
benkie
7 jaren geleden

Zo’n mooi geschreven stuk door Pieter Stuurman, maar Louise heeft hier denk ik bij wel een punt. De originele niet aangepaste versie van dit stuk was trouwens al geplaatst door Pieter stuurman op zijn blog in 15 september 2009. Toen waren er nog maar 3 landen die niet door de Rothschilds centrale bank gedomineerd werden. Van Libie weten we het verhaal inmiddels en wie zal volgen, Iran of Noord-Korea? Persoonlijk denk ik Noord-Korea.
Gezien de uitslag en de opkomst van de verkiezingen, heb ik niet het idee gekregen dat het merendeel van de Nederlandse bevolking in de afgelopen 8 jaar wakker(der) is geworden. Weinig mensen hebben ook gehoor gegeven aan het stemadvies van Martin Vrijland http://www.beyondthematrix.nl/nieuws-analyses/vandaag-is-het-zo-ver-de-verkiezingen-stemadvies-niet-stemmen/
Zelf ook geen enkel verweer gehoord om in 2017 prehistorisch en mijn inziens op de meest fraude gevoelige manier, met een rode potlood te gaan stemmen. Zijn onze hersenen daadwerkelijk aangetast door de fluoride tandpasta? Achteraf wel weer de nodige bla bla dat er mogelijk gefraudeerd zou kunnen zijn.

Back to top button
57
0
We lezen graag je reactie!x