Homepagina » Natuur en Milieu » MIT-wetenschapper vergelijkt mensen die in global warming geloven met sekteleden
MIT-wetenschapper vergelijkt mensen die in global warming geloven met sekteleden

MIT-wetenschapper vergelijkt mensen die in global warming geloven met sekteleden

Klimaatalarmisten zijn te vergelijken met fanatieke sekteleden. Dat stelt hoogleraar meteorologie dr. Richard Lindzen van het gezaghebbende Massachusetts Institute of Technology. Mensen die in global warming geloven worden steeds hysterischer, zegt hij.

Hij trok een parallel met sektes: “Als de verhalen die een sekte vertelt niet meer kloppen, geven ze niet toe dat ze ernaast zaten, maar worden ze alsmaar fanatieker. Nu krijg je te horen dat je gered kunt worden door op je CO2-voetafdruk te letten.”

MIT-wetenschapper vergelijkt mensen die in global warming geloven met sekteleden

Richard Lindzen (Cato)

De 74-jarige Lindzen verwees naar een rapport van NASA waaruit blijkt dat 2014 het warmste jaar ooit gemeten is. Hij wees erop dat de klimaatwetenschappers van NASA die deze uitspraak hebben gedaan, er slechts 38 procent zeker van zijn dat dit klopt. “Zeventig procent van de aarde bestaat uit oceanen, we kunnen die temperaturen niet goed meten,” zei hij.

Dr. Lindzen was hoofdauteur van hoofdstuk zeven van het Third Assessment Report van het IPCC over klimaatverandering. Hij sprak zich kritisch uit over het IPCC omdat de organisatie in zijn ogen onterecht de mens de schuld geeft van de opwarming van de aarde, die de laatste decennia alleen maar koeler lijkt te zijn geworden.

Ook heeft het IPCC de tragere opwarming volgens Lindzen verdoezeld. Het nieuwste rapport van het IPCC is volgens hem erg onsamenhangend. Dinsdag zei president Obama dat klimaatverandering ‘de grootste uitdaging is waar toekomstige generaties mee te maken zullen krijgen’.

[MailOnline, Breitbart]


Vind je dit artikel belangrijk? Denk er dan aan het op je social media te delen
NineForNews.nl in je Facebook-nieuwsfeed?

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.

30 reacties

 1. Feit1: CO2 is een belangrijk broeikasgas. Laboratoriummetingen aan IR-absorptie en satelliet metingen aan uitgaande IR-straling laten het effect van CO2 duidelijk zien. CO2 draagt voor ongeveer 20% bij aan het broeikaseffect. (H2O ongeveer 70%, de rest door CH4, NO2, O3 e.d.)
  Feit2: [CO2] stijgt. 1800 ca 280 ppm. 1958 (start metingen Hawai) 315. 2014 400 ppm.
  Feit3: De temperatuur is de laatste 40 jaar gestaag gestegen met ca 0,16°C/decennium.
  Feit4: Andere mogelijke oorzaken zoals de zon blijken niet van toepassing op deze temperatuurstijging. De zon is de laatste pakweg 50 jaar niet in intensiteit toegenomen. De gemeten TSI is zelfs iets teruggelopen.
  Conclusie: De enige plausibele oorzaak voor de stijging van de temperatuur is de stijging van [CO2] .
  Voor wie nog steeds denkt dat er al sinds 1998 geen opwarming meer is geweest de volgende grafiek:
  http://www.skepticalscience.com//pics/there-is-no-pause.gif
  Dat zelfs Lindzen (die weliswaar tot het kleine groepje dissidenten onder klimaatwetenschappers behoort, maar tot nu toe zich beperkte tot enigszins wetenschappelijke tegenwerpingen) zich laat verleiden om over die 38% zo’n onwetenschappelijke opmerking te maken valt me toch weer een beetje tegen. Even uitleggen hoe wetenschap werkt: je bepaalt een gemiddelde temperatuur uit een heleboel metingen. Iedere meting heeft een meetonnauwkeurigheid, dus dit gemiddelde ook. Je bepaalt dus een waarde en je bepaalt tegelijkertijd de onzekerheidsspreiding. Kwam je uit op een stijging van 0,68 (t.o.v. 50 – 80) dan is er een kans dat het in werkelijkheid 0,67 of 0,69 was. En een iets kleinere kans dat het 0,66 of 0,70 was enzovoorts. Ditzelfde geldt voor alle andere jaren. De onzekerheidsmarge is 0,05°C, dat wil zeggen dat het 95% zeker is dat de waarde tussen de meetwaarde – 0,05 en de meetwaarde+0,05 ligt. Er is dus geen twijfel over of er wel juist is gemeten. Maar als je deze kansverdelingen over elkaar heen legt dan snijden die van 2010 en 2014 elkaar, dus kun je uitrekenen hoe groot de kans is dat niet 2014 maar 2010 toch het warmste jaar is. En hetzelfde voor de andere vorige recordjaren. En zo kwam de volgende waarschijnlijkheidsreeks er uit (een beetje afhankelijk van meetmethode en dekkingsgebied):
  NASA/GISS: 2014 38%, 2010 23 %, 2005 17%, 1998 4%, een ander jaar: 18%
  NOAA: 2014 48% 2010 18% 2005 13% 2013 6% 1998 5% een ander jaar 10%

  6 likes
  • @Henk001
   “CO2 draagt voor ongeveer 20% bij aan het broeikaseffect. (H2O ongeveer 70%)”
   Spreek je jezelf tegen of is dit een typefout? Nu geef je zelf toe dat H20 een groter broeikaseffect heeft.

   Ik stel een paar ideetjes voor m.b.t. het broeikasgas CO2. Waarom wordt er zo’n probleem gemaakt van o.a. menselijke activiteiten die, naar vermeend, bijdragen aan het vrijmaken van CO2?

   Waarom wordt er geen gericht onderzoek verricht naar verschillende methoden om CO2 weer te binden in organische levensvormen, zoals de natuur dat doet, b.v. door meer bossen te planten in plaats van steeds meer bossen te vernietigen? Een veel gehoorde smoes is dat de aanplant van bossen zo langzaam gaat en dus teveel geld kost. (terwijl notabene geld uit het niets gecreëerd wordt en eigenlijk niets waard is;) Hoe zit het met andere levensvormen zoals b.v. suikerbieten? Deze bevatten veel CO2, groeien snel, de suiker kan goed en lang opgeslagen worden, en de energie in suiker kan ook weer omgezet worden in brandstof.
   Waarom worden er in de landbouw geen aanpassingen gemaakt/nieuwe duurzame methoden bedacht die gebaseerd zijn op b.v. permacultuur, zodat er minder CO2 uitstoot is, of waarbij zelfs CO2 wordt
   gebonden? Waar blijven die geleerde wetenschappelijk hotemetoten hier? Of hebben ze misschien liever dat de totale menselijke bevolking, in overeenstemming met de Georgia Guidestones, teruggebracht wordt van 7 miljard naar een half miljard?

   4 likes
   • Wat de Elite betreft, hoeft er geen onderzoek gedaan te worden.
    Ze hebben deze hoax immers zelf opgezet.
    Er wordt waanzinnig veel aan verdiend, en dat was ook de bedoeling.
    Al Gore, hun frontman, is er een billionaire door geworden.
    Project gelukt, zou ik zo zeggen.
    En het milieu……….daar geven dit soort lui geen klap om.

    6 likes
   • Waterdamp heeft weliswaar een grotere bijdrage aan het broeikaseffect, maar het komt niet in aanmerking al verklaring voor de stijgende temperatuur. Bij een bepaalde temperatuur hoort een bepaalde maximale concentratie waterdamp. Voeg je meer waterdamp toe dan condenseert het. Pas als de temperatuur door een andere oorzaak is gestegen, kan de hoeveelheid waterdamp zich daarbij aanpassen en ook iets stijgen, daardoor het broeikaseffect iets verhogend en de stijging nog iets vergroten; dat heet positieve terugkoppeling. Blijft dus staan dat CO2 een belangrijk aandeel heeft in het broeikaseffect (20%) en de laatste 50 jaar met 25% is gestegen

    5 likes
   • Volgens mij wordt er wel degelijk aan compenserende bosbouw gedaan. En er wordt ook veel meer onderzoek gedaan naar verschillende manieren om CO2 af te vangen en nuttig te gebruiken, of oceanen, algen, kroos, mineralen te gebruiken om CO2 t binden uit de atmosfeer. (http://www.sen-foundation.org/wp-content/uploads/Paper-CO2-reductie-in-de-atmosfeer.docx-geredigeerd.pdf)
    Net zo wordt er steeds meer geïnvesteerd in nieuwe of vernieuwende technologieën op het gebied van allerlei alternatieve energiebronnen.

    4 likes
  • Je vergeet 1 belangrijk detail voor het effect van zogenaamde opwarming en broeikaseffect welke je als klein detail beschrijft CH4. Is een groter gevaar dan CO2. Methaan is een zeer actief broeikasgas, en is minimaal 20 keer schadelijker dan CO2.
   Kortom CO2 is niet zo schadelijk als wordt gesteld, omdat het ook weer vrij snel wordt opgenomen door de natuur.
   Het is leuk dat je stellingen van NASA/GISS en NOAA naar voren brengt, maar die zijn niet erg betrouwbaar gezien zij lekker meedoen met sekte van de onheilsprofeten.

   5 likes
   • CH4 is inderdaad 28 x zo effectief als broeikasgas. Maar er is maar 1,8 ppm van aanwezig, dus het effect van CH4 is 28×1,8/400 = 0,13x zo groot als dat van CO2.
    Het duurt honderden jaren voordat een overmaat aan CO2 uit de atmosfeer is verdwenen. De levensduur van methaan in de atmosfeer is ongeveer 10 jaar. Het grote risico van CH4 is dat het in bijv. permafrost en gashydraten ligt opgeslagen en daaruit vrij kan komen door de stijgende temperatuur, en zo het broeikaseffect een stuk groter maken

    6 likes
 2. Manmade CO2 15 ppm demonstration

  https://www.youtube.com/watch?v=hRqvPaX9Q0Y

  De antwoorden zijn altijd wel aanwezig .

  6 likes
  • Filmpje suggereert dat wij slechts 15 ppm hebben bijgedragen aan de huidige 400 ppm. Klopt niet. Sinds 1800 (280 ppm) hebben we [CO2] met 120 ppm verhoogd. Vaak wordt de denkfout gemaakt dat in de natuurlijke koolstofcycli veel grotere hoeveelheden CO2 de atmosfeer in en uit gaat naar en van planten, oceanen etc. Dat klopt, maar die zijn in onderling evenwicht. Daarbovenop kun je zonder veel moeite uitrekenen hoeveel extra CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen door ons wordt uitgestoten. En dan blijkt dat dit ongeveer het dubbele is van wat er jaarlijks bijkomt. De helft van onze uitstoot wordt dus in de oceanen en door planten opgenomen. De andere helft doet [CO2] verder stijgen.
   Denkfout 2: 300 of 400 ppm, wat maakt het uit? Het is zo weinig, dat kan niks uitrichten. Kijk dan eens naar dit filmpje dat laat zien hoeveel straling 280 ppm inkt in water tegenhoudt; en daarna 400 ppm.
   https://www.youtube.com/watch?v=81FHVrXgzuA
   Of overweeg eens een kopje thee met 280 ppm arsenicum…
   Denkfout 3: Er zit veel meer waterdamp in de atmosfeer dus kan CO2 niet veel meer uitrichten. 1e hebben H2O en CO2 verschillende golflengtegebieden waar ze IR-straling absorberen. 2e Waterdamp kan niet de oorzaak zijn van temperatuurstijging. Want als je meer H2O toevoegt bij een lagere T dan condenseert het voordat het de energiebalans kan verstoren. H2O kan wel, als de T door een andere oorzaak stijgt, in concentratie stijgen en de T verder verhogen, als positieve feedback.

   12 likes
   • @Henk001
    “Filmpje suggereert dat wij slechts 15 ppm hebben bijgedragen aan de huidige 400 ppm;Sinds 1800 (280 ppm) hebben we [CO2] met 120 ppm verhoogd”

    Waarom hang je eigenlijk zo’n bewerkelijk verhaal op over de toegenomen uitstoot aan CO2 als gevolg van menselijke activiteiten?
    Waar het in dit artikel om gaat is de globale toename in temperatuur. Dit is gemakkelijk te onderzoeken door te duiken in de globale archieven van meteorologische instituten. Dan zal hoogstwaarschijnlijk blijken dat, zoals Dr. Lindzen zegt, de gemiddelde temperaturen helemaal niet zo zijn toegenomen.

    2 likes
    • Als ik in die archieven duik (NASA/GISS; NOAA, HADCRUT, JMA) zoals ik al heel vaak heb gedaan, dan zie ik dat sinds midden jaren ’70 de temperatuur gestaag is gestegen in een tempo van 0,158°C/decennium. Voor als je nog steeds denkt dat er al sinds 1998 geen opwarming meer is geweest de volgende grafiek; let vooral op de trend en de spreiding:
     http://www.skepticalscience.com//pics/there-is-no-pause.gif
     2014 ligt wat die trend betreft gewoon op schema. Dit tempo van 1,6°C per eeuw is tientallen keren sneller dan de temperatuurveranderingen die we in het verleden hebben gezien.

     7 likes
  • Marcel White in de comments heeft wel een goede opmerking.
   Stel jezelf maar eens bloot aan 100ppm van H2S (waterstofsulfide) voor 10 minuten. Dat zou namelijk geen kwaad moeten kunnen aan de hand vd logica van de video.

   5 likes
 3. Het leven op Aarde bestaat uit een koolstofcyclus, wat inhoudt dat er niet meer uit komt dan er in zit.
  Zo simpel is het.

  3 likes
  • Te simpel. Er zijn 3 koolstofcycli. 1. de korte organische koolstofcyclus: planten nemen CO2 op en staan O2 af; dieren, bacteriën etc doen het omgekeerde.
   2. De lange organische koolstofcyclus: bij de explosieve groei van landplanten met name in het Carboon (350 Mjaar geleden) is een grote hoeveelheid CO2 vastgelegd in plantenresten die zijn opgeslagen in fossiele brandstoffen. Toen nam [CO2] dus af, nu neemt ie weer toe.
   3. De lange anorganische koolstofkringloop: CO2 wordt uit de atmosfeer vastgelegd door kalkskelletjes van zeedieren en geologische processen (verwering gesteente) uiteindelijk in kalkhoudende lagen op de zeebodem. Een deel daarvan wordt door continentenverschuiving bij subductiezones mee de aardmantel ingetrokken. Bij vulkanisme komt het als CO2 weer terug ion de atmosfeer.

   6 likes
 4. Wat is het probleem van een sekte? Sommige sektes hebben veel goeds voortgebracht.

  6 likes
  • Noem er eens drie.

   2 likes
  • Ja ?? en wat zoal ? iets als mormoon, bahwan, hare-krishna en andere zakkenvullers, de andere 3 zijn hier al door iemand voorgedragen.

   0 likes
   • Hoi Ferry, dat deed ik ook altijd vroeger: altijd religies afzeiken en beschuldigen van zakkenvullerij.
    Nog steeds heb ik niets op met religie in het algemeen, en nog steeds vindt ik het zakkenvullerij, maar weet je: alles heeft 2 kanten.
    We kunnen ons wel continu ergeren aan religieuze leiders, maar wat te zeggen over hun volgelingen? Zoals het met alles is, is het met religie ook gebaseerd op vraag en aanbod, de leiders dus en hun volgelingen die alles voor zoete koek slikken

    1 likes
 5. Satellieten veroorzaken gaten in de ozonlaag. Bepaalde sat. zoeken naar grondstoffen. Onder de Noord en Zuidpool zitten veel grondstoffen, dus laat je het ijs verdwijnen door opschuiving van klimaat. Klimaatbeheersing zorgt ook nog voor toestanden in landen, gebruikt als onderdrukkingsmiddel. Zie extreme warmte Brazilië. Dat land behoort tot de BRIC landen. Alle satellieten zijn onderdrukkingsmiddelen. Bij ons zorgen ze voor sociale beheersing via moderne communicatiemiddelen. Ik zie ze als poorten van de hel. Misschien trigger je zo wel een poolverschuiving/kanteling? Ze verzieken het natuurlijke proces. Natuur zal altijd zelf zijn balans terug vinden. Dus mag je daar niet aan prutsen. Wat mij betreft gaat de technologie veel te snel en dat is verdacht. Agenda 21 wordt via satellieten uitgevoerd. De ruimteprogramma’s spreken over vervuiling van aarde, maar die programma’s zorgen voor veel vervuiling/ruimtepuin. Dat is tegenstrijdig. Het gaat/draait allemaal niet om vervuiling. Het draait om kennis is macht.
  Mensen moeten de bijbel enz. wel serieus nemen. De bijbel waarschuwt dat moderne technologie de mens gaat overnemen. Als je goed oplet wat er nu allemaal gebeurt, dan is het toch ook zo.(lees de zeven zegels bv.) Het systeem neemt de mensheid/natuur over. De natuurwetten worden overgenomen/genegeerd. Transhumanisme, robotisering, automatisering enz. krijgt de overhand.
  Ik zag vroeger ook niet het nut van die heilige boeken/oude culturen(voor mij allemaal hetzelfde) gebaseerd op de natuurwetten. Gebruik ze als kennis, je hoeft niet perse dat geloof aan te hangen. bv. het boedisme. Dat spreekt mensen vaak wel aan. Het gebruik van de zintuigen enz. Ook die worden nu toch genegeerd?
  Maar wat kunnen we er tegen doen? Als we iets willen verbeteren/afschaffen dan gaat het toch op een andere manier voort.(via een omweg). Volgens mij zitten we in die eindtijd en laat hem dan maar ook snel over ons heen komen. Hoe eerder dit eindigt, hoe eerder weer we opnieuw kunnen beginnen. Ook als je er niet meer bent, dan heb je toch je leven opgeofferd voor de nieuwelingen. Het zij dan maar zo. Je leeft nu en maak er het beste van. Meer kun je niet doen.

  5 likes
  • Elise, jij bent nou het schoolvoorbeeld van een klimaathystericus met sekte-achtig gedrag. Satellieten die gaten in de ozonlaag veroorzaken? Hoe kom je in vredesnaam bij die flauwekul? Satellieten bevinden zich niet eens in de ozonlaag, maar er ver buiten: in de ruimte. Satellieten zijn onderdrukkingsmiddelen? Satellieten die een poolkanteling veroorzaken? Ik weet niet wat jij rookt, maar stop er maar gauw mee.

   5 likes
 6. De enige man-made Climate Change die deze planeet kent is het gevolg van Geo Engineering! Gun de plantjes hun adem zo zij er ons zuurstof voor terug geven.

  9 likes
 7. Opwarming van de aarde is een natuurlijk verschijnsel. Het wordt ook vanzelf weer kouder. Alles gaat op en neer.

  6 likes
 8. Werledwijde manimulatie meer is eht niet. Uiteraard veranderen de seizoenen dat is ook een natuurlijk process. Maar goed hou de mensen bang en dom dan kun je extra belastingen innen en ze gemakkelijk manipuleren.

  2 likes
 9. Kleuteren tegen andere ontdekte inzichten dan welke deze alleen staande conclusie meneer in zijn troebele kijk op dit leven heeft opgedaan … is altijd een willen vasthouden aan een leven welke vervult is van de waan van – zijn eigen verroeste egotrip religie (om niks anders te accepteren en zo lekker een slachtoffer van kritiek makers te willen worden – dit is geen wetenschapper aan het woord maar een slapjanus die schreeuwt om erkenning. Schreeuwen buiten de vakkennis, hou toch op eigenbaksel , ik zie jouw als een grote leugenaar .
  Dit is alternatief nieuws ? Nee het is dit soort van nieuws wat er op uit is om het echte nieuws ter eigener glorie te verkrachten omdat het alles wat wel gevonden word niet vermeld maar keihard blijft ontkennen, wat een dom hondje !

  2 likes
 10. Ik zou zo zeggen probeer eens het boek : De Toekomstmens van Nico Baaijens te pakken te krijgen en lees dit eens door.
  Hierin is een toekomst visie van iemand die de huidige problemen toen al onderkende, in 1978.
  Deze persoon omschrijft bijna exact de problemen waar wij heden te dagen mee te maken hebben, overbevolking, honger, dorst, te weinig voedsel en te weinig ruimte op deze wereldbol.
  Zijn toekomstvisie: ruimte koepels rond de Aarde voor onze kinderen en emigratie naar andere planeten.
  Ook haalt hij diverse scenario’s op over opwarming / afkoeling van onze bol aan.
  Verder neemt hij de “wetenschappers” onder de loep en beschrijft deze als :

  Van een wetenschappelijk onderzoeker wordt verwacht dat hij / zij zoveel mogelijk af weet van zijn / haar vakgebied en kan de rest als overbodige ballast worden beschouwd. Hij / zij gaat ermee naar bed en staat ermee op en de wereld om hem / haar heen wordt zoiets als een verre ruis.
  Met andere woorden: Een wetenschapper heeft oogkleppen naast zijn / haar tunnelogen, voor zover hij / zij althans geen spontane activiteiten ontplooit om zich ook buiten zijn / haar vakgebied enigszins te oriënteren voor het verkrijgen van een meer omvattend wereldbeeld.

  Daarom blijft de wetenschap nu maar hameren op Global Warming en blijven wij onzinnige belastingen betalen.

  2 likes

Laat een bericht achter

Let op! Als je een reactie achterlaat ga je automatisch akkoord met onze spelregels. Klik hier om onze spelregels te zien.

Je e-mail adres wordt niet getoond.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

x

Check Also

madrid

We verspillen onze tijd aan een niet-bestaande klimaatcrisis. Kijken: emeritus hoogleraar maakt in Madrid gehakt van klimaatalarmisten

In Madrid vindt momenteel de VN-klimaattop COP25 ...

kabinet

Het kabinet wil biomassa stoken ‘om klimaatdoelen te halen’. Deze professor legt uit waarom dat volstrekt onzinnig is

Het kabinet gaat flink investeren in biomassacentrales. ...

Ervaar de diepste
ontspanning ooit
 • Voel je snel 100% beter met de heerlijkste, diepste ontspanning ooit
 • Geniet snel van een fijne, intens diepe rust en krijg meer energie
Je meldt je hiermee aan op de 100% gratis en vrijblijvende Trancewerk nieuwsbrief. Je kunt je altijd weer afmelden.
Trancewerk stuurt gegarandeerd nooit spam en je gegevens blijven beschermd.
50%
Dankjewel voor je aanmelding.

Er is een e-mail verstuurd met een bevestigingslink.

Deze e-mail is afkomstig van Trancewerk.nl. Zij stellen de sessie 'Diepe Ontspanning' gratis ter beschikking.

Ga naar je mailbox en open de e-mail.

Klik op de bevestigingslink en je ontvangt binnen enkele minuten instructies...

Heel veel plezier!


P.S.: Dit geschenk kost normaal € 49,99.
Je krijgt dit gratis, omdat je je aanmeldt op de Trancewerk nieuwsbrief. Dit is 100% vrijblijvend, kost niets en je kunt je altijd weer afmelden.
Leer wat de échte oorzaak is van je overgewicht en los dit op
Bijna klaar...
Ontdek waarom een dieet NOOIT blijvend werkt en wat wél werkt
Krijg onbetaalbare tips en trucs die tot een permanent slank lijf leiden
Je meldt je hiermee aan op de 100% gratis en vrijblijvende Trancewerk HypnoSlank e-cursus. Je kunt je altijd weer afmelden.
Trancewerk stuurt gegarandeerd nooit spam en je gegevens blijven beschermd.
50%
Dankjewel voor je aanmelding.

Er is een e-mail verstuurd met een bevestigingslink.

Deze e-mail is afkomstig van
Trancewerk.nl. Zij stellen de e-cursus 'HypnoSlank' gratis ter beschikking.

Ga naar je mailbox, open de e-mail
en klik op de bevestigingslink en je
ontvangt binnen enkele minuten
les 1...

Heel veel plezier!


P.S.: Met deze gratis e-cursus loop je
het 'gevaar' dat je binnenkort je
garderobe kunt vervangen met
kleinere maten!
AANMELDEN GRATIS WORKSHOP
Wanneer?
donderdag 5 december
20:00 uur
Wie?
*
*
Je gegevens zijn naar de organisator gestuurd. Je wordt verder via e-mail op de hoogte gehouden.