Homepagina » Paranormaal » Morfogenetisch veld: telepathische verbinding in het universum
Morfogenetisch veld: telepathische verbinding in het universum

Morfogenetisch veld: telepathische verbinding in het universum

Een morfogenetisch veld is in de ontwikkelingsbiologie een veld dat alle informatie over de vorm van een organisme bevat.

De Engelse auteur, bioloog, biochemicus en filosoof dr. Rupert Sheldrake noemt dit veld ook wel een ‘morfisch veld’ en ontwikkelde een visie die het begrip veel algemener maakt dan hiervoor beschreven.

Aan het morfisch veld is de theorie van morfische resonantie gekoppeld. Deze hypothese is gebaseerd op de veldtheorie waarbij een holistische benadering wordt gebruikt.

De theorie stelt dat er uitwisseling van informatie door groepen van gelijkaardige morfische eenheden plaatsvindt die samen een collectief geheugen vormen, een soort telepathische verbinding in het hele universum zo u wilt.

Michael Faraday was in de jaren 1840 de eerste die het veldbegrip in de wetenschap gebruikte, en wel in verband met elektriciteit en magnetisme. Cruciaal was zijn inzicht dat we onze aandacht niet moeten richten op een energiebron, maar op de ruimte eromheen. De theorie rond de morfische velden richt zich op de vraagstukken rond gewoontevorming in de natuur zoals: kristalvorming, de oriëntatie van duiven op de weg terug naar hun hok, het termietengedrag voor het bouwen van burchten, onderzoek naar fantoomledematen en waarom honden weten wanneer hun baasje in aantocht is, of hoe een persoon ‘voelt’ dat er iemand naar deze persoon staart.

Sheldrake voert ter ondersteuning van zijn theorie rond morfische velden een aantal experimenten aan. Hij merkte op dat termieten, net als mieren, kolonies bouwen zonder specifieke ‘blauwdruk’ terwijl ze toch zeer doelgericht en coöperatief te werk gaan. Bij de bouw van bogen in termietenkolonies bijvoorbeeld, maken werkers eerst pilaren, die vervolgens naar elkaar toe buigen tot de groeiende uiteinden elkaar raken. Dit terwijl de werkers elkaar niet kunnen zien. Ze zijn blind. De suggestie dat termietenkolonies door velden worden georganiseerd houdt geen ontkenning in van het belang van normale zintuiglijke communicatie. We weten dat termieten, net als mieren, op verschillende manieren met elkaar communiceren: door geluid, door aanraking, door voedsel te delen en door reuk. Waar haalt elke werker zijn deel van het algemene ontwerp vandaan?

Tijdens het staarexperiment in 1959 gaf 60 procent van geblinddoekte proefpersonen waarnaar gestaard werd inderdaad aan dat er naar hen gestaard werd, in plaats van de statistisch te verwachten 50 procent. Er zou hiermee een overdracht zijn van ‘aangestaard worden’, maar niet van ‘niet aangestaard worden’. Maakt het uit wie er kijkt? Zijn sommige mensen effectievere kijkers dan andere? Treedt het gevoel dat er naar je gekeken wordt ook op als er een raam tussen kijker en proefpersoon zit?

Bij het grote publiek vonden de theorieën rond morfische velden enige weerklank. Ze werden in Nederland met name bekend door het VPRO-programma Een Schitterend Ongeluk in 1993, waar Sheldrake aan deelnam:

Lees hier meer informatie over morfische resonantie en morfische velden.

Gerelateerd:

 

+
Meld je aan op onze GRATIS NineForNews PUSH meldingen
Aanmelden
+
Volg ons GRATIS NineForNews Telegram kanaal
Volgen
Kom shoppen in de NineForNews Webshop. T-shirts, tassen, caps, mokken, en nog veel meer!

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.
 • Linda schreef:

  Aan Carpa.
  ‘Het ‘condenseren’ van een ‘gedachte’ in 3D is inherent aan dit proces.’

  Hoe verklaart dat verworvenheden van planten en dieren, die (de verworvenheden) zich vervolgens verspreiden over de wereld. Planten en dieren hebben geen gedachten. Zij gaan intuïtief te werk en vinden soms spontaan oplossingen. Als dat een eerste keer gebeurt is, komt het vaker terug bij soortgelijken, totdat het zich over de wereld verspreid. Dat lijkt me toch meer een kwestie van een bepaalde energie, wat me trouwens ook logisch lijkt.

  1 likes
 • Romarin schreef:

  [quote name=”Linda”]Aan Carpa.
  ‘Het ‘condenseren’ van een ‘gedachte’ in 3D is inherent aan dit proces.’

  Hoe verklaart dat verworvenheden van planten en dieren, die (de verworvenheden) zich vervolgens verspreiden over de wereld. Planten en dieren hebben geen gedachten. Zij gaan intuïtief te werk en vinden soms spontaan oplossingen. Als dat een eerste keer gebeurt is, komt het vaker terug bij soortgelijken, totdat het zich over de wereld verspreid. Dat lijkt me toch meer een kwestie van een bepaalde energie, wat me trouwens ook logisch lijkt.[/quote]
  Dieren hebben een ander soort bewustzijn, meer een groepsbewustzijn. Kijk bijvoorbeeld naar een zwerm spreeuwen die door de lucht vliegt. Zonder dit groepsbewustzijn zou de zwerm nooit op die manier kunnen vliegen, maar hopeloos botsen.
  Trouwens, alles heeft bewustzijn (zelfs een steen). Bekend is de interactie van planten met hun omgeving. Een plant vangt jouw gedachten op en raakt al gestrest als je alleen maar van plan bent om hem of een ander levend wezen in de omgeving geweld aan te doen.
  Dat planten geen gedachten hebben is ook niet waar. In de boeken van Robert Monroe beschrijft hij tijdens een van zijn vele astrale reizen hoe een wezen hem het bewustzijn van blaadjes aan een boom laat ervaren door Monroes bewustzijn in die blaadjes te verplaatsen. Indrukwekkend om te lezen. Dus intuïtief, nee ik denk het niet, wel degelijk met bewustzijn, maar met een ander beperkter bewustzijn. De energie waar jij over spreekt is in mijn ogen nu juist het morfogenetische veld, in dit geval van de plantensoort waar iedere soortgenoot aan meebouwt.
  Een heel mooie docu over het bewustzijn van planten is deze: http://www.youtube.com/watch?v=tjrEdv9E0yU

  1 likes
 • carpa schreef:

  Klopt. Morfische resonantie heb ik al aangehaald in een eerdere reactie op een ander onderwerp. Het ‘condenseren’ van een ‘gedachte’ in 3D is inherent aan dit proces. Het heeft vooral te maken met de gerichte aandacht op een vorm, van welke aard ook. Hoe meer individuen het ‘bevestigen’ of ‘absorberen’ in het collectief veld, hoe gemakkelijker men ook vanuit dit veld kan putten of ‘extraheren’ of iets ‘vlot’ of ‘stroef’ gaat. Hoe nieuwer iets is, des te lastiger het is om ermee om te gaan. Los van het feit of het al dan niet vertrouwd is. Dit laatste heeft er niets mee te maken of, liever, geen effect op.
  Dit gaat op voor fysieke vormen alsook voor verzen/teksten/lyrics. Kortom, hoe meer het ‘gevalideerd’ werd, des te eenvoudiger de reproductie ervan.

  0 likes
 • Aardebewoner schreef:

  Het honderdste aapeffect. Heeft deze man ook uitgelegd.

  0 likes
 • Romarin schreef:

  @ Linda
  Het kan zijn dat Carpa of iemand anders ook al gereageerd heeft op jouw post Op het moment dat ik de reactie schreef was dit iig nog niet zichtbaar. ( heeft te maken met de vertraging waarmee reacties geplaatst worden)
  Dit voor het geval ik in herhaling val van wat anderen al schreven

  0 likes
 • Linda schreef:

  Romarin

  In mijn beleving haal je twee dingen door elkaar: de wereld van non-materieel bewustzijn en de fysieke wereld.

  Een groep spreeuwen behoort tot de fysieke wereld en beschikt over communicatiemogelijkheden. Die bepalen volgens mij hun gedrag. Ze kunnen geluid maken (wat wij niet begrijpen), dat horen en daarop reageren.

  Natuurlijk heeft alles bewustzijn, ieder op de eigen manier. Ben ik met je eens. Maar het wezen van een plant of dier zit logisch anders in elkaar.
  Ik heb de indruk dat je denken en bewustzijn door elkaar haalt. Gedachten ontstaan los van het bestaan in het nu. Verwachtingen, plannen maken.
  Ik weet van het bewustzijn van planten en hun gevoeligheid voor energieen uit de omgeving, hun eigen bewustzijn. Maar dat heeft niets met denken te maken. Het is een gevoeligheid voor de omgeving en de soorten energie. Daarop reageren kan ik alleen maar intuitief noemen. Er zit geen plan achter.
  Overigens zou ik het nooit hebben over een beperkter bewustzijn. Wij weten er niets van. Het kan net zo goed veel groter zijn, gezien alle afleidingen waar wij mee te kampen hebben.

  0 likes
 • Romarin schreef:

  @ Linda
  Ik denk dat we het op dit punt qua interpretatie niet eens worden Linda. Als ik kijk naar de vloeiende beweging van zo’n zwerm dan kan het in mijn ogen niet anders dan dat dit gebeurt vanuit een gemeenschappelijk bewustzijn. Als je veertig spreeuwen op een rij hebt dan is het simpelweg onmogelijk om wat voor vorm van communicatie ook eerst te registreren, dan te verwerken en er vervolgens op te reageren, dat zou chaos worden, nooit een zo mooi vloeiende dans door de lucht.
  In het geval van Robert Monroe heb je wel een beetje gelijk. Ik heb zijn vertaling van bewustzijn van de blaadjes in woorden ( hoe beschrijf je anders zoiets in tekst) te letterlijk genomen.
  Weet je wat grappig is. Als ik een beetje op jou inzoom dan voel ik dat wij allebei heel goed voelen hoe het zit en we verschillen op dat punt niet.
  Waar we verschillen is de verstandelijke interpretatie van wat we voelen. De vertaling van wat we voelen naar ons brein.
  Wat zou het heerlijk zijn om even met jou te kunnen communiceren op de wijze van de Kogi, telepathisch in beelden. Dan waren we in een oogwenk klaar en was deze moeizame poging dom het in woorden te beschrijven overbodig.
  Wel leuk om weer eens een soortgenoot te ontmoeten.

  0 likes
 • carpa schreef:

  [quote name=”Linda”]Aan Carpa.
  ‘Het ‘condenseren’ van een ‘gedachte’ in 3D is inherent aan dit proces.’

  Hoe verklaart dat verworvenheden van planten en dieren, die (de verworvenheden) zich vervolgens verspreiden over de wereld. Planten en dieren hebben geen gedachten. Zij gaan intuïtief te werk en vinden soms spontaan oplossingen. Als dat een eerste keer gebeurt is, komt het vaker terug bij soortgelijken, totdat het zich over de wereld verspreid. Dat lijkt me toch meer een kwestie van een bepaalde energie, wat me trouwens ook logisch lijkt.[/quote]
  Alerte reactie, waarvoor dank! Ik denk dat Romarin je vraag/bedenking reeds heeft beantwoord. Wat hij/zij hier zegt klopt. Met die ‘gedachte’ bedoel ik in essentie de intentie van de oneindige Creatie. Wij zijn daar allen een vonk van en dragen eveneens alle eigenschappen in ons. Hier ervaren wij ‘afgescheidenheid’ alsof we allen niets met elkaar te maken hebben, maar dit is slechts een illusie die in ‘collectieve overeenkomst’ in stand gehouden wordt om ervaringen op te doen om sneller te evolueren. In werkelijkheid is die plant, boom, ander mens, dier, insect, tafel, stoel, enz, niet ‘los’ van jou. We zijn ALLEN één. Ik kan niet van je verwachten dat je dit concept aanvaardt, zomaar omdat ik ‘t zeg, ik zou eerder teleurgesteld zijn mocht je dat wél zomaar aanvaarden.
  Weeg het af, denk erover na en doe het met de dingen die met je persoonlijk op dit moment resoneren. Ga vooral zelf op zoek, stel vragen en ga voor het zélf ervaren. Je zal zien dat er heel wat te ontdekken valt.

  ALLES bestaat uit energie en ook alles heeft een bewustzijn, klopt. Alle universele kennis zit dus in dat veld van éénheid der Creatie waar intelligentie niet zozeer te maken heeft met een stel hersenen, maar met frequenties en harmonieën. Wat nodig is zal gebeuren, hoe ‘ongrijpbaar’ ‘t nu nog voor ons lijkt te zijn, ooit wordt dit wel ontdekt, voor zover velen dit al niet hebben gedaan. Succes!

  0 likes
 • carpa schreef:

  @ Linda: Fijn die scherpzinnigheid en aanleg tot ‘logica’. In de zin van jouw perceptie op het gegeven is dit bijna correct. Je maakt daarin een onderscheid tussen fysiek en non-fysiek. In het gehele systeem (Oneindige Creatie) IS er eenvoudigweg geen onderscheid tussen deze concepten die we hanteren op dit niveau (3D). Ik stelde dit al eerder in vorige reactie. Er is tevens een verschil tussen wat we denken (gedachten ‘produceren’ in het huidige concept)) en het ‘weten’. Planten hebben geen ‘gedachten’ als dusdanig, maar weten en gaan daar dienovereenkomstig mee aan de slag en implementeren dit waar nodig. Ze ‘observeren/absorberen’ al dan niet de energieën van de polariteiten en ‘weten’ dat het ofwel constructief of destructief van aard is door de gegeven ‘geladenheid’ ervan. In hun cellen slaan ze tevens ook holografisch zaken op wat planten eigenlijk een heuse bibliotheek van hun prille begin op aarde tot op heden maakt.
  Indien we op een dag de juiste technieken of technologie ontwikkelen, kunnen we dit extraheren en omzetten in beelden en geluid als een film. Mensen die daarvoor ontvankelijk zijn door focus, kunnen dit helemaal mee beleven ahw en zo zaken voelen, horen, ruiken en zien van wat er als communicatie tussen hen plaatsheeft.

  Wederom, ben ik me ervan bewust dat dit concept best vreemd kan zijn, maar niemand verplicht je ertoe het zomaar te aanvaarden. Ik raad aan het zélf te onderzoeken, testen en dan de handel pas te valideren als zijnde een vorm van ‘waarheid’ na eigen ervaringen. Laat niemand je van de wijs brengen, want je nieuwe ‘waarheid’ zal ZEKER meerdere malen op de proef gesteld worden, vertrouw erop en op het innerlijke ‘weten’. Succes!

  0 likes
 • Romarin schreef:

  @ carpa

  “ In hun cellen slaan ze tevens ook holografisch zaken op wat planten eigenlijk een heuse bibliotheek van hun prille begin op aarde tot op heden maakt.”

  We maken allen deel uit van de Living Library, iedereen draagt alle kennis in zich mee, niet alleen de planten. Alles is natuurlijk energie, maar de triljoenen atomen waar ons lichaam uit bestaat dragen deze kennis met zich mee. Ze maakten eerder deel uit van de planten en dieren of de aarde in de eindeloze cycli van leven en dood.

  “Indien we op een dag de juiste technieken of technologie ontwikkelen, kunnen we dit extraheren en omzetten in beelden en geluid als een film”
  Het lijkt me eerder dat we ons bewustzijn moeten verhogen om te kunnen communiseren met de planten, dan heb je technologie helemaal niet nodig.

  “ Mensen die daarvoor ontvankelijk zijn door focus, kunnen dit helemaal mee beleven ahw en zo zaken voelen, horen, ruiken en zien van wat er als communicatie tussen hen plaatsheeft.”

  Ik heb verschillende malen cermonieën meegemaakt van een Midden-Amerikaanse sjamaan, die ondermeer werkt met ayahuasca
  Ik heb diep, diep respect voor de man gekregen. Wat een bewustzijn. Als onderdeel van zijn training verbleef hij twee jaar! in afzondering in het oerwoud. In zijn vele prachtige verhalen vertelt hij hoe hij communiceert met planten en met bijvoorbeeld de geest van de rivier, want hij ERVAART gewoon alles als een levend wezen.
  Ik ben het dus met je eens op dit punt, we kunnen dit allemaal leren. Hoe meer mensen dit gaan ontwikkelen en beheersen hoe gemakkelijker het wordt voor de rest, wat al eerder is genoemd in de discussie.

  Ik weet niet waarom, maar het vervult mij altijd met een grote innerlijke vreugde als ik me focus op dit onderwerp. Ook de film Avatar had dit effect op mij.

  0 likes
 • Arun schreef:

  There is no such thing as truth. The only thing that is actually there is your “logically” ascertained premise, which you call “truth”. UGK

  0 likes
 • carpa schreef:

  [quote name=”Arun”]There is no such thing as truth. The only thing that is actually there is your “logically” ascertained premise, which you call “truth”. UGK[/quote]
  And this is what YOU basically are convinced of, this resonates with YOU at this moment. It could be said as if it is your “truth” at this stage. You’re welcome to weigh and consider my words, and no one should believe it or take it as a “gospel” either. It is your own choice what you are going to do with it or not, it doesn’t ‘change’ my so called truth in any form. Everyone should seek his or hers own, anyone else could serve the other by some kind of guidance if you will, but than again it is never mandatory. Take with you what works for you and leave the other elements. What you stated adressed to me, applies to you and for that matter to ALL, there is no such thing as ‘others’, because it is in fact an extention of you.

  I wish you the very best! 😉

  0 likes
 • carpa schreef:

  @ Romarin: Erg scherpzinnig opgemerkt. Fijn hoe je ‘t uitlegt, correct. Men heeft inderdaad geen ‘technologie’ nodig daar wij dit zelf zijn. Maar om het begrijpbaar te maken in dit huidig tijdsbestek refereerd ik inderdaad naar het technologische aspect ervan. Net als telepathie een onderdeel is van communicatie, heb ook jij hoogstwaarschijnlijk een mobieltje waarmee je kan communiceren. Het is een, toegegeven, slechte kopie van het basisconcept, maar ‘t werkt wel én men gebruikt ‘t ook voor communicatie op lange afstand, zelfs met beeld en geluid. Het is slechts één vorm en het is steeds in wording daar ook wij steeds evolueren tot we deze vormen niet meer nodig hebben en zélf gaan communiceren met wat we telepathische vermogens noemen.

  Klopt wat je zegt mbt het feit dat ook wij daarvan deel uitmaken, of liever, het deel zijn. Net zoals je die bijzondere sjamaan beschreef, zo zit het in ieder van ons, maar men kan niet verwachten na een leven van verwaarlozing, dat ‘t ook zomaar plots feilloos gaat werken, het vergt geduld en doorzetting. Lees tussen de regels door dan ontdek je precies wat je zegde.
  Alvast hartelijk dank voor je toelichting en interessante informatie! Ben verheugd te mogen vaststellen dat bepaalde universele wetmatigheden je niet vreemd zijn. Keep up the good work! 😉

  0 likes
 • x

  Check Also

  Machocultuur zorgt ervoor dat we met z'n allen veel te lange werkdagen maken. Internetondernemer laat zien dat het anders kan

  Veel te lange werkdagen als gevolg van machocultuur maken ons ziek. Internetondernemer laat zien dat het anders kan

  We maken met z’n allen veel te ...

  Een werkweek van 4 uur: hoe doe je dat? Deze fulltime internetondernemer laat het je zien

  Een werkweek van 4 uur: hoe doe je dat? Deze fulltime internetondernemer laat het je zien

  Een werkweek van 4 uur, dat zou ...

  bill gates

  Bill Gates waarschuwt: Eerste coronavaccin ‘zal niet ideaal zijn’

  We zijn pas beschermd tegen het coronavirus ...

  de jonge

  De Jonge in zee met vaccinmaker die gezondheidscrisis veroorzaakte

  Minister Hugo de Jonge blijft maar hameren ...

  >