Homepagina » Buitenaards » NASA-astronaut: “Vredelievende aliens probeerden Amerika te behoeden voor kernoorlog”
NASA-astronaut: "Vredelievende aliens probeerden Amerika te behoeden voor kernoorlog"

NASA-astronaut: “Vredelievende aliens probeerden Amerika te behoeden voor kernoorlog”

Aliens zijn naar de aarde gekomen om een kernoorlog tussen Amerika en Rusland te voorkomen. Dat heeft NASA-astronaut Edgar Mitchell, de zesde man op de maan, gezegd. De Apollo-veteraan zegt dat UFO’s in vrede kwamen om te voorkomen dat de mensheid zichzelf zou vernietigen.

Hij vertelde aan de Daily Mirror dat hooggeplaatste militairen UFO’s zagen tijdens wapentests. De astronaut spreekt zich sinds het moment dat hij op het maanoppervlak is geland vaker openlijk uit over zijn geloof in aliens.

Insiders vertelden hem dat er vreemde vaartuigen werden gezien boven raketbases en de installatie in White Sands, waar ’s werelds eerste kernbom in 1945 werd ontploft. Mitchell groeide op in New Mexico, in de buurt van White Sands en Roswell, waar volgens velen een UFO is neergestort.

“Je kent het gebied niet zoals ik,” zei hij. “White Sands was een testgebied voor kernwapens. Daar waren de buitenaardsen in geïnteresseerd. Het is mij duidelijk geworden dat de aliens hebben geprobeerd ons te behoeden voor een oorlog en vrede op aarde nastreefden.”

Mitchell hoorde soortgelijke verhalen van mensen die tijdens de Koude Oorlog de raketbases bemanden. “Luchtmachtofficieren vertelden me dat UFO’s vaak werden gezien boven de basis en hun raketten uitschakelden,” zei hij. “Officieren van bases langs de kust zeiden dat hun testraketten vaak uit de lucht werden geschoten door buitenaardse ruimteschepen. Er was in die tijd veel activiteit.” Vond je dit interessant? Denk er dan aan het artikel te delen op Facebook.

[Daily Mirror]


Vond je deze info interessant? Deel het dan met je kennissen op Social Media
NineForNews.nl in je Facebook-nieuwsfeed?

Over Robin de Boer

Robin de Boer (1983) heeft Economische Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van NineForNews.

44 reacties

 1. En waarom vreten de aliens dan mensen op?

  9 likes
  • @ JansTerZeijle , dat zijn de reptilians die je bedoelt . Gelukkig zijn er ook aliens die ons niet opvreten.

   7 likes
   • Mijn waarheid is tenminste waar!

    Oh, what the f*** ????
    Er is nog nooit een alien gevonden, laat staan meerdere soorten (die je ook nog eens zou kunnen benoemen, wat een waanzin).

    De huidige stand van zaken is dat -waar we ook kijken- er buiten de aarde nergens een spoor van leven valt waar te nemen. Conclusie moet dus ook zijn dat er geen aliens zijn. Sprookjes wel, zoveel je wilt.

    13 likes
    • Er zijn wel aliens gevonden maar dit hebben ze zoals zoveel in de doofpot gestopt. Giants (voor wie deze als aliens ziet) zijn gewoon op aarde te vinden, hier zijn er zat van gevonden ( archeologische vondsten ) De russen hebben er tenminste 1 uit een pyramide (meende ergens in de jaren 60) daarnaast van hun eigen grondgebied uit de oudheid. De Amies zouden er tenminste 1 van de maan hebben (overigens mooi intact) daarnaast van hun eigen grondgebied uit de oudheid. Verschillende klokkenluiders melden dat er genoeg onder area 51 liggen (met foto`s). Hiernaast hebben ze ook tenminste 1 van Roswel. Op de maan ligt trouwens tenminste 1 gecrashed ruimteschip (mogelijk dat je daar nog wat stoffelijk overschot vind) kans is groot gezien de cockpit alleen al bijna zo groot is als Manhattan. Op Antartica zijn ook gecrashde schepen gevonden maar wie deze bezit weet ik niet. Een paar waren er toen op google (skynet) earth te vinden. Reptilians zijn al genoeg gespot door wakkere broeders en gepost op het net, valt overigens zelf ook te spotten met HD en slomo. Dan nog al die duizenden meldingen van sightings en ontvoeringen (hoeft maar 1% van waar te zijn) Verder kun je jezelf gaan navragen in hoeverre wij mens of alien zijn, er is toch geklooit met ons dna. En met een beetje logisch denken zonder een raketgeleerde te hoeven zijn moet je toch ook tot de conclusie komen dat we niet de enigste zijn gezien er meer sterren dan zandkorrels zijn.
     Citaat; De beroemde formule van professor Frank Drake uit de 60er jaren van de vorige eeuw geeft een aanwijzing over hoe je zou kunnen inschatten hoeveel buitenaardse beschavingen er zouden kunnen voorkomen.
     De formule luidt als volgt:
     N=R* X f(p) X n(e) X f(l) X f(i) x f(c) X L
     N= het aantal werelden waar intelligente beschavingen die in staat zouden zijn tot interstellaire communicatie en interstellaire reizen,kunnen voorkomen
     R* = het aantal jaarlijks gevormde sterren in ons melkwegstelsel.
     f(p)= het aantal sterren dat een planetenstelsel bezit.
     n(e)= het aantal planeten dat zich binnen de ecologische zone van hun moederster bevindt waar zich gunstige omstandigheden voordoen om leven te kunnen ontwikkelen,ook wel de “Goudhaartje” – of “Goldylock”- zone genoemd.
     f(l)= het aantal werelden waar zich daadwerkelijk leven heeft ontwikkeld,omdat daar de juiste elementen, de juiste atmosfeer, de juiste zwaartekracht, de juiste plaat tectoniek enz. aanwezig zijn.
     f(i)= het aantal werelden daar weer van,waar zich intelligent,bewust leven zich heeft ontwikkeld
     f(c)= het aantal werelden daar weer binnen, waar zich beschavingen hebben weten te ontwikkelen,waar zich een technologie heeft ontwikkeld, die in staat is tot interstellaire communicatie en mogelijk interstellaire reizen.
     L= het percentage communicerende beschavingen met een bepaalde levensduur of in feite “houdbaarheidsduur”.
     We zouden nu bepaalde waarden binnen de formule kunnen invoeren,maar de kanttekening is dan wel,dat dit op zich slechts aannames zijn, omdat de astronomische wetenschap nog steeds over onvoldoende kennis beschikt om deze waarden te benoemen: er zijn nog tal veel onbekende variabelen.
     Maar we gaan een poging doen:
     Stel, dat het aantal zich vormende sterren binnen onze melkweg jaarlijks ca. 10 bedraagt (ons melkwegstelsel is namelijk zo’n 10 miljard jaar oud en telt ca. 100.000.000.000 sterren,ofwel 100 miljard= 100 miljard sterren : 10 miljard jaar= ca. 10 per jaar die er gevormd zouden kunnen worden), zodat R* =10
     f(p) zou ongeveer, nadat sedert 1995 al zo’n 500 exo planeten zijn ontdekt = planeten rond andere sterren buiten onze eigen zon om,een waarde kunnen hebben van 70 % , omdat de vorming van planeten rond sterren relatief veel voorkomt en redelijk gemakkelijk zou gaan: er zijn namelijk zelfs werelden rond neutronensterren ontdekt (zgn. “pulsarplaneten”).
     Laten we dus stellen,dat er minimaal zo’n 70 miljard sterren,alleen al binnen ons eigen Melkwegstelsel bestaan, die een planetenstelsel kunnen bezitten.
     De variabele n(e)= 0,7
     Wanneer we dan kijken naar het percentage planeten dat zich binnen de ‘Goldylockzone” bevindt (= de bewoonbare zone, met de juiste temperatuur) van hun moederster en,omdat er tot nog toe hoofdzakelijk alleen maar Jupiterachtige werelden zijn ontdekt die heel erg excentrische (= zeer afwijkende,niet-cirkelvormige) banen t.o.v. hun moederster hebben,er dus weinig Aardeachtige werelden zouden bestaan met een stabiele baan binnen deze Goldylockzone,dan zou misschien slechts 1 % van de sterren planeten kunnen hebben die binnen de Goldylockzone hun baan trekken rond hun ster.
     Stel dat er gemiddeld zo’n 2 planeten zijn perGoldylockzone (net als binnen ons zonnestelsel waar de Aarde en Mars zich binnen deze zone bevinden), dan zouden er zich dus van die 70 miljard sterren met een planetenstelsel 1% = 700 miljoen X 2 = 1,4 miljard planeten kunnen bestaan waar er zich eventueel leven zou kunnen ontwikkelen/zich hebben ontwikkeld in het verleden.
     Dus de variabele n(e) = 0,02
     Dan het percentage werelden waar er zich daadwerkelijk leven kan hebben ontwikkeld:
     stel dat er op slechts 20 % (=0,2) van die “Goldylockzonewerelden” gunstige voorwaarden zijn en dat er zich op 50 % daarvan dan weer vroeg of laat zich echt een evolutionair proces voordoet waar zich leven uit ontwikkelt,dan is de waarde van f(l)= 10% = 0,1.
     Het aantal dat daarvan intelligent leven zou weten te ontwikkelen,zou, rekening houdend met bv. komeetinslagen, asteroideninslagen, Gammastraaluitbarstingen door ineen stortende neutronensterren of botsende zwarte gaten die een groot deel van melkwegstelsels periodiek kunnen steriliseren, geschat kunnen worden op maar 1 % = 0,01 (het is beter wat pessimistisch te zijn met deze variabele).
     Dus f(i) = 0,01.
     Het aantal beschavingen dat zich ontwikkelt tot communicerende beschavingen,zou daarvan misschien geschat kunnen worden op 20 % ,omdat zo’n wereld bv. gevarieerde elementen zou moeten bezitten, zoals metalen, om een dergelijke beschaving te kunnen opbouwen.
     f(c) = 0,2.
     En dan tot slot de laatste variabele : L
     Wanneer we ervan uitgaan, dat een beschaving gemiddeld een levensduur heeft van 1.000.000 jaar (een periode,waarin er zich bv. geen allesverwoestende asteroideninslag of galactische Gammastraaluitbarsting voordoet,dan is die waarde dus L= 1.000.000.
     Nu kunnen we de waarden van de Drake-formule invullen en kijken wat er voor N uitkomt:
     N= 10 (=R*) X 0,7 (=f(p) X 0,02 (=n(e) X 0,1 (=f(l) X 0,01 (=f(i) X 0,2 (=f(c) X 1.000.000 (=L)
     N= 28.
     Zo gesteld hebbend zou dus de uitkomst zijn,dat er zich alleen al binnen ons eigen melkwegstelsel 28 werelden zouden kunnen zijn die in staat zijn tot interstellaire communicatie en hoogstwaarschijnlijk ook tot interstellaire reizen.
     Deze hoogontwikkelde beschavingen hebben uiteraard al andere planeten en zonnestelsels weten te bereiken en stel, dat zij elk gemiddeld 1 planeet per gemiddeld 100 jaar zouden koloniseren en uitgaand van hun gemiddelde beschavingsduur van 1.000.000 jaar,betekent dit dat er door elk van hen zo’n 10.000 verschillende werelden minimaal (!) zijn gekoloniseerd.
     28 X 10.000 geeft dan een aantal van 280.000 door hoogintelligente beschavingen bewoonde werelden binnen ons Melkwegstelsel.
     Ons waarneembare universum telt zo’n 70 miljard verschillende melkwegstelsels.
     Wanneer we voor N= 28 dit dus uitbreiden met een factor van 70.000.000.000 , dan krijgen we dus 1.960.000.000.000, of bijna 2 biljoen(!!) door intelligente beschavingen bewoonde moederwerelden, nog gerekend zonder het gemiddelde van elk 10.000 door hen gekoloniseerde werelden.
     Dan krijgen we zelfs voor het waarneembare heelal een aantal van 19.600.000.000.000.000 =
     1,96 X 10^17 werelden = 19,6 biljard (!!!) door intelligente, tot interstellaire communicatie en interstellaire reizen in staat zijnde, OP DIT MOMENT bestaande (!!),beschavingen.
     Zelfs met vrij conservatieve schattingen zijn dergelijke aantallen nog steeds overweldigend en we kunnen niet anders dan concluderen dat er zich in de enorme uitgestrektheid van het heelal zich een onvoorstelbaar groot aantal levensvormen moet zijn en waarvan ook een enorm groot aantal buitenaardse hoogontwikkelde beschavingen moet zijn.
     Even dit nog ter “ontnuchtering”:
     deze waarden en uitkomsten zijn, nogmaals, slechts schattingen, omdat er nog tal veel onbekende variabelen zijn.
     Laten we dit goed in gedachten houden.
     Maar aan de andere kant nuchter kijkend moeten er gewoon talloze buitenaardse beschavingen zijn in ons melkwegstelsel. En dan hebben we het nog niet over de rest van het heelal gehad.
     Mogelijk krioelt het dus van het leven daar, maar door o.a. het Intergalactisch Verdrag zien we ze niet veel of bewust. Gezien het verdrag ook zegt geen inmenging te doen op primitieve rassen, zoals wij.
     Bronnen, zoek het uit zou ik zeggen, jaren lang onderzoek van puzzel stukjes kan ik niet ff posten. Lijkt wel of mensen alleen nog geloven in iets als ze het voor gelegd krijgen of dat het perse op het (corrupte) nieuws komt.

     10 likes
    • Zolang het niet in de telegraaf staat is het natuurlijk allemaal onzin. Buiten sociaal geaccepteerde kaders denken is niet voor iedereen weggelegd.

     5 likes
    • Mijn waarheid is tenminste waar!

     waar tenminste is waarheid Mijn?

     Heb je tenminste ook wat op waarheid lijkt – link/boek oid – met sporen buiten de aarde?

     Ik heb wel wat van buiten de aarde – die staan te trappelen om hier te dimmen.

     Meer deze site rond – https://www.ninefornews.nl/page/4

     31 juli 12:00

     2 likes
    • De beste man in het artikel beweert iets anders… Maar goed, lekker de andere kant opkijken. Dan zie je inderdaad niks.
     Maar hier is een stukje repliek; http://www.telegraaf.nl/buitenland/20273664/__NSA_bevestigt_buitenaards_leven__.html

     2 likes
    • Do you homework!

     2 likes
    • Uum… Mijn waarheid is tenminste waar? Ik denk dat ja een serieus inhaal maneuver zal moeten doen. Lol!

     1 likes
    • De hóógste tijd om jou ‘waarheid bij’ te stellen!

     0 likes
    • Beste mijn waarheid is tenminste waar:

     De huidige stand van zaken doet er niet toe. Gezond verstand daarentegen doet er wel toe. En dat ontbreekt bij sommige mensen. Ook bij mensen die beweren dat zij precies weten wie de aliens zijn en wat hun motieven zijn.
     iedereen die een beetje wiskundig zijn onderlegd weet dat er leven is buiten de Aarde. Mensen die dit niet inzien leven nog teveel in de middeleeuwen. Met respect overigens voor de middeleeuwen. Wij zijn een klein onderdeeltje van die enorme kosmos en leven op onze aarde is niet toevallig ontstaan maar het was de tijd dat er bij ons leven ontstond. Bij jou en anderen heb ik het idee dat je denkt dat als een wetenschapper zegt “Eureka, we have got it” het waar is, en anders niet.

     Ik ben overigens niet een zweefteef die het gaat hebben over galactische verdragen en vriendelijke aliens en onvriendelijke aliens.
     Voor mij is dat allemaal niet van belang, aangezien ik geloof dat de planeet Aarde voor de mens is, de planeet mars voor de dingen die daar wonen (als daar wat woont) en planeet jupiter voor hen die daar wonen. Ik geloof wel in reincarnatie (dus ben wel een zwever) maar dat is ook alles. Wij komen weer terug op Aarde als we gestorven zijn.

     0 likes
  • mocht het zo zijn dat we gegeten worden,dan is dat op zich geen onbekend gebeuren.

   wij eten bijna alle diersoorten.
   wij zijn zoogdieren,die door imo achterbaksheid en machtsmisbruik,andere zoogdieren zover krijgen om zich te laten houden of afschieten.

   de wereld zou er beter uitzien als de mens maar 10 cm hoog was.

   fff

   6 likes
   • Niet zo negatief 😀

    Er zijn genoeg dieren die het zonder ons een stuk minder hebben, denk aan katten en honden. Sterker nog, de wolf heeft zichzelf laten temmen en werd uiteindelijk de hond. Omdat wij het steeds te eten gaven waakte hij over ons (onze voorouders althans). Dus het was een win-win voor ons en de hond.
    Katten zijn nog steeds niet gedomesticeerd en dat zal ook niet gebeuren.

    0 likes
  • Omdat ze honger hebben!

   3 likes
 2. Hier zijn heel veel ooggetuigen verslagen van te vinden op internet. Denk aan Disclosure Project van dr. Steven Greer ea. of de verslagen van Bob Dean en Clifford Stone plus vele anderen.

  Vlgs andere bronnen was het niet alleen om de vernietiging van de mensheid te voorkomen – wij zijn immers niets meer dan “luizen in de pels” – maar meer om met die nucleaire krachten niet het kosmische web te vernietigen.
  Immers de enorme beschadiging van de ozonlaag is meer veroorzaakt door de vele bovengrondse kernproeven dan door onze spuitbusje.

  15 likes
 3. vroeger werdt god overal bij gehaald…..nu de Aliens,kan iemand mij uitleggen waarom er niet
  is ingegrepen bij A-bom Hiroshima??? je zult maar alien zijn en elke keer moeten ingrijpen als deze idiote mensheid wat stoms doet….ieder mens heeft zn eigen beschermengel en als mensen daarna zouden luisteren,dan zou alle gekkigheid niet eens gebeuren……

  5 likes
 4. Waarom alleen Amerika behoeden van het gebruik van de A weapons en niet ook Rusland, China, UK, France?
  De 2 meest onbetrouwbare nucleaire staten zijn thans Pakistan en Noord-Korea. Vreemd genoeg duiken die Aliens daar dan weer niet op. Hebben ze soms aandelen in de VS?

  6 likes
  • Ragnar

   Wij van de Wereldwijde Kerk – weten dat de God van Abraham steeds meer [met steeds meer snelheid] gaat openbaren – en wij weten ook dat lang niet alles zichtbaar hoeft te zijn – omdat God het niet wil openbaren.

   Meer deze site hier boven – of 31 juli 19:00

   0 likes
   • Abraham is een mythe, dat is niet echt goed voor die god van hem.

    Je moet niet zo evangeliseren op deze site, dan kun je beter naar Xandernieuws gaan, die vinden mensen als jij wel leuk en interessant.

    2 likes
 5. Ja idd. Blijkbaar willen de Extraterrestrials voorkomen dat de resources vernietigd worden. Deze planeet is een schat voor hun.

  7 likes
 6. Je hebt gewoon goede en slechte aliens. Net als bij mensen.
  Laatst hebben de goeden nog voorkomen dat er een raket afgevuurd werd op Iran, door de V.S. Hij is in de lucht tot stoppen gebracht.
  Ook die meteoriet boven Rusland is door hen vernietigd.
  Ik denk eerlijk gezegd, dat ze in het verleden ook wel eens voorkomen hebben dat er een kernraket gelanceerd werd.
  Maar we leven op een planeet met een vrije wil, dus mogen ze niet altijd ingrijpen.

  7 likes
 7. Waarom hebben die Aliens dan niet voorkomen dat de aarde in 2012 vernietigd werd door die bruine dwergster. De enige reden dat we hier nog zitten is dat we blijkbaar nog niet door hebben dat alles al lang ten einde is.

  7 likes
 8. Wedden dat die astronaut hierover een boek geschreven heeft, dat je tegen zo’n 25 dollar kan kopen? En wedden dat hij hierover tal van lezingen geeft, waarvoor hij dik betaald wordt?

  Dat aliën-gedoe is alleen maar handel!! Ik neem het hem (en vele anderen) niet kwalijk, want zij moeten investeren in hun oudedag-voorziening.

  7 likes
 9. Volgens de gangbare complottheorieën zijn we toch nooit op de maan geweest?
  Maw, dit kan volgens jullie toch gewoon de prullenbak in?! Make up your mind!

  5 likes
  • Correcte observatie. https://www.ninefornews.nl/hoe-de-maanlandingen-in-scene-zijn-gezet-video/ Het zou handig zijn als er uiteindelijk wat meer emperisch journalisme zou bestaan natuurlijk. Maar dat moet je altijd zelfs doen. Hier zul je alleen de vergaarbak van opgedane ervaringen tegenkomen. En die kunnen en mogen dan natuurlijk tegenstrijdig zijn. Dus de enige die zijn mind up moet maken zijn we zelf uiteindelijk. Persoonlijk ben ik van mening dat de maanlanding niet nep is geweest en dat leven buiten deze aarde om overvloedig aanwezig is (“ook dat intelligentie heeft”). Helaas heb ik zelf nog geen bewust/fysiek contact gehad. Mentaal wel maar dat zou ook wishfull thinking kunnen zijn geweest :-)…

   2 likes
 10. Eerlijk gezegd tijdens de koude oorlog zoals velen het niet weten het scheelde niet veel, was het nu heel anders.

  6 likes
 11. Ik geloof hier niks van!
  Als er aliens zijn die Amerika en Rusland behoeden voor een kernoorlog, waarom hebben ze dan alle testen laten doorgaan die een bijdragen hebben geleverd bij de ontwikkeling van deze bommen?
  Allemaal kletskoek!!
  Als ze al bestaan en ons willen behoeden waarom helpen ze ons dan niet van onze leiders af die oorlogs zuchtig zijn?
  In de plaats dat jullie alles geloven dat er word verteld, ga eens boeken lezen van Helena Blavatsky De geheime leer of Manly Palmer Hall The secret teachings of all ages!

  6 likes
 12. Hoe weet je dat Jans gebeurt in je naaste omgeving ?

  5 likes
 13. lieve hemel…. de “bom” is nooit gegooid…… de aarde is al vernietigd maar we hebben het niet door….. aliens die mensen op peuzelen. geloof dat er meer mafkezen buiten de instellingen lopen dan er in zitten. wat een onzin.

  5 likes
 14. Sorry Edgar, helaas niet helemaal goed. Deze interventies waren een kat- en muisspel tussen aan de ene kant de Russen en Amerikanen en aan de andere kant de Duitse Flugscheiben.

  De koude oorlog was geënsceneerd, net als de oorlog tegen terror.

  3 likes
 15. Waarom zouden we ook maar één woord geloven van de ingezworen sektarische broeder Edgar D. Mitchell van de Artesta No. 29 New Mexico (Order of Demolay)…

  Ooit bij stilgestaan dat wat de defensie staf destijds mogelijk bij de raketsilo’s heeft waargenomen niets anders is geweest als het product van hun eigen werkgever?…

  Buitenaards leven past slechts binnen het model van de “realiteit” welke ons wordt voorgeschoteld door organisaties welke geleid en of geëigend worden door sektes ( o.a. de ruimtevaart organisaties).

  Geloven en overtuigd zijn in en van E.T. is trappen in de valkuil welke al jaar en dag ligt te wachten voor de huidige en toekomstige generaties.

  3 likes
 16. Wat ik allemaal zo gehoord/gelezen/gezien heb – dan zal er eerst een paar jaar een buitenaards systeem zijn met duistere aliens die de wereld wijsmaken dat zij vrede brengen – wat weer te maken heeft met het merkteken op de hand en voorhoofd – wat geen chip is maar handel en wandel manier van leven met het merkteken van het beest/bovenstaanden – of het merkteken van onderstaanden –

  buitenaards systeem wat overgenomen wordt van bovenstaanden door de heiligen van het licht… die echt een einde maken aan alle geweld/onrechtvaardheid – en meteen alle zelfzuchtige regeringsleiders opruimen.

  3 likes
 17. Fact: ufo’s waargenomen tijdens wapentests.
  Very subjective assumption: Aliens zijn naar de aarde gekomen om een kernoorlog tussen Amerika en Rusland te voorkomen.

  Misschien waren het wel de Grigori (those who are awake)?

  3 likes
 18. LS…

  Wat men vroeger goden noemde waren ook buitenaardsen. Wat goden / buitenaardsen doen of niet doen en waarom gaat onze beperkte logica te boven. Vroeger werd de mens in wording belazerd en nu worden we ook belazerd. Niets nieuws maar in alles zit een kern van waarheid.

  3 likes
 19. Volgens de gangbare complottheorieën zijn we toch nooit op de maan geweest?
  Maw, dit kan volgens jullie toch gewoon de prullenbak in?! Make up your mind!

  2 likes
 20. Beste mensen lees a.u.b “Life In The Universe” en “Allies of Humanity” van Marshall Vian Summers en dan word alles duidelijk. Dit materiaal trekt je terug in de realiteit.

  Zolang we onze verantwoordelijkheid niet nemen en er niet in slagen om alles hier op aarde in orde brengen “we will get fuckt over and over again”!

  Ja ook door zogenaamde vredelievende extraterrestrials! Heel dit Contact gebeuren zal een belangrijke les zijn voor de mensheid.

  2 likes
 21. Wat acteurs beweren is meer iets voor mainstream media.

  1 likes
 22. Uit hetzelfde artikel:

  We asked Nick Pope, a former Ministry of Defence UFO researcher, whether he believed Mitchell’s claims.

  “Edgar Mitchell is an honourable and truthful man, who I’ve had the privilege of meeting,” he said.

  “But so far as I’m aware, most of his information on this issue comes not from things he’s experienced himself, but from things he’s been told by others.

  “Clearly, because of who he is, he’s had access to government, military and intelligence community personnel at the highest level, but because – quite understandably – he won’t name his sources, we can’t be certain these people were being straight with him, or indeed that they were privy to any classified information about UFOs.”

  Pope said the “idea that peace-loving extraterrestrials are here to warn humanity about our destructive ways” is popular with those who take a New Age view of the UFO phenomenon.

  “It’s a nice thought, but if I’m being sceptical, I’d point out that it’s almost exactly the plot of the classic 1951 sci-fi movie The Day the Earth Stood Still,” he continued.

  “There have certainly been some intriguing UFO sightings around nuclear facilities, and around military bases more generally, but an alternative explanation is that some of these sightings are attributable to espionage activity involving secret spy planes or drones.

  “Given that the Universe is around 14 billion years old, if we’re being visited, it’s unlikely we’re dealing with a civilisation just a few hundred years ahead of us, so stories of aliens managing to disrupt a few of our weapons tests are far-fetched.

  “Chances are they’d be millions of years ahead of us and could do anything they wanted to.”

  Ik ben het met Pope eens; ik ben erg skeptisch over de claims, simpelweg omdat er geen bronnen worden prijsgegeven door dhr Mitchell.

  1 likes
 23. Er is 1 ding wat ik niet helemaal begrijp! Als je als een natie zoals america je nucliare wapenarsenaal onklaar wordt gemaakt maak je dat toch geen wereldnieuws?? Dat is nou niet bepaald militair strategisch. En dan nog wel door buitenaards ingrijpen! Je v ijand ligt onder de tafel v an het lachen! Ik weet niet wat ik v an deze verhalen kan geloven ,alhoewel het wel een vredelievende ingreep zou zijn!

  0 likes
 24. Noord-Korea is naar mijn idee juist tegen de aliens. Zij sturen raketten naar hun onderzeese basissen, onder het mom van wapentests. De VS en de rest van de wereld pikt dit natuurlijk niet omdat de aliens een pact met deze landen hebben gesloten. Dit is ook de reden dat NK weinig tot niet communiceert met de rest van de wereld.

  0 likes

Laat een bericht achter

Let op! Als je een reactie achterlaat ga je automatisch akkoord met onze spelregels. Klik hier om onze spelregels te zien.

Je e-mail adres wordt niet getoond.Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

x

Check Also

libanese

Libanese journalist: ‘Dit addergebroed zit achter corona, conflict in Amerika’

De Libanese journalist dr. Hassan Hamade heeft ...

russische

Russische coronachef openhartig in interview: ‘Het is allemaal bullsh*t’

De paniek over de pandemie is misplaatst, ...